Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Drobnjak - ALLIUM SCHOENOPRASUM L.

Sinonimi: Cepa schoenoprasum Moench

Narodni nazivi: ?ebul?ek — dobrinjak — drobnak — luk drobnjak — sitni luk — šnitlah — šnitling — ti?ji luk — vlasac — vlasac
 

Drobnjak, vlasac


Drobnjak je vrsta luka srodna ?ešnjaku, crvenom luku i ostalima, te tako?er sadrži u sebi male koli?ine onih ljekovitih i djelotvornih tvari koje su ve? spomenute kod ostalih opisanih vrsta luka. Drobnjak je sredstvo koje pobu­?uje apetit, djeluje na pospješenje probave, spre?ava nadimanje, a bez sumnje djeluje i na ?iš?enje krvi, te spre?ava slabokrvnost jer sadrži željezo i arsen. Drobnjak je djelotvoran lijek protiv svih skorbutnih pojava, pa su kod po?etnih pojava skorbuta dovoljne i male koli?ine drobnjaka za uspješnu obranu od tih pojava. Naro?ito u zimskim mjeseci­ma, kada je i ina?e ishrana re­lativno siromašna vitaminom C, drobnjak ima izvanredno zna?enje. Drobnjak je u zimi i u rano prolje?e, ka­da nema na raspolaganju mla­de salate i povr?a, nenadokna­diva pomo? kod pomanjkanja vitamina. Me?utim, potpuno je biološki bezvrijedan ina?e obljubljeni umak od drobnjaka, ako se drobnjak s umakom jako ugrije. Prekomjerna upotreba drobnjaka uzrokuje sli?ne ne­dostatke kao i prekomjerna upotreba bijelog luka.
 

Drobnjak, vlasac


Drobnjak treba uzimati uvijek samo u svježem stanju jer je osušen bezvri­jedan. Drobnjak se najviše upotrebljava kada ima i ina?e na raspolaganju do­voljno zelenila i povr?a, no upotreba drobnjaka nebi se smjela ograni?iti samo na proljetne i ljetne mjesece, nego bi se kao kuhinjski za?in morao upotreb­ljavati ?itavu godinu. Mali se vrti? drobnjaka može uzgojiti i na prozoru time da se drobnjak u jesen posadi u cvjetne lonce, bilo da se presadi iz vrta, bilo da se sadnice nabave kod vrtlara.

 

VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!