Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-08-18


18.08.2002. Ark, Laura, Terry, Jan

Ovo je bila prva sesija nakon 03.02.2001., od kada su zadnji put prisustvovali Terry i Jan, skoro prije 18 mjeseci. Toliko toga se dogodilo do sada, toliko rasta u nama samima i u grupi, što je rezultat rješavanja situacije u vezi VB-om i Frank Scott-om, i čini se da se njihove energije više ne "uklapaju." Zanimljivo je uočiti kako te "frakturirane" energije proizvode takve različite varijacije u kontaktu i to je važno zapamtiti jer je slično stanje postojalo i u tri sesije u kojima je VB bio prisutan za stolom.

P: (L) Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: (L) I koga imamo sa nama večeras?

O: Xtqf.

P: (L) Da li je to ime?

O: Da.

P: (L) I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopeia.

P: (L) To nije način na koji obično pišete ime, zašto ste napisali drugačije?

O: 3 namjere.

P: (L) 3 namjere? (T) Jeste li sa Cassiopaea-e?

O: Pozdrav. Ne.

P: (T) Tko ste?

O: Namjera.

P: (T) Vaša namjera?

O: Pomoći tebi.

P: (T) Ali niste sa Cassiopaea-e?

O: Ne.

P: (T) I vaše ime je Xtqf?

O: P I R

P: (L) Hm, čudno, nikad nismo imali ovako nešto, osim onog kad je Vincent bio kod ploče. (T) Što je P I R?

O: Pirpimmoonikknqe.

P: (L) Da li je energija drugačija sa Terri-jem kod ploče?

O: !

P: (L) Očito se moramo pregrupirati, zato što imamo drugačiji set energija.

O: O!

P: (T) Pišete li u skraćenicama ili fonetski?

O: !

P: (T) Kada ukažete na "!", što to znači osim "!", koristite li to kao skraćenicu za nešto?

O: Da.

P: (T) Kakva skraćenica?

O: Izgubljeni rhhjlmos.

P: (T) Jesmo li izgubili vezu?

O: Prema bolesti.

P: (J) Prema bolesti?

O: Da.

P: (J) Tko je bolestan?

O: Privremeno.

P: (T) Što je privremeno, kanal je bolestan?

O: Pogledaj! Bok! Pogledaj! Bok!

P: (T) Vi ste pozdravili... da li je Cassiopaea ovdje negdje?

O: Da.

P: (T) Hoće li oni razgovarati sa nama noćas? Hoćemo li razgovarati sa nama noćas? ( planceta se miče i preletjela je do mjesta gdje sjede Ark i Laura, skoro je sletjela sa stola. Zatim, tišina. ) (T) Jeste li otišli? Kako nam hoćete pomoći? Jeste li još uvijek tu?

O: Drugi.

P: (T) Što drugi?

O: TQ.

P: (L) Ništa. (T) U redu, ovo je drugačije. (L) Jeste li bolesni? (T) Ne. (L) Dobro, zašto su govorili o "prema bolesti" i govorili su prema, a ne previše?

O: E I T H 1.

P: (T) Eith?

O: Ti se boriš.

P: (T) Protiv čega se borim? (L) Ti se boriš. (A) U redu, pokušaj sada, zajedno, pokušajmo...

O: Da.

P: (T) Ne, mi se ne borimo, mi samo diskutiramo.

O: Terry.

P: (T) Da to sam ja, Terry, ja se borim?

O: Da.

P: (T) Ja se borim? Protiv čega se borim?

O: Cassiopaea.

P: (T) Protiv čega se borim?

O: P I I G H K M O R. ( planceta "skakuće" oko ploče )

P: (L) Dobro, zamjenit ćemo se, da vidimo što će se dogoditi. ( Terry sklanja ruku sa plancete, ostavlja samo Arka i Lauru ) (L) Zdravo, zdravo, da li ima nekog?

O: Dajte odmor Terry-ju.

P: (L) Što hoćete reći?

O: On nije više podešen jer je bio dugo odsutan.

P: (L) Što je u vezi ove bolesti?

O: Bolest se slaže s ovakvom rezonancijom energije. Terry treba ubrazditi kanal.

P: (L) Kako da to učini? (T) Da, kako da to učinim? (L) Kako osoba to radi?

O: Prvo provodi vrijeme u učenju i ide prema istom niovu znanja kao ostali koji su u rezonanciji.

P: (T) Sada se miče jako brzo, puno brže sada! (L) Dakle drugim riječima, hmmm...dobro, neznam. (A) Ne razgovaramo sa Kasiopejcima, mi razgovaramo sa nekim nepoznatim.

O: Da, Cassiopaea.

P: (L) Zašto je sricanje bilo čudno prvi put?

O: Manjak rezonancije.

P: (T) Dobro, pretpostavljam da sam bez rezonancije. (L) Zašto je Terry van rezonancije?

O: Predugo odsustvo i brige iz njegovog života.

P: (T) Previše trećeg denziteta?

O: Da.

P: (T) Bilo je to jedno jako poslovno ljeto. (J) Puno događaja. (L) Dobro, recite što da učini oko toga, želite li znati što učiniti oko toga?

O: Interakcija je vrlo poželjna. Čak i ako je samo u kontaktu e-mailom.

P: (T) E-mail? Imaju li e-mail u 6. denzitetu?

O: Stvaranje rezonancije je dug proces.

P: (T) Dakle biti predugo udaljen, uzrokuje gubitak rezonancije, frekvencije?

O: Ne gubitak, nego se gubi ritam, neuspjeh držanja koraka sa brzinom napredovanja sa drugima koji su umreženi.

P: (T) Pa, to bi moglo biti. (L) Dobro, vi niste izgubili ništa. (T) Ja samo nisam stekao nešto. (J) Mi nismo pratili grupu zato što smo bili usredotočeni na druge stvari. Bili smo udaljeni manje-više 4 godine otkad smo se preselili. Ali mislim da je on sve do nedavno kontaktirao i držao vezu. Sa svim što se dešavalo, nije imao više vremena. (T) Moraš raditi da bi mogao preživjeti.

O: On se čvrsto drži.

P: (T) Bolje čvrsto nego nikako - pretpostavljam. Mogu li pokušati opet? (L) Pokušaj, samo nastavi udarati.

O: Da, nastavi signalizirati.

P: (T) Pozdrav. Pozdrav. (L) Mi smo mnogo razmišljali o tome, o odnosu buke i signala i naravno... (J) To je skoro kao podešavanje signala radio-stanica. (L) Aha.

O: Krava.

P: ( Smijeh ) (L) U redu, moram otkriti što krava znači. (T) Nazivate li mene krava? Muuu. ( Smijeh ).

O: Svete krave.

P: (T) Ja sam sveta krava? Imam mačke, svete mačke. Imamo krave dolje dalje u ulici. Kakve svete krave? (L) Svete krave je pojam koji grupa korisiti kada se to odnosi na to da se ljudi drže za neke svoje ideje koje trebaju pustiti; drže se za pretpostavke i ideje... (J) Koje te zadržavaju na jednom... (L) Točno. Zapravo, jeste li vidjeli našu malu sliku - "Bez Svetih Krava, bez BIKOVA"? Hoćete reći da Terry ima svete krave?

O: Neke.

P: (T) Nemamo li svi? (L) Hah! Ne više. Naučili smo kako ih se riješiti, i to vrlo bolno! (T) Uvijek sam se smatrao razbijačem svetih krava.

O: Terry treba ući u energetski tok.

P: (T) Kako da uđem u tok?

O: Umrežavanje pomaže.

P: (T) Da li to znači da trebam povremeno pisati na forumu? Pokušavam pratiti što pišete. To je samo po sebi, dosta posla.

O: Pažnja je dvosmjerni signal. Radi nabolje u razmjeni.

P: (J) Dakle samo čitanje postova ne održava energiju u toku kao aktivno sudjelovanje, to hoćete reći? (A) To je otprilike slično kao kad učite nešto, ali to ne vježbate. Vježbe teku od vas prema vašem odgovoru, i samo kad odgovorite, vi uistinu dobijete pomoć. Ako samo čitate bez odgovaranja, to je drugačiji proces učenja. (T) To bi moglo biti. Kako ploča radi sa drugima inače? Ljudi koji prije nikad nisu dodirnuli ploču? (L) Dobro, mi to više ne radimo. Vrlo je neizvjesno. (A) U početku smo pokušali i imali smo problema. (J) Kako često je netko na ploči osim vas dvoje? (L) Nikad. Ne radimo tako više. (J) Dakle, uvijek samo vas dvoje? (L) Aha, to je rezonancija, pretpostavljam. (J) Dakle, činjenica je da je proces ubrazdio vaše energije... (A) Da, to je moguće. (J)...i spojeno sa činjenicom da je Terry bio udaljen i nije bio ukalupljen u energiju zbog svega što se dešavalo. (T) Može li biti da se energija, sama po sebi promijenila? Ili svaka osoba donosi drugačiju energiju?

O: Rezonancija koja je čista - svojstvena je kolinearnosti. Takva može rezonirati sa jačim signalom slične čistoće.

P: (A) Kolinearnost znači biti jednolinijski, ići u istom smjeru (J) Ići istim pravcima. (J) Vas dvoje ste kolinearni sada, bili ste od kada ste se spojili, uvijek ste bili kolinearni. Tako da je to način na koji ste vi ubrazdili međusobno vašu rezonanciju. (L) Aha. (T) Da li smo i mi kolinearni, s više uvijanja, možda? ( prema Jan ) (J) Pa, mislim da jesmo. (L) Jedna stvar za koju mislim da se dogodila ili se događa sa grupom je ta da zbog interakcije svi postanu više-manje kolinearni. To je poput povećavanja, svi su... svi dolaze na isto... neznam kako bih to rekla. Nije isto, zato što svi imaju svoju vlastitu perspektivu, ali oni svi pridonose tome. To je poput hrpe drugačijih ljudi koji stoje u krugu, promatrajući nešto, i svi, svatko na svoj način opisuje svoju određenu perspektivu toga... (T) Kao da opisuju slona. (L)...i cijeli slon raste iz toga. (J) Drugim riječima, on se izgrađuje na osnovi svačije koncentracije i njihovog fokusa. To je kako svatko pridonosi... (L)...i pridonošenje... (J)...usredotočava se prema stolu i sve se gradi od toga. (L) Aha, to je jedini način na koji to mogu opisati, jer svi imaju individualne percepcije, ali ono što učimo je nešto usred toga, što raste iz svačijeg doprinosa. I naravno, ova osoba ovdje pridonosi svojim pogledom, a ona osoba tamo ima pristup tome, tom znanju. (J) Dobro, ako se to gradi dok idete putem i napredujete, svačija percepcija se mjenja kako ona i raste, zato što se taj netko i mijenja i izgrađuje. I oni gledaju u to i pridonose tome kako se to mjenja. (L) Aha, i sam taj čin te razmjene povezuje njih sve skupa. (T) Da, ima smisla. Uvijek sam osjećao, da kad je materijal vani na internetu, više ljudi će ga čitati i više ljudi će postati prilagođeni njemu.

O: Terry ima mnogo vrijednosti sa kojima može pridonijeti, a isto tako može mnogo i dobiti.

P: (T) U redu, koje su moje svete krave?

O: Tvoja mišljenja.

P: (T) Moja mišljenja su svete krave? Koja mišljenja? Imam ih previše. Moja mišljenja u vezi čega?

O: Mnoga pitanja koja bi mogla biti otvorena prema većoj svjesnosti sa činom umrežavanja sa mnogim perspektivama.Važno je ne zatvoriti nikakva vrata.

P: (T) Istinito, ali moja mišljenja su ekstremno čudna i vrijeđam mnoge ljude s njima. (J) Ili zatvaraš vrata. (T) Zatvaram li vrata ako ne izražavam svoja mišljenja?

O: Vrata su zatvorena od nerada sa izazovima mišljenja jednako "čudnih".

P: (T) Ali mišljenja su mišljenja, a vrijeđati nekoga je sasvim druga stvar, ne želim vrijeđati ljude sa svojim mišljenjima. (L) Ne mislim da je u tome stvar. Ti razgovaraš sa ljudima koji nemaju čudna mišljenja. (T) Hmm, razgovaram sa ljudima sa uistinu čudnim mišljenjima, koja mene čine skoro normalnim. (J) Oni su rekli: "Vrata su zatvorena od nerada sa izazovima mišljenja jednako čudnih". (A) Normalno, stvar je u tome da kad imate jako mišljenje u vezi nečega i mišljenje se sukobi sa nekim drugim mišljenjem, tu postoji sukob i pitanje je kako ćeš se postaviti: ti možes reći: nije me briga ili možeš pokušati riješiti sukob analiziranjem, tako što ćeš biti otvoren tome da promjeniš mišljenje; to ne znači da se moraš složiti sa nekim drugim mišljenjem. Ali kod analiziranja dvije različite stvari, ti možeš vidjeti kako je moguće mijenjanje tvog mišljenja u jednom sasvim novom pravcu. Vidiš, ovo je crno, ovo je bijelo. U redu, što možemo napraviti od ovog? Dobro, možemo otkriti da postoji cijeli spektar boja koje možemo otkriti, dugu, na primjer. Nakon toga kažemo: "Oh moj Bože, duga!" za koju nismo ni znali da postoji. (J) I tada shvatite: "Kad nisam vidio vašu bijelu boju prema mojoj crnoj, nije niti itko od nas vidio stvari između." (L) Dobro, vidjeli smo što se događa sa grupom, da će netko imati mišljenje, ja ću imati mišljenje, bilo tko može imati mišljenje, ali oni će reći: mi uistinu ne volimo govoriti previše o mišljenjima. Vi ste vidjeli način na koji ta dinamika funkcionira. Vi možete reći da imate neko mišljenje ili "svoju istinu", a netko će reći: 'Na čemu temeljiš mišljenje, objasni." I obično u toku toga, oni će reći: "'Ok, u redu, razmislimo o ovom mišljenju." I tada će svi govoriti o tom mišljenju. I tada, na kraju, možemo još uvijek imati isto mišljenje, ali iz drugačijeg razloga nego na početku. Ili ga možemo promijeniti. (A) Ali mislim da je glavna stvar u tome da ljudi uče da ova razmjena ili ovo umrežavanje nije samo neka teška rasprava, nego ima direktnu primjenu u njihovim životima. Oni žele učiniti nešto, kao npr. biti slobodan od programiranja ili vidjeti matricu kako utječe na sve; uočiti, vidjeti, interpretirati stvari koje im se dešavajui u smislu opće okosnice stvarnosti i da bolje razumiju vlastito mjesto u toj stvarnosti. I tada to postane praktična stvar i zato ljudi uče da, kad su otvoreni za nešto novo, oni mogu primijetiti stvari koje su im korisne. ( daljnja rasprava ) (T) Dakle, postoje li bilo kakva određena mišljenja koja možete istaknuti, na kojima mogu početi raditi? (L) Oh Terry, ti znaš da nebi trebao pitati takva pitanja, znaš to! ( smijeh )

O: On pokušava zeznuti Majku Cassiopaea-u. Ne danas!

P: (T) Dobar pokušaj, bez uspjeha ( smijeh ).

O: Nema preskakanja!

P: (T) Dobro imam puno posla, zar ne? Imam mišljenja o svemu. (L) Zar nemamo svi? (T) Koji... (L) Samo ih počni bacati van. (T) Kako da ih izbacim, a da ne vrijeđam? Pokušam ne biti uvredljiv prema ljudima... jer nemam razloga...

O: Pitaj pitanja!

P: To je vrlo jednostavno. Ako imam mišljenja i želim samo izraziti mišljenje drugim ljudima, to je signal da ne želim ništa naučiti. Ako mislim da znam sve, gdje je tu otvorenost prema rastu i napretku? Rješenje je samo obustaviti sva mišljenja i biti radoznao i pitati i vidjeti da li možeš nešto naučiti. Samo probaj: "Ja obustavljam sva mišljenja. Čak i ako imam jedno, neću ga izraziti." Zato što prije ili kasnije, ako postavljaš pitanja, ljudi će početi razmišljati i pokušavati odgovoriti i tada će početi pitati: "Dobro, reci nam što ti misliš." Zar ne? "Sumnjivo je da on samo pita i neda ništa od sebe" ( smijeh ). I tada to postaje dinamična razmjena.

O: Umrežavanje radi!!!

P: (T) Zapravo, budući da smo radili antikne predstave, razgovarao sam sa više ljudi nego dosad; ljudima koje nikad nisam sreo, ljude od svuda unaokolo. Neki od njih imaju mišljenja koja čine da se ja osjecam dobro!

O: Jeste li kolinearni?

P: (L) Kolinearni, znači da idete u istom pravcu. (T) Drugim rječima, imaju li ista mišljenja koja i ja imam? (A) Ne. Ne. Samo da li idu u istom pravcu. (L) Ne morate imati ista mišljenja, ali vi želite ići u istom smjeru. Što su njihovi ciljevi? (T) Neznam, većinom su to samo ljudi s kojima razgovaram na predstavama. Razgovaram s njima samo par minuta. (J) Nema tu kolinearnosti. (A) Oni čak nemaju niti kolinearne interese; osim poslovne. (T) Dobro, ne šteti ako pokušam njima objasntiti OPD filozofiju: budi fin i prijateljski raspoložen; pokaži im da ih cijeli svijet ne mrzi. (J) Još nismo došli do stupnja da vučemo ljude s ulice. (T) Imate li bilo što za reći na ovo?

O: Prvo morate izabrati vaše ciljeve. Zatim se umrežavate sa ostalima koji imaju slične ciljeve, da bi postigli te ciljeve. Što vi želite? Diplomirati ili ponavljati razred?

P: (T) Pa diplomiranje je uvijek najbolje. (L) Dobro, znaš što je Gurdjieff govorio: "Nitko nemože pobjeći sam. Morate imati grupu, morate imati plan, i morate odraditi taj posao". Nitko to ne može učiniti sam i vi morate imati pomoć od nekoga tko je to učinio prije. To je vrlo važna stvar, koju je rekao o tome. Kaže: prvo, morate razumijeti da ste u zatvoru, a tada morate učiti o zatvoru, morate učiti o tome kako izaći i vi to možete samo naučiti od nekog tko je već pobjegao. To ne možete učiniti sami zato što vam treba cijela ekipa. (T) Za izaći? (L) Aha, to je govorio i to je tako istinito. Jer čim se počnete migoljiti u matrici, matrica vas opali po glavi. (T) Matrica je programirana da nas drži ovdje. I da nas drži glupima. (L) Aha. U redu, jesmo li gotovi sa tobom, Terry? (T) Mislim da jesmo! Imam pitanje. Što se dogodilo s Arkovim i Laurinim kompjuterom ovog vikenda?

O: Uglavnom je to bio psihički signal predstojeće kvantne promjene.

P: (T) Samo zato što su računala "pala"? Uh, možete li to malo pojasniti?

O: Fluidnost realnosti utječe na "hardver" koji je osjetljiv na takav tok.

P: (A) Dakle nešto se mjenja, stvarnost je tekuća, promjena utječe na hardver i svašta se događa, vjerojatno zbog interakcije onog što je izvan nas i hardvera. Teško je naći stvarni razlog. (L) Mislim da je ono što se dogodi ponekad, to da realitet počinje fluktuirati i vi postanete toga psihički svjesni i psihička energija u vašem vlastitom sistemu utječe na sve stvari u vašoj okolini koja je osjetljiva na tu vašu psihičku energiju. Ovako vam vaša psihička energija može nešto signalizirati. To je je poput onog crnog mačka kojeg vidite kako hoda dva puta u Matrix-u ( filmu ) . (A) Mislim je to kao sa ovim mađioničarem o kojem si pričala danas, stvarni mađioničar, koji miješa svoje vješte ruke sa stvarnom magijom, točno? Jedno pomaže drugom i vi možete reći: "Dobro, on ne pokazuje stvarnu magiju, zato što su sve to trikovi." Ne! Nešto da, ali nešto je i stvarna magija. Ali on ih miješa zajedno, zato što to jako dobro radi zajedno. Stvarna magija ne radi uvijek. Radi tu i tamo i vi nemate punu kontrolu nad time, dakle morate si pomagati vježbanjem. To je isto kao kada mi međusobno djelujemo na našu stvarnost. Tekuća je kada smo u izvjesnom stanju. I kada je tekuća zbog tog našeg stanja, električne stvari koje su u našoj okolini, također su u izvjesnom stanju. I neke stvari koje se dogode, vjerojatno su se desile zbog naše interakcije. Što je bio razlog? Dogodilo se nešto neobično, zato što ste tisuću puta upalili prekidač, a možda ste ovaj put to napravili na drugačiji način nego inače, točno? Tako da je to ono što ja mislim.

O: Kaos je dio stanja ili stvaranja nove stvarnosti ( realiteta ).

P: (T) Postoji mnogo stvarnosti unaokolo koje će se prelomiti... Što je kvantna promjena koja dolazi? Kvantna promjena.

O: To ovisi o promatraču.

P: (T) U redu, to ima smisla. Ovisno o tome kako promjena utječe na tebe, to će biti način na koji si ti povezan s njom i svi će se drugačije odnositi na to. (J) Dakle, nešto dolazi, to je ono što je računalo prepoznalo. ( glasan tresak se čuje iz blizine ureda i opreme za podizanje, svi su ustali da bi vidjeli što je to bilo, ali ništa nije nađeno ) (T) Jeste li vi to upravo otvorili kvantna vrata za nas?

O: Ha,ha! Ulovili smo te.

P: (T) Ulovili ste me? (J) Aha, mi smo izašli iz sobe, da vidimo, zar ne? (T) Vi ste to učinili?

O: Vi ste učinili.

P: (T) Mi? Ja sam učinio. Ja sam učinio? Kako sam to učinio? (A) Nemam pojma.

O: Psihički tok.

P: (T) Nadam se da, što god da je to bilo, da nije bilo računalo. Ark je potrošio previše vremena da bi ga popravio. ( rasprava je uslijedila s obzirom na tresak koji smo čuli, koji je Terry opisao kao vrlo glasan zvuk otvaranja i zatvaranja vrata )

O: Samo se sjeti cijelog potencijala koji nije zakočen.

P: (J) Jesmo li mi svi to učinili ili samo Terry?

O: Uglavnom Terry zbog njegovog trenutog unutarnjeg kaotičnog stanja.

P: (T) U redu, ja sam u nekoj vrsti kaotičnog stanja. (J) Da li je to zbog kofeina i šećera?

O: Ne. Terry vidi svoj pravac i nalazi se u nekoj vrsti nemira zbog unutarnje svjesnosti o izborima ispred njega i o potencijalima. On se odrekao mnogih ciljeva u svojoj prošlosti i postoji velik osjećaj gubitka i želje da se vrati na taj svoj put.

P: (T) Dobro, to je prilično teško. (J) Aha, je.

O: Bilo je teško kada je i pao, također.

P: ( Smijeh ) (T) U redu, humor. Kad je pao. Sviđa mi se to. To je dobro. Oni nisu nikada prije govorili o meni na ovakav način. Neznam što pitati. Što još imate, nastavite. Nastavite mi objašnjavati stvari i ja ću vidjeti da li imam neka pitanja onda. Malo sam zbunjen sad! (A) Nisi li ti imala pitanje? (L) Aha, htjela sam pitati da li bi trebala biti više zabrinuta ili obratiti pozornost na ovu drugu situaciju o kojoj smo raspravili prije, ili ne? BT stvar?

O: Svjesnost je dobra i shvaćanje da se čak i onima, koji mogu prevariti sebe i ostale, može pomoći na neki način.

P: (L) Dobro, to pomaže. Drugim rječima, ako postoji neko pretvaranje ili pokušaj prevare, sve dok smo svjesni toga, možemo dopustiti nastavak u slučaju kad bi to moglo pomoći toj osobi, a pomoć koju ona daje je također korisna. Zato što se ponekad ljudi pretvaraju i tada shvate da komunicirajući sa okolinom u kojoj su se pretvarali, zapravo postanu realniji nego što su bili. Znate što mislim? (T) Oh da, apsolutno. (L) Dakle, možda je to primjenjivo. (T) To bi moglo biti. Znam na što se to odnosi. Imam pitanje o računalima, može? Da li bi Ark trebao razmotriti formatiranje servera sa Windows 2000 na njemu, ako je također nešto drugo na njemu?

O: Ovaj problem će uskoro biti riješen na neobičan način.

P: (T) Oh dobro, ne moraš instalirati Win 2000-cu opet. (A) Možda radi sada. (T) Samo misao koja je došla, samo zato što oni niti kroz firewall od 50 dolara i ni kroz firewall od 50000 dollara ne mogu reći tko je to bio i provider također ne može reći tko je to bio. Oni vide aktivnost, ali nitko nezna što se zbiva. (A) Aha. (L) Dobro, dakle nemamo problem sa kompjuterom o kojem trebamo brinuti. (T) To može biti lako riješeno. Imam put koji moram slijediti. ( L i J ) Neznam kako lako to može biti rješeno! (T) Dobro, pokušavam uvjeriti sebe, mislim da bi mnogo rađe ponovo instalirao Windows 2000! Bilo koje druge zadnje riječi, bilo koja druga pitanja? Bilo koji savjet, misli, ideje, smjerovi? Osim "otkrijte".

O: Prvo potraži želju svog srca i sve ostalo će se posložiti samo od sebe.

P: (T) Sviđa mi se to. To bi bilo dobro za staviti na majcu. Neka druga pitanja? (L) Jedino pitanje koje imam sad je... opet nadlijeće taj prokleti helikopter! (T) Strašno, to nije Bayflight? (L) Oni se maskiraju kao sve vrste helikoptera: policija, Bayflight ... (T) Znate, SWAT ekipa će se spustiti: "Želimo vam postaviti par pitanja oko opreme vrijedne 5 milijuna dolara iz Washingtona". (J) Imam pitanje. Postoji li nešto što mogu učiniti da bi pomogla Terriju?

O: Najbolje je da ga pustiš da ide svojim pravcem.

P: (T) U redu, još jedno pitanje, znam svi smo umorni. U vezi ovih ciljeva kojih sam se odrekao, da li je to bilo zato što sam bio uplašen ili sam učinio nešto stvarno dobro za nekog drugog kad sam ih odbacio?

O: Uglavnom prvo, s tim da je to uglavnom bio strah od gubitka.

P: (T) Pokušavam razumjeti što su rekli i staviti to u perspektivu svog života. Jesam li bio OPS ili OPD u vrijeme kad sam odbacio te stvari, zvuči kao da sam bio OPS. Dakle, ja sam ranjavao sebe kad sam to radio.

O: Želja za pomaganjem drugima često može imati OPS, ako je razlog strah u dubokim nivoima.

P: (T) Strah od čega?

O: Gubitka.

P: (T) Hmm, morat ću razmisliti o ovome neko vrijeme. (L) Gubitak čega? (T) Dobro pitanje, gubitak čega?

O: Poštovanja, ljubavi, ostalih mišljenja i najviše: gubitak slike o samom sebi.

P: Mislim da oni kažu da si se odrekao stvari koje si želio učiniti, da bi učinio druge stvari koje si mislio da ih trebaš raditi nebi li tako pomogao drugim ljudima, i razlog zbog kojeg si to radio je bio taj što si mislio da ako se ne žrtvuješ, svoje vlastite želje i potrebe i sve stvari koje si želio slijediti, da će onda drugi ljudi imati lošije mišljenje o tebi ili te neće voljeti, ili bi mislili da si sebičan... (J) Zato što bi izgubio svoju vlastitu sliku o samom sebi. (L)...a ta slika je bila spasitelj, pomagač, onaj koji popravlja. (T) Dobro, to sve zbraja gore izneseno? (L) Hej, pa mi svi to poznajemo. Strah od gubitka. Velik gubitak slike o samom sebi. (T) U redu, mogu poraditi na tome, to je nešto na čemu mogu raditi. Uh, nešto drugo?

O: Pozdrav.