Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 10. poglavlje


10. Legende u kosmosu

Prije 500 godina vaši Evropski preci bili su konfrontirani sa činjenicama, da je zemlja okrugla i da nije ravna ploča, na kojoj su oni na ivici padanja; oni su morali shvatiti, da je njihov životni prostor bio mnogo dalji, nego što su oni sebi ikada predstavljali. Iako su stare zemaljske karte egzistirale oduvijek, i pokazivale su u antartik bez ledene kape u sjevernim regionima sa ostrvima, što se vani tačno moglo pronaći, jer stvarno znanje je bilo izgubljeno. Probila se arogancija, kada je razvod dobio vladajući uticaj u vašoj zemlji, po motu: Rastavite ih jedne od drugih, dajte im jedno božanstvo i pričajte im, da je jedino postojalo to božanstvo. Postojale su razdvojene religije: u toku prelaska jedne epohe u drugu uvijek šansa za ponovno spajanje.

Iz našeg iskustva pretpostavljamo:

Gdje god da je svijest o nadi, mora se lokalizovati i predati dotičnim dešavanjima. Svako od vas ima jedno ime, jednu adresu i koristi brojeve kao identifikaciju, a pojedini među vama strahuju, da ta imena i brojevi mogu pomoću kompjutera biti korišteni protiv vas u svako vrijeme, mogu vas bilo gdje lokalizovati: iz naše perspektive ste vi mnogo više nego samo slova i brojevi, vi ste energija. Vi ste svi dio porodice svjetlosti, da li ste vi samo rođak daljnih linija ili jedan od najubjeđenijih patriota, ili pripadnik matrijarhata, ne igra nikakvu ulogu, jer vi ste svakako određeni da saznate, što vam želimo saopštiti. Kao što proizilazi iz te knjige zemlje, postoji test razumijevanja, da ste vi dio jednog genetskog eksperimenta i energije, koje primate, koristi svako od vas po svom izboru i na svoje načine.

Ipak mi vidimo most, koji vi pravite, jedan most od svakuda i nikuda, koji dozvoljava skakačima vremena da se upute u tu veliku eru kreativnosti, i da izvrše uticaj na događanja i realnosti za neko vrijeme i na njih utisnu svoj pečat. To je važno za vas, da prepoznate taj uticaj sazviježđa i neba. Na zemlji vas mjesec, koji utiče na vas, očarava i zabavlja. Vi ćete učiti da sa tim nebeskim tijelom stupite još jače u komunikaciju, ako shvatite da mjesec ima da ispriča jednu priču, koja nedostaje mnogima od vas kao ključ za razvijanje vaše podsvijesti. Daljine su ispunjene sa pokretima, koji su zadržavani u kalendarima od kamena svuda uokolo na vašoj planeti i koji su bili oni koji su sunčeve mjene i danju i noću navodili kao različite zvjezdane sisteme.

Ti znakovi su namjerno postavljeni i nisu slučajnost. Vaši preci su razumjeli kosmičke principe, koje vi danas smatrate još neznačajnim i smiješnim, a oni su bili upoznati sa ophođenjem sa svojom kosmičkom rodbinom, stelarnim stvorenjima, nebeskim posjetiocima, koji su do njih došli od zvijezda i kroz dimenzije. Dokle se otvara nemjerljiva moć velike lepeze egzistencije u ovim vremenima, razmislite jedan momenat o tome, šta ćete moći postići sa tom moći. Sanjate li o tome, da budete skakač u vremenu, da ste negdje u koridorima vremena.

Bogovi sami su to u mogućnosti, ali sve je skupa povezano i povlači konzekvence za sebe; oni odvajaju male dijelove od sebe i dijele ih svugdje duž vremena od preko milijarde, biliona i triliona godina i još dalje, nego što vi sebi ikada možete zamisliti. Iako razdvajanje dopire daleko, sve je postojeći dio jedne nemjerljive inteligencije, koja upravlja sama sobom i posjeduje razlog svoje moći, da su tajne povezana sa svim svojim pojedinim dijelovima. Za vas tekuća energija ima sistem i metode. Kao genetski eksperiment vi ste jedan mali isječak, jedna iskra, iz jedne neshvatljivo velike egzistencije; ali kao što već rekosmo, vi ste sa našeg stanovišta jedna neprocjenjivo vrijedna iskra, jedan jedinstveni dragulj, veličanstven na magičan i veličanstven način. Potraga za odgovorima vodi neizbježno do većih pitanja, kako ćete ustanoviti da je ipak ta potraga ono, što vas i nas takođe ispunjava životom. U onom momentu, gdje gubite interes za to mjesto, gdje sebe nalazite, ta igra je gotova. Mnogi od vas se pitaju, sta će oni učiniti u jednoj od tih energetski aktiviranih zemalja, kako ćete živjeti? I gdje? Šta ćete vi preduzeti? Stvarni posao za vas same se sastoji u tome da se omogući napredovanje vaše svjesne energije preobražaja.

Ako ta energija oslobodi vaše stare šeme razmišljanja riješiće se stari obrasci, koji se neće više stalno ponavljati, a vi ćete biti otvoreni za nove mogućnosti. Koliko ste posmatrali na sebi ponavljanje obrasca u prošlim danima, sedmicama, mjesecima.? Ako se vaše drame ponove, držite ih jedan trenutak u unutrašnjosti, koračajte jedan korak unazad, gledajte i prepoznajte, da je to jedan prostor, koji treba promjene. Promjena znači napustiti određene šeme razmišljanja, ponašanja, akcijskih ciklusa, kao poglede na realnost. Vi ste često tako utvrdli, kao ljuska koja skriva sjemenku, mislite na to. Ako ljuska popuca, pušta ih same zato što im više nije potrebna. Ako to nastupi, život će biti jednostavan za klijanje i tako ste vi takođe pozvani da proklijate i da vam se pružaju svijetlosne zrake kao kosmiče zrake preobražaja.

Važno je razumjeti da oni, koji vam žele uliti strah od promjena, preuzimaju i uticaj na energiju kojom vi zračite. Ako imate strah, onda je taj obrazac vibracija koje izlaze iz vas izlazi nije tekući, nego uglast i nazubljen. Ako s druge strane zračite vjeru, predavanje, poniznost, otvorenost i ljubav, da li je vaše područje harmonično, jako i dalekog dometa. Jednostavna skromna spoznaja, koja snaga moći stvarno stanuje unutra, zajedno sa jasnoćom u vezi sa vašim načelima su garanti razumijevanja, koji će vam pomoći da ono što leži pred vama korektno procijenite i prikupite hrabrost da buducnosti pogledate u oči. Mi vidimo mogućnosti navedene u knjizi zemlje i govorimo vama ovo: Nešto se mora znati, u vezi sa djelićem sekunde, kako smo nazvali taj 25-godišnji period, u kojem imate privilegiju da živite. Radi se o vašoj transformaciji, vašem preobražaju od najgušćeg do najsvjetlijeg stvorenja. Posmatra vas se i zavidi vam se, no te energije ne dolaze ovdje sa namjerom da vas razore, nego da vas podrže da probudite najbolje u vama. Mnogi još ne shvataju, kako se ovo sve odigrava, misle da nije fer biti izložen jednom takvom planu i uopšte: čiji je to plan? Mi smo vam već više puta spomenuli bogove, vaše pretke, i to na višeznačan način, da bismo izbjegli neku previše tačnu definiciju, jer mi hoćemo da damo mogućnost vašim linijama vremena, vašoj DNK i prozoru između vaših obrva da vam pokažemo vaše porijeklo, kao i i vašu budućnost i kosmički plan čiji ste vi jedan dio.

Što se više bliži godina 2000. unutar jednog djelića sekunde, čini se da je utoliko teže da se ostvari pristup do zemlje, jer se neke energije očigledno postavljaju kao takozvane ulične barikade, međutim to je u redu. To nam jednostavno kazuje da se morate konfrontirati sa onim što ste stvorili. Međutim za one među vama, koji imaju vezu sa višom svijesti, koji vjeruju, da je ta veza sa spiritualnim svijetom vaše pravno nasljeđe i koji to iskazuju pomirljivošću u životu, će biti slobodni na linijama izvan barikade. Ove spiritualne linije povezivanja su bogate životom i dostupne su samo vama sa vašim kodom; vaša 2012. se približava, a utoliko je teže za skakače u vremenu da uđu ovdje, isto onako kao što je za one, koji nisu uvažili ovaj odlomak knjige zemlje, sve je teže da prepoznaju šta se dešava. Čini se, kao da egzistira prazno mjesto i da su određeni dijelovi knjige zemlje precrtani, cenzurisani ili blokirani. Barikade u obrambene svrhe ili svrhe zaštite? Jedva da igra neku ulogu, da li plan proizilazi iz tame ili iz svjetla, jer svaka od dvije porodice je dio cijelog. Sjećajte se stalno toga, dok zahtijevate nazad vašu moć.

U starim prenesenim pričama vaše planete ima mnogo priča o zmajevima i čarobnjacima, o bićima koja su letjela duž neba, a i o ljudima, koji su prizivali nebeske moći i bili nošeni naprijed. Ova pripovijedanja se vuku kroz sve legende, međutim moderni čovjek u najvećem broju slučajeva vjeruje da su ove priče samo moždana tkanja, koja su proizašla iz fantazije vaših predaka. Kad posjetite muzej, posmatrajte ono što tamo vidite novim očima; budite otvoreni za nove impulse znanja koji vas prožimaju. Ako energije teku kroz vašu zemlju i oko nje, budite kao djeca, koja sa čuđenjem i strahopoštovanjem upoznaju jedan potpuno novi svijet. Začudite se znanju, koje se širi pred vama, umjesto da ga jednostavno znajući prihvatate. U knjizi zemlje ima jedna poznata životna mudrost, koja se uvijek iznova pojavljuje tamo: "Što više učiš, sve manje znaš. " A ista izreka se može naći i u drugim knjigama, koje pripovijedaju o životu na drugim mjestima, na kojima ste se našli sa drugim imenom, drugim tjelesnim realnostima i drugom svijesti.

Zadatak povjerenika je isto tako, da knjige drži u redu i mogućnošću vašeg uvida i da vas povjerljivo drži u toku sa onim što se tiče veze sa vašim životom. A ipak, vi se povremeno osjećate savladani: puštate da propadne ček ili zaboravljate na odvoz smeća; učestvujete u recikliranju, plaćate račune, sređujete veš, idete u kupovinu i dovozite djecu. Ovo zauzima vas i vaš dan, no mnogo od ovoga vi nećete više činiti u dolazećem vremenu promjena. Ne žalite stalno za prošlošću. Neki među vama žive još za "dobra stara vremena", međutim ona se pretvaraju u sadašnjost. To sada, u kojem ste se našli, je mjesto sazrijevanja, obilja i života, u kojem želite da vidite, jer vi ste sjetva, izdanci, postajanje u ovdje i sada. Koncentracija egzistencije sada leži na vama i kada nisu svi teleskopi usmjereni na vas. Ipak tu su legende u kosmosu, isto kao i na zemlji, a te kosmičke legende spominju današnje vrijeme promjena, pri čemu vas označavaju kao raritet jedne sakrivene genetske biblioteke, jedan eksperiment, "za slučaj da ." Oko ovog eksperimenta je bilo svađe, borbe; zaboravljeno je, ponovo izneseno, hvaljeno i pušteno da padne. Sve ovo ste spoznali u vašoj kolektivnoj svijesti i memorisali u vašim ćelijama. Vašim precima prije 500 godina nije išlo kao vama; vaše ćelijsko pamćenje nije bilo tako probuđeno kao vaše sada. Takve prilike nisu tako često zabilježene u analima vremena.

Kao što je već rečeno: 26.000-godišnji ciklus preciznosti, u kojoj se nalazite, je podijeljen u 12 vremenskih epoha. Broj dvanaest je temeljni elemenat vašeg sistema: satovi, kalendari i druge konfiguracije sa brojem dvanaest kao bazom, nalazite svuda u vašem svijetu. On je takoreći dio vašeg vremenskog ciklusa u dopire do jezgra vašeg bića. Nama se čini, da sada zaključujete sa godinom 2012. djelić sekunde ove ere, da ćete preuzeti jedan novi sistem računanja vremena. Vrijeme je nešto samovoljno, nikada utvrđeno; međutim sve ima svoje značenje i vezu unutar vremena. Čak i oni, naizgled slučajni fenomeni, kao što je činjenica, da mjesec za vrijeme pomračenja sunca ima tačno istu veličinu kao sunce, imaju dublje značenje.

Takođe, ako planovi egzistiraju unutar planova, ne vjerujte, da porodica tame, ili porodica svjetlosti imaju uvid u konačni nadređeni plan. Vi se pitate onda, pa ko ga ima; ko ili šta je generalni planer? Pa, onda je to najveća sila, koju teba da proizvedete ili da oslobodite okova, vaše određenje i vaše raspolaganje cijelim životom i eksperiment koji upravo teče. Vi ste misterija, sakrivena u vremenskim koridorima i svi vas gledaju, da li će vam uspjeti, da se u djeliću sekunde prema vašem shvatanju vremena, iz jedne forme bića preobrazite u drugu. Prema vašem shvatanju vremena za to je potreban možda jedan čitav život; međutim to je jedan jedinstven, neobičan život s onu stranu svega ubičajenog. Na vama je da kreirate jednu sasvim novu moć i ukupno dešavanje na zemlji ispunite smislom, svrhom i značenjem.

Kosmičke legende su pune takvih pripovijedanja o vama, ljudima. I tako, kao što vi pripovijedate o čarobnjacima, označavate se takođe i vi sami na ovoj tački vremena u knjizi zemlje kao čarobnjaci, svi, ne samo neki. U dinamici života i za vrijeme dok se krećete prostorom, dospijevaju vaša planeta, vaš sunčev sistem i cijela galaksija u novo područje prostora. To je dio plana, jer će ovo područje nanovo kodirati vašu DNK, da bi vas povezali sa multidimenzionalnom inteligencijom, koja egzistira s onu stranu biološkog stvaranja, a to je vaše nasljeđe.

Mi smo već rekli, da su knjigu zemlje pisali obični muškarci i žene, čija imena se nikada ne pojavljuju u vašim istorijskim knjigama, međutim njihovi bogati sadržaji, njihovo znanje i vještine se vam prenesene putem krvi. Vaše porijeklo je bogato sadržajem i predviđeno za to, da ga uzmete i načinite izbor, da biste odlučili, koje aspekte moći i kreativnosti biste željeli kultivisati. Onaj ko prekorači pravila, je često onaj koji otvara novi teren, a neka od pravila su jednostavno za to tu, da budu prekoračena, prije svega koja stoje na putu vašoj slobodi i koja žele da propišu vaše određeno mišljenje, umjesto da vas ohrabre da postanete kreativan, slobodnomisleći i spoznajni dio voljenog cijelog. Gospodar ukupnog plana, koji stoji iznad svega, je sila koja se naziva ljubav.

Sve ovo se pojavljuje možda kao nametnuta zagonetka, kao paradoks. Vi ste lagenda shvaćena u nastajanju, tačno onako kao što ste već pisali legende, jer, kao što je već rečeno, u vremenske periode se može stupiti sa svih strana, iako se ponekad čini, da se tu određeni vremenski perodi nalaze kao karantini. U nekom takvom slučaju postavljeni su znaci upozorenja, koji upozoravaju na to, da su dotična "strana vremena", vremenska polja događanja, već pretrpana mnogim posjetiocima, slično kao na internetu. Kompjuterske mreže mogu dobro da posluže kao analogija za takve fenomene skakanja u vremenu i kada je samo skakanje u vremenu naravno, mnogo više fantastično. Što dalje dopire vaša svijest, to više vaša stvorenja odražavaju i velika stvorenja egzistencije. Tako se funkcioniše vaša kreativnost, međutim prečesto je stvarate još bez znanja i mudrosti. Vi se još previše zaljubljujete u određena otkrića, tako da time promašujete svoju stvarnu svrhu, naime da sebi isporučite model univerzuma.

Vi ste kao i prije "skicom" biološki netaknuta bića. Ako vas to osvaja, gradićete jedan nosivi most i okružiti tamno sa toliko mnogo svjetla, da se ono samo može otkriti i konačno konstatovati, da je put razaranja, i put samorazaranja neizbježno. Preko kosmičkog kalendara i "Timinga" svih postupaka, pada ova istina sada takoreći ponovo nazad na svog začetnika.

U ovoj zemaljskoj godini mjesec završava 13 ciklusa od mladog do punog mjeseca i nazad, međutim vaš novi kalendar je usmjeren na godinu sa dvanaest mjeseci. Dospjećete do razumijevanja ovoga, tako što ćete meditirati o broju 13 kao o skrivenoj misteriji, što će uticati na vas. Iako se broj 13 posmatra kao nesretan broj, i broj zla, vi ćete pronaći, ako temeljito tražite, da on sadrži moćan ključ za dekodiranje ljudske svijesti. Dolazeće godine do 2012 koje će za vas proći kao u letu. Oni, koji žive u mnogo većem vremenskom okviru će morati da preduzmu takozvano fino podešavanje, da bi spoznali taj djelić sekunde 25-godišnjeg perioda.

Nije lak zadatak. Ako se pitate, kako se to primjećuje: uzmite djelić sekunde iz vašeg života i posmatrajte, da li u taj vremenski prostor stalno iznova stupate i možete da opazite njegovo carstvo. On prelazi ovaj djelić sekunde od 25 godina. Čini se da je nemoguće; kako bi to moglo ići? Možda vi sebi ne možete zamisliti, da postoji tehnologija, kod koje bi neko mogao reći: "No, pustite da uzmemo jednu sekunde, koja je upravo istekla, pustite da u njoj lokalizujemo jednu nanosekundu i da je ispružimo na 25 godina, da bih vidio šta se u njoj odigrava." Prema mišljenju vaše nauke to ne bi bilo ništa, samo jedna mala praznina. Kako bi nešto tako malo, kratko moglo da sadrži bilo šta? Isto tako vaše mjesto na nebu je samo jedna mala mrlja trenutka.

Kako biste mogli u njoj da egzistirate? Kako bi bilo moguće, da je vaš život tako mnogostruk, kompleksan, istovremeno opterećujući i zadovoljavajući? Tako bogat i da tako raspršuje život? A u ogromnim dimenzijama svega, šta jeste, koliko prostora biste vi, knjiga zemlje, tamo zauzimali?

Graditelji mostova će postići mnogo, iako se moraju susresti sa izazovima u godinama pred vama.

Mislite na to: Nikada se ne isplati, napasti drugoga, osuđivati ili uništavati.

To je samo vaša prednost kao porodice svjetlosti, da prihvatite ovaj veliki zadatak i budete zahvalni, dok mislite o rješenjima.

Ne ignorišite izazove i prepreke i posmatrajte svrhu tame kao potrebu za liječenjem. Doći će vrijeme u kojem ćete biti pozvani kao veliki vizionari i vidovnjaci, da zamislite rezultat, koji se možda čini nemogućim i da ćete u sebi samima naći pra-povjerenje, koje leži s onu stranu svega, što ste sebi ikada mogli oslikati. Na svakom kontinentu, na cijelom svijetu, će vladati haos. Haos može izazvati strah, no ipak, to je još uvijek stvar izbora. U slična vremena u prošlosti, a takođe i u sadašnjosti i u budućnosti, ima uvijek onih, koji biraju strah, ali nije svaki od vaših predaka birao ovo rješenje. Pobjednici pišu knjige u kojima su žrtve osvojene, iako već unaprijed morate doći do uvjerenja da ste žrtva, i prije nego što možete biti osvojeni. I to takođe je vaš izbor: žrtva ili stvoritelj? Mislite na to: žrtve biraju strah i zapadaju u stanje oduzetosti; vibracija koja izlazi iz vas je disharmonična i prilično uskomešana.

Haos je u ova vremena dio promjena; to je proces razotkrivanja, vrijeme zbunjenosti bez sigurnosti, sa izuzetkom jedne određene živosti u času svog nastupa. U knjizi zemlje čini se da postajete utoliko samozadovoljniji, koliko se sigurnije osjećate i da je tačno onda utoliko lakše za druge da utiču na vas, da "menadžerišu" i kontrolišu vaše procese razmišljanja. Zbunjenost može da služi mnogim svrhama; ona može konačno i da uvede novi poredak.

Određena bića svuda pokušavaju da u vodećoj ulozi uspostave poredak i da zastupaju vašu moć, jer je vi zapravo nećete za sebe sami. Uvijek se dakle pitajte, čiji poredak se upravo sada uvodi. Prisjetite se: ima planova iza planova, i svejedno čiji sistem poretka je upravo plan časa, mudraci i budni među vama znaju, tu ima još uvijek neki drugi plan, neki drugi sistem poretka takve misteriozne vrste, da smo stalno pozvani, da svoju moć opažanja i mišljenja još više izoštrimo, da bismo to mogli prepoznati. Mi dajemo najbolje od sebe da taj poredak opišemo riječima, tako da ove riječi možete navoditi u čitavim knjigama i da ih možete studirati i konačno kažete klimanjem glave; "da ja sam svjestan te sile."

U vašem zahtjevu da spoznate opipljivi život, vi ste se totalno upleli u građenje i konstruisanje, da ste zaboravili na vezu koja egzistira nad tim. Unutar posljednje epohe se čini kao da vaši preci nisu imali tako mnogo materijalnih objekata i poslovanja oko sebe, da bi ispunili vrijeme. Nije postojala nikakva razvučena mreža auto-puteva ili sva elektronika, trgovina, sport i zabava, kao što ih vi imate. Njihov život je proticao drugačije, a oni su ipak bili živahni. Sadašnje vrijeme promjena zahtijeva od vas da budete živahniji. Haos ima svoj vlastiti poredak i kreira živost, koji opet precizno usaglašava čula, balansira ih i čini vas svjesnim hrane koju uzimate, posebno kad je novac knap, police u prodavnicama prazne, ili žetva u vrtu još nije sazrela. Haos će uvesti jedan novi poredak, poredak koji ima veze sa spiritualnom organizacijom, bez onog koji vodi riječ ili glave jednog piramidalnog sistema.

Stare legende nanovo pripovijedaju priče o onima, koji su prizivali više sile, o neobičnim čarobnjacima, koji su mogli iz jednog momenta u drugi da se pojavljuju i da nestaju, i o zmajevima, koji su čovječanstvo kako provocirali, tako i štitili. Ova pripovijedanja nisu jednostavno samo bulažnjenje ili fantazije nekog preambicioznog pjesnika. Eter je živ, a elektromagnetni spektar je ostava za frekvencije, pomoću koje možete zurfovati kroz egzistenciju. Vaša fizička tijela su tako napravljena da dogovaraju kodiranju dolazeće energije, koju ako posmatrate kao čisto čudo, znali biste već sada šta će da stupi. Čudo dragi prijatelji, koje biste možda mogli pustiti da vam promakne, međutim nema ni za šta neke garancije. Međutim, vi uvijek imate mogućnost da birate slobodu, čak i unutar tiranije, jer sloboda je tako sveobuhvatna, da toleriše i tiraniju u svom polju.

U kasnijim godinama ovog prolaznog momenta ćete svuda biti svjedok radikalnih previranja. Strukture autoriteta će se mrviti, a velike sale parlamenata i kongresa, gdje autoriteti podižu svoju riječ, će biti prazne. Ovo ne posmatramo kao zastrašujuće, ni prijeteće; to se jednostavno dešava a među ljudima će se proširiti veliko olakšanje, "renesansa", koja počiva na unutrašnjem, biti povezan i obostranoj razmjeni, ne na vanjskim autoritetima. Ova spoznaja se može pročitati u fragmentima u knjizi zemlje, međutim ne u svojoj cjelosti. Kao što je već spomenuto, naši pogledi su zabranjeni, tako u onim područjima ne mogu nastupiti smetnje, a vi se ne možete konfrontirati sa svojim tvorevinama. Ukoliko je to tiranija, koju ste tu stvorili, naći ćete se opet u jednom tamnom koridoru vremena.

Zabarikadirano područje, o kojem smo upravo govorili, dozvoljava vam da neometano idete naprijed, u svjetlo ili u tamu, zavisno od vašeg izbora, jer na nekoj određenpj tački morate se odlučiti, šta to treba da bude. Tako vam haos daje priliku da se odlučite i povežete, a onda ćete prepoznati, šta je zaista zajednica. Međutim, sada i ovdje svako od vas mora da istraži da li se kvalifikujete za suverenitet i samovođenje. Mi već znamo da ste spremni i kvalifikovani. Pitanje je: Znate li to i vi?

Mi imamo uvid u knjigu zemlje iz svih pravaca i možemo da prepoznamo impulse i planove, linije porijekla i kako su ucrtane, genetska stapanja i prenos određenih crta bića na vas sve, ne samo na neke. Vladajuće porodice na vašoj planeti znaju dobro za značenje broja 13 i odvraćaju vas od kombinacija sa njim, tako što vas uvjeravaju da je to broj koji donosi nesreću i zlo. No on je ključ za kapiju iza koje se nalazi tajna moći i mislite na to: Vi se ne možete skloniti moći sa puta. Moć je sada pojačana na putu ka vama kao čovječanstvu, to kažu sve knjige kao i moć sama. Prije nego što budete u stanju da formirate istinsku zajednicu, u kojoj možete sa svime živjeti u povezanosti, morate biti ubijeđeni u vašu saposobnost da možete sebe same da vodite. Da li ste suvereni, samoodgovorni? Osjećate li se dobro pri pomisli da ste stvoritelj, dizajner svoje sopstvene realnosti? Ovo pitanje vam se postavlja i vi ne možete zatvarati oči pred sopstvenom moći. Dajte najbolje od sebe. Držite uspravno glavu i kičmu, udišite punoću svog znanja u svoja pluća i posmatrajte sebe kao bića puna energije, koja isijavaju vibracije, koje biste željeli isijavati po svojoj vlastitoj volji.

Koje mogućnosti i alternative sebi stalno nudite, budite svjesni, da vas duh stalno okružuje i kroz vas, ka vama i za vas govori a povremeno i kao test protiv vas.

Budite budni i pažljivi kao što vas podsjećaju vaše istorije. Mislite na čarobnjake iz starih vremena i tajne koje su čuvali, kao i na zmajeve u legendama. Oni su imali brojne talente i oživjeli su mnoge vaše civilizacije. No vi se sada možda pitate: Da li su oni tvorevine koje su odslikane u svim tim knjigama, kalendarima i razglednicama? Da li su realni? U vašem vremenu će riječ "realan" dobiti jedno prošireno značenje i posmatrati se u jednom drugom svjetlu. Mnoge vaše legende i mitovi su svakako realni. Na kraju djelića sekunde, u kojem se nalazite, sva ta bića će se vratiti, što će se najprije odigrati u vašoj predstavi, ako vaše ćelije na osnovu novih frekvencija vibracija i vašem uzdahu olakšanja u vezi s tim žrtvuju svoje pamćenje. Svuda oko vas će istupati podaci, a iz vas samih će prskati informacija, kao iz gejzira znanja i vi ćete trebati jedni druge, da ih uvežete u cjelinu. Mislite na to: Dostizaće vas u svako doba slobodne niti; jedna pojedinačna je već u poretku, no uvezane zajedno niti daju još finije tkanje.

Implozija znanja u vašoj unutrašnjosti vam pokazuje put ka moći koju imate kao živa biološka stvorenja, a to se svakome od vas dešava svuda: ljudi na ulici; oni koji žive odsječeni u bolnicama, staračkim domovima ili zatvorima; dešava se djeci na igralištu, u školi, odraslima na radnom mjestu, seljacima na selu, svuda, od vrhova brda do dolje u doline. Porodice svjetlosti i tame žive u svim zemljama, u kojima sunce izlazi i zalazi. A oni u ničijoj zemlj, koji niti se ujedninjuju, niti se ubrajaju u drugu grupu, koji ovo sve ovdje smatraju samo izrodom fantazije? Ko su oni? Pitajte same sebe. Konačno, vi ste zajedno čovječanstvo. Umjesto da se previše identifikujete sa jednom od dvije grupe, radije se prizemljite i otkrijte, šta vam je svima zajedničko: vašem biti, čovjek, jer to je kvalitet koji su mnogi tražili.

Legende zmajeva su sadržajne, međutim one o gušterima su još više. Stari manu-skripti i knjige, koje su promakle pogledu opštosti, posebno u centrima religijskog života, ih svuda spominju. U svim područjima svijeta, u svim svetim halama znanja, bilo istina ili izmišljeno, nalazite porodicu svjetlosti, koja je uvijek spremna, da se sjeti i da reprodukuje istoriju biti, jedan i cjeline, moći života punog značenja. Za guštere i zmajeve u pra-vremena ljudi su bili fascinirajuća stvorenja; prema istoriji bili su odgovorni za stvaranje vašeg roda ili su u najmanju ruku u to vjerovali. Oni su se povezali sa vama, studirali vas, podučavali vas, ocjenjivali i pomagali vam pri gradnji vaše civilizacije, a oni su vas i istakli da bi se na vama okrijepili i na vama naplatili. Vi sebe same vidite kao trodimenzionalna bića na određeni način, međutim legendarni gušteri, stari pra-preci, iz dalekih vremena, iz prošlosti, su vas vidjeli na drugi način. Za njih ste dijelom čovjek, međutim oni vas opažaju kroz cijeli spektar i znaju za vašu ljudsku snagu. Oni se oslanjaju na vaše predvidivo ponašanje, ali oni znaju takođe da će u knjizi zemlje sada biti odigran džoker.

Sve što ste učili će sada biti podvrgnuto ispitu, a „creme de la creme“ će spravljati željeni eliksir, naime eliksir ljubavi. Razumjeti frekvencije je jedan od ispita sadašnjosti: vaša sposobnost da ih prepoznate, razumijete, da ste ih vi cijelo vrijeme proizvodili, svejedno da li živi ili mrtvi. Zadatak je, frekvencije tako modulirati, da stalno ponavljanje drama, koje obično šteti vašem zdravlju i zarobljava vam vaš živi duh, pripada prošlosti. Prepoznajte šta vam nije korisno, zatim oslobodite svoje strahove i sprovedite preobražaj. To će modulirati frekvencije koje proizvodite. To, dragi prijatelji, je vaša lekcija, vaš dječiji vrtić koji je bitna faza vašeg sadašnjeg razvoja. Prije uvida u knjigu egzistencije stoji uvid u knjigu zemlje.

Mislite na to: Kad se jedan vijek približi kraju, počinje jedan novi, i iako je vaš sistem računanja vremena samovoljno postavljen, jer počiva na udobnim lokalnim običajima, i on je dio jednog većeg sprovođenja božanskog plana. Sve je kodirano; vaše tjelesne ćelije, vaša DNK, vazduh koji dišete, živa biološka biblioteka, eter i nebeske sfere. Ono što uvijek mislite, pronalazite, prizivate ili pretvarate u forme, mi bismo vas željeli podsjetiti na to, da to nije nikada jedan izolovan događaj; sve je u svako doba povezano sa svim. Budite sigurni, draga porodico svjetlosti, ako se odvažite na pogled u knjigu zemlje da biste sagledali šta će donijeti budućnost, to je nešto veoma neobično, što ste mogli da stvorite. Šta je to tačno, mi to ne znamo.

Mi ćemo jednostavno dati sve najbolje od sebe, da vam pomognemo u stvaranju jedne potpuno nove vizije budućnosti, ali prije svega, na vama je, da preduzmete samovrednovanje. Šta hoćete da postignete u ovim vremenima beskrajno velikih promjena? Ako je to tako, da se vaši preci vraćaju kao žive legende sada u obliku zmajeva, reptila i multidimenzionalnih bića, da su vaši ljudski preci stupili sa vama u kontakt, i ako vam slijedi sva ta moć, osjećaj povezanosti i znanje o značenju starih misterija, o kamenju, kristalima, krstovima, pehar napunjen krvlju, skrovišta puna zlata, vatreni konji i morska bića, koji izranjaju iz najdubljih okeana na površinu, ako je sve ovo istinito i realno, kakav ćete onda vi svijet stvoriti?

Kao oni, koji su smatrali svijet ravnom pločom, odjedrili su prije 500 godina i nisu bili svjesni takvih potencijalnih svijetova. Oni su zaboravili da slijede tragove svojih predaka i usmjeravani su na razaranje i razdvajanje, ubijeđeni u navodnu beznačajnost svojih radnji i dovedeni do toga, da jedni druge izbodu pri sakupljanju materijalnih dobara. Ovo nagomilavanje blaga i materije je za vas dobilo isti značaj kao i vlast. Vi se divite posjednicima velikih vila, vaše zlato, dragulji i nakit, sa kojim u javnosti želite ostaviti utisak. Međutim, da li je to zaista moć i blagostanje? Stvarna mož leži u tome, da se razumije poj ptice, da se sa prirodom bude u sazvučju harmoniji: sa žabama, insektima i golubovima koji guču i sa kanarincima koji pjevaju u sumrak.

Vaši preci, gušteri i zmajevi su to razumjeli, da se egzistira u mnogim varijantama života, jer su oni znali mnoge aspekte jedne civilizacije, od kojih je kreativnost jedna od najmoćnijih, jer bez kreativnosti, bez snage stvaranja, ne bi bilo života, ne bi bilo individualnosti. Ovo je dio problema, sa kojim se danas suočava čovječanstvo. Prejako fiksiranje na nagomilavanje materijalnih dobara vam je dozvolilo da proizvodite bez kreativnosti i značenja i da stalno jedno te isto pravite u kopijama. U sljedećim godinama haosa će nastupiti velika snaga stvaranja, koja se odslikava kroz snažnu povezanost ženskog principa sa muškim principom i proizvodi balans izmađu njih. Na ovoj tački ćete prepoznati da je pravilno postupanje sa energijama zapravo istog značenja sa ciljem vašeg traženja moći. Ne možete pobjeći od činjenice da energiju morate razumjeti onako kako je predvidio važan plan duha za vas i vaš stvarni dom.

Nemojte se plašiti ovih vremena promjena. Ukoliko vam se ove riječi i ideje pojave kao strane, mislite na vaše pretke od prije 500 godina, kada im je se predstavio jedan sasvim novi svijet, isto kao i za vas sada. Vijekovima ste jedrili preko okeana i pitali se, da li će se iz vode odjednom iz svih legendi podići čudovišta i progutati ih. Neki od moreplovaca su vidjeli pokrete objekata iz budućnosti, kako su noću izranjali i ponovo nestajali, međutim o ovim tajnama se sačuvala šutnja; ukoliko su takve ispade spominjali, vrlo brzo su proglašavani ludima. Posljednjih 500 godina je obilježila velika ekspanzija, no nad tim je vršeno i mnogo kontrole, kako je opažana ta ekspanzija. Ako reflektirate o svojim precima, molimo vas da se otvorite za vaše genetsko porijeklo i bez predrasuda posmatrate izazove, koji su se postavljali pred vaše pretke. Budite svjesni na vrhu brda koji ste osvojili, da ste sada na vrhuncu svog potencijala razumijevanja, dakle koje zaključke izvlačite? Šta je ukupnost vašeg znanja? Da li cvjeta i uspijeva vaša mudrost, vaš život?

Sa svih strana poznati zmajevi su bezimena, međutim ne bez oblika stvorenja; ona imaju mnoge ličnosti i oni su promjenjivači oblika, koji otjelovljuju neobičnu snagu. U vašim tijelima miruje jedna slična snaga, međutim vi je negirate ili je gazite nogama, umjesto da je pustite da živi. U svim isporukama se ta snaga označava kao životna vatra, kao kundalini, koji označava unutrašnju liniju koja se penje u vama. Sve ove isporuke se uvijaju oko legendi vaših predaka, reptila i zmajeva. Međutim zamislite da ova stvorenja žive oko vas i nisu vidljivi za vaše oko samo zato što žive u drugim dimenzijama. Ipak u spektru je vaš dom takoreći "odmah iza ugla". Mi smo već govorili o nano-sekundi, koja se proširuje na 25 godina. Vi mislite da to mjesto nije naseljeno, no tačno ovdje je taj dom zmaja, mjesto kojeg prastara reptilska linija, koja je vaše nasljedstvo, naziva svojim domom.

Ako dakle razvijete tehnologiju, koja tako dijeli vrijeme, da vi vlastite sekunde možete tačno posmatrati i pronaći nova granična područja, novi teren u tim nano-sekundama? Ako vam to uspije, imajte obzira prema onome što vam ide u susret. Vi ćete odozgo ostvariti nova gledišta realnosti, koje su za vas na svoj način realne i žive, kao da ste okrenuli dugme na skali i ponovo se našli u nekom novom svijetu a ipak znate nesumnjivo da se nalazite na prelazu iz 20. u 21. vijek. Ovo ikustvo će postati navika, međutim zahtijevat će i mnoge žrtve; neki će se bojati za svoj zdravi ljudski razum, iako bi pri tome trebali zapravo da osjećaju zadovoljstvo. Ohrabrite druge da istraže svoje najunutarnjije i stvorite za to atmosferu sigurnosti. Vaši povjerenici vam nude sa svojim uslugama jedinstvenu priliku da podignete i vitalizirate svoj duh.

Približavate se tom ispunjenju, ako dešifrujete broj 13 i vidite, da se 26.000 – godina, ciklus precesije dijeli sa 13 umjesto sa 12. Nedostajući 13 dio je oduvijek bio tu, tačno kao i 13 mjeseci. Brojevi 12 i 13 znače mnogo više, nego što ćete ikada shvatiti, u to vas možemo uvjeriti. Sve je kodirano jezikom i brojevima, prema naprijed i prema nazad. Što više učite da "čitate" energiju, to više jasnije saznajete, da to predstavlja vaše nasljedstvo moći; što više postajete vješti "menadžeri" energije, to više saznajete, da je sve oko vas živo i značajno i da obmana konačno mora da podlegne istini. Šta je ta istina? Istina je kad više ne postoje tajne, to je istina.

Liječenje stupa onda, kad se istina raširi, a tajne razotkriju. Vrlo je teško čuvati tajne; one imaju težinu i opterećujuće su. Tajne često stoje na početku laži; zatim jedna laž iznosi sljedeću, a lažovi privlače lažove i to je priroda laži. U vašem svijetu se moć kao forma energije nije dijelila sa drugima; ona se čuvala u tajnosti i temeljila se na lažima. Posmatrajte one na vlasti kao čarobnjake, bilo da su sada ignorantni ili samozvani ili samoodređeni. Oni su žongleri energija; sa ovom svijesti vas molimo, da žonglirate vašim vlastitim energijama, da znate, da je energija slobodno raspoloživa i samo čeka na to da njima upravljate. Vi ste dirigent jednog veličanstvenog orkestra stvaranja, koji će sve dosadašnje staviti daleko u sjenu.

Stari, zmajevi, čekaju; oni hoće da budu otkriveni, da se vrate na zemlju i da vam bez štete otkriju ono što znaju. Ipak, vi morate sami proizvoditi odgovarajuće frekvencije da biste ih vidjeli i pomogli im kod liječenja pukotina u njihovim vlastitim porodicama. Vi nemate da liječite samo sebe same, nego i ukupnu egzistenciju, koja takođe stremi ponovnom spajanju. Šta je liječenje i kako možete ustanoviti, kada ste zdravi? Sa energijom ulazi i određeni tok energije, koji vas puni sigurnošću i daje vam samopouzdanje na daljim putevima; to je povezivanje sa duhovnim, sa ukupnom egzistencijom. A liječenje znači jednostavno novo tumačenje onoga što ste iskusili.

Vaše rane imaju veze sa vašim osjećajima i njihovim intenzitetom; vi ste se uplašili svojih osjećaja, dok vas nisu zarobili. Potisnuti osjećaji se gomilaju i namotavaju se kao na klupko konca; oni mogu da blokiraju tok energije kroz vas, a usred toga se mora klupko konca odmotati, a konac se mora nanovo utkati u osmišljenu mustru, umjesto da i dalje blokira let. Energija je energija. Ona reaguje na vaše namjere i impulse. Vaša moć će brzo rasti, ako zemaljsko magnetno polje jednim uzdahom olabavi njen čvrsti zahvat, elementi vašeg periodnog sistema počnu okolo da plešu i molekule da ubrzavaju, tako da nove paradigme i iskustva postanu mogući.

Nakon što ste zaključili posmatranje sa vrha, važno je za vas da znate, da morate da ovladate ophođenje sa energijom, da biste oblikovali svoju budućnost. Mi vidimo odavde više mogućih verzija te budućnosti. Skakači u vremenu nisu u potpunosti načisto sa tim, da u ovo vrijeme čitav niz mogućnosti može da izmakne događanju, od kojih uostalom mnoge počivaju na manipulaciji i kontroli u većim okvirima. Ipak, ima područja i koridora u kojima je skakačima u vremenu odbijen pristup, gdje samo vi živite i gdje možete da koristite tu zlatnu priliku za gradnju mosta, koji će možda moći da dopre još dalje nego neka vremenska epoha. Sa vrha vam je jasno da ima još mnogo toga da se promisli. Opustite se na tom putovanju, svjesni da ćete još više pri tome naučiti i mislite na to: što više učite, to više ima da se uči. Budite opušteni, spremni i zahvalni kad snaga života reaguje na vašu darežljivost.