Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Sr?enica - LEONURUS CARDIACA L.

Sinonimi: Cardiaca vulgaris Moench. — Leonurus campestris Andrz. — Leonurus discolor Koch.

Narodni nazivi: kopriva od srca — koprivina — kraknica — srdaljka — srda?ica — sr?anik — sr?anica — sr?nik — trava od kraknica.

Sr?enica

Opis biljke: trajna je biljka kojoj iz gusto ožiljenog korijena izraste više stabljika ?etverokutastih, šupljih, uzdužno prugastih i ?esto crvenkasto-ljubi?aste boje. Listovi su na dugim peteljkama, malo srcolikog oblika, grubo krpasto nazubljeni i provi?eni mekim dlakama. Mnogobrojni cvjetovi gusto su smješteni u prividnom pršIjenu. Cvjetovi su sjede?i s ljevkastom ?aškom, cvjetna krunica je mesnato crvene do ruži?aste boje s ?upavim dlakama.

Sr?enica

Miris i okus: biljka je oštra neugodna mirisa, a isto je takva i okusa.

Vrijeme cvatnje: lipanj do rujna, ovisno o staništu biljke.

Stanište: sr?enica uspijeva na rubovima seoskih putova, uz ograde, u šikarama, a dolazi i na obroncima i neobra?enim zemljištima. U ve?em mnoštvu pojavljuje se u zajednici s panonskom florom. Sr?enica se nekada nalazila kao vrlo cijenjena ljekovita biljka u selja?kim vrtovima.

Ljekoviti dio biljke: sabire se biljka u cvatu bez korijena (Herba Leonuri). Ranije je pod tim imenom bila ne samo u službenoj upotrebi, nego i kao vrlo obljubljeni ku?ni lijek koji nije nikada manjkao u selja?kim doma?instvima. Biljka se suši u hladu i ?uva po uobi?ajenim pravilima za droge biljnog porijekla.

Ljekovite i djelotvorne tvari: do sada je utvr?ena jabu?na, vinska i citronska kiselina i gorka tvar leonurin. Sr?enica nadalje sadrži fosfornu kiselinu, kalij, kalcij, smolu i jednu, pobliže neozna?enu taninsku materiju. ?itava biljka iziskuje još temeljitije farmaceutsko ispitivanje.

Ljekovito djelovanje: zanimljivo je da su Teofrast i Dioskurid hvalili sr?enicu samo kao lijek za želudac. Kao lijek za srce hvali se ta biljka tek u srednjovjekovnoj knjizi "Vrt i zdravlje" i kasnije kod Fuchsa i Mattiolija. Sr?enica dijeli s mnogim ljekovitim biljem istu sudbinu jer je i ona pala gotovo posve u zaborav. Tek je u novije vrijeme vrijednost te bil|ke, kao ljekovite biljke, ponovo priznata i to zahvaljuju?i engleskim lije?nicima.

Sr?enica je dobar lijek kod neuroze srca, kod slabosti srca uvjetovanog neurozom i kod lupanja srca, ako je to uvjetovano nadutoš?u trbuha, pa se treba složiti sa shva?anjem anti?kih lije?nika da je sr?enica lijek za želudac, jer se upravo nadutost želuca i gr?evi želuca lije?e tom ljekovitom biljkom.

No na kraju treba još spomenuti da sr?enica daje dobre uspjehe kod teškog disanja i kod prekomjerne sluzi organa za disanje. Što se ti?e ljekovitosti u pogledu smirenja gr?eva, kao i umirenja živaca, sr?enica ima stanovito sli?no djelovanje kao i odoljen.

Za doziranje preporu?a se uzimanje 2 šalice ?aja dnevno, prire?eno u obliku oparka, a pije se nezasla?eno i u gutljajima. Za 1 šalicu uzima se 1 ?ajna žlica sitno izrezane droge.

Primjena u pu?koj medicini: ?aj od sr?enice mnogo se hvali u pu?koj medicini kod želu?anih teško?a i kod gušavosti.

Kao prikladna ljekovita biljka spominje se sr?enica kod histerije, op?enitih teško?a neuroze i razdražljivosti, nemira, nervoznog osje?aja straha i nesanice, kao i kod ludila alkoholi?ara povezanog s nemirom i drhtavicom (delirium tremens).

Napomena: srodnik sr?enice je i vrsta Leonurus lanatus (L.) Sprengel (Ballota lanata L.) ?ija se staništa nalaze na podru?ju Rusije i Azije. U Rusiji, a ponegdje i u Evropi, uzgaja se kao ljekovita biljka. U ljekovite svrhe sabire se ?itava biljka (Herba Ballotae lanatae) koja uz gorke tvari sadrži eteri?no ulje, vosak, tanin, gumu i dr. Biljka nalazi primjenu u lije?enju gihta i reumatizma, kao sredstvo za izlu?ivanje mokra?e, kod vodene bolesti i dr.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!