Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1999-06-19


19.06.1999.P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama večeras?

O: Wampha.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Budući da smo bili dugo odsutni, skupila sam mnogo pitanja, ali bilo je i drugih važnih stvari u zadnjih par dana sa kojima bih htjela početi. Izgleda da je otkrivena nova kometa, koja, kako neki ljudi tvrde, odgovara opisu Nostradamusovog proročanstva u strofi 10.72: L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur: Resusciter le grand Roy d'Angolmois, Auant apres Mars regner par bon-heur. Što bi se prevelo: Godina 1999., sedmi mjesec, sa neba će doći veliki kralj terora: Da povrati u život velikog kralja Mongola, prije i poslije Marsa da zagospodari dobrom voljom. Razlog ove usporedbe je to što se misli da je Nostradamus ukazivao na septembar, a ne juli i ovaj komet će napraviti njegov krug negdje u septembru i neki ljudi izlažu teoriju da je ta kometa "vakumirana" i skuplja dosta materijala koje bi ju mogle usporiti, promijeniti smjer i biti uzrok njene štetne interakcije sa Zemljom. Da li će se ovo doista dogoditi?

O: Nostradamus je imao specifičan datum i povezao ga je sa nejasnim predviđanjem.

P: U pravu ste. Da, istina je. Da li vi kažete da ima još neki događaj pored ove komete koju spominje u svojim predviđanjima?

O: I da jest, neće se saznati. Pitanje je: da li je "1999" broj ili nešto više?

P: Mislite da je 1999 neka vrsta koda?

O: Možda je bolje za tebe da sagledaš ove događaje, a analiziraš kasnije. Možda je to početak kruga....

P: Pa, ima i drugih stvari koje je "Millenium Grupa" iznjela, a to je mogućnost da je neki objekt ušao u naš sunčev sistem i povećao aktivnost sunca i da je to reakcija sunca na ovaj objekt ili objekte. Možete li ovo komentirati?

O: Sunce ne treba takav poticaj da bi reagiralo. To je reaktor, na koncu konca. Ono teži reagirati manje nego što drugi reagiraju na to.

P: (A) Ali što je "to"? (L) I predviđanje za te mrlje na suncu je bilo takvo da će biti oko 100-tog dana, ali aktualna aktivnost mrlja na suncu je bila 240, mislim. Sad, pretpostavljam, kad se ova kometa Lee okrene oko Sunca u toku tog perioda visoke aktivnosti mrlja na suncu, ta "Millenium Grupa" govori da će to isprazniti sunčev kondenzator i da postoji velika mogućnost da će velike naelektrizirane munje prolaziti između planeta i kometa ili između planeta i drugih planeta, ili između Sunca i kometa, ili nečeg. Da li će se ovo desiti?

O: Munje izbijaju između pozitivnih i negativnih iona. Što je atomska struktura Sunca, nasuprot njegove "djece?"

P: (L) Pretpostavljam da je Sunce pozitivno, a djeca negativna, točno?

O: Imamo u prisustvu fizičara, zar ne?

P: (L - Arku) Da li je Sunce pozitivno ili negativno? U atomu, kakvav je naboj jezgre? Pitanje je: što je plazma koja dolazi od Sunca? Elektroni. Onda ono što ostaje je pozitivno. Tako da je Sunce pozitivno, i ako elektroni teku prema planeti, onda planeta mora biti negativna, točno? (A) To je mogućnost.

O: Preispitaj ovo za definitivan odgovor na tvoje pitanje. Što je pozitivan/negativan koeficijent između zemljine ionosfere i mogućih prolazećih "objekata?"

P: Pa, to je bilo moje pitanje. Ljudi tvrde da će biti pražnjenje i između sunca i kometa, ili kometa i planeta, ili između dva planeta, ili sunca i planeta... sve mogućnosti su popunjene!

O: Ne, nisu. Što je sa "vakumom" svemira?

P: (L) Da li govorite da ovo električno pražnjenje nemože stvoriti vidljive svjetleće munje zbog vakumiranog stanja svemira?

O: Ne. Mi postavljamo pitanje da stimuliramo intelektualnu raspravu i ispitivanje. Učenje je zabavno, na koncu konca!

P: Želim pitati o "teoriji plazme kometa" koju promoviraju "Millenium Grupa".

O: Teorija o plazmi je točna, kada su prisutni određeni faktori. Da li bi to moglo imati veze sa sastavom objekta?

P: (A) Ovo je, u stvari, pitanje. Objekt u pitanju je kometa, a pitanje je: kakav je njegov sastav, da li je to prljava gruda snijega ili objekt pod naponom koji skuplja čestice na svom putu kao model "usisivača?"

O: Nikal?

P: Dakle, sastav ovog kometa je nikal?

O: Ne, mi skoro očajnički pokušavamo "pritisnuti start" tvojih intelektualnih kapaciteta. Zapamti, ovo ovdje je grupni trud. Ne niz pitanja pokornog i bespomoćnog gosp.Velikom Zapovjedniku!!

P: Izgleda da nam očajnicki pokušavaju nešto reći bez narušavanja slobodne volje, ali moramo sudjelovati da bi to primili.

O: Da.

P: Samo želim saznati o ovoj određenoj kometi?

O: Nikal?

P: (L) Šta znamo o niklu? (A) Ima svakakvih stvari o niklu. To je metal. Pitanje je da li nikal ima neke određene veze sa kometom.

O: Ako ima, to bi moglo biti bitno.

P: Što je sastav ove komete?

O: Mnoge komete su u biti "prljave grude," sačinjene najvećim dijelom od leda i određenih čestica. Ali, neke su više kao brzo-leteći asteroidi uhvaćeni u orbitalnoj ravnini. Tvoja "Millenium Grupa" je možda samo malo "simo-tamo neodređena" u ovom trenutku. Prema tome, spektralna analiza ovog objekta je neophodna prije nego pretpostavite da je to kozmički "usisivač".

P: Iz ovog pretpostavljam da, iako ti momci mogu biti u nekim slučajevima u pravu, ova će kometa, poslije analize biti samo jedna prljava gruda. To je moja pretpostavka.

O: Pretpostavke nisu dozvoljene!

P: (L) Ovi momci kažu da su u više navrata pitali različite vladine izvore za dobivanje par informacija o ovoj kometi, jer imaju kapacitet za ovakvu analizu, a oni jednostavno nisu davali informacije, kao da imaju nešto za sakriti.

O: Nisu oni jedini koji mogu analizirati.

P: Onda, pretpostavljam da trebamo naći nekog tko je već radio spektralne analize. Saznati tko to može. (A) To zahtjeva specijalnu opremu... (L) Ima li tu nečeg posebnog oko ove komete, zbog čega želite da nastavimo dok ne dođemo na pravo pitanje?

O: Morate "nastaviti" mnoge stvari.

P: (L) To je što ja mislim. Nema ničeg bitnog o ovome u ovom momentu, ako je spektralna analiza ono što moramo naći i vi nam nećete reći iz čega se sastoji...Hoćete li nam reći? Iz čega se sastoji? Ili mi trebamo napraviti spektralnu analizu i saznati sami?

O: Nismo li već naznačili? Znanje je moć. Ako vam ga damo kao "svijeću za Noć Vještica", ono je raspršeno.

P: (L) Rekli ste da je osnovna kompozicija ove komete nikal?

O: Ne, mi smo rekli "nikal?"

P: (L) Što znači "nikal"? (A) To je svijetlucavi metal. (L) Kovanica, pet centi...

O: Kako izgleda rastopljeni metal nasuprot pozadine svemira?

P: (A) Izgledalo bi kao srebro... (L) Da li bi imalo boju? (A) Mislim da ne.

O: Da li provodi elektricitet? Da li je magnetičan?

P: (A) Da, provodi, ali nije magnetičan. Zašto "rastopljen?"

O: Što je sa "repom" takvog objekta koji dolazi u dodir sa ionosferom?

P: (L) Mislim da znam. Nostradamusova stvar o velikom repu kometa ili tako nešto... samo da pogledam: Nakon velike nevolje za čovječanstvo, veća od toga se sprema, Veliki Pokretač obnavlja vjekove: kiša, krv, mlijeko, glad, čelik i kuga, čim je nebeska vatra viđena, ogromna leteća iskra. Ovo bi trebalo upućivati na nešto što se dešava na prijelazu tisućljeća... da li je to ono na što dolazimo? Nešto što će izgledati kao "leteća iskra" koja dolazi u dodir sa ionosferom koja može razmijeniti potencijal sa Zemljom zbog količine naboja, rastopljeni rep nikla? Da??? Je li to u redu?

O: Pitaj Arkadiusz-a.

P: (L) Pa, dušo... jesam li naišla na nešto? (A) Stvar je u tome što je ova kometa u svemiru. Svemir je prilično hladan, tako da pitanje glasi: što može dovest nikal do topljenja? (L) Pa, bit će bliže suncu! To će ga zagrijati! (A) Ovaj određeni komet neće prići suncu dovoljno blizu da bi ga ono rastopilo! (L) Pa onda, kako se može nikal rastopiti????

O: Što je sa sunčevim bakljama?

P: ( L) To je to! Užarene solarne baklje! I kombinirano sa solarnim bakljama dolazi do promjena putanje zbog nagomilavanja materije... tako da je bliže suncu... (A) Ali ne prilazi dovoljno blizu suncu da bi bilo uhvaćeno u solarni bljesak!

O: Da li je nikal magnetičan?

P: (L) Ne. Što to znači ovom subjektu da nikal nije magnetičan?

O: Da li nikal ima pratioca?

P: (A) Pa, kad kažemo "pratilac," to znači neki drugi metal iste grupe u "Mendeljevoj tablici". Vjerujem da su kobalt i nikal iste grupe, ali morat ću provjeriti...

O: I kobalt je nevidljiv u dobrom starom vakumu, ali ne i nikal!

P: (L) Da li to znači da će privući kobalt?

O: Ne, kobalt ce privući.

P: (L) Kobalt ce privući bljeskove... elektromagnetski fenomen...

O: I sve drugo.

P: (L) Shvaćam.

O: Sad, trebate znati sastav ove komete... i za sve ostale vrijedi isto. Mi smo skretali pažnju  na povećane kometne aktivnosti ranije. Oortov oblak i sve ono što ga ciklički uznemiruje.

P: (L) Želim znati samo jednu stvar... da li će koja od ovih kometa udariti u zemlju?

O: Jednog dana, sigurno. Kao što smo imali ranije. (Anomalija zvuka na drugoj strani prve trake počinje ovdje)

P: Dok smo na ovom pitanju komete, ili posljedica komete, ako ove stvari izađu u javnost, kursevi akcija će pasti toliko nisko da će ispasti iz dijagrama svih financijskih institucija na planeti. Stvari će biti grozne i očajne ako takve stvari izađu u javnost... htjeli smo pitati o mogućnosti investiranja...

O: Da li će takva informacija "izaći na vidjelo?"

P: Sumnjam. OPS snage će uvjeriti svakog da se ništa ne dešava. Ničeg takvog neće biti u štampi. Vrlo brzo, izbacit će se par riječi o potencijalnom investiranju u sadašnjem vemenu, i to je to.

O: Sačekaj, ili kupi malo dragocjenih metala...

P: Sljedeće: Neću čitati sve ovo ovdje; ovo je izjava od Arizone Wilder koja tvrdi da je vodila rituale žrtvovanja ljudi za elitu Illuminata već decenijama. Ovo uključuje britansku kraljevsku porodicu, George Busha-a, Henry Kissenger-a i mnogo svjetski poznatih imena otkrivenih u "Najvećim Tajnama" Davida Icke-a i u videu "Otkrivanje Majke Boginje," koji se mogu skinuti na internet stranici David Icke-a. Od kada je pobjegla iz okoline kontrole uma, posvetila se tome da izlaže što se stvarno dešava. Prvo pitanje: da li je Arizona Wilder vodila rituale ljudskog žrtvovanja za Illuminatsku elitu već decenijama?

O: Je li Henry Kissinger kraljevske krvi?

P: Mislim da nije. George Bush je udaljeno povezan sa kraljicom Engleske. Mislim da je to što ona misli "za" kraljevsku familiju, i George Bush-a i Henry Kissenger-a. Da li je ova žena što ona tvrdi da je i da li je radila ono što tvrdi da jest?

O: Bolje "se zadrži" na tome.

P: Što to "zadrži se" znači?

O: Budi pažljiva prije nego progutaš sve.

P: Razumijem. Pa, ona je također rekla da Illuminati, grupa koja kontrolira svijet, da su genetski hibridi, rezultat križanja između ljudskih bića i vanzemaljskih reptila od prije mnogo tisuća godina. Centar moći čak nije u ovoj dimenziji, to je u četvrtoj dimenziji, nižem astralnom nivou, kako to mnogi ljudi zovu, carstvo demona. Ona očigledno nema POJMA!

O: Ili to ili svi ljudi imaju neke reptilske gene...

P: Ona kaže da su svi predsjednički izbori bili dobiveni od strane kandidata sa većinom gena evropske kraljevske obitelji. Od 42 predsjednika sve do Bill Clinton-a, 32 su bila povezana sa Alfrankom Velikim...

O: John Kennedy???

P: Pa...

O: Odgovor, molimo.

P: Da li je Kennedy bio kraljevske krvi? Mislim da je Nixon bio više nego Kennedy.

O: Pa onda, je li potrebno još nešto reći??? ("Ubrzano" snimanje druge strane prve trake, uzrokovalo je da ovo bude kraj trake. Sljedeće je rekonstruirano što se bolje moglo, po sjećanju.)

P: U redu, ovdje imamo dvije slike interijera piramide. Jedna je, pretpostavljamo, uzeta iz crteža knjige izdate 1861. i željela bih znati da li je ovo onda stvarno onako kako enterijer piramide izgleda?

O: Približno.

P: Da li to znači da ti momci koji rade tamo u piramidi, sakrivaju pravu mapu piramidinog enterijera?

O: Približno.

P: Pa, zašto to rade?

O: Što ti misliš, zašto to oni rade?

P: Pa, jednostavno nemogu razumijeti kako su mogli izvući se sa ovakvom prevarom!

O: Stvar je u tome da si ti prevarena u vezi piramide na mnoge načine. Zašto bi te ovo trebalo iznenaditi?

P: U redu, pozvana sam da govorim na radiju. Da li je u našem interesu da to napravim?

O: Ako si pažljiva i ne dozvoliš da te "ponese" i da otkriješ previše.

P: Kako da znam što reći, a što ne?

O: Instinkti.

P: E. ima pitanje o tome kako netko može deaktivirati Lizzie-jevske programe i njihovih ljudskih sluga koji su opisane od strane vas i drugih?

O: Da bi se netko "deprogramirao", taj mora biti svjestan programiranja.

P: Kako taj netko postaje svjestan programiranja?

O: Znanje, znanje radi - što...?

P: Da li kažete da je jednostavno znanje o njima, ključ?

O: Kad jednom stekneš znanje, otkrivaš sve zastore! Kako netko stiče znanje?

P: Ne znam... kako?

O: Kada oni koji se najintimnije poznaju, efektno telegrafiraju.

P: Telegraf kao neka vrsta elektronskog signala ili jednostavno komuniciranje informacijama?

O: Ovo drugo.

P: Kakve konkretne vrste informacija?

O: Trigere (okidače).

P: To će izazvati nešto?

O: Ključne riječi programiranja.

P: Oh, hoćete reći da će učenje o trigerima otvoriti znanje o programima, tako da će ta osoba onda znati kako da ih deaktivira?

O: Približno.

P: Tako, trebala bih stupiti u kontakt sa ovom ženom koja proučava programiranja i uzeti njenu knjigu i to će mi pomoći saznati kakve vrste programa možda imam?

O: Može voditi tamo. Umrežavaj se sa onima koji su jako dobro upoznati sa tim procesom.

P: Pa do sada, vi ste oni koji su najbolje upoznati sa programima i u najboljoj ste mogućnosti da komunicirate ove stvari.

O: Možda najbolji, ali ne i jedini.

P: (A) Želio bih znati koje metode programiranja su korištene pri kidnapiranju Laure - cijelu onu sedmicu "nestalog vremena?"

O: Istraži Gestapo tehnike. Koji je postao CIA.

P: Tako, trebamo pogledati njemačke tehnike programiranja...

O: I oružje SS. (Druga strana prve trake počinje ovdje. Nema anomalnosti zvuka)

P: (A) Odgovor na moja pitanja je da, pretpostavljam. Sad je pitanje kako se osloboditi stvari unišenim ovim tehnikama, a odgovor mora biti znanje. Ako nešto postoji, nešto što je uneseno tokom ovog nestalog vremena, pitanje je kako saznati i osloboditi se programiranja bez nanošenja štete... kako može istraživanje tehnike pomoći deprogramiranju i kako prići tom programiranju bez da nanesemo štetu. Ponekad je bolje pustiti psa da spava. Možemo li dobiti pomoći ovdje?

O: Dobili ste.

P: (A) Imamo trag. (L) Kad smo se vratili sa Gulf Breeze konferencije, napisala sam pismo Lindi Howe i ona je odgovorila i htjela saznati nešto o dogovoru sa Mike-om Lindemann-om, kojeg nismo vidjeli na konferenciji jer su on i njegova grupa bili promotori Gray-sa  (Sivih) kao dobrih bića i promovirali su "Gray-jevo evanđelje". ( ironija, prim. prev.) Od tada sam komunicirala sa par drugih ljudi koji su bili strašno uznemireni Lindinim skretanjem u carstvo "Obožavatelja Gray-sa" . Ona je skupila sve te informacije u te knjige i odradila tako fin posao, a sad izgleda da je totalno promašila bit. U trećoj knjizi, objavila je cijelu hrpu izokrenutih kanaliziranih informacija o vanzemaljcima koji su ovdje da nam pomognu i bla, bla, bla. Oni čak koriste fraze kao npr. "mi smo vi u budućnosti", samo oni koji to tu govore su Graysi i Lizardi i jasno je da je to budućnost koju bi oni željeli inducirati. Daju neke istinite informacije koje su izokrenute da bi skrenuli vodu na svoj mlin - u Gray/Lizzie kamp! Moj osjećaj je da Howe, Lindemann, Art Bell i cijela ta družina siju krive informacije i neznam da li je to namjerno, njima nametnuto ili su samo nevini lakovjernici Lizzija. Možete li mi dati neke uvide u ovo?

O: Možda bi trebala pratiti Lindu iz malo više radoznalijeg kuta prije nego ju počnes "lupati po tijelu". Počni dijalog, onda počni uljevati. Strpljenje se isplati!

P: Na UFO konferenciji bio je momak sa imenom Lloyd Pye koji ima lubanju za koju misli da je lubanja vanzemaljca.

O: I da jest, misliš li da ima šansu u paklu da ga netko sasluša?

P: Naravno da ne. Ali, za moju osobnu znatiželju, da li je to lubanja vanzemaljca ili nekog deformiranog dijeteta?

O: Možda je to koza.

P: Nije to koza! Definitivno je ljudskog oblika! To nije ni bilo lijepo!

O: Nismo bili loši prema tebi. Mislili smo na čimpanzu, ali smo se zbunili! Izvini...

P: U jednom trenutku rekli ste da je Hermes Trismegistus bio izdajnik faraona Rana. Tko je bio taj faraon i kad je on vladao?

O: Ostavit ćemo to za sljedeću sesiju. Laku noć.