Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Smrdljiva kopriva - GALEOPSIS SEGETUM NECK.

Sinonimi: Galeopsis dubia Leers — Galeopsis ochroleuca Lam.

Narodni nazivi: konopljenka — mrtva kopriva — ranjenica — zebrat.

Smrdljiva kopriva

Opis biljke: jednogodišnja, do 50 cm visoka i jako razgranjena biljka sa ?etverobridnom stabljikom koja na koljencima nije odebljana. Stabljika je u svojim donjim dijelovima ?esto crveno nahukana i po ?itavoj svojoj dužini obrasla dlakama. Listovi su jajastog do lancetastog oblika, obrasli svilastim dla?i?ama, s dugim dlakavim peteljkama. Žuto-bijeli usnati cvjetovi imaju napadno žutu mrlju i obrasli su mekanim dlakama. Na donjoj usni cvijeta zapaža se crveno-ljubi?asti ris.

Smrdljiva kopriva

Miris i okus: miris biljke je svojstven, slabo balzami?an, a okus je bljutav i pomalo gorak i slan.

Vrijeme cvatnje: srpanj do rujna.

Stanište: biljka izbjegava staništa s vapnenom podlogom, a ina?e ?esto dolazi u velikom mnoštvu me?u stijenama, kamenolomima, na pješ?anim i šljun?anim tlima, na pješ?anim livadama, uz rubove putova, a rijetko na poljima.

Ljekoviti dio biljke: sabire se ?itava biljka (Herba Galeopsidis) za vrijeme cvatnje i to tako da se odreže iznad zemlje i suši u hladu na prozra?nom mjestu.

Ljekovite i djelotvorne tvari: biljka sadrži ina?e uobi?ajene tvari koje se nalaze u biljkama, jedino sadrži u ve?im koli?inama kremi?nu kiselinu, te fitosterin, mast, še?er, tanin, gorki fruktozid, saponin i pektin.

Ljekovito djelovanje: teško je tvrditi da li je ova biljka koju je opisao Dioskurid upravo ova biljka, iako bi joj primjena u to vrijeme u lije?enju plu?a bila odgovaraju?a. Mattioli (1565) ju je ubrajao me?u koprive, tako da se nalazi pod imenom "žuta mrtva kopriva" kako u njegovom djelu tako i u djelima drugih autora.

Po?etkom 19. stolje?a s tom su se biljkom pravile mnoge reklame kao s univerzalnim ?ajem koji prakti?no lije?i sve bolesti pa ?ak i tuberkulozu plu?a. Tako se na tržištu pojavio ?aj s vrlo zvu?nim nazivima, s nepoznatim mješavinama, pa su radi takvog šarlatanstva morale biti izdane ?ak i službene zabrane. Zna?ajna je ?injenica - kao što i danas biva - da je taj ?aj kao "uvozni" bio naro?ito dobro primljen i prodavan po basnoslovnim cijenama. Kada je prijevara otkrivena, propala je i prava vrijednost biljke i nitko nije o njoj kao "sljeparskoj biljci" htio više ?uti. Ljekovito bilje nikada ne kupujte od nepoznatih kramara i nadrilije?nika, nego ga uvijek nabavljajte u ljekarni, drogeriji ili stru?noj radnji, ako ga ne možete sami ispravno sabrati i konzervirati.

Kada bi se smrdljiva kopriva s nau?nom temeljitoš?u istražila, moralo bi se priznati da je ona vrijedna ljekovita biljka, od koje, me?utim, kao niti od svake druge ljekovite biljke ne treba o?ekivati "?udo", a najmanje onda, ako je bolest postala kroni?na ili, ako su najvažniji životni organi ve? teže napadnuti boleš?u.

Sli?no kao i kod poljske preslice (br. 55) prouzrokuje rastvorljiva kremi?na kiselina smrdljive koprive u zajednici sa saponinima omekšavanje i izlu?ivanje nakupljene sluzi u plu?ima. Tim izlu?ivanjem bronhalne sluzi ne stvara se samo olakšanje, nego bez sumnje nastupa i poboljšanje op?eg stanja, tako da ponovo dobivanje apetita uzrokuje i porast tjelesne snage. Jednako kao i kod poljske preslice i smrdljiva kopriva utje?e povoljno na poboljšanje i obnovu krvi, tako da se od sva tri ovdje udružena bitna ljekovita faktora - rastvaranje sluzi, porast apetita i poboljšanje sastava krvi - zaista može o?ekivati uspjeh u lije?enju kod akutnih i kroni?nih katara, kod osjetljivih plu?a, katara plu?nih vršaka kao i kod infekciozno-gripoznih pojava. Pošto je prema Bohnu smrdljiva kopriva me?u biljkama po sastavu mineralnih tvari najbliža sastavu ljudske krvi, može se ta biljka preporu?iti kod slabokrvnosti i kod oboljenja krvi i slezene.

?aj od smrdljive koprive priprema se tako da se 2 ?ajne žlice preliju 1 šalicom vru?e, ali ne kipu?e, vode i da se ostavi 5-10 minuta da odstoji. ?aj se pije zasla?en medom i 2-3 šalice dnevno u gutljajima. Pove?anje koli?ina dozvoljeno je u posebnim slu?ajevima ali samo po lije?ni?koj uputi i pod lije?ni?kim nadzorom.

Primjena u pu?koj medicini: nabrojene primjene potje?u iz prakse pu?ke medicine, koje su našle i nau?nu potvrdu. U pu?koj medicini biljka je hvaljena i kao sredstvo za izlu?ivanje vode.

Preporuka da se uzima ?aj kod pojave ?ireva (furunkuloza) ima svoje opravdanje, jer ?e svojstvo smrdljive koprive da ?isti i obnavlja krv sigurno ovdje do?i do izražaja.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!