Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1999-10-23


23.10.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo s nama večeras?

O: Eggoram.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Želim vas obavjestiti da ste izgubili fan-a, jer nije se nije mogao pomiriti sa vašim “unutarnjim nesuglasicama” jer jednom niste bili naklonjeni prema halucinacijama uzrokovanim meskalinom i ayahuasc-om, a sada preporučujete melatonin zato što je halucinogen. Onda ste rekli da se spiritualne snage nemogu steći kroz kemikalije ili biljnim sredstvima, a sada ste rekli da melatonin pojačava psihičke sposobnosti. Možete li komentirati?

O: Nekoliko komentara: Prije svega, “fan” je skraćenica od “fanatik.” Drugo, melatonin mijenja moždane kemikalije kao što to rade meskalin, peyot, LSD, itd. Pristupanje većim nivoima psihičke svjesnosti na ovakav način je štetno za nivo balansiranja prve čakre. To je zato što se tako mijenja prirodni ritam psihičkog napredovanja, tako što uzrokuje oslonac na taj subjekt, prema tome umanjuje proces učenja. To je oblik samonametnutog uskraćivanja slobodne volje. Melatonin jednostavno dozvoljava sistemu da otkloni prepreke u sastavu mozga na prirodan način, tako odobravajući subjektu da nastavi učiti sa prirodnim ritmom. I melatonin je prirodni tjelesni hormon. Ostale supstance koje su spomenute, su barem djelomično, sintetičke sa iznimkom peyot-a. Čak ni on nije prirodni sastojak ljudskog fiziološkog bića. Pored toga, već smo diskutirali o tome koliko je važan ili nevažan sud onih koji daje svoju presudu o ovim vježama ili o ovoj komunikaciji.

P: U redu. Sad o nečem drugom, upravo smo naučili da postoji čovjek po imenu Randell Mills koji tvrdi da je otkrio ili zapisao teoriju ujedinjenog polja. Da li je ovo, u suštini, istina?

O: Ako jest, gdje su dokazi?

P: Naručili smo knjigu! Sto dolara, također! Već putuje dok mi pričamo!

O: Teorije moraju biti uspješno testirane da bi bile validne i suglasne sa vašom znanstvenom konvencijom. Inače, to su samo hipoteze i svatko može to napraviti za 100 dolara.

P: Pa, on izgleda da ima dosta podrške...

O: Podrška nije potvrda. Kompletna, validna teorija ujedinjenog polja uistinu postoji na 3D OPS niovu, ali je držana u tajnosti!

P: Usput, Ark je postao iznerviran od silnog programiranja. On je poslao svoj CV na mnogo mjesta, ali postoje mnoga mjesta na kojima nemože raditi jer nije još postao američki državljanin.

O: Državljanstvo se može ubrzati, istražite.

P: Da li postoji još nešto što bi mogli istražiti u vezi zaposlenja, tako da on nemora programirati. Raditi kao fizičar bi bilo fino.

O: Da, ali moglo bi također biti ograničavajuće, na neki drugi način.

P: Da li imate neke prijedloge?

O: Ima mnogo takvih mogućnosti u ovom području.

P: Pa, dajte nam par riječi koje bi usmjerile našu potragu!

O: Unutar države 4.

P: Nemojte nas ostaviti na cjedilu sada! Ovo je ozbiljno!

O: Gdje ste gledali?

P: Na svim predviđenim mjestima, naravno. Lockheed, NASA, univerzitetima, itd. (A) U redu, savjetovan sam da pozovem tog Phipps-a, i napravili smo razmjenu, ali nije bio u mogućnosti objasniti mi jednu stvar koju sam pitao. Napokon se predao i rekao mi da bi to bio kraj naše komunikacije jer je on htio imati svoj ‘privatni život’ i ispričao mi se zbog svojih grešaka! Pitanje je, naravno, da li tu postoji nešto što vrijedi, i kako to pronaći, u ovom radu Phipps-a. Ovaj kontakt sa Phipps-om je bio nezadovoljavajuć. Nije mogao odgovoriti na pitanja, nije htio odgovoriti na pitanja; ovdje je više mogućnosti; jedna od tih je ta da je, ono što je pisao, bilo smeće.

O: Kad se netko suprostavi nekome sa prirodom “zabavljača”, to uobičajno završi frustracijom. Ponekad, netko pored njih je u mogućnosti ponuditi više konkretnih odgovora.

P: (A) Mene ste pozvali vi da kontaktiram ovog čovjeka!

O: Da, zato što se ponekad ispitivanje vodi do bogatstva, iako ne istog trena. Zapamti, ovo je slagalica, ne karta puta.

P: Pa, možda će nešto i proizaći iz tog kontakta i konverzacije. Možda će tvoje komentare netko drugi pročitati. Nikad se nezna. (A) Da, to je slagalica. Ali, ovaj Phipps predstavlja Maxwell-ove jednadžbe sa dodatnim oznakama, što je očigledno pogrešno, ali možda nečeg ima u ovom. Možda će to pokazati put. Moja hipoteza je, da je ono što je on rekao o Maxwellim jednadžbama - pogrešno, ali pokazuje put k nečem što može uspjeti. Da li je ovo točno?

O: Da.

P: Otkrili smo da je Leedskalnin napisao knjigu davne 1949. (F) Da? Kladio bih se da nije otkrio svoje tajne! (L) Ne, ali je svakako interesantno. Naručili smo je. Isječke smo pročitali na internetu, i ona je napisana na prilično starinskom jeziku, ili je on imao neke poteškoće u objašnjavanju stvari na engleskom, ali radi se o suštinskim principima koje je istraživao. Htjeli bi se poigrati sa nekim njegovim eksperimentima jednoga dana. (F) Da li tu ima nečega o okretanju? (L) Ne, ali saznala sam za što je služilo sjedište iz aviona čitajući jedan od njegovih eksperimenata. (A) Ima li nekih eksperimenata u ovoj knjizi koji bi nas odveli dalje u prema teoriji ujedinjenog polja ili još bolje, izvan standardne fizike? Ili su njegovi eksperimenti samo standardne stvari, ali koje je radio neznajući za zakone fizike, pa je možda pogrešno interpretirao rezultate? Bio je zadivljen ponašanjem magneta, ali je eksperiment bio standardan? Pa, morat ćemo saznati. Pisao sam ovoj anti-gravitacijskoj grupi i pitao ih da li je postojao jedan, samo jedan, ponovljeni eksperiment koji mogu sam izvesti i koji se nemože objasniti pomoću standardnih teorija. Da li postoji neki?

O: Da li ima takav eksperiment, da. Ali potrebna je određena oprema, a teško je doći do nje. Netko treba opskrbiti adekvatnu energiju za jedno takvo umjetno proizvedeno EM polje.

P: (A) Ali to bi značilo da je sve što je u knjizi Leedskalnin-a samo normalan eksperiment zato što, za mnoge djelove koriste akumulatore.

O: Potrebno je više struje nego od akumulatora, jer je mreža previše slaba za samostalne rezultate.

P: (A) Ali, kad je on gradio ovaj Coral Castle, izgleda da je koristio takve efekte! Kakvu energiju je koristio?

O: Zvučne valove.

P: (A) Kako je stvarao te zvučne valove?

O: Kroz uzajamnu vezu stijena i izvora snage, koje je “upotrebio ilegalno.” Instrument je bio muzička viljuška, ali nabijena energijom do nivoa da je postala smrtonosna ako bi je netko dodirnuo, ili njezin temelj.

P: (A) Da li nas obeshrabrujete da eksperimentamo?

O: Ne.

P: (L) Da li je on koristio ovu muzičku viljušku dok je sjedio u svojoj ljuljački?

O: Da, jer da je postupio drugačije - to bi bilo fatalno!

P: (L) Gdje je dobio ovaj ilegalni izvor energije?

O: Povezao se sa visokonaponskim dalekovodovima.

P: (L) Tako, bio je kradljivac struje! To sigurno riješava misteriju! (A) Možemo li nabaviti potrebnu opremu? Znam šta trebamo.

O: Budite pažljivi.

P: (L) Bez zezanja! Ne želim ispariti! (A) Eksperimentisat ćemo na Percy. (L) Ne! Ne na jadnom psu! (A) Imam još jedno pitanje. Želim pitati o vremenu. Rečeno nam je par puta da je vrijeme subjektivno, vrijeme ne postoji. U drugu ruku, rečeno nam je iznova i iznova o elektromagnetskom fenomenu. Sad je tu problem, elektromagnetizam opisuju Maxwelle jednadžbe, i moramo koristiti vrijeme u Maxwellovim jednadžbama kao jednu od varijabli, jer se tako EM polja šire u vremenu. Ja sam totalno zbunjen. Neznam kako da napravim teoriju EM polja bez vremena. Nemam ni najmanju ideju. I ovaj smiješni Phipps je htio zamjeniti vrijeme i zastupa nešto što on naziva “ispravno vrijeme.” Ispravno vrijeme je nešto što je individualno vrijeme, a ne univerzalno vrijeme koje ide uz sve; tako da je to podešeno vrijeme koje je individualno; svaka čestica ima svoje vrijeme. Želim znati kako da se bavim fizikom bez vremena. Barem kako početi. Ili elektromagnetizam bez vremena. Maxwellove jednadžbe su o vremenu. Einstein-ova teorija relativnosti je o vremenu i prostoru. Kako da proučavam fiziku bez vremena?

O: Tako mnogo pitanja, jedno po jedno, molimo.

P: (A) Mogu li jednadžbe elektromagnetizma biti napisane bez upotrebe vremena kojeg mi koristimo?

O: Da.

P: Da li bi trebali odbaciti ovo vrijeme koje je prisutno u jednadžbama ili zamijeniti ga sa nečim drugim?

O: Ponovo interpretirati. Vrijeme je subjektivno i zbog toga fluidno ili varijabilno. Drugim riječima, otvoreno mnogim interpretracijama.

P: (A) Htio sam pitati o teoriji koju sam razvijao sa Blanchard-ovom koja je bila kritizirana od strane jednog sudskog časopisa. Teorija je odbačena. U biti sudac je u nekom smislu dijelimično u pravu. Nisam kompletno uvjeren da ono što smo radili da ide u pravom smjeru. Potrošio sam na ovo 10 godina kretajući se u određenom pravcu, ali onda se razvitak zaustavio. Problem je što ne razumijem Kvantnu teoriju. Pokušavajući razumijeti Kvantnu teoriju, razvili smo ovu teoriju u kojoj je dio svijeta klasičan, a drugi dio svijeta kvantan. Ali, naravno, neznamo koji dio svijeta je klasičan. Stapp je mislio da su to bile misli, svijest; Penrose misli da je to gravitacija. Pitanje je: ova teorija koju smo razvijali sa Blanchard-ovom, za deset godina ili čak više, da li će to biti korak naprijed, ili je to samo smeće kao ono što je Phipps producirao? Može li se napraviti korak unaprijed ako bi se to kompletiralo?

O: Da.

P: U redu, ako to može biti korak naprijed, glavno pitanje na koje neznamo odgovor je: što je klasični dio? Gravitacija ili svijest, ili nešto drugo? Što? Ili možda, sve je klasičan dio?

O: Klasična fizika negira svijest, gleda na misli kao na prostu funkciju kemijskih funkcija i elektrčnih impulsa koja se zbiva u vakumu, umjesto da se na svijest gleda kao na nešto što je međusobno povezano sa ostatkom kreacije na svim nivoima kreacije, denziteta i svih dimenzija, što u biti i jest slučaj. Gravitacija je “ljepilo koje spaja sve aspekte realiteta, fizičkih i eteričkih. Ništa nebi postojalo bez svjesnosti koja to percipira. Klasični fizičari pretpostavljaju, između ostalog, da su svijest i “mozak” jedno te isto, ili da jedno isključivo omogućava drugo. U stvarnosti, mozak je samo vodič koji potpomaže izraz svijesti u fizičkom stanju čovjeka 3D stanja i sličnih manifestacija.

P: (L) Željela bih pitati neku vrstu generalnog pitanja: od kada imamo ovu internet stranicu, imamo i priličan broj posjetioca, ali to je postala je neka vrsta foruma, takoreći... Većina osnovnih koncepcija su već na ovoj stranici. Malo po malo ubacujem nove stvari; većina toga je već u transkriptama; ali s vremena na vrijeme potrebno je proširenje, na primjer kod teme kao halucinogeni večeras; ali za većinu dijelova najosnovnije stvari su već tamo i o njima se raspravlja. Moje pitanje je: da li postoji određeni smjer u kojem sesije trebaju ići od ovog trenutka?

O: Samo ih pusti neka teku, kao i uvijek.

P: (L) Izgleda da imam manjak nečeg određenog u svojoj ishrani, ali nisam sigurna što je to. Možete mi reći što je to i gdje je najbolji izvor toga?

O: Što je problem zbog kojeg misliš da postoji nekakav manjak?

P: (L) Imam poremećen metabolizam i mislim da imam problema sa hormonima.

O: Koje vrste?

P: (L) Upravo one što sam rekla. Poremećen. To je najspecifičnije koliko mogu objasniti!

O: Kalcij, kalij nisu baš u ravnoteži. I ti si sklona eksperimentiranju koje se osniva na nestrpljenju.

P: Želim vam postaviti tajno pitanje.

O: Ne. Podijeli to na forumu.

P: Nemogu! To je osobno pitanje!

O: Imaš mogućnost primiti odgovore za ovakva pitanja u jednako “osobnoj komunikaciji.”

P: (A) U vezi programiranja. Mogu to raditi toliko dugo koliko mi dobro plaćaju. Ali na univerzitetu imam pristup časopisima, knjigama i tako dalje. Ali možda mi to ne treba. (L) Da li je stabilna situacija na poslu?

O: Stabilna je ako je zamorna.

P: Takva je sigurno. Laku noć.

O: Laku noć.