Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-04-15


15.04.2000.  Ark, Laura, Frank, TR, JR, J, S


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Yojon.

P: Odakle prenosite?

O: Cassiopaea.

P: (T) Imamo goste večeras...(L) Da, imate li njima nešto za reći?

O: Da, imate ljudi ovdje večeras! Nebi li bilo bolje da pitanja sama krenu?

P: (L) Ok. Skinula sam ovaj članak sa interneta. Kaže: "Ta dva dana u maju, Sunčani vjetar koji dolazi konstantno iz pravca Sunca je doslovno nestao, to je najduže i drastično smanjenje ikad viđeno. … Smanjenje na polovicu od svoje normalne gustoće, samo djelić svoje normalne brzine, Sunčev vjetar…"

O: Neobičan događaj, da, ali oprema za promatranje se poboljšala, zar ne?

P: (T) To što je izvršeno "promatranje" sada, ne znači da se tako nešto nije događalo i prije.

O: Da.

P: (L) Kaže se dalje: "Zbog smanjenja elektrona koji stižu sa Sunca, mogli su se kretati prema Zemlji u uskim zracima poznatim kao "stroa". Pod normalnim uvjetima elektroni koji dolaze od Sunca su razrijeđeni, pomiješani i preusmjereni u međuplanetarni prostor i od strane Zemljinog magnetskog polja. Jedna od stvari koja se dogodila je ta da je Zemljina magnetosfera nabubrila i do 5-6 puta od svoje normalne veličine. Ovo je promatrano sa satelita. Nije bilo formiranja "svodnih udara" u Zemljinoj magnetosferi.

O: Zasićenje.

P: (L) Da li je ovo nešto o čemu ste vi govorili, kad ste govorili o proširenju Zemljinog magnetnog polja koje postaje trajno stanje poslije prelaza u 4. denzitet?

O: Povremeni bljesak.

P: (L) Kada ste to ovako opisali, rekli ste da se sve "otvara". Rekli ste da ako bi se Zemljina rotacija usporila, čak i za jednu minutu, da se sve "otvara", govoreći u gravitacijskom smislu. Ali, ovo je, izgleda, povezano sa Sunčevim djelovanjem, a ne sa brzinom Zemlje.

O: Sunčevo i Zemljino djelovanje su u međusobnoj vezi.

P: (L) Koje stvari bi se mogle dogoditi kao rezultat ovih događaja 5.5.1999. godine?

O: Biogenetske i povezane su sa patogenima bolesti.

P: (L) U kojem smislu?

O: Transmutacija.

P: (L) Da li to omogućava patogenima bolesti da mutiraju, tako da se na taj način može teže djelovati na njih, ili oni mutiraju u slabiji oblik?

O: Neki u oba smjera.

P: (L) Da li je to glavni događaj koji se desio u toku ovog nestajanja Sunčevog vjetra?

O: Za sada, bilo je jako kratko.

P: (L) Možete li nam reći koji je razlog nestajanja Sunčevog vjetra?

O: Rotacioni ciklični val kozmičkih energija.

P (L) Što je izvor ovog vala?

O: Duboki svemirski "vjetrovi" povezani sa skupinom antimaterijalnih čestica. Čestica, kao odraz materije u ogledalu.

P: (L) Znači to je izvor ovog vala? Hoće li se ovo događati češće u budućnosti ili je to samo slučajnost?

O: Vi ćete saznati.

P: (L) Pa, to ja vas pitam!

O: A mi ponavljamo!

P: (A) Mislim da je odgovor u ranije postavljenom pitanju, da je ovo standardna stvar, ali sa unapređenjem opreme je to primjećeno. Rotira ciklički, tako da se događa opet i opet. Ne znamo koliko često...

O: I postoje ciklusi unutar ciklusa.

P: (L) Ovo je nešto što sam oduvijek htjela doći u sesijama, ali sam uvijek zaboravljala. Pa sam zato to napisala da nebi zaboravila. Što je "Merkabah"? Sve ovi New Age tipovi govore o tome, svuda po svijetu, a želim to znati, da li je standradno tumačenje nešto što je blizu stvarnog. Što je Merkabah?

O: Stvaralačka kreacija.

P: (L) Hoćete reći...

O: Kako bilo…

P: (L) Niste mi dozvolili da završim pitanje!

O: Čuli smo ga u tebi.

P: (L) Samo da snimim pitanje na traku: da li svi ovi ljudi izmišljaju stvari o tome što je to Merkabah?

O: Ali opet, što je izmišljeno i zašto? To nije tako jednostavno!

Q (L) U povijesnoj literaturi, govorilo se o nečemu zvanom Merakabah, ali definicija ove ekstremno misteriozne stvari je izgubljena tokom vjekova. Postojala su mnoga "objašnjenja" iz izvora kao što su Midrash - Židovski komentari, ali izgleda da i tamo postoje neslaganja. Izgleda da čak i tada, niko nije znao što je to. Ali sada, imamo sav ovaj New Age svijet koji tvrdi da zna što je to i to je različito opisano, i kao rotirajući dvostruki tetrahedroni.

O: Ako nitko nezna što je to, pa je to onda jednako dobro kao i svako drugo objašnjenje.

P: (L) Željela bih znati što su mislili stari pisci koji su ovo napisali? Koja je definicija riječi koju su stari pisci upotrebili?

O: Originalna definicija prethodi ovome.

P: (L) Koja je originalna definicija koja prethodi pisanju starih pisaca, koju mi možemo koristiti?

O: Što vi mislite?

P: (L) Što? Pa, ovo je rijetka riječ jer je sastavljena iz dvije riječi ili možda tri: mer-kaba ili mer-ka-ba. Ako gledamo na to kao riječ sastavljenu iz tri dijela, imamo egipatsko Ka, koje znači nešto kao astralno tijelo i Ba koje je analogno Ka. Mislim da se može gledati na njih kao na astralno i genetsko tijelo. Onda, postoji Ab koji je vrsta elementa čovjekovog života: slično kao dio koji je Bog ili duša. Ab je predstavljen kao crveni kamen. To je bio dio čovjeka koji izražava želju, požudu, hrabrost, mudrost, osjećanje, zdrav razum i inteligenciju. Tako, svi oni zajedno izražavaju apstraktno stvaralačko načelo. Kaaba je arapski izraz za kocku, a to je i kvadratna kamena građevina u kojoj je Crni Kamen u Meki. Pretpostavlja se da su to izgradili Ishmael i Abraham. Tako, sa ovim Mer, Ka, Ab i Ba mi dobijamo kocku napravljenu iz dijelova eteričnog bića koja u sebi sadrži kamen. Kamen duše? Majčin kamen?

O: O Bože, pogodila je!

P: Ok, imamo duševni ili majčin kamen. Ili majka svog kamenja. Sad kada imamo definiciju, što je to bilo?

O: Matrijarhalni Kamen.

P: (L) Da li je Matrijarhalni kamen onaj u Meki?

O: To je simbolizam.

P: (T) Da li je ovo također Filozofski kamen?

O: "Kamen" je starosjediocima simbolizirao komunikaciju sa "višim izvorima".

P: (L) Što je to u vezi kamena, što su starosjedioci poistovjećivali sa komunikacijom?

O: Radio valovi.

P: (L) Kako su radio valovi bili povezani sa kamenom? Da li su registrirani pomoću kamena; da li su prenošeni pomoću kamena?

O: Prijenos.

P: (T) Kristali su kamenje. Kristali su korišteni za prijenos radio valova.

O: Da.

P: (L) I bilo je rečeno prije, da je Stonehenge bio ogroman odašiljač i prijemnik. Glavni cilj Stonehenge-a je bio primanje komunikacije i odašiljanje komunikacije.To nije bio Druidski HooDoo o čemu ljudi pričaju u naše doba. To je bio uređaj, takoreći. (JM) Može li biti da su ljudi koji su došli u kontakt sa kamenom na nekom mjestu, otišli na drugo mjesto i stupili u kontakt sa drugim kamenom, prenoseći nešto od jednog kamena do drugog?

O: Pa, netko jača svoje sposobnosti zato što jača kanal svjesnosti.

P: (L) Što se jača iz kontakta sa kamenom?

O: Vaše sposobnosti.

P: (L) Kada oni govore o Majčinom kamenu, govore li o nečemu istovjetnom Atlantidskom kristalu koji je prikupljao, raspršivao ili prenosio energiju?

O: To je više simbolički. Ali, vi ste na pravom putu.

P: (L) Pa, kada govorimo o Merkabah, ne govorimo o vrtećim tetrahedronima koji nam omogućavaju uzdignuće i generiranje "astralnog vozila". Oni kažu da ako vizualiziraš sebe unutar jednog, to ti omogućava da se uzdigneš, ili slično.

O: Pa ipak, ako to radite, može pomoći.

P: (L) Može pomoći, što?

O: Mi se sada već vrtimo u krug ovdje! Trebali bi koristiti vlastitu sposobnost da bi kompletirali odgovore. Ali, opet, to je sve jedan oblik "okretanja", zar ne?

P: (T) Sve ono što smo mi radili ovdje je radi cilja sticanja znanja i povećanja frekvencije, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. U prastaro doba, oni su morali raditi iste stvari. Ali, nisu postojala mnoga dostupna iskustva. Da bi dobili iskustva, oni su morali putovati. Tako, dolazeći do kamenja, oni su povećavali svoju frekvenciju, da bi prešli iz trećeg u četvrti denzitet. (L) Ili su ih koristili kao direktne uređaje ili strojeve, da bi to učinili. Arheolozi govore da su ljudi, koji su izgradili megalite, bili barbari. Oni su predstavljeni kao barbari, zbog toga što nisu gradili gradove, nisu imali kotače, nisu imali organiziranu poljoprivredu i nisu ostavljali bilješke. Ovo su definirani elementi civilizacije. ( Jack987 komentar: pretpostavke nekih ljudi-faca koji definiraju nešto iz perspektive svojih stražnjica i to proglašavaju normalnim - dovode do vrlo krivih zaključaka, koji se kasnije nameću ostalom dijelu stada koje ne razmišlja svojom glavom ). Pa ipak, ova grupa ljudi, koji god oni bili, radili su stvari koje mi danas nemožemo kopirati i oni su to radili svuda po cijeloj kugli Zemaljskoj. Grupe koje su došle nakon njih, koje su imale sve ove kvalitete civilizacije, također nisu mogle izgraditi ovako ogromno kamenje. Razmišljala sam o ovome dosta vremena. Arheolozi kažu da su oni morali izgraditi to kao spomenike njihovim bogovima ili herojima. Neki od njih misle da su to bili kalendari koji im govore kada treba saditi žito. ( Jack987 komentar: Hahaha! ) Pa, mislim da je to nema smisla. Ako ti nemožeš pogledati van i vidjeti da li je to vrijeme za sađenje žitarica, ti si onda u prilično jadnom stanju. Ne trebaš vući kamenje veličine zgrade preko brda i dolina da bi ga postavio na specijalno mjesto, kako bi ti reklo kad trebaš da radiš to ili to. Psihologija ljudskog bića se nije promijenila baš puno tisućama godina, od tada pa do sada i istina je da ljudi ne rade ništa bez snažne motivacije koju ću nazvati "plaća". Kakva bi im mogla biti plaća da vuku ove stvari unaokolo, na podmazanim kladama kao što su oni to opisivali? Da bi sagradili spomenik, da bi sahranili svoje kraljeve? Da bi se skinuli goli i plesali na mjesečini? (A) Kao da su imali dovoljno vremena za to, dok su se u isto vrijeme borili za svoju barbarsku egzistenciju! (L) Da. Oni su bili divljaci koji su morali konstantno loviti da bi došli do hrane, pa ipak - oni su trošili sve svoje vrijeme, uzevši svoje najsnažnije muškarce da vuku stijene naokolo! Arheolozi i paleontolozi su se složili da su ovi narodi živjeli maksimalno 40 godina. (T) Oni su skupili mnogo kilometara u tih 40 godina! (L) Točno! Ali mi trebamo misliti na stvari koje nisu imali: gradove, kotače, poljoprivredu, pisanje. (F) Možda im to nije ni trebalo. (L) A zašto? Zato što je to sve kamenje radilo! (T) Možda su oni bili 4-denzitetska OPD bića koja su svo to kamenje postavili na sva ta mjesta. (L) Pa da, ako misliš na grupe ljudi koje su postavile ovo kamenje na razna mjesta kao da su to mali komadići stiropora. Kamenje prikuplja energiju i informacije. Onda ono prenosi energiju ili je pojačava. Ovi ljudi su znali stvari o kretanju, plesanju ili vrtnji ili tako nečem, što im je omogućilo da se ponašaju u skladu sa kamenjem, tako da su svi oni i sami postali dio velike mašine. Sve ove legende govore o stiliziranom plesu i najstarijim stvarima u vezi Stonehenga, i govore da je to bio Apollov Hram i da je taj Apollo plesao tu cijele noći, u udređenom vremenskom periodu. Svakih 19 godina, mislim. Kada razmišljate o tome i drugim mjestima gdje se pojavio Apollo, preokretanju i prepričavanju legendi, dolazimo do toga da ovo magično kamenje proizvodi stvari. Onda dolazimo do glave Bran-a Blessed ( Milosrdnog ) koja navodno snabdijeva beskonačno kruhom i ribom ili bilo čim drugim što se poželi. Branova glava je bila davalac svih dobrih stvari, ali više od toga, to je bio prorok. Mogla je govoriti. I onda imamo ideju o sličnoj funkciji Stonehenge-a: oboje su proroci i opskrbljivači blagoslova i izobilja. Bilo što da poželiš ili zatrebaš, bilo ti je pruženo. Ako si poželio da odeš negdje, prebacilo te kao u legendama o letećem ćilimu. To je bilo magično prebacivanje. Sve ove stvari su povezane sa kamenom. Kamenje je radilo sve. (JM) I zanimljivo je da se kamenje pojavljuje. Ono što sam radio u posljednjih 10 ili 15 godina je to da sam trčao unaokolo sakupljajući kamenje po cijeloj Zemaljskoj kugli. Bio sam na jednom od najstarijih mjesta na Zemaljskoj kugli i išao sam od jednog do drugog. I sa svakog sam sakupljao kamenje. Plus: Apollo na Kreti, postojalo je jedno Apollovo proročanstvo na Tari. (L) A Tara ima i u Irskoj. (JM) Nebih se iznenadio kada bi Tara značilo kamen također! Kako je ovo sve povezano? (L) Baš tako. Ovo je to o čemu oduvijek razmišljam kod ovih megalita. Oni su ČINILI stvari. Ove stvari, o kojima mi razmišljamo da su "znaci" civilizacije, su rađene sa kamenjem. Možda je Terry u pravu: ovi ljudi su bili na nekom nivou denziteta, gdje su mogli raditi ovakve stvari. Sa određene točke gledišta nešto se dogodilo, moć je izgubljena i onda su ljudi počeli graditi gradove, zapošljavali su se u poljoprivredi, izumili kotače ( kočije, automobili... ) i usavršili pisanje, zato što nisu mogli više raditi to na taj "lakši  način". (JM) Govoreći o kamenju, da li je majka svog kamenja pupak Zemlje; da li je to isto kao Ayersova stijena? To je najveći kamen na zemlji i oni su ga nazvali pupak zemlje. (L) Da li Ayersova stijena ima nekakve veze sa ovim?

O: Ne. Nekad se kamenje koristilo kako bi se dobilo sve što je bilo potrebno, jer su se energije prenosile i povezivale direktno sa hipofizom ( žlijezdom u mozgu ), koja je povezivala duhovne realitete sa materijalnim realitetima 3. i 4. denziteta. Dakle vidite, "kamen" je zbilja bio smatran matrijarhalnim!

P: (L) Da li su bića, koja su bila uključena u ovu vrstu djelovanja, bila  trećeg ili četvrtog denziteta, ili oba?

O: U početku četvrti kada im je dom bio na drugoj lokaciji.

P: (L) Može li se reći da je hipofiza vlastiti tjelesni "majčinski kamen"?

O: Ako više volite tako reći. A sad, predlažemo jedan novi put.

Q (L) Steph ima osobno pitanje i kaže da će biti kratka. Da li je to u redu?

O: Oh, naravno.

P: (S) Što mogu učiniti da se moja koža očisti?

O: Emotivno stanje je glavni uzrok. Podsvjesni konflikt. Nerješene stvari. Ok? Da li je samo to - to? Mislimo da nije!

P: (S) Što je problem?

O: Ti to znaš.

P: (JM) Što je bilo ono što sam našao na plaži Magnetic otoka 1985.?

O: Jesi li tražio značenje? Počni od centra.

P: (JM) Centra Australije? Centra čega?

O: Ti si bio u "centru".

P: (JM) Nisam baš siguran da ovo označava fizičko mjesto. Za mene, to je bio centar znanja. To je počelo na Magnetskom ostrvu i trebalo mi je dvanaest godina kako bih shvatio što to znači. Za mene to je bio Gral, ili prikaz Grala.

O: Sada imaš korijen, sačekaj da cvijet "procvjeta".

P: (JM) I sada ću se vratiti na isto mjesto! Hoće li cvijet "procvjetati" tamo gdje sam našao korijen?

O: Lokacija nije toliko bitna, koliko onaj tko je lociran.

P: (L) Gdje si to našao nije tako važno, nego što si našao. (JM) Da, to je istina. Ja neznam kakva je tvoja priča u vezi sa Svetim Gralom, ali za mene, to mi je uzelo dvanaest godina da bih shvatio što sam našao, to je, u stvari, bio prikaz Grala. Interesantno je to sa "procvjetavanjem"...

O: Mi napredujemo pomoću zaključaka, a i vi!

P: (L) Želim pomoći Stephanie u vezi njenog problema.

O: Zašto je uznemiravati, ona se krije iza maske. Ona se još ne osjeća slobodno da bi sa svima podijelila neke stvari.

P: (S) Voljela bih kada bi mi dali tragove u vezi te stvari!

O: Znaš ti to, draga!

P: (L) Željela bih da idemo malo u drugom pravcu. Ranije smo govorili o prevođenju materijala na web stranicama na druge jezike. Kada govorimo o ovim stvarima i davanju informacija van, da li predlažete da to napravimo bez neke organizacije. Svi znamo, da kada počneš stvarati organizaciju, izgubiš svoj fokus. Pa ipak, znamo da svako tko sudjeluje u ovom radu, treba biti svjestan svojih potreba. Možete li nas usmjeriti u odgovarajućem pravcu?

O: Postoje programi za prevođenje. Najnoviji treba mnogo manje popravljanja. ( Jack987: "Joshuaaaaa!!!" - interna šala )

P: (L) Znači, bila bi to samo jednostavna distribucija?

O: Blizu.

P: Nemaju li ljudi sami sposobnost da prevedu web-stranice? (T) Ne rade to sve tražilice. (J) Mogli bi proširiti svoje ključne riječi i na druge jezike. To će pomoći ljudima da pronađu materijal.

O: Ok, vi imate svoje odgovore.

P: (JM) Pitanje koje imam se odnosi na sljedeće: koji bi bio najbolji način da se informacije prenesu do drugih ljudi bez ulaza u organizaciju? To vjerojatno baš i nije dovoljno precizno pitanje.

O: U pravu si: nije dovoljno precizno.

P: (JM) Širenje informacija je nešto čime se bavim već mnogo godina.

O: Ali ovaj proces raste prirodno u svakom smislu, zbog eksponencijalnog rasta vaše tehnologije. I ovo je, usput, jedna sastavna komponenta kod eventualne tranzicije u četvrti denzitet. Ne zbog same tehnologije, nego zbog eksplozije znanja koju olakšava tehnologija.

P:(J) Što je, zapravo, funkcija hipofize u vašim napomenama o Stonehenge-u?

O: Ova žlijezda je vaša karika prema gore.

P: (L) Da li je moguće da hipofiza može biti stimuliana od strane nekog vanjskog izvora, kao radio valovi, valovi sa supernove ili drugih frekvencija iz okoline?

O: Da i eksperimenti su to pokazali.

P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentiramo sa ovakvim stvarima?

O: Nije pametno. Mogli bi se ispeći na svom vlastitom žaru.

P: (J) Da li vi momci zapravo kanalizirate kroz svoe hipofize putem radio valova?

O: Proces kanaliziranja je opširan. Spiritualno/psihičko/fizički.

P: (L) Pretpostavljam da mi nismo sposobni da napravimo takav eksperiment.

O: Možete eksperimentirati ali ne možete tehnološki.

P: (L) JM ima nekakvo crno ogledalo. Može li biti korisno da zamijenim svoje standardno ogledalo za crno ogledalo?

O: Nije nužno. Samo trebaš ispravno koristiti svjetlost.

P: (L) Sad, da demonstriram. Kada koristim psihomantium, razvrstam stvari na ovaj način. ( demonstrira ). Ja sam to pokušala pomoću male lampe i sa svijećama na podu, pod kutem na ogledalo. Ne mogu vidjeti svjetlost, ali rasvjeta je tu. Sad, koja je bolja od ove dvije vrste svjetosti?

O: Svijeće. Ali postavi ih kako treba.

P: (L) Ok, ako sam ja ovdje, a ogledalo je tamo, gdje ih trebam staviti i koliko?

O: Pet, i iza i iznad.

P: (L) Znači, trebam ih staviti iznad sebe?

O: Da.

P: (L) Koliko visoko iznad sebe?

O: Samo iznad.

P: (L) Znači moram imati visoki svijećnjak. Pod kojim kutem treba biti ogledalo?

O: 12 stupnjeva.

P: (L) Pet svijeća je mnogo svijeća. Pretpostavljam da trebam gledati gore i lijevo.

O: Treperenje je ključ kod ovog.

P: (L) Da li imate kakve napomene u vezi sa ovim Sunčevim maksimumom i erupcijom japanskog vulkana, kao i masovnim samoubojstvima onog kulta iz Afrike?

O: Ne.

P: (L) Nisam ni mislila. Samo ciklus stvari. Mnogi ljudi su mi pisali o nedavnim snovima. Izgleda da su imali jako puno snova o stvorenjima na nebu, koji ulaze u naš realitet. Sve te čudne stvari.

O: Stvorenja su dolazila i odlazila, kao i uvijek, i uvijek će, svjesnost je ta koja se širi.

P: (L) Drugi oblik snova je o tome da postoji praćenje, napadanje i razdvajanje od svojih porodica, odlasci u koncentracione logore i ostale stvari.

O: Sve su to mogućnosti budućnosti, samo čekajte i vidite. Postoji jedna vanzemaljska rasa koja ima planove zamijeniti vaša fizička vozila novim "modelom".

P: (L) Što će oni napraviti sa starim modelima?

O: "Povući će ih".

P: (T) Koja je to rasa?

O: Orion OPS.

P: (L) Da li je ovo, u biti, ono što se desilo sa Neandertalcima?

O: Da!

P: (L) Pa, izgledalo je da su oni nastavili postojati na planeti paralelno sa novim modelom, kromanjoncem, ili što već.

O: Neki jesu.

P: (L) Koliko dugo je Neandertalac postojao paralelno sa "novim modelom"?

O: 233 godine.

P: (L) Ja sam mislila da je Neandertalac postojao ovdje dugo, dugo, dugo vremena; i ako je moderan čovjek pristigao na planetu, kao što ste rekli prije 70, 80 tisuća godina, nije li Neandertalac već bio tu onda?

O: Vremenske reference su pogrešno kalkulirane.

P: (L) Tko ih je pogrešno procijenio?

O: Nauka.

P: (L) Koji je najstariji Neandertalac koji je pronađen? Zna li netko? Ne, pa kada se Neandertalac pojavio na planeti?

O: Prije 5,3 milijuna godina.

P: (L) Hoćete reći da kad nauka kaže, da se moderan čovjek pojavio prije 35 - 40 tisuća godina i da je Neandertalac nestao u to isto vrijeme, da je to stvarno bilo prije 70 - 80 tisuća godina? Drugim riječima, greška dva faktora.

O: Blizu.

P: (L) I naravno, mi se ne možemo pouzdati niti u jednu metodu određivanja datuma zbog metamorfoze.

O: I genetske manipulacije.

P: (L) Znači, zapravo, mi smo novi Neandertalci uoči nestajanja. Rekli ste da su oni koji će preći na 4. denzitet u tijelu, da će proći kroz neku vrstu procesa podmlađivanja ili tjelesne regeneracije ili slično. Da li to znači da će se ova današnja vrsta "Neandertalskih" tijela koja mi posjedujemo oblikovati u nešto slično novom modelu? To je genetski ukodirano u neka od njih?

O: Nešto poput toga.

P: (L) Pa, zbog toga su praćene izvjesne krvne linije generacijama i generacijama; oni petljaju sa DNA, i  tempiranim genetskim bombama u DNA koje čekaju da eksplodiraju. (A) Ono što je interesantno je to kako su oni koji su pokušali uzeti ove ljude, oteti ih, kako su ih prepoznali? Kako su oni dobili informacije? Praćenjem krvnog srodstva ili korištenjem neke vrste monitora koji to otkriva sa velike udaljenosti i tako su mogu zabilježiti "ovdje ima nešto interesantno" ili "ovdje je netko opasan" ili "otmimo ovoga" ili što već. Kako oni odabiru? Da li su istraživali genetiku ili je to neka vrsta osjećanja na daljinu?

O: Ovo je jako interesantno Arkadiusz, jer to uključuje atomski "potpis" stanične strukture pojedinca. Zajedno sa tim, to je očitavanje eteričnog tijela i frekvencijske rezonantne vibracije. Sve je ovo međusobno povezano i može biti očitano iz daljine koristeći se tehnologijom gledanja na daljinu /metodologijom.

P: (L) Može li to biti učinjeno na čisti mehanički način bez upotrebljavanja psihičkog sredstva?

O: Sa drugog nivoa shvaćanja, ovo dvoje je spojeno u jedno.

P: (T) Kompjuterizirano psihičko gledanje na daljinu, možda. Kao umjetna inteligencija. Možda um povezan sa kompjuterom?

O: To je blizu, da.

P: (T) Zato mi još nismo spremni. (J) Kladim se da Rusi jesu. (L) Zašto?

O: Radili na tome? Da. Uspjeh? Ne baš.

P: (L) Nešto drugo, ispitivanje mape pored ove linije gdje ste rekli da tražimo, od Novosibirtska do Urkutska, otkrila sam da postoji planinsko područje koje se zove "Sayan" ili "Sayany". Da li je to originalna Planina Zion i da li je to područje gdje postoji tajni laboratorij?

O: Da, ali ne planina Zion.

P: (L) Što je originalna planina Zion?

O: Sinai.

P: (L) Što je u tim planinama Novosibirtska i Urkutska?

O: Laboratorij magnetizma.

P: (L) Koji kamen je Nicholas Roerich vratio u hram kada je napravio svoje putovanje u Sibir?

O: Kamen je bio dijamant iz Perzije.

P: (L) Koju vrstu NLO-a je on vidio u to vrijeme, kad je napravio posvetu tom hramu; uzmajući u obzir da je to bilo na direktnoj liniji sa Tunguskom?

O: NLO je bila sonda.

P: (L) Da li je to bilo zbog toga što su oni bili tamo, ili je to bilo nepovezano?

O: Bilo je povezano.

P: (L) Što je bilo značenje tog dijamanta?

O: Nabijen energijom.

P: (L) Od čega?

O: Ne od čega; nego zašto.

P: (L) Nabijen energijom radi čega?

O: Veze.

P: (L) Veze s čime?

O: Vi ste na redu.

P: (T) Valom?

A. Ne, TR, podsjećamo Lauru da ovo nije igra 20 pitanja.

P: (T) Da li je taj magnetski laboratorij povezan sa onim u Tallahassiju? (L) Mislim da nije. Mislim da je to toliko tajno da ni mi još ne možemo znati o tome! (T) Postoji jedan u Tallahassiju - visoko energetski laboratorij magnetizma...

O: Drugačije orijentacije.

P: (L) Imam osjećaj ili pretpostavku da je ovaj na koji smo mi vođeni da ispitujemo o njemu, da je to centar djelovanja od kuda se matrica generira i održava. Mislim da je to također povezano sa drevnim stvarima jednostavno pomoću bezvremenskog prirodnog stanja. (S) Da li oni "stvaraju" vrijeme tamo? (L) Moguće.

O: Ne "samo Rusi".

P: (L) Nisu samo Rusi. Mislim da je to centar mreže Konzorcija -  njihova centralna baza. To je tamo vani, usred ničega, tako da nema ničega blizu!

O: Laku noć.