Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-12-02


"Frank" je napustio grupu u Novembru 2000.g. Zadnja sesija u kojoj on sudjeluje je bila 23.09.2000.g. Postojala je praznina dok sam radila na knjizi "Amazing Grace". Još uvijek smo čekali da se Frank sredi i mislili smo da će se vratiti poslije pauze. Moj brat je došao u posjetu u Decembru, pa smo odlučili eksperimentirati bez Franka.


02.12.2000. Ark, Laura, Tom K., Barry T.


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nana večeras?

O: Soalam.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Budući da se ponovno podešavamo sa Tomom, počnimo sa da/ne pitanjima. Željeli bi pitati koliko bi sesija bilo potrebno da se uspostavi novi kanal, da se ponovo podesi - budući da je Frank otišao?

O: Četiri. Radite na podešenju.

P: Da li je ovo bolja kombinacija nego sa Frankom?

O: Da. Vjerojatno.

P: (TK) ( pokazuje na veliki kristal na stolu ) Da li vam se sviđa novi kristal?

O: Da.

P: (L) Da li je od koristi ovdje na stolu?

O: Nema razlike.

P: (L) Što je uzmenirilo Franka tako da je napustio grupu?

O: Prsten.

P: (TK) Kakav "prsten"?

O: Njegova važnost.

P: (TK) On je uznemiren radi svojeg gubitka važnosti u grupi radi toga što se Laura i Ark vjenčaju? Taj prsten?

O: Da.

P: (L) Da li je moguće da je bio izmanipuliran od strane drugih sila?

O: Preko drugih sila.

P: (L) Drugim rječima, njegove misli i osjećaji su njegovi vlastiti, ali su bile pojačane. (BT) Da li je Frank korišten za nadgledanje?

O: Da. U nekim slučajevima.

P: (L) Da li je Frank sam po sebi utjecao na materijal?

O: Samo onda kad je njegovo polje bilo isključeno. Kao mjesec.

P: (L) Frankovo polje je bilo isključeno? (B) Ili je njegova dezinformacija bila ciklička, poput Mjeseca? (L) Rasla je i padala. Drugim riječima, mogli bi vratiti se kroz materijal i koristiti kružni uzorak da bi otkrili utjecaje?

O: Da.

P: (L) Dobro, što je bio zvuk koji smo čuli u kući neki dan?

O: Ne. 318 monitora.

P: [smijeh] (L) Fizički monitori (naprave za nadgledanje)?

O: Da.

P: (L) Nešto što je u našoj kući i što je još tamo?

O: Monitori. Da.

P: (L) Da li su imali neku vrstu kvara koja je uzrokovala da iznenadno počnu signalizirati?

O: Da.

P: (L) Tko ih je tamo stavio? Mislim, fizički?

O: D***.

P: (L) Momak koji je radio na kući?! U potkrovlju?

O: Da. Zbilja su maleni.

P: (L) Da li je D*** znao što radi?

O: Ne.

P: (L) Što me podsjetilo na: da li je D*** zaboravio vratit našu klamericu za pričvršćivanje izolacije?

O: Da.

P: (TK) Da li je ikako moguće proturiti dezinformacije kroz takve uređaje?

O: Da.

P: (BT) Da li je to nešto što bi mi trebali pokušati učiniti?

O: Ne.

P: (A) Sad, kažete "Ne. 318 monitora". Da li to daje naznake da je barem toliko uređaja za nadgledanje u našoj kući? To je zato što su tako maleni? Imao sam teoriju da kad su došli sa kamionom da zamjene izolaciju na tavanu, da bi to mogao biti savršen način da instaliraju prislušne uređaje. Ali bi oni trebali biti maleni i trebalo bi ih biti puno. (TK) Da. A koliko je prislušnih uređaja u ovoj kući?

O: 85.

P: (BT) Da li je to povezano sa automobilima koji se često zaustavljaju ispred naše kuće?

O: Ne.

P: (TK) Oni ne moraju doći blizu da bi prisluškivali. Moraju li doći blizu da bi pristupili tim prislušnim uređajima?

O: Ne.

P: (BT) Da li se prisluškuje iz 3D ili 4D?

O: 4D.

P: (L) Da li se ti automobili zaustavljaju ispred naše kuće radi toga što imaju nešto sa nama, čak i nevezano uz to prisluškivanje?

O: Da.

P: (L) Što namjeravaju? Što je sa ljudima koji dolaze do vrata? Da li su ih poslali radi nadgledavanja?

O: Da. Pijuni.

P: (BT) Kao tajni agenti ili špijuni?

O: Da. Na strojni pogon.

P: (L) Da li to znači da su oni mašine? Napravili su zbilja vrlo dobre kopije Sammy Davis Jr.-a! (A) Želio bih se vratiti na pitanje tko je odgovoran za postavljanje tih monitora.

O: Illuminatski Nacionalni vitezovi.

P: (A) To zvuči talijanski. Hmmm. (L) Da li Tom ima što s tim smješnim stvarima koje se dešavaju u njegovoj kući? (TK) Pa da!

O: Da.

P: (TK) Koliko?

O: 85.

P: (TK) Oh, pa oni zasigurno vole taj broj! (A) Što oni nadgledaju?

O: Glas.

P: (TK) Da li se aktiviraju na zvuk?

O: Da.

P: (L) Možda bi trebali potaknuti djecu da gore sviraju čudnu muziku. (TK) Oni snimaju sve zvukove, štogod ih aktiviralo i onda to oni kasnije downloadaju?

O: Da. Često.

P: (L) Pored snimanja onog što mi govorimo, što je cilj tog nadgledanja?

O: Kontrola.

P: (L) Da li ti monitori također nešto emitiraju? (B) Jesu li aktivni koliko i pasivni?

O: Da.

P: (TK) Svi od njih, ili je tu kombinacija različitih tipova monitora, koji su u interakciji ili su nekako povezani?

O: Da.

P: (L) Da li Barry ima neke u svojoj kući također?

O: Da.

P: (BT) Da li to ima nešto sa poticanjem kad se pozvoni na zvono na vratima?

O: Da.

P: (A) Pa činjenica je da su to monitori i ima mi smisla. Ali činjenica da oni nisu samo pasivni, već i aktivni, čini me malo uznemirenim. Ako su aktivni, vjerojatno proizvode neku vrstu vibracija koje djeluju na nas takoreći neprestano.

O: Da.

P: (TK) Da li je to zvuk - ili vibracije? (A) Na koji način oni djeluju?

O: Psihički.

P: (L) To je prilično širko pojam. (A) Sad, ono što je nama važno, mislim, je to da saznamo da li se možemo zaštititi od te kontrole para-psihičkim sredstvima pomoću toga da budemo svjesni u izvjesnom stanju, ili je to neka psihološka manipulacija koju ne možemo utjecati jer ona utiče na naše gene ili naše stanice direktno - našu kemiju u tijelu - i zbrčka ono što mi pokušamo napraviti. U tom slučaju, bila bi poželjna neka akcija. (TK) U redu, ako se te stvarčice odašiljači frekvencija i oni utječu na nas psihički, postoji li neki način da se to neutralizira?

O: Da.

P: (L) Da li je to nešto fizičko ili psihičko?

O: Fizički.

P: (TK) Da li bi to bio neki uređaj koji bi poništavao te vibracije?

O: Da.

P: (L) Dakle, trebamo uređaj koji bi proizvodio izvjesne frekvencije?

O: Da.

P: (TK) Da li je takva stvar komercijalno dostupna?

O: Drugačije.

P: (L) Dakle, moramo ju napraviti. (TK) Jesu li kristali uključeni u to?

O: Da.

P: (A) Pa, imamo problema jer tu imamo 85 monitora. Oni nadziru zvuk. To znači da oni i sad nadgledaju.

O: Da.

P: (TK) Dakle, ako otkrijemo što trebamo napraviti ili sklopiti, onda će čitava stvar biti uzaludna jer će oni doći i instalirati nove uređaje ili djelovati na naše uređaje za ometanje koje smo mi iskonstruirali. Da li je to točno?

O: Da.

P: (TK) To je situacija u kojoj nema pobjede?

O: Ne.

P: (L) Dakle tu POSTOJI način na koji bi to mogli. (TK) Možemo li dobiti neku ideju o tome kako se boriti protiv toga? (L) Pa da, benzin i šibica. (smijeh) (TK) Na primjer, diskutirati o tome negdje drugdje?

O: Možda.

P: (TK) To znači da to nebi bilo neophodno od pomoći. To nebi bio lijek za duže vrijeme.

O: Da.

P: (L) Pa da li bi mogli jednostavno prodati kuću i tako neka nadgledaju nekog drugog?

O: Ne.

P: (TK) Postoji li način da se zaštiti ova soba? Barem privremeno.

O: Da.

P: (TK) Ali to ne pomaže između sesija. Još uvijek bi bili bombardirani tim frekvencijama između sesija. Ali ako se područje zaštiti dok se prima informacija... Da li moramo napraviti ili izgraditi neku vrstu osobnog uređaja koji bi ljudi mogli nositi ili imati kod sebe da bi se zaštitili od te vrste manipulacije? Da li je to izvediva opcija?

O: Da.

P: (A) Hm, ti bi uređaji morali dobivati energiju od nekuda. Pa mogli bi dobivati energiju iz elektromagnetskog polja koje je svugdje. (TK) Da li kristali imaju nešto sa predloženim uređajem - zaštitnom napravom?

O: Da.

P: (L) Oni su spominjali da su kristali sa energetskim poljem od pomoći na taj način. Očito, također je od pomoći i sunčeva energija. (TK) Dobro, ako pronađemo način na koji bi mogli napraviti takve uređaje, može li takva stvar biti modificirana tako da zaštiti od tih frekvencija kojima djeluju na nas?

O: Da.

P: (L) Razmišljala sam u vezi tih metalnih kaveza. Priključimo neku vrstu izmjenične struje na njih, otiđemo unutra i uključimo. (BT) Nije li to nešto poput Faraday-evog kaveza? (TK) Pa to bi omogućilo područje u kojem bi mogli zaštititi sesije. Ali nebi bilo koristi između sesija. Da li bi to trebala biti neka vrsta ogromne, prostrane stvarčice... (L) Koja bi bila vrlo skupa i teška za konstruiranje?

O: Ne.

P: (L) Sad, valovi su stvari. Možete napraviti valove... (TK) I možete ih poništiti. Poput bijelog šuma ili nečeg takvog. (L) Pa možda bi trebali nabaviti neki od tih uređaja koji proizvode bijeli šum. Da li bi to pomoglo?

O: Neki.

P: (TK) Kako bi mogli znati kako ih podesiti? To bi trebala biti ekstremno niska ili ekstremno visoka frekvencija... (A) Ima i druga mogućnost. Sad, kad mi nosimo te zappere, kroz nas teče izvjesna struja. Može li nešto takvog spriječiti aktivaciju i fizičke promjene koje generiraju ti monitori?

O: Da. Do izvjesnog nivoa.

P: (BT) Da li je tih 318 monitora uobičajeno, ili je to rezervirano za "specialne" ljude? Da li je to uobičajeno inače?

O: Ne.

P: (A) Što je taj broj 318? Broj modela?

O: Broj prislušnog uređaja.

P: (A) Dakle to je kao broj telefona kod nas. Mi smo lokacija 318. Dakle, oni moraju imati mapu.

O: Veliki zapis.

P: (smijeh) (L) Nije mapa, samo veliki zapis. Pa pobogu, ako smo mi samo broj 318, tko je broj 1? (TK) Da li je broj vezan uz redoslijed važnosti?

O: Ne.

P: (BT) Samo broj lokacije radi identifikacije. (A) Mislim da imaju izvjesne brojeve mjesta na koji dodjeljuju brojeve. Ako je to bilo uspješno "nadgledavanje" i ti ljudi umru, onda mogu dodijeliti taj broj nekom drugom. (L) Točno, kao matični brojevi osoba. Natrag na problem. Da li bi postavljanje metalne (aluminijske) folije po sobi pomoglo?

O: Ne.

P: (L) Da li bi pomoglo ako se ona priključi na struju?

O: Ne.

P: (TK) A bakrena mreža?

O: Bolje.

P: (TK) Kad izvodimo testiranje na brodovima, oni stavljaju neke prikolice u hangar na palubi u kojima je neka sofisticirana i tajna oprema. To štiti od detektiranja radara i oni pokrivaju prikolice sa bakrenim mrežama. Nije priključena nikakva struja na njih, već samo moraju biti uzemljene. Ono što ona radi je da apsorbira valove radara i vodi ih u zemlju umjesto da se oni odbijaju i da se "očitaju" na radaru. Onda, tamo je još nešto što se zove "RAM", ili Radar apsorbirajući materijal ( Radar Absorbent Material, prim. prev. ).

O: Da.

P: (TK) Takva stvar je skupa. (L) A što je sa svilom?

O: Da.

P: (L) Alkemičari su rekli da ona štiti tijelo od vanjskih frekvencija, i ako netko se želi zaštititi od njih, treba nositi svilu. Znam da to zvuči suludo, ali to je ono što su rekli i što su radili. Svila je dobar izolator. (TK) Ako zaštitimo ovo područje sa svilenim šatorom, ili nosimo svilenu odjeću... (A) Svila sama po sebi možda i nebi djelovala, ali vjerojatno djeluje ako je u doticaju s tijelom. (TK) Bakrena mreža oko tijela bi pomogla.

O: Da.

P: (TK) RAM bi pomogao?

O: Da.

P: (TK) Svila bi pomogla?

O: Da.

P: (TK) Da li bi svo troje u kombinaciji bilo neophodno?

O: Da.

P: (L) Dakle, ovdje govorimo o nekoj velikoj lovi. (TK) Postoji li neki drugi način da se to učini, nešto jednostavnije? Da li to omogućava takav stupanj zaštite?

O: Da.

P: (L) Ono što smo shvatili je to da ako proizvodimo frekvenciju koja poništava onu iz monitora, sve što će oni učiniti je - promjeniti frekvenciju. To bi moglo onda beskonačno trajati ( promjenimo mi, pa oni, pa mi, pa opet oni... itd. ). (A) Oni imaju standardne monitore. Oni mogu malo mijenjati frekvenciju, ali ne mogu puno bez dodavanja novih uređaja. Možda postoji ograničenje kod promjene frekvencija. Dakle, ako saznamo kako podesiti naš uređaj prema njihovom, možemo onda to učiniti. (TK) Nemam pojma što nam treba da bi napravili tako kompliciran uređaj. Možda samo generator frekvencija. Jednostavni uređaj zakačen na kristal. Da li idemo u dobrom smjeru?

O: Da.

P: (A) Naš zapper, na primjer, vrlo je jednostavan uređaj. On se bazira na jednom jedinom integriranom krugu. (TK) Generator frekvencija može biti jeftin. Zakačite ga za kristal radi pojačanja.

O: Unesite mnoge frekvencije.

P: (A) Moramo znati interval. (TK) Možete li nam reći koji interval frekvencija?

O: Da. 549 Hz do 832 Hz.

( Tipične frekvencije glasa mogu varirati od otprilike 90 Hz za duboki muški glas pa do otprilike 300 Hz za visoki dječji glas. Čujni pojas počinje negdje oko 10 Hz. 1035 Hz je frekvencija kozmičkih zraka. Bežična komunikacija varira od otprilike 3 kHz, što je još uvijek u čujnom opsegu, pa do pojasa u kojoj je vidljiva svjetlost, otprilike 1015 Hz gdje su operativni neki sistemi bazirani na laseru. Te sve frekvencije variraju u svojim karakteristikama širenja i podložnosti interferenciji, što određuje njihovu vrijednost kod specifične upotrebe. Za najveći broj primjena korisni pojas seže do oko 300 GHz, gdje je početak infracrvenog područja. Normalno ljudsko uho može čuti između 20 Hz i 20 kHz.)

P: (A) Dakle, to je zvuk. Standardan zvuk. Dobro, bijeli šum bi bio djelomično rješenje. Ti brojevi bi značili da moramo proizvesti dosta frekvencija. (TK) Bio sam pod utiskom da bi to trebalo biti na vrlo niskim i visokim frekvencijama, nešto iznad razine čujnosti. (L) Pa to bi moglo biti povezano s činjenicom da su to monitori zvuka. (TK) Kamo downloadaju te podatke?

O: Brod.

P: (BT) Rekli su da je to 4. denzitet, zar ne? (TK) Svemirski brod?

O: Da.

P: (A) Mogu li te malene stvarčice poslati informaciju direktno na svemirski brod? (L) Pa budući da bi to trebala biti tehnologija 4. denziteta... (TK) Da li je to točno?

O: Da.

P: (A) Želim raspraviti o tome. Ako mi možemo djelovati protiv 4D tehnologije sa 3D tehnologijom... (L) Onda tu mora biti neki element prisutan od 3D tehnologije. (A) Točno. (L) Pa, vjerojatno mora biti. Možda oni imaju neku super-varalicu, fenomenalnu stvar u čipu koju mi uopće još nismo ni sanjali. Možda koriste nanotehnologiju, za sada koliko možemo znati. Možda imamo neku vrstu tih monitora baziranih na nanotehnologji u našim tijelima. (TK) Kako možemo odrediti koju vrstu osobnog uređaja možemo napraviti da bi se zaštitili?

O: Više svile.

P: (L) Da li je većina tih aktivnosti dizajnirana da djeluje na sistem žlijezda ili sa neuropeptidima?

O: Vidi Meier.

P: (BT) Proizvođač odjeće koji se zove Meier? (L) A što je sa Billy Meier-om? (TK) Da li je to proizvođač odjeće?

O: Vidi Meier.

P: (L) Na skali od 1 do 10, koliko je čist bio kanal dok smo radili sa Frankom?

O: 5.

P: (L) Dobro, na skali od 1 do 10, koliko je čist sada?

O: 2.

P: (TK) Dakle, dobivamo onečišćene informacije. (L) Uvijek je tako kad podešavamo novu kombinaciju primatelja. (L) Rekla bih da zbilja trebamo "očistiti" ono što sada dobivamo i vratimo se na to kasnije. (TK) Pa da. Nešto je dobra informacija, ali moramo pronaći koja je to. (L) I moramo nastaviti "podešavati" kanal jer kad kanaliziramo - onda to i radimo. (TK) Da li je bolje nego zadnji put?

O: Ne.

P: (TK) Otprilike isto?

O: Da.

P: (A) Čišćenje kanala znači dvije stvari: postati osjetljiviji i kad postaneš osjetljiviji, primaš više informacija i postaješ sretan i toliko si sretan, iako to neznaš, da ti djeluješ na informacije. Ti možeš iskrivljavati informacije. Što više dobijaš, više si sklon djelovati sam po sebi. Dakle, kad dobiješ više, moraš poraditi na tome da si sve tiši.

O: Zbrkano.

P: (BT) Prijenos je zbrkan, ili bi uređaj trebao više biti kompliciran? (L) Mislim da se to odnosi na činjenicu da je zbrkan izlazak iz juhe. Mi smo generalno u zbrci, kao što je Ark istaknuo. (L) Pa imam jednu molbu. Prethodno, prema kraju perioda rada s Frankom, postojalo je mnogo ohrabrenja u vezi investiranja na burzu dionica. To je bila Frankova ambicija. Da li je to proizašla informacija iz Franka?

O: Pogledaj sada.

P: (BT) Da li to znači da je sad pravo vrijeme da pogledamo burze?

O: Ne.

P: (BT) Sada je pravo vrijeme da otkrijemo investicijski program?

O: Ne.

P: (L) Pogledati na burze dionica upravo sada?

O: Ne.

P: (L) Također nam je rečeno da briga oko završavanja knjige nije nešto za što bi se trebali brinuti, da će se to riješiti samo po sebi? To nije bio problem.

O: Ne, nije problem.

P: (L) Možemo li išta učiniti da bi ubrzali proces podešavanja (kanala)?

O: Više kanaliziranja.

P: (L) Jednostavno, samo ga više prakticirati?

O: Da.

P: (L) Što je uzrok stanja uma koji sam imala kod pisanja zadnjih nekoliko tjedana? Jednostavno sam bila u vrlo kaotičnom stanju, nisam bila sposobna pisati. Da li je to rezultat Frankovih akcija i načina razmišljanja?

O: Monitori.

P: (L) Kakvu kemiju oni proizvode? ( BT-ov mobitel emitira zvukove i gasi se. Smijeh. )

O: Fe fe fe fe fe fe.

P: (L) Što je to? (A) "Fe" je željezo. (L) Oh! Da, pitali smo što je bilo u vezi mog kaotičnog stanja. (TK) Da li je to odgovor na Laurino pitanje? (L) Da li je moj nivo željeza prenizak?

O: Da.

P: (L) Trebamo li nešto znati u vezi nadolazećeg tjedna ili dva, neki savjet, bez specifičnih pitanja?

O: Sve mora biti pažljivo.

P: (L) Pa to je dosta općenito. (BT) Na fizičkom, mentalnom ili emocionalnom nivou?

O: Svim.

P: (L) Jesmo li sada pod nekim specifičnim intenzivnim periodu napada?

O: Ne.

P: (L) Ništa više nego uobičajeno.

O: Da. Doviđenja.

Kraj sesije