Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 1. poglavlje


1. Realnost kao ogledalo

Iz našeg ugla posmatranja mi smo pripovjedači priče i veoma se radujemo prilici da stupimo u vašu realnost; bilo da je to da čujete naše glasove, čitate naše riječi, ili ste već tako fino podešeni da možete u vjetru slušati tišinu ljetnog popodneva i naše šaptanje , naš eho i naše glasove. Svejedno je kako nas srećete. Mi smo radosni da za trenutak pridobijemo vašu pažnju.

Mi smo Plejadanci; u najmanju ruku sami sebe tako označavamo. Iz vašeg ugla posmatranja pada vam sigurno isto tako teško da nama date ime, kao što nama pada to isto u odnosu na vas. Izgleda da je moguće da vi sebe poznajete; vi imate imena, adrese i u svakom slučaju brojeve, koji vas identifikuju. Možda ćete za kratko vrijeme biti opremljeni kompjuterskim čipovima i programima, možda ćete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi?

Mi smo jedan kolektiv energija, svjesni i živi. Ono što mi označavamo kao naš zavičaj je jedna mala gomila zvijezda na nebu, vama poznata pod imenom Plejade.Ova gomila zvijezda je u svim kulturama svijeta zauzimala posebno i važno mjesto, a neki od vas su tamo putovali ili bi to rado učinili , ili su se u svojim snovima sjećali ovog mjesta. Mnogi stanovnici zemlje su ukazivali na srodstvo sa Plejadama, isto tako kao i sa drugim zvjezdanim sistemima, jer mi sigurno nismo jedini igrači u ovoj priči. Mi smo Plejadanci, a neki nam ponavljaju da smo po svojoj pojavi slični vama. Ostali tvrde opet da smo srodni sa reptilima, da smo plave boje ili da smo oni, koji mogu da mijenjaju svoj oblik. "Kako glasi odgovor?" mogli biste se pitati. Sada sa sigurnošću mi imamo naš dom izvan vašeg svijeta, a ipak mi smo dio vašeg svijeta.

Vi ste sa nama srodni po biću i stoga bismo htjeli da sa vama dijelimo gledišta. Onako kako mi posmatramo vaš svijet, mi smo u položaju da smo svjesni vremena kao da je ono jedan neprekidan dnevnik; mi možemo iz njega izdvojiti po želji neku tačku i slijediti je. Šta zapravo uopšte nije lako, razumijete li? Jer tamo su oni koji jure za ovakvim tačkama u vremenu, čija je jedina ambicija da određene tačke lokalizuju i da se nađu tamo unutar njih. Oni su "skakači u vremenu", ili po pozivu, ili na osnovu svojih ciljeva i namjera. To je koncept koji vaš svijet na kraju 20. i početkom 21. vijeka tek počinje da uči i da razumije.

Jedan poseban oblik energije struji u ovom času prema vašem svijetu sa enormnom snagom i to u oblicima, koji su u sadašnjem trenutku za vas potpuno nevidljivi, pošto vaše čulo vida za to još nije dovoljno razvijeno. Vaše ostale percepcije vam međutim govore da upravo sada živite u jednom od najapsurdnijih vremena. Sve je postavljeno na glavu. Nalazite se tačno na tački raspada vaše civilizacije, a to je razlog zbog kojeg mi kao vaši srodnici - multidimenzionalna bića, koja su sa vama u vezi - smo upravo ovdje. Posebno hoćemo da sa vama podijelimo naše gledište o tome što se dešava u vašem svijetu. Mi sami sebe smatramo kako za učitelje , tako i za učenike, za drugare i prijatelje - a sa sigurnošću kao buntovnike i otpadnike. Mi volimo da sebe same označavamo kao "minere sistema " i da pronalazimo u porodici svjetlosti one koji su isto tako mineri sistema. Mi svi smo dio porodice svjetlosti i svi oni među vama koji se osjećaju, privučeni našim riječima i energijama znaju o porodici svjetlosti. Vi ste jedna ili jedan od nas i možda ste već čuli naše priče i čudili se vašem porijeklu. Mi ćemo vam ponešto pripovijedati o ovim pričama i o tome šta se sa vama dešava.

Za vrijeme dok vi tako živite iz dana u dan, vjerovatno se pitate, šta se u stvari dešava. Zašto se sve stalno mijenja? Zašto tako mnogo ljudi ispada iz ravnoteže? Šta treba to sve da znači? Zašto su u dnevnom životu prevare i laži na dnevnom redu i dio su igre? Gdje je moralni integritet? Gdje je odgovornost? Gdje je suosjećanje? Gdje je prijateljstvo? Gdje je ljubav?

Gdje je vjenčanje, gdje partnerstvo? Konačno, gdje su oni? U nekoj kulturi, koja zapada u samu sebe, u nekoj kulturi koja sama sebe postavlja na glavu, ovi kvaliteti više ne postoje. Vi živite u jednom vremenu, vremenu u kojem se razvijate kao pioniri novog terena, u kojem se održava temeljni preobražaj opažanja - i u kojem vam pripada sveukupna dobrobit jedne vremenske epohe. Ako sakupite tu dobrobit, otkrit ćete da je ono što tu skupljate vaša sposobnost za preobražaj vašeg opažanja.To je razlog zbog kojeg smo mi ovdje.

U našoj težnji da to pitamo i otkrijemo, ko smo mi i zašto je naš svijet takav kakav jeste, našli smo put da dospijemo u vaš svijet, svijet koji vi označavate kao "zemlja". Svijet u kojem vi živite je mjesto gdje je koncetrisan jedan dio vaše pažnje; ima međutim još tako mnogo o vama što do sada još niste istražili i upoznali. Naša namjera u ovom vremenu, najapsurdnijem od svih, je da vas upozorimo da te apsurdnosti imaju sasvim određen razlog: Vi počinjete naime da se preobražavate od jednog vrlo krutog, linearnog, ograničenog načina života i izražavanja ka otvaranju percepcije jednake lepezi, ka većim oblicima izraza i funkcije. Naša namjera pri time je da razdrmamo vašu svijest.

Vi ste mnogo više od onoga što vam je nekada rečeno. Čak i oni među vama koji su se već bavili mnogim stvarima koji se označavaju kao predstavnici misticizma, spiritualnosti, šamanizma i okultizma, kažemo uprkos svemu : Sačuvajte vašu nevinost, vaš respekt i vaše stremljenje ka tome da u životu stvarate stalno nove prostore. Bez ovog stava ćete, u pogledu na sve ono što sada morate da znate, biti zaslijepljeni vašim vlastitim svjetlom i odrezani od vašeg izvora. A to je tačno provjera koju apsurdnost ovih vremena navodi čovječanstvu: da li ćete biti u stanju da vaše opažanje nanovo usmjeravate? Pogledajte različite oblasti života u kojima postaje prepoznatljivo da su vaše slobode ipak jako redukovane. Vama se ne dozvoljava da slobodno izrazite svoje mišljenje i nameće vam se da činite, poslušno kao ovce, ono što vam se kaže. Novac kao takav uopšte više ništa ne znači; auta koštaju hiljade i hiljade evra; cijene za skoro sve su nečuveno visoke, od obrazovanja pa do komunikacije vaša kuća je takođe u opasnosti. Možete li sebi još da priuštite svoj dom? Odakle dobavljate vaša prehrambena sredstva? U današnje vrijeme košta nevjerovatno mnogo novca da bi se imalo makar malo zabave. Ni djeca se više ne igraju štapovima i kamenjem jer imaju strah od zemlje.

Vama se priča da svuda vrebaju bolesti, tako da ste razvili strah od vlastitig tijela koje se zbog toga pojavljuje kao ukočeno, oklopljeno i zatvoreno.Odnosi prema prijateljima, prema porodici i onima koje volite se raspadaju. Vaše razumijevanje seksualnosti nikad nije ležalo u takvoj tami kao sada. Zloupotreba seksualne energije koja dolazi do izražaja kroz perverziju i pogrešno vođenje okultnih snaga nije još nikada imala tako otvoreno izražene razmjere kao sada. Da biste ovo razumjeli morate znati da je zloupotreba energije alat u ruci sveštenika, papa i predsjednika.

Možda se ovom nabrajanju mogu još dodati faraoni, patrijarsi i čitav niz ostalih" Ps". Vaše religije, vaši sistemi obrazovanja i vaše vodeće ličnosti su izgubile svoj smisao i svoje značenje - i nedostaje im potpuno suosjećanja i moć unošenja u nešto. Njihova vizija za čovječanstvo je obilježena hladnoćom; to nije vizija topolote. Novi svjetski poredak nije ni u kom slučaju vizija koja grije srce.

Snažni talasi energije koji sada obuhvataju vaš sistem iznose kod svakog od vas promjene na tjelesnom nivou. Takođe i kao jedna planetarna cjelina vi sada prolazite kroz mnoge promjene. Zato dolazimo mi, vaši Plejadanski srodnici, kod vas. Kad smo se dali na to, da saznamo više o nama samima naišli smo na puteve koji su nas vodili ka vama. Mi smo otkrili da smo mogli razumjeti sami sebe tako što smo stupili u kontakt sa vama, počeli raditi i našu energiju i pažnju posvećivati vašem svijetu.

Ako postoji nešto što smo naučili na našem putovanju kroz postojanje, onda je to sigurno, da stvarnost postoji kao ogledalo. Sada bi neki od vas rekli: "Ah da, mi to znamo, o tome smo već često čuli u mnogim različitim pojmovima: Što posiješ to ćeš i požnjeti. Misli su kreativne i stvaraju stvari. Sam stvaraš svoju sopstvenu stvarnost." Tačno. Ali ipak je od velikog značaja, da se ovaj koncept potpuno shvati, jer je on jedan od najbitnijih bezvremenskih zakona egzistencije!

Znali smo: Ako se realnost stalno odslikava, i ako osjećamo da pripadamo vama na zemlji, onda tu treba da postoji nešto, što to prouzrokuje. Posljednjih deset godina, po vašem vremenu računanja, mi smo vas proučavali i poučavali i došli smo u vaš svijet, da bi vam dali informacije, koje bi vam u kritičnom trenutku vašeg razvoja, tj. u trenutku raspada vaše civilizacije trebale pomoći. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet će neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedovaće : "Ma šta, civilizacija se neće raspasti . Pogledaj: Ja vozim veće auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!" Da, to je tačno. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takoreći u krilu luksuza. Kada biste otvorili oči i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili. Time hoćemo reći: Oni vjeruju u ono što im se kaže. Idu u školu i slušaju roditelje, slušaju nekoga ili nešto što se pojavljuje kao autoritet i govore: "Tako je to sada." Iako za ovu čudnu poslušnost postoji mnogo razloga, ipak je ovo tipična čovjekova karakterna osobina ili pak jedna, koja se već duže vremena prožima kroz čovječije postojanje.

Ali ipak, dragi ljudi, u slučaju da vam to niko nije rekao: vi ste jedna od najmoćnijih snaga, koja se nalazi, tako bi se moglo reći, u jednom tajnom skrovištu ovog univerzuma, lišena pogleda svih ostalih bića. Ovo vam ne govorimo da bi vam se ulizivali, a pogotovo ne da bi nahranili vaš ego. Radi se o sljedećem: Ako ste moćni, možete se s tom moći sami uništiti – isto tako kao što s njom možete stvarati univerzume. I razlog, zbog kojeg načinjemo temu apsurdnosti u vašem vremenu i raspad vaše civilizacije, je taj, što baš sada koristite vašu snagu, da se uništite, umjesto da s njom stvarate nove univerzume! Mnogi oblici života znaju za tu moć, jer je univerzum beskonačan, i već u ovoj galaksiji ima mnogo svijesti. Mnogi od vas znaju, da su u kontaku sa zvjezdanim sistemima čiji su oblici života inteligentni, i da na svakom planetu vašeg sunčanog sistema postoji život, jer vaš sunčani sistem nije po svaku cijenu ono što mislite da jeste.

Planete kao energetska tijela, međusobno su povezane posebnom vezom; one su takoreći rezultat univerzalnog plana, kao što je auto rezultat konstrukcionog plana. Ne bacaju se samo onako neke stvari na hrpu a onda se očekuje da ta hrpa služi kao prevozno sredstvo. Vi ste, šta više, prisvojili shvatanje određenih osnovnih zakona i razvili oko načina rada jednu dotjeranu nauku – nauku, koja samo prividno funkcioniše, jer vi u nju vjerujete.Vi ste je stvorili, jer ste vi moćni stvaraoci; a ako se posvećujete samo ovoj jednoj nauci i ako se fiksirate samo na nju samu, može vam se dogoditi da izgubite smisao za neke naučne oblasti, a onda i za ostale - jer sigurno postoje još mnoga druga područja znanja i nauka. Stvarnost je jedno ogledalo; za šta god da se odlučite da stvorite – ono može da funkcioniše samo ako vjerujete u svoju moć i ako poznajete odgovarajuće trikove! Sada je naša namjera da vam s tim u vezi damo nekoliko životnih lekcija tako, da biste se kroz ovo najburnije vrijeme svih vremena mogli lako probiti.

Kao porodica svjetlosti svi ste vi rušitelji sistema, vi ste oni koji putuju kroz vrijeme i ulaze u sisteme kojima je potrebna hitna promjena. Ulazite u ove ukrućene sisteme i dovodite do njihovog brzog uništenja, jer i dalje podnosite svjetlost. Na ovom mjestu htjeli bismo vas zamoliti da nakratko unutra zastanemo i da vas pitamo, šta je zapravo svjetlost i odakle dolazi. Koliko oblika ona ima? Šta ona još čini – osim da osvjetljava vaše domove i vaše ulice? Ako svjetlost promijeni svoj oblik i svoju boju, kada ona u obliku munja osvjetljava nebo, mijenja li ona onda i vašu svijest? Kada vas pomračenja sunca danju i pomračenja mjeseca noću privlače ka sebi – šta se stvarno dešava u vašem biću, kada svjetlost na ovakav način mijenja svoju uobičajenu šaru? Posmatrano iz određenog ugla, svjetlost je informacija.

Ako podijelimo vašu svjetlost s vama, stupićemo s vama u razmjenu, takoreći razmjenu uma za um da bi proširili vidokrug vašeg zapažanja, da bi otvorili vremenske koridore iznad puta vašeg DNS-a, tako da se ponovo sjetite vašeg stvarnog istorijskog nasljeđa i vaše planete. Naučili su vas da vjerujete da je čovjek ranog vremena ispuzao iz dubine zemlje ili da je protjeran iz vrta raja, da se nekoliko hiljada godina polako razvijao, pri čemu se probijao kroz ledeno doba i u međuvremenu pronašao točak. Ali to nije tačno.Vaše porijeklo, vaša stvarna domovina i vaši preci su zvijezde.Vi ste zvjezdano sjeme; Vi i vaša planeta sigurno niste žrtva "davnog udara". Kako je već rečeno, sve proizilazi iz plana i ovaj univerzum "radi" tako kako radi, jer je tako isplanirano. Možda i možete sebi da predstavite sliku konstruktora, inženjera i cijelog proizvodnog tima projekta; ali ipak to ne znači da ovi stvarno ne postoje. Dok ste bili još djeca, postojalo je takođe bezbroj stvari koje niste mogli da zamislite. Čak i sada kada ste odrasli, vi odrasli kao "žutokljunci" težite za nečim više, postoje svi mogući uticaji i znaci koje ne možete sebi da predstavite a koji ipak iz mjeseca u mjesec utiču na vašu svijest, dok ste vi uvjereni da ulazite u 21. vijek. I zaista mi vam pravimo jedan energetski otvor na taj način, što vam pomažemo da kao dragocjena bića sa konstruktivnim ciljevima i potpunom samoodgovornošću uđete u ovaj novi vijek. Izazov, sa kojim se pri tom susrećete je taj, da ponovo zadobijete svoju slobodu – a to ne znači da se borite protiv vlade ili vojske, njihovih projekata za kontrolu misli ili drugih snaga, koje vas, kako se čini, žele držati zatočenim u trećem denzitetu. Iako izgleda tako, kao da treba da budete zgaženi i lišeni vaše individualnosti – uvijek postoji veća slika cijele istorije.

U svakodnevnom životu dovodite ponekad u pitanje vaš zdravi čovječiji razum, vaše dosadašnje ciljeve a takođe i vaše odluke o tome šta se s vremena na vrijeme mora uraditi, jer ste nadvladani cjelokupnom složenošću života. Pored toga želimo vam samo još i ovo reći: Cjelokupna slika ove stvari je mnogo obimnija nego što možete i zamisliti – nego naslonite se i opustite! Život na zemlji obuhvata mnogo više nego što ste mislili; ne zamarajte se unaprijed, jer dolazi još mnogo toga. Želimo vam samo pomoći da prođete kroz ovo vrijeme. U idealnom slučaju stvorićemo energetske otvore direktno kroz vas, što vam lakše omogućava da se opustite i shvatite ko ste vi zapravo u ovom procesu mnogih promjena. Možda se pitate: "Zašto ste vi ovdje Plejadanci, zašto činite sve ovo?" Ali kao odgovor na ovo pitanje možemo vam reći sljedeće: "Mi učimo od vas a kroz to učimo da upoznamo bolje sebe – jer je stvarnost jedno ogledalo." Na karti egzistencije nije vas lako pronaći. Možete li zamisliti da se ukupno postojanje i vrijeme događaju u jednom jedinom trenutku i tamo se odvijaju. Možete li zatim zamisliti, da će vas uprkos tome neko pronaći: iglu debljine jedne četvrtine milimetra u kosmičkom plastu sijena. Ali eto u potrazi za samim sobom našli smo vas, i pravimo pokuse s vama, jer vas, i cjelokupno postojanje poimamo kao jedan veliki pokus. Sve što poduzimate odslikava ono u što vi vjerujete i tako je naša namjera da vam dovedemo energiju u obliku ideja, koju vi, čovječanstvo, možete upotrijebiti kao sredstvo za preživljavanje." A šta je to što vi morate preživjeti? Preobražaj izraza od linearnog ka multidimenzionalnom, otvor zatvorenog pretinca – pretinca sličnog onima koje koriste japanske gejše ili južnoameričke dame.

Ovaj preobražaj nije lagan proces; iz ovog razloga ćemo razgovarati o nekim najtežim oblastima. Vi morate vaša fizička, emocionalna, mentalna i duhovna tijela držati u formi. Postoji mnogo mogućnosti da se ovo uradi, i ovdje je nešto, što mi smatramo važnim i što vam želimo prenijeti: uvijek kad završite sa životom na zemlji imate priliku ovaj život ponoviti i reći: "Hmm, pogledaj šta sam uradio u ovom životu." Ono što bi nas iznad svega učinilo sretnima, bilo bi, kad bi vas mogli čuti da kažete, da ste naučili mnoge životne lekcije i da je svaka za vas jedan mali zlatni novčić. I što se toga tiče i mi bismo rado doprinijeli zlatom za vaša životna iskustva. Ali ipak ovo zlato je više nego skupocjeni metal koji se u banci može zamijeniti za materijalna bogatstva. Bilo bi malo prejednostavno kada bismo bili u stanju da prođemo pored vas sa tovarom zlata i da ga istovarimo u vaš vrt sa riječima: "Evo dragi ljudi vaše zlatne svjetlosti. Sad u banku i sve zamijenite." Neki od vas, dok sjede na svom prestolju ne žele da se naprežu da bi došli do istine o kojoj misle da im pripada: "Pogledaj, ja to zaslužujem."

Sjetite se ovoga: kao svjetlosna porodica krećete se prema sistemima da bi u njima prouzrokovali promjene. Vi ukazujete na nove puteve – ali ipak često morate iznutra shvatiti najteže aspekte određenog sistema prije nego što možete da uvedete promjene.Vi ulazite u sistem da bi istražili njegove dubine do najmanjeg detalja, tako da možete stupiti sa drugima u vezu i da ih možete promijeniti – kao što mijenjate vaše porodice i vaše prijatelje. Iako ostatak svijeta možda ne želi da vjeruje da pripada svjetlosnoj porodici, ipak je on dio nje. Svi su dio jednog te istog. Živi kao velika priča koju mi pričamo je priča čovječanstva; to je priča o tome, da se u kosmosu porodica, porodica, koja = kao i sve ostale porodice = ima svoje brige i probleme. Postoji jedna grana te porodice; mi je zovemo porodica tame. Kao svjetlosna porodica nastojimo da zajedno sa vama ispitamo porodicu tame, granu naše porodice, koja se u ormaru drži skrivena, koje se stidimo, koja nam je neprijatna i koja nas ponižava. I da bi kompletirali pometnju oko imena, etiketa i pojmova: Vašu grana svjetlosne porodice, provalnike sistema, često obe grane porodice obilježavaju kao crne ovce!

Dok osjećate ogroman otvor za nove energije = nešto što bismo mi mogli označiti "svjetlosnom infuzijom" = neizbježan je naravno pogled na tamnu stranu cijele priče. U svijetu dualiteta, kojeg vi nastanjujete, svjetlost se definiše putem sjene, kao što je npr. slučaj u fotografiji. Može se dogoditi sljedeće: što više svjetlosti zračite utoliko više sjenki ćete prepoznati, sjenki koje definišu svjetlost. Pri tome su neki od vas možda isuviše bili naivni, igrali su igru isuviše spremno i slušali one, koji su nastupali kao autoriteti, umjesto da misle za sebe. Ipak je tako da čovjek nije baš ohrabren da misli samostalno. U cijelom svijetu važi moto masovnog programiranja. Govori vam se šta treba da mislite, a vi za to još dobro i platite. Ali ta vrsta zloupotrebe energije vodi brzo do toga, da ljudi jedni druge smatraju malim fragmentima koji su odvojeni jedni od drugih, bez ikakve dalje veze sa cjelinom. Svaki put, kada se takva jedna fragmentacija desi, sva ta cjelina se brzo raspadne.

Pojedini dijelovi ne mogu ostati duže vrijeme odvojeni jedni od drugih; to funkcioniše samo neko vrijeme. Shvatate li to? Kad posmatrate prirodu, biljke, životinje ili sami sebe, onda uočavate da razmnožavanje nije moguće ako su pojedini dijelovi izolovani u prostoru jedni od drugih. Istina je: hiljadama i hiljadama godina dobijali ste čitav niz pogrešnih informacija i zbog toga je došlo do razdvajanja pojedinačnih bića u pogledu na to, što svako biće vjeruje i misli - odvojeno od čistog realnog mišljenja, odvojeno od drugih i samih sebe. Vaše viđenje svijeta se zasniva na ideji razdvajanja, i to viđenje stvari nije baš pametno.

Znači, u momentu kada kosmička energije dopre do vaše planete, počinje da se raspada taj osnovni princip, kao zastarjela, sama sebi prepuštena zgrada na pogrešnom mjestu Zato morate znati: Ovakve strukture mogu se posmatarati iz budućnosti da bi se mogla stvoriti slika buduće generacije. Na ovaj način su vaši preci izgradili građevine koje su se daleko duže održale, nego što će se vaše moderne građevine ikada moći održati, jer su imali dublje razumijevanje za kosmos. Bili su u direktnom kontaktu sa nebom kao i sa zemljom i dobijali su svoju inspiraciju iz predstave da je sve oko njih živo. Smatrali su eter, duhovni princip, nevidljivo područje egzistencije, kao peti element poslije zemlje, vode, vatre i vazduha.

Ova nevidljiva viša područja egzistencije oni koriste da bi sa Plejada stupili sa vama u kontakt, da bi vas na neki način "naelektrisali", sa vama se provodili, od vas učili i ponovo pustili energiju da teče prema vama, energiju koja je prvobitno bila vaša. Posmatramo li vaš svijet iz našeg ugla, on nam izgleda kao stranica knjige. Možemo na mnogo načina "listati" u njoj, možemo prepoznati šta je bilo prije vas i šta će da slijedi poslije vas. Vi, koji svakako živite na ovoj strani knjige, u većini slučajeva nemate nikakvu predstavu o ovoj proširenoj tački gledišta. Pretpostavljamo da znate šta se dešavalo prije vas; ali znamo i da niste upućeni u cijelu, poprilično šašavu priču. Kad smo po prvi put naišli na vas, imali smo osjećaj, da bismo vam možda mogli pomoći da napišete nešto bolje na stranice vaše knjige.

Postoje bića koje se kreću unutar ograničenog prostora mišljenja; imaju osjećaj, kada pišu knjigu o egzistenciji, da njen sadržaj mora ostati zauvijek zapisan. Gledano iz vašeg ugla vi ta bića možda nazivate Bogovima. Oni žive u jednoj vrsti božanske odaje u kojoj imaju svoj sopstveni dom. Tamo imaju pravila i zakone, daleko obimnije nego vaše, ali isto tako ograničene u mišljenju. I sa njima počinje priča, kako se među vama raširila pometnja, kad ste tim bogovima dopustili da misle za vas. Bića, kojima ste se molili, koje ste oponašali, čije poglede nikad niste doveli u pitanje, izdala su za vas zakone, koji više nisu povoljni za vas. U stvari, ti zakoni nikada nisu ni funkcionisali; ali baš sada, kada se vještačko razdvajanje među ljudima masovno proširilo, toliko je pijeska u zemaljskom pogonu kretanja, da se zubci vaše civilizacije uistinu sa škripom zaustavljaju. To možete djelimično primijetiti i oko vas: sve više i više ljudi je bez posla, veći dugovi nego ikad prije, itd. U vašim očajnim naporima da držite korak sa promjenama, da sebi stvorite više prostora i proširite jake energije, koje sada djeluju na vas, gubite kontakt sa praktičnim životom i dijelom vašeg zdravog ljudskog uma. Spomenuli smo već, da vaša sloboda stoji na kocki. Vaša sloboda raste i pada sa vašom odgovornošću – dvije riječi - vašom sposobnošću za to, da pronađete tačan odgovor na to, šta se događa u vašem svijetu i da pravilno na to reagujete. Jer: Ako niste u stanju da sa 3D, trećim denzitetom, pravilno rukujete, kako ćete onda rukovati sa multidimenzionalnošću?

Među mnogima od vas vlada mišljenje da tačna primjena 3D-a znači, brže kretanje, imati više tehnologije za korištenje, upoznati više ljudi i požuriti stići i ovamo i tamo. Još jedan savjet: I ako se sve ubrzava, sklonite ponekad nogu s gasa i opustite se. Nađite vremena da oslušnete pjev ptica, zvukove prirode, pucketanje drva u vatri. Izađite ponekad pod slobodno nebo. Budite jednostavno ono što ste. Nađite vremena za sebe i učite proširivati vašu svijest i slušati glas koji dolazi iz vas samih. I postavite tom glasu vaša pitanja; saznajte sve, što vam može poručiti. Kada otvorite vaše pretince odnosno sami sebe sa sluhom za ove glasove u vašoj glavi, pronaći ćete otvor za apstrakno. Čovječanstvu je dugo skretana pažnja s toga da misle u apstraktnim, nepravolinijskim pojmovima. Današnji život je prilično učvršćen i linearan. Ali time kradete sebi veliku mogućnost da sakupljate iskustva i to u ograničenim oblastima, u kojima bi mnogi od vas u ophođenju s tim morali postati umjetnici. Veliki broj ljudi mora sada da razvije umjetnost višeg mišljenja, da bi buduće promjene preveli razumljivim pojmovima. Stari egipćani smatrali su unutrašnji glas u glavi kao Ka. Oni su ga vidjeli kao duplikat ili proširenje samog sebe, koje ih vodi i inspiriše. Ne mijenjajte taj glas sa takozvanom opsjednutošću; to je nešto sasvim drugo.

O čemu se ovdje sada radi, jeste da vas inspirišemo i da vam stavimo do znanja, da na ovom putu s nama treba da oživite ovaj stari mitski koncept Kaja, jer je na vašem dosadašnjem putu ovaj apstraktni aspekt čovječijeg razvoja pao u zaborav, jer niste više bili u potrazi za sa apstraktim. Ali on vam opet kuca na vrata sa zahtjevom da dublje proniknete u sebe. Na zanimljiv način internet odslikava svjetsku kompjutersku mrežu na vašoj planeti, povezivanje vaših informacionih puteva i psihihičkih „autoputeva podataka. Budite oprezni. Istražujte vaše porijeklo, taj glas, Ka, ta inspiracija, to ste vi sami. Morate naučiti u ovom najapsurdnijem vremenu svih vremena da prepoznate vaše istinsko nasljedstvo i da uđete u njega. Ka će vas pri tome podržati da pretvorite život iz linearnog u multidimenzionalno. To je važan ključ da biste mogli razumjeti sami sebe. On je važno sredstvo za preživljavanje. Ne zaboravite to.

U onoj mjeri, u kojoj se vaš sistem ruši i u kojoj će vaš život sljedećih godina nestati, u tolikoj mjeri će vam se pružiti i nove i stare prilike, i stvari za koje ste vjerovali da su izgubljene opet će se pojaviti. Slično eksploziji, ove nove duhovne psihičke snage i energije na planetarnom nivou mnogo brže će dovesti do novih promjena. Ove promjene su vijesnici nove sposobnosti mišljenja i spoznaje putem kojih se vi pokrećete iz razdvajanja i postajete cjelina, zvana čovječanstvo. Jedno vrijeme će se činiti kao da se sve ovo dešava putem interneta, putem kojeg je čovječanstvo već međusobno spojeno – međutim samo elektronskim putem. Mnogi od vas, koji se ne mogu naviknuti na kompjutere i svu tu tehniku, lagano će se kretati naprijed i odlučiće, da se konačno priključe na internet i da se uvežu. Ali ipak: iz vama još nepoznatih planova, zbog jakih udara energije i brzih geofizičkih promjena na zemlji, koje će uslijediti, vaše elektronske mreže će se ubrzo prekinuti.

Mnogi od vas će se naći u klasičnoj situaciji „kako došlo, tako i otišlo“. Hoće li električni vodovi uopšte funkcionisati? Hoće li biti na raspolaganju dovoljno – ili uopšte bilo kakve - hrane i vode? Do kraja stoljeća može se i vama to desiti, da morate izdržati periode od jedne – do dvije sedmice sa nedovoljno vode, struje i hrane. Otada bi se mogle ubrzati promjene, koje se nižu jedna za drugom. Sve što možete tada uraditi jeste da brojite svaki trenutak svakoga dana.

Pokušali su da vas ubijede, da je život vrsta nesreće i da on nema nikakvog značaja. Ne, mi vam kažemo suprotno: Veliki inženjer gore drži stvari u pokretu; bez njega će život zastati uz škripu – i ako i kad se to desi, to ne znači ništa drugo, nego to, da se događa generalno ponavljanje. Sada se u svijetu dešava ovo: vi ste predmet opšteg preticanja. Ali to svakako ne znači, da se vaš život prekida. Štaviše to bi značilo sljedeće: Koga god ili šta god da ste izabrali na ugledne položaje ili da ste unaprijedili – vlade, religijske vođe, sisteme obrazovanja, kraljeve, sveštenike, pape ili predsjednike, oni i njihova vlast biće dovedeni u pitanje. Sada je došlo vrijeme da se stvari kao što su moć i autoritet ponovo stave u ruke pojedinačnih ljudi.

Vi ćete opet morati za sebe zahtijevati ono, o čemu većina vas još ne zna da je vaše. Mislite na to, da ćete u kosmičkim ljetopisima biti vođeni kao neobično moćna bića, kao tvorevina bogova. Vi ste kec u vašem rukavu, genetski stvoreni prije vječnosti a onda skriveni, sklonjeni od pogleda svih drugih, stvoreni „u slučaju da.“. Na različite načine ste razvrstani u hodnike vremena. Teško vas je naći u velikoj knjizi postojanja – ali ipak ste bili pronađeni. Vaše vremenske koordinate su sada poznate i kao posljedica toga pristižu mnogi posjetioci na vašu zemlju, jer svi oni znaju: Ovuda prolazi zlatna žila. A neki od vas će takođe pokušati da vas obmanu i dovedu u zabludu.

Budite dakle veoma izbirljivi u vezi s tim šta birate za mišljenje i prije svega: Vjerujte u sebe dok otvarate svoje pretince svijesti. Možda ćete tada razumjeti da svjetlost ove infuzije energije iz nebeskih ravnica ne sija ni na šta drugo nego na kovčeg prepun zlata = koji se nalazi u vama. Kao dio porodice svjetlosti vi ste pripremljeni da otkrijete i razvijete ono što se već nalazi u vama. A mi kao vaša rodbina ćemo vam jedno vrijeme praviti društvo i stalno vas podsjećati na ovaj proces. Podržavaćemo vas i ohrabrivati. Bićemo dobri prijatelji, možda čak i ponekad čvrsto rame koje je potrebno da bi se oslobodili suza koje sa sobom nose razotkrivanje tajni i duboko urezana osjećanja. Ali molim vas bez suza krivice ili suza sažaljevanja = te nisu vrijedne prolijevanja. Nasuprot tome suze razotkrića liječe; one bi vam se mogle i češće pojaviti u očima dok čitate naše riječi i stičete životna iskustva.

Ne stidite ih se jer one su te koji ukrućene kontrolne sisteme dovode do rastapanja, koji ponovo otvaraju vaše misli, koje su do tada bile kao ošamućene i koje su vas sprečavale da razumijete ko ste vi uopšte. Snaga koja je u vama, data vam je prije vječnosti putem božanskih bića kada su sastavljali strukturu vašeg DNK-a. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji?

Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Naučićete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Mislite na to: vaš linearni svijet se temelji na jednom kalendaru, jednom koji nije baš tako star; čak i takav jedan kalendar kao onaj kod Maya još uvijek je konstrukt vremena. Vrijeme se kao takvo, stvara oko određene teme, koja se zatim pokreće i pri tome dovoljno traje proizvodeći jedan oblik mišljenja, koji sa svoje strane stvara virtuelnu stvarnost i ukazuje na njen tok. Vrijeme je elastično; novo opažanje vremena je sigurno drugačije nego ono u vrijeme Plejadanaca. U stanju smo da pratimo knjigu vremena i da putujemo kroz vrijeme birajući pri tome određene koordinate. Preskakanje vremena. Morate naučiti da razumijete ovaj koncept; potom morate naučiti da i sami postanete vremenski skakači - prvo duhovno, a zatim i doslovno. Koridor je otvoren, a pri tome je važno razumjeti da vam svaka lekcija, svako iskustvo u svakodnevnim životu pomaže da otkrijete sami sebe i da sami sebe spoznate kao „građane galaksije“ - a prije svega kao ljudsko biće.

Najvažniji zadatak koji u ovom trnutku treba da slijedite je taj – da živite. Razumijete li to? Htjeti stvarno živjeti i unijeti kontinuitet u život je izazov u sebi samom, jer što više i intenzivnije živite, što ste spremniji za upoznavanje mnogih stvari, utoliko više ćete saznati.

Ovaj talas energije će vas duhovno pridići u život, on će izazvati mijenjanje vaše spoznaje, što će vašu svijest učiniti otvorenom za mnogo više stvari. Jedan od najvećih izazova sa kojim ćete se susresti, je taj da razumijete kako funkcioniše um. Već smo rekli, da ćemo vam dostaviti misli, od uma do uma. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u međuvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše - a imate tu moć od rođenja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. I: Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka veća nauka, a to je: liječiti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne moći slati i primati poruke; vidjeti slike ili osjećati polje energije - to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Želite li imati pravo na to, moglo bi manjini, koja živi bezbrižno i raskošno i koja drži uzde moći u rukama, biti teško da vas i dalje drži pod kontrolom. Kako bi i mogli, kada imaju posla sa slobodnim bićima – slobodnim od krivice, grijeha i ograničenja?

Kao što smo rekli: Odaja bogova je dom ograničenog mišljenja. Bogovi, ili neko ili nešto što obožavate zatvaraju vas u kaveze mišljenja, jer na taj način vas je lako imati u šaci i kontrolisati. To je stara priča: Bogovi su se iživljavali na nebu, a onda se širili po univerzumu, sišli na zemlju, da bi se ujedinili sa sinovima i kćerkama čovječanstva, a onda su ponovo otišli. Vaša literatura je prepuna priča ove vrste. Bogovi su napustili svoje nasljednike i krvnu vezu, da bi preuzeli vlast. Njihovi nasljednici nisu se baš po svaku cijenu osjećali povezani sa čovječanstvom, tako su uveli u život sveštenike, vojsku i slično da bi vas držali pod kontrolom i iznudili poslušnost. U mračnom vremenu feudalizma na primjer, ljudi su na sve moguće načine bili izrabljivani. To je i danas još tako, iako ti oblici nisu vidljivi. Danas vas više ne mogu zadesiti inkvizicije, ne možete biti stavljeni na stub srama ili biti spaljeni na lomači.

Ali ipak vas na neki prikriveni način drže pod kontrolom = tako prikriven da većina vas to ne shvata i zapravo je zadovoljna, što im se kaže šta treba da misle. Kada čuju sve ovo, nekima će biti veoma teško da to shvate – ali ipak u tome je jedna od naših najvećih šansi. Ponekad one sadrže prividno nesavladive izazove, najteže lekcije, takođe i najskupocjenije dragulje saznanja i svjetlosti.

Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga će nastati novo shvatanje a sa njim će sijati i novo svijetlo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, slično renesansi. Mnogo ljudi će napraviti iskorak i dovešće do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše čovječjim razumom. Onda ćete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali određenim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom čovječanstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smrću. To će prestati!

Ukoliko više saznate o tome, kako vas kontrolišu i kako utiču na vas, utoliko više ćete takođe uvidjeti, kako vas je lako hraniti podacima. Da li putem elektronske manipulacije koja se stalno ponavlja ili kroz tamnu, crno – tajnovitu zloupotrebu moći, pogotovo putem seksualnosti, kanibalizama i ubistva: Postoje sve moguće metode, da se ljudi rasloje i odvoje jedni od drugih. Vi morate da shvatite vaš duh i da ga upotrijebite kao alatku, jer je on vaš instrument sa kojim stvarate stvari. Kako je već rečeno, sve ima funkciju ogledala, i to je jedna od istina, koju ćemo vam približiti u toku naših priča, koje ćemo vam ispričati. Naši preci su saznali, da nam realitet odslikava ono, što smo sami. Sjetite se toga!

Naučili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku – tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogućnost, otići u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada zaključili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet. Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlučili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogućnost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog – da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi.

Kada ste izolovani nemate mogućnost da na ovaj način proširite vaše iskustvo. Skoncentrisani na vrijeme, koje protiče linearno sa veoma trodimenzionalnim tjelesnim iskustvima, vi ste sami sebe razdvojili od duhovne veze. Da ste možda još kao djeca sticali iskustva u drugim svijetovima i dimenzijama, tada se ne biste bojali, da zbog ovih iskustava budete obilježeni kao ludi, ne bi se kasnije plašili pri spominjanju ovih stvari. Strah od zabrane ili kazne dovela je vas do šutnje, pošto vam je više puta rečeno da držite zatvorena usta i da ne pričate o tome, jer ove stvari nisu bile prihvaćene. Ali zašto to one nisu bile. Možda zato što su snage sa kojima ste uspostavljali kontakte, tačno one snage, koje su vas mogle osloboditi.

Za one među vama, koji su sve ovo iskusili: Vrijeme je da ovo cijenite i da zaključite da ste kao svijetlosna porodica snabdjeveni svim bogatstvima. Ni od koga vam ne treba licenca, već ste bogati, i možete ovo bogatsvo podijeliti sa ostalim saputnicima i vašom porodicom. Kao porodica svjetlosti možda imate ponekad utisak da se krećete zemljom kao odmetnici, kao dio jedne grupe ljudi koja se pita: “Kako sam uopšte došao na Zemlju? Zapravo se osjećam zvjezdano, galaktički, kosmički. Ovdje se još nikada nisam osjećao kao kod kuće; nisam nikada istinski pripadao svojoj porodici, nisam se radovao običajima ovog života ovdje. Uvijek sam gledao zvjezdano nebo, vidio bića – ponekad su neka od njih dolazila noću i posjećivala me.“ Da, svjetlosna porodica mogla je da priča neke potpuno čudne priče.

Mnogi od ovih posjetilaca bili su bića koja su mogla da promijene svoj izgled i tako niste bili u stanju da im date ime ili da ih jasno označite, što bi naravno bio vaš 3 D – pokušaj. Vaši naučnici kažu: „Daj tom predmetu ime, zalijepi oznaku na njega, odredi mu vrstu i rod, fiksiraj ga i raščlani na njegove sastavne dijelove, da bi spoznao o čemu se ovdje radi.“ Ipak sa tvojim propadanjem civilizacije i širenjem svijesti za multidimenzionalni život, vaša zapažanja će postati alatke, sa kojima ćete istraživati vašu stvarnost, rastaviti je, spoznati i označiti je tako, kao što ona zapravo i jeste. Vaša zapažanja proizilaze iz vaših osjećanja i vaših sposobnosti da budete ono što jeste, da priznate sami sebe, da vjerujete sami sebi – iako se mišljenje svih ostalih oko vas razlikuje od vašeg za 180 stepeni. Pa da, neki će vas čak smatrati porodom đavola. Za to vrijeme vi biste se mogli osjećati tako, kao da ste izabrani za metu, koju časte pogačama za krave i jabukama za konje. Kao ljudska bića vi ste ovaj stav ipak napustili i pristali na mnoge kompromise.

Mi to vidimo ovako: Ako porodica svjetlosti ovdje na ovoj planeti traži za sebe dom, tada ćete sa sigurnošću cijelu planetu elektrizirati vašom energijom. Jednog dana svi će na jedan ili drugi način shvatiti da svi pripadamo svjetlosnoj porodici. Čak će se i vaši naučnici složiti s time da materija nije ništa drugo nego uhvaćeno svjetlo, što pretpostavlja, da ste svi dio svjetlosne porodice i da ste u srodstvu sa porodicom tame. Dok prenosimo naše priče mi ćemo sa sigurnošću obrazložiti zašto tama čini, to što čini, i zašto se svjetlosna porodica ponekad predstavlja kao tama, a tama kao svjetlost. Ako naprimjer pričamo o kontroli svijesti, onda ćete primijetiti: „O, to mora da je porodica tame, koja čini tako nešto, kao što je kontrola svijesti kod ljudi. Ko bi inače mogao da bude spreman za tako nešto? Svjetlosna porodica sigurno ne. Ili?“ Mogli bismo vas još jednom podsjetiti na to, da vas pitamo, šta je svjetlost. Ko posjeduje svjetlost? Odakle ona dolazi? Kako je stvorena? Koja je to vrsta svjetlosti? Koje je boje? Ima li ukus? Šta ona čini? Kolika joj je temperatura? Koje osjećaje ona budi u vama?

Zapravo sve naše priče se vrte oko jedne stvari: oko izlječenja. Jer to je stvarni razlog zbog kojeg ste vi, kao svjetlosna porodica, ovdje: Izlječenje. Neki od vas sami sebe smatraju posjetiocima sa drugih planeta, koji su ovdje, da bi poučavali, da bi povećali njihovu frekvenciju kretanja i da bi im rekli: „Hej – vaš sistem propada; ovdje je nekoliko potpaljujućih ideja, i sad bježite odavdje!“ Svjetlosna porodica je neko vrijeme slijedila ovaj stav, „Samo napolje odavdje“ i ubrzo su se članovi porodice bavili time da odu odavdje, da bi izvršili svoje zadatke, i da su prije svega nešto potpuno zaboravili: da žive. A pošto vi, draga porodica svjetlosti, izlazite tako u vašim zadacima, mi smo u ovom času ovdje da bismo vas ponovo podsjetili na to: Živite kao što nikada prije niste živjeli. Vi ispunjavate vaš stvarni zadatak uistni time, što jednostavno živite = jer život znači stvaranje i spoznaja onoga što ste stvorili, prijem stvorenog carstva. Uzmite jednog seljaka na njegovim poljima: On priprema tlo, sije, žanje, priprema jelo i sjeda za bogato postavljen sto da uživa u jelu = jedno kneževsko jelo, kojem ništa ne nedostaje, a on izdašno uživa plodove svog stvaranja. Upravo to niste sebi više priznali, draga porodico svjetlosti: niste se dovoljno naselili da biste uživali plodove svog stvaranja.

Upleli ste se u veoma marljivo činjenje i stvaranje da ste uživanje u stvarnom carstvu života, jednostavno biti u ovdje i sada i u vašoj živosti, potpuno izgubili iz vida. Hoćemo samo da vas podsjetimo da je carstvo ono što vam nedostaje. Mnoge lekcije, zadaci i izazovi, koje srećete u svakodnevnom životu - takođe što se tiče vašeg tijela, vašeg odnosa prema drugima i ukupnog svijeta, imaju veze sa time da se uči da se cijeni vrijednost života kao takvog. Šta je vama zaista nešto vrijedno? Šta je vama zaista važno? Šta znači karakter? Šta za vas znače moralne predstave? Šta je integritet? Mnogo od onoga što ćemo zajedno posmatrati ima veze sa vašim integritetom i vašom odgovornošću, kao i sa time, u kakvom su oni odnosu sa vašom slobodom, u onom času, u kojem vaš svijet u ovom najapsurdnijem od svih vremena igra totalno blesavo.