Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-01-22


22.01.2000.P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo ve?eras s nama?

O: Anoova.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Kao što znate, ujutro nakon posljednje sesije, probudila sam se sa ekstremnim bolom. Trebalo je nekoliko sedmica da to dovedem pod kontrolu i sav trud se ?inio kao da ima jako malo ili uop?e nema efekta. Otišla sam kod kiroprakti?ara, na akupunkturu, masažu, led, zagrijavanje. Voljela bih znati što je bio razlog tog fizi?kog napada?

O: Napetost, pogoršana krivim držanjem tijela pri spavanju i psihi?ki rascjep u srednjem drugostupanjskom velu eteri?nog tijela. To je dovelo do invazije „mogu?nosti“ energija koje su namjeravale naštetiti.

P: Što je bio razlog slabljenja eteri?nog tijela ili „rascjepa“ kojeg ste vi identificirali?

O: Emotivna /psihi?ka bol potekla od izvorne bolesti i oslabljen otpor eteri?nog zaštitnog sistema.

P: Kada spominjete „izvornu bolest“, što to?no mislite?

O: Miši?i. Misli o tome kao eteri?nom ekvivalentu bakterijskog prodiranja u tijelo.

P: Zna?i nešto eteri?ne prirode je upropastilo zaštitu?

O: Da.

P: Možemo li ih identifiicirati?

O: Predstavnici onih koji bi željeli da niste tako svjesni i komunikativni kao što jeste, tj. 4-ti denzitet OPS.

P: Je li to bio duhovni privjesak ili je to nešto kao cijev koja pumpa negativnu energiju unutra?

O: Blizu ovom drugom. Nedavni doga?aji ukazuju na napad. Opreznost bi  trebala biti pove?ana. Ark ?e tako?er biti „pod vatrom“.

P: Zna?i trebali bi o?ekivati napad?

O: O?ekivati, i onda sprije?iti.

Q: Koji aspekt naših života je bio izvor naših slabosti: financijski, emocionalni, ili?

A: Izvor nije toliko bitan koliko svjesnost/opreznost.

P: A sljede?i napad: ho?e li biti psihi?ki, financijski, emotivni ili kakav?

O: Psihi?ki, naravno. To može utjecati na sva druga podru?ja, o?igledno. Mi smo diskutirali o tome prije. I budite uvijek svjesni. Što više razotkrivanja imate, to više potencijalnih portala ulazi u sliku.

P: Da li aludirate na izdanje ?lanka koje je napisao Tom French?

O: Da i na web-stranicu tako?er, itd.

P: Pa ako je to slu?aj, da li trebamo smanjiti stvari koje stavljamo na web stranicu?

O: Svjesnost obi?no ne zahtijeva dozvole.

P: Neki specifi?ni savjet?

O: Opreznost je klju?!

P: (A) Pravo pitanje je „zašto se to desilo baš poslije posljednje sesije“? Uzevši u obzir da su sve ove posljednje sesije bile veoma iscrpljuju?e i to je izgleda nagovještavanje nekave vrste korupcije koja dolazi kroz kanal.

O: Svjesnost to negira.

P: Ako si svjestan da te se crpi, onda je o?igledna solucija da prestanemo imati sesije.

O: Ne. Budi svjesna da ?e uvijek biti pokušaja crpljenja.

P: Zbog ?ega sam nakon posljednje sesije postala tako ranjiva? Manjak svjesnosti?

O: Blizu.

P: Vi ste rekli da je kanal bio „ustoli?en“ i da se druge snage nisu mogle više „miješati“. Ja sam se osje?ala ugodno sa tom misli.

O: Ako imaš invaziju bakterija u svojoj oralnoj šupljini, svjesnost o tome te potakne da grgljaš peroksid.

P: Što je ekvivalentno grgljanju peroksida poslije završene sesije?

O: Svjesnost vodi do mentalno / psihi?ke odlu?nosti „ne?u biti crpljena, napad ne?e uspijeti“.

P: (A) U kojem smislu sam ja bio „pod vatrom“?

O: Ozljede / bolesti.

Q: Gripa i tvoj prst, vjerovatno. Postoje li neke druge stvari u ovom napadu, neko podru?je gdje smo više ranjivi, gdje trebamo obratiti pažnju?

O: Samo budi svjestan svih portala.

P: Može li ovo imati financijske efekte na nas?

O: Moglo bi, ali ako ste oprezni, manja je mogu?nost.

P: Vidite li vi poslovnu situaciju kao stabilnu zasad?

O: Ve?inom.

P: Ve?ina nije sve!

O: Što može utjecati na to?

P: Pa, oni su nedavno po?eli praviti buku oko otvaranja novog radnog mjesta u firmi, dizajniranu izgleda, da bi Ark usko?io za to mjesto. On to nije napravio, jer bi ga to stavilo na mnogo nesigurniju poziciju. On nebi imao ugovor, bio bi regularni posloprimac, bilo bi mogu?e da dobije otkaz kad bi oni htjeli, beneficije su loše, on bi morao raditi u zgradi, a ne kod ku?e; to nije privla?na opcija. Onda smo pronašli nekoliko ljudi, kojima je za to mjesto ponu?eno samo 30 000 dolara godišnje, što je jako malo. Dakle, da li ?e oni uzeti u obzir da Ark nije išao na to mjesto ili su tražili nekog drugog za tu poziciju, tako da im on nije više potreban? Ovo su neke od mojih briga. Osim toga, ovo je vrlo ?udna kompanija. Oni samo skupljaju državni novac i ništa ne rade.

O: Kao borbeni front, da?

P: Da! ?emu taj front? Pa, oni ?e možda zadržati Arka da bi održali nivo. Oni tako onda mogu re?i da je netko uistinu nešto radio. Imate li komentar?

O: Ne.

P: (A) Sada, ja sam kontaktirao IBR, Santili-ja i dao im do znanja da sam zainteresiran za potporu koju su oni reklamirali. Kako izgleda, u ponedjeljak ?u zvati Santilija i organizirati susret. Volio bih znati, da li ulazim u potencijalno opasan aranžman, ili sam upao u nešto što potencijalno može donijeti dobru priliku u budu?nosti? Volio bih dobiti neki savjet ovdje.

O: Zadnje je vjerovatnije.

P: Koji je pristup dobar?

O: Iskren.

P: (A) Tako?er, od kako pri?amo o ovoj poslovnoj situaciji, volio bih pitati o ovom otvaranju u Miami-ju na koje sam konkurirao. Koje šanse vidite za dobijanje ove ili druge pozicije na osnovi ove molbe?

O: Za tvoju budu?nost, bolja bi bila služba nezavisnog agenta. Kada radiš u ograni?enim podru?jima, kontroliran od drugih, ti si prili?no ranjiv.

P: Imamo sliku ove „trake“ na mjesecu. To je 29 km duga i oko 1 km široka traka, oni su je zvali „pristanišna tra?nica“. Ali to je prili?no veliko da bi bila „pristanišna tra?nica“, po mom mišljenu. Što je to?

O: Ostatak starog rudarskog pogona.

P: Koliko je star, po našem kalendaru?

O: 350 000 godina, otprilike.

P: Kako se ta traka veže za rudarsku operaciju? Da li je to bilo kao tra?no rudarstvo gdje su rudarski strojevi vozili naprijed-natrag ili što?

O: Podzemno kanalno rudarstvo.

P: To je udubljenje izazvano podzemnim rudnikom? Koja je ruda bila kopana?

O: Lignit i zlato.

P: Tko je radio u rudniku?

O: Tko vas je napravio?

P: Orionci?

O: Da.

P: Za što su upotrebljavali ovaj lignit i zlato?

O: Vo?enje elektromagnetizma.

P: Da li su oni uzeli ovaj materijal da ga upotrijebe negdje drugdje, van našeg Sun?evog sistema?

O: Nešto malo.

P: (A) Ne razumijem nešto ovdje. Alkemi?ari koji nisu bili tako pametni kao 4-ti denzitet su bili naizgled u stanju napravit zlato. Orionci koji su puno više napredniji, nisu mogli stvarati zlato, nego su se morali baviti rudarstvom. Ako su tako pametni, zašto nisu mogli pretvoriti željezo u zlato, zašto su morali vaditi rudu zlata?

O: Morali? Nisu nužno morali, ali pohlepa diktira, pa kada se ima nešto za uzeti, to se i u?ini. Da li bi falsifikator novca samo tako otišao od hrpe gotovine?

P: Sanjala sam prije par no?i da smo nekako putovali kroz vrijeme u prošlost, iz nekog razloga, i to je bio vremenski period kada je Nostradamus živio, i mi smo ga sreli, ljudi su nas gledali i odlu?ili da mi budemo zajedno sa Nostradamusom spaljeni na loma?i. Kroz suradnju sa Nostradamusom, mi smo saznali od njega da je on bio tako?er putnik kroz vrijeme iz budu?nosti, ali iz jedne druga?ije vremenske linije od naše. Mi smo se sastali sa njim na toj to?ki naše prošlosti. ?inilo se da je vrlo važno za ljudsku budu?nost da Nostradamus nebude spaljen na loma?i. Ali, nismo se mogli vratiti u budu?nost. Ljudi iz budu?nosti koji su nadgledali prikaz doga?anja, vidjeli su problem i poslali su poja?anje, da do?e i ubije ove ljude koji su pokušali spaliti nas na loma?i. Izgleda da je bilo važnije da on nastavi postojati, a oni se nisu mnogo brinuli da li ?emo mi nastaviti postojati ili ne, mada smo bili sa?uvani kao neka vrsta sporednog proizvoda ove aktivnosti. Tako smo bili sa?uvani od spaljivanja na loma?i. Mene su uzeli iz ove grupe koja se vratila u prošlost, prikrili  su mei poslali me u samostan, ali Ark i još neki su došli i spasili me. Mi smo shvatili da smo mi  zaglavljeni u prošlosti i nismo mogli ništa protiv toga, ali smo se nadali da ?e netko iz budu?nosti do?i spasiti nas, ili ?e prona?i vremenski stroj i popraviti to. Tako smo odlu?ili živijeti život kao dio ove prošlosti, dok smo u isto vrijeme držali o?i širom otvorene, traže?i šansu da se izvu?emo od tamo. Po?eli smo sa farmom konja kao „maskom“ za naše djelovanje. Zadnja stvar iz sna je bila napomena na kraju sna da ja vodim porijeklo od Nostradamusa preko svoje familije sa maj?ine strane i zbog toga smo se mi sastali sa njim u ovom putovanju kroz vrijeme. To me ?inilo potomkom u budu?nosti od nekog tko je putovao u prošlost iz druga?ije budu?nosti i bio zarobljen tamo. Recite mi o ovom snu.

O: Pa, provjeri rodoslovlje.

P: Da li je Nostradamus bio putnik u prošlost, zbog ?ega je napisao sva ova proro?anstva koja su bila djelimi?no ili katkad to?na, ali u potpunosti ne? To je zato što je njegovo putovanje u prošlost promijenilo budu?nost?
O: Možda na nivou duše. Ali opet, tko kaže da se isto to ne odnosi i na sve vas sada?!?

P: Ja sam razmišljala o putovanju kroz vrijeme kada sam otišla na spavanje te no?i. Nisam mislila o Nosradamusu, ali sam razmišljala o vremenskom putovanju. Stvar o kojoj sam razmišljala u vezi s tim je ta, da iz nekog razloga mi svi u vezi s tim idemo u pogrešnom pravcu. Putovanje kroz vrijeme, po mom mišljenju je mnogo lakše nego što mislimo, iako nemogu to?no povezati što nam u stvari nedostaje ovdje. Možete li mi pomo?i oko toga? Ljudi razmišljaju u kategorijama: a) kolaps gravitacijskog vala tako da vrijeme okolo prestaje postojati ili b) putuje brže od svjetlosti i vrijeme prestaje u tom slu?aju. Svaki od ova dva navoda izgleda da ide unatrag u odnosu na samu temu, ali nemogu objasniti zašto. Što je to što ja pokušavam uhvatiti, ali mi izmi?e?

O: Promijena kanala.

P: Promijena kanala? Ho?ete re?i da mijenjanje kanala može to u?initi?

O: Da sve je sadašnjost, tu je tvoja iluzija.

P: Da li je mijenjanje kanala nešto što se ostvaruje unutra, u fiziološkoj strukturi ili u mentalno/fizi?ko/duhovnoj strukturi?

O: Složenije.

P: Ali vi ste rekli prije da moramo proizvesti elektromagnetsko polje, na primjer kao Tesla zavojnice, da li moramo imati ogromnu koli?inu struje da bi promijenili kanal?

O: To je put dostupan iz 3. denziteta.

P: Koliko snage moraš imati?

O: Mi bi rekli da je GIGAWATT izbor. ( 1000 MW )

P: Ok, ako generiraš magnetsko polje i „promijeniš kanal“ da li iz sredine tog polja možeš pristupiti nekoj vrsti kanala i premjestiti se u druga?iju vremensku liniju? To je kao da si iznenada smješten u centar paukove mreže sa svim dostupnim vremenom oko sebe i onda je to stvar pravca tvog izbora?

O: Nešto sli?no tome.

P: Koju vrstu mehanizma ili kontrolnog sistema bi vi koristili da se izabere pravi kanal? Da li je to striktno mentalno djelovanje ili postoji nešto što koristiš da bi izabrao frekvenciju koja rezonira sa odre?enim vremenom ili kanalom i ti moraš eksperimentirati da bi shvatio koje je vrijeme na kojoj frekvenciji? (A) Kako se to podešava?

O: Dobar je tvoj prijedlog za mentalnu imaginaciju.

P: Zna?i ti moraš biti spreman stvoriti mentalnu sliku, što zna?i da moraš imati mentalnu sliku o ne?emu što je otprilike prili?no to?no, što ?e te odvesti u pravu „vremensku liniju“. Ti moraš imati oznaku, zna?ajnu oznaku!

O: Datumi ?e biti dovoljni.

P: Ako su datumi dovoljni, a kalendar je toliko izokenut do sada, da li ti koristiš recimo koncept „2000 godine prije danas“, ignoriraju?i utvr?eni kalendarski sistem. Je li to to?

O: Jedna metoda.

P: Jasno je, ako ti putuješ kroz vrijeme naprijed i nazad, ti želiš putovati diskretno. Ne želiš da pojaviti se na sredini ceste u gradu sa hrpom ljudi koji stoje i bulje u tvoju materijalizaciju, koji bi te za tren zgrabili i spalili na loma?i. Pa, ako je to slu?aj, možda želiš odabrati lokaciju, kao i vrijeme, a kako ?eš odabrati lokaciju, ako nemaš predstavu o tome i kako ?eš znati da je tvoja predstava o lokaciji to?na ako...

O: Ti pretpostavljas trenutno pojavljivanje u vizualnom spektru kao što je poznato u 3. denzitetu.

P: Dakle, pretpostavka da se netko odmah materijalizira nije to?na.

O: To nije nužno tako.

P: Zna?i, ti možeš putovati kroz vrijeme i ostati nevidljiv? U eteri?nom obliku, i onda odlu?iti, u nekoj to?ki, postati nešto tvr?i i ?vrš?i?

O: Ako imaš znanje/umije?e. Ako to nemaš, može zbilja biti „loš pogodak“.

P: (A) Ali ovo vremensko putovanje uklju?uje transdimenzionalnu remolekularizaciju. (L) Pretpostavljam da ako imaš takve sposobnosti - da, ali ako nemaš, ne. Vrlo interesantno. Promatrala sam francuske pe?inske slike koje su tako o?ito superiornije od kasnijih pretpovijesnih umjetnosti, i pretpostavila sam da bi možda ove pe?ine mogle biti ono što su putnici kroz vrijeme upotrebljavali kao svoju to?ku ulaska i izlaska. (A) Pretpostavljamo da putuješ kroz vrijeme, mogu li neka druga bi?a, recimo, napredniji ljudi, vidjeti te na ekranu ili ne?emu drugom? Drugim rije?ima, kada putuješ kroz vrijeme, mogu li te nadgledati? Ubiti te ili te sprije?iti? Da li „promatraju“ da bi bili sigurni da nitko ne putuje kroz vrijeme? Da li postoji neka vrsta „vremenske policije“, kao što je sugerirano u filmu koji sam jednom gledao? Da li je to mogu?e?

O: Može biti nadgledano, ali samo do odre?ene granice.

P: Da li je putovanje kroz vrijeme nešto što ?e biti zna?ajan dio naše budu?nosti?

O: Da, apsolutno!!!

P: U snu kada smo se pojavili u onoj drugoj stvarnosti, mi smo se strmoglavili na nekoj nizbrdici i prošli kroz zidine zamka i našli se na našim zadnjicama u toj hali, a ljudi su hodali unaokolo. Mi smo stajali u polju, a slijede?u minutu smo bili tamo. Nismo bili ?ak ni obu?eni prikladno. (F) Da, bilo bi teško objasniti Henriju VIII o tome tko je bio Calvin Klein. (L) Ali sa druge strane, uvijek postoji mogu?nost da putovanje kroz vrijeme može uklju?ivati prijenos fokusa tvoje svijesti od jednog „tebe" iz jednog vremenskog perioda, do tvojih drugih sebstava u drugim vremenskim periodima, što bi mi nazvali - druga „inkarnacija“. Ti samo promijeniš fokus.

O: To su sve realnosti, i naravno NLO-i su povezani sa tim tako?er.

P: Sada, to me podsje?a: imamo ovu bizarnu sliku ?udnovatog bi?a iz muzeja u Njema?koj. Pa, kada govorimo o NLO i putovanjima kroz vrijeme, što je ova 265 godina staro bi?e u formaldehidu?

O: Hibridizirano bi?e nastalo inkubacijom.

P: Da li ova hibridizacija i genetska manipulacija idu i do 300 godina unatrag?

O: Ve?ina stvorenih na ovaj na?in je bilo spontano poba?eno.

P: Da su živjeli uop?e poslije ro?enja?

O: Ne.

P: Tko je odgovoran za ovaj eksperiment?

O: To nije bio experiment. To je bio rezultat reptoidskog „silovanja“.

P: Zna?i majka je bila silovana od Reptoida. Zašto Reptoidi siluju ljudske žene?

O: Mi smo ve? diskutirali o motivima.

P: Da. Oni se hrane strahom, terorom ili apsorbiraju nekakve supstance koje emtitiraju seksualni organi i ?akre, i u nekim slu?ajevima oni „mjenjaju genetski program“. Ali kad smo pri?ali o ovome, nismo spominjali oplodnju žena reptoidskom spermom. Koliko ?esto ovakvakve aktivnosti rezultiraju oplodnjom?

O: Rijetko.

P: Zna?i u ovom slu?aju jesu i to je bio rezultat. Strašno. Mi smo razmišljali jedno vrijeme o jednoj vašoj primjedbi o 4. denzitetu, gdje ne postoji desno ili lijevo. Kako mi možemo ovo shvatiti?

O: Teško je za vas to shvatiti. Pravci postoje u sklopu percipiranih ograni?enja vaše realnosti.

P: Želite re?i da na 4. denzitetu, jedinka postoji kao „to?ka svijesti“ i nema materijalnosti osim ako vi ne želite da bude tako.

O: Blizu.

Q: (A) Da li to ima ikave veze sa ?injenicom da na Mobiusovoj vrpci ne postoji lijevo ili desno?

A: Da.

Q: Mobiusova vrpca uop?e nije teška da bi se o njoj razmišljalo. Tako?er znam da ima vrsta matematike u kojoj možeš dodati ekstra dimenziju, koje mogu promijeniti desno u lijevo. To nije problem. Trebamo li misliti o ne?emu takvom?

O: Ako je u stvarnosti sve kružno u svojoj biti, onda je pravac kretanja opcionalan.

P: (L) Imamo malu diskusiju u našoj e-mail grupi, jedna sudionica je primjetila da mislimo i gledamo na Lizzije kao na „kozmi?ke crn?uge“, tako je ona rekla. Ona se fokusira na objedinjenje svijetlog i tamnog u njoj samoj. Ukazala je na to da OPS i OPD možda nisu jedine opcije izbora, da možda postoje druge opcije kojih mi nismo svjesni. Misli da izbor jednog ili drugog dovodi do toga da se jedna opcija suprotstavlja drugoj. Ona se pitala što bi vi rekli o našem o?iglednom „rasizmu“ prema Lizzijima. Odgovorila sam joj da su Lizziji zapravo kozmi?ki „Nacisti“. Ali krajnja linija je ta, da ona manje ili više želi „voliti“ Lizzije.

O: Ako netko „želi“, taj netko izražava OPS.

P: (A) Da li ovo podrazumijeva i želju za znanjem?

O: Da.

P: Zna?i u našoj borbi za sticanjem znanja mi smo OPS?

O: Vi ste OPS, i to?ka.

P: Ali jednom, kada dobijemo znanje, postajemo OPD?

O: Ne.

P: Ali vi uvijek govorite da trebamo stjecati znanje. Vi bi trebali biti OPD, a mi bi trebali biti OPD kandidati, pa kako to...

O: Dok ste u tom realitetu, vi ste po prirodi OPS. Sticanje znanja je posebna stvar.

P: Zna?i, ako si u podru?ju gdje si OPS, onda moraš biti i OPS u sticanju znanja, jer to je jedina stvar koja ti može pomo?i u mijenjanju. (A) Postoje razli?iti na?ini da bi želio nešto. Imaš izbor toga ŠTO željeti. (L) Postoji mnogo pri?a o padu dionica na tržištu, tako da sam stavila financijski info na web stranice, bez nekog specifi?nog savjetovanja. Možete li komentirati ovu, potencijalno veliku, krizu ove godine?

O: Nema li tu uvijek neminovnih padova/kriza?

P: Naravno da ima! Tjedne Svjetske Vijesti ( WWN ) su predvi?ale neminovni kraj svijeta jednom mjese?no. Jednom ?e biti u pravu. (A) Možda ne?e. (L) Pa druga stvar koju smo iznijeli na našoj raspravi u grupi sa ovom novom curom u grupi, je ta da se ništa u smislu tranzicije ili prijelaza ne?e dogoditi u periodu od najmanje sljede?ih tisu?u godina ili tu negdje. Rekla je da ?emo se polako transformirati u narednih tisu?u godina i da ne?e biti kataklizmi i promjena Zemlje. Ja se pitam da li je ovo jedna nova opcija koja se pojavila zbog promijene u svijesti.

O: Možda. Ali zapamti, „budu?nost“ je samo stvar koja je jedna od mnogih, i ona je stvar onih koji žive u stvarnom vremenu i izabiru budu?nost.

P: Ja sam radoznala. Sad dolazi veliki 05.05.2000. godine. ?itala sam nešto o tom danu. Izgleda da na ovaj dan planeta dolazi u liniju sa Sun?evim sistemom i pretpostavlja se da ?e do?i „Veliki Val„ zemljotres ili sli?no. Kolika je vjerojatnost da ?e ve?ina ljudi iskusiti tu vremensku liniju?

O: 0.1

P: (A) Mnogi ljudi kažu da je najvjerojatniji datum Zemljinih promjena 2012. godina. To se slaže sa onim što ste nam dali kao vanjsku granicu dolaska grupe kometa, Sun?evog blizanca, itd.,  naravno, to može i nikada se ne dogoditi, ali da li je ovo još uvijek slu?aj?

O: Možda...

P: Da li je ovo ve?a vjerojatnost nego 0.1?

O: Izme?u 0.1 i 100.

P: (Smijeh) (F) Pa, to je prili?no precizno. (L) Kao što znate, Tom French je završio ?lanak i pretpostavljam da ?e biti objavljen ili 30. januara ili 13. februara. Oni su to preokrenuli u “ljubavnu pri?u“, a vas de?ki, predstavio je kao „kozmi?ke izjedna?itelje“. Komentar, molim.

O: Sredstva informiranja su vragolasta.

P: Jedna stvar u vezi s tim je ta da svi koji žele prona?i svoje srodne duše ?e biti tu, na liniji traže?i od vas da im na?ete njihove. To je mogu?nost. (F) Skupa sa zahtjevima za loto brojeve! Da, i za 59,95 dolalra bit ?emo sretni da to i ispunimo. Nema kusura! (Smijeh) (F) Da, mogu platiti ili šutjeti! Ako ljudi krenu tražiti te zbog svojih vlastitih dobitaka, morat ?e platiti. Ina?e nikada nebi imala niti trenutka mira. Svakih 15 min. bi zvonio telefon. (L) Ne svi?a mi se ta ideja. (F) Kako to da nisi razmišljala o tome? (L) Zato što mi nismo nikada ništa napla?ivali! Nikada. (F) Poanta je da se ti ne zauzimaš za posao, ali oni ?e te salijetati. Ali ako ?emo mi svi biti umiješani u ovaj posao savjetovanja od strane Kasiopejaca, onda bi mi svi trebali profitirati! Stvar koja me brine nije pozitivan ishod, stvar koja me brine je mogu?nost negativnog ishoda. (L) Što je sa mogu?noš?u negativnog ishoda, osim da budemo napadnuti od fundamentalista, da netko zapali križeve na našem travnjaku i sli?no tome? (F) Pa, to sve ovisi od sadržaja. Ako je Tom brz i izgubi se u rije?ima ili njegov urednik, to može biti problem. (A) Sad, diskutirali smo ovo u vezi desno i lijevo, i vi kažete da postoji mnogo, mnogo vremenskih petlji i da je prostor / vrijeme razdijeljeno ili tome sli?no i da je to razlog zašto nema desno ili lijevo, ali da je nedostatak desnog ili lijevog povezan sa pristupom realnih velikih, ogromnih dimenzija. Vi ste nekako istaknuli nepostojanje razlika izme?u lijevo i desno i zbog toga što ste to istaknuli, ja bih volio znati u kojem pravcu idem sa svojom matematikom? Komentar?

O: Postavite opcije za izbor prije nego što odgovorimo.

P: (A) Opcije su:  1) razdjeljenost prostora / vremena postaje relevantna tek u višim denzitetima i 2) dodatne dimnezije i hiperprostor stoje na raspolaganju.

O: Izaberi opciju dva.

P: Volio bih otkriti što T. i J. rade.

O: Razmišljaju o povratku.

P: Zašto?

O: Nije im ugodno kod selidbe.

P: Vidjela sam svoju k?erku ve?eras i ona nije ?ak ni gledala u mene, niti razgovarala samnom. Zašto?

O: Negativni osje?aji, borila se sa suo?avanjem sa unutrašnjom istinom / sukobima.

P: J. i ja smo raspravljali o situaciji i mislili smo, da ako moja mama poživi dovoljno dugo, da ?e cure na koncu konca saznati istinu o njoj. Ali, ako ona umre prije nego što saznaju, nikada ne?e shvatiti o ?emu se radi i uvijek ?e misliti da sam ja loša.

O: Ne. Pobunjeni?ki podmladak je neizbježan u nekom pogledu. Ali to nije stalno, niti tvoja odgovornost.

P: Sanjala sam da je moj brat umro. To me uznemirilo. Trebam li mu re?i, za ovaj san, dati mu neku vrstu upozorenja? Da li je to upozorenje za mene. Kako da reagiram na to?

O: Kako?

P: Misliš "kako je umro"?

O: Da.

P: Mislim da je bio sr?ani udar.

O: Onda bi upozorenje trebalo pomo?i.

P: Da li je to mogu?nost, da moj brat umre od sr?anog udara?

O: Pa takve mogu?nosti postoje, u nekom pogledu.

P: Sje?am se da sam imala tri sna o smrti, ali sada izgleda da su to bili snovi u vezi moje nedavne rastave braka. Pitam se, da li ovaj san o tome može biti znak nekakve predstoje?e promjene u ovoj situaciji?

O: Možda, najbolje je osvijestiti se.

P: Još nešto?

O: Ne, laku no?.