Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Oputina - POLYGONUM AVICULARE L.

Sinonimi: Polygonum geniculatum Poir.

Narodni nazivi: dvornik — dvorni?ica — dusoma?a — kokošica — krupnik — krupni? — mala travica — pasja trava — poputina — pti?ja trava — pti?ji dresen — rdesalj — troskavica — troskot — troskotac — troskovec — truskavac — živinska trava.

Oputina

Opis biljke: to je niska i prilegla, dosta neugledna jednogodišnja biljka, vrlo ?esta u prirodi kao dosadan korov. Puzava stabljika provi?ena je crvenkasto-sme?im koljencima, razgranjena je i do vrha snabdjevena malim, elipti?nim do linealno-suli?astim listovima koji su sjede?i i po rubu hrapavi. U pazušcima listova nalaze se neugledni cvjetovi bijele ili blijedoruži?aste boje.

Oputina

Miris i okus: ?itava biljka ima jedva zamjetljiv miris, a okusa je trpka i stežu?eg.

Vrijeme cvatnje: od kraja lipnja do rujna.

Stanište: oputina je jedna od rijetkih biljaka koja se susre?e na svim kontinentima. Nalazi se kao korov na putevima, dvorištima, oranicama, vrtovima, na ledinama i na zapuštenim mjestima, uop?e na mršavim tlima.

Ljekoviti dijelovi biljke: u toku ?itavog ljeta, a za lijepog vremena i u ranoj jeseni sabire se ?itava biljka (Herba Polygoni) te se osuši u hladu na zra?nom mjestu. Biljka se kod sabiranja ne smije ?upati s korijenom, niti se smije sabirati na one?iš?enim i prašnim mjestima, po jarcima uz ceste i drugdje. Sušenjem na suncu dobije se droga sive boje, puna stabljike, jer se s tako osušene biljke vrlo rado orune sitni i nježni listovi. Dobro osušena biljka mora imati lijepu zelenu boju.

Ljekovite i djelotvorne tvari: biljka prije svega sadrži kremi?nu kiselinu, od toga znatne koli?ine rastvorljive kremi?ne kiseline, nadalje tanin, eteri?no ulje, taninsku kiselinu i sluz. U eteri?nom ulju sadržana je kamforu sli?na tvar - perzikariol.

Ljekovito djelovanje: poljoprivrednik u oputini vidi samo dosadan korov ali, kao što je to ?esto, ova je prezrena biljka vrijedna ljekovita biljka. Oputina je bila ve? za vrijeme cara Shin-nonga, 3700. g. pr. n. e. u Kini vrlo cijenjena ljekovita biljka koja se zvala pien-hsii. Ve? su tada bili poznati mnogi ljekoviti u?inci te biljke, naro?ito njezin u?inak u ?iš?enju mokra?e, a i njezino djelovanje na smirenje bolova u trbuhu. Kao vrlo djelotvorna, oputina je opisana kod žutice, ?ak i kod teških plu?nih bolesti. Zanimljiva je ?injenica da su osušeni biljni dijelovi i sjeme te biljke prona?eni u Evropi u naseobinama kamenog doba. Nije uzalud ve? Hieronymus Bock tu biljku ozna?io kao "najkorisniju me?u svim obi?nim biljem". Biljka je bila zloupotrebljavana pa je neopravdano pala u zaborav. Kneipp joj je vratio dobar glas i ona se ponovo po?ela upotrebljavati za lije?enje plu?nih bolesti, kamenaca i teško?a u bubrezima, gihta, reumatizma, proljeva, krvarenja crijeva, žutice i rana. Oputina djeluje na poboljšanje krvne slike i radi toga naro?ito pobu?uje stvaranje vezivnog tkiva. Oputina se pokazala vrlo dobrom i kod najrazli?itijih krvarenja: krvarenja maternice, želuca, crijeva i plu?a. Oputina se uspješno primjenjuje za lije?enje ?ireva na želucu (ulcus ventriculi) kao i proljeva s povra?anjem kod dojen?adi (cholera infantum). Niz autora potvrdio je uspješno lije?enje oputinom plu?nih oboljenja, npr. plu?nog katara, a osjetno poboljšanje i ?ak ozdravljenje kod plu?ne tuberkuloze.

Za plu?ne bolesti preporu?a se ?ajna mješavina od jednakih dijelova oputine, smrdljive koprive (br. 60), poljske preslice (br. 55) i cvjetova jaglaca (br. 112). Piju se 2 do 3 šalice dnevno. ?aj se priprema tako da se najprije oputina i poljska preslica lagano prokuhaju, a smrdljiva kopriva i cvjetovi jaglaca ostave se kao uvarak 5 minuta da odstoje pa se procijede. Nakon što se ?aj ohladio na ugodnu toplinu, dodaje se po 1 šalici 1 ?ajna žlica meda, a ?aj se pije polagano, tj. u gutljajima.

Kod kašlja i prekomjerne sluzi pokazala se prikladnom slijede?a ?ajna mješavina: 3 dijela oputine, 2 dijela podbijela (br. 149) i 2 dijeta trpuca (br. 108). ?aj se priprema tako da se uzme 1 ?ajna žlica te biljne mješavine za 1 šalicu ?ajnog oparka, a piju se 2 do 3 šalice dnevno zasla?ene medom. Oputina djeluje na stezanje sluznice crijeva i mjehura te time ograni?uje izlu?ivanje žljezdanih sekreta.

Za pripremu ?aja od oputine popare se 2 ?ajne žlice sitno izrezane droge sa 1 šalicom kipu?e vode i ostavi se 5 minuta. Prema potrebi piju se dnevno 2 do 3 šalice ?aja.

Primjena u pu?koj medicini: svježe ubrana biljka oputine zgnje?i se i polaže na rane radi smirenja krvarenja. Sok od oputine, pripremljen kao rakija, uzima se u malim ?ašicama radi odstranjivanja glista. Kiselo crveno vino u kojem je kuhana biljka oputine, smiruje proljev, grižu, odstranjuje podrigivanje, prekida vru?inu želuca i trbuha, te smiruje menstruaciju. Sok od oputine dobar je protiv bolnog mokrenja, a pospješuje i izlu?ivanje kamenaca i pijeska. Kod bijelog cvijeta vrši se ispiranje ?ajnom mješavinom od jednakih dijelova oputine, hrastove kore (br. 119) listova koprive (br. 150) i cvjetova kamilice (br. 89).


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!