Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-11-07


07.11.1998. Frank, Ark, Laura ( BRH na telefonskoj liniji )

 


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Ammiliwae.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Poslije ?emo imati gosta, ali prije toga, želim vas pitati o mojoj k?eri A****. Vi ste rekli da ju nebi trebala pitati da si na?e svoj stan, i nisam, ali ona je to odlu?ila napraviti protiv moje volje. Ho?e li s njom sve biti u redu?

O: To te ?ini manje podložnom.

P: Manje podložnom kome ili ?emu?

O: "Napuštanju".

P: Ho?e li s njom sve biti u redu?

O: Što je tvoja definicija za "u redu"?

P: Ne želim pokopati moje dijete, ne želim da bude na neki na?in bogalj ili fizi?ki povrije?ena i ne želim da bude povrije?ena emocionalno.

O: Neke od tih stvari su se ve? desile.

P: O?igledno je na neki na?in emocionalno ili psihološki osaka?ena. Možete li mi re?i što je uzrok tome? Što sam krivo napravila?

O: Da li ti vjeruješ da si nešto krivo napravila?

P: Znam da sam nešto krivo napravila. Ja NISAM perfektna osoba. Bila sam u raznoraznim stanjima svijesti u zadnjih 20 godina. Znam da sam negdje pogriješila.

O: Da li se slažes sa tvrdnjom da roditelji "oblikuju" njihovu djecu?

P: Ne, ne slažem se. Mislim da su oni ono što jesu i da oni ne…. što je u biti, korijen njenog problema?

O: Pa, sasvim sigurno se tu reflektira i prošli život. Osim toga, znaš od ?ega je nastao "Elektrin kompleks". Hormonalno uzrokovana želja da se bude voljen, tjera neke do ekstrema… Sjeti se da obratiš pažnju na rije?i koje mi stavljamo u navodne znakove, ti si ih "propustila" u zadnje vrijeme.

P: Pa ne mislim da jesam. Ja uvijek obra?am pažnju na rije?i u navodnicima. Ok, vi ho?ete re?i da to ima nekave veze sa L. ( njenim ocem )

O: Na indirektan na?in.

P: Ima li bilo što drugo što bi mi mogli re?i? Bila sam stvarno jako uzrujana. Zbilja želim saznati tako nešto, da se stvari u mojoj glavi mogu razbistriti.

O: O?ekuj njene posjete. Izbjegavaj potrebu grditi je.

P: Postoji li bilo što drugo što bi mogla u?initi u vezi s njom, što bi pomoglo cijeloj situaciji?

O: Neodre?eno.

P: Zašto je postala tolika lažljivica? Kada je odlu?ila da mora lagati?

O: To je navika iz promatranja.

P: Promatranja ?ega?

O: Koga.

P: Promatranja koga?

O: Tko još laže?

P: Pa, L. je lagao kontinuirano svima, uklju?uju?i i sebi samom. I na kraju svega toga on uop?e nije bio svjestan tog laganja.

O: I kao i uvijek, moramo obratiti pažnju na genetske faktore.

P: Moj utisak je bio i to mi slama srce, da je ona ro?ena kao OPS u svojoj duševnoj konfiguraciji i da se to manifestira potpunije sad, kada je starija.

O: Vi ste svi ro?eni kao OPS podešeni.

P: Bilo što drugo ?ime joj mogu pomo?i, osim da izbjegavam kritiziranje?

O: Lekcije koje su nau?ene su one koje ne sadrže propovijedi.

P: (A) Jesam li ja nau?io svoju lekciju ili sam napravio neke greške u pristupu prema njoj?

O: Nebitne.

P: Zašto je pozvala policiju? Kakav je bio njen cilj - svjestan ili nesvjestan?

O: Potaknut od koga?

P: Pa, od moje druge k?eri, ?ini mi se.

O: Da.

P: Zašto me toliko mrzi?

O: Ne mržnja, ljubomora.

P: Zašto je ljubomorna na mene?

O: Postigla si mnogo.

P: Ja sam njena MAJKA, zaboga!

O: Da.

P: Ok, idemo dalje. (A) Vi ste spomenuli pojam "piramidalno" i ja sam mislio da stavim prim brojeve oko piramide, ali danas smo otkrili da je Ulam stavljao prim brojeve spiralno oko piramide i tako je nastao jedan interesantan obrazac. Tako da sam mislio da bi mi trebali napraviti nešto sli?no, ali trodimenzionalno, ne dvodimenzionalno. Jesmo li na pravom putu?

O: U prim brojevima, vi ?ete na?i rezonanciju.

P: Rezonanciju u prim brojevima? Možete li nam to malo pojasniti?

O: Pojašnjenje nije potrebno, jer odgovori su ve? tu za tebe, u tekstovima, kao i sa mnogim stvarima. Sve što trebaš jest da slušaš muziku za svoje uši.

P: Zašto niste odgovorili na moje pitanje i postavaljanju prim brojeva u piramidu?

O: Matematika se preobražava u zvuk u geometrijskim mjerlima. Zašto mislite da je piramida postala piramida?

P: (A) Postala je piramida  jer je to jednostavan oblik za gra?enje. (L) Da li je postala piramida jer ju je oblikovao zvuk? Odredio njen oblik?

O: Bliže.

P: (L) I, koji je bio izvor ovog zvuka?

O: Oni koji su ?uli, znali su.

P: (L) Tko su bili oni koji su ?uli?

O: Oni koji su znali kako pretvoriti matematiku u zvuk. Zašto su mistici boravili tamo? Yahoo!

P: Nekako imam problema da shvatim vaše naznake i stvarno neznam u ?emu je moj problem…

O: Problem je nestrpljenje u fazi probavljanja.

P: (A) Koliko dugo ?e trajati faza probavljanja? Mi nemamo mnogo vremena!

O: Koliko bude bilo potrebno. I tko kaže da nemate mnogo "vremena"? Odgovori, moj Arkadije, odgovori!!

P: (A) Pa, slažem se da sam nestrpljiv. Ali, stvar je u tome da osje?am, da ako bih imao malo više naznaka, mogao bih u?initi puno više, a sada…

O: Naše rije?i pjevaju za tebe. Dopusti im da zvone.

P: (A) Što je razlika izme?u pjevanja i zvonjenja? (L) Ne mislim da je to smisao. (A) Zvono je budnost? Vjerovatno. Vi ho?ete re?i da ja ne uzimam vaše rije?i dovoljno ozbiljno?

O: Ne. Mi smo htjeli re?i da to sjedne u radosti. Raduj se!

P: Da li bi pomoglo…

O: Slušaj Ludwigovu Devetu simfoniju. Kombiniraj sa prim brojevima i što imaš?

P: (L) Hmmm.. Muzi?ke note koje se odnose na prim brojeve?

O: Zašto ne pustite Devetu sada ovdje za inspiraciju?!? [Stavili smo Devetu i poja?ali]

P: (L) Ok, sad možemo ?uti, ali ne preglasno.

O: To je dobro.

P: (L) Moje pitanje je: ako prevedemo brojeve u muzi?ke sekvence ili note, da li to završava taj posao?

O: Vi ste sigurno na pravom putu!

P: (A) Što ja kao matemati?ar mogu u?initi ili što bih ja TREBAO u?initi?

O: Dozvoli da te put vodi. Jos nije iznevjerio Lolly.[ Smijeh nakon korištenja Laurinog nadimka] Insinuiraš pogrešku? C,c, c de?ko. Vjera je potrebna u ovom poduhvatu. Pogledaj do kuda te je dovela do sada.

P: (L) Mislim da oni ho?e re?i da trebaš biti strpljiv i raditi ono što ti se ?ini ispravnim, pokušati razli?ite stvari koje te inspiriraju i nešto ?e ve? proiza?i iz toga. Uvijek proizlazi. I ponekad, naj?udnije stvari se dešavaju…. imati ?eš potrebu da nešto napraviš, da nešto pro?itaš i nešto ?e se desiti i to ?e te to opaliti kao tona cigli… i ZNAT ?eš! To se dešava uvijek i uvijek! Ti si nestrpljiv. A nekada si nevjerovatno strpljiv…. Ti si nestrpljiv prema sebi. Ok, htjela bih pitati pitanje o M.-ovom snu. Njemu su se desile razne stvari tijekom sna, a on misli da bi to mogle biti paravan memorije otmica. Da li je to bila zapravo otmica?

O: Doga?aji u snu predstavljaju programiranje uma.

P: Da li to zna?i da je on iskusio programiranje uma?

O: Više kao upozorenje. Znanje štiti.

P: Imate li ikakve specijalne komentare o njegovom snu ili bilo što, što bi on mogao napraviti u svojoj potrazi za znanjem.

O: On je u ve? u potrazi i napreduje sasvim solidno u svoje svrhe.

P: Koje su njegove svrhe?

O: Svrhe su jednake njegovom putu.

P: Ok, što se desilo sa njegovo rukom? U ?emu je stvar?

O: Zadržano u ovom trenutku.

P: Vi zadržavate tu informaciju u ovom trenutku?

O: Da.

P: Možete li re?i što ove bodlje i ove oštre stvari u njegovoj koži predstavljaju?

O: Mogli bi, ali….

P: Pa, ja samo pokušavam pomo?i mu i neznam što bih to?no pitala…

O: Upravo tako!!

P: Neznam što pitati, pa ?u tako presko?iti ostatak sna. On kaže: "Oprosti ako te gnjavim sa ovim, ali nešto se dešava ili mijenja u mom životu. Snovi postaju intenzivni. Još jedan prošle no?i. Imam jak osje?aj da su povezani. Još mogu osjetiti svoju ruku na mjestu gdje sam je u snu odrezao.Tražio sam ožiljak, ali nisam ništa našao, hvala Bogu. To bi me dovelo do ludila. San koji sam imao sino? je bio prili?no proro?anski. Bio sam na plaži s obitelji i prijateljima i netko je zvao sve nas da se maknemo sa plaže i odemo prema parkiralištu. Odmah sam dobio loš osje?aj i pokušao sam odvesti i držati svoju obitelj i prijatelje dalje od tog podru?ja. Ja sam primijetio da neki ljudi imaju sjajne o?i, kako su se približavali tom parkiralištu. Moj sin je htio i?i preko ceste po lizaljku, ali ja sam ga vratio natrag i svi smo otišli od tamo. Tu je postojalo veliko ispiranje uma." Tako, ja mislim da je ovo ono o ?emu ste vi govorili - programiranje uma..

O: Da.

P: Zna?i, on je postao svjestan programiranja uma?

O: On mora sam pitati ako ima pitanja. Mi ?emo biti sretni da odgovorimo. A kasnije, kako se svijest podiže i širi, ostali ?e tako?er pitati o mislima koje imaju širu važnost. Zatim ?e se baza znanja proširiti eksponencijalno!!

P: Ok, pri?ala sam o svom snu u kojem je bila eksplozija na nebu i nebo je bilo puno NLO-a i jedan ?ovjek je došao iz šume u džipu...

O: Nešto kao "tisu?u to?kica svjetlosti" George Bush-a?

P: Dakle, vi mislite da su mojih tisu?u malih vanzemaljskih brodova…

O: Da.

P: Ok, zna?i Tisu?u To?kica Svjetlosti George Bush-a su povezani sa invazijom iz svemira... Jednu stvar koju sam primjetila u vezi sa tim bi?ima iz NLO-a je ta da oni nisu mogli odgovoriti ni na što što nije bilo u njihovom programu i to je bila njihova slabost. Da li je to bila to?na procjena?

O: Da kad je netko samo programirana biokibernetska sonda.

P: U ?emu je stvar sa ?ovjekom koji je bio u šumi, pio je, lovio i propustio je cijelo programiranje? Što je bio uzrok tome da je on bio imun na programiranje?

O: Promjenjena stvarnost. Osim toga, alkohol otklanja strah, nesigurnost i nelagodnost.

P: Još neki uvid iz tog sna?

O: Ne.

P: Ok: "Matematika se mijenja u zvuk u geometrijskim mjerenjima." Ako dobro postavimo te figure…

O: Zamislite jedan preklapaju?i trokutasti mozaik u tri dimenzije.

P: Ako netko želi to primjeniti, da li taj netko nekako… Da li je zvuk unutar tog nekog?

O: Zvuk je svuda oko vas i kroz vas.

P: Da li je to zvuk koji se može ?uti?

O: Da.

P: Koja frekvencija?

O: Nije u tome stvar. Ton.

P: Ton i…

O: Vibracijski period.

P: Pa ako se o tome radi… da li je ton nešto što je proizvedeno iz serije tonova koji se nalaze na "matemati?koj distanci" jedan od drugog, a koji su bazirani na prim brojevima… akordi, da li je to to?

O: Najbolje se dohvati ako je uhvatljivo.

P: Ako se ovi tonovi sviraju bilo jedan za drugim ili svi odjednom, da li su oni bazirani na muzi?koj ljestvici koja nam je poznata?

O: Vidi zadnji odgovor.

P: Postoji beskrajno mnogo prim brojeva. Koliko mnogo tih frekvencija moramo proizvesti tako da zvuk ima onaj u?inak koji mi želimo? Jedan, dva, tri, stotinu…

O: Varijabilno, prema okruženju.

P: Okruženju u kojem smislu?

O: U svakom smislu.

P: Kada kažete "okruženje"; da li mislite na unutrašnje okruženje, vanjsko okruženje, u planinama, dolini, na moru, u gradu…što?

O: Sve.

P: (A) Ako želim kreirati takav zvuk sa kompjuterom, zvuk koji je baziran na seriji prim brojeva, koliko njih moram uzeti i gdje po?eti? Da li je važno radi li se o 10 ili 100 ili 1000?

O: Ok, po?ni sa 10. Ali nemoj se ograni?avati… Put te vodi…

P: Prije nekog vremena, mi smo gledali slike prim brojeva koji su izgledali kao preklapaju?i komadi …

O: Spljoštenih piramida.

P: To je upravo onako kako su izgledale. Ok, ako uzmeš seriju zvukova od onih koji kreiraju trodimenzionalnu piramidu, sa udaljenoš?u baziranoj na spljoštenim piramidama, stvarno ne igra ulogu gdje po?inješ? Izabereš jedan i uzmeš one koji su povezani, je li to dobra ideja?

O: Blizu. ALI vi ne?ete otkriti odgovor ve?eras. Na primjer: vi ste ve? vidjeli da mi nekada koristimo anagrame…

P: (A) Kakve veze ima "Zuber" i  "Bezu" spomenuti u ovoj knjizi - The Horse of God? Da li je to bio anagram?

O: Pa možda je bio do sada.

P: Pa izbezumilo me je, kad sam se slijede?i dan nakon sesije prošlog tjedna srela sa tim,… da spomenem "chevin" i te interesantne brojeve koji su predstavljali Zlatni rez ( Golden ratio ) i sve to… bilo je stvarno nevjerovatno, ?ak iako žena nema pojma o ?emu pri?a!

O: U?enje je tako zabavno. Ludwig je stavio rije?i u svoju muziku.

P: (L) Da, poezija Wolfganga Schillera. Njegova Oda radosti.

O: Što zna?i Schiller ili Schoeller?

P: Sad kad ste to spomenuli! Ovo je vrlo ?udno jer je on napisao gomilu kozmi?kih pjesama nekome imenom Laura i one su bile o univerzumima, gravitaciji, muzici sfera, reinkarnaciji, vremenu i vremenskim izobli?avanjima, gomilu ?udnih stvari. ?ak je napisao jednu koja kaže: "Ro?en sam u Arkadiji…" Družio se sa Von Eckarthausen-om i mislim da je on bio alkemi?ar...

O: Da li je bio Zuber?

P: (A) Zauber, na njema?kom zna?i "magi?ar". (L) Dovoljno blizu. (A) Da li to zna?i da je bio ?arobnjak?

O: Blizu,….  Zeuber? [Blue Resonant Human (Laurin prijatelj) se javio telefonom]

P: (BRH) Što je to u mojoj sadašnjoj situaciji što ja ne vidim ili nisam sposoban vidjeti?

O: Ovo su neodre?ene smjernice, ali za po?etak, Devine možeš pogledati na roditeljsku blokadu i tamo potražiti neke tragove. Mi vidimo ciklus intenzivnog napora uparenog sa ljutnjom zbog frustracije uzrokovane upornim i teškim pokušavanjem. Budi pažljiv da se ne poklizneš u obrazac da budeš poguban prema onima u tvojoj blizini tijekom perioda frustracija u kojima toneš u zaborav! Zamišljenost... pospanost... težnja, nesre?e u vožnji... zapostavljanje važnih dužnosti... mi znamo i bolje od toga, zar ne?

P: (L) Ja bih rekla da bi ovo mogao biti na?in da se upozori…

O: Bolje pusti Devina da elaborira. Ako ho?e dobiti savjet, on ?e to prepoznati. Karijera? Obitelj? Ponavljanje roditeljskih grešaka? Mi mislimo da bi ova "hrana za misli" trebala iznijeti na vidjelo neka interesantna pitanja od Blue Resonant Human-a.

P: (BRH) Što je taj "roditeljski blok" koji vi spominjete?

O: Što je??!! Ako do sada nemaš pojma, mi nismo Kasiopejci! Kratak izlet vodi ka žudnji.

P: (L) Izlet ili putovanje? (BRH) Izlet u Egipat?

O: Hajde, Devin, ti možeš bolje nego da dozvoliš svom fizi?kom dijelu sebe da se miješa u tvoj spiritualni napredak. Ako si neodlu?an, to vodi k raskolu. A sada, postavi konkretno pitanje, za Boga miloga!

P: (BRH) Nakon 20 godina, prolazim kroz vrlo bolan razvod, punim svoje 7 poglavlje i gubim svaku prokletu stvar. U ?emu je stvar?

O: Gubljenje je dobitak, ako se sagleda iz ispravne perspektive. Što ti je važnije? Tvoja potraga ili materijalne spone koje su te ionako uvijek sputavale ili blokirale? Kada je netko na pravom putu, život i potraga se sasvim lijepo stope.

P: (L) [BRH-u] Ti opisuješ svoju ženu kao 'bodlju u mesu?' A 'trn ispod sedla?' Stvarno izobilje klišeja! Moja situacija je bila vrlo sli?na. Kada ljudi misle su se zaljubili i odlu?e formirati odnos, u naj?eš?em broju slu?ajeva u njima postoji programirana reakcija. Ne samo to, to je tako?er programirano u kemiji u tijelu. Ono što se dogodi jest, da druga osoba doslovno pošalje nešto sli?no malim psihi?kim kukama koje se ukopaju u vaše tijelo. Vaša pamet, vaša psiha i bijeg od te osobe koja uzima vaše dijelove, ?ak i male komadi?e, neopisivo je bolno. To je pitanje navike, blizine, kemikalija, psihi?ke kuke. A tu je još i programiranje uma... vi fluktuirate izme?u mišljenja 'Ja moram pobje?i...' i 'nije bilo tako loše... ne tako loše kao da sam SAMA!' I, vi se nagodite i prodajete sebe. Kada si oko neke osobe duži period vremena, kemija u?e u samoponavljaju?i ciklus i kada ta osoba nije više tu da emitira feromone ili što god je to što drži VAŠE kemikalije u pokretu, to je kao odvikavanje od droge! C's su rekli da ljudi mogu biti vektori frekvencije. Ako si u paru sa nekim tko je vektor frekvencije i ta frekvencija je dizajnirana da te drži izvan balansa, ograni?ava, zbunjuje ili da ti siše energiju iz nekog razloga, kad oni odu i kad po?nes za promjenu jasno razmišljati, ti si ve? toliko bio navikao na ono staro stanje da po?nes misliti da je ovo novo jasno stanje abnormalno! Onda padneš u o?aj…S*** mi je rekla prije nego što je umrla: "Napravi listu i pro?itaj je svaki put kad pomisliš da nije bilo tako loše. Ne zaboravi zašto radiš ono što radiš! Tako da, idemo se vratiti pitanjima…  (BRH) Vidim vrata koja su otvorena na sve strane, kuda sada?

O: O, Devin, što je tvoja potraga? Mi smo prije spomenuli karijeru. I mi smo spomenuli obitelj. Kada netko uporno ide uzvodno, nasuprot toku rijeke, to dvoje se nikad ne?e spojiti. Ti si to ve? vidio do sada. Sada, molimo te, shvati da tvoje zanimacije trebaju voditi tvoj život. To što si bio zaokupljen nezadovoljavaju?im nastojanjima dovelo te je do ove to?ke. Molimo te slijedi svoje ciljeve slušaju?i svoje instinkte. To je ono što ?e te voditi iz potištenosti i sumornosti u Veli?anstveno Svjetlo.

P: (BRH) Ja sam uvijek mislio da je karijera težak posao, ali nužno zlo na ovoj grudi mulja, ovoj mo?vari koju zovemo planeta Zemlja. Uvijek sam se bunio protiv toga. Moja potraga za spiritualnim stvarima je uvijek bila otrovana svjetovnim stvarima kao na primjer kako si omogu?iti život i kako preživjeti u materijalnom svijetu. Prije mnogo godina bio sam na ivici samoubojstva i u?inilo mi se da sam osjetio prisustvo Boga i ?uo sam glas u tom vrlo intenzivnom momentu preokreta. Glas je rekao: "Ne brini, imam posao za tebe". Bio sam totalno bijesan. Dakle, da li postoji neko mjesto za mene u Vegasu?

O: Devin, tvoje ideje o karijeri su iskrivljene. Posao je samo to: posao. Karijera je posao tvog života. Ti su uvijek investirao mnogo energije u to da zadržiš svoj "posao". Zašto se ne pro?istiš? Život bi bio puno lakši.

P: (BRH) Potjera za novcem je antiteza mojoj potrazi ili se tako ?ini.

O: Kada se netko brine primarno o novcu, zamka je postavljena. Kada netko progoni svoju strast, sve drugo se poklopi. Ono što vi još ne dopuštate sebi razumjeti je to da taj princip nikada, ikada ne podbacuje. Ali osim toga, vi sasvim sigurno niste sami. Programeri sa 4D OPS se nasla?uju tom pomisli.

P: (BRH) Imam jedan zdravstveni problem koji me je mu?io dugi niz godina i ne mogu ozdraviti i neznam štoda radim u vezi s tim.

O: Zdravlje je direktno povezano sa psihom. Kada netko nužno radi na suprotnim svrhama, to kroni?no utje?e na fizi?ko podru?je. Kada se ovo riješi, fizi?ki problem je riješen. I usput, obrati pažnju na grijehe oca gdje je alkohol bio u igri!

P: (L) Predlažem da pogledaš u dijetu prema krvnim grupama koja je nama savjetovana, ako imaš zdravstvenih problema. F**** je bio spreman za operaciju i ?ini se da se potpuno oporavio na ovoj dijeti. (BRH) A P***?

O: Nemoj biti krivo navo?en.

P: (BRH) Mislim specifi?no o njegovim navodnim me?uprostornim siledžijama.

O: "Siledžije" ne vode, oni su navo?eni.

P: (BRH) Možete li mi re?i bilo što o Ron-u, John-u i Victoriji i Dr. V., što bih trebao znati?

O: Vidimo nekog sa obe?anjem. Netko potajno drži svjetlo. Zašto ne po?i njegovim programima? Zato jer mu nedostaju neki podaci. Ali, tko opskrbljuje sa podacima? Netko dosegne to, ali ako taj netko uhvati tvoju ruku, oni te ne?e pustiti.

P: (L) Mislim da ?e ovi "navodi" postati jasni jednog dana. O?igledno netko od ovih ljudi ima problem. Jedan je dobar de?ko, ali nema korektne informacije, ?ini mi se... (BRH) U vezi sa mojom djecom u ovoj situaciji, što predlažete?

O: Djeca ?e ostati uvijek bliska tebi, posebno 8-godišnja curica. Razdvajanje ?e biti samo privremeno. Nemoj se bojati oko toga.

P: (L) Mislim da ovo zna?i da možda ne?eš dobiti starateljstvo...

O: Bez komentara, molimo.

P: (L) Ok, zašutit ?u. (BRH ) Da li postoji na?in da se vas de?ki kontaktira direktno?

O: Pa, Devin, samo ako se pridružiš ovim tre?e-denzitetlijama ovdje. Zapamti, njihova potraga je jako teško zaslužena i jedan od njih je kanalizirao kroz cijelu svoju inkarnaciju, najviše na svoju štetu. Djeca iz susjedstva obi?no nisu jako ljubazna prema psihi?koj svjesnosti, zar ne? Druga odovud je literarno preokrenula svijet naglava?ke u potrazi za najve?im istinama za cijelo ?ovje?anstvo i to mnogo na svoju vlastitu opasnost. A tre?i ovdje je morao izdržati gotovo nevjerovatne poteško?e i ispite izdržljivosti, sve da bi ostvario svoj predodre?eni put dovo?enja vašeg 3. denziteta na granicu prijelaza i podešavanja prijelaza u 4. denzitet. Dakle, put ti je otvoren. Želiš li i?i tim putem?!?