Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 7. poglavlje


7. Carstvo duha

Vremensko razdoblje od 1987 do 2012 obilježeno je isticanjem i istraživanjem, te ponovnom reorganizacijom starih nesvjesnih predstava koje su gradile vaše duhovne temelje. I bliže osmatranje vašeg društvenog i kulturološkog razvoja približava potrebu uređenja starih predstava o svijetu. Podsjećamo vas još jednom, da se ovoga duhovno prihvatite i da pustite stare strukture i sisteme vjerovanja koje su srž vašeg trenutnog političkog razmišljanja i vašeg sistema vaspitanja da se sami od sebe raspline. Spoznajte – bez gnjeva i osude – da se nalazite usred tekućeg procesa preobražaja. Ako jednostavno budete išli dalje svojim putem, nove energije će se spojiti i harmonizirati sa vašim tijelom; ali ako se i dalje budete držali starih ideja koje nisu više žive i vitalizirajuće, susrest ćete se sa vrlo velikim iskušenjima za svoju živost, i da, za svoj život.

Preobražaj energija ima svoju svrhu. Kao što je već rečeno, sve ima određenu frekvenciju; neke od njih se podudaraju sa vašom, neke ne. Ali što se više širi vaša svijest i što ste više u stanju da zadržite frekvenciju ljubavi, to više ćete biti u stanju da dosadašne štetne energije pretvorite u korisne. Što se više razvijete u ono biće koje mi ovim riječima budimo, to više ćete osjetiti energije, snagu i unutarnju ljubav i otrovi koji vas okružuju prolazit će kroz vas bez ikakvog dejstva. Načinom na koji integrišete mir u svoja duhovna, emocionalna i fizička tijela, stvorit ćete za sebe više frekvencije.

Kada se to desi, frekvencije ljubavi, sigurnosti i uravnoteženosti koje ste sami stvorili učinit će sve vanjske negativne frekvencije bezazlenim. Život se sve više mijenja, i vi ste tu da putujete sa vjetrom promjena – a ne da se borite protiv tog vjetra. Sigurno ste već temeljito razmislili o nečemu od onoga što smo vam kroz dimenzije ponudili kao duševnu hranu za vaš «bife». Sagledajte ono čemu vas je život nedavno naučio, šta vam je vaše tijelo saopštilo, u koja ste ogledala pogledali i kako sve to uzajamno djeluje. I sada pošto se bolje poznajete, možete se vratiti korak unazad i odbaciti sve stare, nerazumne stavove i poglede. Ako vjerujete da neko određeno životno područje zahtjeva veću pažnju ili ako opazite da se vraćate na stare obrasce iskustva i ponašanja, koje ste htjeli izbjeći, onda postanite najprije svijesni samo toga – ništa više. Upravo na tim područjima vas testiramo, da bi se vidjelo da li ste u stanju da stvarno odbacite stare obrasce.

Opustite se; na ovim testovima nema «položiti ili ne položiti». Vi ste na svom zemaljskom putovanju dosada dobro napredovali u ovim vremenima prevrata - u vremenima koja vremenski putnici svjesno posjećuju kao neko skriveno blago. Mnogi istraživači i ronioci proučavaju kontinente i okeane sa starim kartama i legendama u potrazi za skrivenim blagom, dragocjenim artefaktama, starim knjigama i podvodnim gradovima. Svi traže nešto i sadašnji momenat i nijedan drugi je najdragocjeniji na planeti zemlji za pronalaženje blaga. Blago skriveno u Knjizi Postojanja, nije samo bilo koji mogući momenat istorije zemlje. Takva vremena sa visokom vrijednošću se traže svjesno, jer kriju u sebi nešto jedinstveno. Vi ste se u pogledu na vrijednosti tako jako skoncentisali na materijalno da u tome leži i uzrok gubitka vaše slobode mišljenja. Vaše institucije obrazovanja vas treniraju da sve više i više stvarate za sistem kojem nikada nije dosta i da onda sve više i više bacate. Rezultat odustajanja od vašeg duhovnog suvereniteta i vjere u autoritete je pretjerivanje u fizičkom pogledu, precjenjivanje materijalnog i postepeno uništavanje vaše prirodne okoline. Takav pretjerani materijalizam odvaja vas od Biblioteke Zemlje koja se nalazi u prirodi, i presjeca vam vašu vezu sa Majkom.

Sakupit ćete mnoga nova i jedinstvena iskustva ako razvijete povjerenje prema novim idejama i iste primjenjujete. Možda će vam se isprva učiniti da ste sami sa svojim novim pogledom na sve ovo. Ako je to tako, važno je da se pri tome dobro osjećate jer samospoznaja je u samom srcu vašeg bića. Ako imate sreće da ovaj proces od početka prođete zajedno sa drugima, ova faza samospoznaje i razumjevanja će nastupiti možda i prije. No kako god se uputili na istaživačko putovanje prema sebi samima, nastavite sa vašim putem i vašim razvojom, otvorite lepezu svoje svijesti do krajnjih granica. Ako ste došli dovde, onda ste već razmislili o svojoj krvnoj liniji, o svrsi svog postojanja i o razlogu daljnjeg putovanja sa nama. Molimo vas da se u ovoj refleksiji vidite još dalje u prošlosti i u budućnosti i da sa nama putujete nazad do Atlantide kao i do godine 2012.

Broj 8, je simbol beskonačnosti iznad vašeg trećeg oka, koji može da vam poslužiti kao transportna kabina; energizirajte dakle ovaj simbol oko vaših očiju posebno na tački ukrštanja linija iznad vašeg trećeg oka. Stopite se sa ovim procesom, vidite sebe istovremeno u Atlantidi i 2012 godini - jer oni stvarno oboje postoje u isto vrijeme. Sa pažnjom usmjerenom ka «Sada» osjetite svoje tijelo, svoj dah i energiju oko vas, dok vam mi pomalo otvaramo vrata – vremenska vrata kroz koja možete dospjeti do oba vremenska momenta.

Kada biste godine 2012 bili kod kuće, zašto bi ste se vraćali ovamo u «Sada»? I kada biste dolazili iz Atlantide, zašto biste izabrali ovaj sadašnji momenat? Zaboravite na momenat da ste sa ove planete, fokusirajte se na ova dva vremenska puta i zamislite da ste druga bića, zašto ona žele doći iz drugih vremena, naći se ovdje u ovom kratkom prolaznom momentu. Koja im je svrha? Udahnite duboko i shvatite da ove dvije grupe vremenskih putnika ovdje dolaze u potragu za blagom. Na Zemlju, zatrovanu planetu? Kakvo blago bi ovdje još moglo biti? Pa, blaga su obično skrivena i ne nalaze se na vidnom mjestu.

Kada se uputite na putovanje ka starim mjestima prošlosti, ona će vam se učiniti kao vaša sadašnja realnost, kao ondašnje «Sada». Cjelovitost vremena postoji u stvari u svim vremenskim momentima i u svim smjerovima; i vaše sadašnje mjesto je prekriveno slojevima drugih svjetova i vremena, koji su, čini se, odvojeni jedni od drugih samo svojim posebnim frekvencijama. Modulacija, ispravno postupanje sa baš ovim frekvencijama, vam omogućava da posjetite druge svjetove i vremena. Šta mislite zašto vremenski putnici doleze ovamo? Šta traže? Mi kažemo: ovdje su da bi uticali na vaše frekvencije. Upravo sada se cjelovitoj egzistenciji pruža prilika da iskusi frekvencije koje vi stvarate i energije koje vi jeste, da prisustvuje razvijanju vaše nove realnosti, da u dijeliću sekunde doživi potpuno otvaranje vaše lepeze.

Vaši naučnici ovaj pojas frekvencija egzistencije nazivaju elektromagnetnim spektrumom. Unutar ovog spektruma vi zauzimate određeni pojas frekvencije i na osnovu tog pojasa moguće vas je lokalizovati kao da ste radioemiter. Vaš pojas frekvencija se sada širi i do 2012 godine ćete, prema svom određenju, dosegnuti puni pristup proširenom spektrumu frekvencija, i to je uzbudljivo, pratiti baš to i vidjeti šta ćete napraviti od ove prilike.

Mi smo vremenski putnici koji ulaze u vašu realnost i mijenjaju vrijeme, kao i ostali vremenski putnici. Nama vaš svijet liči na rupičasti švicarski sir i Porodica Svjetlosti je tu da zatvori neke od rupa u vašoj egzistenciji i da zaustavi suze koje su izazvale neke eterične energije u pokušaju da vas ugnjetavaju. Kao trodimenzionalna bića niste u stanju da osjetite «misaono zagađivanje okoline», koje ste prouzrokovali u nevidljivim područjima egzistencije. Svaki oblik inteligencije koji je sada na zemlji prisutan ima razlog za bude ovdje, ipak svi oni vas promatraju pri ovom jedinstvenom procesu dimenzionalnog razvoja, pri ponovnoj upotrebi punog kapaciteta vašeg mozga, pri ponovnoj mogućnosti pristupa punom spektrumu svijesti.

Te ubrzano tekuće drastične promjene navest će neke ljude da zaborave zašto su ustvari ovdje i vratiti ih u stare ograničene obrasce razmišljanja i vjerovanja. Ovaj nedostatak samosvijesti je brdo koje treba pomjeriti. Kako možete usmjeriti ove nove energije tako da i oni prepoznaju potencijalne puteve? Mnogi nisu u stanju da pronađu put kroz novo područje i zbog toga je Porodica Svjetlosti, vremenski putnik, „par exelence“, stvoritelj promjene, aranžer novih igara, sistema i same egzistencije, ovdje kao pionir, uklanjajući sve poteškoće sa puteva svijesti.

Kada jednom uplovite u takozvane «luke svijesti», morate krenuti u unutrašnjost ka području svoga «Ja». Ipak, pri tome je važno da ostanete uvjek otvoreni, bivajući pažljivi u vašem vanjskom okruženju. Sve je šifra, poruka i u sebi spaja mnoga, mnoga značenja i planove unutar planova. Za vas, plan sadrži ekspanziju ka mnogo višim stanjima svijesti, tako što ćete, takoreći, okrenuti dugme skale spektra frekvencije i pokrenuti se sa uske trake ka prostranosti svih stvarnosti. Te energije promjene i razvoja svijesti koje su nastale od kosmičkih sila puštaju vam na volju različite mogućnosti o kojima sada treba razmišljati. Ponajprije će vam biti teško da pristupite tom području jer ćete se njemu približavati sa starim obrascima ubjeđenja i vjere. Kao i vaši pronalazači koji su prije 500 godina napustili evropski kontinent da bi otvorili nove svijetove, pronašli su nešto kao ono, što su prvobitno tražili.

Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga će nastati novo shvatanje a sa njim će sijati i novo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, slično renesansi. Mnogo ljudi će napraviti iskorak i dovešće do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše čovječjim razumom. Onda ćete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali određenim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom čovječanstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smrću.

To će prestati! Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano, ono što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha - ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima.

Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi često hoće da se oslobode od ostatka, jer im to daje osjećaj moći. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se moć da dijeliti sa svakim i svačim. Zašto se čini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti?

Zašto se porodica svjetlosti tu osjeća kao žrtva?: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama?. Svaka vremeska epoha je imala svoje načine postupanja, što se tiče dijela nadprirodnog. Zamislite da idete u vrijeme 0 u vašem brojanju vremena, onda ćete da vidite da vaš kalendar počinje sa bićem koje vi nazivate Isus. Kod prelaza jedne vremenske epohe ka drugoj određene energijske koncentracije prouzrokuju snažna kretanja i svjetlosna porodica koja voli da daje informacije nastupa sa svojim vlastitim planom. Svaka civilizacija stoji usred svoje vremenske epohe i usred izbora da sebe uzdigne ili da se uništi.

Ako odluči da se uzdigne biće prouzrokovan impuls, koji će toj civilizaciji saopštiti univerzalne zakone, koji su do tada bile zagubljeni. Dakle, kako se vi snalazite u haosu, to je još jedan dalji test. Šta vi radite, dok vaša realnost gubi svoje oštre oblike, to će odrediti presudno vaše dalje iskustvo. Jedna od najvećih lekcija ( tu ste da je naučite ) je da život doživite sa vaše tačke gledišta. Vaše novo tumačenje egzistencije, koje se pronađe u svakoj vašoj ćeliji, će biti preneseno od vašeg aura - polja i ima podsticaj na cijelu biosferu zemlje. U idealnom slučaju pošaljete novu frekvenciju u egzistenciju.

To sa sigurnošću nije bilo ono što su vlasti ili religiozne organizacije podučavale. Više su učile ljude, da mora da postoji stepen nadležnosti, koji ljude vodi i upravlja, i da su ljudi van mogućnosti, lično da stupe u kontakt sa bogom. I ako to, ipak urade onda su opsjednuti đavolom. Najdraža tema đavola su bile, naravno, žene, jer su one u sebi sačuvale još ostatak intuicije iz paganskih doba. I ako su se trudile da se razračunaju sa linearnim mišljenjem i da zapostave svoje znanje o životnim ciklusima, bile su ipak teško u stanju da izvedu tu promjenu i to iz puno razloga.

Hoćemo da vas još jednom pozovemo, da sebe sami promislite i da koristite vašu duhovnu snagu, da dobijete pristup u vama postojećim bogatstvima i onima vaših predaka. Pogledajte se, šta ste oko sebe stvorili i neka vam je jasno, da to ima veći značaj nego što vi mislite. Most za 21.vijek će biti stvoren u vašem duhu. U jednom velikom vremenskom prostoru su se zemaljske mase pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup. Njima je bilo poznato, da neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi mogu da se dese i da je skoro nemoguće, da praviš planove za neke moguće slučajeve. Šta je zapravo kod svih ovih prekršaja vaš zadatak.

Da svakoga pustite da jednostavno uskoči unutra? Da sami sebe zaboravite? Ili ste po mogućnosti vi sami blago? Da li ste svjesni sebe kao vrijednog bića, koje sa svakom mišlju sije sjeme za budućnost? Koliko učvršćeno, koliko stabilno je vrijeme uopšte? Vrijeme vam se čini jako čvrsto i pouzdano. Ali, što dalje raširite vašu lepezu, što više prepoznajete, da ne samo vi možete da pružate svoju svijest u vrijeme, nego da i drugi, koji se mogu uklopiti u odgovarajuću vremensku realnost, čine ovdje pionirski rad i hoće da idu u potragu za blagom i kroz 25-to godišnji prozor imaju pristup frekventnom spoju zemlje.

Šta je sada vaš zadatak kod svih tih napredovanja? Da svakome date jednostavno priliku da uskoči? Sebe same da zaboravite? Ili ste možda vi sami to blago? Ovoj milisekundi u cijeloj egzistenciji izmiče sada nešto jako duboko, ne baš direktno na dohvat ruke, ali ipak u namjeri da ljudsku egzistenciju potpuno promijeni. Budite svjesni, da posmatrate sami sebe kao vrijedno biće, koje sa svakom mišlju sije sjetvu za budućnost. Ako mi kao Porodica svjetlosti listamo knjigu zemlje, hoćemo ponovo da vas podsjetimo, da su istinski talasi, koje treba proizvoditi i učvrstiti na zemlji, talasi ljubavi i to se može desiti na razne načine. Vaši preci nisu uvijek bili puni ljubavi za ta bića, koja su se kao multidimenzionalno sopstveno ja razvijali u njima i često je sa njima dolazilo do rata. Neki bogovi su došli, zatamnili nebo i postavili mamce sa otrovom; ali isto tako su drugi popunili sferu zvukom, svjetlom i ljubavi. Vaša linija porijekla na ovoj planeti je veoma mnogoslojna, kroz sve dimenzije i sfere neba.

Vaše frekvencije privlače posebne energije. Kao član Porodice svjetlosti ste tu, da bi talase liječenja i ravnoteže širili oko zemlje, da prihvatitie jednu od najvećih prilika i da savladate jedan od najtežih zadataka, a to bi bilo, da frekvencije straha i očajanja pretvorite u frekvencije ljubavi i najveće ekstaze. U tom momentu, kada to uspijete, da uđete u hiljadugodišnji mir, o kojem će da obaveštavaju vaše priče i legende. Možda još uvijek vjerujete u spas i iskupljenje kroz nekog mesiju, ili druga nebeska bića, koja će za vas da riješe vaše probleme i jednostavno tako, izbrišu bolest i trovanje. Ali istina je, da vi ne čekate dolazak jednog takvog mesije, nego na dolazak jedne nove svijesti, neovisne od jedne osobe.

Kroz sve ove epohe nude vam se mogućnosti da ubrzate vremenske tokove, da integrišete znanje, da pokažete odgovornost i ispunite vaše određenje kao stvoritelj. Neka od nebeskih bića vam daju aplauz za to; vide već kako izrasta šest milijardi novih potencijalnih bogova na zemlji. Kakva energija! Koja živahnost! Šest milijardi novih bogova! Ko će da ih vodi? Da li će zajedno da vezu tepih života ili će ga zamrsiti, umotati u neraspletivo klupko i sami sebe uništiti? Dijelimo te slike, te metafore, sa vama kao priče i ideje, koje treba da vam pomognu u vašim refleksije o vašem sopstvenom životu: zašto vi živite, zašto se sve dešava sa tolikim intenzitetom i zašto oko vas, u radnom svijetu i u industriji, se sve raspada.

Nekad se aktuelnost nekih određenih stvari nadmaši sama sebe; briljantne ideje, koje bi danas stvorile bogatstvo, su od sutra prijavljene na konkurs. Vi ste svjedoci da se sada razvijaju ljudski geniji, a vi znate, da je uvijek bila mala linija između genija i ludaka. Budite svjesni toga! Genije i ludilo, svjetlo i mrak, Jin i Jang, dobro i zlo – oni su svi dvije različite strane jedne te iste novčanice. Vi možete tu novčanicu okretati tamo i ovamo, da bi se primijetio fini balans između glave i pisma, da bi to, za čime vi u suštini tragate, našlo mjesto, gdje su vam svjetlo i mrak jednako poznati, jer u tome što ćete integrisati date polove i njihove talase, učvršćujete vaš spoj sa cjelinom sa istom energijom kao stvoritelj, kao roditelji, koji su svjesni, da njihova djeca odrastaju i u tome osjete zaštitu.

Ti talasi stvarne cjeline izražavaju se u jednom unutrašnjem osjećaju dubokog mira, u osjećaju spoja sa vašim precima, prema vašoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i svih života u njemu. Vi biste prepoznali koje mogućnosti niste izabrali, a koje ste stvarno izabrali, koje živite, da li bilo povodom veza, odgajanja, posla, putovanja ili promjene mjesta. Sve u vašem životu je dio vašeg multidimenzionalnog nasljedstva, kod kojeg vam upravnik, zvani Ka, može pomoći da integrišete ta iskustva. Ta energija priča glasom dobre volje i respekta; ona je dio vas samih, koja tvom TI pomaže, da sebe samog izrazi i podržava tokom razvoja i rasta.

Šta će Porodica svijetlosti isplanirati kod svog ponovnog sastanka 2012-te godine, za sve, koji će se tu naći, je mnogo zabave i radosti! Nekada članovi Porodice svijetlosti igraju mučeničke uloge, koje nekada prije, u prelazu iz epohe ovna u epohu ribe i kroz cijelo posljednje doba, gdje ih je bilo mnogo. Ali mučenička vremena su prošla i vaša karta za multidimenzionalost je sada samopoštovanje za vaše biti čovjek, i to na način igre, da ne napadnete ili uvrijedite druge. Možda ne znate uvijek, odakle vam talenti, sposobnosti i ideje imaju svoje porijeklo, ali pravo vrijeme renesanse se približava vama tako temeljito, da se već sada detaljno vodi dnevnik o njemu. Praćeni ste, da bi se vidjelo, šta ćete vi sada da preduzmete kao mjenjači talasa i kreatori duha. Dok vi pravite most u sljedeće doba, važno je da znate, ko ste i šta hoćete, kao i da u ophođenju sa drugima, vašom porodicom, prijateljima, partnerima i svim drugim bićima, ne osjećate strah od njih i od sebe samih. Da to još jednom pojasnimo: taj proces promjene ne treba da destabilizuje čovječanstvo, nego da ojača vaše osnovno sjeme, tako da vi postanete ta jedinstvena bića, na koja čekaju vaši preci.

Puno oblika inteligencije je uticalo na vas i sada se opet ovdje pojavljuju – svaka od njih u ovom ili onom obliku – da ujedine sve energije sa vašim i da saznaju, šta vi sada imate da pokažete. Moćna bića koja su ostavila davno svoje znanje na zemlji, osvajači, kraljevi, kraljice, pape, predsjednici i druga bića, se sada vraćaju, inkarniraju, otvaraju svoje sanduke sa blagom, sanduke sa trikovima i uče njihove sopstvene lekcije života. Svi mogući bogovi i nebeska bića u svim oblicima i varijacijama, od anđeoskog bića do gmizavca, svi se nalaze u vašoj okolini, tačno onako kao što su bili u vrijeme vaših predaka. Iskustva, koja su vaši preci stekli sa svojim multidimenzionalnim precima, nisu se mogla zabilježiti, jer za opis toga, što se desilo, nije bilo riječi. Da bi ipak svoja iskustva davali dalje, vaši preci su ostavili znakove i simbole, često uklesane u kamen, kao važne informacije, koje su se trebale prenositi dalje.

Simboli vam pomažu, da razumijete apstraktna ramišljanja, koja se ne mogu opisati riječima, ali važna direktna iskustva i saznanja se pružaju dalje, da razumijete. Dok vi podižete svoje sposobnosti, da stvarate različite frekvencije i saznanja, vama će se kroz to jednostavno otvoriti vrata biblioteka, da biste sve prastare simbole; sunce, mjesec, zvijezde, zmije, geometrijske figure, uvijene linije i tačke, razumjeli ili da ih dodirnete rukom, ili vidite vašim duhovnim okom. Simboli postaju cjelovite lekcije, enciklopedije znanja o talasima i frekvencijama. Kada pošaljete vaše talase prema vani, dok gledate u te simbole, za vas se može otvoriti jedna oblast znanja, koje su vaši preci ostavili vama za vašu pripremu za buduća vremena promjena i prilika.

Vaš korak razvoja se sada brzo provodi, kao raširen set karata i sa svakom sekundom vaše egzistencije otvarate se novim energijama. Razgledajte oko sebe i budite zahvalni za ljude oko vas, koji dijele svoj život sa vama. Pokušajte da učite jedan od drugog, jer na tom putu, veze sa drugima, prerastate u veze sa vašim precima i prema multidimenzionalnim bićima. Mislite na to, da je zemlja jedno blago, za kojim puno njih žudi i da vi imate da ponudite nešto jako vrijedno; onda budite ponosni na ono, šta ste i ko ste. Razvija se jedan skupocijeni vrijedni kvalitet u vama; jeste li zahvalni za to, što ste živi. Obim očekivanih zadataka se jedva da opisati riječima. Liči na put fetusa kroz kanal porođaja, koji se pod pritiskom kreće prema vani iz tako udobnog uterusa, koji on nerado napušta, ali vaša snažna volja i želja za životom vas istišću napolje.

U današnje vrijeme se ta prilika već mnogobrojnim bebama više uopšte ne pruža. Oni se ne kreću svojom snagom iz majčinog tjela, makar u zapadnom svijetu. Žene očekuju sa grozotom pokret porođaja i njihovi odnosi prema svom unutrašnjem i djeci, koju donose na svijet, su fragmentisano kontrolisani. Boje se iskustva poroda, boginje su ih "naučile", da se boje svog najvećeg bogatstva, svoje najveće sposobnosti: da podari život i da hrani. Mi vama svima govorimo, muškarcima, ženama, cijelom čovječanstvu. Napravite sebi sliku o tome, ko biste vi mogli da budete. Zamah kroz porođajni kanal, koji doživi djete, je dio jednog prirodnog pokreta napolje u svijet.

Ako sve više djece donosite na svijet kroz carske rezove, oduzimate im njihovo nasljedno pravo na sebe, same, pokrenuti u svijet i ne znajući se ta djeca identifikuju više sa talasima straha, nego sa talasima, da su dobrodošli na svijet bez obzira ko su oni. To je potpuno normalno, da u istraživanju svijeta, koji naseljavate i stvarate, istražujete vaše metode reprodukcije. Kloniranje neće biti rešenje. Sam polni odnos podaruje ćelije novorođenčeta sa životnom snagom - bez njega nedostaje jedan veliki dio te snage, i ako toga nećete biti svjesni još koju godinu. Jedete genetski prerađeno bilje i životinje i kad tad ćete shvatiti, da tom manipulisanom, bilo čemu, nedostaje vitalna supstanca. Oni, koji ljudska bića kloniraju - a to se dešave već neko vrijeme -, pitaju se, zašto ta bića nisu tako vitalna, zdrava i živahna kao normalna bića. Pa, ono što nedostaje je seksualni akt stvaranja. Naravno da su neki ljudi produkt rađanja pod uticajem sile, a opet su darovani kvalitetima živahnosti, vitalnosti i napredovanja, onom energijom, koja predstavlja život – da li s voljom ili pod uticajem sile. Kada se vadi život iz jedne zdjelice u sterilnoj laboratoriji, on nema jednostavno istu životnu snagu kao onaj, koji potiče iz pravog seksualnog odnosa.

U današnje vrijeme puno ljudi ima problem sa pravljenjem djece. Proizvodnja sperme kod čovjeka je popustila, a žene su pod ogromnim nervnim i emocionalnim pritiskom, ako ne odgovaraju "idealnoj slici barbike". Uživanje u ljudskom polnom odnosu sve više popušta. Često se gleda na seksualnost samo još kao sredstvo za osnivanje potomstva, koje se onda snabdijeva onim kupljenim stvarima, po čemu se mora nabaviti veća kuća, da bi se za sve to kupljeno napravilo mjesta i tako djecu uče o sistemu, koje sve više tjera na uništavanje zemlje. Previše ljudi je zaboravilo kako je to kad postojiš kao živo seksualno biće. Vi ste zaboravili, da je cijenjenje života nešto sasvim normalno. Vas, koji kao stvoritelji budućih generacija zastupate svoje nasljedstvo, molimo vas, da u vašim tjelima proizvodite talase ljubavi i zadržite ih, talas, koji će vam približiti sasvim novo razumijevanje života. Ako hoćete da imate djecu, pošaljite pozivnice onim bićima, koje žele da inkarniraju. Pustite donosioce ljubavi, koji na to čekaju, da se sada opet nanovo rode, da saznaju, da im je kod vas ljubav sigurna. Smatrajte vašu djecu dobrodošlim i dopustite im da saznaju, da ste spremni, od njih da učite i u pogledu talasa ljubavi i njihove proizvodnje u velikoj mjeri.

Molimo vas, da naseljavate zemlju bićima, koja nose jako visoke talase; to znači, da se brinu o svoj djeci, ne samo o onoj, koju vi sami rodite. Pratite djecu iz blizine i pustite ih da osjete talase, koji im daju osjećaj, da se radujete što su oni tu. Djeca današnjeg vremena su sva zajedno vanredni projektori frekvencija i promjenjivači talasa i u svakoj novoj godini se rađaju djeca sa sposobnosti da drže više i veće energije. Ta djeca se više neće zadovoljavati sa starim iskorištenim putevima i oznakama života; nemojte ih zato oštetiti, u tome da ih predate medicinskom sistemu snabdijevanja, koje je bazirano više na strahu nego na ljubavi i liječenju. Često djeca preuzimaju probleme koje vi još imate u svojo okolini, posebno one, koje vi pokušavate da ignorišete. Pazite na to, šta vam vaša djeca imaju da kažu. Sve ima simboličan karakter. Imperija duha je neizmjerno velika; zove vas na svakom kontinentu, iz svakog pravca.

Svi bogovi, koji su na zemlji kroz sva vremena ostavili svoje tragove, da li su bili poznati ili ostali nepoznati – svi se oni sada vraćaju na zemlju. Zato mnogi od vas sada osjete impuls, da posjete stara sveta mjesta, jer su bogovi koristili mnoge od tih starih kamenih građevina i hramova za predstave njihovih prizora i drama. Kada posjetite ta mjesta, čini vam se da ste trodimenzionalni zemaljski putnici – ali vaši drugi djelovi vas samih, glume na istom mjestu, ali u drugim vremenima, u drami. Ima vaših aspekata, vaših verzija, koje su sačuvala sjećanje na to, šta ste sve još bili, koje ste sandale, cipele ili čizme nosili, kako vam je izgledala kosa, koža i tijelo i koja mijenjajuća ljudska bića ste bili, mjenjajuća se kao godišnje doba.

Nebo vam sada pruža jednu priliku; dakle nemojte se plašiti toga, šta će da se desi. Komete i nebeska tijela svih oblika, vrtlozi, spirale, mlazevi i munje će na nebu da ostavljaju znakove i neće vam uvijek biti jasno, šta ti znakovi znače. Znakovi i simboli neba se mogu pokazati na mnoge načine, elektronskim kao i drugim putevima. Vi ste sami do tog vremena napravili sprave, sa kojima možete određene slike i znakove da projicirate na nebeski svod i sa kojima se pridružujete vremenskim skokovima, koji stižu iz vremena Atlantide i 2012-te godine, koji stupaju sada sa svojom i njihovom tehnologijom u plan.

I napokon sada se sigurno pitate, šta to sve treba da znači. Kako ludo može da bude? Tako ludo, kako vi hoćete. Uvijek ćete imati priliku, da polako i duboko udahnete, da date refleksije na događaje, da se u svim dešavanjima nasmiješite i da kažete: "Oh, veliki povjereniče, hvala ti za tvoju pomoć, hvala što si konce držao zajedno, tako da još uvijek mogu da prepoznam obrazac. Kada su moji preci došli u dodir sa tim sferama i bili bez mogućnosti, da iskustva objasne riječima, izražavali su se putem umjetnosti. Dozvoli mi da izrazim značenje ove velike promjene u mojoj sopstvenoj verziji, da prenesem u živahnom umjetničkom dijelu, koje mi omogućava da izrazim osjećaje mog cijelog bića."

Predivna ljepota sada ističe u pojmu, dragi prijatelji, jedna ljepota, koja obuhvata cijelu vrijednu životnu esenciju – a to ne biste trebali da propustite. Rastite u stvoritelje svoje sopstvene realnosti, šest milijardi budnih, živih i energijom zračućih bogova, i pustite da drugi sebi razbijaju glave, kako to da se izvede! U tom momentu, kada svoj život preuzimate u svoje sopstvene ruke, postavit ćete bazu za potpuno novo životno iskustvo, u kojem će vaš strah i ograničeno mišljenje, jednostavno da se pretvore u hrabrost i pionirski duh prilika. Doba vodolije je vrijeme bogova viđenih svuda i u svemu – više nego ikad prije.

Sada je na redu lekcija, da se poštuje spiritualni integritet drugih - kao kišna kap u velikoj rijeci - da tim putem zahtijevate vaš unutrašnji autoritet i iz njega razvijete vaš karakter. Kod razvijanja vašeg višeg ja vi ćete razumjeti, da spojenost ide sa sposobnošću telepatije i da su bogovi oduvijek komunicirali sa ljudima putem telepatije. Ako se još jednom toga prisjetite: u dobu ovna bogove su pokazivali u obliku statua, monumenata i kamenih gradova. Građevinari su bili svjesni važnosti duhovnog i znali su takođe, kako da iskoriste zvuke i glasove za izgradnju tih božjih građevina. Dešavalo se da ljudi na vašoj planeti odlete ispod ceste i da se u sljedećem momentu ponovo nađu u nekom drugom vremenu, na drugoj strani planete. Promjene dimenzija se mogu lako dokazati, međutim to često nije slučaj.

Iskustvo kao takvo je više prošireno nego što se čini. Mnogi međutim iz straha ne pričaju o takvim iskustvima. U vremenima u kojima je sloboda govora bila još više ograničena, takvi ljudi su bili zatvarani i proglašavani ludim. Preobražaj od linearnog ka multidimenzionalnom je za sve vas kao duhovna vježba istezanja, dozvolite dakle sami sebi, da ubacite u novu brzinu, kad se dešava i kažete: "Oh da, ja mogu biti ja sam, čuvati moj integritet i istovremeno uviđati druge realnosti i u njima učestvovati." Jer vi to možete činiti vašim biološkim bićem.

Neki bi sve uradili da vam pomognu u razvoju, dok drugi žele vidjeti samo vašu propast. Veliki stvoritelj dopušta oboje jedno pored drugog. Sad Zamislite taj most i kako se svi ljudi osjećaju privučeni prema njemu. Osjetite to u vašem najdubljem korijenskom biću, i zamislite jedan plamen, koji se nikada ne gasi. Aktivirajte taj plamen sredinom vašeg daha.

Pogledajte tu snažnu energiju, koja vas spaja sa talasom ljubavi. Važno nam je da vas što više prepozna ovaj veliki dolazeći zadatak. U većoj knjizi postojanja je to samo jedan od više zadataka, ali u knjizi zemlje je to veoma veliki, gigantski zadatak, dok vi živite, od dana, do dana i od momenta do momenta, ali ipak vi niste sami: sada izdahnite svoje talase u polje koje vas okružuje. Onda udahnite svoj zdravi čovječiji razum, vaš mir i vašu ljubav u vaša pluća. Sa svom snagom vašeg duha, koji izbija iz najdubljih slojeva, koristite snagu svog duha da mislite za sebe, da definišete vašu realnost i vašu samovladavinu.