Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-07-25


25.07.1998.  Frank, Ark, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo večeras sa nama?

O: Waybon.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (L) Čitala sam knjigu Dr. Davida Jacobsa, profesora istorije na Temple Univerzitetu, u vezi njegovog istraživanja fenomena otmica. . [Dr. Jacobs je napisao svoju Ph.D. tezu u vezi povijesti NLO-a.] Dr Jacobs kaže da sada, nakon svih tih godina provedenih na istraživanju tog fenomena, on ZNA zašto su vanzemaljci ovdje i da se boji.  David Jacobs kaže da je stvaranje njihovog potomstva primarni cilj koji stoji iza fenomena otmica. Da je to stvarno tako?

O: Djelomično, ali to nije “cijela stvar.”

P: (L) postoji li neki drugi dominantan razlog?

O: Zamjena.

P: (L) Zamjena čega?

O: Vas.

P: (L) Kako to mislite? Da li stvaraju jednu rasu koja će zamijeniti ljudska bića, ili otimaju pojedine ljude kako bi ih zamijenili klonovima ili nešto drugo?

O: Uglavnom ono prvo. Vidite, ako neko želi stvoriti jednu novu rasu, ništa bolje nego masovno hibridizirati, a onda masovno reinkarnirati. Pogotovo kad je domaćinska rasa van svakih granica ignorantna, kontrolirana i antropocentrična. Kako lijepa sredina za jedno potpuno uništenje, osvajanje i zamjenu... zar ne?

P: (L) Dobro, to je bio odgovor na moje pitanje u vezi njihovog cilja. Ovdje, u ovoj knjizi, Dr Jacobs kaže da se te otmice događaju stalno u okviru određenih porodica. Navod: “Osim zaštite fetusa, postoje i drugi razlozi za tajnovitost. Ukoliko su ove otmice, kako nam sve činjenice govore, jedan intergeneracijski fenomen u kome su djeca otetih takođe žrtve otmica, onda je jedan od ciljeva vanzemaljaca proizvodnja još više onih koje će otimati. Da li su sva djeca otimanih uključena u taj fenomen? Činjenice nam ukazuju da jesu. Ukoliko jedan od onih koje otimaju ima djecu sa nekim koga ne otimaju, sve su prilike da će njihova djeca takođe postati žrtve otmica. To znači da će kroz normalno povećanje populacije, razvode, ponovne brakove itd. broj otetih brzo porasti kroz nekoliko generacija. Kada ta djeca odrastu, stupe u brak i dobiju svoju djecu, sva njihova djeca, bez obzira da li se oženili ili udali za onog kojeg vanzemaljci otimaju ili ne, bit će žrtve otmica. Da bi se zaštitila intergeneracijska priroda ovog programa razmnožavanja, to se mora držati u tajnosti od ljudi koje otimaju, tako da oni nastave imati djecu. Kada bi žrtve otmica ZNALE da je ovaj program intergeneracijski, oni bi mogli odlučiti se nemati djece. To bi onda moglo dovesti kritičnu fazu tog programa do zastoja, što vanzemaljci ne mogu sebi dozvoliti. Najvažniji razlog za ovu tajnovitost je da bi se proširio program razmnožavanja i da bi se on lateralno integrirao u društvo, tako da vanzemaljci moraju osigurati da oni koje otimaju ulaze u spolne odnose sa onima koje ne otimaju i začinju djecu koja će biti žrtve tih otmica.” Ovo bi moglo sugerirati da postoji neka posebna porodična loza koja je prijemčiva za..

O: Mi smo vam već jednom rekli: ono iskustvo sa Nacistima je bila samo “generalna proba”, sada već vidite neke sličnosti, zar ne?

P: (L) Da, sada vidim...

O: Mi smo vam također rekli da ono što su evropljani napravili “američkim domorocima” može predstavljati jedan predznak na nivou mikrokosmosa. Također, kao malo “hrane za razmišljanje” može poslužiti i ovo što vi kao zemljani 3-ćeg denziteta činite žiteljima 2-gog denziteta (biljkama i životinjama, prim.prev.) Drugim riječima, vi ni po čemu niste posebni, uprkos tome što mislite da jeste, zar ne? Takođe smo vas upozorili da se Orion stvorenja, 4-tog denziteta i njihovi saveznici, nadaju da će vas kontrolirati i nakon vašeg prelaska u 4-ti denzitet. Sada kad zbrojite sve ovo, što imate? Do sada bi bar trebali znati da je duša ono što je bitno, a ne tijelo. Vas su drugi manipulirali/projektirali na genetički, duhovni i fizički način da budete bodicentrični (orjentisani na ili zaokupljeni tijelom, prim prev.). Interesenatno je da bez obzira na sve napore od strane 4-tog pa do 6-tog denziteta, taj “veo je ostao neoštećen”.

P: (L) Sada se postavlja pitanje što mi trebamo RADITI s ovom informacijom?

O: Kao i sa svim ostalim, nije do toga šta vi trebate raditi s njom, radi se samo o tome da je imate.

P: (L) Da li postoji neka mogućnost da se pokvari plan entiteta iz 4D u vezi ovog projekta?

O: Da li je postojala ikakva mogućnost da se poraze španjolski konkvizitori, engleski, francuski, holandski i njemački “kolonijalisti”?

P: (F) Da li oni kažu ono što ja mislim da su rekli? (L) Da. To je neizrecivo deprimirajuće.

O: A jeste li vi to očekivali Vrt s Ružama?

P: (L) Ako je to sve stvarno tako, onda je najbolje da se pridružimo kultu Nebeska Vrata (the Heaven's Gate cult, prim. prev.) i počinimo kolektivno samoubojstvo, pa da se ne moramo bakćati sa svim tim stvarima?!

O: Vi ste sami odlučili da se “pozabavite time”, zar niste?

P: (L) Pa dobro, jesam li ja bila tada trijezna, ili sam bila dobro popila?

O: Nema pića u 5-tom denzitetu!

P: (L) Dobro, imala sam jednu prepisku sa Carlom McCarty koja je kanalizirala Ra. Ona kaže da mi ne trebamo ništa RADITI, mi samo trebamo BITI, ono što trebamo BITI, a to je samo da puštamo ljubav da protiče kroz nas, da volimo vanzemaljce i sve ostale, tj. nešto kao da sjednemo među tulipane i opustimo se, pa kad nas oni porobe, mi i to također trebamo VOLJETI. Nekako mi se ovo ne sviđa...

O: Sve što postoji to su lekcije!!

P: (L) Da li je lekcija kako naučiti rješiti se duha pomoću perjanice? Ne vidim svrhe u tome, u čemu je stvar?

O: Vaša iskustva se nikada ne završavaju, nego se transformiraju. Bodicentričnost se ne treba primjenjivati.

P: (L) Dobro, jednom ste rekli da kad pređemo u 4-ti denzitet onda ćemo biti ravnopravni, na istom terenu. Onda, ljudi će se probuditi pa će doći do bitke između ljudskih bića i vanzemaljaca...

O: Da.

P: (L) Znači, tu ćemo onda biti na istom nivou s njima, a ne kao oni Asteci ili američki domoroci protiv evropljana i...

O: Pogrešno, sve što se događalo u toj drami bilo je u 3-ćem denzitetu. Zečevi, štakori, psi itd. nisu ravnopravni s vama na istom bojištu!

P: (L) Da li vanzemaljci znaju o skorašnjem dolasku kometa i svim tim stvarima?

O: Da.

P: (L) I oni misle da ono što oni rade, ta rasa koju stvaraju, da će ona opstati nakon tih kataklizmičkih događaja?

O: Naravno.

P: (L) Da li to ‘naravno’ znači da će oni stvarno preživjeti ili da ovi samo misle da će oni preživjeti?

O: Oboje.

P: (L) Dobro, jednom ste rekli da je sve to nešto kao jedna “bitka kozmičkih proporcija”. Da će ovaj ciklus stvoriti balans itd. Ja pokušavam razumijeti to sve. Ako je to slučaj, onda u tome ima mnogo više nego što je ono – španjolski osvajaći protiv Asteka i evropljani protiv američkih indijanaca; da se u određenom momentu priča mijenja – da oni koji su bili potlačeni počinju uzvraćati udarce - pokušavam dovesti ovu alegoriju u jedan razumljiviji okvir. Da li znate na šta mislim?

O: Ne.

P: (L) Pa dobro, to je zato što sam zbunjena. Ono što pokušavam pitati jest: kakve šanse mi imamo da bilo što učinimo?

O: Zar još uvijek ne vidite “širu sliku”?

P: (L) Šta je ta šira slika?

O: Vaše duše, vaša svijest.

P: (L) Znači, drugim riječima, mi smo odlučili doći upravo na ovu točku u vremenu kako bi iskusili ovo masovno osvajanje naše planete, poraz i uništenje ljudske rase, čisto da bi imali jedno takvo iskustvo, a onda se ‘odjavili’ pa reinkarnirali?

O: Ne.

P: (L) Pa dobro, meni se sve to tako čini! Vi kažete da je jedina stvar koja se računa – naša duša, naša svijest, tako ako budemo pazili nasu dušu, a naša tijela se ‘odjave’ odavde, onda je odgovor očigledno a) reinkarnirarti se, ili b) preći na viši denzitet pa se tamo reinkatnirati. Postoji li tu neka druga opcija?

O: Koliko dugo si očekivala “živjeti?"

P: Pa, pod normalnim okolnostima, 70 ili 80 godina, optimistički gledano.

O: I da li je to dugo?

P: (L) Ne, nije dugo.  Po kozmičkim standardima to je samo jedan bljesak. Na što ste vi to mislili?

O: Razmislite o tome? Da li imate neke svoje suvremenike koji su izvršili tranziciju u 5-ti denzitet?

P: (L) Da.

O: Kako to? Kako je tako nešto moguće?

P: (L) Zato što su oni umrli. Tijelo je umrlo.

O: Zašto?

P: (L) Zato što je to ono što se dešava sa tijelima.

O: A da li je to “fer?”

P: (L) Da li je fer?! Pa bilo bi, ukoliko je to ono što su oni odlučili.

O: I...

P: (L) Ne znam kuda sve ovo vodi!

O: Čini se da vi imate utisak da su samo dobra iskustva prihvatljiva.

P: (L) Ne, ja nisam pod utiskom da su samo dobra iskustva prihvatljiva, ali me sve ovo buni jer sam mislila da razgovaramo sa ljudima koji bi trebali biti ‘mi’ iz budućnosti. Sada se nalazimo u jednom periodu na ovoj planeti kada se stvari nalaze u jednom veoma čudnom stanju. Odvija se neka vrsta ogromne tranzicije i ja se pitam kakva je svrha svega toga? Zašto mi uopće razgovaramo s vama?

O: To je jedna lekcija. Zar još uvijek ne razumijete? Ta lekcija, sve lekcije, to je sve što postoji. Sve one su od neprocjenjljive vrijednosti.

P: (L) Dobro, mi dobijamo te lekcije. Vi ste nam rekli što se događa. Vi vidite kako se to događa oko nas. Ja sam sigurna da je ono što ste nam rekli stvarno tako, jer postoji MNOGO drugih okolnosti i dokaza kao i istraživanja drugih koji su stigli do istih zaključaka, I PROKLETO BILO, SVE JE TO TOLIKO RUŽNO! DA LI ME RAZUMIJETE?! TO JE VEOMA RUŽNO!

O: Govoreći iz vaše perspektive.

P: (L) Pa dobro, Chloe nas je pitala telefonom prije par dana iz čega se mi to trebamo probuditi? Da li bi mi trebali probuditi se u jedno stanje u kome možemo VIDJETI sve ove stvari koje se događaju?

O: Da.

P: (L) Da li je u tom buđenju i viđenju tih stvari, cijela stvar? Dobro, kada se jednom probudimo i VIDIMO to, zašto se onda ne trebamo jednostavno ‘odjavimo’ odovud u tom momentu? Ako znate kakav je scenario nekog filma, onda ne morate gledati taj film!

O: Da, ali onda ćete propustiti to iskustvo.

P: (L) Znači, mi smo ovdje da iskusimo to kako nas neko žvače i gricka...

O: Ne.

P: (L) Porobljeni, kontrolirani, tretirani kao štakori u kavezu nekog laboratorija...

O: Ekstaza, sjećaš li se?

P: (L) Ekstaza?! DOVRAGA S NJOM! Pa ne moramo valjda svi GORJETI NA LOMAČI! Ja razumijem da bi tako nešto moglo biti jedno PRILIČNO EKSTATIČNO iskustvo! Sigurna sam da se William Wallace osjećao perfektno ekstatično kada su ga kastrirali, pa mu izvadili crijeva i sagorili ih na vatri ispred njegovih očiju!

O: Ne tako davno, tvoja glava je udarila u pločnik...

P: (L) Da li je to bilo jedno ekstatično iskustvo?

O: Da.

P: (L) Znači, kad kazemo ‘ekstatično’ to onda može podrazumijevati i da se čovjek baci kroz prozor i ubije?! Vi trebate razumjeti nas i ovu našu perspektivu ovdje u 3D! Vi nemate glave za njihovo lupanje o pločnike!

O: Niti ćete imati/vi/mi.

P: (A) Kažete da znanje štiti. Ono nas štiti protiv ČEGA?

O: Mnogih stvari. Jedan primjer: post-transformativna trauma i konfuzija.

P: (L) Tako, znanje će nas zaštititi od post-transformativne traume i konfuzije. Hoćete reći da će ta tranzicija u 4-ti denzitet biti traumatična i zbunjujuća? Da li mislite na transformaciju iz 3-ćeg u 4-ti denzitet, ili iz 3-ćeg u 5-ti denzitet, tj. smrt?

O: Oboje.

P: (L) Znači, ukoliko se netko ne šokira ili doživi traume, onda će taj tamo bolje funkcionirati?

O: Da.

P: (L) Dobro, ukoliko čovjek napravi tranziciju direktno iz 3-ćeg u 4-ti denzitet bez prethodnog svraćanja u 5-ti denziteti uz pomoć smrti, to bi impliciralo da čovjek može preći iz 3-ćeg u 4-ti denzitet bez smrti. Da li je to točno?

O: Da.

P: (L) Kako se to doživljava? Kakvo je to iskustvo...

O: Alisa prolazi kroz ogledalo.

P: (A) Dobro, oni kažu da bi nas to znanje trebalo zaštititi od traume i konfuzije. U drugu ruku, sve su to lekcije, pa je i trauma jedna lekcija. Zašto bi mi trebali raditi na tome da izbjegnemo tu lekciju?

O: U pravu ste, to jest jedna lekcija, međutim, ako imate predznanje onda vi tu lekciju naučite ranije i na jedan drugačiji način.

P: (L) Znači, ako naučimo tu lekciju na drugačiji način, da li to onda ublažava potrebu ili način učenja te lekcije za vrijeme tranzicije?

O: Da. Bude lakše.

P: (L) Ja moram priznati da razmišljanje o svemu ovome, i nemogućnost da bilo što poduzmem u vezi toga i nemogućnost da kažem drugim ljudima o tome, jer mi neće vjerovati, to je sigurno mnogo bolnije od onog šoka kojeg bi doživjela kad...

O: Ne.

P: (L) Dobro, da li kažete da ja MOGU reći drugima ovakve stvari?

O: Možeš ih prenjeti, ali savjetujemo da se to učini na jedan suptilan način.

P: (L) Pa dobro, koliko suptilno bi to trebalo biti?! Hoću reći, pa ne mogu im reći 'hej narode, jeste li vi čuli za ono - njam, njam, mljac, mljac…?!?'

O: To nije sve baš tako, a ti to već znaš! Većinu vas ne jedu, nego samo manipuliraju. Znanje štiti na najnevjerovatnije načine. Matematika se “podučava” u vašem području na takav način da samo nekolicina odabranih mogu naučiti je. A matematika je jezik cijele kreacije. Na primjer, napredne matematičke grane, kao što je algebra, pružaju ključeve za otključavanje vrata između univerzuma od materije i univezuma od antimaterije. Preporučili bi onima koji su prisutni da uče algebru, ukoliko već nisu.

P: (L) Dobro, savjetujete nas da učimo algebru...

O: One koji trebaju.

P: (L) Da li kažete da mi možemo otključati vrata između univerzuma od materije i antimaterije? Da li na to mislite?

O: Možda...

P: (L) Ja u svakom slučaju ne mislim da se zadržavam na ovoj planeti nakon što je vanzemaljci preuzmu, i kad počnu grickati ljude!

O: Grickati? Molim te!!

P: (A) Ja bih želio podsjetiti na onu prošlu seansu kad ste govorili o teoriji ujedinjenih polja i kad ste rekli da se trebam vratiti u 1969. godinu. Pokušavao sam se sjetiti o kakvoj se to raskrsnici radilo u 1969.g. Nisam se mogao ničega sjetiti. Možete li mi malo pomoći: što je to bilo? Koji mjesec?

O: August.

P: (A) Da li je to bilo u Wroclawu?

O: Da. Lodz.

P: (A) U tom gradu živi moj brat. Možda, da... bio sam tamo u 1969.g. Da to je točno. Želio bih znati nešto više o onoj vašoj primjedbi “Rus u srcu?”

O: Ti si to studirao i bio si u intereakciji sa nevjerovatnim ljudima... Hamburg...

P: (A) Da to je točno, ali zašto je to bitno?

O: Vrata otkrića se otvaraju uz pomoć kontemplacije prošlosti koja je u stvari sadašnjost.

P: (A) Dobro, da li je to pominjanje Rusa i odlazak u Hamburg u vezi sa onim istraživanjima koja sam obavljao u Hamburgu?

O: Čitanje ruskih knjiga u vezi značajnih teorijskih i hipotetskih principa? Hamburg? Istraživanje? Da, ali to je samo jedan nagovještaj koji ti sada možemo dati, da nebi propustio priliku otkriti nešto što je istinski važno.

P: (L) Dobro, radit ćemo na tome.

O: Staza kraj svjetlosnih polova, Arkadiusz... Laku noć.