Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 2. poglavlje


2. Kapije vremena

Ima mnogo razloga zbog kojih vam želimo saopštiti naše gledište. Gledano sa zemlje čini se kao da je naša kuća u Plejadama udaljena veoma daleko, jedna mala svjetlosna mrlja, skupina zvijezda sa svjetlucajućim svjetlom. Nas je sedam iako se tvrdilo da nas je ustvari osam i da je zemlja jedna od naših sestara, koja učestvuje u našem zajedničkom znanju. Koliko su nam naše zabilješke i naši preci pokazali čini se da je to u redu. Vi ste sa nama već dugo vremena porodično povezani.

Kao porodica svjetlosti imate mnogo mogućnosti: vi se možete sastati kao multidimenzionalna bića izvan vremena i usaglasiti ; vi možete učiti, kako se samoodređeni krećete na skali vaše svijesti. Iako jedna ruka ima mnogo prstiju, ona je ipak povezana sa nečim još većim, naime tijelom. A ovo tijelo,je opet povezano sa nečim još većim. Kao ukupna porodica svjetlosti vi ste izazvani da pustite nevidljivo tijelo sa kojim ste povezani da postane vidljivo. Zapravo čitavo čovječanstvo je na taj način međusobno povezano, međutim za mali broj se to može dokazati. Mnogi su mišljenja da se sastoje od čvrstog fizičkog oblika i stoga su uvijek na putu traženja stvari koje im pomažu da održe taj čvrsti oblik u životu. A vaši preci su vam takođe pripovijedali da na sebe morate uzeti slične napore.Međutim, priče koje su vam pripovijedane možda ne odgovaraju sasvim istini. Možda su preci vašeg porodičnog ogranka živjeli na mnogo stepenu razvoja nego što vi možete i zamisliti. Vrijeme u kojem su oni živjeli sigurno nije bilo tako tehnološki orijentisano ali je tiranija i ugnjetavanje tada bilo na dnevnom redu isto kao i danas.

Još oduvijek se vodila ogorčena borba za ljudski duh ali, ona je samo preslikavanje onoga što se izbori na većem igračkom polju multidimenzionalnog nivoa: naime borba za vašu dušu. Vaši hrišćanski mitovi pripovijedaju priču o bogu i đavolu, o Isusu Hristosu kao vašem spasiocu i ako niste dovoljno budni da temeljito ispitate pozadinu ovih priča, možete lako doći do mišljenja da stvarno morate biti "spaseni". Kao što je već rečeno nalazite se trenutno u dilemi, u raspadu vaše civilizacije, jer ste vašu slobodu mišljenja, spoznaju i izbor predali drugima. Slom se dešava takođe jer imate strah od vaših vlastitih osjećanja. Spektar vaših osjećanja je širok i moćan, međutim za mnoge među vama su osjećaji teret i sramota. Međutim samo putem vaših osjećaja ste u situaciji da izrazite i pojasnite šta zaista poštujete kao vrijedno.

Da biste znali šta želite u svom životu, šta vam je kao čovjeku zaista vrijedno, moraćete "sistem" dovesti u pitanje. Sistem vam dostavlja nagrade onda ako slijedite njegove objave i uputstva: Čim odjekne zvono vi skačete, krećete i igrate igru bez pitanja i komentara za platnu vrećicu, godišnji odmor; prestiž i status, kao što je sistem predvidio. Zbog toga što ovaj tempo slijedite bez pitanja, zabranjujete sami sebi sposobnost slibodnog mišljenja. Kod ispita sa kojim ste sada konfrontirani se sve vrti oko moći; mi ćemo stoga zajedno pregledati neke pozitivne - i neke ne sasvim pozitivne = aspekte moći, jer jedno je jasno: nemože se pobjeći od moći. Vaša vrijednost i vaša moć su namjerno potkopavane korak po korak. Možda ste naučeni da vjerujete da ste po prirodi vezani sa mnogim greškama i nedostacima i da zbog toga moraju s vremena na vrijeme da nastupe bogovi da bi vas spasili od vas samih. Sada će se ovi bogovi, čiji je ples kroz nebeske sfere postao kosmički Quick Step, pojaviti u sljedećih 15 godina na svim mogućim mjestima, da bi vam vaše "spasenje" pomoću vaše tehnologije učinili dopadljivim.

Dok vi dakle pokušavate da pronađete smisao iza svih apsurdnosti današnjeg vremena, pogledajte šta je za vas zaista važno, tako što vaša mjerila vrijednosti usmjerite na sebe same. Ovo je jedna od najvažnijih poruka od nas prema vama: Vaše genetsko nasljeđe je bogato neistraženim potencijalom. Ostavite to za jedan momenat da se topi na vašem duhovnom jeziku a zatim pitajte: "Šta bih ja sve mogao imati zaista sadržano u mom genetskom potencijalu?" Zamislite uz to jedan kompjuter sa bankom podataka pun memorisanih informacija. Ako pritisnete tačno dugme dobijate pristup nevjerovatno velikoj količini podataka. Međutim iz kompjutera se može što se tiče podataka izvući samo ono što je u njega prethodno uneseno. U stvarnosti ste vi, što se tiče razvoja napredovali mnogo dalje nego najmodernija kompjuterska tehnologija, koju ćete ikada kreirati u trodimenzionalnoj realnosti. Vi ste žive biološke tvorevine veličanstvenog porijekla i sposobne da živite život kojemu ništa ne nedostaje. Sve što je potrebno je nekoliko korekcija da biste se stavili u pokret u šta spada nekoliko malih spoznaja koje ljudsko biće ne razumije tako lako.

Umjesto da upotrebljavate životne alatke kojima već raspolažete, navodite se na to da zanemarite vaša najvrednija karakterna obilježja i da se povučete sami u sebe. Izbačen je mamac manjka vrijednosti u vašem pravcu = i vi ste ga progutali. Prema zabilješkama u vašim istorijskim knjigama čini se da ste morali sami da izborite mnoge slobode, prije svega pravo na slobodno mišljenje. Najveći dio tiranije, koji ste morali pustiti da pređe preko vas u zapadnom svijetu ima zaista veze sa kontrolom = i ugnjetavanjem = znanja i njegovog daljeg širenja. A neki od najgorih ugnjetača slobodnog znanja su religiozne institucije i grupacije na vašoj planeti. Da bi kako bilo ostali na vlasti, oni su sebi dozvoljavali prilično mnogo toga: od oduzimanja imovine preko krađe do cenzure, inkvizicije i ubistva. Hiljade ljudi su varvarski spaljene na lomači, mnoge biblioteke sa svojim neprocjenjivo vrijednim znanjima jednostavno su spaljene da bi se ugasile stare misterije.

O čemu se radilo u ovim misterijama koje su moćnici tako proganjali da bi održali svoju moć? Zašto su vaše istorijske knjige pune vitezova krstaša, misionara i apostola, koji su se kretali cijelim svijetom? Da li su oni zaista bili na putu da bi preobratili pustare kao što je vama pripovijedano. Možda su iza ovih "kampanja" skriveni mnogo interesantniji razlozi i priče. Energija koju mi nosimo sa sobom nam dozvoljava da prelistavamo stranice u knjizi vremena da bismo otkrili šta je napisano prije, a šta poslije vašeg sada. Ovo međutim nisu iste stranice kao one u knigama iz biblioteka vašeg svijeta, koje još nisu bile spaljene. Knjige koje su još na raspolaganju ne posjeduju najvećim dijelom više ni iskricu istine. Ono što je u njima napisano je ono, što pobjednici rado žele da se vjeruje, ono što vam moćnici žele rado prodati kao istinu. Manipulacija i zavaravanje, ubistvo i prevara su osjenčeni i uljepšani bojom ili su dosadnim podacima i faktima postigli da vi konačno svoje istorijske knjige čitate kao nagomilane besmislice bez značenja.

Da biste vi sebe dakle zaista razumjeli, udahnite najprije duboko i postanite svjesni vašeg tijela. Budite jednostavno ono što jeste i otkrit ćete da ste i dalje živi i da ste prije svega ovdje da biste živjeli. Kao sljedeće pustite vašu maštu da se ugra i načinite sebi sliku vaših predaka: vaših roditelja, bake i djeda, prabake i pradjeda i dalje nazad u vrijeme, pogledajte dali možete otkriti kraj vaše linije porijekla. Dakle, ako bi ga bilo, onda vi ne biste ovdje i sada mogli egzistirati? Dok vi dakle osavremenjujete vaše porijeklo, posmatrajte za momenat u duhu ovu liniju nasljeđa i genetske kodove koji su tačno u ovom momentu sadržani u vašim tijelima, geni, za koje mi tvrdimo da su tako vrijedni. Šta se prenosilo u vremenu pomoću ovih gena? Kako daleko možete duž ove linije u duhu ići unazad? Dok vam mi u vašem svijetu puštamo da dotiče naša energija, možete zamisliti da imamo pristup knjizi vremena i da i vi imate taj pristup? Koristite vašu moć zamišljanja i dozvolite sebi samima da spoznate istinsku multidimenzionalnost vašeg bića, dok čitate naše redove i posmatrate kako pri tome iz unutrašnjeg jezgra vašeg bića izviru nove realnosti. Naš glas odjekuje iz mnogo različitih pravaca i sa mnogih mjesta; ono se obraća direktno vašem multidimenzionalnom bitku. Mi vam pružamo male poslastice znanja, male komadiće istine i spoznaje da bismo vas na ovom putu pogurali naprijed, tako da vi povežete slobodne krajeve vašeg pamćenja i da se možete toga ponovo sjetiti, što se odigralo na zemlji time da vi ponovo dobijate znanje nazad, da ste ovdje već neko vrijeme, jer sve ono o čemu ste u proteklim hiljadama godina školovani i učeni, nije u ovom pravcu bila baš velika pomoć.

Prije više od 2000 godina je bio jednom već vremenski period mnogih mogućnosti i prilika; bilo je vrijeme u kojem je "smjena godišnjih doba" što je značilo iz jednog većeg vremenskog perioda prelaziti u drugo. Ovo je bila epoha „riba“ i kao i u svakom drugom "godišnjem dobu " bila je ovdje i porodica svjetlosti da bi uvela ovu epohu. Epohe markiraju novi početak takvih "godišnjih doba" i svako ima svoj flair. Dotična epoha određuje zaista i težište aktivnosti koje će se u njoj odvijati. Rana prilično mračna epohe riba, naročito prvih 500 godina, su bile obilježene ignorancijom i zbunjivanjem. Mnoge važne knjige, među njima i hrišćanska biblija, još ne postoje do trećeg ili do četvrtog vijeka u čvrstom pismenom obliku. Različite odcijepljene grupe su se formirale i svađale o tome, čiji bog je i istinski bog i koja knjiga sadrži stvarnu istinu. Ako istražite vaše ćelijsko pamćenje i krenete novim putevima opažanja, možete možda ponovo dobiti utisak, kao što je bilo prije. Odjeća je bila drugačija, boje vegetacije su bile svjetlucavije, a imao se utisak, da se iznad zemlje može dodirivati i samo nebo. Bila je to jedna sasvim druga epoha u kojoj se mogao opažati iznad zemlje jedan poseban oblik tišine, koju vi danas, nakraju 20. stoljeća, nemate više na raspolaganju. Vaš današnji svijet bruji i zuji od električne energije, čak i ako ste daleko napolju u zelenilu. Vi ste takoreći pritisnuli dugme za uključivanje vašeg svijeta i više ne znate šta je zapravo šta je tišina. Međutim vaš visoki sam to zna veoma dobro i to je taj visoki sam, o kojem vam govorimo, dok vaše oči čitaju ove redove i pokreću ideje koje vam prenosimo.

Kad je epoha riba počela da cvjeta sve duše su bile odaslane ovamo, u namjeri da proživi jedan niz inkarnacija. Naravno da se pojavila porodica svjetlosti da bi ovoj vremenskoj epohi dala impulse i ostavila trajni utisak, da se stvari pokreću i da se stvaraju temelji za dalji razvoj. Neki vide epohu riba kao period prosvjećivanja i prosvetljivanja, vrijeme davanja i duboke kosmičke povezanosti. Mi bismo vas željeli zamoliti da pogledate unazad i pustite da još jedanput na vas djeluje ovaj vremenski period. Da li je ono što je rečeno upravo o posljednjih 2000 godina zaista istina?

Vi morate znati: Dok jedna nova vremenska epoha brzo ide naprijed, može se veoma lako uhvatiti u razvoj koji se odvija na sebi samom i sebe samog zaboraviti. Ovo važi i za svaku vremensku epohu, svaku inkarnaciju i svako područje egzistencije.

Na početku i na kraju svake vremenske epohe nastupa znatna promjena energija. To je slično, kao što je promjena političke administracije prema sljedećoj, i tačno kao i u politici sprovodi se takođe i ovdje, između vremenskih epoha, smjena vlasti. I vjerujte nam: Jedna od najvažnijih sila, koju zaista morate da razumijete je vlast. Ako pogledate vaše predstave o vrijednosti i ono što biste vi rado željeli imati, doći će možda neki od vas na ideju, da vlast ima isto značenje što i novac i obrnuto. Znanje je moć.

Međutim mislite na to: To što raspolažete znanjem, još ne znači da rspolažete i mudrošću. Šta će se desiti sa vlašću zavisi od toga kako ćete upotrijebiti vaše znanje. Dok realnost daruje izraz starom zakonu, da se sam ogleda, određuje i ono šta ćete vi sa vašom vlašću postaviti, upravo ono, šta vam se u životu vraća. Važno je da vi to u sebi usvojite. Vi ne možete da pobjegnete pred vlašću i pred lekcijama, koje vam ona daje da učite: I ovdje nešto veoma važno: Sve što se danas usmjerava u vašem smijeru, treba da vam da osjećaj da ste nemoćni, da ne raspolažete ni zrnom vlasti. Ovaj model vjerovanja, uostalom duboko je duboko usidren u vašem ćelijskom pamćenju, on vam je usađen prije hiljada godina.

Na početku vremenske epohe ribe inkarnirala su se mnoga bića, čiji se potencijal brzo razvio, što je pokrenulo ostatak čovječanstva, da se čudi i da se divi ovim bićima . Ova bića, muškarci, kao i žene, posjedovali su dar da spontano liječe ljude, jer su znali o kosmičkim zakonima. Tada nije bilo telefona, telegrafa, televizije, ni telekompjutera - ništa, što je drugim ljudima inače moglo nešto brzo da prenese, što se upravo dešavalo negdje u svijetu. Tadašnji „ETele" sistem koji je postojao, je bila riječ koja je predavana od čovjeka do čovjeka. Ljudi nisu putovali vrlo daleko u onim danima, i samo mali broj je znao da čita i piše. Međutim svuda su istupala bića sa jednim takvim, već daleko razvijenim potencijalom. Ona su upotpunjavala čudo i elektrizirala svoju okolinu nekoliko stotina godina sa svojom energijom stavljenom tako otvoreno na raspolaganje. Oni su se razlili po oblastima, koje su vama danas poznate kao Srednji Istok, jedna oblast, koja uostalom u vrednovanju zauzima posebno mjesto u vašoj planetarnoj istoriji. Vi ste bili ovdje isključivo iz razloga da biste povećali ferkvencije vibracija vremenske epohe riba, tako što biste inspirisali ljude da koračaju kroz ovu kapiju promjena. Bilo je svih mogućih "znakova i čuda" na nebu = jednako kao što će sada uskoro opet biti da se vidi takvih znakova, kad uđete u 21. vijek. Bića i energije svjetla se iznose i holografišu projicirana na svodu vašeg neba. Neki će povjerovati da je to povratak Hristosa na zemlju da vas spasi.

Vašem razmišljanju se krajnje lako može podmetnuti noga: ali ne uzimajte to tako k srcu, što vam mi ovdje hoćemo da saopštimo. Naše nastojanje je da vam pročitamo iz knjige, onako kako mi to s naše strane vidimo, tako da se probudite. Važno je da vi vaš život sami uzmete u ruke i učite, da se životu može stvarno oduzeti značenje i da je dio života da se uče određene lekcije. Jedna od najvažnijih lekcija za vas ima veze sa razvijanjem humora. Ako i dakle naše priče o vašem svijetu dijelimo sa vama, mislite na to da i dalje zadržite humor i zadržite pogled, usmjeren na razvoj ljudske svijesti. Svaki od vas je jedna svijest, koja se stalno ponovo inkarnira - i opet vi danas živite tako, kao da vaš život ima smisao - i ako je beznačajna borba, borba protiv bolesti, slabosti, gladi i rata. I gdje je u svemu tome ostala ljubav?

Svako od vas bi volio da ga barem jednom u životu dodirne ljubav, i mnogi od vas dolaze stalno ovdje, da iskuse ljubav. Kada otkrijete šta vam je zaista bitno, šta je zaista vrijedno i koje su vaše prave vrijednosti, onda vas želimo ponovo zamoliti, da se za jedan momenat zaustavite i razmislite o ovome: koliko je ljubav bitna? Ljubav dolazi u različitim oblicima ukusa i iskustva o tome. Ljubav je postupak otvaranja srca i povezivanje sa jednim električnim poljem, koje ljude međusobno spaja i koje vas na jedan način dodiruje, koje vas nikada ne isključuje. Listanjem knjige zemlje stalno nailazimo na činjenicu da ono što vas vodi naprijed, ove određene frenkvencije vibracija, ona nevidljiva snaga, je sa imenom ljubav. Ipak, među vama još nema spoznaje, što je razlog, zbog kojeg ste vi sada ovdje, da se skupe iskustva, da se nauči, da se prikupe podaci i da se zabavi.

Međutim vrijednost ljubavi je za vas nešto potpuno novo. U tome nije ništa pogrešno. Ali ultimativna životna lekcija se sastoji u tome da se dospije do razumijevanja frekvencija vibracija. Sve što vi za to morate učiniti je da je osjetite = i da znate da je upravo to najteži dio ispita. I opet svako od vas dolazi ovdje iz jednog razloga, i nigdje drugo u velikom carstvu egzistencije ljubav nije tako raznovrsna i bogata, tako neograničena i nepovezana, a tako jedinstvena kao ovdje u granicama mliječnog puta, što mi označavamo kao "Biblioteka zemlja". Mi vas želimo dakle opet zamoliti, da vam damo predstavu šta se nalazi u vašim genima. Mi označavamo vaš svijet kao Biblioteka Zemlja, zato što biblioteke prikupljaju podatke i informacije.

Ako ste vi dakle ovdje najistaknutija bića, mnogo više napredna nego što je to vaša tehnologija, šta je onda sadržano u genima? Da li bi to moglo biti bogatstvo ljubavi, koje je tako neizmjerno veliko i višestruko, da to ni jedan bog nije htio da vidi vani jer je previše "varljivo". Razmislite jedan momenat o tome. Vi znate pak da je prilično zarazan ovaj osjećaj ljubavi, ili ne? Ljubav se širi veoma brzo i ona je suprotnost strahu. Ako se zabavite pitanjem straha i budete iskreni prema sebi, prepoznaćete da se mnoge ideje, koje su vam unesene kroz vaše pretke, vaše knjige i vaše priče, vrte oko straha. Vama je strah od Boga uliven u vaše tijelo. Vi ste dovedeni do ubijeđenja da vaš autoritet treba da je ispod vašeg bića, budući da niste sposobni da sa svojim biološkim bićem izađete na kraj. I sada ste vi ubijeđeni u to, da su vaše nacionalne vlade nedostatne i da vam nedostaje jedna veća globalna vlada, da bi bila u skladu sa vašim svijetom.

Morate konačno početi razumijevati sebe kao spiritualnon = biološko biće i živjeti samoodređeno. I uz to je ljubav jedan od ključnih alata života. Koliko dobro i spretno se služite sa ovim alatom, koliko ste vi sami jedan izvor ljubavi i koliko se ponašate odgovorno, su lekcije, a učenje njihovih rješenja je povod za vaše bivstvovanje ovdje. Isto tako kako vas molimo, da vas pitamo, odakle dolazi svjetlost i šta vi činite sa njom , tako da vas molimo sada, da vas pitamo isto ono što se tiče ljubavi: Odakle dolazi ljubav? Tražite li je vi izvan vašeg bitka? Da li ste ikada o tome razmišljali, da i sebe date Majci zemlji i nebeskim sferama? Da li ste ikada o tome razmišljali da se prepustite atomima i molekulima, koje se postojano kreću u vašem tijelu? Vaša tijela nisu ništa čvrsto, ništa ovdje nije stvarno čvrsto. Sve je jedan ples energije, koja se jednostavno u određenim oblicima zgušnjava, jer su vaša opažanja tako usmjerena da vide realnost na ovaj način i da nastave linearan način gledanja na stvari. Npr, probudite li se svakog jutra i uspostavite ponovo najtačnije svoj izgled. Vaš prvi susret sa samim sobom uslijedi obično pred ogledalom u kupatilu. Vi očekujete jednostavno, da vidite samog sebe tamo u ogledalu, jer vaša realnost se stvara kroz vaša stara očekivanja, kondicioniranja i šeme razmišljanja. Kontrola svijesti donosi neke čudnovate pupoljke.

Vaše ćelijsko pamćenje sadrži još puno ograničavanja mišljenja; granice, koje su podučavali vaši preci i koje su vam postavljane. Vaša reakcija na ovo podučavanje koje se odvijalo hiljadama godina, na okolnosti onog vremena = vaše refleksije na teme kao što su nasilje, zakoni i autoriteti = tokom vaših svakodnevnih života je u vašim tijelima bilo duboko upisano. Sve, što u svakodnevnom životu poduzmete i doživite, u vašem fizičkom tijelu biće snimljeno i memorisano; i samo zato što se možda nesvjesno ne možete sjetiti ovih zabilješki ne znači da ono nije sadržano u vašem ćelijskom sjećanju. Na život svedena sjećanja i modeli ponašanja prenosiće se genima sa jedne generacije na drugu.

Kada se prati priča zapadnog svijeta, može se primjetiti da ste vi kroz generacije ovaj ostali utisak straha prenosili i održavali. Kada se porodica svijetla prije 2000 godina inkarnirala, bili ste posvećenici svjetla i ljubavi, sa mnogim čudotvornim sposobnostima, i autoriteti su se osjećali ugroženi. Oni su imali nešto protiv, da mase saznavaju o ovom učenju, tako da je od početka bilo mnogo protivničkih pokreta protiv širenja ovog učenja. Neki vraćaju ovo buđenje svijesti na rođenje hrišćanstva, na pripovijedanja, koja se graniče sa karakterom bića, koje je vama poznato kao Isus Hristos. On je zaista bio karakter sa mnogim skiciran i skopljen. I zapravo ovo su priče o porodici svjetlosti, koje su došle na zemlju da bi joj donijele istinu, da izazove sistem i da razbije tiraniju, u onom času u kojem je postojao potencijal za temeljne promjene.

Karakter Isusa Hrista je tako predstavljen, da su ove vanredne i spektakularne moći bile koncentrisane u jednom jedinom, natprirodnom biću. Zamislite, šta bi se moglo desiti, kad bi znanje i samoiscjeljenje i zakon " Tako kako misliš, tako će ti se desiti" opšte priznato i usvojeno. Šta bi se desilo kada bi ljudi ovo veoma brzo sproveli u djelo? Pa, Rimsko carstvo sa sigurnošću nije htjelo vidjeti svoje podanike moćnije od njenih vladara. Rimsko carstvo je bilo verzija epohe riba današnjeg novog svjetskog poretka = jedna skladna paralela epohe vodenjaka. Oba poretka ondašnji kao i današnji su nudili i nude mogućnost za nastajanje svjetske vladavine moći. Pri tome moćnici postupaju obično tako, da najprije ubijede ljude da se njima mora upravljati i da moraju biti kontrolisani. Tako se stvaraju problemi, koji ne bi ni postojali bez njih, koji dovode ljude do toga da traže rješenje. Kroz cijelu zemlju se širio veo straha = ne blagoslov ljubavi, koji je bio poruka porodice svjetlosti. Strah raspolaže jednim prilično jakim zračenjem, a kada se osjećaji straha zadrže u tijelu, šire se odatle brzo i sa istom "varljivošću " kao i ljubav u svim pravcima.

Jednom se vodila bitka za ljubav i strah. Da je ljubav pobijedila, bili bi ljudi u stanju da razumiju prirodu svojih viših moći: dar duha, da se tijelo izvan spoznajno transformiše, da astralno putuje i da se osjeća povezanim sa svime što jeste. Da je ovo bio rezultat, tada bi se međusobno razdvajanje ljudi dovelo do kraja. Ipak, tako ne bi trebalo biti. Zadnjih 2000 godina radije ste se dublje kretali unutar razdvojenosti nego dublje u jedinstvenosti i ljubavi. Strah je pobijedio. Želite li ovo dovesti u pitanje, onda vas molimo da otvorite lepezu vaše priče i jednostavno da brojite koliko ljudi mora ostaviti svoj život u ime više sile. Izbrojite spaljene knjige, izmučene i napaćene ljude, ugašene narode i razorene spise starog doba.

Jedna energija, koja je dospjela potpuno izvan kontrole, koja je težila moći nad ostalima, izlila se preko zemlje. Knjige i djela velikih mislilaca i filozofa planete su povučene i sakrivene iz duhovnog prometa. Porodica svjetlosti se međutim nije zadržala samo na Srednjem Istoku; ona je stigla mnogo dalje. Njen svijet nije bio tako ograničen kao što je vama bilo rečeno; čak i Sjeverna Amerika je bila poznata kao sveta zemlja. Stari Atlanti su donijeli na ovaj kontinent veći dio svoga znanja; vrlo brzo će stari artefakti iz praistorijskog vremena biti otkriveni u vašoj novoj eri i o tome dati svjedočanstvo. Oni su bili zapravo već otkriveni, ali su bili sakriveni od vas. Sami Egipćani, ljudi sa Srednjeg Istoka i čak i Kinezi su dolazili u Ameriku.

Morska plovidba u starom dobu je poznavala navigaciju na svjetskim morima. I tako je i porodica svjetlosti dospjela daleko i raznosila svoju poruku okolo u svim pravcima. Iz ovog razloga pripovijedaju prastanovnici i urođenici još uvijek priče o mirotvorcima koji su dolazili preko mora, davali im znanje o povećanju njihovih frekvencija vibracija i pokazivali im, ukoliko je to bilo potrebno da bi se moglo živjeti u harmoniji. Da li ste o tome već razmišljali: Šta mi je potrebno da bih mogao živjeti u harmoniji? Čini se da je za to potreban novac iz banke, automobil, odjeća i krov nad glavom. I to je tačno. Tako je napravljen vaš svijet u današnje vrijeme. Ipak mi bismo vas htjeli podsjetiti na to, da mnoge stvari do kojih vam je danas stalo već sutra neće više biti tu = prije svega onda, ako ne budete živjeli u skladu sa kosmičkim zakonima. Ukoliko ste već upoznati sa spoznajom da vaše misli imaju uticaja na sve i da vi stvarate vašu vlastitu realnost, onda budite sigurni da se vaša verzija realnosti neće jednostavno raspršiti u vazduhu. Oni opet, koji se neće povinovati tom zakonu, će se brzo probuditi. Onaj koji traži autoritet iznad svog sam, pleše Quick-Step bogova u kavezu ograničenog mišljenja i igra njihovu igru. Međutim u momentu, u kojem vaš svijet stoji naglavačke, pojavljuje se mogućnost da u vašem životu postavite nove prioritete, jer u vama postoje te sile, koje možete crpiti iz spoznaje vaših vlastitih vrijednosti, iz onoga što ste zaista vrijedni. Mi smo u stanju da vidimo ove snažne izvore energije, koji sada dostižu vaš svijet i djelimično utiču na vas. Ima cijeli niz priča o različitim izborima, koje srećete u vašem životu; dakle ne vjerujte da u vašoj egzistenciji postoji samo mali izbor stvari, za koje se možete odlučiti. Svaki od vas stvara u svakom momentu vremena jedan svijet sa hiljadama mogućnosti, zavisno od toga, šta hoćete i šta je za vas važno.

Iz našeg ugla posmatranja mi prepoznajemo da će vam životno pletivo pomoći da date životu veće značenje, tako da vam pripadne najbolje iz cjeline. ukoliko imate želju da idete višim putem, onim sa najboljim pogledom na stvari, onda vam predlažemo da putujete sa ljubavlju u prtljažniku, ljubavlju koja može da izraste samo iz vas samih. I dok vi učite da prihvatite i volite sami sebe za vas postaje jednostavnije da volite i cijenite vaše pretke. Tako što ćete vašu ljubav proširiti na vaše pretke, biće vam lakše da savladate strahove i postanete svjesni u kakav ste se sveobuhvatan projekat upustili. Ovaj projekat je tako snažan u svom obimu da tih par hiljada godina o kojima ni ovdje govorimo predstavljaju samo male vrhove igle na dugom tragu vremena egzistencije. Na pragu ove kapije vremena tok energije se ubrzava da bi se stvorila osnova za one koji dolaze.

Energije koje vam dotiču u dolazećoj vremenskoj epohi vodenjaka imaju za cilj da prosvijetle cijelo čovječanstvo. Da bi se ovo moglo desiti vi morate učiti da razumijete domete vaše prošlosti, vašu karmu i lekcije vremenske epohe ribe koja ističe. Morate da shvatite smisao i svrhu posljednjih 2000 godina i dostaviti svijest o postojanju cijelom čovječanstvu. Iz mnogih razloga je preko vaše svijesti postavljen veo nalik gustoj i teškoj magli. U času vašeg rođenja najveći broj od vas je osjetio da je život borba. U vašem djetinjstvu ste pokušavali da oduzmete životu bilo kakav smisao, ali vam je stalno bilo objašnjavano batinom da život nema nikakav određen smisao ili svrhu - da je pun straha i užasa. U školi ste morali onda učiti napamet stvari koje nisu imale veze sa vašim životom, nego su isticale stare ograničene predstave o odvojenosti. Sve je bilo međusobno razdvojeno, ništa nije posjedovali bilo kakvo dublje značenje, sve je bio jedan veliki udes. Najvećem broju vaših predaka je utsnuta ova predstava, međutim među vašim precima je bilo buntovnika i otpadnika, isto kao i u vašem vremenu.

Vi ste danas isto tako otpadnici kao što su i vaši preci prije 2000 godina a i njihovi preci prije još 2000 godina. Uvijek ima takvih, koji ono što piše u istorijskim knjigama ne uzimaju za gotovo. Prisjetite se da su ove istorijske knjige pisali pobjednici; dakle oni, koji žive po svojoj vlastitoj istini, bilježe svoju istoriju u svojim genima i u sferi etera. Jedna od najvećih sila transformacije u vašem svijetu je ženska energija, označena kao majka i boginja, koja asocira ljubav na upečatljiv način.

Ženski princip daje bitku životnu snagu i već duže vrijeme je hranjiva snaga na vašoj planeti. Boginja će veoma skoro ponovo zauzeti svoje mjesto kao pravedan čuvar ljudske svijesti. U današnje vrijeme vašem svijetu nedostaje razumijevanje za energetski princip boginje, što se pokazuje u tome, da žene trenutno imaju malu moć i da je ženama, kako od strane muškaraca tako i od ravnih njima priznata mala vrijednost. Žena je glasnik života a, samo putem njenog iskustva rađanja - stvaranje života iz jedne sjemenke - i jedne jajne ćelije - je moguće da se mogu slušati glasovi naših predaka kroz vrijeme i prostor, a da dijete to ima zabilježeno u ćelijskom pamćenju.

Paganima u prethodnom vremenu je ova energija prije 2000 godina, u vremenu prosvijećivanja, bila veoma realna. Oni su u svojoj kulturi držali pogled usmjeren na boginju, iako je princip boginje sve više nestajao iz vidokruga svijesti. Kultura boginje je ovladala apstraktnim mišljenjem; ličnim prilikama, iskustva i njihova gledišta o protoku vremena su bila prije ciklična nego linearna. Nestajanje znanja koje je držala boginja i smjena vlasti prema energiji kojom su ovladali muškarci prije 2000 godina je bilo presudno za linearno razmišljanje, u kojem u prvom planu ponovo stoji koncept "ništa nije zaista povezano sa nečim drugim " Kultura boginje je razumjela moć rođenja, princip da je sve živo i od značaja: biljke, životinje i elementi zemlje, voda vatra i vazduh. A ljudi su nevidljivi jer su razumjeli kao nešto što je napunjeno energijom i duhom.

Vaše čulo vida nije izvježbano u tome da može da opaža eter. Prije mnogo vremena je izmjenjen vaš genetski plan strukture po određenim uputstvima, a vaša biološka komponenta je tako aranžirana, da odgovarate određenim modelima ponašanja. Ova priča vodi daleko nazad u prošlost. Na vas se može uticati na telepatski način, a vaši stvoritelji vam mogu dostaviti energije u obliku vibracija, koji vašu DNK zaista prestrukturiraju. Prije stotine hiljada godina vi ste bili predmet eksperimenata. Bilo kada ćete se možda pitati: "Ko su ova bića stvoritelji?" I onaj dio istorije ćemo ovdje još pokriti. Još jednom za podsjećanje: Priča, koju mi pričamo, je priča koja se razvija u vama samima, isto tako kao što se vi razvijate u vremenskim ciklusima.

Oni, koji se u svom načinu života bili blizu zemlje i razumjeli ženski princip, su vjerovali da bog boravi u svim stvarima. Oni nisu imali samo jednog jedinog boga, jer su bili sposobni za apstraktne stvari. Sa svojom bliskošću zemlji oni su razumjeli biće biljaka i životinja. Njihovi vremenski ciklusi su određivani sunčevom mjenom i smjenom dana i noći, jer su posmatrali znakove na nebu. U njihovom svijetu nije bilo novina; oni su čitali svijet u kojem su živjeli. Iako je život nudio više izazova bio je na mnogeo načina jednostavniji, a ljudi nisu težili tako mnogo ka gomilanju materijalnih dobara. Oni su živjeli zajedno u malim grupama, jer su bili upućeni jedni na druge. Postojalo je sjećanje na porijeklo porodice a takođe i usmeno prenesena istorija je bila veoma važna, tako da su ljudi u svom razmišljanju bili vrlo budni. Oni su zadržali priče u sjećanju i mogli su da slijede svoje porodično stablo unazad kroz vijekove. I zaista to je bio jedan od najčešćih i najuobičajenijih oblika zabave, pripovijedanje priča uz logorsku vatru. Praznici i svečanosti su se održavali prema nebeskim kretanjima a uravnoteženost između svjetla i tame je određivala sliku starog svijeta, onakvu kakvu je vi znate. LJudi iz prethodnog doba su prepoznali šta se odigrava na nebu. Ljeti su često spavali pod vedrim nebom.

Kolibe, dvorci i tvrđave su bili traženi samo u hladnim godišnjim dobima. Nebo i atmosfera su im davali impulse i inspiracije i koliko su se mogli sjećati tumačili su priče koje su njima prenošene - da li uklesane u obliku hijeroglifa u kamenu ili zadržani u pismenom obliku na pergamentu - dešavanja na nebu. Čini se da u vašim istorijskim zabilješkama nebo ima posebno značenje. Svi zapisi su puni izvještaja o tome, šta je sa neba dolazilo dolje na zemlju i koja kretanja i aktivnosti su se odvijala na nebu. Kao što je već rečeno niko nije dospio mnogo daleko, niti je imao mogućnost da sazna šta se dešavalo u velikoj daljini. Veliki zabavni program se svake noći održavao na platnu neba. Oni koji su željeli da tumače znakove i aktivnosti neba, zauzimali su poziciju posrednika između stelarnog roditeljstva i zemaljske djece. Vašim precima je bili vrlo važno znanje o tome šta ih je vezivalo sa zemljom i da podučavaju zajedno sa porodicom svjetlosti o vibracijama ljubavi. To je bilo jedno krajnje dinamično vrijeme. Naravno da je znanje o ovim stvarima dalo ljudima njihovu vlastitu slobodu, a mnogi su bili zastrašeni svojim visokim potencijalom moći pa su se stoga ispunili vibracijama straha. Tadašnji vladajući autoritet - stari svjetski poredak, rimsko carstvo - je protjerivalo i ubijalo članove porodice svjetlosti.

Na početku hrišćanstva bilo je mnogo malih grupa koje su se međusobno ubijale. Nije se jednostavno došlo do saglasnosti o tome šta je istina i šta je ispravno, pa su učene mnoge predstave, jedna drugoj suprotstavljene, jer nije postojao samo jedan, nego mnogo učitelja. Takođe i danas vi imate mnogo učitelja , ali neki od vas posmatraju stvari prema samo jednom. Vi ćete morati zahtijevati pravo na vlastitu moć. 2000 godina kasnije, Vi ste proizvod strahova koji su uskladišteni u vašem ćelijskom pamćenju; straha od toga da se otvorite jednom novom razumijevanju vašeg bića i straha od toga da postanete svemoćni. Vaši preci su se plašili toga da ne bi kao gladijatori bili bačeni lavovima ili da ne bi mučenjem i razapinjanjem trpjeli bolnu smrt, jer je one koji su stajali pri svojim ubjeđenjima očekivala takva sudbina. Vaša istorija je prožeta zabilješkama o borbama i ratovima na svim krajevima vaše planete, kod kojih se radilo o tome da se odredi, čiji bog je pravi, čija vjera je prava, ko su čestiti, a ko su nevjernici.

Posmatrajte tu istoriju iz neke veće perspektive, pa će vam se učiniti nešto čudnovato: Kako je mogao jedan te isti model tako snažno da vlada svijetom? Zbog čega smo stalno nalazili ljude kako se međusobno ubijaju zbog svoje istine, zbog svog boga - navodno jednog boga, koji se bazira na ljubavi, međutim koja treba da boravi izvan samog? No, svejedno šta se ovdje odigrava - ključ za rješenje konflikata je, da volite sami sebe i da se te vibracije ljubavi oko vas mogu osjetiti. To će otvoriti mnoga vrata - i kapije vremena - što šta je možda nepoželjno, i tako, vas mnogo neće doseći, nego će proći pored vas.

Danas ste konfrontirani sa prilikom koja se stalno vraća. U svijesti čovjeka su zapisana sva iskustva ljudskog roda. Svaki puta kad jedna vremenska epoha prelazi u neku drugu je data jedna takva veličanstvena prilika - šta ćete vi dakle sada sa time napraviti? Da li ćete postaviti zahtjev za svojom moći? Da li ćete postaviti zahtjev na ono , što je u vašim genima već sadržano? Ako u duhu i dalje idete nazad, možda se sjetite neke dalje tačke u kalendaru , koja leži tačno nasuprot one na kojoj se sada nalazite u ciklsu od 26 000 godina koji se uspostavlja na osnovu kružnog kretanja vaše planete. Tačno nasuprot životinjskog kruga na drugoj strani , dakle prije 13 000 godina postojalo je jedno drugo važno vrijeme prosvjećivanja i prosvjetljivanja. To je bilo vrijeme u kojem se radilo isto tako o razumijevanju principa moći, vrijeme sa kojim vi u svojim sjećanjima povezujete slom jedne veoma stare civilizacije u kojoj se nije mogla manifestovati kraljevska epoha, jer su naspram nje stajali previše ega i sujete.

Niko u Atlantidi nije ubrajao ljubav u najvažnije posjede. Šta vam govore danas njihova iskustva još od prije 13 000 godina ? Šta odjekuje kao sjećanje iz dubina kulture Atlantide? Ova kultura je dopirala svuda. Atlanti su bili veoma pouzdani u upravljanju svojom tehnologijom , a i oni su takođe razumijevali eter kao nevidljivi svijet duha, svijet koji je već mogao biti istočen za dovođenje energije. Oni su poznavali sile kristala i moć koja je boravila u njihovom vlastitom duhu. Međutim više nego to, oni su razumjeli i kontrolu misli, jer znanje o mogućnosti manipulacije ljudskim duhom dopire daleko u prošlost. U kasnom 20. vijeku izgleda tako kao da je to dotjerano do perfekcije, ali ove prakse se mogu pratiti unazad do najranijih početaka egzistencije, kao što neki od vas već znaju ili sada ponovo stiču kao znanje.

Ispiti koji vam se daju kao ljudskim bićima, nemaju veze samo sa izazovima u trećoj dimenziji, iako i njih ima čitavo mnoštvo. Prilika koja vam se sada nudi leži u razumijevanju da u različitim ciklusima egzistencije ponovo proživite određena vremena da biste dostigli nešto jedinstveno. Vrijeme je da svoju moć priznate i živite u ovdje i sada. Živite za slobodu, jer razmjera slobode kojom raspolažete zavisi od vaše odgovornosti. Ako niste u stanju da odgovorite, pravilno da reagujete, sami sebe ćete uhvatiti u mrežu, koja je isprepletena tako, da se ne možete iz nje više nikada osloboditi. Kao porodica svjetlosti bismo željeli ovo adresirati na vas: pogledajte šta se u vama samima nalazi. Istorijske zabilješke vašeg svijeta pokazuju da su ljudi stalno bili kažnjavani zbog slobodnog mišljenja. Vi živite u svijetu koji vam je nekada prodala neka "istina": "Zemlja je centar univerzuma. A svako, ko je drugog mišljenja, će biti spaljen na lomači!"

Danas ste vi konfrontirani sa sličnom promjenom opažanja. Da li ćete svoj horizont o onome što mislite proširiti i skupiti hrabrost da izgovorite i živite vašu istini? Ljubav koja iznutra narasta je bitan sastavni dio ove promjene. Život počinje u onom momentu u kojem prepoznajete da vi sami birate ono što hoćete da budete. Vi ste multidimenzionalna bića i tu se mogu upoznati mnogi nivoi egzistencije. Na tim nivoima ima mnogo vaših verzija koje su živjele prije 1 000 godina i prije 13 000 godina, a sada su napravile skok u sadašnju realnost, da bi skupili iskustva.

A ukoliko otkrijete da u tom tadašnjem trenutku niste živjeli, onda ste možda u duhu pronjuškali biblioteke vremena u kojima je sve zabilježeno i u kojima sve istovremeno egzistira; gdje se otvaraju zavjese da bi se oslobodio pogled na platno vašeg duha na kojem vam se slikovito kao na video filmu pokazuje šta se desilo, tako da možete spoznati ko ste i šta ste. Vaš svijet će vam se možda ponekad pojaviti zagonetan. Možda imate osjećaj da ima mnogo toga da se usvoji, da se povremeno pitate: "Kako mogu cjelini oduzeti smisao?" Vi možete. Vi ćete. Vi morate. Vi ste ovdje da biste otvorili stranu oblast i opažali neimenovane prilike. Ako tako činite moći ćete otkriti jednu od vaših najizraženijih sposobnosti: Vi ste stvoritelj. Vi niste žrtve: I vi niste "defektni." Vama ne trebaju nikakvi autoriteti. I niko ne mora da vas spasava. Vi ne treba da učite napamet iz knjiga. Ono što morate da učite je da koristite vašu snagu volje i namjeru da opažate veličanstveni procvat života u vašem sada.

Vaš svijet je usmjeren na razdvojenost na beznačajni život onamo; u svem neredu grijeha, krivice, neba i pakla i zaista je čudno što bilo ko želi da ponovo bude rođen. Ipak ljubav je ovdje prisutna u onom obliku koji ne možete spoznati nigdje drugo. Vaša konačna sudbina je da cijeli svijet preobratite u vibracije ljubavi, a mi smo ovdje da bismo vas podržavali u tom procesu. Mi to međutim ne možemo učinuti za vas. Ustvari je sve što mi možemo učiniti, da vas podržavamo, da vam pustimo da dotiču ideje i da vas možda malo podbadamo. Vi ste konačni radnici, stvoritelji i preduzimači. Što više shvatate kontrolu duha i njene različite oblasti uticaja, utoliko ćete prije prepoznati da vas se lako može držati pod kontrolom, budući da vi nećete da preuzmete odgovornost za sebe same. Vama se jednostavno dopada da dobijate ideje izvana i da ne morate sami misliti. Vama se dopada da vam se kaže šta treba da radite. Vama se dopada da zurfate po internetu pri čemu pak ne primjećujete da vas ideje koje se tamo prezentuju zatvaraju u već spomenute kaveze ograničenog mišljenja. Vi nemate nikakve predstave o tome da se vaši geni mogu prestruktuirati na telepatskom putu. Ovo takođe nije tako jednostavno, a ipak će biti urađeno naročito na kraju jedne stare i početkom jedne nove vremenske epohe.

Energetski izvori koji iz prostora struje unutra prema vama da bi vas probudio uvodi vam moć. Ako vi pak dalje vašu moć predate drugima, živjećete veoma brzo u najgoroj tiraniji koju ovaj svijet može da podnese, tiraniji koja će dopirati daleko i koja vodi konačno do kolonizacije kosmosa. Ova tiranija se još drži u tajnosti. Ona egzistira kao tajna kolonizacija svemira, međutim vi toga niste svjesni, jer vam se prezentuje jedna story, koja sadrži samo mali dio cijele istine. Tamo napolju egzistiraju kolonije a ljudi vaše planete su već neko vrijeme na mjesecu, marsu i dalje izvan toga. Planete su žive, isto kao i vi, one su elektromagnetska bića sa uticajem na vas. U ovom vremenu je važno da se vi ponovo probudite i prepoznate, koju važnu ulogu igraju nebeska tijela.

Tamni veo se proširio preko vaše svijesti, tako taman i impresivan, damnogi od vas s pravom imaju strah od života. Vaša tijela su danas opterećena rakom, stresom i otrovom, jer ste drilovani tokom svih ovih godina da osjećate strah, a time da iz drugih područja privlačite negativne energije. U carstvu etera se bića hrane vašim strahovima nižih energetskih područja. Realnost se ogleda sama. Rasturanje užasa je bilo prilično masivno. Pomoću beznačajnih podataka i beznačajnog života onamo ste privukli suštine, koje kao vampiri ili paraziti oduzimaju vašu snagu, a da vi toga uopšte niste svjesni. Oni sišu vašu životnu snagu, jer je vi ne zahtijevate za vas same. Stoga vam kažemo, dragi ljudi: Volite sami sebe, budite vrijedni vas, onoga što ste. Vi se krećete naprijed i počinjete stalno da razumijevate apsurdnost vašeg vremena, koja se širi, kao i razlog za slom vaše civilizacije ; volite sebe same isto tako u rastućoj mjeri. Sa proširenjem vaših opažanja vi ćete biti u stanju da nanovo uredite vašu civilizaciju - ovoga puta međutim na temelju respekta i ocjene vrijednosti za sve živote, takođe i vaše multidimenzionalne pretke, njihove roditelje i za aspekte vašeg vlastitog sam, koji su sposobni za reinkarnaciju. Gledajte sebe kao dijamant, čije se različite fasete odražavaju na sva ova područja života na vašem putovanju ka otkriću prema vama samima.

Iako se najprije još imao utisak, kao da je novi svijet rastrgan u sebi, ozdravljenje je na putu ka vama. Novo može samo nastati tamo gdje je staro potreseno i odstranjeno. Ove riječi vam šalju energiju, koja će vas sprovesti u 21. vijek. Naše riječi stvaraju nešto kao most, most u vašem razumu, koji počiva na istini. Samo vi sami možete za sebe otkriti šta je za vas istina. Mislite na to: Ono što vi kao istinu poštujete, postaće vaša realnost. Prije 2000 godina je porodica svjetlosti rekla: "Vama se dešava prema vašem mišljenju. Postupajte sa drugima onako kao biste vi željeli da oni postupaju sa vama." Ovo učenje se ponovo javlja: ako se porodica svjetlosti pojavi ponovo, hoćete li se jos jedanput baciti kao gladijatori lavovima da vas požderu. Hoćete li se nanovo rascijepiti ili međusobno ratovati? Hoćete li se opet svađati o tome čiji je pogled na stvari ispravan? Vi biste sada u vašem ćelijskom pamćenju istraživati i utvrditi: "Ah, da ja sam već jednom bio ovdje, i vidim da smo posljednji puta pustili da pobjegne jedna velika prilika.

Mi smo stvorili strah i bol i 2000 razdvojenosti za čovječanstvo. I divota onog vremena je potpuno nestala. Sada, pustite da vas se nosi u ovom prolazu u veće visine! Imate još jednom šansu da to uradite ispravno! Mi vas molimo; Uradite to ovaj put sa odvažnošću i humorom. Postavite se prema svemu što stvarate sa hrabrošću. Mislite na vaše pretke i ograničenja sa kojima se morate izboriti. A zatim mislite na svjetlo, koje ste vi, kao i na ono vaših predaka, jer oduvijek je postojao duh, koji je ljude tjerao naprijed. Krećite se u mislima za momenat izvan svakodnevnog života i pogledajte na zemlju preko prostora i vremena. Možete li da vidi osobine i ludosti čovječanstva, jednako kao i pobjede i trijumfe? Ako ste trebali kao student zemaljske životne škole da izlistate sve pobjede čovječanstva, šta bi dala ta lista. Ono što mi tu kažemo, je da stvarne pobjede uvijek u sebi nose vibraciju ljubavi. Svo raspoloživo znanje univerzuma ne može da dopre do frekvencija ljubavi.

Iako ste vi vezani za cjelinu, ta cjelina je podijeljena u mnoge dijelove, a ti dijelovi imaju probleme sa vibracijama, jer su odvojeni jedni od drugih. Ovi dijelovi često hoće da se oslobode od ostatka, jer im to daje osjećaj moći. To je dilema sa kojom se porodica svjetlosti konfrontira. Kako se moć da dijeliti sa svakim i svačim. Zašto se čini, kao da se porodica tame mogla više prilagoditi nego porodica svjetlosti. Zašto se porodica svjetlosti tu osjeća kao žrtva: Zašto porodica tame raspolaže novcem, prestižom, vezama sa drugim dimenzijama i tajnama. Vi znate da vašim svijetom ovladava samo mali broj i to još od davnih vremena. Ovdje samo neki mali broj, tamo opet masa. Kao što je već rečeno, bogovi su došli ovamo prije Eona i ujedinili su se sa ljudima : oni su se ovdje zaustavili, ostali nekoliko stotina godina i otišli opet dalje. Oni su postavili kamen temeljac za liniju porijekla plave krvi, što upućuje na povezanost sa zvjezdama i sa nebom. Zbog toga što se sa generacije na generaciju sve prenosi, oni koji su mogli pratiti unazad svoju liniju porijekla i postavili zahtjev o svom stelarnom porijeklu, polagali su veliku vrijednost na to, da ostanu među sebi istima.

U opštem smislu, oni nisu proširivali svoje vibracije ili sjeme svog nasljeđa dalje na takve, koje hoće da drže pod kontrolom. Oni čine mnogo više jednu izabranu grupu, jednu kliku, koja u tajnosti vlada vašim svijetom. Neke od njih vi poznajete, druge ne. Sa informacijom bogova nastala je hijerarhija predsjednika, papa, kraljeva i kraljica, prinčeva i princeza, ako i patrijarha. Neki od njih su upoznati zaista da je neki drugi oblik inteligencije od eona u komunikaciji sa vašim svijetom. Oni zadržavaju ovo znanje svakako za sebe same, jer im su tako podučeni.

Bogovi dakle nisu zaista ponovo otišli dalje, oni jednostavno malo drijemaju. Vrijeme je za njih nešto drugo nego što je za vas, i čini se kao da su vas bogovi zaboravili, ali to ipak nije slučaj. Oni su ovdje i to je razlog zašto se vi sada morate probuditi. Vi se morate pitati: Ko su ti bogovi? Ko ili šta su te nevidljive sile? Ko je porodica svjetlosti? Ko je porodica tame? Ko su bogovi te porodice? A ko su bogovi porodice svjetlosti? Ko su boginje? A ko sam JA u tom cijelom procesu?