Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-03-19


19.03.2001 Ark, Laura, Vincent Bridges

 


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Da li je netko sa nama?

O: Zrak. Cassiopaea.

P: Da li imamo Kasiopejce s nama?

O: Vama.

P: Imate li ime?

O: Faitij. ( Laurina zabilješka: interesantno ime, kao arapsko )

P: (L) Ok, danas smo imali hipnotičku sesiju. Da li smo učinili sve što je bilo potrebno da bi otključali brave?

O: Blizu.

P: (V) Da li smo učinili ono što je bilo potrebno za sada?

O: Blizu.

P: (A) Koji postotak onoga što je bilo potrebno smo savladali?

O: 49 %.

P: (V) Da li je 49 bio ispravan broj?

O: Da. Laura ima otvoren prozor u više ključeva. ( "ključevi" kao u notama? )

P: (L) Da li smo ispravno iskoristili ideje od jučer?

O: Da. Sada nas morate potražiti da bi razgovarali sa nama.

P: (L) Potražiti kao npr. u telefonskoj knjizi? (V) Potražiti ih u ogledalu. (L) Da li je tamo...

O: Ključ FI 3 ( "fi" 3? )

P: (V) Ključ "fi 3?" Šaljivdžije! (L) Što je fi 3? (V) Fi za treću moć? (L) Fi kružnica sa 3 zaokreta?

O: Ruta. ( Cesta, put )

P: (V) Da li je taj Fi 3 neki pravac ili nešto?

O: Otvara vaš.

P: (V) Otvorite "vaš"fi 3? (A) Ruta je francuski izraz za cestu, i "F" bi moglo biti za Francusku; i "I-3" bi mogao biti broj neke ceste u Francuskoj.

O: Da.

P: (V) Da li nam ukazujete na nešto u Francuskoj?

O: Da.

P: (V) Da li je to mjesto gdje smo Ark ili ja bili?

O: Ne.

P: (V) Da li je to mjesto kamo bi trebali ići?

O: Da. O T

P: (V) Operirajući Thetan? Ovo mi nema nikakvog smisla jer nastojim ostati izvan ovoga. (A) Znamo broj rute. O T su možda inicijali nečega. Moglo bi čak biti u onoj maloj knjižici koju si kupio. (V) Da li pogađamo u našim nagađanjima do sada?

O: Da.

P: (V) Recite nam više o O T.

O: O T.

P: (L) Pa to je bilo stvarno jasno! ( gledamo u knjigu ) Da li O T znači Operirajući Thetan?

O: Ne.

P: (L) Vratimo se… rekli ste "ruta". (V) Da li je to u Francuskoj?

O: Da.

P: (L) Da li je to ime mjesta?

O: Ne. Laura može vidjeti.

P: (L) Da li trebamo više hipnoze da bi ubrzali proces viđenja?

O: Da.

P: (L) Da li to trebamo napraviti što je prije moguće, npr. sada?

O: Neodređeno.

P: (L) Da li tu ima malo igre riječima... ( počinje se kretati po alfabetu kao da skuplja energiju )

O: Ključ nije mješavina brojeva F.

P: (V) Što?!

O: Da. Pet 3

P: (L) Dakle, vi kažete da to nebi mogao biti broj pomješan sa slovom, nego da je ključ Pet 3 O T.

O: Da. Ne ključ FI3. Ruta I3.

P: (L) Ne "fi," nego ruta sa nekim F. Ovo nema puno smisla. Shvaćam da nam hoćete reći nešto, ali morat ćete pokušati drugačije, jer mi ne shvaćamo na ovaj način. (V) Da li mi razumijemo ono što dobivamo?

O: Da.

P: (V) Možete li biti jasniji jer mi ovo ne razumijemo?

O: Titusova špilja.

P: (V) Titus je bio car, ali to je sve čega se sjećam o njemu. ( Prestali smo i tražili smo o Titusu u knjizi i otkrili da je on srušio Jeruzalem i o njemu je bilo pisano na "Titusovom kovčegu". Tu je bilo naznačeno da je blago iz hrama bilo odnešeno u Rim i onda ukradeno iz Rima od Vizigota ) (L) Ok, da li smo tu nešto otkrili sa Titusom i blagom iz hrama? Da li je O T "Old Temple" ( Stari hram ) ?

O: Da.

P: (V) Da li to ima veze sa Persejevom svrhom?

O: Upravo smo vam rekli. Mjesto gdje Laura mora ići da bi usporila FI3.

P: (L) Da bi "usporila FI3?" Što je FI3 da mora biti usporen?

O: Prikradajući napad.

P: (L) Dakle, ovo je neki kod za rutu ulaza "prikrivenog napada?" (A) I mi moramo ići tamo da bi usporili taj napad? (V) Možete li nam reći više o ovom napadu?

O: 4D OPS.

P: (V) I koga napadaju ti 4D OPS?

O: Zemlju.

P: (L) Dakle, vi kažete da postoji prolaz kroz koji oni mogu doći ili djelovati ili planiraju doći, ili kroz koji mogu slati energiju ili nešto?

O: Ne.

P: (L) Tamo je nešto zakopano što moramo naći da bi usporili ovaj napad?

O: Da.

P: (V) Ako nađemo, to će usporiti napad?

O: Ne samo usporiti. To će uzrokovati da se pojavi zaštita potrebna da se preživi udar meteora u svemirskom ratu 2010. godine.

P: (L) Pa želim znati, zašto ja moram biti tamo? (V) Da li svo troje iz ove sobe moramo biti tamo?

O: Da.

P: (V) Zašto?

O: Morate stvoriti kanal.

P: (L) Dakle, vraćemo se na to da nas mora biti 7 koji se moraju skupiti?

O: Ne.

P: (L) Ne mora biti 7. (V) Ali mora nas biti troje?

O: Da.

P: (V) Da li možemo uzeti neke druge sa nama?

O: Da.

P: (V) Samo provjeravam. (L) Ne ostavljam svoju djecu! (V) Uzeti cijelu obitelj?

O: Nada za opstanak čovječanstva je ono što vas mami u ovu potragu Perceval 3.

P: (L) Pa , imamo ovdje jedan mali faktor, a to je novac. Očigledno ćemo imati dosta novca da odradimo ovu misiju. Mislim, da li se trebamo samo spakirati, prodati kuću i preseliti se?

O: Da bi spasili svijet, vi ćete se opredjeliti za obred: znanje štiti, Laura; instinkt, ne odbacivanje znanja. Preseli se kad bude pravo vrijeme.

P: (V) To mi je vrlo čudno iz nekog razloga. (L) Pa, to je njihova cijela stvar, "ishod obreda" znanja koje štiti je "svjesnost". Da li mislite neki stvarni obred?

O: Budite pripremljeni.

P: (L) Da. Kako znanje štiti? Tako što smo svjesni i pripremljeni. Da budemo pripremljeni je "ishod obreda" od "znanja koje štiti". (V) Da li tu ima još nešto što moramo znati ili raditi da bi bili spremni?

O: Da. Prodavati knjige.

P: (V) Dakle, to nije u biti obred, nego da budemo spremni, trebamo i izdati knjige.

O: Da.

P: (V) Da li moramo izdati sve knjige?

O: Da.

P: (V) Znači da to nije na rasporedu ovog maja. Da li trebamo biti tamo ovoga maja?

O: Ne. Samo znanje trebate. ( kraj trake; pauza ) Potraga.

P: (L) Dakle, samo znanje je ono što trebamo i zbog toga moramo nastaviti potragu. (A) Da bi prodali knjige, prvo ih moramo napisati. Pisanje knjiga je mogućnost da steknemo znanje i širimo znanje i to je najbitnija stvar ovdje. (L) Da li trebamo odraditi još jednu sesiju hipnoze prije nego sutra Vincent ode? Ili bi to bilo od korsti?

O: U redu, da. Nije hitno sada.

P: (V) Da, bilo bi korisno. Da li to hoćete reći, da smo mi napravili koliko smo mogli?

O: Ne.

P: (A) I to nebi štetilo, da li to hoćete reći?

O: Prekopajte rukavac.

P: (V) As u rukavu. (L) Lopata. Može biti i lopatica. Dvostruko značenje. As u rukavu, preokreni nešto, kopaj. Oni su mogli reći i "as". Ako bi napravili drugu sesiju, koje bi nam bile ključne riječi na koje bi se fokusirali?

O: Sigurnosna vrata.

P: (A) Definirajte "sigurnosna vrata?" (V) Stražnja vrata na koja vas mogu kontaktirati? Sigurnosni ulaz? Što?

O: Post-hipnotička vrata unaprijed definiranog teksta.

P: (L) Možda hoće reći da trebamo instalirati post-hipnotička vrata sa predefiniranim tekstom? Da li Vincent treba installirati post-hipnotičku sugestiju koju ja ili Ark možemo korisiti da bi otvorili ili zatvorili vrata?

O: Da.

P: (V) Kakva vrata? (L) Ona koja mogu biti ili otvorena ili zatvorena. (V) Nekako povezanu sa obredom znanja koje štiti. Što je predefinirani tekst? (L) Da li bi trebali u tu sugestiju za gledanje u ogledalo staviti par riječi da bi otvorili vrata za gledanje u ogledalu i onda seriju riječi da ih zatvorimo?

O: Da. Točno. Samo par riječi.

P: (L) Na poljskom?

O: Ne.

P: (A) Što je ovo "prekopajte rukavac?" (L) Pa, to bi značilo da možemo otvoriti i zatvoriti ta vrata kad hoćemo. (V) Da li "prekopajte rukavac" znači naše "tajno oružje"?

O: Da.

P: (V) Da li moramo razviti to tajno oružje?

O: Da.

P: (V) Da li je to nešto što moramo učiniti sa hipnotičkim sigurnosnim vratima?

O: Da.

P: (V) Da li tu ima još nekih informacija koje nam možete dati?

O: Da.

P: (V) Možete li nam dati ih sada?

O: Dosjetke ili slogani.

P: (V) Zeleni jezik?

O: Da.

P: (L) Dakle, trebamo izmisliti neke dosjetke ili slogane koje ćemo instalirati kao naše trigere ( okidače )...

O: Da.

P: (V) I to će uzrokovati da Laura može kad god hoće gledati i vidjeti u ogledalu?

O: Da.

P: (V) Ali to nije hitno, samo mora biti napravljeno prije nego krenemo u potragu?

O: Da. Morate slijediti mnoge tragove.

P: (L) Dakle, imamo mnogo za naučiti o stvarima koje su pred nama. ( i tek sada polako počinjemo nazirati dno svega ovoga, mislim ) (L) Dakle, ne možemo se osloniti samo na ogledalo. To je kao as u rukavu. Pred nama je dosta posla. (V) Pričamo o situaciji u kojoj će Laura trebati...

O: Da.

P: (V) ...sistem u kojem Laura može uključiti "to nepoznato" kod bilo koga drugoga i da mi to možemo korisiti javno bez da netko drugi zna...

O: Da. Naviknite se da ste "kod kuće" na pravom stupnju zapisa da bi osjetili bitku ...

Kraj sesije.Energija je opala. Da li je ovo bila primjedba koja je reflektirala osjećaj "borbe" koja je bila prisustna tada, blokirajući prijenos ili je to bila uputa da moramo učiti kako da osjećamo "borbu", mi to neznamo.

Gornja sesija je bila problematična iz mnogo razloga. Prvi je bio činjenica da su Kasiopejci otkrivali našu "misiju" na jasniji način nego ikad prije. Ovo je njima bilo potpuno nesvojstveno. Oni su uvijek govorili da mi sami moramo otkriti neke stvari, kao na primjer "sudbinski profil prvog nivoa" i da nam oni to ne mogu reći. Osim paradoksa koji može biti proizveden kada netko promjeni prošlost, postoji jednostavno pitanje kršenja slobodne volje. Druga točka je bila oznaka "Perceval Three." Ovo je također u direktnom proturječju sa njihovim načinom, kao i prethodne informacije koje su obilno dali.

Nešto nije bilo u redu.

Moja inicijalna reakcija je bila ta da sam bila vrlo sretna što su Kasiopejci sada govorili puno jasnije. Bila sam sigurna da je ovo zato što smo sada bili sa "pravom" osobom tj. VB. Propustila sam primjetiti sve njihove migove, hitne tragove i naznake da sam trebala pogledati ovu situaciju mnogo dublje. Sve do sesije sa ogledalom, Kasiopejci mi nisu uspjeli prenijeti ono što su htjeli, da bi ja vidjela bez kršenja moje slobodne volje ili procesa učenja. Na kraju sesije sa ogledalom, dodati ću još malo podataka od kasnijih sesija, koji će pomoći objasniti točno što se zbivalo u zadnje dvije sesije sa Vincentom u sesiji.

Također, prije čitanja sljedeće sesije, voljela bih ukazati na još neke stvari. Čak i najležerniji promatrač će uočiti, kada posluša zvučne isječke iz sesije sa hipnozom / ogledalom - vođenu od Vincenta Bridgesa - njegove greške u profesionalnom ponašanju prema objektu u stanju hipnoze koja je bila inducirana i kontrolirana od njegove strane. To ponašanje nije samo za prijekor, već i za legalnu tužbu. VB je nedavno napisao i istaknuo na javnom forumu sljedeće:

"Bilješka o praksi hipnoze u Floridi: Florida ima stroge zakone o hipnozi. Zakon 456 označava tko može, a tko ne može vršiti hipnozu: Zakon 456 OGRANIČAVA ovu terapiju OVLAŠTENIM praktikantima iscjeljujućih humanističkih znanosti, uključujući liječnike, psihijatre, zubare, kiropraktičare, pedijatre i optičare "unutar granica zakonski primjenjivih za njihova zanimanja." Pacijent može biti upućen i "osposobljenom praktičaru" od ovlaštenog praktičara humanističkih znanosti, ali taj "osposobljen praktičar" mora korisiti hipnotičke tehnike pod NADZOROM i ODGOVORNOSTI takvog upućujućeg praktičara. (66) FLORIDA ZAKON 456 Praksa Hipnoze 456.005 Kazne: Loše ponašanje drugog stupnja: (456)"

Gospodin Bridges je prilično u pravu. Međutim, ono što je on propustio spomenuti je činjenica da hipnoza ili drugi načini savjetovanja, izvedeni u religioznoj praksi, nisu opisani u gornjem odlomku. Možda je gospodin Bridges trebao provjeriti gornji statut prije putovanja na Floridu da izvrši terapeutsku hipnozu na meni koja je snimljena i te trake su u našem vlasništvu kao dokazi. Na kraju, gospodin B. tvrdi da je on "psihoterapeut", a ne ja. I do sada mi nismo mogli otkriti niti jedan dokaz ili potvrdu za njegovu obuku i njegove tvrdnje. Gospodin Bridges nastavlja:

"U drugom dijelu njene voluminozne autobiografije "Avanture sa Kasiopejcima", gđa. Knight-Jadczyk kaže da ona nema praksu u hipnoterapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji: "Priznajem da nemam. Pa, to i nije baš skroz točno. Imam certifikat iz hipnoze; sve dok nisam prestala 1996, bila sam izlistana u listama "American Counselors Society" and "The National Society of Clinical Hypnotherapists", mada niti jedno od ovih nije neka velika potvrda."

Mr. Bridges je previdio da je gornja bilješka citat moje izjave iz poglavlja "Avanture sa Kasiopejcima" ( http://www.cassiopaea.com/cassiopaea/adventures292.htm ) - " Dakle, s jedne strane, mi imamo šest uglednih ljudi, od kojih niti jedan nije ikad naveo svoje dokumente o vjerodostojnosti..."
Osvrt je bio na "dokumente o vjerodostojnosti" u smislu stupnjeva obuke i ostale dokaze uključujući i izdavačke reference, kao na primjer one lažno dane od gospodina Vincenta Bridgesa. Nije se radilo o nedostatku uvježbanosti u hipnoterapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji. Zapravo, opisala sam prilično jasno moju obuku koju sam primila u tim područjima u mojoj knjizi Amazing Grace. Što mi vidimo ovdje je primjer semantičkog izvrtanja riječi od jednog psihopata koji, kako je jedan stručnjak rekao: "zna mnoge riječi, ali ne i značenja".
"U biti, budući da prva organizacija više ne postoji i čini se da je imala malo i neprofesionalno članstvo i druga organizacija nema podataka o Lauri Knight ili Lauri Martin i obuci ili certifikatu, onda se moramo pitati od čega se njen certifikat sastoji?"

Ovo je slučaj namjernog falsificiranja, budući da imam na svom stolu adresar koji sadrži mnoge profesionalne članove u svih 50 država.


"Jedna Laura Martin je bila član društva 1994. i 1995., ali ubrojena samo kao član bez certifikata ili preporuke."


Gospodin Bridges je opet u krivu. Društva gore imenovana se sastoje od članstva koji su diplomirali program obuke na sveučilištu Sv. Johna, ovlaštene institucije formirane nakon što sam ja primila svoju obuku od njegovog utemeljitelja, Dr. Arthura Winklera. Slučajno, tokom godina od kad sam uzela obuku, ja sam izgubila svoju potvrdu i pisala sam Dr. Winkleru da ga pitam da li mi može poslati duplikat. On me se sjetio i moje potvrde su bile zamjenjene iako su "izgubljene" negdje u kući, spakirane u kutiji u skladištu. Imam kopiju te korespondencije u svojim evidencijama kao i brošuru Sv. Johna.

"Ako gospođa Knight-Jadczyk ima bilo koji tip potvrde o hipnozi, što je dvojbeno jer niti jedan dokaz te potvrde nije bio predstavljen i ne može biti nađen u evidencijama institucija citiranih od nje, to je ne ovlašćuje da prakticira hipnoterapiju u Floridi bez direktnog nadzora ovlaštenog praktičara iscjeljujućih humanističkih znanosti, kao što je rečeno iznad. Ako je ona vršila takvu terapiju bez nadzora, to je prekršaj zakona Floride i drugo-stupanjsko loše vladanje kako je rečeno iznad."

Budući da smo rješlili pitanje MOJE potvrde, možda Gospodin Bridges treba primijeniti ove standarde prema sebi samom, jer ja nikad nisam tvrdila da sam "psihoterapeut" kao on. I opet, hipnoza koji se vrši kao religiozno savjetovanje je potpuno pravna u Floridi i zapravo to je krov pod kojim skoro svi hipnotizeri koji nisu psiholozi ili psihijatri ili drugo medicinsko osoblje, prakticira. Dalje, terapija otpuštanja duhova i terapija prošlih života i egzorcizam nisu prihvaćeni kao "terapeutski načini" kod standardne psihološke terapije i čak nisu ni pokriveni gornjim zakonom. Međutim, terapeutska hipnoza koja rješava zlostavljanje u dječjem dobu, uključujući i seksualno zlostavljanje, za što gospodin Bridges tvrdi da je njegova specijalnost, je uistinu pokrivena gornjim zakonom. Gospodin Bridges je pisao članu naše grupe:

"Draga S***, pa, zvuči kao da si klasičan moj klijent. Moja specijalnost su traume u ranom djetinjstvu i uglavnom sam se usredotočio na incest, seksualno zlostavljanje, itd. (...) U toku svega toga, naišao sam na mnoge "Greenbaum" slučajeve. Corey-jevo predavanje koje je citirano od Laure u Val seriji, je djelomično uzeto od mog istraživanja. Ja sam govorio opširno s njime nekoliko mjeseci prije konferencije, gdje je on držao predavanje i bio je moj tadašnji partner u publici. Ja sam Dr. Mackov i Bud Hopkinsov najgori neprijatelj. Hopkins je odbio govoriti kod iste Fortean konvencije prije par godina, zato što sam ja napao njegov posao, dan prije, na zabavi. Tako to ide... Ovi dečki su sramotni. (... ) Ja sam učio s Miltonom Ericson prije mnogo godina i on je istaknuo vrijednost svjesnog sudjelovanja u transu kao jedinom načinu osiguravanja vrijdnosti sadržaja dobivenog u trans sesiji. (... ) Imao sam polu-slavnu žrtvu otmice, jedan od gornjih "klijenata", čije iskustvo je ispostavilo, sa brižljivim rasplitanjem, da je njen otac masturbirao pored njenog kreveta. (... ) Da li bi htjela posjetiti Pijemont jedan vikend? Mogu procijeniti i vidjeti da li postoji isplativ posao koji bi mogli učiniti zajedno. To možemo učiniti u jednom danu, imam nekoliko drugih klijentata u Asheville povremeno, dakle. . . Jesi li u igri? Javi mi što misliš, Vincent"

Kakvi su zakoni, s obzirom na takvu praksu u Sjevernoj Karolini? Važnije pitanje u tome je: kada je točno Vincent Bridges studirao sa Miltonom Ericsonom? Taj liječnik je umro 1980. u dobi od 79 godina. Bridges već ima prilično pun raspored za te godine prema vlastitim riječima: http://www.Cassiopaea.com/archive/most.htm#vbclaims . Svejedno, poslali smo upite povezanim institutima da otkrijemo da li se itko tko je učio sa Ericsonom sjeća Gospodina Bridgesa. U bilo kojem slučaju, ja se nadam da se Vincent Bridges jasno sjeća svake riječi izgovorene u nekoliko sesija u kojima je hipnotizirao mene "terapeutski", jer je tako svakako prekršio zakon u Floridi kojeg je citirao. Zahvaljujem mu se za ovo istraživanje, jer to sada mogu dodati na listu prevara koje je izveo na meni i drugima, a koje mogu biti predane na razmatranje državnom odvjetništvu Floride.