Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-08-20


20.08.2001. Laura, Ark, Terri Burns


Čini se da prisustvo Terri koči kontakt.P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Gillror.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Terri je sa nama večeras.

O: Pozdrav Terri.

P: (T) Pozdrav.

O: Vidim da se zabavljate!

P: (L) U redu, imamo nekoliko pitanja za večeras. Možemo li odmah pitati svoja pitanja, ili da se prvo zagrijemo?

O: Dobar posao.

P: U redu, prvo pitanje je: odakle potječu Leviti?

O: Hititi. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Hittites ) Obožavatelji Mjeseca.

P: Pa, prije nego što su Hititi postali Hititi, što su oni bili?

O: Indo-europljani.

P: Koji je bio izvor Indo-europljana?

O: Arijska pod-rasa.

P: Da li postoji neka druga grupa sa kojom su se Arijevci mješali, da bi stvorili Indo-Europljane?

O: Genetsko mijenjanje iz 4. denziteta.

P: Da li je Abraham bio Levit?

O: Da.

P: Da li je Sarah bila Nefertiti?

O: Da.

P: Da li je to bio razlog za čudan oblik lubanje Nefertiti i njene familije?

O: Genetsko mijenjanje.

P: Da li je to genetsko mijenjanje iz 4. denziteta napravljeno od OPS ili OPD sila?

O: OPS.

P: Ako su Leviti bili Hititi - Obožavatelji Mjeseca, kako to da je Akhenaten, koji se družio sa Nefertiti, uveo obožavanje Sunca? To nema smisla.

O: Uveden budući Ho.

P: Uveden budući što?

O: Ho.

P: HO mora značiti nešto. Ne razumijem. Da li je Nefertiti odgovorna za Akhenatenovo obožavanje Sunca?

O: Većinom.

P: Pa, zašto se to pretvorilo u obožavanje Sunca, umjesto u obožavanje Mjeseca?

O: U buduću čast Ra. Idi 353535. Božanstvo.

P: Znači, oni su postavili temelj za buduće koncepte?

O: Da.

P: Da li je Hram na Kreti kod Knossosa stvarno bio nekropola ( stari grad, groblje ) kao što to Wunderlich kaže?

O: Soba za čekanje 5. denziteta.

P: Da li su tu žrtvovali ljude?

O: Da.

P: Da li su tu žrtvovali životinje?

O: Da.

P: Koje životinje i kome?

O: Bik Apis ( http://en.wikipedia.org/wiki/Apis ( Egyptian_mythology ) djelomično.

P: Koji je bio drugi dio?

O: Haho 353535.

P: "Ho" mora biti neko ime. Da li je Ho ime nekog Boga?

O: HOH 353535.

P: (T) Da li je to voda? (L) Zvuči kao Hawah? (A) HOH voda?

O: Sjetite se Irske svinje.

P: Da li je ovaj hram bio izvor legendi o hramu Solomona?

O: Da.

P: Da li je Solomon također bio Kralj Menej iz Minosa na Kreti?

O: Ne.

P: Da li je Solomon bio kralj Egipta?

O: Da.

P: Koji kralj Egipta je ekvivalentan Solomonu?

O: Narmer.

P: Da li je Dedal "arhitekt" koji je postao poznat kao slavni masonski Hiram Abiff?

O: Blizu.

P: Da li je eksplozija There ( http://en.wikipedia.org/wiki/Santorini ) i ta kataklizmička priča poslije dodana Egzodusu ( http://en.wikipedia.org/wiki/Exodus ) ?

O: Da.

P: Da li se Mediteransko more razdvojilo?

O: Ne.

P: Da li se to desilo u isto vrijeme kad je Abraham bježao od Akhenatena, prevozeći svoju ženu Nefertiti/Sarah?

O: Da.

P: Što se desilo Akhenatenu?

O: Utopio se u Nilu.

P: Da li je priča o Davidu djelomično dio legende o Perseju?

O: Da. Ali i više od toga.

P: Ok, možete li mi reći što je tu više od toga?

O: Priča iz 4. denziteta.

P: Dakle, interaktivna je u smislu grupa, ne individua?

O: Da.

P: Gdje je danas Etiopia iz priče o Kasiopeji?

O: 4. denzitet.

P: Ok, sa čime su ljudi to povezivali, u smislu veće grupe, ako je to bio arhetipski izraz?

O: Gal. ( stanovnik stare Galije )

P: Pa, to je bizarno. Da li je Škorpion kralj Egipta bio "Josef" iz Biblije?

O: Većinom.

P: Da li to znači da je priča o Josefu sastavljena priča?

O: Da.

P: Da li je Škorpion kralj Egipta bio sin Sargona Velikog?

O: Blizu.

P: Da li je on, kao što priča kaže, bio kidnapiran i prodan u Egipat?

O: Ne.

P: Da li je bio poslan u Egipat da bi uspostavio ujedinjenje Egipta i kontrolnog sistema?

O: Blizu.

P: Da li su Midianiti ( http://en.wikipedia.org/wiki/Midian_%28son_of_Abraham%29 ) i Ishmaeliti ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmaelites ) isti?

O: Djelomično.

P: Da li su oni bili Danajci?

O: Ne.

P: Ako je Akhenaten progonio Abrahama i Saru u vrijeme erupcije na Theri, da li se se voda iz Nila povukla, a onda se vratila i zapljusnula ih svom jačinom?

O: Djelomično.

P: Znači, taj rascjep prilikom eksplozije je prekinuo tok Nila. Napravio je taj tok turbulentnim, poplavu, znači opasnim u nekom smislu?

O: Da.

P: Mi smo čitali da su neki Masoni putovali u Etiopiju i tražili nešto.

O: Blizu.

P: Da li su dobili Knjigu Enocha iz Etiopije?

O: Blizu.

P: Pa ako je bilo blizu, što je bliže?

O: Egipat.

P: Da li su izmislili da su to našli u Etiopiji, da bi naveli ljude na krivi trag?

O: Vrlo vjerovatno.

P: Kako su znali da je knjiga tamo?

O: Howah im je dao znak.

P: (T) Da li bi trebali pitati tko je Howah? (L) Već su nam rekli, ima neke veze sa "Irskim svinjskim Bogom". Marokanci kažu da ime "Casablanca" potiče od jedne bijele zgrade gdje su se portugalski mornari sastajali sa ljudima. Da li je to istina?

O: Djelomično.

P: Da li je to važno?

O: Ne.

P: Što je važno o "Bijeloj kući?"

O: Budući pogodak 4. denziteta.

P: Buduće što 4. denziteta?

O: Pogodak ( hit, prim. prev. )

P: (A) Što je bilo pitanje? (L) Što je važno o "Bijeloj kući?"

O: Idu u 4. denzitet od tamo.

P: Što Bijela Kuća zapravo znači? Da li to znači samo zgrada ili ima i neko ezoteričko značenje?

O: Genetska struktura.

P: Dakle to je jedna "kuća" u smislu Zelenog Jezika iz Babilonske knjige?

O: Da.

P: Da li je Rock Lake ( u Wiskonsinu ) također nekropola?

O: Ne.

P: Odakle su došli ljudi koji su sagradili građevine u Rock Lake-u?

O: Došli su sa mnogih mjesta.

P: (T) Da li je brežuljak "M" prirodna formacija?

O: Ne.

P: (L) Tko ga je napravio?

O: F 353535.

P: Da li se isplati da proučavamo ove tragove?

O: Da.

P: Koje grupe su vadile bakar u sjevrnom Wiskonsinu, Minesoti i Michiganu, kao i na Isle Royale-u?

O: Arijci.

P: Zašto su trebali bakar?

O: Oružje.

P: Ne bi li se od željeza napravilo bolje oružje?

O: Ne u 4. denzitetu.

P: Dobijam osjećaj da postoje mnoge situacije curenja ( bleed-in and bleed-out ) iz 4. denziteta na ovom planetu, puno više nego što mi pretpostavljamo.

O: Da.

P: Da li su te situacije ponekad proizvedene od onih koji znaju kako to napraviti?

O: Blizu.

P: Da li oni znaju gdje se nalaze ovi prozori između denziteta?

O: Da.

P: Da li je značajno da je Rock Lake na istoj zemljopisnoj dužini kao i Tikal?

O: Da.

P: Da li to ima veze za prozorima o kojima smo upravo govorili?

O: Blizu.

P: Što je značenje crvene pjege na svim našim lubanjama?

O: Točka spajanja sa 4. denzitetom.

P: Da li je Akhenaten bio stvarni sin od Amenhotepa III?

O: Da.

P: Terri bi htjela znati da li je programirana sa još nekim programom drugačijim od onog društveno-kulturnog?

O: Da.

P: Da li je ona bila podvrgnuta nekoj vrsti sotonističkog nasilja?

O: Ne.

P: Da li je to programiranje napravljeno od strane bića 3. denziteta ili 4. denziteta?

O: 4.

P: Kakva je svrha tog programa?

O: Da deaktivira, zbunjuje, zloupotrebljava energiju.

P: Da li je ona bila otimana kao dijete?

O: Da.

P: Koliko puta je bila otimana u svom životu?

O: 13 puta. Dobila je implante sa 5 godina.

P: (T) Gdje su mi ih stavili?

O: Nosne šupljine.

P: Da li su to bile fizičke otmice ili replikativno izdvajanje duše?

O: Oboje.

P: Koliko je bilo stvarnih fizičkih otmica?

O: 3.

P: Tko ju je otimao?

O: Sivi i Lizardi.

P: Da li je neko od njene djece također bilo otimano?

O: Da.

P: Da li su to bile fizičke otmice ili replikativno izdvajanje duše?

O: Većinom ovo drugo.

P: (T) Da li postoji nešto što mogu napraviti da to spriječim? (L) To bi i svi mi htjeli. Da li se to dogodilo otkad je Terri počela biti svjesna toga kao mogućeg dešavanja?

O: Ne.

P: Da li svjesnost pruža najveću zaštitu?

O: Da.

P: Koji je najbolji način za odstranjivanje ili poništavanje tih programa?

O: Svjesnost i pružanje otpora.

P: Koliko puta je Vincent bio otet? ( smijeh )

O: 136.

P: (T) Oh moj Bože! (L) Morala sam to pitati. (A) Svaki 3. dan. ( smijeh ) (L) Svaki put kad nazove svoje Ofaničke inteligencije. Da li smo uspješno skinuli duhovni privjesak sa Terri i poslali ga u nepoznato?

O: Da.

P: Da li ih ona ima još, trenutno?

O: Ne.

P: Ok, da li je privjesak koji je sam sebi dao ime "Drvo života" bio namjerno stavljen od Vincenta?

O: Ne.

P: Drugim riječima, Vincent nema pojma kako da to napravi, ali se to desi samo od sebe, samim tim što se družiš s njim? ( smijeh )

O: Da.

P: (T) Koliko često je on otiman? Jučer? Prošli tjedan?

O: Vrući praskavac.

P: (L) Što je "vrući praskavac?"

O: Nedavno.

P: Drugim riječima, on je još vruć. On je bio tamo tako skoro da još uvijek praska. ( smijeh ) (T) Da li bi trebali pitati da li je D** agent? (L) Da li je D** agent u našoj grupi? ( kao što tvrdi Vincent )

O: Djelomično.

P: Znači on je agent koji nezna da je agent?

O: Da.

P: Da li je Žuti kineski car... imao neke vrste govorećih, hodajućih tronožaca? Da li su te stvari bile slične zavjetnom kovčegu? ( Ark of the Covenant )

O: Ne.

P: Što su bili ti tronošci?

O: Komunikatori na Zemlji.

P: Sa kim su komunicirali? Jedni sa drugima, ili sa nečim na nebu?

O: Oboje.

P: Što je bilo na nebu?

O: Matični brod.

P: Tko je bio na matičnom brodu?

O: Lizardi.

P: Sjajno. (T) Vi ste rekli da su mnoge grupe izgradile Rock Lake. Tko su bile neke od tih grupa?

O: Arijci.

P: U savezu sa kime?

O: Lizardima.

P: (L) Da li zbog toga Indijanci imaju sve te slikice i znakove sa zmijama i sličnim stvarima?

O: Da.

P: Vrlo interesantno. (T) Kad je David ( Terrin stari dečko ) kontaktirao - vanzemaljce - koga je kontaktirao?

O: Glavno zapovjedništvo OPS-a.

P: (T) Odlično. Da li je David "Zvjezdano Dijete"

O: Što je to?

P: (T) Dio jedne elitne grupe brilijantne djece koje je SAD vlada uzela za specijalni trening ili programiranje.

O: Ne.

P: (T) Pa to je rekao Vincent. (L) Da li postoji jedna takva elitna grupa brilijantne djece koju je vlada SAD-a uzela za specijalni trening ili programiranje?

O: Ne.

P: Da li postoji nekoliko čudnih koje su oni uzeli?

O: Da.

P: Sa kim je Jack Sarfatti razgovarao preko telefona kad su oni s druge stane žice imali metalni glas?

O: 4D OPS.

P: (T) Da li je David ikad isprobao putovanje kroz vrijeme?

O: Da.

P: (T) Dakle, kad sam ga prošli put srela, on je stvarno bio mlađi?

O: Da.

P: (L) To ne znači da je to dobra stvar. (T) Ne, ne mislim da je to dobra stvar. Da li je David bio na Univerzitetu Floride djelomično i zbog toga, da me pronađe i drži podalje od toga što bih inače radila?

O: Da.

P: (T) Što David radi sada?

O: Propada.

P: (L) Da li je to generalna sudbina onih koji su alati u rukama OPS-a?

O: Da.

P: (T) Kad sam bila trudna i izgubila bebu, da li je to bilo zbog otmice? ( duga pauza ) (L) Oni neće odgovoriti na to pitanje. To je previše osjetljivo pitanje za njih. Da li je imala dijete koje je oteto od OPS vanzemaljaca?

O: Vrlo moguće.

P: (T) Da li si ti ikada pitala o svojoj bebi za koju si mislila da si ju izgubila? (L) Ne. Oni su rekli da ne želim znati. (T) Što je bila žuta tekućina koja je okruživala moju majku kad je ona bila rodjena, što je bilo jako čudno?

O: Normalna tekućina kod zakašnjelog poroda, ima veze sa aktivacijom jetre.

P: (T) Da li moja majka ima ili je imala blizanca?

O: Ne.

P: (L) Zašto je Vincent bio uvjeren da smo ja i on neka vrsta astralnih blizanaca?

O: Prevara. ( smijeh )

P: Pa, nisam mu to povjerovala. (A) To je bilo slatko. (T) Sjeti se što smo htjeli pitati, ono o tome kako će ti on donijeti slavu? (L) Oh, da, gostovanje u emisiji. (T) Ne, ... (L) Oh, da, ok. Prije ste nam rekli da će nam Vincentovi i Jayovi napadi donijeti slavu.. (T) ( čita ) "Oni će vam otvoriti vrata ka slavi." (L) Da li tu ima bilo što specifičnije o tome, što nam možete reći?

O: Pomaže vam tako što vam nastoji naštetiti.

P: (L) Koji je generalni pristup koji bi svi mi trebali imati prema Vincentu? Da li bi mu trebali pokušati išta objasniti?

O: Ne.

P: Da li će on to ikada razumjeti?

O: Najvjerojatnije ne.

P: Šteta. (A) Mi neznamo. Rekli su "Najvjerojatnije ne." (L) Pa, znam, ali, "Najvjerojatnije ne" bi najvjerovatnije značilo da bi se trebalo desiti nešto zbilja, zbilja veliko... da li on uopće ŽELI shvatiti?

O: Ne.

P: Dobro. (A) To i nije pravo pitanje, jer se pretpostavlja da kod njega postoji jedan "ja", ali kod njega ima 20 "ja". On je tipičan predstvavnik onoga što je Gurdjieff rekao, tu nema gospodara, tu ima nekoliko njih i svi oni žele služiti različitim Bogovima. Mi kažemo "on", ali tu nema čak nekog "njega". Tu je jedan "on" u utorak, a drugi "on" u srijedu. Tu je jedan "on" po noći, a drugi "on" po danu. To je to.

O: Istina.

P: (T) To je zato što je on "vrući praskavac!" (L) Oh, imamo jedan novi asteroid, PM-9. Da li će nas PM-9 udariti 10.05.2003? (A) Možda.

O: Vrlo moguće.

P: Da li je to naš "Kabuuum, splat?"

O: Možda.

P: Ako udari u Pacifik, Ranier će biti duboki krater, tsunamiji će preći preko Puget Sound-a ( http://en.wikipedia.org/wiki/Puget_Sound ) i zbogom Hawaii!

O: Da.

P: (A) Ako udari, imat ćemo nuklearnu radijaciju.

O: Da.

P: (T) Prije su dali vjerojatnosti, poput 1 prema nekoliko... (L) Koja je vjerojatnost?

O: Visoka.

P: Hoćemo li se mi odseliti u Francusku prije toga?

O: Da.

P: (T) Hoću li se ja odseliti u Wisconsin?

O: Da.

P: (L) Pa, laku noć, osim ako ne želite reći još nešto?

O: Napredak je postignut na svim nivoima, tako da, samo nastavite! Laku noć.

Kraj sesije.