Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 6


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 6
24.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Voleli bismo sada da nastavimo sa jučerašnjim materijalom.

Ra: Ja sam Ra. Slažemo se.

Produžićemo sa trećim delom podučavanja/učenja koje se bavi razvijanjem energetske moći/snage lečenja.

Treći deo je duhovni kompleks koji nosi u sebi polja sile i svesti, koje su najmanje izobličeni delovi vaše celine uma/tela/duha. Istraživanje i balansiranje duhovnog kompleksa je zaista najduži i najsuptilniji deo vašeg učenja/podučavanja. Posmatrali smo um kao drvo. Um kontroliše telo. Usmeren, balansiran i svestan um, telo, koje se oseća udobno u bilo kom polaritetu i distorziji, balansiraju instrument i on je spreman da nastavi sa velikim poslom.

To je rad sa vetrom i vatrom. Energetsko polje duhovnog tela je otvor ili kanal. Kada su um i telo prijemčivi i otvoreni, duhovno telo postaje funkcionalni prenosnik ili komunikator između individualne energije/volje entiteta na gore i tokova kreativne vatre i vetra na dole.

Sposobnost isceljivanja, kao i sve druge, kako bi ovaj instrument rekao, paranormalne sposobnosti, je omogućeno otvaranjem prolaza ili prenosnika ka inteligentnoj beskonačnosti. Postoje mnogi na vašoj planeti koji su nehotično napravili otvor ili prolaz u svom duhovnom energetskom polju, ponekad usled korišćenja hemikalija, kao što je LSD, i koji su sposobni da nasumice i bez kontrole priđu izvoru energije. To mogu ali ne moraju biti entiteti orijentisani ka drugima. Svrha brižljivog i svesnog otvaranja kanala je služenje na pouzdaniji način, na više svakidašnji ili uobičajen način, kako to vidi distorzija iscelitelja. Drugima to izgleda kao čudo, za onoga ko je pažljivo otvorio kanal ka inteligentnoj beskonačnosti, to je nešto obično; nešto svakidašnje; onako kako i treba da bude. Životna iskustva se na izvestan način transformišu. Veliki posao se nastavlja.

Osećamo da su ove vežbe dovoljne za početak. Kasnije, kada budete osetili da ste obavili ono što vam je predstavljeno, počećemo da vas vodimo ka preciznijem razumevanju funkcionisanja i korišćenja ovog prolaza u iskustvu lečenja.

Ispitivač: Mislim da bi ovo bilo pogodno vreme za nekoliko informacija o vama samima, možda informacije o vašem poreklu pre vašeg angažovanja na planeti Zemlji, ako je moguće.

Ra: Ja sam Ra. Ja sam sa ovim socijalno-memorijskim kompleksom, čiji sam deo, jedan od onih koji su doputovali sa druge planete u vašem sunčanom sistemu, kako bi to nazvao ovaj entitet. Planetarni uticaj je bio onaj koji nazivate Venerom. Mi smo rasa, stara po vašim merilima. Kada smo bili u šestoj dimenziji, naša tela su bila ono, što biste vi nazvali zlatnim. Bili smo visoki i na neki način nežni. Ono što biste nazvali kožom, što je prekrivalo naša tela, imalo je zlatan sjaj.

U tom obliku smo odlučili da dođemo među vaše ljude. Vaši ljudi su se u to vreme u svojoj fizičkoj pojavi, kako biste to rekli, veoma razlikovali od nas. Zbog toga se nismo dobro pomešali sa njima i bili je očigledno da smo drugačiji. Tako je naša poseta bila kratka, jer smo se našli u licemernoj situaciji da budemo slavljeni i pozdravljani kao drugačiji od drugih-sebe. U to vreme smo sagradili strukture za koje ste pokazali interesovanje.

Ispitivač: Kako ste putovali sa Venere na tu ovu planetu?

Ra: Koristili smo misli.

Ispitivač: Da li bi u to vreme bilo moguće da odvedete nekog čoveka na Veneru? Da li bi preživeo? Da li su uslovi bili gostoljubivi?

Ra: Ja sam Ra. Uslovi trećeg denziteta nisu gostoljubivi za životne oblike vaših ljudi. Peta i šesta dimenzija te planete je veoma povoljna za rast/učenje/podučavanje.

Ispitivač: Kako ste uspeli da obavite svoju tranziciju sa Venere? Da li ste morali da promenite svoju dimenziju da biste hodali Zemljom?

Ra: Ja sam Ra. Sećate se vežbe sa vetrom? Poništenje u ništavilu je poništenje u jedinstvu jer ništavilo ne postoji. Iz šeste dimenzije smo bili u stanju da mšlju upravljamo inteligentnom beskonačnošću, prisutnom u svakoj čestici svetla ili izobličenom svetlu, tako da smo bili u stanju da se zaodenemo u kopiju svog kompleksa uma/tela/duha, vidljivu na trećem denzitetu. Ovo nam je dopustio Savet koji nadzire ovu planetu.

Ispitivač: Gde je lociran taj Savet?

Ra: Ja sam Ra. Savet je lociran na oktavi, ili osmoj dimenziji, planete Saturn, smešten na delu te oblasti koju nazivate prstenovima.

Ispitivač: Da li na bilo kojoj drugoj planeti Sunčevog sistema ima ljudi, kao što su ovi na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Da li tražite informacije iz ovog vremena/prostora ili iz vremensko/prostornog kontinuuma?

Ispitivač: Oboje.

Ra: Ja sam Ra. U onom vremenu/prostoru koje je vaša prošlost postojala je populacija bića trećeg denziteta, naseljena na planeti u vašem sunčevom sistemu. Bilo je različitih naziva za tu planetu. Vibratorno-glasovni kompleks, koji su vaši ljudi najčešće koristili je bio Maldek. Te entiteti, razorivši svoju planetarnu sferu, su bili primorani da pronađu prostor za sebe u trećem denzitetu, koji je u njihovom vremenu/prostoru u vašem Sunčevom sistemu jedini bio gostoljubiv i sposoban da pruži lekcije, neophodne za smanjenje distorzije kompleks uma/tela/duha u odnosu na Zakon Jednog.

Ispitivač: Kako su došli ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Došli su putem procesa žetve i bili su inkarnirani putem procesa inkarnacije iz vaših viših sfera unutar ovog denziteta.

Ispitivač: Pre koliko vremena se to dogodilo?

Ra: Imam problema da komuniciram sa ovim instrumentom. Moramo produbiti njeno stanje.

To se dogodilo pre otprilike 500.000 godina.

Ispitivač: Da li je čitava populacije Zemlje originalno sa Maldeka?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je nova linija pitanja i zaslužuje posebno mesto. Mnogi od onih koji su požnjeveni na vašu sferu sa sfere, poznate pre njihovog nestanka pod drugim imenom, ali među vašim ljudima poznate kao Maldek, su se radije inkarnirali pod Zemljinom površinom nego na njoj. Populacija vaše planete sadrži mnogo različitih vrsta, požnjevenih sa drugih sfera drugih-dimenzija i cikličnih trećih-dimenzija. Vi niste svi jedna rasa, niti imate istu podlogu. Iskustvo koje delite je jedinstveno u ovom vremensko/prostornom kontiniuumu.

Ispitivač: Mislim da bi bilo dobro da otkrijemo kako Zakon jednog deluje u ovom transferu bića na našu planetu i na dejstvo žetve?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog jednostavno kaže da su sve stvari jedno, da su sva bića jedno. Postoji određeno ponašanje i misaone-forme koje su stalne u razumevanju i praktikovanju ovog zakona. Oni koji, završivši svoj ciklus iskustva, demonstriraju stepen distorzije razumevanja misli i delovanja, biće odvojeni u vibracionu distorziju koja je mnogo ugodnija za njihov kompleks uma/tela/duha. Ovaj proces čuvaju i nadgledaju bića koja obrazuju, bića koja su se, iako veoma blizu Zakonu Jednog u svojoj distorziji, okrenula ka aktivnoj službi.

Iluzija je kreirana od svetla, ili bolje ali teže shvatljivo, od svetla/ljubavi. Ovo se javlja u različitim stepenima intenziteta. Duhovni kompleks svakog požnjevenog entiteta se kreće duž linije svetla, dok svetlost ne postane suviše zasenjujuća, kada se entitet zaustavlja. Onaj entitet je možda jedva dostigao treći denzitet ili je veoma, veoma blizu završetku distorzije svetlosti/ljubavi trećeg denziteta. Međutim, oni koji padnu u ovu oktavu pojačavanja svetlosti/ljubavi, tada stiču iskustva u glavnom ciklusu tokom koga postoje mogućnosti da se otkriju distorzije koje su inherentne svakom entitetu i tako smanjuju distorziju.

Ispitivač: Koja je u našim godinama dužina jednog takvog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Jedan glavni ciklus traje otprilike 25.000 vaših godina. Postoje tri ciklusa ove prirode, tokom kojih oni koji su ostvarili progres mogu biti požnjeveni na kraju tri glavna ciklusa. To je otprilike između 75 i 76.000 vaših godina. Žetva uključuje sve nezavisno od njihovog napretka, jer je tokom tog vremena sama planeta prošla kroz upotrebljiv deo ove dimenzije i polako prestaje da bude upotrebljiva za niže nivoe vibracije u ovom denzitetu.

Ispitivač: Kakva je pozicija planete s obzirom na progres ciklusa u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Ova sfera je trenutno u vibraciji četvrtog denziteta. Njena materija je potpuno zbunjena zbog socijalno-memorijskog kompleksa smeštenog u njenoj svesti. To prelazak na vibraciju koja se približava ne čini lakim. Zbog toga će ovo biti povezano sa nekim neprijatnostima.

Ispitivač: Da li će se te neprijatnosti javiti u okviru nekoliko godina?

Ra: Ja sam Ra. Te neugodnosti ili disharmonični vibratorni kompleks su počele pre nekoliko godina u vašoj prošlosti. One će se nastaviti neumanjene tokom perioda od otprilike 30 godina.

Ispitivač: Posle tih trideset godina pretpostavljam da će ovo biti planeta četvrtog denziteta? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tako.

Ispitivač: Da li je moguće predvideti koliki procenat populacije će nastanjivati planetu četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Žetva nije sada, dakle predviđanje nema značaja.

Ispitivač: Da li činjenica da smo u tom tranzicionom periodu ima neke veze sa razlogom što ste ove informacije učinili dostupnim populaciji?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo hodali među vašim ljudima. Mi se sećamo. Mi se sećamo tuge; videli smo mnogo. Nekoliko vaših godina smo tražili instrument sa odgovarajućim parametrima distorzije u kompleksu uma/tela/duha da prihvati informacije uz minimalnu distorziju i maksimalnu želju da služi. Odgovor je ukratko da. Međutim, želimo da znate da vam se u svojoj memoriji zahvaljujemo.

Ispitivač: Brodovi oblika diska koje nazivamo NLO – za neke se kaže da su došli sa planete Venere. Da li su neki od njih bili vaši brodovi?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo kristale u mnoge svrhe. Mi nismo koristili brodove o kojima govorite u vašem sadašnjem vremensko/prostornom memorijskom kompleksu. Međutim, koristili smo kristale i brodove oblika lopte u prošlosti vaše iluzije.

Ispitivač: Pre koliko godina ste koristili te brodove oblika lopte da biste došli do Zemlje?

Ra: Posetili smo vaše ljude pre 18.000 godina i nismo sleteli; ponovo pre 11.000 godina.

Ispitivač: Fotografije brodova oblika lopte i izveštaji o njihovoj vezi sa Venerom postoje manje od trideset godina. Znate li nešto o tim izveštajima?

Ra: Ja sam Ra. Imamo znanje Jedinstva u vezi sa tim upadima u vašem sadašnjem vremenu/prostoru. Mi više nismo na Veneri. Međutim, postoje misaone-forme, kreirane među vašim ljudima iz vremena kada smo hodali vašom planetom. Sećanja i misone-forme su deo socijalno-memorijskog kompleksa. Kolektivna svest, kako je nazivate, kreira ponovna iskustva za one koji traže takva iskustva. Sadašnja populacija Venere više nije sa šestog denziteta.

Ispitivač: Da li neki od NLO-a o kojima se danas izveštava dolaze sa druge planete, da li imate neka saznanja?

Ra: Ja sam Ra. Ja sam jedan od članova Konfederacije Planeta u Službi beskonačnom Kreatoru. Tu je otprilike pedeset tri civilizacije, koje uključuju otprilike petstotina planetarnih svesti. Ova Konfederacija uključuje one sa vaše sopstvene planete koji su dostigli dimenzije iza vaše treće. Ona uključuje planetarne entitete iz vašeg Sunčevog sistema i planetarne entitete iz drugih galaksija (1). To je prava Konfederacija unutar koje entiteti ne liče jedni na druge ali su združeni u službi u skladu sa Zakonom Jednog.

Ispitivač: Da li bilo ko od njih sada dolazi ovamo u svemirskim brodovima? U prošlosti, recimo, pre trideset godina?

Ra: Ja sam Ra. Moramo izjaviti da je ta informacija nevažna. Ako to razumete, osećamo da se informacija može pružiti na adekvatan način. Zakon Jednog je ono što mi ovde treba da izrazimo. Međutim, mi ćemo govoriti o tom predmetu.

Svaki planetarni entitet koji želi da se pojavi u vašoj trećoj dimenziji vremensko/prostorne distorzije traži dozvolu da prekrši karantin, kako biste to nazvali, i pojavi se među vašim ljudima. Razlog i svrha tog pojavljivanja se shvata i ili prihvata ili odbija. Bilo je oko petnaest entiteta Konfederacije u svakom vremenu na vašem nebu. Ostali su vam dostupni putem misli.

U današnje vreme ima ih sedam koji operišu u svojim brodovima u vašem denzitetu. Njihove namere su veoma jednostavne: da omoguće entitetima na vašoj planeti da postanu svesni beskonačnosti koja je neinformisanima često predstavljena kao misteriozna ili nepoznata.

Ispitivač: Svestan sam da ste prvenstveno zainteresovani za širenje informacija u vezi sa Zakonom Jednog. Međutim, moje je mišljenje, a možda grešim, da je, kako bi se proširio takav materijal, neophodno uključiti pitanja kao ovo koje sam upravo postavio. Ako to nije krajnji cilj, tada bih mogao da ograničim pitanja samo na primenu Zakona Jednog. Ali razumeo sam da je u ovo vreme cilj da se što više proširi ovaj materijal. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Percepcija vašeg razumevanja/učenja je samo blago izobličena. Želimo da nastavite onako kako vi smatrate da je ispravno. Ovo je vaše mesto. Mi, dajući ove informacije, smatramo da naša distorzija razumevanja naše svrhe nije samo u tome da pružimo informacije, već i da ih u skladu sa svojom ograničenom percepcijom označimo kao relativno nebitne. Tako ćemo s vremena na vreme davati izjave koje sugerišu da je pitanje nebitno. To je zbog naše percepcije da je pitanje nebitno. Međutim, osim ukoliko pitanje ne sadrži potencijal za davanje-odgovora koji narušava slobodnu volju, mi ćemo pružiti odgovor.

Ispitivač: Hvala vam. Ne želimo da premorimo ovaj instrument. Značajno smo prekoračili uobičajeno vreme. Možete li mi reći u kakvom je stanju instrument?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je balansiran zahvaljujući vašoj nezi. Međutim, njeno fizičko vozilo postaje kruto.

Ispitivač: Onda bi bilo dobro da nastavimo kasnije.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Kreatora. Idite ponovo ujedinjeni u snazi i miru beskonačnog Kreatora. Adonai.

-----

1) Ra često koristi reč „galaksija“ tamo gde bismo mi upotrebili reč planetarni sistem. To značenje je navedena u neskraćenom izdanju rečnika, ali nije u opštoj upotrebi.