Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-03-18


18.03.2000.

 


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Ponollah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: (A) Imam dva pitanja. Prvo pitanje je o Nijemcu čije je ime Heim, koji je napisao nekoliko knjiga o gravitaciji, antigravitaciji i svim vrstama neobičnih teorija za koje na neki način mislim da idu u dobrom pravcu. Ove teorije je objavionaš prijatelj na internetu, Berkant, i pogledao sam ih i izgledale su interesantno. Ali one su u Njemačkoj i jako su skupe. Te teorije mogu biti korisne, ali u drugu ruku, mogu biti riskantne. Nema načina na koji bi se moglo odrediti jesu li su one dragocjene ili ne. Vrijedi li se pomučiti i uložiti u ove knjige?

O: Pa, knjige sadrže dragocjene informacije, ali nije sve u njima vrijedno. Mora se tkati. Statični elektricitet uključuje dio kontinuiteta.

P: To je povezano s ovim knjigama?

O: Da. Tri šiljasta instrumenta. Odašiljač valova.

P: Pretpostavljam da to znači da vrijedi proučiti ove knjige.

O: „Heim“. Pseudonim?? Trag?

P: To su sva moja pitanja.

O: Trebate još pitanja.

P: Što je sa B.W.? Mi neznamo za koju vrstu organizacije on radi. Neznamo njegove namjere. Neznamo da li je on prijatelj ili špijun?

O: Špijuni čak mogu biti i prijatelji, to je mnogo složenije nego što vi mislite.

P: Pa, BW je napisao dokument o stvaranju Sunčevog sistema i o povezanosti sa Sunčevim blizancem. U vezi sa njegovom računicom i teorijom, masa zvijezde pratioca Sunca mora biti daleko manja nego što ste vi dali u vezi Sunčevog pratioca. On je dao teoriju u kojoj bi odnos trebao biti isti kao odnos između protona i elektrona. Da li je u pravu?

O: Bolje je ne baš potpuno pasti u tu zamku preslikavanja atomskog principa, barem ako niste potpuno riješili zagonetku svojstava atoma.

P: Ok, možete li nam dati tumačenje ovog kruga u žitu koji je BW ovdje tumačio na svoj način?

O: Možda vrsta Sunčevog sistema. Možda ne vašeg.

P: Ako nije od našeg, od kojeg bi moglo biti? To bi trebalo biti nešto od velikog značaja, radi toga što je takva poruka prenešena u taj krug, mislim.

O: Možda.

P: Koji bi Sunčev sistem trebalo biti? Koje je ime zvijezde? Da li mi uopće poznajemo tu zvijezdu?

O: U ili izvan Epsilona.

P: Kojeg Epsilona?

O: Glavnog.

P: Postoji mnogo zvijezda nazvanih „Epsilon“. Koje sazviježđe?

O: Pripojena konstelacija.

P: Koje sazviježđe?

O: Nema više informacija koje ćemo otkriti u ovom trenutku.

P: Da li je to sunčev sistem iz kojeg potiču neki vanzemaljci koji posjećuju našu planetu?

O: Nešto slično tome. Iz koje su neki potekli.

P: Neki, koji?

O: Pokušaj pogoditi!

P: Da li su OPS ili OPD?

O: OPS.

P: Pa, vi ste rekli da je krug u žitu izraz misli 6. denziteta. Znači li to da smo upozoreni u vezi toga?

O: Krivi put. To je više kao historijski piktogram.

P: Da li je orbitalni prikaz bez planete znak da je planeta uništena?

O: Ne.

P: Što predstavlja taj prikaz orbite bez planete?

O: Prenošenje.

P: Prenošenje planete na drugi realitet? Prenošenje čega?

O: Onih koji su premješteni poslije završetka izrade prototipske populacije.

P: Hoćete reći da je ovo piktogram majčinske planete ljudske rase?

O: Blizu. One koja je dovela ljudsku rasu do stanja u kojem je ona sada.

P: Koji vremenski period ovaj piktogram predstavlja, unazad, računajući godine?

O: Milione.

P: Vratimo se nazad na Zemlju i spomenimo zvijezdu pratioca, Barry je predvidio da će kometa udariti oko 2003. godine, bazirano na položaju planete u tom krugu u žitu. Sada, čak iako to nije predstavljanje planetarne pozicije našeg Sunčevog sistema, on bi mogao psihički dobiti informacije i iskoristiti ove informacije kao ’most’ do sadašnjosti ili racionaliziranje toga. Dakle, on je ovo predvidio, koja je vjerojatnost njegovog predviđanja ili ove ideje?

O: Vjerovatno to neće biti.

P: Kaže da je orbita prateće zvijezde Sunca, bazirana na računici, oko 5000 godina duga...

O: Naši podaci „prateće zvijezde“ su bili zamišljeni kao tragovi za put, a ne kao da će sve to biti i da će sve završiti.

P: Što mislite o objavi Michael-ovih tvrdnji da stvaranje čovjeka datira oko prije 58000 godina?

O: Ne. Prije 58000 godina, kako biste vi to mogli percipirati, ljudska rasa bila je već odavno jedno tehnički razvijeno društvo, odkad se ustalila.

P: Pa, gdje je taj entitet Michael dobio ove informacije?

O: Razdvojite žito od kukolja.

P: Kad govorimo o pšenici i kukolju, zašto je Ark toliko kihao u poslednje vrijeme?

O: Alergija na pelud koja se pojavila, jer se količina peluda ove godina povećala.

P: Govoreći o količini peluda, trebamo kišu. Hoće li kišiti?

O: Da.

P: Da li će biti mnogo kiše?

O: Da

P: Hoće li to biti uskoro?

O: Da.

P: Sad, nekoliko svjetskih događaja koji su se nedavno dogodili, koji su bili ranije na popisu predviđanja. Jedna od ovih je bila Ukrajinska eksplozija, a druga je bila poplava u Africi. U stvari, naslov o poplavi je bio skoro izrečen istim riječima kojima ste ih vi rekli, što me navelo da pomislim da, budući da se ove stvari dešavaju i da je to dano kao grupno predviđanje, da li to znači da druge stvari u određenom segmentu čekaju upravo tu iza kuta, takoreći?

O: Moglo bi biti.

P: Vi ste također napomenuli jednom da se ledena doba zbivaju puno brže nego što ljudi ikada mogu zamisliti...

O: Da.

P: Da li mi trebamo ulagati u zimske čizme?

O: ??

P: Pa, pokušavam doznati: trebamo li početi sakupljati ogrijev?

O: Možda.

P: Znači, to bi moglo biti brzo?

O: Oh, da i brže nego odgovor na globalno „zagrijavanje“.

P: Kada stavite „zagrijavanje„ pod navodnike, obično mislite na veće zagrijavanje nego u običajenom smislu? Da li je to točno?

O: I/ili ne stvarno „toplo“.

P: Whitley Streiber i Art Bell su objavili knjigu o „globalnim superolujama“ Da li je ijedna od ovih informacija, u ovim knjigama, potpuno točna?

O: Izvedeno iz ne-ljudskih izvora poznatih za priličnu točnost, kad je pogodno.

P: Što čini tu pogodnost u sadašnjosti da bi to bilo „prilično točno“?

O: Odgovara planovima.

P: Kakvim planovima?

O: Zar već neznamo koji su?

P: Drugim riječima: osvajanje svijeta i pokoriti čovječanstvo?

O: Nije tako jednostvano.

P: Što bi moju izjavu učinilo točnijom?

O: Nazovi to stapanje ( integracija ).

P: Želim pitati za glavu Tutankamona. Zašto je ona bila tako ekstremno produžena, kao i glave drugih članova te familije?

O: Tragovi gena.

P: Odakle oni potiču?

O: Zadnji „poziv“.

P: Zadnjoj posjeti Nefila?

O: Prilično blizu.

P: Da li geni dolaze kroz Ankhenemen ili Nefertiti?

O: Zvuči kao Nephilim ili vaše „Nefil“.

P: Dakle, Nefertiti. Odakle Nefertiti dolazi? Ona je VELIKA misterija. Ja sam formulirala ideju da je ona bila Sarai, Abrahamova žena i cijela priča o faraonu iz Egipta i krađi Abrahamove žene i to, prouzrokovalo je „tužnu“ priču o braku Nefertitija i Ankhenaten i objašnjavala je njegove specijalne fizičke karakteristike. Pretpostavlja se da je Abrahamova žena bila vrlo lijepa i ime Nefertiti pretpostavljaju da je značilo „Prelijepa žena je došla“. Izgleda da nitko nezna odakle je ona došla ili tko je bila. Zatim je nestala iz povijesti; nitko nikada nije pronašao njeno tijelo ili tijelo Ankhenaten. To je uistinu velika misterija..Odakle je ona došla?

O: Mi ćemo vas pustiti da potražite još.

P: Dakle, pretpostavljam da to znači da ću naći rješenja pomoću tragova. Sad, želim vratiti se na ono o Whiley Streiber i Art Bell koji dobivaju svoje informacije od ne-ljudskih izvora o osvajanju i dominaciji. Da li su Art i Whitley svjesni svoje veze sa izvorom informacija?

O: Pripajanje, mi nismo rekli „ osvajanje“.

P: Ali, u prethodnom slučaju rekli ste da vanzemaljci žele manipulirati ljudskom rasom putem putovanja kroz vrijeme, kreirajući infrastrukture za preuzimanje svijeta. Da li želite reći da će to biti napravljeno na takav način da neće biti „vidljivih„ znakova da se to dogodilo?

O: Blizu.

P: Znači, drugim riječima, svijet će biti preuzet postepeno, upravo sada, dok mi sjedimo ovdje i razgovaramo i mnogi ljudi nisu čak ni svjesni toga?

O: U neku ruku.

P: Da li će ljudi u bilo kojem smislu biti svjesni toga? Da li će se oni probuditi....ili je to samo prirodni proces?

O: Prirodni proces.

P: Dakle, vanzemaljci se neće nikada pojaviti na nebu, nikada neće biti borbe kao što je prethodno izjavljeno; nikada neće biti...

O: HEEEEJ!

P: Pa, to je ono što ste vi rekli!

O: Ne. Vi ste nestrpljivi i želite dobiti brze, zapakirane definicije.

P: Što ja pokušavam shvatiti je to da vi kažete da je to prirodni proces; kažete da smo mi upravo osvojeni, to nije osvajanje u klasičnom smislu; mada niste rekli da to nije dominacija, naravno, jer dominacija je dio toga, da li je to točno?

O: Netko bi to mogao nazvati evolucijom.

P: Pa, kad netko misli o evoluciji, onda misli na prirodni proces koji ne uključuje rat na nebu, svemirske brodove, gađanje laserima...

O: Tko je rekao da se primjenjuju takva pravila?

P: Želim samo reći kako to sve zvuči, kad kažete da je to striktno prirodni proces. Mi smo razgovarali o bićima iz 4. denziteta, pa pretpostavljam da bi oni mogli...

O: Prirodni procesi nisu ograničeni vašim unaprijed pretpostavljenim granicama.

P: Onda, dozvolite da priđem tome sa druge strane: da li su ova bića, koja stoje iza Streiberove i Belove knjige, dio onih koji će učestvovati u nekom vidu borbe? Ovdje je problem što ste isključili riječ „osvajanje“ (A) Mislim da su oni isključili riječ „osvajanje“ zato što u širem shvaćanju za većinu ljudi, to nije osvajanje, oni to jednostavno dozvole. Tako, za većinu nema osvajanja...

O: To je dio toga, ali mi znamo da vi možete prevazići svoje programirane ideje ako pokušate. Osvajanje, ili nedostatak istog, stvar je mišljenja / pecepcije.

P: Kako će ova Streiberova i Bellova knjiga uklopiti u planove OPS venzemaljaca?

O: Ne knjiga, opisani događaji.

P: Znači, hoćete reći da Whitley i Art pomažu svima nama objavljivanjem ovih informacija, koje bi mogle biti korisne?

O: Čine malu razliku.

P: Postoji li bilo što, što može napraviti VELIKU razliku? Ili, da li je neophodno da se napravi razlika?

O: U najširem smislu, ne.

P: Znači, nije neophodno da se napravi razlika?

O: Duša se broji. Tijelo ne.

P: Dakle to je najšira slika. Postoji li nešto što može napraviti razliku? Jasno je da u najširem pogledu nisu potrebne izmjene...

O: Indijanci su jednom pitali slično pitanje!

P: O Indijancima.Veliki dio njih tvrdi da vanzemaljci, Grejsi i ostale vrste, da su dobri momci i „zvjezdani ljudi“ koji dolaze ovdje i uče nas i pomažu našem napretku! Oni tvrde da je „ dobro“ imati kontakte, otmice, itd., itd...

O: Ne. Izopačena poruka. Neki prijašnji kontakti bili su sa dobronamjernim OPD bićima.

P: I sada su oni zbunjeni jer misle da su sadašnji kontakti ostvareni sa istim bićima kao i iz prošlih kontakata?

O: Blizu.

P: Ok. Sada, postoji, čudan efekt sa našom malom mail grupom. Tu su ljudi koji su načitani i prilično svjesni. Ali, ono što se dešava je to, da kada počnu čitati naš materijal, njima se počinju dešavati razne čudne stvari. Neke od tih stvari su uistinu čudne.

O: To već znaš.

P: Postoji li neka riječ ili savjet koji bi mogli dati grupi, općenito?

O: Naravno... ZNANJE ŠTITI, IGNORIRANJE ŠTETI !

P: Izgleda da su počeli zaključivati stvari, napadi se povećavaju i to postaje vrlo obeshrabrujuće. Kako oni mogu preživjeti ovaj stupanj procesa?

O: Moraju znati za napade, očekivati to, onda se suprotstaviti. Neki od tih vaših koji se dopisuju su previše naivni.

P: Neki drugi savjet? Neki od njih dobijaju vrlo jake udarce upravo sada...

O: Možete ih odvesti dalje od te točke. I postajete umorni sada...

P: Znam, ali imam još jedno brzo pitanje. Imamo momka, JM-a, iz Belgije, koji tvrdi da je imao neku vrstu natprirodnog susreta u vlaku u Kini, prije nekoliko godina. Očito, to uključuje proučavanje Kasiopejskog materijala i vjeruje da je on u vezi sa vama. Dolazi na Floridu sljedeći mjesec i želi se upozati sa vama. Da li je zbilja u vezi sa vama ili je špijun? Makar i prijateljski špijun?

O: Koga briga? Učenje je zabava! Čak i kada jedan ili dva prsta na nozi otpadnu.

P: Rekli ste prije da će različite stvari proizaći iz emisije. Do sada: ništa, nula. Mislim da je to bilo samo 20 minuta slave...

O: Do sada je do sada.

P: Možete li nam reći nešto o tome što dolazi?

O: Ne.

P: Hoće li nam se to svidjeti?

O: Čekajte i vidjet ćete... laku noć.