Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-07-13


13.07.2002. Ark, Laura, BT, VG( Dio ove sesije je izgubljen zbog pokvarenog kazetofona i par pitanja su rekonstruirana po sjećanju, ali odgovori od Kasiopejaca su od riječi do riječi, preneseni sa stenografskih zapisa )

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Giffaea.

P: Kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (V) Kakva je, općenito, razlika u sesijama otkad je "Frank" ostavio grupu, a Ark se konačno složio da direktno sudjeluje u procesu?

O: Sjetite se da je kanal sastavljen od znanja. Sad, razmislite o razlici između "Franka" i Arkady-ja. Pripremite se za najveći skok u učenju ikada!

P: U prošloj sesiji, na kraju, spomenuli smo rad Borisa Mouravieffa. Kako nastavljam čitati njegov materijal, mogu vidjeti mnoge veze između tog rada i toliko mnogo tragova i pokazatelja koje smo dobili kroz sesije sa Kasiopejcima. Ono što se čini najvažnijim je njegova informacija o centrima: 3 niža i 3 viša centra koja ne "sjede" u tijelu i informacija o magnetskom centru. Zatim on kaže o razlici između "A" utjecaja i "B" utjecaja i o potrebi za asimiliriranjem "B" utjecaja da bi stvorili "magnetski centar" koji omogućava duši - ili višim centrima da "sjednu" u tijelo. Bazirano na njegovim opisima, čini mi se da je ovo baš proces kroz koji ste nas i vi vodili, čak uključujući i zadnja iskustva sa Vincentom Bridgesom, Frankom i drugima. Kao što ste jednom rekli: "Od vatre dolazi svjetlost". A mi smo sasvim sigurno bili izazvani da bi primjetili to što smo učili kod svih tih stvari i to je imalo nevjerojatan uticaj na nas mentalno, fizički i najviše psihički i spiritualan. Vidimo da je ovo bio jedan veliki dio "sjedinjenja magnetskog centra" kao što je Mouravieff to opisao. Da li je ta informacija Mouravieff-a o ovim stvarima prilično točna?

O: Ne samo prilično. To je bilo sačuvano još od vremena "Pada".

P: Mouravieff kaže jasno da je ovo učenje "mala nit" jedne tradicije koja se prenosila usmeno i na različitim lokacijama, i ne samo da nikada nije bila zapisana od prenositelja, nego nikada nije ni bila "skupljena" u jednu cjelinu na jednom mjestu. To je, naravno, problematično, ali čini se da je Mouravieff napravio jedan iskreni napor da bi predstavio taj materijal Tradicije, čak iako je potrošio puno vremena pokušavajući proći kroz neke vrlo okultne evropske tradicije, koje su bile toliko popularne toliko dugo vremena, posebno poglede Guenona, itd. Čini se da je Mouravieff interpretirao mnoge stvari kao "A" utjecaje na neki način. A tu je i Mouravieff-ova prezentacija "svjetova". Čini se da je vrlo slična učenju o denzitetima, mada bez balansa između OPS-a i OPD-a.

O: Ako se to razumije u originalnom kontekstu hiperdimenzionalnih realiteta. Tu su također neka iskrivljenja i lažan sjaj u vezi sa "svjetovima" i "zabilješkama". Ali čak je i to minimalno.

P: U trećem dijelu svoje knjige Gnosis ( Gnostika ), Boris Mouravieff diskutira nešto što on naziva "pred-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo. Osnovna ideja je ta da pred-adamični tipovi čovjeka u svojoj osnovi nemaju "dušu," niti mogućnost da je razviju. To je stvarno šokantno, na neki način, međutim postoji dosta naučnih diskusija na tu temu, baziranih na nečemu što liči na kliničke dokaze, tj. dokaze za to da stvarno postoje ljudska bića koja su po svojoj suštini "mehaničke" prirode i uopće nemaju svoje suštinsko ili više "Ja". Gurdjieff je davno govorio o tome, a također i Castaneda. Da li su njegove tvrdnje o postojanju dvije bazne VRSTE ljudi, ispravne?

O : Jesu, iako tu postoji jedno "ukrašavanje" stvari Biblijskim sjajem.

P: Mouravieff kaže da ti "pred-adamični" ljudi nemaju više centre, niti mogućnost da ih razviju u ovom ciklusu, što je predpostavljam Veliki Ciklus koji ste vi već opisali, koji traje oko 300000 godina. Da li je ovo jedna točna prezentacija "pred-adamičnih" bića?

O: Da, oni su "organski" portali između nivoa denziteta.

P: Bazirano na onome što je Mouravieff rekao, pitanje je, da li uopće ima ikakve svrhe u pokušavanju pružanja "pomoći" ili "podizanju svjesnosti" takvih individua, tj. da li bi se tu samo radilo o gubljenju vremena?

O: Otprilike tako. Većina njih su samo vrlo efikasne mašine. Oni koje ste vi identificirali kao psihopate, su oni "sa greškom". Najbolje od njih se ne može otkriti, osim u slučaju dugotrajnog i pažljivog ispitivanja.

P: (V) Da li se itko od nas dosad u životu susreo sa nekim od tih "organskih portala" i ako je, da li nam ga možete identificirati, čisto da bi poslužio kao primjer?

O: Ako uzmete u obzir da je populacija ravnomjerno raspoređena, onda bi trebali i razumjeti da će jedna osoba koja ima dušu, u svom životu susresti isto onoliko organskih portala, koliko i onih koji imaju dušu. MEĐUTIM, kad se netko nalazi u situaciji kad počinje "odgajati" i ojačavati svoju dušu, kontrolni sistem će pokušati ubaciti još više "jedinki" ( organskih portala ) u život te osobe. Sad, razmislite o svim ljudima koje ste ikada u životu sreli, posebno o onima s kojima ste bili ili još uvijek jeste intimni. Koju polovicu od svih njih bi mogli identificirati kao organske portale? Teško je za reći, zar ne?

P: (V) Da li je to orginalno značenje onog pojma "zagađenja krvne loze" o čemu se priča u Bibliji?

O: Da.

P: (L) To je u svakom slučaju dalo jedno novo značenje onim događajima koje sam opisala u onoj seriji tekstova "Adventures with Cassiopaea" ( Avanture s Kasiopejom ), sa ljudima kao Frank, VB, TB, Olga i ostatak bande! Također je postalo jasno da je sam rad na uočavanju razlika "organskih portala" od ljudskih bića sa individualnom dušom, PRESUDAN u tzv. "procesu uzdizanja". Bez jednog osnovnog razumijevanja transformacije i konzerviranja energije, nema niti mogućnosti za fuziju magnetskog centra. Nije ni čudo što su Bridgesova banda i ostali COINTELPRO tipovi poludjeli kad sam počela izdavati "Adventures" seriju! Poludjet će sa svim ovim stvarima o organskim portalima! (V) Kad pogledam unatrag na svoj život, čini mi se da je moj otac sigurno "organski portal".

O: Nemojte sad odmah početi sa etiketiranjem, bez uzimanja svih činjenica u obzir. Zapamtite da vrlo često, oni koji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje, mogu biti i ljudi sa individualnom dušom koji se nalaze u nekoj vrsti konflikta.

P: (L) Mislim da je ono glavno što ste htjeli reći, upravo to, da se one najbolje – ne može drugačije prepoznati osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog promatranja. Jedan od ključeva kojeg smo otkrili prilikom proučavanja psihopata je taj, da njihovi postupci nisu u skladu s njihovim riječima. Međutim, što ako je to samo simptom osobne slabosti i nedostatka volje? (A) Kako mogu znati da li imam dušu?

O: Da li te ikada boli zbog nekog drugog?

P: (V) Mislim da oni govore o empatiji. Te bezdušne individue jednostavno nije briga što se događa drugima. Ako netko drugi pati ili se nalazi u bilo kakvoj nevolji, oni neznaju kako se brinuti.

O: Jedinu bol koji oni mogu osjetiti je kad "ostanu bez hrane" ili osobne udobnosti ili bilo čega što oni žele. Oni su također majstori u manipulaciji percepcije drugih, tako da u njihovim očima izgledaju kao suosjećajni. Međutim, generalno govoreći, ti njihovi postupci imaju samo jednostavan cilj - očuvanje kontrole.

P: (A) Da li imanje ili neimanje duše ima ikakve veze sa "krvnom" linijom?

O: Genetika se vjenča sa dušom, ukoliko je duša prisutna.

P: Da li "organski portali" idu u peti denzitet nakon svoje smrti?

O: Samo privremeno, do njihove "druge smrti".

P: (V) Odakle potiču ti ljudi tipa organskih portala? Odakle oni dolaze?

O: Oni su u početku bili dio mosta između 2. i 3. denziteta. Pogledajte ponovo zapise sesija na temu ciklusa kratkih valova i ciklusa dugih valova.

P: (A) Čitao sam u transkriptama da je spavanje neophodno potrebno za ljudska bića jer je to vrijeme u kojem se odmaramo i ponovno punimo energijom. Također ste rekli da se DUŠA odmara kad tijelo spava. O kakvom se izvoru radi, kojeg mi koristimo kako bi napunili energijom našu dušu i tijelo?

O: To pitanje treba se razdjeliti. Ono što se događa kod ljudi sa individualnom dušom je drugačije od onoga što se događa kod jedinki organskih portala.

P: (L) Mislim da to znači da životna snaga kod organskih portala mora biti nešto slično teorijskom konceptu "duhovnog bazena" koji je karakterističan za floru i faunu. To bi ujedno moglo i objasniti jednu nevjerojatnu sličnost između psihopata, koja je tako dobro definirana, da se oni razlikuju jedan od drugog isto kao što bi se međusobno mogla razlikovati dva drveta različite vrste, u svojoj općoj klasi "drveća". Tako da ako oni nemaju dušu, od kuda stiže energija kojom se napajaju organski portali?

O: Iz duhovnog bazena kojeg ste upravo spomenuli.

P: Da li energija kojom se napajaju ljudska bića s dušom, dolazi iz nekog sličnog bazena, koji bi mogao biti označen kao npr. "ljudski duhovni bazen"?

O: Ne – ona dolazi iz tzv. seksualnog centra koji je istovremeno i jedan viši centar kreativne energije. Za vrijeme sna, emocionalni centar koji tada nije blokiran od strane nižeg intelektualnog centra i centra za kretanje, prenosi energiju iz seksualnog centra. To je također vrijeme kad se viši emocionalni i intelektulani centri mogu odmoriti od "iscrpljivanja" do kojeg dolazi prilikom interakcije nižih centara sa onim dosadnim organskim portalima, koje ti niži centri vrlo vole. Samo to bi već bilo dovoljno da se uoči jedna razlika. Tada je, također, energija seksualnog centra mnogo pristupačnija drugim višim centrima.

P: Pa slijedeće pitanje je: odakle taj tzv. "seksualni centar" dobija SVOJU energiju?

O: Seksualni centar je u direktnoj vezi sa 7. denzitetom u svojoj "ženskoj" kreativnoj misaonoj formi od - "Tebe, Ja Volim." To je tzv. "Božji izdisaj", koji oslobađa od stegnutosti. Pulsiranje. Nestabilni Gravitacijski Valovi.

P: Da li ti "centri" koje opisuje Mouravieff, imaju ikave veze sa idejom čakri?

O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao "posljedica krađe" energije od "duševnih" ljudskih bića. To je ono što im daje sposobnost oponašanja duševnih ljudskih bića. To dovodi i do toga da jedno "duševno" ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje "kvalitete duhovne prirode".

P: Da li se ta sličnost odražava u tome da bazna čakra odgovara seksualnom centru, kako kaže Mouravieff?

O: Ne. "Seksualni centar odgovara solarnom pleksusu.

Niži centar za kretanje – bazna čakra.
Niži emocionalni centar – seksualna čakra.
Niži intelektualni centar – vratna čakra.
Viši emocionalni centar – srčana čakra.
Viši intelektualni centar – krunska čakra.

P: (V) Kakva je to 7. čakra ili tzv. "čakra trećeg oka"?

O: Vidovit čovjek. Sjedinjenje srčanog i višeg intelektualnog centra. ( Laurina zabilješka: time se "zatvara krug" kod konfiguracije "pastirskog štapa" )

P: (V) Što je u vezi one teorije da mi imamo 12 čakri, koja se promovira u mnogim new-age izvorima? ( kao npr. kod Barbare Marciniak )

O: Takve ne postoje. Tu se radi o jednoj iskrivljenoj konceptualizaciji koja je bazirana na pogrešnom vjerovanju da je aktivacija fizičkog endokrilnog sistema isto što i stvaranje i fuzija magnetskog centra. Ti viši centri jedino se mogu "ugnjezditi" uz pomoć "magnetiziranja." I to manje više "vanjsko" ( neugnježdeno ) stanje Viših Centara, bilo je primjećeno od strane nekih individua. Oni su kasnije to pripajali zamišljenim mjestima za njihovo potencijalno "ugnježdenje." Sve ovo je na kraju dovelo do jedne "unakrsne konceptualizacije" koja je bila bazirana na pretpostavkama!

P: Da li su nivoi inicijacije i nivoi na stepenicama koje je Mouravieff prikazao prilično točni?

O: Da, međutim, neki već dostignu različite nivoe u nekim tzv. životima, tako da si tako mogu olakšati intenzitet nekih nivoa u nekom "drugom" životu.

P: (L) Dakle, rad na sebi u raznim inkarnacijama - pod pretpostavkom da nismo organski portal - može biti kumulativan? Možeš nastaviti tamo gdje si stao, ako negdje zezneš?

O: Da, do izvjesne mjere. Za sada, laku noć.