Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 5. poglavlje


5. Najviše točke sudbine

Stanovnici zemlje, kasnog 20. vijeka i dolazećeg 21. vijeka, želimo vas podsjetiti da svrha našeg putovanja ima veze sa vašom sudbinom. Spomenuli smo knjigu zemlje, kako možete naći ulaz u nju i kako mi Plejadanci, kao i mnogi drugi možemo da vas posmatramo duž rijeke vremena. Vi ste u svakom od doba, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, živi i u stanju da napravite vaš izbor. Primijetili ste da je zemlja sama svjesna, živa i da je vezana sa drugim velikim dešavanjima, koja se mogu odgonetnuti. Kada to jednom osjetite razumijete, to će vam pomoći u vašoj samospoznaji i samomoći, i odvesti vas možda čak do najviših tačaka sudbine. Naša sudbina je naravno u našim rukama, iako postoje takozvane kolektivne sudbine, jedna vrsta nebeskih zadataka, ili kako ih još nazivaju, veliki putevi vremena. Ta kolektivna sudbina je naša inspiracija.

Sve stare kulture na vašoj planeti su znale o tim zadacima, da su simboli zvjezdanog pojasa životinja, dakle životinjski krug. Mi ostali gledamo zamlju kao mjesto gdje su sva stvorenja, sve, nosioci memorisanog znanja. I životinje su nosioci određenog značenja, naime znanja o transcendenciji vremena. Životinje gledaju na vrijeme i egzistenciju drugačije nego vi. Starim kulturama je stvarni zadatak zemlje više poznat nego vama. Oni su znali da u svakoj stvari, pa čak i u haosu ima red, i da je odnos čovjeka sa haosom test razvijanja. Na tom mjestu vas želimo za jedan kratak momenat zamoliti da se sami pogledate. Šta se desilo, jeste li kontaktirali sa našim vijestima i pozvali nas na tom putovanju pretvaranja? Gledajte realnost koju ste stvorili i razumite to kao dio procesa pretvaranja. To što vam pričamo izgleda neprihvatljivo: priče iz prošlosti, i skromna znanja o kosmosu, stare skrivene tajne i misterije. Našim riječima vas namjeravamo ohrabriti i dati vam snagu, ali i skrenuti vam pogled na tren prema tami, zlu i strahu.

Moguće je, da vas je to što smo vam rekli poljuljalo, možda osjećate da se vaše razmišljanje, vaš život, vaše unutrašnje biće od temelja mijenja. Ako je tako, ispravite se, dišite duboko i recite sebi: aha! Putovanje je znači u punoj brzini i ja sam na svom putu preobražaja. Ključ leži u razumu, put preobraženja je neizgovoren. Ako pozovete rijeke energija da budu dobrodošle u vaš život, uspjećete se kretati kroz vremenski prostor sa zadnje i sa prednje strane, jedan novi energetski obrazac u vašem životnom polju. I vi svi posjedujete jedno takvo jedinstveno polje kada biste ga samo aktivirali. Kao što je već rečeno: sredinom, mojom namjerom i vašim dahom ste u stanju dalje graditi vaše energetsko polje i osjetiti ga u i oko vašeg tijela. Vaši preci su razumjeli poznavanje životinjskog kruga i vrijeme im je dopustilo pogled na njihove praktične funkcije i sudbine. Oni se nisu toliko radovali svim tim ugodnostima, u kojima vi danas uživate, ali mi vas pitamo: šta vam oni stvarno znače?

Mi vam želimo pomoći, da se možete više koncentrisati na samog sebe, da spoznate svoju duhovnu prirodu i prihvatite je i osjetite u sebi plamen životne energije. Jer sve su to dijelovi vašeg razvoja. Niko ne tvdi da je to lako, ali od svih recepata je to najednostavnije. Kako u glavi tako i u stomaku, dovedite svoj dah u svoju namjeru, vaše srce i vaš duh istovremeno u jednu tačku. To spajanje vaših snaga u jednu cjelinu jača vaše životno polje, elektromagnetnu loptu oko vas sa onim što stvarno jeste. Ponekad se možete i uplašiti toga, jer taj put do samog sebe odvest će vas do poznatih podruma punih leševa a i do drugih neugodnih skrivanih slika, sjena vaše prošlosti. Vi niste svjesni koliko ste u svim tim životima imali iskustava, osjećaja i reakcija. Ipak ste biološka bića čija se kosmička energija sa svjetlosnom brzinom podiže na novi nivo. Te energije će vas sada snabdjeti početnim poznavanjem životinjskog kruga, bibliotekom, vašim stvarnim istorijskim slikama prema mjestu egzistencije. Svi sistemi raspolažu jednim takvim krugom znanja, načinom da zabilježe živ? podatke, a sa svakim iznesenim mišljenjem postojano proširujete vaš krug znanja.

Ako pri narednim promjenama dišete opušteno, možete se spojiti sa talasom, koji će vam olakšati ubrzane promjene. Mi vam isporučujemo te talase i radimo sa njima među vama. Oni koji se spremni za taj proces transforamcije i koji su spremni za taj veliki zadatak, da se uzdignu do energetiziranih vibracijskih bića, usred haosa od straha i otrova. Ti otrovi se nalaze u vašoj torbi za kupovinu i na svakom uglu ulice. Hoćete li ih prepoznati i prema tome proizvoditi vašu vlastitu frekvenciju, umjesto da preuzimate zatrovanu hranu? ?? ?? dio velikog zadatka koji je pred vama. Mi želimo da sami još dublje istražite i da vidite ko ste. Kuda ćete se uputiti? Šta ćete uraditi sa novim pogledom na stvar? Lepeza promjena se tek počela otvarati, ali to ide sve brže. Što ste više spremni za introspekciju, to se više spajate sa plamenom života i održavate ga u životu, u nadi da se nalazite na putu do cilja, sve više postajete pionir.

Moguće je da ste vi svjetlosne zrake koje udobno sjede kod kuće, ali istovremeno ste u stanju da istopite polarne kape i da promijenite svijet. Budite postojani u mirnim momentima, jer vaša snaga leži u tome, da sa svakim udisajem preuzimate ideju vjerovanja u vaše jedinstvene biološke osobenosti. Vi ste usmjereni na to, oblikovani i planirani da sada aktivirate vaš najviši potencijal. To Sada je sa vašeg stanovišta naravno samo jedan neposredan uporediv momenat. Međutim, sjetite se da smo ? 25-godišnjem periodu od 1987 ?? 2012, "mjestu susreta", mosta u 21. vijek. Mi već znamo da se naše istorije bave istinom. Naučili smo da je važno od početka do kraja govoriti istinu. Šta je galaktička istina: ko je tamo vani, ko su oni, odakle oni dolaze, zašto su ovdje, šta oni žele? Ko govori istinu? Zašto ima toliko bogova? Koji i čiji bog je pravi? Vaše nastojanje da odgovorite na ova galaktička pitanja će stvoriti jedno novo razdoblje mišljenja. Vi ste pioniri te nove oblasti, a ona se ipak ne razlikuje mnogo od one vaših predaka.

Oni su sebi tabali puteve preko kontinenata, gradili puteve, kuće, sela i gradove. U njihovim istraživanjima otkrivali su određene energetske virove, isto onako kao što ste vi odvedeni od vaše svijesti do prirodnih morskih uvala. Pogledajte globus u njegovom punom obliku i vidjećete da uglavnom oko većih gradova ima prirodnih vodenih puteva i luka. To su uvijek bila sigurna mjesta za polaske brodova, gdje su počele da cvjetaju. razmjena i trgovina. Na taj način spoznajete sami sebe kao kulturu; ona sa sobom nosi obećanje o rastu i učenju. Mi ćemo vam ovdje dati slikovito poređenje da vam ukažemo na to sa čime su vaši preci imali posla.

Tako da vi kao čovječanstvo razumijete o čemu se radi, kod otvaranja daljina takozvanih nepoznatih i nevidljivih svijetova. Kojim lukama se osjećate privučeni? Kakve puteve ćete graditi i gdje ćete uraditi taj pionirski posao? Gdje ćete sagraditi svoj dom? I hoće li neki reći: "Hej radije se ne naseljavajte tamo - previše je opasno! Gdje će se nalaziti sigurniji prostor? Hoćete li kao vaši preci uskoro živjeti u grupama, ili će novovremeni među vama otvoriti oblast na novi način, stvoriti jedan novi model obrasca povezivanja, kroz koji ljudi mogu zajedno kročiti smjenjujući djelovanje? Uzmite jedan duboki udisaj tačno ovom momentu do vrhova svojih pluća, zadržite ga kratko, a zatim potpuno izdahnite.

Zamislite pri tome vaš dah kao finu energijsku magla, koja je prodrla vašom namjerom. Možete koristiti energiju kako želite. Mislite na to, vaša namjera s početka putovanja odlučiće put objavljivanja, koji ćete preći. Zamislite broj 8 okrenut na stranu, simbol beskonačnosti, kako leži iznad vaših očiju. Aktivirajte tu predstavu kao dio samog sebe. Ako pričamo o testovima i ciklusima vremenskih epoha, zamislite jednu energetsku i pulsirajuću mandalu, jedan oblik i boju prhvatajućeg kalidoskopa. Osjetite to. Ono vam se čini kao još jedno dalje oko koje vas gleda, u sredini crno kao vaša zjenica isto tako se šireći i skupljajući.

Dužica tog oka odražava vaše ukupno unutrašnje biće. Spojite se sa svojim unutrašnjim bićem uz pomoć tog oka. Ovim možete doći do najviših tačaka vaše sudbine, do važnih odlučujućih tačaka i ključnih puteva. Uzmite to što mi sa vama dijelimo da sebi olakšate životne zadatke u tekućim brzim vremenima. Sa naše strane trenutno postoji samo jedno mjesto gdje se možete nalaziti i to unutra. Promjene koje uzrokuju naše riječi i naša energija omogućavaju vam da istražite više o sebi i obrascima ponašanja. Stari obrasci realnosti koji su vam tako ugodni drže vas stabilno u mjestu, čvrsto ukorijenjene, ali izložene konfliktima i bitkama. Ti obrasci će biti poljuljani u toku vašeg otvaranja za naše energije. "Zašto ih, vi Plejadanci, morate poljuljati?" pitate se možda. Međutim, pored sve ljubaznosti i dobronamjernosti: Vi ste tvrdoglavi što se tiče promjena.

Vaše lekcije se ponavljaju, i govore glasnim i jasnim jezikom. I dalje Vi imate dragi ljudi probleme, da izbijete stara razmišljanja iz duboko ukorijenjenih obrazaca prosječnosti i jednoobraznosti, jer mislite: "Tako sam uvijek i radio." Izgleda da vam nije jasno da sve što činite povlači reakcije i konsekvence, jer sve je povezano sa svim.

Jedna od najvećih vještina, koju smo postigli mi skakači u vremenu, sa pristupom knjigama zemlje i egzistencije, je što smo pustili da vam dolazi energija, koju sadrže knjige zemaljske biblioteke. Dospjećete do ovih podataka i energije, tako što ćete upoznati sebe same. Zatim će se morati pokazati šta ste time postigli. Pri tome će vas voditi vaši osjećaji. Vjerujte svojim osjećanjima i učite da ih izrazite. Nemojte nekoga drugoga praviti odgovornim za vaša osjećanja. Budite svoje vi, posmatrajte sami sebe. To će vam pomoći da razumijete, da razumijete i prebrodite sve krize i konflikte prošlosti kao i budućnosti. Krize i konflikti su materijal od kojeg nastaju prilike, da se ponište stari kruti obrasci, jer oni neće otpasti sami od sebe jednog mirnog jutra, tako što ćete reći: "Od danas puštam jednostavno da sve padne." To bi bila jedna razumna odluka, promjena, na koju se misli, koja se dešava sa vašim osjećajima, često baš kroz takve krize, u kojima morate uložiti cjelokupnu snagu volje, vaše srce i vaš razum, da bi vašem životu dali novi smjer.

Krize potresaju vaše inače neprodorno polje, slično ljuski sjemena; morate vjerovati u to da će, kada se ljuska otvori, iz nje niknuti i narasti klica. Znate da se to ne dešava sa svakim zrnom sjemena. Isto tako ni svi ljudi ne dostignu svoj puni potencijal, ali svi «prokliju». Svi ljudi, gdje god ili ko god da su, šta god da dožive za svog životnog vijeka, pridodaju informacije, o ovom području egzistencije, vašem velikom zodijaku znanja.

Ne morate pojuriti, da biste kupili i proučavali knjige o ovoj oblasti. Upotrijebite svoju maštu. Zagledajte se duboko u sebe, da biste saznali kakvi su vaši osjećaji o onome što upravo stvarate. Ako ste nedavno imali emocionalan doživljaj, koji vas je otvorio za dubokosežuće osjećaje, onda čestitajte sebi; ne osuđujte svoje emocije. Želimo vas samo podsjetiti, da ciljano obratite pažnju na osjećaje gnjeva, na osjećaj «ja sam žrtva» i na prebacivanje krivice na drugog. Nije pogrešno osjećati gnjev; no nikada ne prebacujte odgovornost za svoje osjećaje na nekog drugog. Ako se budete čvrsto držali osjećaja gnjeva, mržnje i osjećaja «ja sam žrtva», nećete nikada biti u stanju preuzeti odgovornost za svoj dio drame, što će se odraziti kao nevidljiva «naelektrizirana olujna fronta» u vašoj auri i prije ili poslije trpit će i vaše fizičko tijelo. Sve one predrasude i negativne emocije, koje se nakupljaju – prema vašoj porodici, vašem partneru, vašim prijateljima i kolegama ili pretpostavljenima – djeluju kao vulkani, hurikani, tornada, potopi i tajfuni, koji haraju vašim energetskim poljem, jer vaši neizrečeni osjećaji hrane ovakve oblike razmišljanja.

Da biste sami sebe upoznali, morate se zapitati: «Kako se ja osjećam sa tim? Zašto sam ovo stvorio/la?» Morate odložiti otupljenost, da bi ste postali samosvjesniji. Postoje određeni obrasci sudbine, i vi ćete dostići vrhunac svoje ljudske sudbine, kada vaše sopstvene vibracije budu prožete istinskim znanjem o sebi i time postignutim suverenitetom. Vaš tehnološki svijet može vam pri tome pomoći – ali vam može isto tako stajati na putu i odvlačiti pažnju. Veličinu ćete postići, učeći kako da se slažete sa drugima, da vidite druge kao ogledalo i znajući da ćete jedinstvenost vašeg bića postići kroz vezu prema porodici i prijateljima. Tehnologija vas izoluje i dijeli u više pogleda; u posljednjih 550 godina doba Ribe sigurno vas je odvojila od svega. Tako ste postali «čuda» beznačajnosti i besmislenosti.

To odvajanje je ljuska iz koje se sada oslobađate. Neke od ovih ljuski potiču iz djetinjstva i iz drugih vremenskih linija. Upotrijebite oruđe, vaš dah, vašu snagu volje i vašu namjeru u toku vašeg samopronalaženja i recite sebi: «Hoću da znam tko sam, da sam sa sobom u miru i da prihvatim samoga sebe. Spreman sam da se promjenim, da sebi pogledam u oči i potvrdim da sam takav kakav sam. Neću sam sebi suditi.» Sa svakom godinom ove 25ogodišnje periode nastaje ubrzanje, koje vam omogućuje, da svoje ljudsko nasljeđe jos jače integrišete, u što spadaju vidovitost i empatija koje vas povezuju sa svim životom, kao i ponovno telepatsko povezivanje sa bogovima. Kada svako od vas dostigne svoj puni potencijal, svijet će izgledati dosta drugačije.

Kome će još trebati novine? Hoćete li o svojim novootkrivenim sposobnostima voditi knjigu, ili razumijete li da je svejedno sve zapisano u zodijaku, u eteru, u nebeskim planovima i da je svaki momenat života i disanja vaš proces zapisivanja? Vi ćete na kraju iz modusa «prijema», u kome se još uvijek nalazite i pomoću kojeg primate ideje iz kosmosa, preći u modus «slanja» i slati svoje sopstvene ideje; vrhunac ovoga će biti oko 2012 godine. Šta ćete slati? U idealnom slučaju, plodovi vašeg sadašnjeg rada biti će sloboda, neograničenost, vibracije ljubavi i oprosta. Praštat ćete i praštat će vam se – ne samo zato što ste širokogrudni i dobronamjerni i što tolerišete tuđe grijehe, nego zato što vaša sposobnost praštanja počiva na jedinoj istinitoj mudrosti, na spoznaji da se mržnja i osuđivanje, ako se još nalaze u vašem energijskom polju, stalno vraćaju na vas. Okončat ćete rat u svom svijetu, okončavši rat u svom duhu. I to je stvarni most u 21. vijek.

Vrhunci sudbine vas zovu, zahtijevaju od vas razvijanje vašeg jedinstvenog bića; imajte povjerenja u svoj dalji razvoj, čim ljuske popucaju i sjeme bude imalo prostora za rast. U «proljeće» vaše svijesti, kao i u proljeće u prirodi, prije nego što ljepota dođe do izražaja, zemlja katkad može izgledati očajno i ružno. I kako god burna bila promjena godišnjih doba, imajte u nju povjerenja, jer poredak koji je u svemu u prirodi, spoznaje se i u vječno cikličnim kretanjima sazvježđa. Oluja, kiša i vatra bude samo ono, koje još spava. Možda prirodu vidite kao nešto što se podrazumjeva, ali ako to čudo pažljivo promatrate, prepoznat ćete u njemu i sebe, jer ste vi ljudsko sjeme koje klija.

Možda osjećate pritisak mraka i tjeskobe, dok ljuska sjemena ne pukne – ali da li biste dozvolili da vam sjeme propadne, samo zato što je ljuska iznutra tvrda i gruba? Naprotiv, stvarno inteligentno sjeme pomoći će pri oblikovanju vremena. Sjeme koje doprinosi razmnožavanju na zemlji, zna vrlo dobro šta mu treba i šalje odgovarajuće signale ljudima koji vole zemlju. Kada bi ljudi uskratili zemlji svoju ljubav, bilo bi vrlo teško za sjeme da crpi životnu snagu i da jača, uslijed velikih klimatskih promjena koje sada doživljavate.

Na vašem putovanju upoznavanja samih sebe, mnogo se toga treba ispitati: vaša hrana, vaša koncetracija namjere, vaše ophođenje sa svim tim novim otkrićima i nenadne promjene, koje se dešavaju svugdje, ne samo na individualnoj nego i na široj bazi. Imajte na umu, da vam se nasilje nudi kao opcija; ispitajte u sebi svaki kutak, u kojem se još nalaze ostaci nasilja i gnjeva i oslobodite ih se. Svjesno zamislite scene i situacije sa ljudima, u kojima biste gnjevno reagovali – u ovom i u prijašnjem životu – i samo priznajte ovaj osjećaj. Onda duboko udahnite, i hotimice ispunite svoje tijelo ljubavlju i mirom.

Oslobodite sve one, koje ste kao zarobljenike vašeg gnjeva vezali za sebe u svom energijskom polju; dajte ovim ljudima do znanja da više nisu zarobljenici vašeg duha. Osjetite, kako se u trenutku oslobađanja, vaše energijsko polje rasvjetljava i bistri. Oni, koji poslije toga ostanu, daju vam dosad neznanu mogućnost da naučite lekciju, jer oni su ti koje morate naučiti voljeti, da biste se očistili od osjećaja straha, mržnje, odbijanja i krivice. Ova bića, moraju kao energija također biti oslobođena; dakle recite im: «Vrijeme je da idete; puštam vas iz svog polja. Slobodni ste. Ne vežem vas više za sebe prebacivanjem krivice, jer shvatam da ima lekcija koje treba naučiti. I kada vas pustim, recite mi, šta vi učite, tako da se i ja mogu dalje razvijati.» Izvedite sada ovo oslobađanje i osjetite promjenu vibracija u vašem polju.

Ne bojte se pročišćavanja i izbacivanja otrova. Nebo zna da živite u zatrovanom okruženju; sve je otrovno. Gamad je živjela milionima godina u zatrovanom okruženju, prilagodila mu se – i preživjela. Mnogo smo puta, šaleći se, poredili vas i njih. Insekti su mnogo prilagodljiviji od vas. Također međusobno komuniciraju na određenim frekvencijama i ne moraju ništa zapisivati. Životinje su telepatski međusobno povezane i vaši preci, koji su znali za zodijak, poštovali su životinje zbog ove sposobnosti. Neki su oduvijek imali pristup biblitotekama duha, etera, i upravo sada i vi gradite most od srži vašeg bića prema eteru, gdje ćete otkriti tko ste zapravo.

Kada se pročišćavanje i izbacivanje otrova počnu dešavati u vašem životu, pogledajte duboko u sebe i svoje osjećaje, da bi ste otkrili čega se trebate odreći. Klica se odriče svoje zaštitne ljuske. Šta ste dosad koristili da bi ste se zaštitili? Zaštita je obično u obliku izolacije i drži vas odvojene. Sjeme zna, da se nalazi u zemlji i raduje se momentu kada će moći naći put kroz tamnu zemlju na površinu i kada će moći upijati sunčeve zrake; sjeme zna da će sa zvukom insekata koji prolijeću početi klijati, kao što su naši preci prizivali duhove u ritmu bubnja. Sjeme reaguje na zvukove, kao i sve ostale stvari. Vaš svijet je pun zvukova, mnoge možete čuti, neke ne. Kao moderni ljudi čujete pretežno umjetne zvukove instrumenata, koje ste vi napravili, no otvorili biste se mnogo više kada biste osluškivali zvukove prirode, tim što biste se postavili na rezonancu zemlje i prodrli dublje u njene misterije i nauke.

Neki od vas prevrću oči na ovakve savjete; bojite se ujeda insekata i zmija, ili da će vas u ponekad zastrašujućoj prirodi obuzeti nešto mračno i nepoznato, da ćete možda biti oteti. Malo ko među vama zna da cijeni prirodu; radije idete u javni park ili na lijepa mjesta u vašem gradu, nego što biste vaše dvorište pretvorili u park. Isključite pak sve motore i uređaje, obucite cipele za duge šetnje i provedite opet odmor u prirodi. Obratite pažnju na stvorenja zemlje: insekte, ptice i sve ono što četveronoške gmiže, leti, jer oni stvaraju vibracije koje će vam pomoći u stvaranju mosta ka intuitivnom životu, koji i oni imaju. Kada ste se jednom oslobodili mržnje i gnjeva, otvorite se za inteligencije u eteru oko vas; njihove vibracije vas mogu odvesti do nove životne svijesti.

Kada jednom otkrijete da živite u značajnom svijetu i da taj svijet oblikujete svojim osjećajima i mislima vaša će se iskustva izmjeniti na vrlo čudesan način. Svijest uvijek potiče od želje, čežnje, koja raste kao sjeme po jednom unutarnjem obrascu. Svako od vas nosi u sebi jedan takav obrazac, nasljeđen od predaka: njihove sposobnosti, naklonosti, nade, želje i strahove. Morate upoznati svoj unutarnji svijet. Onda ćete otkriti da vam neki obrasci više nisu potrebni – «smeće» u podrumu, sve te mračne i odbojne stvari. Ali kada ih izbacujete, radite to sa ljubavlju – vaše smeće je nekome možda dragocjeno. Kod svog «unutrašnjeg čišćenja kuće» naići ćete možda na osjećaje i sposobnosti koje sebi dosada niste priznali. Mnogi od vas će osjetiti da su ove intuicije imali svo vrijeme, iako vam niko nije pomogao da ih razumijete. Možda ste se bojali da bolje pogledate ili su vam zabranili da o tome govorite. Imajte na umu, mnoga ova nadahnuća nisu nužno statički definisana ili fizički opipljiva iskustva.

Sa započetim promjenama u ovom procesu samopronalaženja, dolazi i do ubrzanja vašeg energijskog polja, što će vas spojiti sa poljima drugih. Kao i sunce i vi zračite na određeni način. Ustvari i vi postajete nešto kao sunca. Sunce i mjesec ustvari telepatski mijenjaju stvari, oni utiču na vaše razmišljanje. Ciklusi svjetla i tame su razumljivi kroz vrijeme, i sunce i mjesec unose svjetlo u tamu, kao kada upalite lampu kad padne večer. Ova nebeska tijela utiču na vas na isti način – svjetlost i tama – i ova svjetlosna usklađivanja šalju vam informacije i energiju.

Kada nevidljivi teren svoje svijesti sebi učinite pristupačnim, zastat ćete kod određenih ideja, jer ćete primjetiti da energija ovih misli održava vaše polje.

Kod vašeg istraživanja svjetlosti i tame u vašem unutarnjem biću, osjetit ćete kako dolazi do enormnog ubrzanja i na planetarnoj bazi, u smjeru pristupačnosti i integracije svjetlosti i tame. Do godine 2012 sve će karte biti na stolu; sve tajne i misterije biti će otkrivene, tako da će se moći donijeti konačna odluka i dati krajnji savjet o vibracijama i frekvencijama. Kao što smo rekli, do godine 2012, vaš zadatak je da vibracije koje do tada dostignete, pošaljete u sve pravce egzistencije.

Moglo bi se reći, da članovi galaktičke federacije radoznalo iščekuju vašu izvedbu na pozornici. Mnogi lobiji jačaju, miješanje karata oko ove izvedbe je u punom jeku, kako vam je već poznato iz svijeta biznisa i politike uređenja svjetskog poretka. Zamislite samo aspekt vibracija ovih aktivnosti. Kao što smo rekli, postoje bića – ljudska i druga – koja žele da kontrlolšu vaše vibracije. Ako se sjećate, ovakvo upravljane frekvencijama omogućeno je tek kroz otkrivanje vaših misli i vaših nadčulnih sposobnosti. Ovo je uvijek bilo pravi test u Knjizi Zemlje: hoće li čovjek, u ovoj jedinstvenoj životnoj sferi i okruženju u kojem uči, sa ovim raskošnim darom znanja, uspjeti napraviti most znanja iz jedne ere preko u drugu? Ili će, i opet, zbog svojih strahova odustati od svoje moći? Svakim udisajem vaše se ćelije mijenjaju i sa njima vaša DNK. Nije potrebno pojuriti i proći kroz dril i vježbe, mada vam malo energijskog i fizičkog rada neće naškoditi. Disanje i namjera, sada i ovdje, osloboditi će vaše unutrašnje snage. Zovite boginju, izvor svog života, žensku energiju – jer je ona ta koja vam nedostaje u ravnoteži vašeg života.

Ona vam može pomoći da u živite u balansu kao muška i ženska bića i da razumijete da su vaši preci bili u kontaktu sa bogovima. Oni su znali za raznolikost oblika koje su bogovi mogli poprimiti, znali su za multidimenzionalnu promjenjivost oblika, da su se pojavljivali sad kao ljudska bića, sad kao životinje, kao zmije, zmajevi i reptili. Stare legende su pune priča o zmajevima, njihovim sposobnostima da se spoje sa carstvom minerala i njihovoj sklonosti kristalnim strukturama. Živjeli su u vodi, na zemlji i u vazduhu. Oni su vaši stvarni preci. Ipak, pri čitanju knjiga o ovim stvorenjima, stiče se utisak da su plod fantazije, jer ih ne možete naći u svom sadašnjem svijetu. Ali vaši preci nisu živjeli u elektronski podvojenom, besmislenom svijetu. Živjeli su sa prirodom; oko sebe su imali svima dostupnu životno orijentiranu duhovnu energiju, energiju koja je stvarala sopstvene virtualne stvarnosti i talase za surfanje. Vaši preci su imali znanje, vaše životinje čuvaju sjećanje. Sada je na vama da upijete to znanje i da ga koristite – da se sjetite.

Vrijeme je da izađete iz sjene kao jedinstvena biološka struktura koju predstavljate. Dok čitate naše riječi, zamislite vaš omiljeni cvijet, najdražu pticu i njen zov biljkama da rastu. Sve životinje i svi tonovi i zvukovi koje proizvode, zvukovi prirode, sada zovu i vas. Mehanička reprodukcija ovih tonova na audiouređaju, u filmovima i videozapisima nikada ne odgovara originalu, jer priroda se ne može mehanički reprodukovati.

Zato je važno da vi sami istražite vibracije prirode. Sav vaš tehnološki napredak u suštini vas udaljava od unutarnje spoznaje, o tome ko ste vi zapravo. Tehnologija ne može kopirati prirodu, niti ljubav. Ova dva iskustva – priroda i ljubav – su pokloni, koje možete dobiti u samospoznaji i u vjerovanju u svijet oko sebe. Primjena vibracija ljubavi na druga bića će vas naučiti koliko je važno da volite sami sebe. Ove riječi je lako shvatiti ali teško primjeniti. Mnogi od vas su odlični u tome da poklanjaju. Ali koliko ste dobri u tome da primate poklone? Ako ideja da drugi za vas nešto čine, da vam poklanjaju ljubav, da se brinu za vas i da vam od srca žele pomoći, još uvijek djeluje zastrašujuće za vas, možda biste se trebali otvoriti za ovu ideju. Uredu je brinuti sam za sebe, ali molim vas nemojte druge isključivati iz ovog procesa. Svoj stvarni identitet otkrit ćete samo ako se okružite drugim ljudima. Kao što smo već rekli, realnost je ogledalo – a gdje bi bilo vaše ogledalo, ako ne nasuprot vama u biću drugih ljudi?

Imajte na umu: vi određujete kada ćete biti rođeni, vaš sopstveni božanski momenat. Vi nalazite svoj put kroz eone – ali onda zaboravljate, fiksirajući se na samo jednu jedinu realnost. Zaboravljate, da biste živjeli. Ovakvi periodi zaborava, su teren za testiranje stalnosti vaših «misaonih kaveza», i upravo sada se otvaraju vrata kaveza, da bi bura promjene duvala kroz kavez, kroz vaše misli, vaše opažanje i vašu predstavu vas samih. Vjerujte u svoju jedinstvenost, vjerujte u svoju moć stvaranja, jer se u vama nalazi genijalnost u razvoju. Važno je da volite sebe i ono što vam je život donio, da prihvatite i razumijete, da otkrijete dalje lekcije. Ovakav stav će doprinjeti vašem zdravlju, jer ako volite sebe, jača vam imunitet, jačaju ćelije i postajete otporni na otrove, jer vibracije ljubavi su najača snaga svih univerzuma.

Kada svoje ideje dijelimo sa vama, koristimo priliku i da pokrenemo dubokosežuće procese spoznaje u vašoj svijesti. U riječima koje pri tome koristimo, nalaze se skrivena značenja i kodovi – kao i u sunčevim zrakama. Jezik koristi mnoge puteve izraza i razumjevanja. Takvi kodovi se nalaze svugdje; ako proširite svoju svijest i spoznate jedinstvenost svakog pojedinačnog bića sa njegovim stvaranjima i iskustvima, vidjet ćete jezik i lični izraz u jednom sasvim novom svjetlu. Upoznajte sami sebe, vjerujte u sebe i napravite za sebe kodeks integriteta, koji će počivati na odgovornosti i pouzdanosti. Imajte na umu, odgovornost je vaša sposobnost, da nađete odgovore na životna pitanja i da ih primjenite. Budite iskreni u ophođenju sa svojim stvaranjima, jer se iskrenost sada zahtjeva od svakoga.

Izgradite svoj proces samopronalaženja na temeljima ljubavi; ona je vaš identitet, vaša pojava, vaša «lična karta». U koridorima vremena, koje sada istražujete da bi saznali više o sebi i da bi našli svoju vezu sa svim životom, predstoji vam mnogo lekcija; predlažemo vam da pratite one impulse u svakodnevnom životu, koje možete uskladiti sa svojim mjerilima. Poslužite se svojim namjerama i snagom volje da biste prizvali zemaljske misterije i da bi razotkrili tajne koje su u svim ljudima i legendama. Naučite da vjerujete cijelom svom tijelu i upitajte: «Da li je ovo tačno? Ili je ovo opet samo jedna istina koja se može prodati?» Jer istina je važna i uvijek počiva na nečijem iskustvu i perspektivi.

Vaše otvaranje sebi samima biće i otvaranje za mnoge nove prilike. Vaša krv je dragocjena kao zlato; ona je životna snaga ljubavi, koja kola vašim bićem, krv stvaranja, krv živih bioloških bića koja imaju svrhu. Sve će da oživi – ključ leži u razumjevanju suštine vibracija. Naučite da održite svoje sopstvene vibracije dok istažujete vibracije vaših predaka. Uzemljite se u svakodnevnom životu i naučite njegove lekcije. Počinjete da postajete ljudsko biće koje zrači ljepotom; dakle dozvolite vašem unutarnjem sjemenu da proklija – i istovremeno se duboko ukorijenite u Svemu-što-jeste. Shvatite da ste, kao ljudska bića, ovdje da biste živjeli i da sve sa čime se susrećete u svakodnevnom životu, predstavlja dio životnih lekcija. Na vama je da izaberete, da li ćete ove lekcije shvatiti kao otrov ili ćete u sebi otkriti vibracije ljubavi i na ove lekcije gledati kao na upute i prilike pune ljubavi.

U Knjizi o Zemlji je zapisano gdje je veća vjerovatnoća naći dijamante na jednoj od obala rijeke. Zemlja ih je izbacila i sada leže u koritu rijeke, spremni da budu sakupljeni – ako imate hrabrosti da sebi probijete put kroz bodljikavo grmlje i močvaru do podzemnih tunela kroz koje morate proći da bi stigli na pravu obalu. Molimo vas da razmislite o pustolovnom putu do ovih dijamanata, o mnogobrojnim mogućnostima i o sjaju koji će vas dočekati kod uspjeha, koji će odraziti vaše bogatstvo kao stvaraoca.

Sa proširenim vidikom shvatit ćete zašto su neki vaši preci, kada su se susreli sa vješticama, crnim ovcama i otpadnicima, izabrali uništenje umjesto ljubavi. Strah je onda bio prisutan kao i danas, ali ovaj puta vi nećete prihvatiti tu «ponudu». Vi ćete biti mudriji, dragi prijatelji. Vjerujte u to. Dakle održite vaš budan duh i najviše vaš humor – i gledajte na sebe kao na bića sa jasnom svrhom. Volite sebe i osjetite kako se lepeza širi. I ako noću, kada krenete spavati budete imali osjećaj, da možete baciti pogled u Knjigu Zemlje, onda zapišite u nju svoje namjere. Umotajte svoje tijelo u ogrtač svjetlosti, istkan od ljubavi i osjetite zaštitu, sigurnost, zemlju. Idite za spiralom svjetlosti ka eteru, da biste otkrili šta se još iz Knjige može saznati.

To je jedna vrlo debela knjiga, sa mnogo vremenskih linija, koje se granaju u mnogim pravcima. Nekada davno, bile su jedna ili dvije glavne vremenske linije, koje su se kroz vijekove razgranale u mnoge realnosti. A pošto vi, s druge strane, zalazite u područje velikih promjena, vremenske linije su opet pokretne i spremne. Petlje tog tkanja se utoliko više stežu, ukoliko više linija se ponovo spoji. Zamislite da tkate veliki pokrivač, koji biva sve veći i veći, a počeli ste sa dva ili tri glavna konca. Ali da svi konci ostanu zasebno, nikada od toga nebi nastalo tkanje, zar ne? I jedno tkanje života nastaje tako što se svi zasebni konci – ili u ovom slučaju vremenske linije – međusobno isprepliću i izvezu, da bi nastao novi tepih životne igre.

Zato vas molimo: upoznajte same sebe. Napravite li par koraka u ovome smijeru, dobit ćete stvaralačku energiju, koja će vas spojiti sa porodicom života, sa Svjetlosnom Porodicom, sa onima koji svrhu i sudbinu vide u svemu živom. Obgrlite ove zamisli u duhu i pripremite se na dubokosežuća iskustva koja će vas napraviti istinskim iscjeljiteljima na ovoj planeti, tako što ćete razumjeti biće i snagu ljubavi, moć predanosti i snagu suosjećanja. Vi ste uistinu povezani, vi ste iskrice jedni drugima i osvijetlit i elektrizirat ćete noć kao svici u ljetnoj noći. Mislite na osnovnu mustru, na svrhu: svako od vas sam za sebe svijetli i vaš zajednički snop svjetlosti daje određenu mustru. Vjerujte jednostavno u ovo: sa čim se god susretnete u životu, koju kod krizu morate prevazići, svjetlost će vas voditi ka velikim životnim lekcijama, kada je u idealnom slučaju moć ljubavi ultimativna lekcija. Praštajte i zračite životnom radošću u svim pravcima, ka nebu.