Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-08-05


05.08.2000.  Ark, Laura, F., J., C.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Komorrih.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Imamo goste večeras, ovo su J. i C. Oni su doputovali iz Ohaja.

O: Uistinu?

P: Da. J, da li bi ti želio početi? Ili C? ( Negativan odgovor ) Ok. Mislim da ću onda ja prva.

O: Mi bi željeli čuti vaše goste. Dobrodošlica za J. i njegovu cijenjenu suprugu!

P: (J) Drago mi je što sam ovdje i...

O: Ti si bio "ovdje" i ranije.

P: (J) Pretpostavljam da bih trebao nadodati da je ovo ovdje vrlo važno.

O: Važnost je dobra, ali subjektivna. Počni sa pitanjima J.

P: Ok...

O: Da li se sjećaš Mel?

P: (J) Ne, ne.

O: Potraži... Mi pokušavmo zakotrljati "loptu". J. se opire. ( Duga pauza ) O.K. Ako J. ne želi sada sudjelovati, mi ćemo mu prepustiti da "uskoči" kad se bude ugodnije osjećao.
P: (L) Ja imam pitanje. Ovdje u ovom Top Secret dokumentu sastavljenom od takozvanih Nexus 7 se kaže: "Na koncu konca, ARC je otkrio da je vrlo vjerojatno da je potvrda, legalizacija i naučna suglasnost prihvaćanja vanzemaljaca jednaka otvorenom pozivu na invaziju. Razmislite o tome. Poricanje može biti jedna od najmoćnijih mjera koje imamo na raspolaganju kako bi spriječili prihvaćanje postojanja naprednih vanzemaljaca u našoj realnosti. Poricanje je oružje". Oni kažu da sve dok postoji cjelokupna ideja vanzemaljskog postojanja u domeni čudnovatog, neprihvatljivog ili mentalno bolesnog, to je obrana od vanzemaljaca. Oni ovo vide kao "samo malo vođenu slobodnu volju" kako bi zaštitili trenutno vjerovanje koristeći "popularno psihološko oružje - vjerovanje". Oni kažu da je poricanje psihološko oružje, "obrana od ulaska vanzemaljaca u svakodnevnu realnost, budući da vanzemaljci poštuju individualnu i grupnu svijest i slobodnu volju više nego vojnu snagu i moć. Zbog toga mi možemo, ako prihvatimo njihovo postojanje, indirektno ukinuti zaštitu protiv njihovog preuzimanja i nakon toga će uslijediti kontakti vanzemaljaca. Naše generalno prihvaćanje njihovog postojanja je pokretač invazije". Možete li komentirati ideju da je poricanje zaštita? Da li je, u stvari, tako?

O: Ne. Zaštita dolazi iz svjesnosti, a ne drugačije.

P: To je bila zanimljiva ideja, pa sam ju željela istaknuti. Druga ideja u ovom dokumentu je ona da je patrijarhalna monoteistička religija uvela sveobuhvatnu zaštitu protiv vanzemaljaca. Prema njihovoj procjeni, čim je patrijarhalni monoteizam uspostavljen na Zemlji, vanzemaljska prisutnost se povukla. Da li je ovo ispravan koncept? Da li je patrijarhalni monoteizam pokušaj obrane od vanzemaljskih upada u naš realitet?

O: Ovo je zbunjujući koncept. Zašto bi vanzemaljci uveli monoteističke principe, ako je posljedica toga onemogućavanje prilike za kontakt?

P: To sam i ja mislila. Mislim, koja je bolja prilika za kontakt od one pod maskom Boga, Isusa, anđela ili Svetog Duha. Vanzemaljski upad u naš realitet je po mom mišljenju, olakšan kroz monoteističke religije. Ali oni su primjetili da su poslije uspostave institucije monoteizma, očigledne pojave vanzemaljskih kontakata bile sve rijeđe, I zbog toga su donijeli taj zaključak.

O: Ta dva slučaja su ili slučajna ili neispravano mjerena.

P: Pa, jasno je da je cjelokupna monoteistička religija bila savršen front da bi se vanzemaljski kontakti nastavili i da se isti hrane čovječanstvom unutar svetinja svetih hramova. To NIJE prestalo, kako ovaj dokument govori. Sve te stvari o životinjskim žrtvama, pridavanje žrtava Bogu, pjevanje, moljenje i sve ostalo; to samo daje potpuno novo značenje životinjskom sakaćenju! Uh! Ok, postoji nešto vrlo interesantno u ovom dokumentu. "Koji je konačni ontološki kalup skrivene istine? Što razjašnjava sve aspekte od istinitih NLO varki u našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti? Koji su krajnji ciljevi Echelona koji je iza kontrole informacija i tehnološkog napretka? Koji su hiperinteligentni ciljevi za budućnost? Sunce, naše sunce umire i to prebrzo. Ovo je uzrokovano zatvaranjem lokalnog dimenzionalnog vira prije nekih 90 000 godina. Sunčeva nestabilnost može prouzrokovati da život na Zemlji postane neodrživ za nekih 40 godina. Stari astrološki kalendari svi završavaju negdje u ovo doba. Postoji također opasnost od međuplanetarnih tijela, koja ugrožavaju opstanak civilizacije tako što bi mogla uzrokovati mnoge ozbiljne štete na Zemlji u sljedećih 150 godina. Ovako ili onako, mi smo kandidati za napuštanje Zemlje, prije ili kasnije. Ovo je u većini slučajeva, tajna istina. Oni koji kontroliraju bi rađe sačuvali sebe i nekoliko članova elite, nego brinuli o cijelom čovječanstvu, unatoč postojanju nekoliko izrazitih, ali zavedenih ljudskih patriota u gomili." Da li, u stvari, naše Sunce umire?

O: Da, ali također i sve ostalo.

P: Da li će se to dogoditi u idućih 40 godina?

O: Ti ne razumiješ našu naznaku. Što ne umire?

P: Pa znam ja to, ali oni su rekli da će naše Sunce umrijeti prebrzo.

O: Ne. Što je to "prebrzo"?

P: Pa... (A) 40 godina je sigurno previše brzo!

O: Zašto?

P: Zato što bi naučnici normalno dali Suncu mnogo više...

O: Ali da li "naučnici" uistinu znaju ?!?

P: Vi ne pomažete ovdje! Da li vi kažete da je ovaj autor u pravu? Ne želim više pričati o tome!

O: Budi strpljiva Laura, ovo je lekcija.

P: Da li će naše Sunce prestati sijati 2012. godine, po kalendaru Maja?

O: Mi smo tebe pitali jedno pitanje. Nekulturno je ne odgovoriti!

P: (A) Pa, ne, naučnici ne znaju, ali oni nagađaju.

O: Ah hah! Nagađaju!

P: Pa, na što ovdje ciljate?

O: Naše ciljenje je ovo: što je prebrzo i zašto?

P: Prebrzo bi bilo… pa, mislim da u potpuno objektivnom pogledu na svijet, ne postoji stvar kao što je "prebrzo". Kada se stvari dogode, to je upravo pravo vrijeme da se one dogode. Kad se nešto dogodi, to je savršeno vrijeme za to da se dogodi.

O: Ok.

P: Pa, u najširem smislu, ništa nije tako prebrzo... međutim... (C) Koje okolnosti bi trebale postojati ovdje da se to dogodi u okviru 40 godina?

O: Postoji neograničen broj situacija...

P: Postoji li neka situacija u kojoj bi se moralo desiti da sunce izgori i nestane za 40 godina, u našoj sadašnjoj vremenskoj liniji?

O: Izgori?

P: Pa, znate na što sam mislila! Proširiti, postati crveni div, izgoriti, nestati, postati supernova.

O: Neke od ovih mogućnosti su uvijek prisutne, posebno kada se kombiniraju sa mnogobrojnim vanjskim faktorima.

P: Koji bi to bili vanjski faktori?

O: Energije ili kozmičke sile prisutne u svemiru, na raznim mjestima kroz koje Sunce prolazi na svom putovanju kroz svemir, kao jedan primjer.

P: Da li smo mi kandidati da prođemo kroz jednu od ovih energija ili snaga?

O: Sačekajte i vidite.

P: Momci, ne možete mi to raditi!

O: Da, možemo.

P: Pa, dozvolite mi da pitam jedno pitanje na tu temu. Da li nešto od ovog ima veze sa dimenzionalnim virom koji je zatvoren prije 90 000 godina u području Siriusa?

O: Mi smo zainteresirani da saznamo o "procesu zatvaranja dimenzionalnog vira". Možete li nam to objasniti?

P: Postoji li takva pojava kao što je dimenzionalni vir?

O: Semantički.

P: Što bi vi nazvali dimenzionalnim virom?

O: Još jednom, ovo ovdje ne hoda jer vi štetno upravljate kroz subjektivne tvrdnje.

P: Pa, vi kažete da su sve ove analize o dubokim ontološkim istinama samo subjektivne tvrdnje. Postoji li nešto što se ikada dogodilo, što bi moglo biti percipirano od osobe koja je napisala ovaj materijal, kao dimenzionalno zatvaranje vira prije 90 000 godina?

O: Što je to?!?

P: Znači, vi pokušavate ukazati na to da ne postoji takva stvar kao zatvaranje dimenzionalnog vira. Ali, rekli ste da je planeta Kantek eksplodirala prije 70 i 80 000 godina, zar ne?

O: Ako je tako, to nije ono što je pisac pokušao prikazati.

P: Da li bi to mogla biti supernova?

O: Gle, ovo je besmisleno.

P: Znači, sve ove stvari su glupost?

O: Nisu.

P: Da li hoćete reći da sam suviše glupa da shvatim što pokušavate reći?

O: Mi normalno nebi rekli tako nešto gnjusno kao što je to.

P: Jedina stvar koju niste rekli je "ali".

O: Ok, "ali"...

P: Znači, ja zbilja ovdje ne shvaćam stvar. Ok. Što sam shvatila iz ovog što ste i što niste rekli, je to da je ova osoba jasno pokušala prikazati nešto, što je skriveno iza nečeg što je rekao, ali sam ja previše preglupa da bih pitala pravo pitanje tako da bi vi mogli dati odgovor.

O: Preglupa? Ne draga! Ti samo učiš, kao i svi mi.

P: 90 000 godina. Da li je ovaj broj pokazatelj nečega? Mogu li početi od tuda?

O: Sumnjamo!

P: Sad, mislila sam da je 90 000 godina ciklus koji označava period tamne zvijezde, pratioca Sunca za koju ste rekli da se vraća u Sunčev sistem. Da li je to ono o čemu su oni možda govoriti?

O: Bliže si.

P: Pa o čemu su oni zapravo pričali, ili, jesu li mogli vidjeti na neki način, da ta dvojna zvijezda umire, a ne naše Sunce? (A) Dozvolite mi da vas pitam jedno jednostavno pitanje. Možete li procijeniti vjerojatnost da li će sunce umrijeti za 40 godina?

O: To je malo vjerojatno.

P: (L) Pa, to olakšava! (A) Kolliko je to malo vjerojatno?

O: Postoji mogućnost 1 : 189 milijuna.

P: Pa, kada čitam ovaj Top Secret dokument i oni govore o ulozi Sunca, pitam se gdje su našli sve ovo! Mislim, da li tajna vlada vjeruje u sve ove gluposti? I ako vjeruju i ako su sve njihove djelatnosti vezane uz to, to bi razjasnilo mnogo toga. Ali ako ne vjeruju u to, onda bi čak mogli biti odgovorni za postavljanje ovih dezinformacija i paniku među ljudima, tako da ljudi paničare i postanu još više orijentirani protiv vlade, tako da vlada ima izgovore za stezanje naroda sve više i više, uzimajući im sve više slobode! ( nije li ovo fino David Icke objasnio... procedura problem-reakcija-solucija !? ) Ova Nexus Sedam grupa su rekli upravo ovo: "Ovaj dokument je jasna i stvarna opasnost za mentalno zdravlje nestabilnih osoba!" Pa, upozorili su nas.( Smijeh ) (A) Pa to je izvor Vala Valeriana! Činjenica je da ako je jedna ili više stvari netočno, ne znači da je i sve netočno!

O: Arkadiusz je dobitnik! Postoji mnogo točnih stvari u tome, a postoji i nešto dezinformacija umiješanih u to!

P: Da. Otkrila sam da sve dok su Nexus Sedam govorili o tajnom Vladinim odjeljcima, idejama o odjeljenjima i različitim pogledima na to kako se suprotstaviti vanzemaljskim prijetnjama i ostalom, da je bio na prilično sigurnom tlu. Ali, kada se dotaknuo mnogih stvari koje su prikupljene od brojnih kanaliziranih izvora, uključujući i Billy Maiera, on je uistinu promašio smisao. Ali, to me dovelo do toga da shvatim da postoje ljudi u vladi koji zbilja prate kanalizirani materijal, koji to koriste da bi napravili svoju procjenu, zato što oni zbilja nemaju baš puno izbora. Oni se nalaze pred zidom kao i mnogi drugi u cijelom scenariju! Mislim da su Billy Maier i sada i Anna Hayes njihovi omiljeni ljudi jer su privlačni njihovom hijerarhijskom OPS umu. Ali kad se za svoja objašnjenja počnu oslanjati na kanalizirane izvore, oni sami sebe odguravaju od obale jer mnoge od tih informacija su dala bića u koja oni ne vjeruju i  koja, jasno vidljivo iz cjelokupnog njihovog ponašanja, imaju za cilj ostati, takoreći, iza zavjese. Teško je vjerovati u to da su oni poduzeli sve da ostanu tajni i onda da bi izbrbljali sve svoje tajne svakom ljubitelju Gray-sa na planeti koji nosi piramidu na svojoj glavi! I kad otmičari dođu da bi te odvedli kod "vođe" da bi vam "objasnili životne činjenice", jer ste vi "zahtijevali odgovore" za vrijeme cijelog svog života, ne očekujute od njih da kažu istinu. To je isto kao kad je Čarobnjak iz Oza na kraju bio demaskiran: on je i dalje bio varalica i davao lažno srce, falsificirane diplome i beskorisna uvjerenja. To je jedna velika lekcija u toj sceni! Ako vanzemaljci djeluju tajno, a onda ipak kontaktiraju ljude, da li ti ljudi očekuju od vanzemaljaca da im kažu istinu? O ne! Čovjek bi očekivao da su ti ljudi na visokim pozicijama u vojsci to već shvatili. To je prilično standardan inteligencijski manevar! Mislim da Nexus Seven zamagljuje ovu stvar, osim ako njihov cilje JEST dezinformiranje. Željela bih znati: koja je vjerojatnost da Sirius postane supernova?

O: Sirius je, u stvari, kandidat za supernovu.

P: Pa, to je daleko oko 8 svjetlosnih godina. Mislim da ljudska rasa to nebi preživijela!

O: Riječima mudrog filozofa: vi bi se ispekli.

P: (A) To je mudar filozof. (L) Kolika je vjerojatnost da Sirius postane supernova u sljedećih 100 godina ili tu negdje?

O: Mala.

P: Znači možemo to zaboraviti za sada. Ok, u prethodnoj sesiji načeli smo temu o rezonantnoj frekvencijskoj vibraciji ( Frequency Resonance Vibration ). Vi ste rekli da postoje OPS snage koje razvijaju ili stvaraju fiziča tijela kojima pokušavaju povećati frekvenciju, tako da bi se mogli povezati s njima i manifestirati direktno u 3. denzitetu, jer izgleda da je to realna barijera koja štiti od totalne invazije, a činjenica je da smo mi u trećem, a oni u četvrtom denzitetu. Sad, pretpostavljam da bi ista funkcija mogla biti moguća za OPD pojedince. Izgleda da se mnogi pojedinci koji su došli u ovaj vremenski period iz budućnosti, vraćaju u prošlost putem inkarnacijskog ciklusa tako da ne prekrše slobodnu volju, pažljivo odabiru tijela sa specifičnom DNA, koju malo po malo aktiviraju tako da se njihova “Ja” četvrtog denziteta ili viših, mogu manifestirati u našem realitetu. Da li je moguće za ovakve energije da se manifestiraju u takvim tijelima, koja su tako probuđena ili podešena u trećem denzitetu?

O: OPD nastoje kretati se u granicama prirodnog toka stvari. OPS nastoje promijenit stvaralački proces kreacije tako da bi odgovarao njihovim ciljevima.

P: Ovaj Top Secret dokument i materijal Anne Hayes, do izvjesne granice, oba govore o otmicama koje su u biti otmice bića koja su "mi iz budućnosti", koja su se vratila u prošlost ili ono što je za nas sadašnjost, otimaju svoja vlastita tijela i rade genetska podešavanja tako da bi mogla napredovati i ne raditi greške koje su radili na drugim vremenskim linijama. Da li je to, u stvari, dio scenarija?

O: Vrlo blizu istine!

P: Možeš li oteti sebe na OPD način i tako pomoći sebi? Može li to biti OPD?

O: Nemože, jer to nije OPD.

P: Pa, kad se to dešava i ako se to dešava, to ukazuje na OPS parametre?

O: Da.

P: Kako to funkcionira na OPD način?

O: Oni se ne bave takvim stvarima.

P: Pa, ako OPS bića genetski mjenjanju sami sebe da bi dobili neki drugi rezultat, iz nekog razloga koji je nama nepoznat, ne mislite li vi da bi trebala postojati neka balansirana akcija na OPD strani, na neki način?

O: Ti razmišljaš na OPS način. Ali to je normalno, budući da su ljudi u trećem denzitetu OPS.

P: Rekli ste da njih to ne zanima. Sa čime se onda zanima OPD biće koje dolazi iz budućnosti u prošlost?

O: Odgovora na pozive za pomoć znanjem!

P: Čemu se, ova OPS bića koja dolaze u prošlost, nadaju kad rade genetsko križanje svojih predaka? Što se desilo, zbog čega oni žele da to sad bude drugačije?

O: Beskonačan broj mogućih odgovora na ovo pitanje.

P: Znači, oni svi dolaze iz različitih vremenskih linija sa različitim razlozima, koji su dizajnirani tako da bi služilo njima. (J) Ja sam razmišljao o drugoj vrsti pitanja. U 1995. godini sam bio u Velikoj Piramidi i činilo se da se Kraljeva dvorana aktivirala, tako da je odreagirala na određene zvukove koje smo radili.

O: Piramide su konstruirane fokusiranjem zvučnih valova.

P: (J) Da li je ona odgovorila? Da li smo je mi aktivirali?

O: Da. Ne aktivirali, već stimulirali. Razbili blok.

P: (J) Mi smo razgovarali o kretanju kroz vrijeme, ili u najmanju ruku, o popravku ove vremensko/prostorne dimenzije u kojoj jesmo. Da li je ovo važno, da nastavim?

O: Ti si već iskusio neke od ovih stvari u naznakama. Bljesak koji vidiš signalizira "otvaranje vremenskog portala".

P: Da li ti vidiš bljesak? (J) Možda, iako se ne sjećam.

O: Da. Važno je da nastaviš sa naporima. Pronađeš gen.

P: Da li mislite na nešto? (J) Ne. (A) Tu je bilo prethodno pitanje o tome da li je važno nastaviti... (J) Namjera mi je bila pitati da li je važno da surađujem sa "Time Technology".

O: Odgovorili smo.

P: (L) Da pronađeš gen? Možda imaš gene za to?

O: Laura, pusti to da malo odleži.

P: (L) Ok, neću govoriti više.

O: Tko je Helen?

P: (L) Pa, nitko poznat. Helena iz Troje? J. i nije pričljiv večeras...

O: On je umoran i tužan.

P: Zašto?

O: Zamišljenost. Pokušava otkriti vremensko putovanje, kad je to blizu shvaćanja tekućih i prošlih povezanosti.

P: Da li je zvuk ono što će napraviti da stroj radi?

O: Povezivanje.

P: Da li je sadašnji dizajn osnovica s kojim bi započeli?

O: Ne želimo dalje komentirati.

P: Mislim da su htjeli reći da si ti vrlo blizu... (A) Samo više snage...

O: Pustite to.

P: Da li nas se nadgleda?

O: Možda.

P: (A) Želim znati od kuda ovi iz Nexus Sedam dolaze? Da li je to jedan čovjek ili grupa?

O: Grupa.

P: S kim su povezani?

O: Hallinden.

P: Što je to? Hal Linden? Imamo ovu jednu stranicu u ovom Top Secret dokumentu koja kaže: "Dešifrirajte ovu jednostavnu šifru i super tajne će vam biti dostupne glatko". Onda, tu je i kod i par naznaka. Želim znati da li je ovo šala ili je ovo stvarni kod?

O: Kod je geometrijski. Nije šala.

P: Koja je svrha ovog koda? Ako to i dekodiramo, da li će ljudi u trodijelnim odijelima doći na naša vrata?

O: Samo ako im pošaljete telegram.

P: (A) Kakva je svrha ovog koda?

O: Vježbanje mjerenja komunikativnih potencijalnih interesa.

P: (A) Tko se mjeri?

O: Pisci i svi ostali.

P: Znači, ako netko to dekodira i kaže im da je to dekodirao, što će se dogoditi?

O: Ako kontakirate grupu, dobit ćete "pristup unutra".

P: (A) Oh, razumijem. A kod je način na koji kontaktirati grupu!

O: Blizu.

P: (A) Da li mi želimo dobiti pristup?

O: Na vama je.

P: Pa, tu stoji "glatko". (A) Mi to možemo dekodirati samo iz zabave! (L) Želim pitati o svojim dionicama. Kako to da mojim dionicama pada vrijednost? Vi ste mi rekli da ih kupim i kupila sam ih i sad gubim!

O: Ne.

P: Onda mi recite što će se desiti sa tržištem dionica!

O: Bit će tamo.

P: Napeta sam! Hoće li moje dionice rasti?

O: Što ti misliš?

P: Nemam pojma. Dajte mi postotak... vjerojatnost. Koja je vjerojatnost da ću biti zbilja sretna s odabirom svojih dionica u 12. mjesecu?

O: 67 %.