Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ze?ja soca - OXALIS ACETOSELLA L.

Sinonimi: Oxalis alba Gilib. — Oxys acetosella Scop.

Narodni nazivi: kisela djetelina — kisela ditelina — kiseljak — kiselja?a — kisjela?a — kisla deteljica — kozji kiseljak — ljuta ditelina — obi?ni cecelj — slanica — so?ica — zaj?ja detelja — ze?ji kupus — ze?ja so.

Ze?ja soca

Opis biljke: trajna biljka s malim puzavim podankom pokrivenim mesnatim ljuskicama. Izravno iz podanka izbijaju djetelini sli?ni listovi s dugom peteljkom, kao i cvjetovi s još duljom peteljkom od listova. Cvjetovi su bijeli i protkani nježnim crvenim žilicama. Listovi se skupljaju uve?e i prije padanja kiše.

Ze?ja soca

Vrijeme cvatnje: travanj do kraja srpnja.

Stanište: ze?ja soca raste svugdje u bjelogori?nim i crnogori?nim šumama, te se po njoj najpouzdanije ocjenjuje stanište jer, gdje ona uspijeva, tamo je i dobra šumska zemlja.

Ljekoviti dijelovi biljke: za vrijeme cvatnje sabire se ?itava biljka bez korijena (Herba Acetosellae). Ona je gotovo bez mirisa, a okusa je svježeg i kiselog što dolazi od oksalne kiseline koja se nalazi u ?itavoj biljci.

Ljekovito djelovanje: ze?ja soca nije biljka koja je u službenoj upotrebi ali je kao ljekovita biljka upotrebljavana još od starog vijeka. Njezina ljekovitost po?iva na oksalnoj kiselini koja se u biljci nalazi u prili?nim koli?inama. Zanimljivo je da koli?ina oksalne kiseline prema no?i pada, a da se po?etkom svitanja povisuje.

Ova se biljka upotrebljava samo u pu?koj medicini i to ne s malim uspjehom.

Primjena u pu?koj medicini: s obzirom da biljka nije prikladna za sušenje, gotovo se isklju?ivo primjenjuje svježe ubrana. Oparak se od svježe biljke priprema tako da se šaka ubrane biljke popari litrom vode, ostavi 2-3 minute, ocijedi i pije hladno. Taj napitak, malo zasla?en, ugodan je ljeti jer osvježava i gasi že?.

Uz to što gasi že?, ovo pi?e ima i odre?eno ljekovito djelovanje. Ono otklanja laganije smetnje u jetri i u probavi, kao i ?esto dosadnu žgaravicu. Za pi?e se preporu?a topli ?ajni oparak kod žutice, upale bubrega, skorbuta, kožnih osipa i kod glista, ?aju se pripisuje i djelovanje ?iš?enja krvi. ?esto se u pu?koj medicini drugih naroda spominje ze?ja soca kao ljekovita biljka za lije?enje po?etnog raka na želucu, odnosno, unutarnjih i vanjskih ?ireva nalik na rak. Istiješteni sok iz svježe biljke pomiješa se s trostrukom koli?inom destilirane vode ili kišnice pa se to uzima svaki sat po 3 do 5 kapi. Nerazrije?eni svježi sok stavlja se izravno na zlo?udne ?ireve i otekline.

I kod tzv. Parkinsove bolesti (paralysis agitans) preporu?a se istovremena primjena iznutra kao ?ajni oparak i izvana trljanjem ki?me svježim sokom. Razrje?enja i koli?ina davanja trebaju biti to?no dozirana jer ina?e oksalna kiselina štetno djeluje, a može prouzro?iti ?ak i teške zdravstvene smetnje. U prolje?e sabrani listovi ze?je soce dodaju se u malim koli?inama proljetnim juhama od povr?a, špinatu ili salati jer pobu?uju apetit, osvježuju i poti?u izmjenu tvari. Iskopani podanak ze?je soce dobro se opere, ali ga se pri tom ne smije dugo držati u vodi, i s reznom površinom stavlja na rane, što djeluje na stezanje, odnosno, zacjeljivanje rane. Podanak ukuhan sa še?erom daje se djeci u malim koli?inama kao lagano sredstvo za otvaranje.

Primjena u kuhinji: s obzirom da sabrane biljke nisu prikladne za ?uvanje u suhom stanju, mnoge su doma?ice ve? pokušale ze?ju socu konzervirati sa še?erom kako bi je u zimi upotrebljavale kao za?in za juhe.

Primjena u lije?enju životinja: oprani podanak služi u lije?enju doma?ih životinja, isto kao i u lije?enju ljudi, kao lijek za rane. Ve?e koli?ine su škodljive, naro?ito kod stoke na paši, jer mogu uzrokovati katare želuca i crijeva.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!