Proso - PANICUM MILIACEUM L.

Sinonimi: Panicum milium Pers

Narodni nazivi: jagle — muhar — proja — prosa — sitna proha — sitna proja.

Proso

Opis biljke: jaka, 60-100cm visoka jednogodišnja biljka, ?ija je stabljika pri dnu debela kao palac, ima prili?no široke i duge listove. Klas prosa je rastresit i slabo okrenut prema dolje, a klasi?i u klasu imaju po tri zaštitne pljevice.

Proso

Vrijeme cvatnje: srpanj - kolovoz, a vrijeme žetve kolovoz do polovine rujna, što ovisi o položaju na kojem se proso uzgaja.

Stanište: proso nema nekih naro?itih zahtjeva na zemljište pa uspijeva i na siromašnim pješ?anim tlima, samo s tom razlikom da je kultura prosa nešto osjetljivija na hladno?u i vlagu.

Ljekoviti dio biljke je sjeme prosa. Od ljekovitih i djelotvornih tvari sjeme prosa sadrži uz fosfor, kalij i magnezij mnogo kremi?ne kiseline i dr.

Ljekovito djelovanje: proso kao biljka može se slijediti sve do u kameno doba starog svijeta. Ono nije bilo samo glavna hrana ve? je radi svoje ljekovitosti bilo i jedan od najstarijih prirodnih lijekova u pu?koj medicini. Poznavalac bilja, Rivius pisao je o prosu oko 1560. god. me?u ostalim slijede?e: "Proso služi onima koji trpe od 'teku?ih bolesti' (vodena bolest), ono tjera mokra?u i snažno pokre?e znojenje. Proso ?isti utrobu, kao što je to bio lijek sv. Ambroziju, a siromašnim ljudima lije?i groznicu i slabosti." Kaša od prosa, koju sve više potiskuje zobena kaša, gotovo je potpuno isklju?ena u Evropi upotrebom riže. Moderna biljna biologija ponovo je prosu ustupila dostojno mjesto me?u ljekovitim biljem, pa se proso kao ljekovita dijeta ne može dovoljno preporu?iti.

Ako se bakterije crijeva, nazvane i crijevna flora, nepovoljno promijene prekomjerno kiselom hranom ili, ako se crijevna flora sasvim ili djelomi?no uništi davanjem antibiotika, onda dolazi do crijevnih oboljenja koja se najbolje otklanjaju dijetom. Baš u takvim slu?ajevima je proso, kao izri?ito lužnata žitarica, biljni lijek od ljekovito-dijetalnog zna?enja. Proso pruža crijevnim bakterijama potreban hranjivi supstrat, a time se potiskuje razvitak bakterija koje uzrokuju gnjiljenje. Kako u današnjoj "visokostandardnoj kuhinji" prevladavaju kiseline koje nepovoljno utje?u na crijevnu floru, bilo bi vrlo preporu?ljivo da se jednom do dva puta nedjeljno pripremi hrana od prosa koja bi poslužila kao ljekovita dijeta.

Proso se pokazalo prikladnim i kao dijeta u kozmetici. Ne?ista put ima svoje uzroke djelomi?no u pove?anoj kiselosti u krvi. Prijevremeno sije?enje kose, krtost i lomljivost noktiju svodi se ?esto, me?u ostalim, i na pomanjkanje mineralnih tvari. Kozmetiku treba u prvom redu primijeniti iznutra na djelovanje prema vani: ?iš?enje krvi, zdravstvena dijeta i smišljena nadopuna svih tvari koje nedostaju organizmu, a koje upravo pružaju samo biljke. Proso je odli?an lijek protiv taloženja štetnih tvari kod reumatizma i gihta, pa proso ne samo da ?isti krv od svih štetnih sastojaka nego ?itavom organizmu dovodi tvari za izgradnju, me?u ostalim, i kremi?nu kiselinu. ?itavom tijelu - od vrha kose sve do nokata na nogama, potrebna je kremi?na kiselina i to u prvom redu rastvorijiva kremi?na kiselina, a upravo je taj oblik kremi?ne kiseline sadržan u prosu, sli?no kao i kod poljske preslice (br. 55). Priprema dijetne hrane od prosa: manja ili ve?a zdjelica zdravog i krupnog prosa nama?e se 5 sati u peterostrukoj koli?ini hladne vode; pri tom proso jako nabubri. Kaša se zatim ugrije i doda joj se vode, ukoliko je voda za namakanje posve upijena.

Ne smije se odliti eventualni ostatak vode od namakanja. Kaši se doda šaka sitno izrezanog zelenja za juhu: mrkve (br. 53), celera (br. 18), crvenog luka (br. 7), porjaka (br. 8) i peršina (br. 101). Tek na kraju, kada je kaša zajedno s dodanim zelenjem kuhana, doda se malo morske soli i slatkog vrhnja. Kao prilog tom dijetnom jelu može poslužiti zelena salata.

Daljnje žitarice opisane u zdravstvenom pogledu nalaze se pod (br. 28) zob, br. (160) kukuruz i pod (br. 148) pšenica.