Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Plu?njak - PULMONARIA OFFICINALIS L.

Sinonimi: Pulmonaria Gallorum Gueldenst. — Pulmonaria maculosa Hayne — Pulmonaria obscura Dum. — Pulmonaria tuberosa Vel.

Narodni nazivi: lisac — lišac — medunika — plu?nik — plju?nica — trava od guje — turski svati — velik danak — zaj?eki — žigeri?njak.

Plu?njak

Opis biljke: trajna je biljka koja ima prizemne listove s dugom peteljkom, dok su listovi na stabljici sjede?i i manji. Listovi su jajastog oblika, zašiljeni i po obodu ?itavi. Gornja strana listova je tamnozelene boje išarana svijetlozelenim bjelkastim pjegama, dok je donja strana svijetlozelena. Cvjetovi se razvijaju na vrhu, do 30 cm visoke stabljike, sli?no jaglacu, te su u po?etku crvenkaste, a kasnije ljubi?aste boje. ?itava je biljka gusto pokrivena oštrim dlakama.

Plu?njak

Miris i okus: biljka je gotovo bez mirisa, a okusa je zeljasta, malo trpka i sluzava.

Vrijeme cvatnje: od ožujka do kraja svibnja, ve? prema položaju.

Stanište: plu?njak je udoma?en gotovo u ?itavoj srednjoj Evropi, uglavnom u svijetlim listopadnim šumama, a pojedina?no se javlja i u crnogori?nim šumama te daje prednost vlažnim i dubokim zemljištima, ?esto se u velikom mnoštvu pojavljuje na kr?evinama, me?u grmljem ili uz rubove šuma.

Ljekoviti dijelovi biljke: sabire se biljka u cvatu bez korijena, odnosno, samo listovi (Herba ili Folia Pulmonariae).

Ljekovite i djelotvorne tvari: ljekovito djelovanje na oboljele plu?ne organe svodi se na znatniji sadržaj slobodne i vezane kremi?ne kiseline, kao i na soli kalcija, na kalij, aluminij, smolu, smolne kiseline, malo masnog ulja i tanina. Sluzavih tvari postoji vrlo malo. Listovi su najbogatiji kreimi?nom kiselinom, dok korijen ima vrlo mali sadržaj kremi?ne kiseline pa se kod sabiranja može zanemariti.

Ljekovito djelovanje: u službenoj je upotrebi cvatu?a biljka (Herba Pulmonariae maculosae). Za žaljenje je da se toj ljekovitoj biljci ne priznaje više toliko zna?enje kao ranije, kada je vrijedila kao izvanredna pomo? kod svih plu?nih oboljenja.

Plu?njak se s uspjehom primjenjuje naro?ito kod svih katara dišnih putova, kod kašlja s manje ili više izbacivanja sluzi, kod gripoznih pojava pa ?ak i kod krvavog kašlja, upale plu?a, kroni?nog bronhitisa i plu?ne tuberkuloze. Trajnija upotreba ?aja od plu?njaka, pomiješanog s trpucem (br. 108) i poljskom preslicom (br. 55), donijela je poboljšanje ?ak i kod napreduju?e tuberkuloze plu?a.

Primjena u pu?koj medicini: osim ve? navedenih oblika lije?enja, pu?ka medicina primjenjuje plu?njak kod promuklosti i upale grla. ?aj od plu?njaka treba piti i kod krvave mokra?e.

Osušeni plu?njak smrvi se u prah, te se 1 jeda?a žlica praha pomiješa u ?aši mlakog mlijeka. Ovo je pi?e za one koji imaju slaba plu?a ili koji boluju na plu?ima, a uzima se 2 do 3 puta dnevno.

?ajna mješavina za bolesti plu?a i bronha:

200 g osušenog plu?njaka
200 g listova trpuca (br. 108)
100 g listova koprive (br. 150)
100 g poljske preslice (br. 55).

Od te se mješavine uzme vrhom puna ?ajna žlica za 1 šalicu, a priprema se odmah ujutro koli?ina od 3 šalice u obliku ?ajnog oparka; nakon što se ?aj ocijedi i ohladi da se može topao piti, dodaju se 3 ?ajne žlice meda. Taj ljekoviti ?aj pije se tokom dana u gutljajima.

Primjena u lije?enju životinja: pastiri su ranije marljivo sabirali plu?njak, sušili ga, fino ga smrvili, dodali mu nešto soli i miješali u pi?e kod kašlja i teškog disanja krava, konja i ovaca. Iz bijelog pepela sagorjelog plu?njaka pravili bi lužinu koja im je služila za ispiranje rana i ?ireva kod doma?ih životinja.

Nešto iz povijesti i pu?kog vjerovanja: kod anti?kih botani?ara i lije?nika plu?njak nije bio imenovan. Pod imenom "pulmonaria" smatran je u najstarijim bilinarskim knjigama plu?ni lišaj - Lobaria pulmonaria (L.) - Hoffm. kojega je pu?ka medicina upotrebljavala za lije?enje plu?nih bolesti. Iako taj lišaj nema nikakve ljekovitosti, vjerojatno ga je narod upotrebljavao za lije?enje zbog oblika i gra?e tog lišaja koji raste po drve?u i panjevima, na sjenovitim položajima, a razvija dosta veliku sme?u steljku mjehuraste gra?e poput gra?e plu?a. Pa i stara je nauka o signaturi dala svijetlim mrljama listu plu?njaka sli?nost plu?nim krilima radi ?ega je i upotreba te biljke bila prikladna protiv plu?nih bolesti.

Napomena: varijacije plu?njaka, uvjetovane staništem, kao npr. biljke s jasno-bijelim mrljama i grubim dlakama na listu, odnosno, biljke bez mrlje i s mekanim dlakama na listu, imaju istu ljekovitost.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!