Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-07-18


18.07.1998.  Frank, TR, JR, Ark, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Donillo.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Sad, nestašno pitanje broj jedan: Da li volite Pink Floyd?

O: "Volimo" je malo promašeno.

P: Što bi bilo točnije?

O: Apsorbiramo.

P: Da li apsorbirate Pink Floyd?

O: Mi smo Pink Floyd, i svi drugi aspekti vaše više svijesti.

P: Oh, super! Željela bih znati da li biste mogli komentirati ono o čemu smo ranije razgovarali, o značenju ideje o čovjekovom uništenju na planeti. To je, naravno, uznemirujuć aspekt za čovječanstvo, ali pitam se da li je čovječanstvo toliko krivo koliko ono osjeća da jest?

O: Čovječanstvo, takozvano, je jedan element kreacije.

P: Kad kažete "jedan element kreacije" i kad to povežemo sa pitanjem o ljudskom uništenju na planeti, kažete li da bi se to takozvano uništenje, u nekom smislu, moglo smatrati kao kreativno?

O: "Uništenje" je samo jedan segment sveg što postoji u velikom valnom ciklusu.

P: T: Jednostavno, čovjek čini ono što bi i trebao činiti, bilo da mi to znamo ili ne. Jedna pomisao, u vezi krugova u žitu, jest ta da su čak i lažni krugovi u žitu ono što bi trebali biti. Mislim, male svjetleće kuglice to rade, ili da li univerzum ima Doug-a i Dave-a zato da oni idu tamo i to čine? To je još uvijek krug u žitu, to je još uvijek tamo iz nekog razloga. L: Sad, jedno pitanje o kojemu smo diskutirali ranije: kako bliski prolazak binarnog sunca uzrokovati porast gravitacije Sunca kad nema razloga da ono bilo što promjeni budući da je gravitacija funkcija mase?

O: Ali, da li vi zbilja znate sve što bi se trebalo znati o gravitaciji?

P: A: Ne, neznamo. Ali, da li to znači da će to biti efekt koji ne slijedi iz teorije gravitacije koju mi već znamo?

O: Gravitacija je životna sila koja veže sve realitete kao jedan.

P: L: Kakva je mehanika povećanja gravitacije Sunca? Što to uzrokuje?

O: Da bi to razumijeli, morali bi ponovo poraditi na teoremu.

P: Možete li nam pomoći kod ponovne izrade teorema?

O: Valovi.

P: A: Ono što bih želio pitati jest: imamo Einstein-ovu teoriju gravitacije, a pitanje je da li efekt povećanja gravitacije Sunca prelazi Einsteinove jednadžbe ili ne?

O: Morate vidjeti val.

P: Koji val, gravitacijski val, elektromagnetski val ili neki drugi val? Koji val?

O: Arkadiusz, kako se oni presjecaju?

P: Gravitacijski i elektromagnetski?

O: Da. I drugi.

P: Onako kako su opisani u teorijama ili kako se oni sijeku u prostoru kad dolaze skupa?

O: Oboje.

P: Dobro, zašto to povećanje gravitacije Sunca ima neku vezu s elektromagnetizmom? Rečeno nam je da Smeđa zvijezda neće isijavati nikakvo zračenje, pa posebno, ni elektromagnetsko. Dakle, gdje tu dolazi elektromagnetizam? Ne razumijem...

O: Gravitacijsko privlačenje potiče elektromagnetski impuls.

P: Dobro, to znači da idemo izvan teorije gravitacije i to je dio Ujedinjene Teorije Polja?

O: Da, upravo tako! Kompletna Ujedinjena Teorija Polja vam je uskraćena!

P: L: Mislim da su mislili na čovječanstvo u cjelini...

O: Da.

P: T: Dakle, kompletnu Teoriju Polja netko zna ovdje na planeti?

O: Da.

P: I oni ju nedaju na raspolaganje...

O: Oh ne, jer "Istina će vas osloboditi"!

P: J: Od gravitacije!

O: Vi možete pristupiti hiperdimenzionalnim istinama pomoću Ujedinjene Teorije Polja.

P: A: Vrijeme je da saznam malo više o tome, da radim na tome? Možete li mi dati putokaz kako bi to mogao otkriti sam?

O: Natrag tamo gdje si bio u "'69".

P: T: Morao si nešto istraživati 1969... onda si bio mlad i nisi znao da si se spotaknuo na nešto. A: Čitao sam knjige od Lichnerowitz-a u vezi Ujedinjene Teorije Polja ( UTP )...

O: Da. Provjeri bilješke.

P: L: Pa, mi imamo OZBILJNE probleme s tim bilješkama i papirima radi toga što su te torbe, gdje su one bile - nestale!

O: Uhhh, pitamo se zašto?!?

P: Ako malo pronjuškamo za tim torbama, hoćemo li ih dobiti natrag?

O: Ne. Čekajte da vidite hoće li one stići.

P: Čekali smo godinu dana! Tamo je bilo mnogo stvari kroz koje oni moraju prošvrljati... morat ćemo malo čekati!

O: Čak i bez bilješki, usamljeni mladi čovjek šeće pločnikom s nespretno svrstanim svjetlosnim polovima, promatrajući istinu, STVARNU istinu. Bio si u alfa stanju, na raskrižju, pitajući se "gdje da sad krenem?" i "Zašto su sve te stvari stavljene meni za vrat?". Vrati se tamo, Arkady. Ti znaš da si zbilja "Rus" u srcu!

P: A: Pa, počeli smo s povećanom masom Sunca, a došli smo da UTP koja je skrivena od nas radi toga što bi nas ona oslobodila; postoji to stremljenje u meni da slijedim ovaj put jer je to znanost i to bi moglo otvoriti novi put. Pitanje je hoće li ta aktivnost ili saznanje tih stvari dovesti do drugih denziteta? Da li je to samo radi zadovoljavanja ili je tu istinska vrijednost u većem znanju u tom smjeru?

O: Pa, UTP kompletno otključava vrata prema višim denzitetima.

P: T: Ali postoje dijelovi toga koji još nisu otkriveni u općim istraživačkim knjigama jer je to držano tajnom?

O: Ne.

P: Znanost je dala na znanje da je gravitacij - val, kao nešto što se može kvantitativno izmjeriti?

O: Rasprave.

P: L: Ono što gravitacija jest i ono što nije je sporno. T: Ali ako je gravitacija dio UTP, i netko zna što ona jest... L: Oni su izgradili HAARP. T: Mislim da tu ima više nego samo taj HAARP. UTP je glavni korak...

O: Mreže.

P: L: Koja vrsta mreže... T: Oni nastavljaju skakati sa... čekajte malo...

O: Oni ne "skaču sa".

P: Koja vrsta mreže?

O: Planeta je prekrivena sa EM mrežom.

P: T: Da li su to lajdenske linije ( ley lines, prim. prev. )?

O: Ne.

P: L: Da li su one umjetno stvorene?

O: Napravljene konture.

P: One su umjetno ocrtane. Što je rezultat tog prekrivanja?

O: Manipuliranje koje koristi 3. i 4. Konzorcij.

P: A: Koja vrsta EM mreže? L: Prirodna EM mreža je ucrtana...

O: Kao nježan, valno geometrijski "pokrivač".

P: T: Da li je on na površini planete, ili ide kroz planetu, ili kuda?

O: Iznad.

P: J: Da li mikrovalni odašiljači tome pridonose?

O: Indirektno otkriveno istim upraviteljem. ( osoba? )

P: A: Tko je taj upravitelj? Ime? T: Gravitacijski valovi, bilo da oni postoje ili ne, su sporni, pa ipak, oni su dio UTP i netko već zna kako to djeluje. Zato, samo je kontroverzno onima koji ne žele znati odgovor, a oni koji znaju, njima nije sporno. Oni znaju što je to i kako to izmjeriti i kako to koristiti.

O: Naravno.

P: T: Dakle, kontraverzno je samo toliko koliko je dopušteno da bude. L: Ili kreirano. A: Nešto energije je potrebno da se održi ta mreža. Otkuda?

O: Generatori na tlu i u svemiru.

P: T: Za što se ona koristi?

O: Višebrojne upotrebe.

P: L: Pa, koje su 3 najčešće, na primjer?

O: Nema "3 najčešće".

P: T: Samo kao primjer, dajte nam neku ideju. Kako to utječe na nas?

O: Širi koncept.

P: Može li ta mreža biti korištena od strane drugih objekata, kao izvor energije? J: Može li ona biti uronjena u nešto?

O: Mreža.

P: L: Da li je to mreža koja hvata stvari?

O: Šire.

P: Da li je to mreža koja...

O: Izračunava...

P: J: Internet? T: Da li je to poput velike ograde koja nas drži unutar nje?

O: Vi plešete na plesnom podiju 3. denziteta. "Alisa voli proći kroz ogledalo" u Kristalnoj Palači. Atlantiđanska uzburkana reinkarnacija požuruje da ima ponavljajuće kvalitete.

P: T: Atlantiđani koji su se reinkarnirali su postali spremni da naprave istu stvar koju su prije izveli sa kristalima. Dakle, to je Atlantiđanska vrsta stvari koja se sada sprovodi? Različita oprema, ali ista vrsta stvari?

O: Sve lekcije moraju biti naučene prije nego što se možete pomaknuti na veće i bolje stvari.

P: L: Da li je to generalna izjava u vezi Atlantiđana koji ponavljaju lekcije, ili kad mi već jednom naučimo tu lekciju, da krenemo na veće i bolje stvari u suprotstavljanju ovoj mreži?

O: Sve koje su u sadašnjosti i budućnosti.

P: T: Pa, možda je to zaštita, štit koji je bio postavljan da nas zaštiti budući da smo toliko izmajmunirali ozonski omotač...

O: Ne. Bolje da to sagledate i meditirate. Bez linearnog razmišljanja, molimo, vi znate bolje.

P: J: Mislim da su te upravo pljusnuli. A: Želim pitati postoji li nešto što bi mi mogli učiniti, ili trebali učiniti u vezi te mreže, za nas?

O: Zašto? Znati je sve što trebate.

P: Pa, rečeno je da je to u svrhu kontrole i manipulacije. Dakle, sve što trebamo jest znati o tome. Ili mogli bi pokušati zaštititi... L: Ali znati JEST zaštita. Neznam kako to radi, ali izgleda da je tako.

O: Da.

P: A: Sad, kako smo došli na tu mrežu sa UTP-a?

O: Mrežna konstrukcija predstavlja primjenu...

P: L: Nekako smo prešli sa povećane gravitacije Sunca na UTP, pa na mrežu...

O: UTP objašnjava "povećanu" gravitaciju Sunca. Ali, ima li nešto u UTP o povećavanju/smanjivanju???

P: A: U njoj ne postoji razlog za povećavanje ili smanjivanje... ali to je Einsteinova teorija za koju je rečeno da je netočna... L: Pa, možda je to brzina? Kad se dvije stvari vrte u tandemu, kad se spoje, nebi li to trebalo povećati njihovu brzinu, a zar brzina ne povećava gravitaciju? A: Ne, rečeno nam je da postoji neka interakcija između gravitacije i EM vala i to je ono o čemu govori UTP... Ako koristimo druge dimenzije koje bi se trebale koristiti u toj UTP, zajedno uz Kaluza-Kleinove jednadžbe, onda je osnovni koncept mase nešto što nije čisto, jasno, i masa može biti varijabilna...

O: Da, varijabilnost fizičkog.

P: T: Četvrti denzitet. A: Rečeno nam je prije da ta UTP otvara vrata drugim denzitetima...

O: Da.

P: I nedavno je Santilli bio ovdje i imao je svoju ideju o UTP; gravitaciji i antigravitaciji, rekao je da ima dobru ideju u vezi UTP, ali da ima samo jednu sedminu jednadžbe. ( moj komentar: heh, nije li ta sedmina samo pogled iz našeg 3. denziteta, od ukupno njih 7 !?! ) Ne razumijem zašto UTP mora ići u druge denzitete? Da li slijedi ili da li je neophodno da kad jednom imamo UTP, da će drugi denziteti postati čisto jasni, da su oni neophodni? Kako to ide?

O: Rascjepkani zahtjevi.

P: A: Možemo li mi imati UTP koja ujedinjuje EM i gravitaciju i ne uključuje koncept drugih denziteta? Drugim rječima, možemo li staviti u bilježnicu sve u vezi gravitacije i elektromagnetizma, pa da student može naučiti sve to i još uvijek ništa neznati o drugim denzitetima?

O: Ne. Drugi denziteti postaju očiti kad...

P: Dakle, to znači da su Einstein i Von Neumann znali o tim drugim denzitetima?

O: Da, oh da!!!

P: T: Samo kao misao: imajući UTP i ako smo u mogućnosti manipulirati različitim poljima unutar nje, kreiramo različite efekte. Dakle, ako se razumijemo u očitom sadašnjem stanju znanosti, morat ćemo zavrtiti nešto u prostoru da bi kreirali gravitaciju. Ali, sa UTP, jedan mali ogranak je taj koji može kreirati stvarnu gravitaciju bez da zavrti nešto. Dakle, problem bestežinskog stanja je već rješen...

O: Elementarno dragi moj TR, elementarno.

P: Dakle, ta čitava stvar sa svemirskom stanicom i svim tim poteškoćama koje imaju da se ponovo adaptiraju gravitaciji kad se vrate, sve je to igra...

O: Kad vi "pustite mačku iz vreće", vi kreirate čitavu mačju "populaciju".

P: Dakle, mi smo sposobni za "Zvjezdana putovanja" ( Star Trek ), upravo sada?

O: U neku ruku, ali tu ima još mnogo toga, a ne samo ovo.

P: Naravno. Većina ljudi bi rekla da je "rubna znanost" oko 25 godina ispred onog što mi vidimo, a ja kažem da je to više nekoliko stotina godina, da li sam blizu? Rubna područja znanosti na ovoj planeti su nekih 300-400 godina ispred?

O: Više 30-40000 godina "ispred"!

P: L: Da li je to zato što 4. denzitet utječe na informiranje?

O: Da.

P: T: 30-40 tisuća godina? Da točno shvatim taj broj...

O: Da, barem.

P: L: Dobro, želimo pitati u vezi tog Donestra, imenovanog u knjizi Imbrogno book.

O: Simbolički svećenik. Također je i Solarion.

P: Koji je izvor tog kontakta kojeg je ostvario Dean Fagerstrom?

O: Izvor je djelomično 5. denzitet, djelomično 4. denzitet.

P: Da li on stvarno kanalizira Franz Liszt-a?

O: Ne. Mentalni otisak iz hiperprostora.

P: Što je bio taj uređaj koji je došao u njegovu sobu i koji je lebdio pred njegovim licem i radio zvuk?

O: Uređaj koji utiskuje, iz 4. denziteta.

P: Što je on utiskivao?

O: Znanje.

P: Pa, željela bih čuti Franz Liszt-a! Zašto mi nemamo nešto poput toga?

O: Vi niste shvatili izbor prirode interakcije sa OPS-ima 4. denziteta! Ukoliko naravno, ne shvaćate hrčke, cvrkutajuće male ptice u kavezima i slatke, tužne, ovisne pseće "prijatelje" kako su izabrali svoju interakciju sa vama!

P: Dakle, vi uspoređujete Mr. Dean Fagerstrom-a sa hrčkom, pticom ili psom?

O: Zašto ne? To je ista stvar.

P: I on izgleda da je vrlo poslušan! T: dakle, oni ga samo povlače i druge ljude oko njega - kroz njega.

O: Da.

P: L: Dajte psićima keks! T: Dakle, gdje je moj keks?

O: Pitaj za keks i mogao bi dobiti umjesto njega elektrostatsko spajanje u mozgu.

P: L: Možda je to ono što čini keks? Da li je to naznaka?

O: Ne.

P: Pa, pokušala sam. U rdu, drugu stvar koju je Imbrogno zapisao jest ta da su oni iscrtali NLO viđenja u ovom području i ono što su uvidjeli je to da su se ona dešavala na tim područjima opet i opet. Dakle, momak izađe van i istražuje mjesta i pronalazi, mnogo ćešće, to stojeće kamenje ili kamene komore koje su bile povezane za drevne Kelte. Sad, to veže moje istraživanje sa praćenjem krvnih linija. Dana je napomena da plesanje može napuniti kamenje. Ali, neke od tih komora su ponekad toliko male. Moja ideja je ta da su to vrata.

O: U redu.

P: Pa, bila je čitava serija NLO viđenja tih letjelica u obliku crnih bumeranga. Da li je to kamenje oznaka vrata između denziteta?

O: Prozori.

P: Da li se ti prozori otvaraju i zatvaraju proizvoljno?

O: Električna oluja.

P: Mogu li se oni otvoriti i zatvoriti pomoću namjernih, stvorenih faktora?

O: Da.

P: Koja je veza između Kelta i tih crnih letećih bumeranga?

O: Nikakva.

P: Zašto su onda Kelti ti koji su, izgleda, digli to kamenje, a kamenje i komore izgleda da su povezani sa crnim bumeranzima?

O: Ako ste sagradili kuću i onda netko dođe i instalira utičnicu s 220 V u njoj, kakvu vezu to ima sa strojem za sušenje rublja?

P: T: Dvije različite stvari. Ti si sagradila kuću, netko je poslije došao i instalirao poboljšanje i koristi ga u neke druge svrhe.

O: Kristali drže prozore denziteta i dimenzija otvorenima s "vremena na vrijeme" i zato čine zaboravljeno prilično očitim.

P: L: Da li je letjelica uvijek tamo, a kristalna struktura kamena uzrokuje otvaranje prozora i učini ih vidljivima?

O: Ako izvjesni faktori olakšavaju...

P: U redu, želim pitati u vezi Dan Winter-a. Njegovo pisanje je toliko nepismeno da je nerazumljivo kako on to može rješavati. A: On daje lekcije "tajne geometrije". L: Da li će biti od koristi susret s tim momkom?

O: Sve lekcije su korisne.

P: Ne volim taj prizvuk!

O: U redu, a sada, laku noć.