Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-08-10


10.08.2001. Ark, Laura


P: Pozdrav?

O: Pozdrav.

P: Koga imamo ve?eras s nama?

O: Viaggmor.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Htjela bih pitati nekoliko pitanja o Vincent Bridgesu i Jay Weidneru.

O: Da.

P: Koje su njihove namjere prema nama?

O: Loše.

P: Da li je Vincent stvarno povezan sa tim sotonistima?

O: Da.

P: Da li je povezan sa njima sve do unutarnjeg kruga?

O: Ne.

P: Da li je stvarno inicirani Sufi?

O: Ne. Karma dolazi.

P: Da li se mi trebamo brinuti oko i?eg, što se ti?e njih?

O: Ne.

P: Da li trebamo staviti više informacija na web-stranice, ili bilo koje druge stvari koje trenutno radimo ili koje smo ve? napravili?

O: Da.

P: Što?

O: Još više informacija na web.

P: (L) Da li bih trebala staviti na site Persejeve stranice ono što smo otkrili o Vincentu? Neki izvještaj o njemu?

O: Ne.

P: Što bi trebali specifi?no staviti na web?

O: Dosjei ga nerviraju, pokre?u ga da djeluje.

P: (L) Drugim rije?ima, trebam staviti nešto na stranice što ?e ga natjerati da ide advokatu? Da ga u?ini bjesnijim?

O: Da.

P: Da li trebam staviti i pismo Jay-a Weidnera od danas ujutro?

O: Da.

P: (A) U ?emu je smisao? (L) Da ga natjeramo da ide advokatu? Pa, advokat mu može re?i da opasno prelazi granicu toga da sam bude tužen od nas.

O: Da.

P: I tako bih mogla postovati Vincentove ?lanke koje je sam pisao o klevetama i spletkama.

O: Da.

P: Pa, meni se uop?e ne svi?a da radim sve te stvari. One me ?ine bolesnom. Dakle, zašto mi kažete da to radim?

O: Što misliš kako ?e se Vincent osje?ati?

P: Pa, on ?e se osje?ati bolesnije nego ja. Razmislit ?u o tome i vidjeti kako se osje?am ujutro. Kad bi samo otišli i brinuli se za svoja posla, nebi bilo nikakvih problema. Vidjet ?u ho?e li ispaliti još više paljbe ujutro. (A) Ako odlu?e organizirati konferenciju, za to je potrebna energija, pa ?e nas ostaviti na miru. (L) Oni ne organiziraju ništa živo. Jesi li ikada uo?io nešto što su oni organizirali do sada? Oni nemaju pojma što uop?e rade. Sve što rade je podmetanje, izvrtanje i varanje. Oni uzimaju ljudima novac. To je sve što rade. (A) Pa, za mene je to teško povjerovati. (L) Da li je sve ovo samo prevara da bi se dokopali novca od drugih ljudi?

O: Djelomi?no.

P: Pa, ja si uop?e nemogu predstaviti što je prolazilo kroz glavu Weidnera kad mi je poslao jedan takav E-mail. Mislim, to je,… mislim,…ja jednostavo ne mogu sebi zamisliti taj tip svijesti koja bi mogla biti u ljudskom tijelu i koja bi mogla napisati takav E-mail. Shva?ate, to je jednostvano iznad mog razumiejvanja.


Tu je email:
poslano: petak, 10.08.2001 04:53:29 -0700,
od: Jay Weidner,
subjekt: Kanalizirane laži

Zašto lažete kada govorite da su drugi odustali od konferencije? Ovo nije istina. Niti jedan nije odustao, osim vas ( hvala Bogu za to!!! ) ti si lažljivac i to me uop?e ne iznena?uje. Vi tako?er lažete o entitetima. Hvala ti za sav sjajan materijal koji ste mi dali za moj ?lanak koji pišem o vama. Svaka vaša nediskrecija ?e biti zabilježena. Znam što ste vi i ja ?u re?i svijetu za koga vi radite. Sve vaše govnarije 6. i 7. denziteta, a ti zoveš sebe fizi?arem. Nebi mogao dobiti posao niti kao paziku?a. Kažem Vincentu da u?initi pravu stvar i tuži vaše stražnjice do dna. On treba pokazati de?kima koji vode vašu predstavu da se sa nama ne možete poigravati. Vi trebate biti tuženi za klevetu i ja ?u re?i Jirka Rysavy da tako i u?ini jer su vaše tvrdnje bez osnove. Vi ste se pokazali kao perfektni prevaranti. I vaša informacija je puna besmislica, da boli. Zato ti ne pokazuješ svoje sesije kronološki. Ti pokazuješ materijal kad otkriješ što je ispravno, a što nije. Vi ste klasi?na obavještajna operacija i ja vas namjeravam izbrisati. Ja nisam ni najmanje uplašen. Znam da ?avo tr?i ?im dalje može kada god je suo?en. Vrijeme je da se stavi na po?inak sav taj vanzemaljski bullshit, te kanalizirane besmislice i sve druge laži u koje NWO želi da vjerujemo. Ako vi o?ekujete da itko vjeruje, da korištenje Oujia plo?e nije sotonizam, onda bi trebali pokušati dobiti tu budalu u vašu organizaciju. Ja sam rekao Vincentu tko ste vi, ja sam rekao da ?e vrijeme sve pokazati.
Jay WeidnerO: OPS ljubav.

P: Ljubav opredjeljenosti prema sebi. Pa, on mora eksplodirati u sebi ili implodirati ili što god. OK. Mi smo našli tog izdava?a, kod kojeg se izdaje-na zahtijev. Mi ?emo imati totalnu kontrolu nad tim produktom, i mislimo da je to dobar na?in da idemo naprijed. Da li se trebamo fokusirati na knjigu sada, budu?i da to možemo napraviti ovako, jer smo radili na tome? Da li trebamo to napraviti sada ili ostaviti i raditi nešto drugo?

O: Napravi to sada!!!

P: Da li ?emo dobiti poštenu pla?u za naše knjige?

O: Da!!!!

P: Da li ?emo biti u mogu?nosti preživjeti ovaj vatreni rat i napad od Vincenta and Jay Weidnera?

O: Ne.

P: Zašto ne?

O: Oni ?e otvoriti vrata ka slavi.

P: Što?! KAKO tako nešto može biti mogu?e? Huh? (A) Zbog toga što nas kleve?u?!

O: Ne, ali imaju kontakte koji ?e biti zainteresirani.

P: (A) Imaju .. koga? (L) Imaju kontakte koji ?e biti zainteresirani. To je ?udno. Pa, što ih ho?eš pitati, nešto specijalno? Da li je B.T. OPS agent? ( kao što su sugerirali Terri Burns i Vincent Bridges )?

O: Ne.

P: Da li mi imamo jednog zlo?estog OPS agenta na našoj listi?

O: Da.

P: Koliko?

O: Dva.

P: Da li su tu ve? duže vremena ili su tek došli?

O: Svako po jedno.

P: (A) Svako što? (L) Svako po jedno. Jedan je tu duže vremena, a drugi je tek došao. (A) Tu su dva razli?ita agenta? (L) Da. Da li je J** R** umješan u satanizam ( kao što je tvrdio Vincent Bridges )?

O: Ne.

P: Tko je ubio Jon Benet Ramsey? ( dugo ?ekanje, onda smijeh ) (L) Oni ne?e odgovoriti na to... pomislisla sam da ?u se nekako provu?i sa tim pitanjem. Pa, da li je J** R** bio umješan u to, kao što V. kaže?

O: Blizu.

P: Mislite li da je bio blizu toga ili da je bio umješan?

O: Blizu toga.

P: Da li je bio umješan u smislu da je nešto prouzrokovao?

O: Ne.

P: (L to A) Neko pitanje koje bi ti htio pitati? Da li ima ne?ega što bi mi trebali pitati, a da nismo pitali? Jer mi smo oboje tako umorni, radili smo teško cijeli dan. Smatrajte da smo pitali. ( duga pauza ). Oh, da li je M** agent?

O: Da.

P: (A) Mislim da je dobro da imaš agenta. Jer ako imaš agneta, ti nekako, znaš. (L) A oni ne šalju nekog drugog. (A) Da, jer, jedan agent ?e znati tko je agent. (L) Što se desilo sa P****? Bože, ona je baš poludjela! (A) Napravila je to ve? drugi put, zar ne? (L) Da.

O: Rasna opsjednutost.

P: (A) Što? (L) Rasna opsjednutost. (A) Što to zna?i? (L) Pa, ona je opsjednuta sa tim Nordijskim stvarima. (A) Oh. (L) Znaš, ona je svijetle puti, ima plave o?i i ona je specijalna, izabrana! (A) Oh. (L) Ona je ta! (A) OK. A ako je onda ta, i ako je se ne cijeni kao posebnu, ... (L) Ona ?e pljuvati po svima koji ju ne cijene. Da, to je baš ono što je S** rekla. P** ima misiju i ona mora otkriti koja je njena misija, a mi moramo sa?uvati naše stražnjice, pretpostavljam. Da li bi trebali sagraditi neki tehnološki ure?aj da nas odvede u 4. denzitet?

O: Mogu?e.

P: Da li ?e to biti neka grupa koja ?e napraviti prelaz ili taj ure?aj? Imam osje?aj da ?e grupa i znanje to napraviti.

O: Da.

P: Skupljaju?i znanje da budeš u stanju to napraviti te stavlja u tu poziciju. Svjesnost te veže za realnost. Ja sam ?itala "Spilju" od Platona danas. Znate, sjene na zidu i sve to skupa. I on je zbilja rekao neke intreresantne stvari tamo, kompletna analogija 4. denziteta. (A) Pa u biti, kad je Tony Smith spomenuo Rodinove zavojnice, štogod da one jesu, one su toroidalne strukture - one ?e vjerovatno biti važne jednoga dana. (L) Da… Kad sam vidjela tu stvar u ogledalu,.. taj ure?aj koji je isijavao neku zraku ili tako nešto, da li je to bila stvarna slika neke vremenske mašine ili ure?aja za prolaz kroz vrijeme, ili je to bilo nešto što je Vincent projicirao u moj um?

O: Dobar pogodak.

P: Da, kad sam vidjela sliku na njegovim web-stranicama, znala sam da je on to projicirao. On je sjedio tamo i fokusirao se na to tako da sam ja to vidjela. Rekla sam ti, pokazala sam ti, zar ne? To je bilo to što sam vidjela, ta zavijena figura u obliku broja 8. ( smijeh ) Nisam uop?e mogla shvatiti što je to bilo. Da li je u Francuskoj zakopan jedan objekt koji bi trebala na?i?

O: Da.

P: Da li ?emo mi to i na?i?

O: Da.

P: Možete li nam re?i koje godine ?emo to na?i?

O: Dva ( vrpca je završila, a onda je ponovo po?ela sa ne?im što je li?ilo na kucanje srca )

P: Što je taj objekt?

O: Sveti gral.

P: Što je sveti gral? ( Buka na vrpci postaje jako jako glasna ovdje. Planceta se vrtila unaokolo i crtala neke figure.)

P: Huh. Neznam da li oni crtaju neke figure ili se samo igraju. Mislim da ne?e odgovoriti na ovo. Da li nam predstoji neka velika eksplozija u Izraelu? Da li ?e se desiti neke erupcije vulkana ili zemljotresa ili nešto od velikog zna?aja za planetu?

O: Solarna aktivnost se usporava.

P: Pretpostavljam da to zna?i ne. Da li ?emo biti pogodjeni kometom ili asteroidom? (A) Kada?

O: Uskoro!

P: Da, pa skoro bi mogao biti i sljede?i milenijum! ( smijeh ) (A) Skoro! "Nova? ?e do?i skoro!" (L) Da! Što vi de?ki zapravo mislite sa "skoro?" (A) 8 dana? 6 dana ? Oni imaju problema s vremenom! ( smijeh )

O: Novac ?e do?i vrlo uskoro!!

P: ( smijeh ) (A) Znamo što trebamo u?initi. Nismo sigurni o postavljanju ovih stvari na web. Vjerojatno možemo staviti nešto (L) Da. Mislim da bi trebali dovesti ga preko ruba. Gurnimo ga dalje, samo za zabavu. ( smijeh ) Znanje štiti, tako da ?emo staviti znanje na web.

O: Znanje stvarno štiti.

P: (L) Pa, da li Vincent radi te sve svoje stvari zato što nam ho?e naškoditi? Mislim, da li je on tamo vani, sa svojim haljinama, crta svoje pentagrame, pjevaju?i i dozivaju?i Ofani?ke inteligencije da udare munjama i gromovima na naše glave?

O: Blizu.

P: Da li on postaje frustriran, da to ne funkcionira?

O: Da.

P: Da li je pokušavao namjerno staviti "ljubavni ugriz" na Terri?

O: Da.

P: Koji su bili njegovi motivi?

O: Kontrola. Zbogom.

P: Da, pospani smo.

Kraj sesije.