Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-08-18


18.08.2002. Ark, Laura, Terry, Jan

Ovo je bila prva sesija nakon 03.02.2001., od kada su zadnji put prisustvovali Terry i Jan, skoro prije 18 mjeseci. Toliko toga se dogodilo do sada, toliko rasta u nama samima i u grupi, što je rezultat rješavanja situacije u vezi VB-om i Frank Scott-om, i ?ini se da se njihove energije više ne "uklapaju." Zanimljivo je uo?iti kako te "frakturirane" energije proizvode takve razli?ite varijacije u kontaktu i to je važno zapamtiti jer je sli?no stanje postojalo i u tri sesije u kojima je VB bio prisutan za stolom.

P: (L) Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: (L) I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Xtqf.

P: (L) Da li je to ime?

O: Da.

P: (L) I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopeia.

P: (L) To nije na?in na koji obi?no pišete ime, zašto ste napisali druga?ije?

O: 3 namjere.

P: (L) 3 namjere? (T) Jeste li sa Cassiopaea-e?

O: Pozdrav. Ne.

P: (T) Tko ste?

O: Namjera.

P: (T) Vaša namjera?

O: Pomo?i tebi.

P: (T) Ali niste sa Cassiopaea-e?

O: Ne.

P: (T) I vaše ime je Xtqf?

O: P I R

P: (L) Hm, ?udno, nikad nismo imali ovako nešto, osim onog kad je Vincent bio kod plo?e. (T) Što je P I R?

O: Pirpimmoonikknqe.

P: (L) Da li je energija druga?ija sa Terri-jem kod plo?e?

O: !

P: (L) O?ito se moramo pregrupirati, zato što imamo druga?iji set energija.

O: O!

P: (T) Pišete li u skra?enicama ili fonetski?

O: !

P: (T) Kada ukažete na "!", što to zna?i osim "!", koristite li to kao skra?enicu za nešto?

O: Da.

P: (T) Kakva skra?enica?

O: Izgubljeni rhhjlmos.

P: (T) Jesmo li izgubili vezu?

O: Prema bolesti.

P: (J) Prema bolesti?

O: Da.

P: (J) Tko je bolestan?

O: Privremeno.

P: (T) Što je privremeno, kanal je bolestan?

O: Pogledaj! Bok! Pogledaj! Bok!

P: (T) Vi ste pozdravili... da li je Cassiopaea ovdje negdje?

O: Da.

P: (T) Ho?e li oni razgovarati sa nama no?as? Ho?emo li razgovarati sa nama no?as? ( planceta se mi?e i preletjela je do mjesta gdje sjede Ark i Laura, skoro je sletjela sa stola. Zatim, tišina. ) (T) Jeste li otišli? Kako nam ho?ete pomo?i? Jeste li još uvijek tu?

O: Drugi.

P: (T) Što drugi?

O: TQ.

P: (L) Ništa. (T) U redu, ovo je druga?ije. (L) Jeste li bolesni? (T) Ne. (L) Dobro, zašto su govorili o "prema bolesti" i govorili su prema, a ne previše?

O: E I T H 1.

P: (T) Eith?

O: Ti se boriš.

P: (T) Protiv ?ega se borim? (L) Ti se boriš. (A) U redu, pokušaj sada, zajedno, pokušajmo...

O: Da.

P: (T) Ne, mi se ne borimo, mi samo diskutiramo.

O: Terry.

P: (T) Da to sam ja, Terry, ja se borim?

O: Da.

P: (T) Ja se borim? Protiv ?ega se borim?

O: Cassiopaea.

P: (T) Protiv ?ega se borim?

O: P I I G H K M O R. ( planceta "skaku?e" oko plo?e )

P: (L) Dobro, zamjenit ?emo se, da vidimo što ?e se dogoditi. ( Terry sklanja ruku sa plancete, ostavlja samo Arka i Lauru ) (L) Zdravo, zdravo, da li ima nekog?

O: Dajte odmor Terry-ju.

P: (L) Što ho?ete re?i?

O: On nije više podešen jer je bio dugo odsutan.

P: (L) Što je u vezi ove bolesti?

O: Bolest se slaže s ovakvom rezonancijom energije. Terry treba ubrazditi kanal.

P: (L) Kako da to u?ini? (T) Da, kako da to u?inim? (L) Kako osoba to radi?

O: Prvo provodi vrijeme u u?enju i ide prema istom niovu znanja kao ostali koji su u rezonanciji.

P: (T) Sada se mi?e jako brzo, puno brže sada! (L) Dakle drugim rije?ima, hmmm...dobro, neznam. (A) Ne razgovaramo sa Kasiopejcima, mi razgovaramo sa nekim nepoznatim.

O: Da, Cassiopaea.

P: (L) Zašto je sricanje bilo ?udno prvi put?

O: Manjak rezonancije.

P: (T) Dobro, pretpostavljam da sam bez rezonancije. (L) Zašto je Terry van rezonancije?

O: Predugo odsustvo i brige iz njegovog života.

P: (T) Previše tre?eg denziteta?

O: Da.

P: (T) Bilo je to jedno jako poslovno ljeto. (J) Puno doga?aja. (L) Dobro, recite što da u?ini oko toga, želite li znati što u?initi oko toga?

O: Interakcija je vrlo poželjna. ?ak i ako je samo u kontaktu e-mailom.

P: (T) E-mail? Imaju li e-mail u 6. denzitetu?

O: Stvaranje rezonancije je dug proces.

P: (T) Dakle biti predugo udaljen, uzrokuje gubitak rezonancije, frekvencije?

O: Ne gubitak, nego se gubi ritam, neuspjeh držanja koraka sa brzinom napredovanja sa drugima koji su umreženi.

P: (T) Pa, to bi moglo biti. (L) Dobro, vi niste izgubili ništa. (T) Ja samo nisam stekao nešto. (J) Mi nismo pratili grupu zato što smo bili usredoto?eni na druge stvari. Bili smo udaljeni manje-više 4 godine otkad smo se preselili. Ali mislim da je on sve do nedavno kontaktirao i držao vezu. Sa svim što se dešavalo, nije imao više vremena. (T) Moraš raditi da bi mogao preživjeti.

O: On se ?vrsto drži.

P: (T) Bolje ?vrsto nego nikako - pretpostavljam. Mogu li pokušati opet? (L) Pokušaj, samo nastavi udarati.

O: Da, nastavi signalizirati.

P: (T) Pozdrav. Pozdrav. (L) Mi smo mnogo razmišljali o tome, o odnosu buke i signala i naravno... (J) To je skoro kao podešavanje signala radio-stanica. (L) Aha.

O: Krava.

P: ( Smijeh ) (L) U redu, moram otkriti što krava zna?i. (T) Nazivate li mene krava? Muuu. ( Smijeh ).

O: Svete krave.

P: (T) Ja sam sveta krava? Imam ma?ke, svete ma?ke. Imamo krave dolje dalje u ulici. Kakve svete krave? (L) Svete krave je pojam koji grupa korisiti kada se to odnosi na to da se ljudi drže za neke svoje ideje koje trebaju pustiti; drže se za pretpostavke i ideje... (J) Koje te zadržavaju na jednom... (L) To?no. Zapravo, jeste li vidjeli našu malu sliku - "Bez Svetih Krava, bez BIKOVA"? Ho?ete re?i da Terry ima svete krave?

O: Neke.

P: (T) Nemamo li svi? (L) Hah! Ne više. Nau?ili smo kako ih se riješiti, i to vrlo bolno! (T) Uvijek sam se smatrao razbija?em svetih krava.

O: Terry treba u?i u energetski tok.

P: (T) Kako da u?em u tok?

O: Umrežavanje pomaže.

P: (T) Da li to zna?i da trebam povremeno pisati na forumu? Pokušavam pratiti što pišete. To je samo po sebi, dosta posla.

O: Pažnja je dvosmjerni signal. Radi nabolje u razmjeni.

P: (J) Dakle samo ?itanje postova ne održava energiju u toku kao aktivno sudjelovanje, to ho?ete re?i? (A) To je otprilike sli?no kao kad u?ite nešto, ali to ne vježbate. Vježbe teku od vas prema vašem odgovoru, i samo kad odgovorite, vi uistinu dobijete pomo?. Ako samo ?itate bez odgovaranja, to je druga?iji proces u?enja. (T) To bi moglo biti. Kako plo?a radi sa drugima ina?e? Ljudi koji prije nikad nisu dodirnuli plo?u? (L) Dobro, mi to više ne radimo. Vrlo je neizvjesno. (A) U po?etku smo pokušali i imali smo problema. (J) Kako ?esto je netko na plo?i osim vas dvoje? (L) Nikad. Ne radimo tako više. (J) Dakle, uvijek samo vas dvoje? (L) Aha, to je rezonancija, pretpostavljam. (J) Dakle, ?injenica je da je proces ubrazdio vaše energije... (A) Da, to je mogu?e. (J)...i spojeno sa ?injenicom da je Terry bio udaljen i nije bio ukalupljen u energiju zbog svega što se dešavalo. (T) Može li biti da se energija, sama po sebi promijenila? Ili svaka osoba donosi druga?iju energiju?

O: Rezonancija koja je ?ista - svojstvena je kolinearnosti. Takva može rezonirati sa ja?im signalom sli?ne ?isto?e.

P: (A) Kolinearnost zna?i biti jednolinijski, i?i u istom smjeru (J) I?i istim pravcima. (J) Vas dvoje ste kolinearni sada, bili ste od kada ste se spojili, uvijek ste bili kolinearni. Tako da je to na?in na koji ste vi ubrazdili me?usobno vašu rezonanciju. (L) Aha. (T) Da li smo i mi kolinearni, s više uvijanja, možda? ( prema Jan ) (J) Pa, mislim da jesmo. (L) Jedna stvar za koju mislim da se dogodila ili se doga?a sa grupom je ta da zbog interakcije svi postanu više-manje kolinearni. To je poput pove?avanja, svi su... svi dolaze na isto... neznam kako bih to rekla. Nije isto, zato što svi imaju svoju vlastitu perspektivu, ali oni svi pridonose tome. To je poput hrpe druga?ijih ljudi koji stoje u krugu, promatraju?i nešto, i svi, svatko na svoj na?in opisuje svoju odre?enu perspektivu toga... (T) Kao da opisuju slona. (L)...i cijeli slon raste iz toga. (J) Drugim rije?ima, on se izgra?uje na osnovi sva?ije koncentracije i njihovog fokusa. To je kako svatko pridonosi... (L)...i pridonošenje... (J)...usredoto?ava se prema stolu i sve se gradi od toga. (L) Aha, to je jedini na?in na koji to mogu opisati, jer svi imaju individualne percepcije, ali ono što u?imo je nešto usred toga, što raste iz sva?ijeg doprinosa. I naravno, ova osoba ovdje pridonosi svojim pogledom, a ona osoba tamo ima pristup tome, tom znanju. (J) Dobro, ako se to gradi dok idete putem i napredujete, sva?ija percepcija se mjenja kako ona i raste, zato što se taj netko i mijenja i izgra?uje. I oni gledaju u to i pridonose tome kako se to mjenja. (L) Aha, i sam taj ?in te razmjene povezuje njih sve skupa. (T) Da, ima smisla. Uvijek sam osje?ao, da kad je materijal vani na internetu, više ljudi ?e ga ?itati i više ljudi ?e postati prilago?eni njemu.

O: Terry ima mnogo vrijednosti sa kojima može pridonijeti, a isto tako može mnogo i dobiti.

P: (T) U redu, koje su moje svete krave?

O: Tvoja mišljenja.

P: (T) Moja mišljenja su svete krave? Koja mišljenja? Imam ih previše. Moja mišljenja u vezi ?ega?

O: Mnoga pitanja koja bi mogla biti otvorena prema ve?oj svjesnosti sa ?inom umrežavanja sa mnogim perspektivama.Važno je ne zatvoriti nikakva vrata.

P: (T) Istinito, ali moja mišljenja su ekstremno ?udna i vrije?am mnoge ljude s njima. (J) Ili zatvaraš vrata. (T) Zatvaram li vrata ako ne izražavam svoja mišljenja?

O: Vrata su zatvorena od nerada sa izazovima mišljenja jednako "?udnih".

P: (T) Ali mišljenja su mišljenja, a vrije?ati nekoga je sasvim druga stvar, ne želim vrije?ati ljude sa svojim mišljenjima. (L) Ne mislim da je u tome stvar. Ti razgovaraš sa ljudima koji nemaju ?udna mišljenja. (T) Hmm, razgovaram sa ljudima sa uistinu ?udnim mišljenjima, koja mene ?ine skoro normalnim. (J) Oni su rekli: "Vrata su zatvorena od nerada sa izazovima mišljenja jednako ?udnih". (A) Normalno, stvar je u tome da kad imate jako mišljenje u vezi ne?ega i mišljenje se sukobi sa nekim drugim mišljenjem, tu postoji sukob i pitanje je kako ?eš se postaviti: ti možes re?i: nije me briga ili možeš pokušati riješiti sukob analiziranjem, tako što ?eš biti otvoren tome da promjeniš mišljenje; to ne zna?i da se moraš složiti sa nekim drugim mišljenjem. Ali kod analiziranja dvije razli?ite stvari, ti možeš vidjeti kako je mogu?e mijenjanje tvog mišljenja u jednom sasvim novom pravcu. Vidiš, ovo je crno, ovo je bijelo. U redu, što možemo napraviti od ovog? Dobro, možemo otkriti da postoji cijeli spektar boja koje možemo otkriti, dugu, na primjer. Nakon toga kažemo: "Oh moj Bože, duga!" za koju nismo ni znali da postoji. (J) I tada shvatite: "Kad nisam vidio vašu bijelu boju prema mojoj crnoj, nije niti itko od nas vidio stvari izme?u." (L) Dobro, vidjeli smo što se doga?a sa grupom, da ?e netko imati mišljenje, ja ?u imati mišljenje, bilo tko može imati mišljenje, ali oni ?e re?i: mi uistinu ne volimo govoriti previše o mišljenjima. Vi ste vidjeli na?in na koji ta dinamika funkcionira. Vi možete re?i da imate neko mišljenje ili "svoju istinu", a netko ?e re?i: 'Na ?emu temeljiš mišljenje, objasni." I obi?no u toku toga, oni ?e re?i: "'Ok, u redu, razmislimo o ovom mišljenju." I tada ?e svi govoriti o tom mišljenju. I tada, na kraju, možemo još uvijek imati isto mišljenje, ali iz druga?ijeg razloga nego na po?etku. Ili ga možemo promijeniti. (A) Ali mislim da je glavna stvar u tome da ljudi u?e da ova razmjena ili ovo umrežavanje nije samo neka teška rasprava, nego ima direktnu primjenu u njihovim životima. Oni žele u?initi nešto, kao npr. biti slobodan od programiranja ili vidjeti matricu kako utje?e na sve; uo?iti, vidjeti, interpretirati stvari koje im se dešavajui u smislu op?e okosnice stvarnosti i da bolje razumiju vlastito mjesto u toj stvarnosti. I tada to postane prakti?na stvar i zato ljudi u?e da, kad su otvoreni za nešto novo, oni mogu primijetiti stvari koje su im korisne. ( daljnja rasprava ) (T) Dakle, postoje li bilo kakva odre?ena mišljenja koja možete istaknuti, na kojima mogu po?eti raditi? (L) Oh Terry, ti znaš da nebi trebao pitati takva pitanja, znaš to! ( smijeh )

O: On pokušava zeznuti Majku Cassiopaea-u. Ne danas!

P: (T) Dobar pokušaj, bez uspjeha ( smijeh ).

O: Nema preskakanja!

P: (T) Dobro imam puno posla, zar ne? Imam mišljenja o svemu. (L) Zar nemamo svi? (T) Koji... (L) Samo ih po?ni bacati van. (T) Kako da ih izbacim, a da ne vrije?am? Pokušam ne biti uvredljiv prema ljudima... jer nemam razloga...

O: Pitaj pitanja!

P: To je vrlo jednostavno. Ako imam mišljenja i želim samo izraziti mišljenje drugim ljudima, to je signal da ne želim ništa nau?iti. Ako mislim da znam sve, gdje je tu otvorenost prema rastu i napretku? Rješenje je samo obustaviti sva mišljenja i biti radoznao i pitati i vidjeti da li možeš nešto nau?iti. Samo probaj: "Ja obustavljam sva mišljenja. ?ak i ako imam jedno, ne?u ga izraziti." Zato što prije ili kasnije, ako postavljaš pitanja, ljudi ?e po?eti razmišljati i pokušavati odgovoriti i tada ?e po?eti pitati: "Dobro, reci nam što ti misliš." Zar ne? "Sumnjivo je da on samo pita i neda ništa od sebe" ( smijeh ). I tada to postaje dinami?na razmjena.

O: Umrežavanje radi!!!

P: (T) Zapravo, budu?i da smo radili antikne predstave, razgovarao sam sa više ljudi nego dosad; ljudima koje nikad nisam sreo, ljude od svuda unaokolo. Neki od njih imaju mišljenja koja ?ine da se ja osjecam dobro!

O: Jeste li kolinearni?

P: (L) Kolinearni, zna?i da idete u istom pravcu. (T) Drugim rje?ima, imaju li ista mišljenja koja i ja imam? (A) Ne. Ne. Samo da li idu u istom pravcu. (L) Ne morate imati ista mišljenja, ali vi želite i?i u istom smjeru. Što su njihovi ciljevi? (T) Neznam, ve?inom su to samo ljudi s kojima razgovaram na predstavama. Razgovaram s njima samo par minuta. (J) Nema tu kolinearnosti. (A) Oni ?ak nemaju niti kolinearne interese; osim poslovne. (T) Dobro, ne šteti ako pokušam njima objasntiti OPD filozofiju: budi fin i prijateljski raspoložen; pokaži im da ih cijeli svijet ne mrzi. (J) Još nismo došli do stupnja da vu?emo ljude s ulice. (T) Imate li bilo što za re?i na ovo?

O: Prvo morate izabrati vaše ciljeve. Zatim se umrežavate sa ostalima koji imaju sli?ne ciljeve, da bi postigli te ciljeve. Što vi želite? Diplomirati ili ponavljati razred?

P: (T) Pa diplomiranje je uvijek najbolje. (L) Dobro, znaš što je Gurdjieff govorio: "Nitko nemože pobje?i sam. Morate imati grupu, morate imati plan, i morate odraditi taj posao". Nitko to ne može u?initi sam i vi morate imati pomo? od nekoga tko je to u?inio prije. To je vrlo važna stvar, koju je rekao o tome. Kaže: prvo, morate razumijeti da ste u zatvoru, a tada morate u?iti o zatvoru, morate u?iti o tome kako iza?i i vi to možete samo nau?iti od nekog tko je ve? pobjegao. To ne možete u?initi sami zato što vam treba cijela ekipa. (T) Za iza?i? (L) Aha, to je govorio i to je tako istinito. Jer ?im se po?nete migoljiti u matrici, matrica vas opali po glavi. (T) Matrica je programirana da nas drži ovdje. I da nas drži glupima. (L) Aha. U redu, jesmo li gotovi sa tobom, Terry? (T) Mislim da jesmo! Imam pitanje. Što se dogodilo s Arkovim i Laurinim kompjuterom ovog vikenda?

O: Uglavnom je to bio psihi?ki signal predstoje?e kvantne promjene.

P: (T) Samo zato što su ra?unala "pala"? Uh, možete li to malo pojasniti?

O: Fluidnost realnosti utje?e na "hardver" koji je osjetljiv na takav tok.

P: (A) Dakle nešto se mjenja, stvarnost je teku?a, promjena utje?e na hardver i svašta se doga?a, vjerojatno zbog interakcije onog što je izvan nas i hardvera. Teško je na?i stvarni razlog. (L) Mislim da je ono što se dogodi ponekad, to da realitet po?inje fluktuirati i vi postanete toga psihi?ki svjesni i psihi?ka energija u vašem vlastitom sistemu utje?e na sve stvari u vašoj okolini koja je osjetljiva na tu vašu psihi?ku energiju. Ovako vam vaša psihi?ka energija može nešto signalizirati. To je je poput onog crnog ma?ka kojeg vidite kako hoda dva puta u Matrix-u ( filmu ) . (A) Mislim je to kao sa ovim ma?ioni?arem o kojem si pri?ala danas, stvarni ma?ioni?ar, koji miješa svoje vješte ruke sa stvarnom magijom, to?no? Jedno pomaže drugom i vi možete re?i: "Dobro, on ne pokazuje stvarnu magiju, zato što su sve to trikovi." Ne! Nešto da, ali nešto je i stvarna magija. Ali on ih miješa zajedno, zato što to jako dobro radi zajedno. Stvarna magija ne radi uvijek. Radi tu i tamo i vi nemate punu kontrolu nad time, dakle morate si pomagati vježbanjem. To je isto kao kada mi me?usobno djelujemo na našu stvarnost. Teku?a je kada smo u izvjesnom stanju. I kada je teku?a zbog tog našeg stanja, elektri?ne stvari koje su u našoj okolini, tako?er su u izvjesnom stanju. I neke stvari koje se dogode, vjerojatno su se desile zbog naše interakcije. Što je bio razlog? Dogodilo se nešto neobi?no, zato što ste tisu?u puta upalili prekida?, a možda ste ovaj put to napravili na druga?iji na?in nego ina?e, to?no? Tako da je to ono što ja mislim.

O: Kaos je dio stanja ili stvaranja nove stvarnosti ( realiteta ).

P: (T) Postoji mnogo stvarnosti unaokolo koje ?e se prelomiti... Što je kvantna promjena koja dolazi? Kvantna promjena.

O: To ovisi o promatra?u.

P: (T) U redu, to ima smisla. Ovisno o tome kako promjena utje?e na tebe, to ?e biti na?in na koji si ti povezan s njom i svi ?e se druga?ije odnositi na to. (J) Dakle, nešto dolazi, to je ono što je ra?unalo prepoznalo. ( glasan tresak se ?uje iz blizine ureda i opreme za podizanje, svi su ustali da bi vidjeli što je to bilo, ali ništa nije na?eno ) (T) Jeste li vi to upravo otvorili kvantna vrata za nas?

O: Ha,ha! Ulovili smo te.

P: (T) Ulovili ste me? (J) Aha, mi smo izašli iz sobe, da vidimo, zar ne? (T) Vi ste to u?inili?

O: Vi ste u?inili.

P: (T) Mi? Ja sam u?inio. Ja sam u?inio? Kako sam to u?inio? (A) Nemam pojma.

O: Psihi?ki tok.

P: (T) Nadam se da, što god da je to bilo, da nije bilo ra?unalo. Ark je potrošio previše vremena da bi ga popravio. ( rasprava je uslijedila s obzirom na tresak koji smo ?uli, koji je Terry opisao kao vrlo glasan zvuk otvaranja i zatvaranja vrata )

O: Samo se sjeti cijelog potencijala koji nije zako?en.

P: (J) Jesmo li mi svi to u?inili ili samo Terry?

O: Uglavnom Terry zbog njegovog trenutog unutarnjeg kaoti?nog stanja.

P: (T) U redu, ja sam u nekoj vrsti kaoti?nog stanja. (J) Da li je to zbog kofeina i še?era?

O: Ne. Terry vidi svoj pravac i nalazi se u nekoj vrsti nemira zbog unutarnje svjesnosti o izborima ispred njega i o potencijalima. On se odrekao mnogih ciljeva u svojoj prošlosti i postoji velik osje?aj gubitka i želje da se vrati na taj svoj put.

P: (T) Dobro, to je prili?no teško. (J) Aha, je.

O: Bilo je teško kada je i pao, tako?er.

P: ( Smijeh ) (T) U redu, humor. Kad je pao. Svi?a mi se to. To je dobro. Oni nisu nikada prije govorili o meni na ovakav na?in. Neznam što pitati. Što još imate, nastavite. Nastavite mi objašnjavati stvari i ja ?u vidjeti da li imam neka pitanja onda. Malo sam zbunjen sad! (A) Nisi li ti imala pitanje? (L) Aha, htjela sam pitati da li bi trebala biti više zabrinuta ili obratiti pozornost na ovu drugu situaciju o kojoj smo raspravili prije, ili ne? BT stvar?

O: Svjesnost je dobra i shva?anje da se ?ak i onima, koji mogu prevariti sebe i ostale, može pomo?i na neki na?in.

P: (L) Dobro, to pomaže. Drugim rje?ima, ako postoji neko pretvaranje ili pokušaj prevare, sve dok smo svjesni toga, možemo dopustiti nastavak u slu?aju kad bi to moglo pomo?i toj osobi, a pomo? koju ona daje je tako?er korisna. Zato što se ponekad ljudi pretvaraju i tada shvate da komuniciraju?i sa okolinom u kojoj su se pretvarali, zapravo postanu realniji nego što su bili. Znate što mislim? (T) Oh da, apsolutno. (L) Dakle, možda je to primjenjivo. (T) To bi moglo biti. Znam na što se to odnosi. Imam pitanje o ra?unalima, može? Da li bi Ark trebao razmotriti formatiranje servera sa Windows 2000 na njemu, ako je tako?er nešto drugo na njemu?

O: Ovaj problem ?e uskoro biti riješen na neobi?an na?in.

P: (T) Oh dobro, ne moraš instalirati Win 2000-cu opet. (A) Možda radi sada. (T) Samo misao koja je došla, samo zato što oni niti kroz firewall od 50 dolara i ni kroz firewall od 50000 dollara ne mogu re?i tko je to bio i provider tako?er ne može re?i tko je to bio. Oni vide aktivnost, ali nitko nezna što se zbiva. (A) Aha. (L) Dobro, dakle nemamo problem sa kompjuterom o kojem trebamo brinuti. (T) To može biti lako riješeno. Imam put koji moram slijediti. ( L i J ) Neznam kako lako to može biti rješeno! (T) Dobro, pokušavam uvjeriti sebe, mislim da bi mnogo ra?e ponovo instalirao Windows 2000! Bilo koje druge zadnje rije?i, bilo koja druga pitanja? Bilo koji savjet, misli, ideje, smjerovi? Osim "otkrijte".

O: Prvo potraži želju svog srca i sve ostalo ?e se posložiti samo od sebe.

P: (T) Svi?a mi se to. To bi bilo dobro za staviti na majcu. Neka druga pitanja? (L) Jedino pitanje koje imam sad je... opet nadlije?e taj prokleti helikopter! (T) Strašno, to nije Bayflight? (L) Oni se maskiraju kao sve vrste helikoptera: policija, Bayflight ... (T) Znate, SWAT ekipa ?e se spustiti: "Želimo vam postaviti par pitanja oko opreme vrijedne 5 milijuna dolara iz Washingtona". (J) Imam pitanje. Postoji li nešto što mogu u?initi da bi pomogla Terriju?

O: Najbolje je da ga pustiš da ide svojim pravcem.

P: (T) U redu, još jedno pitanje, znam svi smo umorni. U vezi ovih ciljeva kojih sam se odrekao, da li je to bilo zato što sam bio uplašen ili sam u?inio nešto stvarno dobro za nekog drugog kad sam ih odbacio?

O: Uglavnom prvo, s tim da je to uglavnom bio strah od gubitka.

P: (T) Pokušavam razumjeti što su rekli i staviti to u perspektivu svog života. Jesam li bio OPS ili OPD u vrijeme kad sam odbacio te stvari, zvu?i kao da sam bio OPS. Dakle, ja sam ranjavao sebe kad sam to radio.

O: Želja za pomaganjem drugima ?esto može imati OPS, ako je razlog strah u dubokim nivoima.

P: (T) Strah od ?ega?

O: Gubitka.

P: (T) Hmm, morat ?u razmisliti o ovome neko vrijeme. (L) Gubitak ?ega? (T) Dobro pitanje, gubitak ?ega?

O: Poštovanja, ljubavi, ostalih mišljenja i najviše: gubitak slike o samom sebi.

P: Mislim da oni kažu da si se odrekao stvari koje si želio u?initi, da bi u?inio druge stvari koje si mislio da ih trebaš raditi nebi li tako pomogao drugim ljudima, i razlog zbog kojeg si to radio je bio taj što si mislio da ako se ne žrtvuješ, svoje vlastite želje i potrebe i sve stvari koje si želio slijediti, da ?e onda drugi ljudi imati lošije mišljenje o tebi ili te ne?e voljeti, ili bi mislili da si sebi?an... (J) Zato što bi izgubio svoju vlastitu sliku o samom sebi. (L)...a ta slika je bila spasitelj, pomaga?, onaj koji popravlja. (T) Dobro, to sve zbraja gore izneseno? (L) Hej, pa mi svi to poznajemo. Strah od gubitka. Velik gubitak slike o samom sebi. (T) U redu, mogu poraditi na tome, to je nešto na ?emu mogu raditi. Uh, nešto drugo?

O: Pozdrav.