Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-12-12


12.12.1998.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Fiberroh.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Za po?etak, primjetila sam na našem programu za astronomiju da se pisanje rije?i Kasiopeja razlikuje kad se spominju ostaci supernove od onog uobi?ajenog, kod imena konstelacije. Zapravo, opisivanje objekta kod Deep Sky je više onako kako i vi koristite. Pitam se ima li kakve povezanosti da vi to izgovarate onako kako su napisali u Deep Sky-u?

O: Ne baš.

P: Pa, kad smo ve? na temi izgovaranja, s vremena na vrijeme vi KORISTITE neobi?an izgovor, iako ste normalno vrlo dobri u tome. Koja pravila vas kod izgovaranja usmjeravaju, budu?i da ona nisu uvijek ona koja se upotrebljavaju kod modernog govora?

O: Nema pravila, samo pojmovi, kao i uvijek.

P: Da li se to odnosi i na na?in kako izgovarate "važno" ( germain, prim. prev. )? Kad kažete "to nije važno", kažete to druga?ije od nekog tko bi rekao to poput "to nije relevantno ( važno )".

O: Taj Francuz ( Tis French, prim. prev. ), kao što bi pojam bio.

P: Sad, u vezi vašeg pitanja koje ste mi postavili "Gdje je Arcadia", morala sam malo više potražiti, i ?itala sam u Gragory of Tours - History of the Franks ( povijest Franaka ), kako je pisac rekao, da su Franci koji su kolonizirali podru?je uz Rajnu, na podru?ju na kojem mi tražimo tragove, da su došli iz podru?ja zvanog Panonija ( Panonska nizina, današnja Ma?arska ). Potražila sam Panoniju. Ona je u isto?noj Austriji i prelazi u podru?je Ma?arske. U Panoniji su postoje vinogradi. Vrlo je poznato po vinogradarstvu i proizvodnji vina. Izjava iz 4. stolje?a kaže: "Panonija je podru?je bogato svim resursima i vo?em, životinjama i trgovinom". U Panoniji je tako?er interesantno jezero. Zove se Neusiedl, ili "Novi Grad". To je jedino "stepsko jezero" u cijeloj Europi. Duboko je samo 2 metra na svojem najdubljem dijelu, a ogromno je, plitko lijepo, okružuje ga na istoku mo?varno tlo, brojni ribnjaci i bazeni. O?ito, to podru?je daje odli?nu okolinu za trsje i vino, posebno vrstu koja se zove "Eiswein". Ta vrsta Eiswein je zvana "Blago teku?eg zlata". Ovdje kaže: "Proizvodnja Eisweina ostaje krajnji izazov vinara". Proizvodi se samo jako mala koli?ina tog vina. Etnološki govore?i, Panonija je vjerojatno dobila ime po bogu "Pan-u", što je izvedeno iz Sylvanus, "Bog pastira". Dakle, na jednom jestu imamo pastire, vino koje se zove teku?e zlato, jezero koje se zove Neusiedl, i "Arkadijsko okruženje". Možete li mi re?i ima li tu neko posebno zna?enje kod mog otkri?a termina koji su vezani za to podru?je, od kuda su Franci došli u podru?je Rajne? Da li je to, zapravo, Arcadia?

O: Arcadia je raskrižje za jednog Essene-a, Arijskog iz Južnog Tirola.

P: Možete li mi to malo pojasniti?

O: Možemo, ali ne?emo.

P: Budu?i da smo imali pun? s jajima ve?eras, ho?e li to biti štetno?

O: Ne.

P: Možete li komentirati nešto op?enito o Panoniji? Da li je ona zna?ajna na neki na?in? To jezero Neusiedl?

O: Eiswein: Eisenstadt.

P: Još neki komentar?

O: Ne.

P: Sad, pripremala sam te rodoslovne popise za Boži?, dok sam ?ekala da ih isprintaju, pitala sam se tko bi bio zadnji da se po?ne od sadašnjosti i krene prema natrag... ne specifi?no u vezi vremena, ve? kao generacije. Pitala sam se TKO bi bio na kraju tog stabla ( porodi?nog ). Pa, završilo je sa francuskim kraljem Clovis-em. Dakle, pitam se u vezi vašeg korištenja termina "cloverdale" ( djetelina ), i kako je on vezan za Clovis-a. Da li je to slu?ajna ili namjerna povezanost?

O: Tvoje pitanje bi trebalo biti postavljano samo sebi. Mi ne "rukovodimo". Mi snabdjevamo mortom, vi ste zidari. ( Masoni, prim. prev. - mason zna?i zidar )

P: Pa neznam kako ?u ovo shvatiti! Mislim, Masoni bi mogli biti najja?a zla organizacija koja postoji! BRH tako misli.

O: Takve prosude promašuju ono bitno, ako su one klju?evi koji su u koverti.

P: Pa, u vezi te teme, BRH zbilja ne voli što je u tijelu. On misli da je ovdje greškom...

O: Glupost. On je u depresiji, ali to je put za one koji ?e poduzeti idu?i korak.

P: Dakle, on je u procesu poduzimanja idu?eg koraka. Pa, njegovo pitanje je bilo, i on je frustriran time, što je i dobro pitanje, mislim, da ako mi imamo toliko mnoštvo inkarnacija, a sve što postoji - su samo lekcije - zašto ih se nemožemo sjetiti? Zašto mi, naizgled, moramo uvijek po?injeti iz po?etka, opet i opet? Što je uzrok zaboravljanja? Radi tog zaborava svijesti, da li mi gubimo sposobnost da upravljamo putem iz jednog života u drugi? Zašto se nemožemo sjetiti prijašnjih života?

O: Sje?ate se, na podsvjesnom nivou. I to je taj nivo, gdje je najpotrebnije balansiranje koje proisti?e iz lekcija!

P: Ima li još neki razlog za zaboravljanje?

O: Konstruirani DNA lanci.

P: U redu, pronašla sam ?lanak na internetu, koji se zove "Skrivena povijest Isusa i Svetog Grala", kojeg je napisao Sir Laurence Gardiner, KT, itd., autor "Krvnih veza Svetog Grala", prepiske iz lekcija koje su dane na "The Ranch-u" u Yelm, Washington. Ono što kaže je da je imao sastanak sa povjesni?arem i "uspješnim geneti?arem" 33 kraljevskih obitelji... on je skupa kronološki sastavio razne zapise i informacije koje su znale te familije, ali ne u detalje. On govori o ?injenici da je Isus bio oženjen i da je imao nasljednike i da se o tom raspravljalo u objavljenim dokumentima Mary, kraljice Škotske, a i u dokumentima James-a II, iz Engleske. On kaže: "Po?eo sam raditi ovaj posao kao odvojeni povjerenik iz tih me?usobno odvojenih familija, rade?i kao njihov geneti?ar. Ono što se desilo je to da su oni po?eli me?usobno se križati. Postalo je vrlo o?ito, i za to je trebalo dosta vremena jer geneti?ari moraju i?i unatrag, slagati stvari zajedno unatrag, konstruirati unatrag, da je ono što se dešavalo - da je trokut na vršnoj bazi pokazivao smjer. Odjednom sam shvatio što je bila ta to?ka i rekao "Vauuu"! Da li shva?ate što sam ovdje pronašao? I oni su rekli: "Oh, ti znaš, otac toga i toga...", a ja rekoh: "Oh, ne, ne... ono što sam ja pronašao je to da ste proizašli iz ku?e Judah iz 1. stolje?a". I oni su rekli: "Pa da, mi znamo sve to, a ono što smo htjeli od tebe da napraviš bilo je... bla, bla, bla." Dakle, on kaže da je imao pristup zapisima Keltske Crkve koje su iz 37. godine n.e., prvobitne dokumente koje su Templari iznijeli iz Europe u 1128.g. i sukobili se sa vladom Crkve, prijetilo im se životima jer su dokumenti bili u vezi krvnih linija i genetike. Bla, bla, bla. Prije nego što nastavim, taj momak kaže da sve te obiteljske linije idu natrag do ku?e Judah. Jesu li one zbilja zapisane u genima, unatrag do ku?e Judah, povezuju?i kraljevske obitelji Europe s njom?

O: Negdje, možda.

P: Da li je Isus potomak ku?e Judah?

O: Da li je to zaista bitno?

P: Neznam. Izgra?ujem bazu za idu?a pitanja.

O: Ne trebaš izgra?ivati baze.

P: Drugim rje?ima, taj momak samo zadimljuje stvar? Mislim da samo dimi tamo gdje je ve? nejasno.

O: Dobro.

P: Vi se slažete samnom, da on samo zadimljuje?

O: Možda.

P: Izgleda mi da ako ono što on kaže da je istina, sigurno mu nebi bilo dozvoljeno da to kaže. To je bazirano na preklapanju mnogih pri?a koje se pri?aju u vezi Rennes-le-Chateau i izgleda mi kao cijela dimna zavjesa. Svejedno, M. ima pitanja. M: Rekli ste da je to podru?je kod Rennes-le-Chateau bio prozor. Što je prozor? L: Sad, shvatila sam sa smo svi pretpostavili da znamo što je prozor, ali nikad nismo pitali za definiciju. Možete li nam definirati "prozor"?

O: Približavanje ( stjecanje u to?ku ), otvaranje prema alternativnim stanjima pomo?u to?aka energetske mreže.

P: Da li su prozori mjesta gdje možete pro?i tamo i natrag? Micati se izme?u realiteta?

O: To je mogu?e.

P: Kako se prozor razlikuje od "portala"?

O: Prozor je otvor, portal je napravljen. ( crafted, prim. prev. ) ( Napomena: tražio sam u rje?niku "Craft"... hehe, zna?i to i "Slobodni zidari", dakle, Masoni... koji se, zanimljivo, spominju ovdje malo prije... )

P: Prozor je portal koji se prirodno dešava?

O: Blizu.

P: Da li prozor ostaje otvoren cijelo vrijeme ili se otvara i zatvara iz raznoraznih razloga?

O: Bliže je ovo drugo.

P: Što odre?uje otvaranje i zatvaranje?

O: Frekvencija.

P: Frekvencija ?ega?

O: Energetskih oblika.

P: Energetskih oblika podru?ja samog po sebi, ili ljudi, ili ljudi koji su u interakciji s podru?jem?

O: Prvo.

P: Što bi se moglo desiti da se promijeni frekvencija podru?ja?

O: EM puls.

P: Od kuda dolaze ti EM pulsevi?

O: Oni su promjenljivi. ( mogu se mijenjati, transmutable, prim. prev. )

P: Promjenjivi iz ?ega?

O: Niste na putu.

P: Što?

O: Vaše pretpostavke vam u?ine da se izgubite.

P: Što zna?i kad kažete da su "EM pulsevi promjenjivi"?

O: Ne?emo odgovoriti na ta brza pitanja jer ona spre?avaju u?enje.

P: Mislila sam da bi jedna od stvari, koju ste spominjali prošli tjedan u vezi istraživanja pirotehnike, mogla biti jednostavno pronalaženje gdje je na planeti najve?i broj udara groma i da bi to moglo indicirati fokus to?aka mreže. Da li bi to, zapravo, bila dobra linija za slijediti?

O: Jedna od njih.

P: Možete li ponuditi još tragova za "pirotehniku" jer smo prili?no malo radili na tome ovih tjedan dana. Nije bio uspješan put zasad.

O: Ali, bit ?e. Rim nije sagra?en u jednom danu, niti ne?e biti vaše više znanje.

P: Prošli tjedan pitala sam u vezi statua na Križu u crkvi Rennes-le-Chateau, bilo da su one važne ili samo radi tragova, rekli ste "neke, ali one su pozla?ene". M. je pretpostavio da bi taj izraz mogao zna?iti: 1. Presvu?en zlatom, 2. Daje privla?an, ali varljiv izgled, i 3. Guild ( udruga, gild, World of Warcraft??? ), kao organizacija. On pita: pitam se na koju su definiciju mislili?

O: 2.

P: Dobro, opet pita u vezi košnica. Rekli ste da one "nisu važne" i ve? smo razgovarali u vezi toga. On je napisao: da li su te košnice zbilja korištene za proizvodnju meda, ne izgleda mi to logi?no. Jesu li one napravljene u 19. stolje?u, od strane zemljoradnika koje ste spomenuli, ili su ih oni samo koristili? Jer, neke od njih su kompletno ispunjene kamenjem...

O: Kristalni oblici su u njima.

P: Zašto su u njima kristalni oblici?

O: Pogledaj da bi vidjela.

P: On pita postoji li tamo neka tehnologija zakopana u tom podru?ju, koja bi olakšavala rad prozora?

O: Nema potrebe za time.

P: On pita: možemo li MI koristiti prozor?

O: Vi bi mogli biti ubijeni pomo?u njega.

P: On želi znati zašto je EM mreža toliko važna...

O: Pogledajte prou?avanje pojava NLO-a iz 1954.g.: Francuska. ( BRH zove i pridružuje se sesiji preko telefona )

P: BRH: Bio sam vrlo inspiriran posebnim Kasiopejcem koji je razgovarao samnom prije par godina. Da li bi bilo mogu?e komunicirati dalje s tom posebnom individuom... da li je mogu?e?

O: Naravno, jer smo mi jedno te isto, ali ipak, mi smo svi individue.

P: Znao sam! Pozdrav stari prijatelju! L: Pa, ne mislim baš da bi ti to mogao u?initi!

O: Pozdrav D.! Haha, prešli smo te!

P: BRH: Ono što ste mi rekli prije je uzrokovalo toliko dalekovidne promjene u mom životu, "mi vidimo malenog koji je u?estalo na tvom ramenu i koji je veza k onom što ?e krajnje zgusnuti sva neodgovorena pitanja". To me pogodilo kao jako i dalekovidno i neznam gdje ili kako na?i nit do toga.

O: Veze duša.

P: Što su te veze duša?

O: Mi nerado koristimo termin "srodna duša", jer je vaša kultura izvitoperila zna?enje ne?ega što je romanti?no po prirodi. Pa ipak, to je još uvijek nedovoljno, kao u ovom slu?aju, u?enik nau?i glavno zna?enje ljubavi od u?itelja.

P: Tko je u?enik, a tko u?itelj?

O: Što ti misliš?

P: Spomenuli ste povezanost duša i prošle živote i nemam ideje ni u svojim najve?im izmišljotinama kako razvijati otkrivanje ove informacije, a nadam se da ne predlažete hipnozu...

O: Nema potreba za tavim razvijanjem, jer ?e se odgovori otkriti sami po sebi kad budu potrebni.

P: Hvala najljepša, stari prijatelju, ali ne želim vam uzimati vremena radi svojih privatnih pitanja...

O: Uzeti naše vrijeme? Ne brini, sat vremena je razbijen i doveli smo se u nemogu?nost kontaktiranje osobe koja bi ga mogla popraviti, ili u našem slu?aju, takvog servisera, bi?a svjetlosti iz 6. denziteta!

P: L: Imate li još nešto što bi željeli re?i BRH-u sada, na što on još nije mislio ili mogao pitati?

O: Palomar? Što daje?

P: BRH: Ne mogu vjerovati! Upravo sam to prešao i pomislih da je bilo prekasno... dali su taj prijedlog prije nekoliko godina i mislio sam da je prozor mogu?nosti prošao... da li je prekasno da poduprem Palomar?

O: Nikad nije prekasno, ali to smo ve? prije savjetovali.

P: L: Da li je podupiranje jedini na?in? Može li on slijediti druge tragove za istraživanje?

O: Tamo je ravan kamen, blizu ceste, izvan ?uvane ograde. Znamo to kao samo ispod opservatorija oko 1,3 km. Neugodno je za vožnju, a specijalno za parkiranje, ali ako postoji volja, postoji i put. Potraži smreku kao liniju gledanja prema mjestu. ( od tuda, iz nekog razloga, traka nije više snimala, pa su pitanja ponovno iskonstruirana )

P: BRH: Što je s tom stvari koju sam kirurški odstranio iz svojih le?a i koja je napravila "plink" kad je pala na pod?

O: Bazirana na silikonu.

P: Pa, ?vor se ponovno pojavio gotovo trenutno.

O: Zamjenjeno.

P: Tko je to zamijenio?

O: Oni koji to koriste za primopredaju.

P: Kažete da je to implant?

O: Da. Oni se mogu desiti i kod namještenja posla, tako?er. Može ih ugraditi i "suradnik".

P: Pitam se u vezi svog sadašnjeg posla...

O: Okruženje, op?enito, je negativno.

P: Pomišljao sam o rasporedu posla da radim nekoliko sati manje pa bi imao vremena napisati knjigu...

O: Koristi svoju sr?anu ?akru da bi odgovorio na to. Oprosti, moramo i?i. Dovi?enja.