Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Dunja - CYDONIA OBLONGA MILL.

Sinonimi: Cydonia cydonia Karst. — Cydonia maliformis Mili. Beck — Cydonia vulgaris Pers. — Pirus cydonia L.

Narodni nazivi: cunja — funja — gdunja — gunja — kunja — kutinja — tkunja — tunja — vunja.

Dunja

Opis biljke: dunja je sli?na stablu jabuke i njezin je bliži srodnik iako se ?esto pojavljuje u rastu grmolikog oblika. Kora je glatka i sme?a, listovi su nalik listovima jabuke samo što su po rubu cijeli i s donje strane sivo pustenasti. Cvjetovi su veliki, svijetlocrvene do bijele boje i ne dolaze u ?upercima kao kod jabuke nego pojedina?no. Plod je oblika jabuke ili kruške, presvu?en dlakama koje se lako skidaju. Zreli su plodovi zlatnožute boje.

Dunja

Miris i okus: sirovi plodovi dunje imaju izvanredan miris, no okusa su trpka i stežu tako da se jedu samo kuhani.

Vrijeme cvatnje: svibanj do lipnja, a vrijeme sazrijevanja plodova u listopadu. Kod pažljivog uskladištenja naknadna zrioba dunje vrši se ?ak do zime.

Stanište: domovina dunje su šume sjevernog Irana gdje je dunja uspijevala u samoniklom obliku. Grci nazivaju dunju melon kydonion - jabuka iz Kydona, odakle su potekle najljepše sorte. Preko donje Italije prodrla je dunja u ostala podru?ja Evrope, gdje uspijeva u podru?jima vinove loze. Dunja je osjetljiva na mraz i zahtijeva duboka zemljišta.

Ljekoviti dijelovi biljke: sabiru se plodovi u vrijeme od sredine rujna do kraja listopada što je ovisno o klimatskim prilikama staništa na kojima se dunja uzgaja. Liš?e se sabire prema potrebi od sredine svibnja do sredine rujna. Vunasta pokožica plodova oguli se pri upotrebi i osuši. Sjeme dunje (Semen Cvdoniae) treba sabrati prilikom upotrebe plodova i spremiti.

Ljekovite i djelotvorne tvari: plodovi sadrže obilno sluzne tvari: pektin, nadalje masno ulje, amigdalin, emulzin, fosfornu kiselinu i vitamin C.

Ljekovito djelovanje: u ljekarni pripremljena dunjina željezna tinktura (Tinctura Ferri cydoniata) od soka svježih plodova ima jednako i odli?no ljekovito djelovanje protiv bljedo?e kao i kiseli jabu?ni željezni ekstrakt koji je spomenut kod ljekovitog djelovanja jabuke (br. 107). Sluz dunjina sjemena (Mucilago Cydoniae) priprema se stavljanjem sjemena u vodu, a izvana primjenjena daje dobre rezultate u lije?enju. Ne samo da je najbolje sredstvo protiv rana koje nastaju dugotrajnim ležanjem bolesnika (decubitus) i protiv opekotina, nego služi i kao sredstvo za obloge kod upaljenih o?iju i otvorene raspucane kože, naro?ito na prsnim bradavicama.

To svojstvo da dunja djeluje protiv upale uvjetovano je obilnim sadržajem sluznih tvari i pektina. Dunja je zato vrlo pogodno sredstvo kod upale ždrijela i sluznice te krajnika i zra?nih putova. Uživanje kuhane dunje djeluje ljekovito i kod upale želu?ane i crijevne sluznice.

Osim što ublažuje nadražaje i djeluje protiv upala, dunja uzrokuje i stezanje što se pripisuje sadržaju tanina. Budu?i da dunja steže, preporu?a se i izvana za lije?enje rana, a dunja uzeta iznutra ublažuje jaki proljev. Dunja kao jelo koje djeluje na ublaživanje nadražaja i ujedno steže, vrlo je prikladna kod proljeva izazvanih tuberkuloznim ?irevima crijeva jer se u tom slu?aju traži dijetno jelo koje u sebi udružuje oba ta svojstva.

Primjena u pu?koj medicini: voda u kojoj je namo?eno dunjino sjeme dobra je za grgljanje kod ?ireva u grlu. Parne kupelji pripremljene od listova dunje korisne su kod ispadanja debelog crijeva i maternice (prolaps). Sok od dunje, ukuhan s jednakim dijelovima še?era, dobro je sredstvo protiv prsnih bolesti i bolesti grla.

Vunasta pokožica ploda stavljena na rane umiruje krvarenje. Pe?ena dunja, posipana še?erom, spre?ava podrigivanje, a redovno uzimana lije?i bljedo?u. Ako se 5 g zdrobljenog sjemena dunje stavi na mo?enje u 100 g vode tako dugo dok ne nastane sluzasta masa i, ako se ta masa pomiješa sa sirupom od trpuca (br. 108), dobije se odli?an ku?ni lijek kod upale grla, gripoznih nahlada i bronhitisa.

U pu?koj se medicini uvarak od dunje ozna?uje kao sredstvo za pospješenje menstruacije, dok nesavjesni ljudi miješaju taj uvarak sa sominom (br. 179) i upotrebljavaju ga u nedozvoljene svrhe (poba?aj).


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!