Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-07-11


11.07.1998.     F., Ark, Laura, TR i JR


P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: I koga imamo večeras sa nama.

O: Sigurri.

P: I kroz kud prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: (L) Željela bi komentarisati činjenicu da je danas 7/11.

O: Da.

P: (L) Da li neke određene energije struje okolo na današnji dan?

O: Samo energije koje uvijek „struje“.

P: (A) Želim da nastavim sa pitanjima iz prošle seanse. Kao prvo, o ovoj pratećoj zvijezdi. Gdje je sad; u kojem dijelu Zodijaka?

O: Sazviježđe Vage.

P: (A) Gdje je periodična grupa kometa?

O: Nije vidljiva. Približava se u „raspršenom uzorku“ što znači da su jedan ili dva člana već mogli spojiti krug.

P: (A) Rečeno nam je da će izgledati kao jedan čvrst predmet.

O: Da, ali neće biti nužno samo jedne grupe. Pokazaće se prvo u regionu Magellanskih Oblaka.

P: (A) Onda, imamo ideju. Sledeće pitanje se odnosi na tu prateću zvijezdu; rečeno nam je da je njena masa manja nego masa našeg Sunca, možemo li saznati koliko manja?

O: 56% mase Sunca.

P: (A) Dobro, ako je to zaista tako, onda kada zaista počne da se približava solarnom sistemu, i da rotiraju u tandemu, to znači da Sunce zaista počinje da osjeća svoju gravitaciju, i zbog toga, solarni sistem će početi da se kreće u odnosu prema drugim zvijezdama, tako će se sva sazviježđa zamijeniti, da li je to tačno?

O: Više kao blagi efekat „klaćenja“.

P: (L) Da li će to biti primjetno nama ovdje, nama na Zemlji?

O: Samo kroz mjerenja.

P: (T) Bilo je dosta izvještaja u pogledu zadnjih mjerenja velike solarne aktivnosti, solarne svjetlosti, solarnih vjetrova itd. Na površini sunca mnogo toga se odigrava. Poslednje što sam čuo, je da je jedan od dva prateća sunčeva satelita, nestao. Da li je ovo efekat od samog Sunca, ili je to efekat približavanja smeđeg patuljka?

O: Sunca.

P: (T) Kako se smeđi patuljak približava, da li će to intezivirati aktivnost solarne svjetlosti?

O: Efekat na fizičkoj orjentaciji Sunca od periodičnog prolaza njegovih pratilaca je da polagana pljosnatost sfere. Ovo se vraća na njegov orginalni sferni oblik sa udaljavanjem.

P: (L) Da li će ta pljosnatost sfere Sunca imati neke primijećene efekte u pojmu povećanja, ubrzanja, ili povećanja radijacije od Sunca?

O: Ne.

P: (T) Solarni bljesak ili nešto tako?

O: Ne.

P: (T) Znači neće biti nekih osjetnih efekata na planet od toga bez obzira koliko daleko Sunce ode?

O: Sunčeva gravitacija se povećava, i to ometa svjetlost.

P: (T) Ometanje svjetlosti je dobro. (L) Ne baš neophodno. Solarni minimumi su bili periodi ledenog doba. (T) Jedan od skorašnjih krugova u žitu ove godine pokazuje ono šta interpretatori krugova u žitu kažu o tome, da je to odraz Sunca sa velikom količinom solarne svjetlosti koja dolazi odatle. To bi trebalo biti upozorenje nama da je površina Sunca postala nestabilna...

O: Svi su događaji povezani.

P: (A) Dobro, željela bih znati koje druge vrste efekata sem gravitacije možemo očekivati od bliskog prolaza ove zvijezde? Neke određene elektro-magnetne, gama radijacije, ili šta da tražimo? U kojem dijelu spektruma?

O: Radijacija se emituje od onih kosmičkih tijela koji su radioaktivni.

P: (L) Da li vi govorite da smeđa zvijezda nije radioaktivna?

O: Da.

P: (L) Ako ne zrači, šta onda radi?

O: Njeno radioaktivno polje je strogo ograničeno od kako je „plamen“ nestao prije mnogo godina. Ona ne daje svjetlost.

P: (J) To je smeđa zvijezda. (T) Jedan ili dva koraka od postanka crne rupe koja kolapsira u sebe. (L) Onda, to zvuči prijateljski, naročito poslije gledanja "Event Horizon" prošle noći!

O: Ne. Crne rupe se formiraju samo od zvijezda prvostepenih magnituda.

P: (A) Rečeno nam je da će doći do promjena magnetnih polja Zemlje. Da li to znači da će se magnetni polovi zamijeniti?

O: Da.

P: (A) U vezi te zamjene polova, da li će to biti potpuno okretanje polova?

O: Da.

P: (A) Šta će se desiti unutar Zemlje što bi moglo izazvati tu promjenu magnetnih polova?

O: To će biti izazvano remećenjem mineralnog sadržaja supstrata stijena, uzrokovanih od strane interakcija Zemlje i spoljnih sila?

P: (L) Kojih specifičnih vanjskih sila?

O: To smo već raspravili.

P: (L) Šta će biti specifični mehanizam tih remećenja? Možete li opisati za nas korake o tome kako će se desiti i odvijati ta razmjena polova?

O: Zamjena polova je u svakom slučaju ciklična, ti događaji uglavnom služe kao prekidač mehanizma.

P: (L) Dozvolite da vas pitam ovako: postoji li tu neki naboj koji se stvara u mineralnim supstratima što zahtijeva ispražnjenje naboja, ili to postaje pokrenuto do tačke u kojoj se dešava ispražnjenje naboja i onda se zamjenjuju mjesta? Da li je to ono o čemu govorimo u smislu mehanizma?

O: Ispitajte šta je potrebno da se magnetizuje metal. Pitajte Arkadiusa.

P: (A) Šta je potrebno da se magnetizuje metal? Treba da uskladi vrtenje atoma što znači da treba da se udari metal ili treba da približi magnetnom polju. (T) Udaranje kao u žarenju, ... grijući i udarajući metal ili stijenu izaziva da se kristalinska struktura raspadne, tako da metal postane povodjiv. Onda svaki put kada je ugrijan, reformira se sve dok se opet ne ohladi. (L) Da li je to ono o čemu govorimo ovdje?

O: Približno.

P: (A) Netko može takođe imati spoljno magnetno polje da ga približi metalu. Ali, odakle će doći?

O: Pogodite.

P: (L) Val?

O: Sve je međusobno povezano.

P: (T) Sad, ovo je samo misao: odakle bi takvo spoljno magnetno polje dovoljno snažno da uradi nešto slično ovome došlo? Na Zemlji, ako ste pre-napunili i opteretili jonosferu, vi kreirate jedno veoma intenzivno magnetno polje. To je ono što jonosfera u osnovi i jeste. To je ono što je HAARP grupa programa ustvari jest. To je ono o čemu je Tesla govorio – jonosfera – tamo se nalaze velika punjenja. (L) Da li je HAARP projekat uključen ovdje?

O: Ne.

P: (T) Oni se majmunišu okolo sa tim stvarima. (L) Da li ljudi koji su zaduženi za HAARP projekat znaju za sve ovo i da li oni konstruišu taj HAARP da iskoriste tu energiju na neki način?

O: Oni koji znaju su u fondaciji.

P: (T) Da zaštite nas?

O: HAARP je za kontrolu uma. Uložene su nade da on može biti uspješan i u četvrtom denzitetu takođe!

P: Pa, ako su ti ljudi svjesni da se ta vrsta stvari može desiti ... nije važno. (A) Nama je rečeno da ta magnetna remećenja su blisko povezana sa granicom prelamanja dimenzija i denziteta, i vi ste nas pitali „šta je korijen prelamanja“ i to je realnost. Međutim, područje ( realm op.prev.) ima m na svom kraju. Da li to ima neke veze sa magnetizmom?

O: Granica prelamanja je kada se realnost poklopi za sve.

P: (A) Da, ali zašto je ta smjena realnosti povezana sa magnetnim poljem smetnji? Šta je veza?

O: Vaša fiziologija i vaša eterična orjentacija su obje čvrsto povezane u magnetno stanje vašeg okruženja.

P: (L) Dobro, ranije ste rekli da će se magnetna polja promjeniti...

O: Magnetni polovi će se promjeniti.

P: (L) Dobro, šta će se desiti sa magnetnim poljima. Da li će se promijeniti na neki način. Da li će se povećati, smanjiti... da li je to da bi se povećao stepen nečega drugog nego pravca – pojačanje? (T) Da li će se nešto promijeniti u jačini polja?

O: Dozvolite nam da ilustrujemo: sad: Zemlja. [Krug je nacrtan sa radioaktivnim šiljcima oko čitave površine.] Zemlja poslije: [Krug je nacrtan sa duplim radioaktivnim šiljcima s tim da se oni na polovima duži od ostalih.]

P: (T) Znači, isto je, osim što je veće?

O: Približno.

P: (T) Da li vi indicirate da će magnetna polja biti snažnija?

O: Opsežnija i veća.

P: (L) Šta je križ u sredini?

O: Referencna točka koordinatnog sistema. Vi ste netačno dodali kružnicu sa strane. Linije magnetnog polja kruženja bi trebale biti prikazane dužim na polovima. „Vizir“ u ilustraciji su zapravo samo reference za smjer.

P: (T) Da li to znači da će biti i snažnije?

O: Veće i opsežnije.

P: (A) Ljudi rade u blizini snažnih magneta ili čak i mnogo snažnijim nego što je zemljino magnetno polje, a još ništa im se nije desilo koliko vidimo.

O: Nije istina. Hemija tijela je izmijenjena. Nije dugog vijeka, ili trajne izloženosti.

P: (L) Znači, očigledno duže stajanje i stalno izlaganje ipak čine veliku razliku. Želim da pitam o Dan Winter web stranici. On koristi mnogo ključnih riječi koje su nama veoma poznate. Njegova čitava stranica je posvećena piramidama, zlatnom raciju, geomagnetskoj mreži, geometriji, pčelama, krvnim linijama itd. Pitanje je: sve što se dešava, ja smatram da se dešava iz svrhe. Koja je svrha biti upućen na tu stranicu? Da li su to sve njegove gluposti, ili je on to kanalisao?

O: Izvlačenje odlomaka.

P: (L) On je izvlačio svoje stvari?

O: Da.

P: (L) Mi bi trebalo da izvlačimo odatle značajne informacije?

O: Da.

P: (L) Pa, čine se da se on zaista zakačio za tog Drunvalo Melchizedeka...

O: Ne. Nije dobro.

P: (L) Drunvalo nije dobar?

O: Da.

P: (L) Pa, to sam već shvatio. Znači, taj Dan Winter se nije zaista zakačio za tog Drunvala, zar ne?

O: Neki su dobri, neki nisu.

P: (A) Sad, vi kažete da ta smeđa zvijezda i grupa kometa dolaze u naš solarni sistem u isto vrijeme, i vi ste rekli da su to različiti događaji, ali da su povezani. Onda, koja je povezanost, ako nije u pitanju isto vrijeme, dajte drugu povezanost između ta dva fenomena?

O: Zamislite grafikon bioritma.

P: (A) Koji je vremenski period zamjene polova?

O: Sto hiljada godina grubo.

P: (A) Sad, o povezanosti između fenomena fizičke katastrofe koji će se desiti i psičkih promjena povezanih sa granicom prelamanja denziteta. Šta ih izaziva i šta je efekat?

O: Jedna prethodi drugoj.

P: (L) Dobro, znači katastrofa se desi i onda se realnost mijenja u psičkom obliku?

O: Da.

P: (T) Da li je to približavanje granice prelamanja, ili je promjena u magnetnom polju... da li promjena polova i proširivanje magnetskih polja, da li će sve to da se desi prije prolaska granice prelamanja?

O: Presijecanje.

P: (L) Znači, u praktičnom obliku, moglo bi biti to, što mi posmatramo serija kataklizmi, katastrofa, „prečišćavanje“ Zemlje...

O: To je već počelo.

P: (L) Znači, to se već dešava. Samo će se ubrzati i intenzivirati. A ono što ćemo mi vidjeti je da se sve te stvari dešavaju. I, kao rezultat presjecanja tih različitih energija, ta granica prelamanja, ta promjena stvarnosti, ta promjena u magnetizmu zbog interakcije sa grupom kometa, sunčevim pratiocem, granicom prelamanja, itd., i to će onda imati neke efekte na ljude koji su ostali na planetu i koji će se onda promijeniti na neki način kao rezultat toga, da li je to tačno?

O: Vaša Biblija kaže da će biti mnoga ćudesa na Zemlji i na nebu u poslednjim danima.

P: (L) Dobro, taj period vremena nakon te granice prelamanja, da li je on uvodni potpunom kraju Zemlje i života na njoj?

O: Ne.

P: (L) Nakon što se sve to promijeni, ti ljudi koji su nastavili da budu na Zemlji će biti u novom okruženju, i to će biti skoro kao proces evolucije rastenja škrga za život u vodi, i neki ljudi će imati tu sposobnost a neki neće. Da li je to to? To će biti više postepeno u smislu individualne fizičke strukture i psihičkih struktura.

O: Ne.

P: (L) Biće iznenadno neočekivano, potpuna promjena? Kao paljenje prekidača i sve će biti drugačije?

O: Ključ je svjesnost i budnost.

P: (L) Da li će biti ljudi ...

O: Da.

P: (L) Niste mi dozvolili da završim moje pitanje?

O: Ali znali smo!

P: (L) Drugim riječima, biće ljudi koji jednostavno neće vidjeti šta se dešava?

O: Izgubljena jagnjad koja bleje u plemstvu.

P: (T) Oni to ne shvataju. Oni su izgubljene ovce. To ih upravo opisuje. (L) Zašto ste stavili taj smiješni prekoret u riječima?

O: Zašto ne?

P: (T) Sad, zar nam nisu rekli da kada se prelaz pojavi, oni koji se kreću prema četvrtom denzitetu će se kretat, a oni koji se ne kreću, neće. I to nije fizičko kretanje. Tako da mi zaista nećemo primijetiti razliku kada se zamijenimo jer je sve to ovdje. I oni, koji će se promijeniti, promjeniti se upravo tamo gdje stoje, i neće zaista primijetiti promjenu, i percepija tu nije tema, nego je svjesnost promjene, jer ćemo mi još uvijek biti fizički... da li sam pogodila negdje u pravom pravcu?

O: Varijabilnost fizičkog.

P: (L) Da li to ima neke veze sa promjenom DNK putem svjesnosti?

O: Obostrano.

P: (T) Znači, mi ćemo primijetiti da možemo kontrolisati više nego što smo mogli ranije u vezi naše okoline i naše fizičke strukture, ali ćemo i dalje raditi mnogo stvari koje smo uvijek radili. (A) Ja imam poslednje pitanje koje nije povezano. U narednim nedeljama mi ćemo vjerovatno imati posjetu od W B. Ima li nešto u čemu moramo biti oprezni kada on dođe?

O: Ne treba da budete previše otvoreni i poneseni.

P: (L) Trebali samo jednostavno da ga izvisimo (da ne održi sastanak)?

O: Ne.

P: (L) Znači, trebamo mu dat određen dan... možemo ga se odugovlačiti zauvijek...

O: Ne možete to odlagati dovijeka!

P: (T) On je čitao stranice? (L) Da, i ušao je u tu priču. (T) Da li je on razumio šta čita? (L) Da. (F) Možda čak i previše dobro ... ako je agent CIA.. (A) Ako je on agent, čiji je agent onda?

O: Mi nismo rekli da je on agent.

P: (L) Uri Geller nam je poslao e-mail u našoj mail listi preporučujući da ljudi posjete stranicu brata Blu za informacije o Aviary. Onda je rekao da je on lično znao i bio uključen u te „ptice“. U svakom slučaju, čitava stvar se odvija sa Vallee, i njegovim hvatanjem u laži dok je bio na mail listi. Da li oni pokušavaju da ga ubiju ili je on zaista loš momak?

O: Vallee se nije držao „programa“.

P: (L) Šta je taj program kojeg se Vallee trebao držati?

O: Vi to očigledno ne shvatate.

P: (L) Pa, on je proizveo tog svjedoka koji je navodno prebjegao u Filadelfiju, i Vallee je sakrio svoju reputaciju iza toga. Onda, neki drugi dečko je došao i razderao je Vallee-ja I proizveo je da Valee izgleda loše.

O: Na koncu konca: Philadelphia Experiment se zaista desio.

P: Onda kojeg programa se Vallee nije držao? Zašto je izveo tog svjedoka? Zašto je to uradio?

O: Loš uticaji.

P: (L) Kakav loš uticaj.

O: 33.

P: (J) 33. stepen.

O: To je dovoljno blizu.

P: (L) Onda možda je Konzorcijum otišao direktno do njega, pročitao mu akt o narušavanju mira i reda, i željeli su da iskoriste njegovu reputaciju da zasiju tu dezinformaciju, i on je odgovorio tako da je njegova reputacija sad pohabana i nemože biti iskorištena od njih? (T) Znači, oni su pokušali da ga kompromituju a on je uradio nešto što će pokazati očiglednim da je on bio kompromitovan.

O: Kompleksnije je.

P: (A) Želim da znam nešto o tom Uri Geller. Zašto on sada piše te stvari o Konzorcijumu?

O: Termin „Konzorcijum“ u ovom slučaju, je potekao od nas.

P: (L) Dobro, on govori o Aviary. Da li je Geller povezan sa tom grupom?

O: Ne.

P: (L) Da li pokušava da dobije publicitet?

O: Približno.

P: (L) Sad, smo ove prošle nedelje, u četvrtak, imali smo dva zemljotresa, jedan u Aleutians i jedan u Azorima. Da li je to povezano sa nadolazećim drhtanju?

O: Ne.

P: (T) Da li će se neke velike promjene na Zemlji desiti krajem ovog mjeseca ili početkom sledećeg?

O: ?

P: (L) Dobro, imala sam pitanje koje sam htjela postaviti: rekli ste da je Neandertalac odnesen sa Zemlje, i Kro-magnonski čovjek se odjednom pojavio. Da li je taj Kro-magnonski čovjek ustvari Kantekijanski čovjek?

O: Približno.

P: (L) Pa, oni su navodno postojali jedni uz druge na Zemlji neko vrijeme. Da li su se međusobno izmiješali ili vjenčavali?

O: Brakovima!

P: (L) Pa, vi znate šta ja mislim! Genetsko miješanje.

O: Možete li zamisliti Neandertalski brak?

P: (L) Da! Staro društvo i vuku se međusobno za kosu! (T) To je bio ritual... koje se predavao sa oca na sina zajedno sa društvom... (L) Dobro, vraćamo se na tvoju malu zabilješku o biti „iza viteštva“. Jednom ste spomenuli nešto o Kelly Green-a i ja sam to povezala Kelly sa Kali, i onda tu je Zeleni Vitez ( Green Knight). Kakva je veza između Zelenog Viteza i Kelly Green? Zašto zeleno?

O: Bolje tražite o tome dalje.

P: (L) Da, ali zašto zeleno? Zašto je povezano sa žadom? I zašto je kamen mudrosti prozvan u „kamen žada“? Zašto je žad bio smatran svetim od strane Kineza? I kakva je veza između Kineza i kamena mudrosti i tajni koje su transmitovane kroz Istok, Orion, i...

O: Dobro, to je sve narode! Laku noć...

P: (L) Ali ja sam tek počela! Laku noć!

------------

Preveo: Joshua