Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kilavica - HERNIARIA GLABRA L.

Sinonimi: Herniaria alpestris Lam. — Herniaria fruticosa Gon.

Narodni nazivi: briskavek — jezerozrnatka — kilavnik — priputnica— sipanica — sitnica — trava od kile — turska trava — turska žitnica.

Kilavica

Opis biljke: dosta rasprostranjena biljka niskog i puzavog rasta ?ija je do 30 cm visoka i razgranjena stabljika prilegla uz tlo. Listovi su vrlo sitni, nasuprotno smješteni, goli, po obodu cijeli, duguljasto ovalnog oblika i sa slabom nervaturom. Uz list nalaze se po dva mala postrana listi?a jajolikog oblika. Jedva vidljivi zelenkasto-žuti cvjetovi skupljeni su u pazušcima listova. Crne i sjajne sjemenke imaju oblik le?e.

Kilavica

Miris i okus: svježa biljka je bez mirisa, a u osušenom stanju ima miris nalik na kumarin. Okus biljke je opor i slankast.

Vrijeme cvatnje: kraj lipnja do konca rujna.

Stanište: kilavica je na pojedinim staništima vrlo ?esta biljka. U srednjoj Evropi dosta je raširena na pjeskovitim i suhim poljima, neplodnim tlima i pašnjacima.

Ljekoviti dio biljke: sabire se biljka u cvatu (Herba Herniariae). Sabranu biljku treba pažljivo sušiti na sjenovitom mjestu jer, ako se sušenju ne posveti puna pažnja, droga postaje bezvrijedna. Kako je biljka gotovo sasvim prilegla uz tlo, sabire se uvijek samo po suhom i sun?anom vremenu. Sabiranje za kišnog ili ina?e vlažnog vremena daje drogu pomiješanu sa zemljom ili pijeskom. Biljka poslije sušenja mora biti ?ista, bez primjesa zemlje ili pijeska i mora imati ugodan miris na kumarin. Droga se ?uva u tamnim, najbolje staklenim posudama, jer ?uvanje u metalnim posudama nije prikladno.

Ljekovite i djelotvorne tvari: uz tanin i eteri?no ulje može se u biljci utvrdili saponinu sli?an glikozid, nadalje glikozid herniarin i alkaloid paronihin koji ima odvratan miris. Alkaloid paronihin može kod pretjeranog doziranja uzrokovati uzetost.

Ljekovito djelovanje: kilavica je odli?an lijek kod vodene bolesti te u bolestima plu?a, bubrega i mjehura. Kilavica se posebno preporu?a kod upale mokra?nih putova, kod bolesnog pritiska na mokrenje, bolesnog zadržavanja mokra?e (retentio urinae), izlu?ivanja bjelan?evine u mokra?i (albuminurija) kao i kod kamenaca i ostalih taloženja u mokra?nim organima. Kilavica djeluje na smanjenje gr?eva u bolestima bubrega i mjehura, a kod katara mjehura donosi brzo ozdravljenje. Kilavica se ne smije primijeniti u oboljenjima jetre i žu?i, a osobito kod žu?nih kamenaca. Ta ljekovita biljka može lije?iti i odre?ene spolne bolesti. Na?in upotrebe i doziranje odre?uje isklju?ivo lije?nik. Biljni ?aj se može primijeniti na dva na?ina i to kao 2 ?ajne žlice kilavice za pripremu hladnog ?aja ili 1 ?ajna žlica za pripremu vru?eg oparka za 1 šalicu ?aja. ?aj se pije dnevno 1-2 šalice i to nezasla?en.

Primjena u pu?koj medicini: u pu?koj medicini kilavica je obljubljena ljekovita biljka za lije?enje tuberkuloze plu?a bilo u po?etnom stadiju ili kad je bolest ve? napredovala. Pu?ka medicina preporu?a lije?enje kilavicom i svih ostalih plu?nih bolesti, bilo kroni?nog kašlja, katara bronha ili prekomjerne sluzi u plu?ima. Kona?no, ta se ljekovita biljka koristi za lije?enje rana kao i za lije?enje lomova kostiju, pa se u tom slu?aju ili primjenjuje izvana stavljanjem svježe biljke ili se od biljke pripremaju topli i vlažni oblozi. Kod lomova kostiju dodatno se preporu?uje i uzimanje ?ajne kure.

Napomena: kao droga dolaze u obzir dvije vrste kilavice i lo ve? opisana s golim listovima (Herniaria glabra) koja se u našim krajevima pojavljuje južnije i druga s listovima obraslim dla?icama koja dolazi sjevernije (Herniaria hirsuta). Osušena droga s golim listovima više je žu?kasto-zelene boje, dok je ona s dlakavim listi?ima zelenija.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!