Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Obična salata - LACTUCA SATIVA L.

Sinonimi: Lactuca scariola v. sativa Beck.

Narodni nazivi: loćika — pitoma loćika — salata — šalata — virhovka — vrtna salata.

Obična salata

Opis biljke: salata je u svim područjima i u mnogo sorti kultivirano opće poznato povrće. Vrijeme cvatnje salate je od lipnja do kolovoza, no salatu se kao povrtnu biljku ne smije pustiti da cvate osim ako se želi dobiti sjeme ili zgusnuti mliječni sok - laktukarij.

Obična salata

Stanište: kultivirana salata, danas u čitavoj Evropi kako u malim vrtovima tako i u velikim uzgojima, potječe vjerojatno od samonikle bodljikave loćike kojoj je pradomovina vjerojatno bila Sibirija, no domovina salate kao i podrijetlo nije do danas čvrsto dokazano.

Ljekoviti dio biljke: ako želite istiješteni sok laktukarij, tada se u toku ljeta bere potpuno izrasla biljka, no za pripremu salate uzima se salata dok se još nalazi u punim glavicama.

Ljekovite i djelotvorne tvari: salata u prvom redu sadrži od ljekovitih i djelotvornih tvari poput kaučuka tvar laktuin, koja je po umirujućem djelovanju srodna opijumu, ali potpuno neškodljiva i bezdušičnu tvar lektucerin. Osim toga u salati se nalazi kristalinična gorka tvar laktucin, nadalje laktuka kiselina, amorfni laktukapigrin, asparagin, oksalna kiselina, manit i vrlo male potpuno neškodljive količine hiosciamina. Postoji i niz mineralnih tvari: kalij, kalcij, natrij i klor te značajne količine arsena, bakra i željeza, a upravo su bakar i željezo korisni za stvaranje i umnožavanje krvi te, konačno, i vitamin C koji čine salatu tako vrijednom.

Ljekovito djelovanje: već je grčki povjesničar Herodot (oko 400. god. pr. n. e.) nazvan "ocem povijesti" spominjao laktukarij kao lijek. Kasnije je ime laktukarij prešlo na sok divlje salate — Lactuca virosa L. U Francuskoj se još danas rado upotrebljava sok od salate pod imenom "tridace" te važi kao opijumu sičan, lagano umirujući, neškodljiv lijek. U zadnje se vrijeme propisuje laktukarij iz obične salate kao cijenjen lijek protiv kašlja, a i kao sredstvo za umirenje grčeva, grčevitog kašlja, astme, živčanih uzbuđenja i nesanice. Da salata uzrokuje miran san, bilo je još u starom vijeku poznato Perzijancima, Grcima i Rimljanima. Slavni je liječnik Galen (129—199. god. n. e.) pisao: "Kada sam počeo stariti i, kada sam htio tvrdo zaspati, to sam, dijelom uslijed navike da radim kasno u noć, a dijelom radi laganog sna kojeg donosi sa sobom starost samo time bio u stanju da si priskrbim dobar san, ako sam s večeri pojeo obrok salate." I Tacit, kao i Plinije Sekund i drugi izjasnili su se slično o snu pomoću salate. Salata bi trebala i danas biti sredstvo za san pa bi je trebalo mnogo češće uvrstiti u večernje jelo. Salata je biljno, potpuno neškodljivo i nedužno sredstvo za san te bi joj trebalo dali prednost pred kemijskim sredstvom za spavanje. Preduvjet je, naravno, stanoviti način života blizak prirodi. Ako se tokom dana uzima premalo biološki vrijedne hrane, ako se uživa alkohol i nikotin, ne može se s nekoliko listova salate boriti protiv nesanice!

Laktukarij se u pučkoj medicini upotrebljava i kao lijek za liječenje upale očiju i to tako da se male krpice natope laktukarijem, polože na oči i ostave da taj vlažni oblog djeluje.

Radi lisnog zelenila (klorofila), koji je u svježim listovjma salate naročito vrijedan, listovi salate osvježavaju cjelokupne stanice tijela.

Klorofil salate djeluje protiv grčenja krvnih žila i smanjuje krvni pritisak, pri čemu još potpunije nije poznat tako pozitivan utjecaj lisnog zelenila na izmjenu tvari. Sigurno je da lisno zelenilo povisuje aktivnost srčanih mišića, ali se može pretpostaviti da ovdje kao i kod nekih drugih ljekovitih biljka dolazi do izjednačenog djelovanja u oba smjera, jer ne samo da povišena aktivnost ne nastaje tamo gdje je ona potrebna, nego se u danom slučaju ta djelatnosl srčanog mišića smanjuje, te se na taj način stvara skladno stanje.

Taj jedinstven ljekoviti učinak i k tome bez ikakvih štetnih posljedica, može ostvariti samo biljka, nikada anorgansko, sintetičko sredstvo. Svježa salata je vrlo voluminozna, tj. prostorno obimnija, te znatno povećava volumen stolice. Osim toga stolica postaje mekša radi sposobnosti bubrenja sastavnih dijelova stanične opne u listu salate, te dolazi do potpuno bezbolnog pražnjenja stolice. Uzimanje salate može se s uspjehom primijeniti za liječenje kroničnog začepljenja.

Ispravno pripremljena sirova salata sadrži malo kuhinjske soli, ali zato pridonosi tijelu vrlo važne mineralne tvari, naročito kalij i kalcij. Sastavni dijelovi kuhinjske soli, natrij i klor, postoje u salati u najmanjim količinama pa, ako se kod ispravne pripreme salate ne dodaje sol ili se doda sasvim malo, ne nastupa osjećaj žeđi te se može potreba za tekućinom sasvim ograničiti ili svesti na najmanju mjeru, što je jako potrebno kod vodene bolesti. Tako mala količina kuhinjske soli te kalij i kalcij djeluju na izlučivanje mokraće. Sirova je salata siromašna bjelančevinama, mastima i hranjivim tvarima te je vrlo povoljna za kuru mršavljenja koja se vrši pod liječničkim nadzorom.

Značajan je stupanj zasićenosti uslijed voluminoznosti.

Uživanje salate uzrokuje smanjenje stvaranja kiseline u krvi, reducira se postojeće prekomjerno stvaranje kiseline, mokraća reagira slabo kiselo ili alkalično, a rastu alkalične rezerve u krvi. Kod srčanih i bubrežnih bolesti, gdje nerijetko nastupa viša ili manja acidoza, salata utječe povoljno.

Uživanje salate može se preporučiti šećernim bolesnicima. Salatu je, medu ostalim, preporučio Bircher-Benner, jer mala kaloričnost salate kao i mala količina bjelančevina i ugljikohidrata djeluje povoljno na acidozu dijabetičara. Sirova salata siromašna je tvarima iz kojih nastaje mokraćna kiselina te može povoljno utjecati na liječenje gihta kao dopunsko sredstvo. Salata je konačno bogata i vitaminima te naročito obilno sadrži vitamin C koji se kuhanjem djelomično razara. Jedinstvena vrijednost salate za zdravlje leži upravo u tome da se jede sirova pa ne dolazi do nepovoljnih promjena ili do razaranja vitaminskih tvari.

Salatu treba po mogućnosti uživati svježu, jer naglo gubi vitalne tvari ako je i kratko vrijeme spremljena u hladnom podrumu.

U svježim listovima salate ili u svježem soku iz listova nalazi se, po Ebbu Waerlandu, djelotvorno sredstvo za zaštitu, odnosno čak i lijek, protiv štetnosti prouzročenim radioaktivnim zračenjem. Pobliže o tome kod koprive (br. 150).

Kako se ispravno priprema salata? Stara francuska poslovica sadrži recept: salati neka ulje dodaje rasipnik, škrtica sol, ocat i začine, a luđak, koji u svemu pretjeruje, neka je izmiješa, i tada će se dobiti ispravno pripremljena salata. Prema tome: obilno ulja, malo soli, octa i začina i dobro izmiješati.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!