Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

I?irot - ACORUS CALAMUS L.

Sinonimi: Acorus aromaticus Gilib. — Acorus odoratus Lam. — Acorus vulgaris Kern.

Narodni nazivi: baban — igirot — kalmus — kolmež — ma?inac — me?ek — mirisava trska — mirisavi šaš — mirisna trstika — mirisni korijen — miriš­ljivi šaš — sabljar — vodena sabljica — vodeni božur.

I?irot

Opis biljke: i?irot je trajna biljka s vrlo razgranjenim podankom koji je na donjoj strani gusto obrašten korije­njem. Iz njegovog prednjeg kraja izbijaju mnogobrojni ravni do 1 m visoki listovi sabljastog oblika. Trobridna ili ?etvorobridna stabljika nosi u sredini cvjetni klip, ?unjastog oblika 5 do 8 cm dužine, žu?kasto-zelene boje. Plodovi su crvene boje koji rijetko dozore u srednjoevropskom podneblju, pa se biljka razmnožava vegetativnim putem, tj. podankom.


I?irot

Vrijeme cvatnje: lipanj — srpanj.

Stanište: biljka potje?e iz Azije, a u našim nizinskim podru?jima ?esto raste u velikim skupinama kao izrazito mo?varna biljka uz staja?e i teku?e vode, zatim u plitkim barama i mo?varnim podru?jima.

Ljekoviti dijelovi biljke: i?irot je prastara ljekovita biljka koja je u Mlinar­skim zapisima cara Shin-nonga (3700. god. pr. n. e.) nazvana Chang-Pu, što zna?i "onaj koji produžuje život", a hvaljena je i kao najbolje sredstvo za že­ludac. U staroperzijskim zapisima VII stolje?a pr. n. e. kao i u sanskritu i Vedi Indijaca (III stolje?e pr. n. e.) i?irot se više puta spominjao kao ljekovita biljka. Dok se u starim zapisima stvarno radi o i?irotu, sporan je biblijski i?irot spominjan u psalmima Salomonovim (glava 4, stih 14) iako ga se hvali kao najdragocjeniji korijen.

O tome i kako je nakon toga i?irot prenesen u Evropu, mogla bi se napisati posebna knjiga. Prvi opširniji opis i besprijekornu sliku dao je za evropsko podru?je Mattioli (1570. g.). Uskoro nakon toga dobiva i?irot putem pu?ke me­dicine zna?ajnu ulogu u gradu i na selu.

Sabire se podanak o?iš?en od sitnih korjen?i?a i dijelova živih i obamrlih li­stova, te dobro opran (Rhizoma Calami). Sabiranje podanka vrši se obi?no krajem ljeta ili u jesen, tj. onda kada na staništu gdje biljka raste nema više vode. Podanak se razreže na oko prst duge komade i suši u sjeni, najbolje na­nizan na jaki konac i obješen na prozra?no mjesto. U ve?im koli?inama može se podanak i?irota sušiti i na umjetnoj toplini, koja ne smije pre?i 35° C, jer bi u protivnom droga izgubila na sadržaju eteri?nog ulja. Podanak se prera­?uje i na na?in da mu se oguli vanjska kora (Rhizoma Calami decorticata). Ot­padak nakon guljenja treba tako?er osušiti jer i on sadrži dosta eteri?nog ulja. Iz ?itavog podanka dobiva se destilacijom eteri?no ulje (Oleum Calami). Gornja površina podanka je sme?e-zelena, dok je unutra podanak bijele boje, spužvast i mekan. Na površini, gdje je korijen prerezan, ve?inom se nahu?e crvenom ili crvenkastom bojom. Podanak miriši aromati?no, dok mu je okus gorak i aromati?an, a u suhom je stanju znatno blaži.

Ljekovite i djelotvorne tvari: podanak sadrži gorku tvar akorin, smolasti akoretin, nadalje eteri?no ulje i kalamin-holin. Za vrijeme sušenja stvaraju se male koli?ine tanina.

Ljekovito djelovanje: u službenoj je i propisanoj upotrebi podanak i?irota, njegovo ulje, ekstrakt (Extractum Calami) i tinktura (Tinctura Calami). Poda­nak i?irota u prvom redu služi za lije?enje katara želuca, katara crijeva, dugo­trajnih želu?anih slabosti, pomanjkanja teka, kod osje?aja gladi koji se kod najmanjeg uzimanja hrane pretvara u odvratnost prema jelu, kod pojava vrenja u želucu i kod tromosti želu?ane muskulature. Osim toga pospješuje izlu?ivanje mokra?e, otklanja skupljanje plinova i normalizira sekreciju žu?i i njezino istjecanje. Uklanjanjem svih tih bolesti otklanjaju se kona?ne smet­nje u izmjeni tvari, poja?ava optok krvi i znatno poboljšava slabokrvnost. Podanak i?irota bolji je od droge Cortex Condurango koja se dobiva od biljke Marsdenia condurango Rchb. a uvozi se iz isto?ne Afrike ili Južne Amerike. Za sve navedene bolesti ili teško?e uzima se ili ?aj od i?irota, koji se priprema na na?in da se 1 puna ?ajna žlica sitno izrezanog podanka stavi na hladno mo­?enje kroz 8 sati, odnosno, kao vru?i ?ajni oparak koji se pusti da odstoji 5 mi­nuta, ili se uzima 20 do 30 kapi tinkture ili 3 do 5 g praška od korijena. Sve na­brojeno uzima se tri puta dnevno.

Ako se osušeni korijen žva?e, on stvara kod puša?a lagani podražaj na po­vra?anje, a kod ponovljene upotrebe može do?i i do odvikavanja od pušenja. Sirovi sok podanka, nakapan u o?i, djeluje na ja?anje o?iju. Masiranje le?a esencijom i?irota, koju je najbolje gotovu nabaviti u ljekarni, vrlo ja?a djecu koja naginju rahitisu ili skrofulozi.

Isto tako pospješuje ozdravljenje ako se esencija stavlja na ?ireve, na otvoreno razjedanje i gnojenje kostiju. U tu svrhu se lanena krpa umo?i u esenciju i nakon toga stavi na oboljelo mjesto.

Kao dodatak kupkama podanak i?irota djeluje vrlo dobro i umiruju?e kod prenapetih i rastrojenih živaca i s time u vezi na stalne nesanice, kod nervnih slabosti kao i kod ženskih bolesti. Za tu svrhu stavi se 500 g grubo narezanog osušenog podanka u 5 litara vode, jednom se prokuha i poklopljeno ostavi oko ?etvrt sata, nakon ?ega se pripravak ocijedi i ulije u toplu kupku. Na kraju treba upozoriti da se podanak i?irota ni u kom obliku ne smije upo­trebljavati kod proljeva!

Primjena u pu?koj medicini: ?aj se u pu?koj medicini hvali kao sredstvo za ja?anje pam?enja. Kod teško?a u radu želuca i bubrega preporu?a se ?ajna mješavina iz jednakih dijelova podanka i?irota i pelina (br. 23). Uzima se jedna puna ?ajna žlica za 2 šalice ?ajnog oparka koje se piju dnevno u gut­ljajima. ?ajni uvarak podanka i?irota je sredstvo za rast kose jer ja?a kožu na glavi.

Protiv griže se preporu?a: 60 g u prahu stu?enog podanka i?irota, 4 g korijandra, 12 g crnog papra — to se kuha u pola litre vode dok se ne iskuha na tre?inu litre i odmah procijedi. Uzima se 3 puta dnevno po 1 puna ?ajna žlica.

Za pospješenje menstruacije doda se sjede?oj kupki uvarak i?irotova podanka.

Sok svježeg i?irotova podanka pomiješa se s bjelanjkom i namaže preko o?iju, ostavi se 5 minuta da djeluje i tada se ispere; to ja?a o?i.

Listovi i?irota obješeni u sobu rastjeruju insekte.

Za otklanjanje laganih seksualnih smetnji u po?etnom stadiju kod muška­raca, stavlja se u 1 litru ?istog jabu?nog mošta 20 g podanka i?irota pa se to pije u gutljajima kroz 10 dana dnevno po ?etvrtinu litre. Kod slabosti i poteško?a želuca i protiv nadimanja upotrijebiti: ekstrakt i?irota, 5 do 10 kapi na kocki še?era prema potrebi ili i?irotovo ulje 3 do 8 kapi na kocki še?era 1 puta dnevno ili tinkturu 5 do 10 kapi na še?eru prema potrebi, ili i?irotovo vino 1 dl piti u gutljajima prema potrebi.

I?irotovo vino ili i?irotov mošt: 30 g osušenog i?irotova korijena ostavi se kroz 6 do 8 tjedana u 1,5 litre dobrog i nepatvorenog bijelog vina ili u 1,5 litre ?istog jabu?nog mošta, nakon ?ega se vino, odnosno mošt, procijedi u nove boce. Taj napitak djeluje na ja?anje cijelog organizma, a naro?ito je vrlo dobro sred­stvo za ja?anje slabog želuca.

Kod stalno hladnih ruku ili nogu, tj. kod loše cirkulacije krvi u rukama i no­gama djeluju vrlo dobro tople kupelji ruku i nogu, pripiemljene od i?irota, a nepotpunu cirkulaciju krvi dovode ponovo u kretanje.

Kod ozeblina i kod ostalih pojava smrznu?a mnogo su puta pomogle kupke od i?irota.

 

Kod zubobolje ili kod labavosti zubnog mesa žva?e se dnevno nave?er komad i?irotova podanka ili se pripremi ?aj od i?irota za višekratno ispiranje usta. Pu?ka medicina primjenjuje ?aj od i?irota pripremljen kao kupku ili oblog kod ?ireva, apscesa i ?ireva nalik na rak.

Svježi sok upravo iskopanog korijena kaplje se na ozljede od cijepljenja, pa brže zacjeljuju.

Kona?no, pu?ka medicina preporu?uje ?aj od i?irota i to prema potrebi 1-2 šalice kod nervoznih sr?anih poteško?a.

Primjena u lije?enju životinja: prašak i?irotova korijena posipa se u malim ko­li?inama na sto?nu hranu ili se pomiješa u sto?ni prašak i daje doma?im životinjama koje slabo uzimaju hranu. Mlade životinje, koje su slabe, dobivaju u sto?nu hranu pomiješan prašak od i?irota da bi oja?ale. Esencijom i?irota u obliku obloga lije?e se rane i ?irevi. 


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!