Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 9. poglavlje


9. Poklon na kojeg bogovi čekaju

Tokom cijelog ovog vremena našeg zajedničkog putovanja smo stalno koristili dvosmisleni pojam, „Preci“ za grupu stvorenja, koji su kao i vi saznali da egzistiraju u svim pravcima: kroz dimenzije. To ne obuhvata znači samo generacije koje su otišle ispred vas, nego inače sve realne ravni, jer vi ste stvorenja, kao što sunčane zrake izbijaju iz svih uglova i predstavljaju dio jedne svjesne ekspanzije, koju vi takođe sami osjećate. Duhovni svijet je neizmjerno velik i bezbrojna stvorenja vam se mogu približavati kroz providna odjeljenja.

U doba ribe posmatran je duhovni svijet kao nevidljiv, što nije značilo da ne egzistira, jer su vaši preci osjećali, svaki na svoj način, njihovu snagu. Koncentrišite se, bez tajni, misterija ili čudnih stvari, jednostavno na taj elektromagnetski spektar vaše interpretacije, te svjetlosne frekvencije. Pogledajte kako se duž tog spektra proširuje i skače iz jedne tačke u neku drugu, kao što su vaši preci takođe radili.

Ta vaša težnja za podsvjesnim proširivanjem. Ona zahtijeva od vas da preuzmete frekvencije, koje su slične misterioznim stvorenjima nevidljivog svijeta. Ako naučite gdje se zadržavaju određena stvorenja frekvencijskog spektra i da ih na neki način možete nazvati, onda ćete dobiti jedan savim novi zamisao značenja - Religija. Vaši preci nisu uvijek bili u mogućnosti da prenose svoja iskustva sa skokovima u druge dimenzije ili ta činjenica, da se stvorenja iz drugih dimenzija, nalaze u našoj realnosti. Oboje se može održati. Stari zapisi, prije svega ta knjiga, koju vi opisujete kao bibliju, ali takođe i drugi tajni maniskripti, sadrže dokaze i čudesne priče o takvim susretima prije mnogo vremena, koji su za vas danas neobjašnjivi. Mnogo se špekulisalo da vaši istoričari tim dešavanjima nisu direktno prisustvovali i tako su autori istorije predstavili svoja vlastita tumačenja, da bi mogli da prate nevidljivi duhovni svijet. Vi ste konačno prozvani da promislite vaše razloge i legendarne filozofske teze, kao i sisteme vjerovanja i uzmete u obzir da su tumači tadašnjih zbivanja dali svoje najbolje.

Danas taj Svijet-menadžment-tim kontroliše informacijsku rijeku na ovoj ravni; ako vi znači želite znati istinu, morate kopati dublje, ti - politički prihvatljivi - sistemi vjerovanja žele i vaše vjerovanje u te institucije. Religije su uvijek pokušavale, tim masama objasniti to neobjašnjivo i na taj način ih kontrolisati, i u knjizi zemlje mogli smo vidjeti, da vam je potrebno to osiguranje. Vi obožavate učitelje i mentore, kojima se možete obratiti u svojoj nedužnosti i kojima možete postaviti pitanja o stvorenju duha, i velikim misterijama koje su otjelovljene u tom stvorenju. I konačno znate da imate takvog mentora; pitajte zato vašeg povjerenika koji će služiti vašim interesima i pokazati vam put - njemu možete vjerovati.

Na vašem putu proširenja svijesti o plitkom svijetu napolju, moraćete preispitati sve vaše sisteme vjerovanja; čak i oni između vas, koji su se ovdje već daleko probili, će biti pozvani da idu dalje. Carstvo tog duha, kuće tih misterija i vašeg velikog nasljedstva poziva vas k sebi. Vrlo skoro ćete otkriti da je to navodno nevidljivo carstvo itekako vidljivo. Ako učite svoje daljne životne lekcije budite sebi jasni, da vaš povjerenik piše epizode u vašu životnu knjigu, u koju vi sami tamo ne biste možda upisali i da to odjednom suprotstavite iznenadnim i čak šokantnim promjenama, koje vi sami ne biste nikada izabrali. Sa odraslim razumijevanjem tog životnog cilja ćete ustanoviti da ste stvarno vi sami bili oni, koji su napisali te epizode, da koračate kao pioniri jednim novim putem tog načina življenja. Da biste uopšte sa nama putovali tako daleko do te tačke, morate se shvatati kao pioniri.

Iako se sad šest milijardi bogova budi, taj proces će se kao prvo ticati pojedinih, a onda će se ta energija preliti preko svih stvorenja, kao sunčane zrake, koje sve lagano utapaju u svjetlo. Vrijeme je, penjati se naprijed prema tim visinama vaše sopstvene egzistencije, gdje već znate, da je vaše određenje da živite, da doživite i da otkrijete da vas taj duh nije zaboravio. Život je pun značenja - kada bi ih samo mogli prepoznati. Jedna vanjska životna inteligencija okružuje vas u eteru i ohrabruje vas u tome da pratite liniju tog putovanja, sve dalje i dalje, kada prepoznate u močvarnom području tih teškoća i kada vašim strahovima budete gledali u oči, pojavljuje se u daljini jedan vrh, jedno maestralno brdo koje vas zove. Ako se zapitate kako cete se nekad popeti na taj vrh: napravite jednostavno jedan korak ispred drugog. Vi ste se selili kroz močvarno područje i mračni teren, što je u sebi skrivao sve čega ste se bojali, a možda ste primijetili, da prije svega nije bilo toliko loše.

Lekcija kod prelaženja tako tamnih područja je da vam svjetlo povjerenja uvijek svijetli i održava se tako da sad imate mogućnost penjanja na vrh, odakle vam se naturaju novi pogledi. Zamislite kako se šest milijardi bogova budi, svaki od njih sa precima, koji sa vama stoje u vezi, tako ko da ste jedna osovina jednog točka sa puno žica. Sve u životu je na neki način povezano. Vi se penjete na brdo, koje vas zove do svog vrha, ali ne same. Vi se penjete zajedno - vi i vaše multidimenzionalno ja. Huk energije, koju sad spoznajete, koja ima namjeru da vas vodi u dom duha, gdje ćete vi biti reflektovani sa vašim sakupljenim znanjem preko vaših iskustava, i moći ćete baciti sa vrha pogled na vaš stvarni ralog postojanja. Vibracija povjerenja, koje ste stekli kod prelaženja mračnih područja, je vaša nagrada. Koriste nju, da s vama, sa vrha uzmu mračnu energiju, koja je potrebna za liječenje ljubavi i zdravlja.

Taj akt unutrašnjeg izjednačavanja je u suštini jedno spiritualno pitanje i povezuje vas sa bogovima, kao da su vam poslali telegram: mi vas zovemo ponovo kući. Dođite nazad i ponesite nam sve te priče o vašim djelima, kojima ste dospjeli daleko u vašem novom shvatanju života. Mi bismo se radovali da čujemo šta ste saznali i šta tražite na toj tački imitacije. Vi, dragi prijatelji, se nalazite u jednoj globalnoj imitaciji i čim se ona ostvari, vi ćete izaći, da pokažete put, da druge podučite na tom novom području mišljenja, čiji ste pioniri bili, ali ovdje i sad ste vi još u nastojanju, da osvojite vrh brda, jedan korak ispred drugog.Vaš život stoji u promjenjivom djelovanju, zato što vi uočavate samo jedan mali isječak tog spektra egzistencije, jer vi ne razumijete uvijek višeslojnost vaših drama, koje mogu buditi činjenicu da ste bili izolovani. Mislite na to da su odgojni sistemi napravljeni na razvodu i izolaciji: izolacija na osnovu vas samih i rastajanja od drugih. U čemu vi povezujete svoje tjelesno, emocionalno, mentalno i spirituelno ja, integrisano sa domom duha; budite sebi jasni i uvezi sa tim, da se igračima oko vas u ovoj drami dešava slično.Trodimenzionalno iskustvo pruža jedinstvenu mogućnost.

Vi ste povezani sa mnogo drugih stvorenja, a te lekcije i drame života koje im se ponovo dešavaju, prolaze do jedne određene prave, paralelnoj sa vašom, vaša iskustva u trodimenziji udaraju talasima, koji se osjećaju izvan toga. Vi ste tačka sve koncentracije u vremenu zbog sudbine zemlje i onoga što se ovdje odigrava. Mi to ponekad zovemo - veliki kosmički šou-, nerečeni kratki momenat između 1987. i 2012 godine, u čemu se vi izvijate iz najdublje gustine do najveće od svih frekvencija, gdje će vaše trodimenzionalno iskustvo biti primjer otvorenim predmetima cijelog elektromagnetnog spektra. Još jedna sposobnost koju imate je da stvari manifestujete na veoma temeljit način, što drugi nisu u stanju. Vi živite u jednom veoma gustom aspektu egzistencije i još vam teku neprestano visoke frekvencije energije, koje se zasnivaju neposredno na prenosu misli.

To ne znači da je visokofrekventna energija nešto bolje; ona je više jedna tačka povezivanja, kao što se koriste note tonske skale, da se opišu oscilacije visokih tonova, kako zvone u jednom određenom vemenskog intervalu. Sve što je frekvencija dublja, to sporije slijede oscilacije u okviru jedne paralele ili sličnog vremenskog perioda. Ako u trodimenzionalnom svijetu brže oscilujete, možete obuhvatiti dosta drugih realnosti ostvariti prolaz do vaše unutrašnje sposobnosti za izlječenje. Vaši preci su zato živjeli ponekad hiljade godina, kao šo je zabilježeno u starim knjigama.Vaši preci su bili, došljaci s neba, i koji god trag da pratite do njih, otkrit ćete, da su bili reptilske prirode. Ima još mnogobrojnih drugih oblika inteligencije, koji dolaze u taj - laboratorij - i ponovo odlaze sa svojim zabilješkama i protokolima o ophođenju sa ljudskim stvorenjima.

Da vas podsjetimo: Vi možete pomoću oscilacija biti preobraženi, jer sve je oscilacija i vaš život u trećoj dimenziji stoji pred izazovom protiv podsvjesne kontrole, koja može sa svojim tehnologijama uticati na svaki asepkt vašeg života. I druga, za vas nevidljiva stvorenja, mogu pomoću frekvencijske modulacije uticati iz njihove dimenzije, tako što će vas u obliku vibracija uštimati na nivou ćelije. Komete, Sunce i Mjesec su nosači frekvencija, koje vam na određeni način moduliraju u ćelijama vašeg tijela i upravljaju vašim podsvjesnim rastom. Cilj života je rast; strah, koji vas sreće na putu, svejedno u kojoj formi, je vaša verzija tame. Kolektivni, globalni strah, ima odgovornost za svoj život, da radi, zato prenesite drugima moć da donose odluke; da bi se bilo pravedno prema vašim očekivanjima oni su izabrali mračnu stranu vršenja vlasti. To je dio skrivene rane koju je potrebno lječiti, koju nosite sa sobom do vrha brda. Na taj, ili neki drugi način vidite jednog člana porodice, jednog prijatelja ili samog sebe, kako ste konfrontirani sa tim zadatkom liječenja rane ljudskog duha; jedan proces, koji kroz daljine vremena i ljudske psihe ima veze sa njegovim djelovanjem i sa rastankom, kao i sa izolacijom.

Razmislite jedan momenat o tome. Vi ste u današnje vrijeme potpuno odsječeni od visine duha, koja vas svuda okružuje, ali taj prekrivač, koji je raširen preko vas će biti naduvan, da vašu životnost donese do izražaja i taj se proces ne može više zaustaviti. Pomozite znanjem sami sebi i vašim najdražim, znanjem koje sa vama dijelimo, da zaliječimo rane ljudske psihe. Osjećajte se ohrabreni, iz njihovih rana ćete naučiti šta predstavlja cilj života. Kada se reflektira sa tim znanjem o životu i njegovim putevima promjena, vi ćete otkriti skriveno značenje i poruku kolektivne rane u čovječanstvu. To saznanje ćete ponijeti do najviših tačaka. I kada na vrhu sudbine otkrijete mogućnosti koje tamo egzistiraju, vi ćete se vratiti u dolinu, da podijelite svoje poglede i značenja sa ljudima, koji tamo jos stanuju i da ih ohrabrite, da se i oni penju na brdo. I tako putovanje se nastavlja, jer vi pokazujete put do puno frekvencijski područja.

Te sposobnosti, da pretvorite strah, u čemu prepoznajete njihovu svrhu i njihovo duboko značenje na ličnoj, komunalnoj, globalnoj i galaktičkoj ravni, je još jedna lekcija, koju da učite biste došli ovdje. Bogovi koji su u elektromagnetnom spektrumu svuda okolo, tako su skočili u vaš svijet i ostavili svoje tragove, čekaju na nešto od vas i nisu toga ni svjesni. Da li i vi ta stvorenja posmatrate kao sveznajuća, trebate nam biti jasni, nisu toliko drugačiji od vas. Oni imaju svoje sopstvene perspektive egzistencije. Domovina bogova nije u svakom slučaju jedno mjesto puno znanja i ugodnosti i nije tako čudesna kao što vi možda vjerujete. Njihova nauka koju morate još naučiti, je inače neka druga. Vaša nauka se bazira na onome što se može dokazati i ponoviti, na nagomilavanju teorija, koje stalno dokazuju i kopiraju temeljne principe.

Mnogo naučnika vaše zemlje, na primjer Mendel sa svojim otkrićima na području nasljedstva, ili Kepler sa svojim astronomskim i astrologijskim studijama, su kao pioniri nove interpretacije realnosti. I danas bi svi naučnici, i stari i novi, sa strepnjom i skromnošću reagovali na novo tumačenje realnosti. Što se više bližite kraju tog kratkog momenta do 2012. godine, sve više ćete osjećati kao lekcije o realnosti, kao ogledalo i činjenice, da je to die cjeline, da ne može biti rastavljeno. Stalno će rađati ideje i simultano prenositi na sve tako da ih možete sve odmah prihvatiti kao otkrivače svjetlosti. Mudro je pitati šta je izvor tog prenosa. Kao što smo već rekli: bogovi su imali svoje linije snadbijevanja i snabdjeli depo - materijalom, da se oni mogu pouzdati u slučaju okupacije ili da se nasuču bilo gdje u daljini vremena. Na više načina su bogovi upravo sada zarobljeni i ne znaju, kako će se iz ove sadašnje pozicije moći ponovo izvući. Njihovo osjećanje te realnosti je mnogo više djelotvorno iskustvo nego vaše. Oni skaču jednim frekvencijskim pritiskom dugmeta između fuga vremena tamo i vamo i pojavljuju se kao ljudi u svim područijima života - kao voda zemlje, kao filmske zvijezde ili sportisti.

I opet ne nose obiležja stvorenja, rođena iz spolnog akta te seksualne dinamike, toj vezi psihičkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog tijela, koje stvara vaš život, seksualna veza dva tijela, sa svojom posebnom oscilacijom novog života. Stvorenja, koja nisu nastala iz seksualnog spajanja ostaju uvijek zatvorena. Mi smo blizu toga da reflektujemo ono što ste vi, tako da možete unijeti nove mogućnosti u knjigu zemlje, koje se fokusiraju na povećanoj sposobnosti za učenje i transcendenciju ograničenog mišljenja, kao što vaše lekcije pretvaraju u male vrijednosne predmete života. Vi ste rođeni da doživite spektar frekvencija od najdubljeg i najgušćeg do najvećeg, a to su znali bogovi, kada su svoje iskustvo i znanje donijeli ovamo. Oni žive dugo vremena i ponekad žive sa svim svojim lekcijama, strahovima, bolovima i u sebi ponavljanim ciklusima mnogo duže, nego što vi sebi i zamisliti možete. Vaši strahovi i emocionalne promjene mogu se intenzivno pokazati kao njihove; ali mnoga stvorenja, koje vi smatrate bogovima, obilježavaju velika životna razdoblja. Oni postaju zarobljenici svog sopstvenog duha i svoje traume. Što se više otvarate za paranormalna iskustva i druge svijetove utoliko će biti veći broj različitih formi inteligencije koje se pojavljuju.

Bogovi, multidimenzionalni, su spojeni sa vama i ne samo da vi šaljete poruke njima - oni rade to isto obrnuto, u vašem pravcu. Strah, koji nosite sa sobom na vrh brda, ima daleko više značaja nego što vi mislite. Sa tim, što trenutno mislite, nije ništa naopako; vi ćete vremenom isto primijetiti, kako ti značaji stvaraju nove poretke veličina. Time obavljate jedan zadatak - ne samo za vas same, nego i za stvorenja u drugim dimenzijama, a oni vam šalju preko vašeg svoja rješenja, koja oni sami ne mogu premjestiti. Vi ste agenti preobražaja i ta sposobnost preobražaja je opet vaša, a mojoj se možete radovati, ako sami pokažete, da se vjerovanjem i spremnošću za učenjem sve harmonično razvija. Nema nikakvih ljutitih lekcija, opet vam stvara strah da istražite mračno, a ono što nikada ne prostudirate prikačite onome čega se plašite i što ne razumijete kao manu te tame. Neki od vas ne izlaze jednostavno napolje iz tog močvarnog područja, zato što oni koji osjećaju strah ne mogu skupiti hrabrost da se popnu na brdo.

I opet vi morate za sebe same preduzeti taj put, ali takođe i za cijelo čovječanstvo i prije svega za porodicu reptila, čije su rane isto tako duboke kao i vaše. Sve je tako da kažem natopljeno znanjem i vi ste dio jednog velikog holograma u čemu jedan mali isječak sadrži te informacije u cjelosti. Učite se da u tom dijelu napravite i shvatite da taj jedinstveni dio ne može biti odvojen od cijelog. U narednim dijelovima će se veći dijelovi te priče, te egzistencije morati pojaviti kao puzle Obratite pažnju, jer sa moralom, koji vas vodi na visoko brdo bit će vam dodata nova otkrića, koja se protežu kao crvena nit između neba i zemlje, nailaze na vrata prema vašem pamćenju, pri čemu, kroz priče iz starih vremena, postajete svjesni svog majestetskog porijekla.

Bogovi su vas u podsvijesti snabdjeli saznanjima o vašim najvećim pobjedama i najvišim ambicijama: sve i ako se realnost jednom sruši i sve se smiri, vi uvijek imate ključeve tog znanja, negdje drugdje da stvorite neku drugu novu realnost. To za vas mogu biti visoko leteći koncepti, a to je ono za čim ste u potrazi i šta vas nosi od trenutka do trenutka, kroz unutrašnja značenja vašeg života. Udahnite onda duboko i razgledajte okolo u tom znanju, da u proširivanju svog vidika imate jedno mjesto u domu duha i dijelite sa drugima ono što znate - slušati, gledati i saznati kako svijet izgleda sa tih vrhova egzistencije. Planinari među vama znaju naravno, da su vazduh i energije mnogo tanki, ako su osvojili vrh brda.

Koliko se često planinarima među vama desilo, da ste se sa nekim problemima i brigama popeli na brdo - i ma šta da ste na vrhu saznali, znali ste rješenje. Brda imaju funkciju velikih antena, koje sežu do atmosfere, oni kako vi već znate, cijelu životnu informaciju nose u sebi, i tako osvajate brdo, udišete najčistiji, najbolji vazduh, dobiti bistru glavu i dostići taj vrh. Time cijela egzistencija leži pred vašim nogama, da od vas bude prihvaćena. Može li čovjek pratiti unazad liniju spola pred jednim jedinim prapretkom? Ima li jedno takvo stvorenje? Oni, koji su na zemlji pričali legende su blizu, iako poslije njih ima bogova različitih rangovskih podjela. U starim vremenima znali su preci da ti bogovi iznose bitke na nebu i redovno se pojavljuju sa svojim svjetlosnim brodovima, pri čemu stvaraju zemljotrese, sijevanje i grmljavinu. Ponekad su vaši preci strepili od njih i pripremali su se na njihov dolazak.

Prije mnogo vremena bile su izgrađene ogromne podzemne građevine - tuneli i gradovi u Sjevernoj Americi, Maloj Aziji i Kini. Na cijelom globusa postoje još uvijek podzemni gradovi, koji su skrivali mnoge hiljade ljudi, čak cijele civilizacije, i one koje vi do sada još niste otkrili. To vas sigurno navodi na razmišljanje. Zašto su vaši preci gradili podzemne gradove? Koja stvorenja su redovno posjećivala planetu i ostavila svoje tragove u mitovima i legendama pod mnogim različiti imenima? Legende sve liče jedna na drugu, svejedno u kojem dijelu zemlje su nastale. Ti posjetioci egzistiraju - postoje u jednoj drugoj dimenziji i ulaze u redovnim razmacima u vašu, a iako oni nisu vidljivi, mogu još uvijek na vas vršiti uticaj. Dakle vi se dalje penjete na to brdo, vi ćete vidjeti još drugih vrhova, takođe kao dom tog duha i bogova, a prepoznajemo koliko velik je broj bogova i njihovih porodica. U vašoj želji za jednim jedinim bogom vi ste taj singularitet zamijenili sa ljubavi, to jednistveno polje, koje vas, kao i sve ostalo spaja sa iskusnom egzistencijom.

Vi ste svi dio jedne prezentacije, jednog sveznajućeg holograma, i one ljubavi, koja postoji u svakom spektrumu i u svakom univerzumu. To polje ljubavi je krajnja snaga i iskazuje se na sve moguće načine. U potrazi za jednim jedinim božanstvom vi ste tumačili prema najboljim saznanjima i savjesti fenomen - NLO i signale iz duhovnog svijeta. Uistinu, vama se šalju određene moći i energije od svakuda, iako vas oni ponekada zbunjuju, tako da pomažu samo vama, da se popnete na brdo i dobijete veliki pogled okolo na egzistenciju. Kako vi na to reagujete, dio je vaše životne lekcije. Jedno ogromno brdo, okruženo močvarnom zemljom vas zove. Sa vrha ovog brda; najvećeg, na kojeg se ikada penjete, vidjet ćete jedan ogroman broj daljnjih vrhova brda i prepoznati da ne postoji samo jedno jedino brdo ili bog. Vi ne morate da se popnete na svako od tih brda pojedinačno, dovoljno je da se popnete na jedan od vrhova, sa kojeg je moguće dobiti veliki pregled i moći ponovo razmisliti, šta sve tu napolju još ima.

Kada ponovo promislite o tome u šta vjerujete, vaše znanje o života će se proširiti i biće jasno njegovo preneseno značenje. Razmislite o životu i prizovite vaša mistična iskustva o sjećanju i ne sakrivajte molim vas, samo zato što možda strahujete da ćete biti žigosani kao ljudi ili duševno bolesni. Vi ste sad pozvani da tu mističnu domovinu punu duha i tajni vratite ponovo na vašu planetu, jer je ona je ta koja vam nedostaje. Bogovi čekaju već na vaše najave, oni znaju da vi imate rješenja i da vibracije ljubavi, koje možete proizvoditi, i da je to na kraju krajeva izvor izlječenja. Vi ste podareni kao ni jedna druga vrsta egzistencije sa tom sposobnošću, koja je uvjek bila pri ruci kao potencijal.

Mnogo vas teži da poveća svoj potencijal, što podrazumijeva mentalnu i fizičku izdržljivost: ali prije svega želimo vas zamoliti da povećate svoju sposobnost za ljubav. To je poklon u vama, na koji bogovi čekaju. Kako ćete tu ljubav dovesti do izražaja, prepušteno je normalno vama; ima mnogo formi i izražavanja kao što ima ruža, ptica i pčela na vašoj planeti - tako mnogo, kao što šest milijardi bogova misle da stvore.

Važno je razumjeti, da je transformacija, u kojoj ste vi pozvani, da je saznate, jedan akt božanstvene ljubavi, da liječi dimenziju vremena. Vremenski skakači će vam isto kao i vaši preci pružiti komade svog znanja, jer je vaše sada usko protkano sa vama. Vi ste međutim najviši tkalac, koji određuje, kako i gdje niti treba da prolaze, i koji nastalu mustru zatim provjerava, da bi sve ostalo u ravnoteži. Zaista su preci ključ svog znanja ostavljali u mustri tkanka tepiha. Vama se oni pojavljuju kao divna umjetnost, ali kada biste je tačno studirali i iza toga otkrili istinu, saznali biste, da su imali skrivene kodove i značajne sadržaje, koji su prenošeni dalje kroz kroz generacije. Posjetite jednom muzej ili izložbu starih artefakata; pogledajte ih i zamislite u sebi, kako treba tumačiti njihove funkcije. Možda se probude statue - kipovi, maske, alat, oružje, potrepštine i sve ono, što tu vidite, sada vam životu pričamo jednu sasvim drugu priču nego što je ova, koja se djelimično tiče ljudi, koji su se međusobno osvajali i rastavljali. Pogledajte u svaku nišu i stvorite sebi predstavu da jedna sasvim druga priča čeka na to, da je vi pronađete.

Ako mi kao Plejadanski putnici u vremenu stupimo u vaš svijet da saznamo više o nama samima, radimo to u spoznaji da je realnost ogledalo i da pojedinačno od cijelog ne može biti rastavljeno. Ako je to uredu - i to iskustvo uvijek - iznova primjenjujemo. Onda nam se čini kao da se u zadnjoj instanci sve zajedno ujedini u jedno stanje u kojem se postiže potpuno saznanje o sebi. Vaše teorije o stvaranju sadrže ekspanziju i kontrakciju u stalnom pokretu. Taj pokret doživljavate u svakom momentu vašeg života i sa svakim udisajem, vi udišete životnu snagu, punite svoja pluća njome i praznite je ponovo. Iako se proces disanja za većinu od vas odvija nesvjesno, da li je poruka ipak pri ruci: Ekspanzija i kontrakcija u stalnom mijenjanju, jer vi zahtijevate oba procesa da biste živjeli i da biste spoznali punoću egzistencije.Vaš zadatak, kao člana porodice svjetlosti, je da sve niti spojite u jednu cjelinu i da promislite svoje akcije; ako u jednom određenom dijelu osjetite neugodnost, onda je vrijeme da ocijenite ponovo vaše stavove i pretpostavke povezane s tim, da ih sagledate u jednom potpuno novom svijetlu.

Zamjena administracije praćena je uvijek malim sukobima, a vaši bogovi su u vama, u vašim istorijskim knjigama ostavili naravno odgovarajuće priče. Velike galaktičke bitke su se odigravale, a za neke je bila zemlja jedini način utočista, sciencefiction - priče o putovanjima kroz prostor - priče o svjetlu i tami - su dio vašeg ćelijskog pamćenja, da ste vi sad u prvom planu. Na kraju krajeva vi ćete osjetiti jedan veoma moćan uticaj, tako moćan, da vaš trodimenzionalni duh ne bude u stanju, da od toga napravi poseban pojam. Isto tako kao što je za vas prije pet decenija još uvijek teško, složiti brojeve po veličini i sakupiti milijarde pojmova.

Inače vi ćete biti upoznati sa tim duhovnim rajom i njegovom veličinom i osjećate se u njemu kao kod kuće. To je uporedivo sa zamjenom jednog jedinog kompjuterskog sistema do jednog ogromnog mrežnog sistema kao internet, gdje je izbor podataka i programa mnogo veći. Sadašnja vremena tjeraju vas naprijed, da postavite nove neurološke obrasce u svom stvaranju, Svaka vrsta prolazi kroz taj proces proširivanja svijesti kada dođe njegovo vrijeme. Bogovi su vojevali bitke zbog toga, ko će držati svesku u ruci, a svaka kultura je imala nekad svoje priče o majci, o ocu bogova i njihovoj djeci. Ponekad su se vjenčavala njihova djeca sa ljudima, stvarali polubogove i produžavali svoju hijerarhiju. Vaši preci su pravili piramide, da bi pokazali poredak pojedinih porodica, čijim uticajima su pdlijegali. Gotovo sve piramide su bile označene simbolima: zmije, mjeseci, sunca, koji svi zajedno čine značajne ključeve do vašeg razuma i tih velikih inteligencija, koji su na vas uticali u različitim trenucima.

I još jednom za podsjećanje: Samo zato što vi to ne možete vidjeti, a oni vam se ne pokazuju, ne znači da nisu bili ovdje. Bogovi vas mogu dostići iz svoje dimenzije izvan spektruma - jedna zamisao, koja mora u vama još da sazrije. Vaš životni standard je jedan bitan dio frekvencija, koje šaljete van na sve one, koji su sa vama povezani. I mi to kažemo još jednom: takođe je veoma bitno, da vi na vaše multidimenzialno ja utičete zbog toga, da svoje frekvencije pošaljete u eter. Vaši preci računaju zbog tog na vas, jer njihove rane su prastare - i oni ne znaju, kako ih mogu potpuno izliječiti. Mi smo spomenuli već, da je to frekvencija ljubavi, iz koje se sve sastoji, i da ljudska stvorenja proizvode ljubav na jedinstven način. Kod proizvodnje vina bit će specijalne sorte loze, zasađene na izabranoj zemlji i u godišnjem dobu kada su svi uslovi idealni, bit će to grožđe odabrano da bi se pretvaralo u najplemenitije kapi.

Vi ste kao sazrijevajuće grožđe na zabačenoj strani vinograda, od kojeg bi se proizvodili izvrsni eliksiri i esencije. Čeka se na vašu verziju najljepše i najfinije ljubavi, i kad berba ne propadne poptuno, jednu malu berbu, tako da vaše stvaranje i promet tog eliksira najboljeg od svih, u knjizi zemlje ima uticaj daleko iznad vas i djeluje na sve. Sve je oscilacija, i treba pomjeriti samo jednu malu frekvenciju, da se naknadno utiče na sve druge frekvencije. Kao oscilacijsko stvorenje je na vama, da ostvarite spoznaju, da vas transformišemo i uđemo u dom duha kao stvorenje, koje upućuju druga stvorenja. Zbog toga što ste pod uticajem bogova, prenose se oscilacije njihovih neriješenih porodičnih drama i na vaš svijet.

Možda se pitate: jesu li takve borbe između porodica nenormalne? Da, to je tačno u svakoj porodici ima različitih razmišljanja i prepirki, ali upotreba nasilja je nepotrebna. Nasilje je suprotno od ljubavi i stvara poznate - dijeli i - vladaj; - sindrom pomoću razdvajanja i izolacije. Rane bogova - rane razdvajanja, straha, neizbježne samoće i strahota nisu dublje od vaših; one egzistiraju samo što mnogo više utiču na više ljudi i veći dio egzistencije. U svom pretjerivanju bogovi su se tako zapleli u svojoj moći, da su nesposobni, da gledaju iz daljine na to, šta su kreirali. Saosjećanje i moć da se uživi u tuđe su tim bogovima nepoznati, ali upravo to su vaše izvrsne karakterne crte. Povećanje vaših frekvencija i stvaranje vaših sopstvenih verzija ljubavne vibracije temelji se na vašoj sposobnosti, jakom bolu, strahu, disharmoniji, zbunjenosti i haosu; moći osjećati i stvarno se uputiti u te osjećajne energije, izdržati ih i ponovo naći mir i tišinu. Uzmite vašu snagu volje da stvorite u vama i u vašem životu ponovo taj mir, zaključite, da se sve situacije u vašem životu pretvaraju u prilike.

Mnoga stvorenja se nadaju vašoj hrabrosti da izađete na kraj sa tim monumentalno velikim zadacima, za koje mislite, da ih vi sami nosite kao svoje lične strahove sa sobom, dok su oni uistinu izraz tog velikog razdvajanja i rana tih bogova; vaši preci su sad, svuda gdje znate da ste svjesni sebe i da je knjiga zemlje povezana sa ukupnom egzistencijom. Vi ćete se možda nešto lakšim korakom popeti na brdo, ispraviti se, disati dublje nego ikada prije i sigurno reći: ah, je li to ono, što se ovdje dešava? Pa, pošto ja o traženju svog ja i novog značenja svega za čovjenčanstvo znam, ja ću naravno preuzeti taj zadatak.

Mislite na to: vi imate u svako vrijeme sve slobode, da stvorite jednu novu, potpuno jedinstvenu verziju egzistencije, ali ti postupci su vremenski prenatrpani i mogu se posmatrati unazad, tako kao da su oni čvrsti događaji, koji su već nastupili. Samo vi sami možete da vršite svoju slobodnu volju. Normalno je da ima određenja, ali neka od njih se jednostavno ignorišu i nikad ne uzimaju u obzir; ipak svaki momenat sadrži potencijal novih opcija, novih ideja koje nikad prije nisu bile tu, u tom kratkom prolaznom prostoru vremena. Snaga volje, snaga i znanje da se tumače značenja vezana za vaš život dozvoljavaju vam da svoja iskustva prevedete u mudrost. Bogovi su vjerovali eonima. Da su držali svu istinu u rukama, istina je, kao što takođe svijet - menadžment - tim i porodica tame vjeruju. Stvarno vjeruju svi ljudi, da drže istine u rukama, ali danas su na raspolaganju nove istine, filozofije i sadržaji vjerovanja, potpuno drugačije nego sva vaša prethodna shvatanja.

Mi dajemo najbolje od sebe da to, što se dešava, nazovemo imenom i opišemo, ali to se zapravo i ne može opisati. Mi možemo svojim opisivanjima toga, kuda se vi krećete, samo grebati po površini; tako da nam kao i vašim precima nedostaje riječi, pokušavamo da opišemo ona područja, koja vas očekuju; ali daju li naše riječi jednu određenu resonanciju i skrivena značenja, jedan plan u okviru jednog plana. Svejedno gdje se zadesite, budite svjesni, jedna od najvećih istina je ta, da je sve povezano.

Ne mislite duže o pojmovima razdvajanja i izolacije; to pojedinačno se ne može odvojiti od cijelog i sa tom svijesti ste i vi dio ukupnog plana - i vi ćete shvatiti te planove u okviru planova. Nijedna snaga egzistencije ne može imati svoje planove bez opcija ili alternative, koje takođe stoje na izboru. Da biste primijenili jedan plan i sudjelovali u igri sa jedne više ravni svijesti, morate se osvrnuti na vašu moć i znati gdje se ona nalazi.

Zamislite sebi, kako se sve na svijetu ponovo promišlja, da se ljudima otkrivaju dublja značenja zemlje na kojoj žive, kako osjećaju ponos na kontinentu, na kojem su rođeni, kako preko brda gledaju močvare, doline, livade i polja; kako osjećaju vjetar koji duva preko stepa ili kroz krošnje drveća, kako čuju kišu i grmljavinu i kako su svjesni čuda polarnog svjetla ili mladog mjeseca i punog mjeseca. Zamislite sebi, kako ljudi svugdje opažaju glas, da dostignu najviše znanje i posmatraju život sa vrhova.