Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Zob - AVENA SATIVA L.

Sinonimi: Avena fatua v. sativa Haussk

Narodni nazivi: avs — ovas — oves — pir — pitoma — silj — siljevina — usjevna zob.

Zob

Opis biljke: zob je tako op?e poznata biljka da ne iziskuje poseban opis. Zob spada u mnogobrojnu porodicu trava, ima dva do ?etiri cvjetna klasi?a koji vise na raširenoj metlici. Zrna su obavijena pljevom koja nije srasla sa zrnom po ?emu se zob i razlikuje od ostalih žitarica, pšenice, raži i je?ma.

Zob

Miris i okus: slama ima tipi?an miris po zobi, a okus joj je bljutav, poseban, ali ne i neugodan. Zobeno sjeme ima slab miris koji nije neugodan, a okusa je slatkasta i brašnjava.

Vrijeme cvatnje: lipanj ili srpanj, a vrijeme sazrijevanja od srpnja do kolovoza, ovisno o sorti i položaju na kojem se uzgaja.

Stanište: kao evropska kulturna biljka, zob se gotovo svugdje uzgaja. Uzgoj zobi uspijeva i u planinskom podru?ju sve do 1700 m nadmorske visine, a dosiže i do 70° sjeverne širine (Tromso).

Ljekoviti dijelovi biljke: vrši se zobeno sjeme (Fructus Avenae) i zobena slama za vrijeme žetve. Radi dobivanja zobi, koja se upotrebljava i u ljudskoj ishrani, treba ukloniti zobenu pljevu, tako da se pripremi neoljušteno zrnje sa svim svojim punovrijednim hranivim tvarima.

Ljekovito djelovanje: uzgoj zobi seže u daleku prošlost, pa je ve? u bron?ano doba na?ena zob u sojenicama uz pšenicu i je?am. Kao kulturna biljka vjerojatno potje?e iz Male Azije. Ve? u drugom stolje?u n. e. bio je uzgoj zobi vrlo proširen u Maloj Aziji pa je odatle dijelom preko Sicilije i Južne Italije, a dijelom preko sjeverne obale Crnog mora, proširen uzgoj zobi na Zapad. Što je zob dalje prodirala na sjever, to je ja?a bila upotreba zobi kao punovrijedne i vrlo cijenjene živežne namirnice za ljude. Zob je bila pretežna žitna hrana stanovništva srednjeg vijeka, a pripremala se ne samo u obliku poga?e, nego i u obliku zobene kaše. Sve ve?im poboljšanjem životnih uvjeta razvijala se iz te jednostavne i zdrave ishrane sve složenija i najve?im dijelom neprikladna ishrana. Nedostaci te, za ljudski organizam pogrešne ishrane, sve se jasnije pokazuju, a ponekad ?ak i katastrofalno. Iz te je spoznaje proizašla potreba da se prije svega na podru?ju ishrane oslobodi nezdravih navika i da se u praksi primijene saznanja modernih istraživanja ishrane.

Na?elni zahtjev moderne nauke o ishrani ide u tom smjeru, da se ljudi zaštite od opasnosti upotrebe biološki bezvrijednih namirnica koje ugrožavaju zdravlje i da se putem jednostavne, ali biološki punovrijedne ishrane, tijelu dovedu najvažnije tvari za njegovu izgradnju.

Da upravo zob sve više dobiva na zna?enju u tom nastojanju za biološki punovrijednom ishranom i da ?ak nalazi primjenu kao ljekovita biljka, razumjet ?e se u potpunosti tek onda kad se upoznaju vrijedni sastojci sakriveni u zrnu zobi.

Ako se od zrna zobi ukloni neprobavljiva pljeva, zob sadrži mnoštvo visokovrijednih bioloških ljekovitih i djelotvornih tvari: biljnu bjelan?evinu, masne tvari, lecitin, ugljikohidrate, fitosterin, provitamin A (karotin), vitamin B-1 (aneurin), B-2 (koji me?u ostalim sadrži tako važan laktoflavin), B-6 (neophodan za izmjenu bjelan?evine i masti), E (potreban za normalnu reprodukciju pa se naziva i antisterilitetni, važan je i za normalni tok trudno?e), te vitamin K važan za proces zgrušavanja krvi.

Od ostalih ljekovitih i djelotvornih tvari zobeno zrno sadrži pantoten kiselinu, niacin, biotin, a od mineralnih tvari kalcij, fosfor, željezo, bakar, mangan, cink, aluminij, kalij, natrij, magnezij, sumpor, klor, bor i jod kao važne elemente za živa bi?a koji se javljaju u tragovima, odnosno, u vrlo malim koli?inama. Od tih tvari naro?ito je zna?ajna biljna bjelan?evina u zobi jer je ona neophodna za rast dje?jeg organizma, a kod odraslih za izgradnju žlijezda, miši?a i vezivnog tkiva. Bjelan?evina zobi ima vrlo prikladan sastav aminokiselina kojima se pripisuje ne samo visoka vrijednost za poticaj rasta, nego imaju i znatan uticaj na procese disanja stanica. Nadalje je dokazano da je visoko vrijedna biljna bjelan?evina, kao što se nalazi u zobi, neophodna i za crvena krvna tjelešca.

Nedavno su istraživa?i ponovo potvrdili da je od mineralnih sastojaka potrebno vapno za ?vrsto?u kostiju i zuba, a da fosfor povoljno utje?e na stvaranje moždanih stanica kod djece. Mnoge poteško?e u pam?enju kod djece (s izuzetkom duševno zaostale djece) svode se me?u ostalim i na pomanjkanje fosfora.

Od ostalih elemenata koji dolaze u tragovima od velikog je zna?aja željezo za stvaranje krvi, pri ?emu se bakru i kobaltu pripisuje tako?er sudjelovanje. Lecitin, važan za nervnu aktivnost i druge masne tvari, kao fitosterin, uzrokuju da ishrana sa zobi nema preveliki sadržaj masti, što je upravo zahtjev moderne ishrane.

Iz tih samo najvažnijih izlaganja o sadržajnim tvarima zobi jasno se razabire kolika je važnost te žitarice za zdravlje.

Proizvodnja zobenih pahuljica ili drugih namirnica od zobi danas je toliko modernizirana i povezana s istraživanjima i laboratorijskom kontrolom da se upravo najvažnije mineralne tvari u rubnim slojevima zrna te visoki sadržaj vitamina u klicama zadržava u pripremljenim namirnicama. Osim toga, najstrože higijenske mjere koje se primjenjuju u proizvodnji, garantiraju potpunu ?isto?u i visoki kvalitet proizvoda od zobi.

Kuhanje zobenih pahuljica treba iznositi najviše 5 minuta, jer tek nakon tog vremena nastaju gubici vitamina i hranjivih sastojaka.
Vrlo je zanimljivo da u zrnu zobi uslijed faktora koji spre?avaju oksidaciju ne nastupa gubitak vitamina, uslijed djelovanja kisika za vrijeme zagrijavanja unutar navedenog vremena. Naro?ito treba naglasiti da se kod pripreme zobene kaše ili juhe ne smije odliti voda u kojoj se zob kuhala, jer su upravo u toj vodi rastvorene i neošte?eno sadržane najvrednije hranjive, ljekovite i djelotvorne tvari. Te je ?injenice utvrdio poznati istraživa? ishrane prof. Conr. A. Elvehjem na Sveu?ilištu u Wisconsinu, a izri?ito su naglašavali visoku vrijednost zobi radi svoje vrlo dobre primjene u ishrani bolesnika i poznati lije?nici kao prof. dr Carl von Noorden te be?ki sveu?ilišni profesori dr Clemens von Pirquet i dr E. Mayerhofer. U prirodnom lije?enju jako su se založili za zob kao dijetu i lijek Kneipp i ostale pristalice prirodnog lije?enja. Kod nabrajanja ljekovite vrijednosti zobi treba po?eti s prehranom bolesnika. Sluz od zobi pripremljena npr. kao juha ili kao kaša, ne samo da je najzdravije i lako probavljivo jelo, nego predstavlja i odli?nu dijetnu namirnicu.

Za one koji se oporavljaju nakon operacije želuca ili crijeva gotovo i nema bolje hrane no što je zob pripremljena na najrazli?itije na?ine. Tako se me?u ostalim kuha zobena krupica s mlijekom gusto?e prema želji, ili se zobena krupica kuha s vodom dok ne nastane kaša kojoj se neposredno prije uzimanja dodaje mlijeko ili slatko vrhnje. Juha pripremljena kao zobena sluz toplo se preporu?a kod bolesti prsiju i grla. Kod tjelesne slabosti nakon dulje bolesti priprema se slijede?e jelo: u pola litre vode ostavi se kroz 15 minuta 1 jeda?a žlica zobene krupice ili zobenih pahuljica; zatim se doda meda ili nešto soka od limuna. Tako pripremljeno jelo uzima se polagano u malim obrocima. I na slijede?i na?in pripremljeno pi?e osvježuje i ja?a: 2 litre zobi ispere se 8 do 10 puta u vodi, nakon ?ega se do polovine prekuha u 3 litre vode i odmah procijedi. Nakon hla?enja pomiješa se s medom.

Ispravnom primjenom navedenih jela i pi?a postižu se dobri uspjesi u lije?enju tuberkuloze jer djeluju i na regeneraciju ?itavog organizma te na taj na?in pridonose ozdravljenju.

Moderna dijetna kuhinja poznaje ?itav niz punovrijednih dijetnih jela od zobi. Ta su jela neophodna kao trajna hrana ili hrana za rekreaciju kod lije?enja ?ira na želucu ili na dvanaestercu, nadalje kao dijetna hrana kod oboljenja žu?ne kesice - žutice i ostalih popratnih pojava koje se mogu pojaviti kod žutice. Nadalje, kao dijetna hrana zob se može primijeniti kod upale želu?ane sluznice, kod kroni?ne za?epljenosti ili kroni?nog proljeva, kod oboljenja reume, bubrega i krvotoka i kod še?erne bolesti. Kure od zobi u mnogo su slu?ajeva djelovale na nestanak še?era u mokra?i i to onda kada se to nije moglo posti?i ni jednim drugim sredstvom.

Nemogu?e je u okviru ovih izlaganja navesti samo i najvažnija dijetna jela pripremljena od zobi, no ta ?ete dijetna jela na?i u posebnim djelima koja obra?uju recepte iz dijetne kuhinje.

Redovite kupelji pripremljene od zobene slame vrlo su korisne u bolestima bubrega, bubrežnog pijeska i gihta kao i kod svih reumati?nih teško?a, kod bolova ki?me, ko?enja svih vrsta te kod bolesti jetre.

Sjede?e kupke od zobene slame ublažuju teško?e kod ženskih bolesti, kod nekontroliranog no?nog mokrenja, kod gr?eva u crijevima i bolestima mjehura, a redovitim primjenama tih kupki može do?i i do ozdravljenja.

Lokalne kupke iz zobene slame preporu?ljive su kod krasta, kožnih lišaja, rana, ozeblina, promrzlih udova i nekih bolesti o?iju.

Kupanje nogu u kupkama prire?enim iz zobene slame, redovito kroz stanovito vrijeme oživljavaju kroni?no hladne i jako premorene noge. Te kupke nogu naro?ito se preporu?uju osobama ?ije je zvanje povezano s duljim stajanjem ili hodanjem, kao npr. kod konobara i sl.

Iz starih blinarskih knjiga i pu?ke medicine:

Kaša od zobenog brašna dobra je protiv kašlja, samo je treba piti toplu. Zobena kaša zatvara stolicu i oduzima unutarnju vru?inu. Vrlo djelotvorno sredstvo protiv kamenaca je zob kojoj se doda nešto borovice (br. 75). Ta se smjesa ugrije, stavi u platnenu vre?icu i položi na oboljelo mjesto, toplo koliko se može izdržati. Protiv osipa na koži i krasta kod male djece nema ništa boljeg od kupanja djece u kupkama koje su prire?ene iz zobene slame.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!