Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 11. poglavlje


11. Bogovi su sklonili svoje stvari na sigurno

U knjizi zemlje je onaj odlomak egzistencije u kojem se trenutno nalazite u sklopu linija vremena, označen potrebom za zajedničkim postavljanjem cilja za čovječanstvo, za vizijom, koja ispunjava život smislom i svrhom i radi na tome, da se to sprovede u realnost. Ako ste suviše usmjereni na linearno dešavanje u trećoj dimenziji, onda je moguće da je taj zadatak impozantan. Međutim, kao što je već navedeno, taj pristup do vremena se može ostvariti iz svih pravaca; od naprijed prema nazad , iznutra prema vani i bočno, jer sve počiva na energiji i frekvencijama. Vaša sadašnja civilizacija se nalazi na vremenskoj ravni, koja pulsira jednom sasvim određenom frekvencijom.

Dok dijelimo sa vama priče o usponu i padu, vjerovatno ste već više puta razmislili ko ste, kakav ste život vodili, za čime čeznete i šta ste propustili. U idealnom slučaju vidite kako se manifestuje vaš potencijal sa vama svojstvenom posebnošću u tom širokom toku nepredvidivog i kako se ostvaruje njegovo određenje povezano sa svime. Opustite se u svojoj refleksiji o životu u svijesti da sve, što ćete sresti u svom životu ima smisao i svrhu. "A koju .?" pitate možda, ili "Kako mogu da ne vidim nešto, što se nalazi očigledno direktno ispred mene?" Odgovor na to su modulacija frekvencije, namjera i očekivanja u pogledu na realnost.

Ispiti u velikom kosmičkom kalendaru se ponavljaju ciklično, a ispiti ste vi, koji stalno iznova radite na tome, da ovladate jednim od najtežih frekvencijskih područja egzistencije: trodimenzionalna realnost. A sada, kad ona ide gore - dole, a haos pleše zemljom, vrijeme je da se usidri vizija koju ste stvorili. Mislite na to: misli su vozilo sa kojim ćete učiti da letite. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!"

Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili.

Snaga koja je u vama, data vam je prije vječnosti putem božanskih bića kada su sastavljali strukturu vašeg DNK. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji? Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Naučićete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u međuvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše, a imate tu moć od rođenja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka veća nauka, a to je: liječiti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne moći slati i primati poruke. Vidjeti slike ili osjećati polje energije, to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Naučili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku, tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogućnost, otići u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada zaključili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet.

Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlučili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogućnost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog, da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi. Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno. Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje.

Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slobodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne, i neke ne sasvim pozitivne, aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada.

Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, je ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu.

Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo tišina. Međutim vaš visoki „Sam“ to zna veoma dobro i to je taj visoki „Sam“, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo. Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja.

Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku. Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima.

Svako od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogućnosti, zavisno od toga, šta hoćete i šta je za vas važno. Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da će vam životno tkanje pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih.

Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po određenim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate određenim modelima ponašanja. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda pitati: "Ko su ova bića stvoritelji?" I onaj dio istorije ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za podsjećanje: Priča, koju mi pričamo, je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima. Čini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno značenje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je već rečeno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogućnost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini.

Veliki zabavni program se svake noći održavao na nebeskom platnu. Oni koji su željeli da tumače znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika između stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste.

Vaš svijet će vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osjećaj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ćete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako činite moći ćete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti. Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju.

Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i čini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slučaj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam ja u tom cijelom procesu. Otvorite se duhovno za ono što ćemo vam reći, jer mi se usmjeravamo na biblioteku znanja u vama samima.

Ovo je ista biblioteka znanja kao i ona, koju označavamo kao knjigu zemlje, jedan bogat i višeslojan model žive istorije. Jedna od najizrazitijih tema za vas danas je pitanje kako se vi sami identifikujete. Da li ćete vi sve što pročitate u vašim knjigama i novinama, što vidite na video snimcima i na internetu, uzeti zdravo za gotovo? Da bi se dobilo najbolje iskustvo, najveća vjerovatnoća i najoriginalnija kreacija, morate sami dati udio kao doprinos, jer mi to ne možemo učiniti za vas.

Ovo sada je jedna faza poravnanja i povezivanja vaših vizija i odluka za budućnost, a to je takođe potrebno kod gradnje i prelaska mosta u vašoj vremenskoj ravni. Za vrijeme dok se krećete naprijed, dozvolite sebi jasnu definiciju budućnosti uz pomoć vizija za koje vas inspirišemo. Vaš um voli stvarima davati nazive, kompletno sa etiketom i po određenom redosljedu. Vaši preci su drugačije koristili svoj um, oni su bili mnogo bolje pripremljeni za životne faze. Vaši preci su imali drugačiji odnos prema vremenu. Nisu se precizno pripremali za olujno vrijeme nego su živjeli u trenutku, jer u trenutku im je vrijeme nudilo sva bogatstva, i upravo tada im je vrijeme otvorilo stranice knjige Zemlje njihovih predaka i uopšteno života. Ono što su mislili i u šta su vjerovali, bio je plod tradicije prenesene od usta do usta, razmjenom priča, bliskošću sa zemljom i dubokom duhovnom blizinom.

Oni su razvili svoje sposobnosti prema uslovima života.Vi danas živite u svijetu, gdje ne želite, a kamo li da morate shvatiti šta se oko vas događa.Vi ste sami sebi uskratili moć razmišljanja i ne znate kako je razmišljanje uopšte počelo. Razmotrite da se svako biće koje je ikada živjelo na zemlji, vremenom kretalo naprijed i na genetskoj liniji ostavljalo svoje tragove. Znanje i genetika su kroz ljude date drugim generacijama. Svako iskustvo svakog od vas je zabilježeno u vašoj jedinstvenoj biološkoj strukturi zvanoj ljudsko tijelo, jedno čudo, koje ni jedan od vaših kompjutera nemože da dostigne. Kao što je već rečeno, istina je da niste u stanju da konstruišete mašinu koja je mnogo dragocjenija. Sve od vas stvoreno je samo odraz vaše veličanstvenosti i sama činjenica da to razumijete je dragocijena.

Putovanje od tame prema svjetlosti je nepredvidivo, zbog toga se i tu nalazi tako mnogo bića. Vaša tačka zadržavanja je kao gnijezdo, jedan dom jasnih namjera, kao kilometrima debela zlatna žila, jedan fenomen, koji bi vas doveo do toga, da nanovo promislite o istinskoj vrijednosti zlata. Šta bi bilo kad bi jedna takva zlatna žila egzistirala neko vrijeme, a onda počinje da se polako isparava. Kako bi postupao čovjek sa zlatnom žilom promjera 100 kilometara, koja se pruža duž cijele Južne Amerike. Da li bi zlato i tada bilo tako dragocjeno? Da li biste, kad biste mogli, ostali da sjedite na zlatu, ili biste postavili zaštitnu ogradu oko svog nalazišta, da bi sve ostalo u tajnosti? U neotkrivenim pričama o zemlji ove tajne su zapisane, kao i u vašoj krvi, vi ste već mnogo puta nailazili na reinkarnacije na zemlji i njihove zabilješke, te zabilješke, ta biblioteka knjiga čak se nalaze u atmosferi.

Isti oblik atmosfere koja vas u drži u formi u obliku energije i inteligencije se koristi u svrhu komunikacije zato što može da zadržava informacije. U stvarnosti oko vas je sve energija koja priču o tome sadrži u sebi, šta ste vi, a vi se nalazite u stalnoj razmjeni vaših molekula i vaše okoline. Svaki put kada izdahnete predajete jedan dio vas, a kada udahnete dodajete nešto novo.Vi živite u svijetu vizuelne podudarnosti, koju kao tjelesna bića iznova i iznova igrate iste scenarije.

Vi ne postavljate pitanje da li postoje drugi načini razmišljanja ili življenja. Vi ste tako bogati neotvorenim potencijalom, da su vas određena bića dugo i svjesno davili, tako da niste mogli biti jedno sa onim što jeste. Oni vas koriste bez vašeg saznanja, zbog vašeg nerazmišljanja kao i zbog vaše poslušnosti, uvijek biti na vrijeme na mjestu, umrijeti i općenito raditi ono što vam se kaže. Naša priča će vam imati smisao kada razumijete, zašto ovamo dolazite, koliko dugo već traju lekcije i u kojem se godišnjem dobu odrastanja sada nalazite. Kroz vremenska doba kroče lekcije za sadašnje civilizacije, one donose sa sobom nužne prilike, pored određenih postavljenih ciljeva da bi se skupila određena iskustva.

Svaka vremenska epoha ima svoje uspone i padove. Ne možemo jednu vremensku epohu hvaliti a drugu potcjenivati, svaka je imala svoju određenu svrhu. Ali prelazna epoha je imala ogromnu svrhu i značenje, važno je da razumijete sa čime se suočavate. Kao ljudi vi rođenjem dolazite u život i život upoznajete sa svojim roditeljima. Vas se iz mnogih razloga vuče vašim krvnim srodnicima. Ponekad ste u prethodnim životima bili u srodstvu s tim ljudima, u drugo vrijeme možda slijedite duše, sa kojima se osjećate duboko povezanim.

Kada biste se mogli vratiti vašem nastanku, vidjeli biste se kako sretno skačete od jedne grančice, od jedne krvne linije ka drugoj. Ovdje i sada vas procjenjuju moći zemlje, koja krv teče kroz vaše vene. Jedna od najvećih tajni kako ste došli do svog načina razmišljanja, sastoji se u tome da razumijevanje van vašeg vremena u kojem živite, da postoje još ostala bića, ali u drugim dimenzijama, a koji vas redovno posjećuju. Oni smatraju da je čovjek dio nebeskih principa, kao biološki eksperiment, koga mogu posjetiti. Mi, kao što smo već spomenuli nazivamo vašu zemlju biblioteka zemlja, jedno mjesto gdje su bića stvorena genetski i liče na boga, bića koja se tada puštaju da uče svoje lekcije i uče tok energije kroz 4 godišnja doba. Odakle potiče taj tok? Ta energija se skuplja kroz vaše hemisfere, slično kao i kod sunca.

Razmislite malo o ovome: Šta biste radili bez sunca? Odakle bi dolazila vaša hrana, odakle vaše ideje? Da, ideje se uistinu predaju kroz svjetlost. Odnos svjetla i mraka i tačan razmak sa kojem se podsvješću daje do znanja zašto vi gledate kao realnost. U ovom konceptu leži ključ razumijevanja, kao sistemi u podsvijesti, što su organizovani kako i koliko tačno, univerzum, galaksije i zvijezdani sistemi. Vi ste izmislili igre na osnovu vaše realnosti, prodajete ih u trgovinama i sami sebe zabavljate. Sve je povezano jedno s drugim, i ako vam knjigu zemlje pokažemo na taj način, dozvolite sebi da fundament, na kojem je izgrađeno vaše carstvo, prepoznate: niti od zlata, svjetla i tame, koje su povezane jedne sa drugima.

Vizija koju ste formirali je rezultat jednog razumijevanja, da je moć energija, a da je energija vaš alat za život svjestan odgovornosti u sljedećoj vremenskoj epohi. Kada govorimo o knjizi koja nam daje uvid u vrijeme, onda je naša namjera da vaš vremenski osjećaj ponovo proširimo, tako da iz razvoja vašeg razumijevanja dobijete ključ za dekodiranje vašeg ćelijskog mozga. Svaka vremenska epoha je imala dodir sa nebeskim i često je taj kontakt cijenjen i razumijevan, on je smatran kao bitan dio sistema vjerovanja tih civilizacija. Svaka vremenska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog.

Svako se bori da dobije kontrolu, svi su zabrinuti ko će pobijediti. Hoćete li kao ljudska rasa sa vašom naslijeđenom čarolijom moći nastupati, tako što ćete razumjeti lekcije, koje su sadržane u knjizi zemlje? Mi se krećemo u vaš vremenski let, da bismo sa vama podijelili lekcije koje smo već razumjeli sa vama: da se realnost reflektira, da ratovi vode ratovima, da ljubav vodi do još ljubavi, da je skrivanje energije zloupotreba moći, koja prouzrokuje rastanak i da je rastanak proizvod bolesti.

Ne možete živjeti odsječeni od svega, tako da se morate nekako spojiti. Svaki prelazak iz jedne vremenske epohe u drugu mora da stvori energijski most, da bi mogli dijeliti punoću prethodne sa poslednjom vremenskom epohom. Vrhunci datih vremenskih epoha su karakterisani kroz određene događaje. Sada se možda pitate, jer ste već na takvoj prelaznoj tački, šta će ovdje biti značajni događaj? Bogovi su dobili nove nazive, njihova nekada dobra djela su izmijenjena i dovedena sa atributima đavola, zla i straha. Strah je tjerao ljubav. I taj tok se ponavljao i ponavljao.Vi zaboravljate ljubav.

Spomenuti „Menadžment“ duha se pojavio da bi mogao da sprovodi silu nad dušama, duhovima i energijama ljudi, a cjelokupno intuitivno razmišljanje sa punim kapacitetom mozga je ustuknulo pred čisto intelektualnom aktivnosti razuma lijeve polovine mozga. Kroz posljednih 2000 godina ste polako ali sigurno predali vašu moć, ali tek tada, kada ste drugima dozvolili da vam govore šta da vjerujete, i samim time što je vaša duhovna veza mogla biti uspostavljena i sačuvana, dakle samo zaobilaznim putem. Religiozne ideje i shvatanja su bile prisvojene od strane države. Glas o paganskom nasljeđu, boginje ženskog principa, više nije važio.

Tada prije 2000 godina, kada je sve ovo počelo, bilo je još mnogo prilika za ljubav. Svako mora doći do svojih zaključaka. Molim vas sjetite se prethodnih lekcija, da ste vi vaše mogućnosti razmišljanja predali u ruke drugih bića i da ste zaboravili da mislite za sebe same. Vi živite u momentu, u parcelama, pratite kalendare i vjerujete da je protekli momenat neponovljiv; vi praktično sami sebe brišete pokušavajući sve brže i brže da uđete u beznačajnu budućnost. Porodica svjetlosti je svjesna da je čovječanstvo u trci za promjenama i da svi morate biti dio tog eksperimenta, u kojem sami sebe mijenjate.

Svi među vama koji su otvoreni prema novim idejama i koji usvajaju našu poruku: Mislite na to da nema potrebe za pokajanjima ili pridikama. Budite samo sigurni u vašem najdubljem ubjeđenju u to da ćete sad svi biti odneseni na talasu promjene. Budite budni i oprezni, donosite svoje odluke, budite sigurni, to što znate, to što hoćete, ne zaboravite što želite i budite otvoreni za velike misterije i ne zaboravite da svejedno koliko znate, da to obuhvata samo nekoliko stranica u knjizi egzistencije.

U proteklim vijekovima tu se mnogo toga odvijalo, tako da se te zemlje ne mogu posjetiti. Ta oblast je u razvoju ljudske svijesti imala ključnu ulogu, tu su bogovi igrali igre i sprovodili svoje eksperimente.Vi se danas još uvijek nalazite "pod prismotrom", da bi se istražilo kako stvarate vašu realnost. Da li ćete se sami uništiti, da li ćete stvoriti novi svijet, pa, šta li će biti? Da li ćete koristiti vaša finija zapažanja ili živjeti dalje u jednom svijetu nemara u kojem vi sve šta vam se ispriča, poslušno kao pravilno prihvatate?

Vi ste predmet posmatranja i studija i dalje od vremena. I pošto se vi uvijek nanovo reinkarnišete (nanovo se rađate), vi se i sami razmnožavate, dok se na spomenutom procesu ne upetljate sami. Molili smo vas već više puta da razmotrite, kako ste dospjeli do vašeg načina razmišljanja. Možda sada već sumnjate u to šta ste u učili školi, šta su vam savjetovali da je važno. Tu postoji izazov u tome, da nanovo otkrijete istoriju, onako kako je vi znate, i vidite život iz ugla široke perspektive. Koristite vašu ćelijsku memoriju, zvukove i glasove života i samu zemlju, da bi vas oživjelo. Izađite iz ograničenog prostora bogova unutra, u vaše sopstvene prostore.

Izvucite opet mišljenje i onda se odlučite, da vjerujete u ono, u šta želite vjerovati. To zahtijeva hrabrosti, ali vi niste u tome sami. Na mostu, iz jednog vremenskog doba u drugo vlada uvijek jako živahno kretanje. Sa promjenom elektromagnetskih snaga, postaje slabije i magnetno polje zemlje; fizičke i centralne strukture više nisu stabilne na mjestu i položaju. Kada magnetno polje postane slabije, zavlada haos.

Vjerujte svom biloškom biću i u to, da su sunce, zvijezde, komete, vjetar i voda, vatra, vazduh i eter isto tako kodirani i svjesno planirani, kao sjeme biljke i vaše DNK. Hoće li danas oni među vama, koji izražavaju istinu, i nju na isto takav način da prilagode novom poretku zemlje? Rani hrišćani su bili nesložni; bili su daleko odvojeni od ujedinjenja njihovih učenja. Neki su mislili, da ima više nego jedan bog, drugi su vjerovali u samo jednoga. Mi kažemo: Ako ima jedan bog, to je onda ljubav. Ljubav se može predstaviti lično na više raznih načina. Veličina i inteligencija ljubavi, koju vi nazivate Stvoriteljem, prihvaća sve. Ona osuđuje ono, što vi nazivate bogovima i boginjama, nikako, isto nestvaranje i uništavanje života, jer ljubav sama je Stvoritelj, a temelji se u beskrajnom krugu postojanja i prolaženja. Gledano sa jedne više osmatračnice, sve je snabdjeveno jednom neprekidnom inteligencijom, i ništa neće biti stvarno uništeno. Dok vi sebe sami promišljate, mislite, molim vas, i na zemlju i na njena današnja uništavanja. Vaša biosfera, vaš fizis, vaša priroda, polja, njive i bašte su u opasnosti.

Mjesta, na kojima su se inače igrala djeca, obale, kojima su oni trčkarali, stabla, pod kojima su pratili tok oblaka na nebu, sve to teče u nepoznato. Životinje, kao vjeverice i ptice, su nekada bile dobrodošle; sada ih povezujemo sa strahom i prenosiocima bolesti, zato što su najednom navodno prljave. Iako su mogli, crkva i stari autoriteti još da diktiraju ljudima, kako bi da predstave raj, vjeru u jednu zemlju izolovanu, beznačajnu, napunjenu strahom, sa čije ploče možeš da padneš u prostrana polja đavola, ako se previše primakneš ivici, tu vjeru nisu dalje više mogli da podržavaju i šire. Time je data mogućnost, da izgrade novi most u slobodu. Ali jesu li ga izgradili? U to vrijeme su još uvijek spaljivali vještice, zato što su pričale sa biljkama, koristile čarobne riječi i uopšte što su postavljale svoju snagu volje i svoje namjere, da bi stvarnost prilagodile svojim zahtjevima. Ne samo vještice, nego su isto i starci znali puno toga oko tijela. Crkva i vlasti su htjeli da suzbiju ta učenja. Posljedica su bili ljudi, koji se nisu više bavili održavanjem tijela i koji su bili puni straha, da je bilo čudo, da su se uopšte umnožavali. Bogovi posjeduju interesantna postrojenja i sposobnosti.

Vaši preci su stajali sa njima u telepatskoj vezi, jer su koristili cijeli mozak, bili su se uklopili u život sastavljen od ciklusa i bili su u stanju da kontrolišu, energije, koje su postojale oko njihovih tijela. Na početku ribljeg doba je počela paraliza mišljenja, koje je ljudska iskustva ekstremno počvrstila i dovela do sve jačih razdvajanja. Zadnjih 500 godina se uzdigla ideja, da ste samo materijalna, mehanička bića. Dekart i Darvin su postavili temelj za jedan svijet razlikovanja, u tome da su oni život izolovali, podijelili i definisali značajno najviše u vezi sa samim sobom, kao čudo besmislenosti i uzaludnosti. Razdvajanje i beznačajnost su se masovno prodali i to ne samo u pogledu na bogove, nego i u pogledu na prirodu. Rezultat je bila apsolutna kontrola mišljenja. Slično se desilo na cijeloj planeti. Povjerenje će u svakom momentu dobiti podršku u vašoj viziji porasta i vaše nove predstave kako je svijet mogao biti stvoren, dobiti novi prostor da se razmahnu.

Ova vizija je neophodna hitno. Ona uključuje sve ljude, bilo stare ili mlade, svejedno koje su boje kože ili koje su rase. Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. Ona većina pitanja uz to je: Čiji duh, čije je to misljenje? Ko vlada vašim duhom? Ko se bori oko vaseg duha? Koliko je još debeo veo, koji je okačen preko činjenice kontrole duha?

Promislite to, dok mi istražujemo dalje tajne naših porodica, isto to o sopstvenom tijelu, koji će sa čistom snagom volje da učini čuda. A takođe ćemo da riješimo i jedan veliki dio tajne o vašoj krvi, vašoj seksualnosti, o liječenju, stvaranju i životu uopšte. Život znači biti, a biti znači znati da ste spojeni. I tačno to je ono, što ćete prenijeti preko tog mosta: koncept života usmjeren ka jednom značajnom cilju i sa svime spojenom svijetu.

U knjizi zemlje postoje takozvani ključni vremenski momenti, prema kojima se uvijek moraju graditi mostovi, koji spajaju doba koja se smjenjuju. Na tačno takvoj jednoj tački vi se sada momentalno nalazite i kroz to, da razumijete vaše tijelo i vašu biološku strukturu, dospjet ćete do istih tačaka gledišta i načina posmatranja kao i mi. Već smo vas uputili na vaše pretke i njihove izazove i trud. Mi smatramo za važno, da se bavite vašim porijeklom, dok saznate više o vašem pravom identitetu i vašim vrijednostima. Potencijal za vaš unutrašnji razvoj leži u oblikovanju baza iskustava vašeg porijekla.

Držite dakle vaše životne vizije za sebe, kao i čitav svijet: porodica i zajednica sa kojom želite da se sastanete. Pošaljite tu sliku prema unutra i prema vani, u svijesti da se pojavljuju svuda, da vibriraju sa zemljom, kao i dalje od zemlje. Nikakva tehnologija neće moći da zamijeni ovaj proces, jednostavno jer nema nikakva tehnologija, koja je bliska jedinstvenosti vašeg spiritualno biološkog bića. Verujte dakle u proces dragi prijatelji i dozvoite mu da se razmaše. Osjećajte se povezani i izdignite zajednicu, na koju vi kao ljudski rod konačno možete biti ponosni.