Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-08-22


22.08.1998.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama večeras?

O: Urturra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: L: Želim pitati u vezi F.-ove žuči. Od svega ovoga o čemu smo večeras diskutirali u vezi toga, uključujući emocionalnim uzrocima bolesti, korištenju akupunkture i dijete, ima li nešto što bi mogli dodati zasad na to, ili da li je nešto od navedenog što je rečeno, krivo i što bi željeli korigirati?

O: Stanje je uveliko nasljedno.

P: Onda, to bi bilo slično s mojim stanjem što znači da bi osoba trebala jesti na specifičan način i ponašati se na određene načine da bi popravilo taj defektan gen. Da li je to točno?

O: Ne. Defektna žuč je nasljedna.

P: Onda, da li je preporučljivo za njega da se ukloni žučna kesica?

O: Eventualno.

P: Hoće li pomoći ako promijeni navike ishrane, prema Atkinsovom planu?

O: Sve je u redu u tome, osim dvije iznimke: savjetujemo unošenje vlakna posija i tekućine na dnevnoj bazi, adekvatno krvnoj grupi i potrebi za eliminacijom. To je uveliko zabranjeno u "Atkinsovoj" dijeti, što je fundamentalni tok u tome. Trebali bi konzumirati "Mississippi Mud" iz tog razloga.

P: Što je TO?

O: Vlaknaste zobene pahuljice.

P: Oh, znam za to!

O: U protivnom, postoji rizik prema sindromu ozbiljne ovisnosti.

P: Znam za to, također. Uzimam čajeve da to uravnotežim.

O: Ali nekoliko zatvaranja može oštetiti jetru.

P: još nešto u vezi ovoga, čime bi mogli fino podesiti mjere?

O: Trebali bi istražiti razlike kod dijeta s obzirom na krvne grupe, kod toga postoje zakonitosti.

P: A: Želio bih pitati zašto, kad pogledam Lauru u ogledalu, kao što sam nekoliko puta bez naočala u gimnastičkoj dvorani, a moj vid nije bio potpuno oštar, zašto sam vidio zlatni sjaj, veliki zlatni sjaj u oba njena oka? Zašto je tako?

O: Razvijaš neke DNA promjene vezane uz "bleedthrough" ( prolaz ) iz 4. denzitea.

P: Ali što je bio taj sjaj u njenim očima?

O: Dio realiteta 4. denziteta, vezano uz frekvenciju aure.

P: L: Sad, idemo na pitanja koje sam pripremila. U jednoj prijašnjoj sesiji, rekli ste da je piramida ( u Gizi ) bila izgrađena prije 10643. godine. To bi bilo 8649.g. p.n.e. Da li je to točan podatak ili je tu bilo neke korupcije?

O: Da. Točan.

P: Onda ste govorili o piramidi kao sakupljaču energije ( fokusira energiju ) da bi se napravile "sve stvari" ili u najmanju ruku - mnogo njih. Kasnije smo pitali u vezi Stonehenge-a i rekli ste da je Stonehenge izgrađen 6000.g. p.n.e od strane Druida, ranije Arijevske grupe, i da je služio kao energetski usmjerivač da bi radio "sve stvari". Izgleda mi da su te obje strukture imale slične funkcije. Da li je to točno?

O: Ne. Stonehenge je vektor energije koja proističe iz sunčevih i kozmičkih zraka. Piramide fokusiraju elektromagnetsku energiju iz atmosfere koja ju okružuje. Usput, Stonehenge je bio izgrađen 8000.g. p.n.e.

P: Ako je Stonehenge građevina bila izgrađena 8000.g. p.n.e., a piramide su sagrađene 8649.g. p.n.e., što je bilo više-manje prije 10643 godine, onda to znači da su bile izgrađene skoro u isto vrijeme, ili barem unutar 600 godina razlike. Ako su bile izgrađene u skoro isto vrijeme, da li su građene od strane istih, ili sličnih grupa ljudi?

O: Potomci Atlantiđana.

P: Očito je Velika Piramida čudo građenja - a Stonehenge također. Pa ipak, te dvije strukture su toliko različite. Piramida toliko djeluje završeno, ima oštar i elegantan izgled, a Stonehenge bi mogao nekome dati dojam, naravno bazirano na tome kako danas izgleda, kao neku primitivniju prezentaciju.

O: Nije bila takva originalno.

P: Da li su te grupe ljudi radile zajedno jedna s drugom i da li su te dvije grupe, koje su ih gradile, imale međusobnu komunikaciju?

O: Ne i da.

P: To su bile dvije različite grupe? Jedna je radila Stonehenge, a druga piramide?

O: Ogranci iste grupe.

P: Da li su one bile neprijateljski nastrojene jedna prema drugoj ili su bile prijateljske?

O: Ne, da.

P: Ako se Noah-ov potop, kao što ste rekli prije, desio 10662.g. p.n.e., to znači da su piramide i Stonehenge izgrađeni poslije više od 2000 godina nakon tog događaja.

O: Da.

P: Da li im je trebalo 2000 godina da se razviju ili da kreiraju tu tehnologiju?

O: Ne.

P: Što su oni radili tih 2000 godina?

O: Ponovo se sastavljali.

P: U tih 2000 godina ponovnog sastavljanja, da li ste mislili kao grupe, kroz reinkarnacijski proces...

O: Sve. Izgrađeno pomoću tehnologije zvučnih valova.

P: Kad kažete pomoću tehnologije zvučnih valova, da li su ti zvukovi stvoreni od strane ljudskih glasova ili pomoću instrumenata ili mehaničkih naprava neke vrste?

O: Većinom ovo zadnje.

P: Koja vrsta naprave bi to bila? Kako bi je vi nazvali?

O: Nešto poput zvučne viljuške ( za podešavanje muzičkih instrumenata ).

P: To je nešto što bi se moglo udariti i što bi proizvodilo zvuk koji bi onda bio usmjeren nekako?

O: Zvučno pojačalo, sakupljač/usmjerivač. ( koje fokusira )

P: Možemo li mi napraviti takvu stvar?

O: Mora biti kao dvosmjerna antena, čvrsti mesing ili bronca.

P: Osim čvrstih metalnih dijelova, postoje li neki drugi unutrašnji dijelovi kao neka vrsta mehanizma?

O: Glavni silikonski štap.

P: A: Možemo li vidjeti negdje neku sliku toga?

O: Ne postoje slike tamo gdje bi vi mogli pristupiti.

P: L: Da li je piramida sama po sebi ikad služila kao zvučni mehanizam, kao komore?

O: Ne baš.

P: Koliko komora ili ćelija ima u Velikoj piramidi?

O: 19.

P: Dakle, postoje neke koje još nisu otkrivene. Sad, prema knjizi "Poruka Sfinge", "oni" su rekli da je orijentacija piramidalnog kompleksa, što uključuje i Sfingu, određuje ili obilježava vrijeme, ili replicira uzorak Oriona na površini Zemlje, vezano uz konstelaciju Lava točno prije 10500 godina. Što je značaj tog doba, prije 10500 godina?

O: Kompleksno, ali što je s Orionom?!?

P: Što o Orionu?

O: Za vas da nagađate.

P: Da li je to doba kad su brodovi sa Oriona stigli i ušli u orbitu Zemlje?

O: Ne. Sad bi trebali proučiti sve što god možete u vezi supernove.

P: U redu, bilo je spomena supernove u toj knjizi. Da li je bila supernova u to doba?

O: Možda, ali pravo pitanje bi trebalo biti: Da li će je biti opet i uskoro?

P: Rekli su da to označava najnižu točku Oriona u precesijskom ciklusu, nadiru ciklusa ( točka suprotna zenitu ) i da bi središnjica ciklusa trebala biti 2400. godine. Ako imamo predstavu o tom precesijskom nadiru, što je idući "zarez" na satu? Hoće li biti središnjica ciklusa kroz 400 godina?

O: Bolje je ne pretpostavljati bez adekvatnog datuma.

P: Dobro. Pa, još jednu stvar su spominjali, a to je da ta orijentacija Sfinge i piramida ima veze s onim što se zove "Zep Tepi". Kaže: "U njihovim najdalekoumnijim i najljepšim religioznim tekstovima, drevni Egipćani govore o Vremenu Bogova, Zep Tepi, ili Prvo vrijeme, s nepokolebljivim uvjerenjem da je zbilja postojala takva epoha. Drugim rječima, oni su vjerovali da je Zep Tepi bio stvaran, povijesni događaj. U skladu s njihovim raširenim dualizmom, također su vjerovali da je to bilo projicirano i zabilježeno u katalogu zvjezdanog neba i da je to bila priča koja se ponavljala u nedogled u kozmičkom podešavanju cikličkih viđenja celestijalnih orbita i konstelacija. Ono što su imali na umu je bilo poput neke vrste kozmičke strasti i igre u kojoj je svaki glavni karakter bio identificiran pomoću specifičnog celestijalnog tijela. Zep Tepi bio je vezan uz misterije i zlatno doba koje je neposredno slijedilo kreaciju." Što možete komentirati u vezi tog Zep Tepi-ja? Da li je Zep Tepi bilo vrijeme prve civilizacije koja je postojala odmah nakon kreacije?

O: Vi progonite "slijepu ulicu" ovdje.

P: Dobro, onda ćemo zaboraviti Zep Tepi. Također, kaže da postoji jedna stvar sa željezom: "Potresno je otkriti u tekstovima piramida, navodno dijelu Neolitičkih farmera koji su teškom mukom tek počeli vladati bakrom, da je bilo izdašno opisano željezo. Zvali su ga B'ja, ili "Božanski metal". Mi uvijek to susrećemo u karakterističnom kontekstu u astronomiji. Na primjer, B'ja je često spominjano u tekstovima u vezi s "Četiri Horusova sina", vjerojatno vezano na neki način uz strana bića znana kao Shemsu Hor, ili "Sljedbenicima Horusovim", ili "Onim preobraženima". U bilo kojem slučaju, ti vrlo misteriozni "Sinovi Horusovi" izgleda da su bili napravljani od željeza ili su imali željezne prste. (...) Jasno je da je željezo nekako viđeno od pisaca tekstova sa piramida, i da je bilo obavezno u ritualima koji su ciljali na omogućavanje novog života, kozmičkog i sunčevog. Stihove tekstova povezanih za metal i njihovo korištenje za drevne prototipove svih takvih rituala, koristio je kao sredstvo i sam Osiris, egipatski "Kralj svih vremena", koji je umro i bio je ponovno vraćen u besmrtan život kao Gospodar nebeske regije Oriona. "Vrata od željeza koja su bila na zvjezdanom nebu su otvorena za mene i ja sam prošao kroz njih". To izgleda kao ništa manje nego željezna zvjezdana vrata namjenjena da prihvati Osirisa i sve dinastije mrtvih kraljeva poslije njega u celestijalne realitete Orionskog pojasa. Ali, ako su tekstovi piramida opisivali zvjezdana vrata, oni su također i opisivali i vrata kroz vrijeme, bez sumnje, da bi prolazili kroz željezne portale na nebu, duše umrlih bi ostajale živjeti milione godina." Dakle, oni opisuju piramidu kao zvjezdana vrata, vremenska vrata, portal. Pa ipak, oni su to radili u prenesenom smislu, da je osoba mogla mentalno putovati, ili koristiti to na neki način. Možete li komentirati nešto o tim željeznim zvjezdanim vratima?

O: Željezo je jako magnetično.

P: Da, mi to znamo...

O: Otvara vrata ili portale.

P: Da li su Egipćani koristili piramide za putovanje kroz vrijeme?

O: Možda u primitivnom smislu, više kao predskazanje.

P: Kažu da postoje podzemna komora pod sfingom koja vodi do svih piramida. Da li je to točno?

O: Da. Ali važnije, tamo je pokopana čahura sa svim vrstma.

P: Da li je pronađena ta pokopana kapsula?

O: Nije otkrivena, ali dokazi postoje.

P: Da li su oni Egipćani tamo, koji zabranjuju svim drugim ljudima da tamo iskopavaju, svjesni toga?

O: Oni se boje poslijedica.

P: Jedna od stvari koje sam primjetila u toj knjizi je ta da su rekli da je tamo bila kolonija iz grada Harran, iz onog što je danas Turska, i da je ta kolonija nekada stanovala na Giza platou. Ima li neke povezanosti između te kolonije koje oni spominju i činjenice da ste rekli da su "Protokoli Starješina Ziona" bili sastavljeni u Turskoj, od strane "Arijevskog" izvora?

O: Da.

P: Kakva je bila ta veza?

O: Jedna te ista i jedina.

P: Gledali smo show na tv-u u kojem su govorili o gradu Angkor Wat-u i njegovoj orijentaciji za Draco 10500 g. p.n.e. Rekli ste da je Angkor Wat bio izgrađen također prije 3108. godina od strane samih Lizzarda, što je unutar 30-40 godina tog istog vremenskog perioda. Da li još uvijek potvrđujete da su sami Lizzardi izgradili te gradove?

O: Reptilska bića.

P: I to su učinili sami?

O: Da.

P: Što se desilo sa stanovnicima tih gradova?

O: Odvedeni na drugu planetu.

P: Zašto je taj grad bio izgrađen orijentacijski prema konstelaciji Draco?

O: Nije bio, bilo je zapisa: vidite tekstove Kaballah-a u vezi detalja, nakon što je uspostavljena povezanost.

P: Poslije koje uspostavljene veze?

O: Između astronomskih podataka i gradova.

P: Sad, mi smo u procesu konstruiranja psihomantiuma, šatora, 10 x 10 x 8 stopa ( cca. 3,2 x 3,2 x 2,5 m ), da bi se zaustavili kod stropa spavaće sobe. Poslije onog što ste savjetovali u vezi vremena i načina meditacije, činjenica je da "jedna soba ostaje prazna", pomislila sam da bi ju mogli pokušati koristiti ranije navečer, a to bi bilo skoro nemoguće. Pa ipak, ako ga smjestimo u spavaću sobu, bilo bi sve u svemu bolje. Ležanje na krevetu omogućilo bi meditaciji puno komfornije uvjete. Željela bih znati da li će to biti... Znam da mi nećete htjeti reći, ali to samo izgleda idealno mjesto za to, da ga napravimo u spavaćoj sobi - radi komfora i tišine, kao i mnogih drugih razloga. Možete li komentirati?

O: Dobro.

P: Pa, da li bi bilo bolje u stražnoj sobi? tamo je mnogo razloga zbog kojih bi to bilo neugodno...

O: Pokušaj vodi do realizacije.

P: Neki daljnji savjet u vezi psihomantiuma? Postajem nekako uzbuđena kod pokušaja na ovaj način. Bit će mnogo bolje i komfornije...

O: Da.

P: A: Imam ja pitanje u vezi piramida. Postoji kompleks piramida u Gizi, i sad pokušavaju pronaći da li taj kompleks pokazuje prema nekom naročitom mjestu, točki nestajanja. Da li je stvarno tako da tri piramide pokazuju u neko važno mjesto kao i cijeli kompleks?

O: Orion.

P: Ne na neko mjesto na Zemlji ili pod zemljom?

O: Ne, nema potrebe.

P: Želim se vratiti na jednu prethodnu sesiju kad ste nam pokušali istaknuti laboratorij u Rusiji i mi nismo bili uspješni kod pronalaženja mjesta. Prvo, tamo se spominjalo rusko slovo "b", što se nije uklapalo u bilo što na mapi. Moja nagađanja su bila ta da bi to moglo biti slovo, inicijal ruskog znanstvenika, na primjer, Brenzev-a.

O: Tragovi idu korak po korak.

P: Dakle, moram govoriti u vezi jednog slova, to je jedan korak...

O: Prokov.

P: L: Pa, imao je tu ideju slijediti magnetski meridijan naše trenutne lokacije, preko Sjevernog Pola i to se pojavilo na drugoj strani globusa, točno u centru dva grada koje ste imenovali. Da li je to bilo dio rješenja?

O: Rješenje leži u prolazu među planinama.

P: A: Prolaz među planinama?

O: Da.

P: L: Pa, tamo je ta magnetična planina. Da li je to ona o kojoj govorite? Ali to nema ništa s ta dva grada.

O: Dobar početak. Zapamtite, tamo može biti i nekoliko lokacija umješano u to.

P: Pokušavali ste nacrtati neka slova na ćirilici i kompletno ste zeznuli. Dakle, imate li što dodati na to da bi pojasnili?

O: Ne sada.

P: U redu, željeli bi znati što je bila ta famozna eksplozija u Tunguski?

O: Dio komete.

P: Ima li to što s tim laboratorijem ili tim magnetskim meridijanom?

O: Ne.

P: A: Pomišljao sam pisati Rockefeller Fondaciji za potporu. Da li bi savjetovali da im se obratim za pomoć?

O: Budi oprezan, oni imaju plan na pameti.

P: Vratimo se natrag na Von Neumann-a, spomenuli ste svjetlo i pitanje je bilo "Koja vrsta svjetla je vezana za elektromagnetski nabijene čestice". Onda ste vi spomenuli da je Von Neumann primjenjivao algebru. Sad, da li je odgovor na to pitanje, ako kažem, infracrveno svjetlo, točan odgovor?

O: Prelomljena slika.

P: U redu, razmišljao sam o tome...

O: Kao inducirana optička varka.

P: Sad, želim pitati u vezi softwera na kojem radim. Shvatio sam da ti ljudi imaju spektrometar koji producira loš spektar, koji je takav, koliko zasad mogu vidjeti, i metode koje koristim potpuno padaju u vodu, radi tog spektrometra. Što bih trebao učiniti da to proradi i da napravim efikasan program za analizu s tim spektrometrom, da bi tako...

O: Uskladi model u svoje programske kalkulacije koje su pokazne. Drugim rječima, uskladi svoj kompjuter ( hardware ) s tvojim programom, a ne obratno.

P: L: Kažete da bi kompjuter trebao biti redizajniran, bazirano na programu koji radi...

O: Da.

P: A: Ali još uvijek imam osjećaj da metodu koju koristim, da nije optimalna čak i za ovaj kompjuter. Ali, neznam što bih učinio.

O: Prilagodi kompjuter metodi.

P: L: kažete da je njegova metoda najbolja i jedina koja će raditi i da bi se kompjuter trebao modificirati?

O: Najbolja od ostatka.

P: A: To mi ne pomaže nešto. L: Zbilja trebamo učiniti nešto s tim projektom!

O: Radit će!

P: Pa, on to zbilja treba, da to proradi. Ne želimo da ovaj projekt propadne!

O: Slijedite instinkte.

P: postoji li nešto što bi mi trebali učiniti u vezi zaposlenja zasad? Ima li koji drugi pravac koji bi trebali tražiti sada?

O: Ne dok ne dostignete raskrsnicu.

P: Koju raskrsnicu? Ne volim to!

O: Čekajte i vidite. Sad, istražite supernove!

P: Dobro, proučit ćemo supernove. A: Imam pitanje u vezi UTP. Dio iz Einsteinove biografije kaže da su 1931.g. Einstein i Mayer preformulirali Kaluzovu 5-dimenzionalnu teoriju, ostajući u 4-dimenzionalnom prostoru-vremenu. Želio bih znati da li je to bio korak nazad ili korak naprijed kad su to učinili?

O: Korak nazad, pa onda naprijed.

P: L: Dokument je bio korak nazad i onda su oni krenuli korak naprijed tajno?

O: Blizu.

P: A: Iduće pitanje: prije 3 tjedna spomenuli ste vezu između UTP pentagona i heksagona. Imam ovdje pentagon i matematičku formulu uz njega, koja, za mene, veže pentagon i ima x,y,z tri dimenzije,i vrijeme, koje je jedna dimenzija i možda 5. dimenzija, što odgovara 5. Da li je ta asocijacija pentagona s tim matematičkim simbolom ispod, točna?

O: Da.

P: L: Želim pitati hoćete li nam ikada reći nešto u vezi Teslinih zavojnica, jer sam izgubila ili zametnula snimku s time?

O: Možda. Gravitacijski valovi, pentagon je osnova, a heksagon je zaključak.

P: A: Želim se vratiti na ovu malu matematičku formulu ovdje. Imam ovdje plus ili minus i neznam koji bi znak stavio ispred varijable ovog polja. Da li bi to trebao biti plus kao x,y i z ili minus kao sa t?

O: Minus.

P: Vezano uz te gravitacijske valove, 1936.g. Einstein je napisao dokument koji je odbijen, u kojem tvrdi da je otkrio da ne postoje gravitacijski valovi. Kad ste vi govorili...

O: Maskiranje za ostale. Einstein je znao razlike, ali je bio prisiljen zadovoljiti političke i sigurnosne razloge.

P: Da li bi gravitacija trebala biti kvantizirana kao i druga polja?

O: Ona može biti.

P: Ali, ako se ona kvantizira, to će biti gravitoni, a vi ste rekli da ne postoje gravitoni...

O: Gravitoni su zapravo elektroni unutar vremenskog vakuuma.

P: Fizičari danas i tokom zadnjih 5-10 godina su pokušavali izgraditi teoriju svega što je izgrađeno na ideji niza - da je sve sastavljano od oscilirajućih nizova - oni su to nazvali Superstring teorijom. Da li je ta ideja nizova u redu?

O: Ne.

P: Sad, u vezi pager-a... rečeno nam je da pageri emitiraju neku radijaciju koja može biti štetna do udaljenosti od 4 metra. Zasad, koliko ja razumijem, pager je pasivna naprava, prijemnik. Ona ne emitira ništa. Kako pager može biti štetan?

O: Mikrovalni "vibracijski efekt".

P: Dakle, oni vibriraju kao prijemnici... aha.

O: Mobiteli također.

P: Da, ali mobiteli imaju predajnike. Sad, u mnogim od tih dokumenata o UTP, pronašli smo ime Bearden. Imam ovdje stranicu: korištenje skalarnog elektromagnetizma da bi uhvatili energiju vakuuma ( čita dokument ). Taj momak je napisao nekoliko knjiga i nekoliko dokumenata. Ima li tu neke istine u tome što on govori?

O: Da.

P: Da li je vrijedno za proučiti?

O: Da.

P: Ima li tamo laži također? Da li laže također?

O: Možda nešto malo izmješano da bi se maskirao radi sigurnosnih razloga.

P: Da li je njegova ideja o skalarnom elektromagnetskom zvuku?

O: Blizu.

P: L: Dobro, vratimo se natrag na piramidu. U tekstovima piramida, kad su govorili o "Brodu od miliona godina", o čemu su govorili?

O: Vremenskom stroju.

P: Tko su bili "Horusovi sljedbenici"?

O: Oni koji su zadržali 3. "uvid".

P: Što je bio 3. uvid?

O: Ima ih 10. Treći uključuje transcendentalnu egzistenciju.

P: Tekstovi piramida također govore o "Duat". Što je to?

O: Scena mučeništva.

P: Također govore o "Sedam Mudraca". Jednom ste rekli da je Perceval "učinjen vitezom u sudu Sedmorice" i da je mač ukazivao na značenje "kristalnog predajnika istine koju su gledali". Da li su tih Sedam Mudraca povezani sa "Sudom Sedmorice" kojeg ste spomenuli?

O: Blizu.

P: Kad ste rekli da je "mač ukazivao na značenje kristalnog predajnika istine koju su gledali", možete li to malo objasniti?

O: Ima celestinsko značenje.

P: Također, budući da položaj piramida i Sfinge izgleda da indiciraju na konstelaciju Lava, na neki način važnu, da li je to nekako vezano uz vašu naznaku za vaše "iduće zaustavljanje: Lav", "koje bi trebali" zvati Lav?

O: Postaje toplije.

P: Dobro, budući da ste rekli da je Sfinga simbolizirala religiju, ili obožavanje boga pod imanom Endurra, što je samo "isparilo", kako to može biti u skladu s očitom celestinskom vezom tog objekta i cijelog Giza kompleksa? Izgleda da postoji puno dublje značenje Sfinge, nego samo obožavanje ženskog principa koje je samo "isparilo". Molim komentare.

O: Ono je "isparilo" jer su isčeznule držane tajne.

P: A: Evo slike piramide, i pitali su što ti hijeroglifi znače ( slika čovjeka koji pokazuje na nešto ). Što to znači?

O: Prolaz prema višim nivoima.

P: L: Originalni "Sin udovice" ( Widow's Son, prim. prev. ) izgleda da je bio Horus. Perceval iz Gralovih priča je također znan kao sin udovice, pa možemo jasno vidjeti vezu između Egipatske i Keltske "priče". Rekli ste da je definicija Sina Udovice "on koji drži mudrost inkarniranom". Zašto je to tako definirano?

O: Mudrost je najveća kad nije ružičasta. ( carnate, prim. prev. ) ( primjetimo sad relaciju "inkaraniran": In-carnate... što znači "u ružičastom, u crvenom, u krvi, u tijelu... dakle inkarnacija duše u tijelu. Dakle, izgleda da je mudrost najveća kad nismo u materijalnim tijelima... zanimljivo )

P: Da li je to suprotan izraz od značenja da je traženje mudrosti kad je inkarnirana - gubitak vremena?

O: Ne.

P: Ne razumijem.

O: Traži ono što je lukavo... laku noć.