Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-06-20


20.06.1998.


P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: I koga imamo večeras sa nama.

O: Izaberite drugu ploču [Ouija ploča ima neravnine koje otežavaju pokretanje. Zamijenili smo je.]

P: U redu, nadam se da je to bolje.

O: Olorra.

P: I kroz kud prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: Prvo pitanje: u redu, ova knjiga, „Ključ“, od Cohane, koja govori o crtežima u stijenama u Hoggar području Sahare; postoji figura čovjeka na tim crtežima u stijenama okruženim drugim figurama ratnika; čovjek je nacrtan bez lica. Tamo gdje je trebalo biti njegovo lice, tamo su paralelne smedjkaste crne linije koje izgledaju kao dvije stvari, površina kreveta ili površina roštilja. Onda, kaže da „u Zapadnoj Indiji, i kroz Sjevernu Ameriku, Indijanci su imali, kao jedan od njihovih najvažnijeg životnog pribora uredjaj koji je služio i kao krevet i kao oprema za kuhanje. Indijanci su spremali svoje obroke na tom grilu gore na otvorenoj vatri, i onda kada bi se vatra počela gasiti i spuštati prema dole, oni bi se umotali u svoje pokrivače i spavali na grilu iznad žari. Nomadskim ljudima, taj objekat je bio sveobuhvatni centar njihovog života. Na toj spravi, oni nisu samo kuhali i spavali, nego takođe dobijali i djecu. Iz tog jednostavnog izuma proizašlo je ono što mi danas zovemo roštilj.“ U svakom slučaju, misao koja mi je došla dok sam čitala ovo bila je ideja o magnetitu u mozgu i predstavljanje pomračenih barova preko lica te božanske figure je možda predstavljalo simbol magnetita gvožđa i neku vrstu prolaska energije koja se dešavala u glavi. Možete li dati komentar na ovo?

O: Molimo vas da budete određeniji, ako možete.

P: Onda, da li tamne linije predstavljaju a) gvožđe ili b) magnetit gvožđa?

O: Rijetko su odgovori tako brzo dostižni kao u „Ključ“ knjizi.

P: Imate pravo! Zaslijepilo me je! Znači, drugim riječima, odgovor je bio približan opisu roštilja?

O: Interesantno je da su trebali spomenuti „roštilj“, kao liniju opisivanja koja bi mnogo bolje objasnila efekat „grila“ nakon što je lice jednom bilo pritisnuto na to, dok vatra gori ispod toga!

P: Šta bi bio izvor takvoj vatri? Priroda vatre?

O: Šetači po vatri bi vam mogli to objasniti.

P: Kakva je priroda grila? Da li je to neki spoljašni gvozdeni predmet, ili neki unutrašnji efekat gvožđa?

O: Oboje.

P: Zašto bi to bilo predstavljeno kao tamne linije preko lica?

O: Kada je jedan posramnjen, on nije više viđen, samo vidi...

P: Da li vi govorite da je to predstavljanje toga da neko skriva svoje lice u stidu?

O: Više kao da jest sakriven.

P: Šta je ta figura boga predstavljala time da imala te linije nacrtane preko lica?

O: Figura predstavlja kolektivno više nego individualno.

P: Znači, to je bio više kolektivni nego individualni Bog... (C) Kako znaš da je to bio Bog. (L) Zato što je bio... ustvari, ne znamo. Pomislila sam to jednostavno zbog njegove ogromne veličine. Da li je on bio jedan od Nefilima?

O: Kada se dođe do Nefilima, sve tačke upućuju na objedinjenu legendu.

P: Da li je ta figura možda bila Bog plodnosti Hoggar regiona?

O: Bolje proučite više materijala vezanog za Mediteransku oblast, naročito za Maltu.

P: Dobro, to je bar treći put kako ste spomenuli Maltu. Potražiću nešto o Malti. Sad, primijetio sam u svom ovom čitanju da su određeni datumi ponavljani nekoliko puta povezani sa određenim subjektima kao znakovi ili obilježje... i da su ti datumi u vezi sa određenim ritualima, sa određenom grupama, tajnim društvima, različitim drevnim stvarima – ponavljajući se opet i opet iznova. Naprimjer: januar 17.. To je kao neka vrsta veoma važnog dana. Ono što ja želim da znam je, postoji li neka ponavljajuća relacija između tih datuma i određenog razmjenjivanja energija između denziteta? Da li su ti datumi indikativi nekog ciklusa razmjene između denziteta, ili datumi kada ciklus kreira situaciju u kojoj portali budu mnogo lakše otvoreni?

O: Datumi omogućavaju samo oznake.

P: Da li su oni oznaka za davanje signala drugim ljudima o njihovoj važnosti?

O: Da vi niste imali „datume“, da li bi se sjećali bilo čega?

P: Pa, pretpostavljam da nebi. Dobro, čega bi se mi navodno trebali sjetiti iz tog datuma 17. januara. Očigledno ovo je neka duboka memorija ili pamćenje nekog ekstremno važnog događaja.

O: Konsultujte Maje.

P: (C) Oni su imali ciklus od 52 godine. Pitam se šta je bio januar 17. (L) Još nešto o januaru 17.?

O: Takodjer 365 dana ciklusa.

P: Da, oni su imali nekoliko ciklusa. (C) Da li je to bio početak ciklusa?

O: Mjerenje šta se desilo i kada.

P: Šta se desilo 17. januara?

O: Konsultujte Maje.

P: Ali 17. januar se ponavlja periodično u alhemičarskim tekstovima.

O: I možete vidjeti povezanost. Zašto pretpostavljate da su alhemisti znali za tajne donešene „na tablu“ od strane Maja/Egipćana?

P: Oni su konstruisali neku vrstu matematičke table i to se uklapa među tu tablu, da li je to to? Da li zato otkriva tajnu?

O: To je početak.

P: Znači, postoji „tabla“ uključena..... u redu, sad: već dugo vremena sam bio zainteresovan i znatiželjan o razlozima za nošenje konopaca oko struka, nasuprot kože, to je simbol mnogih tajnih društava. Šta je značenje konopca oko struka?

O: Balans.

P: Kako može konopac simbolizovati balans?

O: Magnetsko polje tijela.

P: Nevidim kako je to povezano sa nošenjem konopca oko struka? Da li vi govorite da to balansira magnetno polje tijela, ili bi to trebalo da govori nešto drugo?

O: Simbolizam.

P: Mora biti nešto još o tom konopcu oko struka... to je bila neka velika simbolička stvar i povezana je sa nošenjem Masonske kecelje... (C) Možda je simbol većeg dijela odjeće? (L) Neki komentar?

O: Nema potrebe ni za jednim.

P: U redu. [Kasnija bilješka: ono što mi je palo napamet dok sam proučavala ovaj materijal čitajući ga ponovo da je to hermetičko načelo „kako gore, tako i dole, i konopac simbolizuje tu podjelu između iznad i ispod u fizičkom smislu. To je onda dalo smisao Kineskoj alhemičarskoj figuri „tri kotla“, i praksi Tantre gdje je seksualna energija konzervirana sve dok ne preteče u srednji kotao, nastavljajuća konzervacija bi izazvala preplavljivanje „gornjeg kotla“ ili svjesnosti.] Postoji druga stvar: pet – preklapanja lanaca. Postoji veoma poznata figura Maja civilizacije koja predstavlja mladića koji je svezan. Oni to zovu „svezana svinja“. Osoba je svezana sa stopalima i šakama svezanim zajedno a onda i za glavu. Pet dijelova tijela je svezano zajedno. To je viđeno kao ritualna aktivnost ili simbol iste. Šta to može ustvari značiti? Masoni su imali podsjećanje na ovo sa užetom svezanim oko vrata.

O: Treba da istražite Masonske rituale.

P: Jesam. I to je ono o čemu govorim. Sve što mogu da vidim je da oni reaktiviraju „otvaranje usta“ ceremonije tekstova piramide. Zašto nisu uspostavili konekciju? Kada je jasno šta su radili.

O: Ko je?

P: Masoni, kada prođu kroz svoju inicijaciju. Čitala sam prepise rituala, i ovo je ovo ono kroz što oni prolaze. Da li je to re-oponašanje porobljavanja i klanja Hirama? Ne, to nema smisla... Ima li nešto drugo što želite reći o tome?

O: Mi smo već komentarisali o potrebi da dalje istražujete Masonske rituale.

P: Rečeno je u ovoj knjizi „Sveta Krv, Sveti Gral“ koja, među pronalascima koji su vraćeni od Templara u vrijeme njihovog hapšenja bila je ženska lobanja dekorisana sa zlatom ili srebrom sa znakom na njoj koji kaže „Caput LVIII m“ koja je mogla ili biti 58m ili, ako m znači 1000, onda bi 58 bilo pojedinačno ostavljajući 942, i bi moglo biti 58 i simbol Djevice. Od ove tri ideje koja je tačna?

O: 942.

P: S čim je 942 povezano?

O: Koristite numerološke podatke za prijedloge ovdje.

P: Pa, to ostavlja 6. Prema čemu nas vodi broj 6?

O: U kružnom ciklusu pokazuje nam grupe dvojki i trojki.

P: U kružnom ciklusu?

O: 2 x 3, 3 x 2.

P: Nešto više o toj lobanji?

O: Šta Kaput simbolizuje ili označava?

P: Pa, glavu, ili završetak? Kraj nečega. Kome je lobanja pripadala? Pretpostavljalo se da je bila neka vrsta svetice ili mučenice.

O: Vidi Laura, ti si na pravoj stazi, ali ti naginješ izletima u stranu.

P: Znači, to nije dovoljno važno da bi brinuli o tome. Dobro, u januaru 1244, približno tri mjeseca prije pada utvrđenja Montsegura, dvojica fratara su pobjegla. Prema tradiciji, većina Katarskog blaga otišla je s njima – to je, zlato, srebro itd. Navodno odnešeno je u pećinu u planinama a onda u dvorac tvrđavu. Nakon ovoga, blago je nestalo i nikada se ponovo o njemu ništa nije čulo. U martu, tri mjeseca kasnije, Montesgur je kapitulirao sa manje od 400 branilaca koje mu je ostalo. Njegovi branioci su zahtijevali dvije nedelje primirja. Sad, ti momci su divljali okolo i klali jedni druge, a dozvoeljno im je dvije nedelje primirja! To je prilično zapanjujuće! Oni su željeli da razmotre uslove predaje. Uslovi su bili ti da svi muškarci koji su se borili će morati da prime puno oproštenje za ratne zločine. Biće im dozvoljeno da ponesu sa sobom svu svoju prtljagu, darove, i novac koji su primili od svojih namještenika. Fratari su trebali biti velikodušni u dijeljenju ako bi se odrekli svojih vjerovanja i priznali svoje grijehe pred inkvizicijom. Onda bi bili slobodni, i bila bi im azdana samo laka pokora. To je bilo potpuno van držanja koraka sa svim onim što je inkvizicija predstavljala. U svakom slučaju, oni su zatražili dvije nedelje da razmotre uslove. Nasuprot tome, ponudili su taoce. Onda, 15. marta, primirje je isteklo. Naredni dan, dvije stotine fratara je izvučeno van i spaljeno. Nije bilo vremena za podizanje individualnih stubova, tu su svi spaljeni zajedno na drvenoj pozornici od stabala u podnožju planine. Niko nije preživio. U noći 16. marta kaže se da je četvorica muškaraca, praćenih čuvarima, pobjegla spuštajući se strmom zapadnom stranom planine, spuštajući se užadima. Prema tradiciji, ti su muškarci nosili „pravo“ blago Katara. Zašto nije prokrijumčareno van sa velikom količinom blaga tri mjeseca ranije? Zašto je to ostalo u tvrđavi do poslednjeg trenutka? Za koga je bila ta odgoda? Zašto je taj predmet ili predmeti ostao tamo sve do određenog datuma koji se poklopio sa proljetnim ekvinoksom? To je poznato kao neka vrsta festivala koji je održavan 14. marta, dan prije nego što je primirje isteklo. Navodno, ta ceremonija je morala biti održana 14. marta. Iz izvještaja, ta ceremonija ili festival je bio veoma impresivan zbog nekih unajmljenih trgovaca tekstila, koji su se prkoseći neminovnoj smrti, preobratili u Katarsku vjeru u to vrijeme. Da li je moglo šta god da je prokrijumčareno van, biti neophodno za ceremoniju održanu 14. marta? Da li je bilo neophodno za njih da ostave nešto u svom posjedu dok određeni period vremena ne prođe?

O: Ako ste razumjeli ciklus, i kao najvažnije, sile koje su ih vodile, onda biste dosad već odgovorili na to.

P: Pa, zato i pitam. Znači, očigledno su ti Katari ipak imali nešto...

O: Ponekad, vaša pitanja su prosto za potvrdu vaših sopstvenih predosjećanja.

P: Pa, potvdrite nam to!

O: Za rast i napredovanje, čovjek mora naučiti da dozvoli odgovor da odstoji.

P: Šta je bilo glavno obožavanje od Templara koje je navodno zvano „Bafomet“.

O: Vidovnjak od prolaza.

P: Šta to znači?

O: Zapamtite, tajne Vitezova Templara su čuvane u pećinama vođene vječno gorećim lampama.

P: Dobro, sledeće pitanje, da li je taj Ofijukus, držač zmija, isto ono što ste vi nazvali „držač od Trenta“?

O: Približno.

P: Pretpostavljam da ću morati da to jednostavno prihvatim kao i djelimičan odgovor – zašto se smaram? Dobro, dozvolite da vas upitam ovo, ti momci koji su pretraživali to u vezi Svete Krvne Linije su na neki način fokusirali svu pažnju na određenu liniju, naročito na Isusovu liniju od koje navodno vode Merovingian kraljevi... Taj momak, Pijer Plantard, je čini se manje ili više kreirao genealogiju sa svojim sopstvenim vrednovanjima... slično opisivanju x sa vrijednostima od y i y sa vriejdnostima od x. Sad, da li je taj Pijer Plantard iskonski nositelj krvne linije koju istražujemo?

O: Djelimično.

P: Onda, to me navodi na mišljenje da je važna stvar koju mi tražimo je približavanje krvnih linija ... te linije su simbolizovane božijom figurom, Odinovom djecom, i ono za čim mi tragamo je mjesto gdje se te linije približuju?

O: Da.

P: Onda, koje karakteristike jedna individua koja je produkt tog približavanja ( mješanja) može imati?

O: Blijedu put i rupicu na bradi.

P: Pa, Ark i F**** obojica imaju izbačenu bradu, ali C**** i ja nemamo! Da li to znači...

O: Mi ne govorimo da su svi sa tim obilježjima iz te krvne linije!

P: Znači, možete imati tu krvnu liniju i izgledati mnogo drugačije?

O: Da.

P: Koliko je ljudi na planetu nastavilo tu „pomiješanu“ krvnu liniju?

O: 7367. Papirnati zmajevi su korišteni za međukomunikaciju između članova krvne linije.

P: Zmajevi?! Kakve veze imaju papirnati zmajevi sa ovim? Šta do... vi momci ćete me izluditi! Da li mislite na zmajeve od papira i žice ili zmajeve kao što je ptica (soko)?

O: Da, papir i žica.

P: (C) Slično dimnim signalima? (L) Onda, kako je leteći zmaj... (C) Možda, ako ima određeni simbol na sebi...

O: I oblik.

P: Koji je to oblik?

O: Ne, ne sad.

P: (C) Onda, možda oblik rupice na bradi? [Smijeh] (L) Svijetla put, rupica na bradi... (C) Da, i kako su komunicirali po kiši? (L) Da, i po noći? Da li su ih stavljali na vatru? Zmajeve. To je očigledno nešto što... (C) To implicira da takvi ljudi znaju da imaju tu krvnu liniju i u kontaktu su jedni s drugim? (L) Ili, je nešto za budućnost kada se oni iz te krvne linije probude?

O: Da.

P: Sve? Ili samo poslednji dio?

O: Ovo zadnje.

P: Znači, trebamo da pustimo zmaja da leti... (C) sa određenim oblikom i simbolom...

O: Istražite to.

P: (C) Japanci puštaju leteće zmajeve... i ima mnogo ljudi koji vješaju zastave na svoje kuće stalno...

O: Želite otkrivanje? Pripremite se za lov na „blago“.

P: Mnogo vam hvala!

O: Ta potraga te osnažuje Laura.

P: Da. (A) Kada sam počela pronalaziti stvari koje su povezane, imala sam nešto kao male energetske eksplozije u mozgu... (A) Ja ne razumijem te zmajeve. Oni ne lete sami, na žici su. Ne možete ih vidjeti sa velike udaljenosti... samo sa par milja... kakav je smisao komuniciranja ovim putem sa nekim ko je samo par milja udaljen?

O: Zmajevi mogu biti pušteni, ili ostavljeni, takođe?

P: (A) Kada pustite zmaja, padne dole! Onda, možda bi trebalo da sačekamo i vidimo gdje taj zaključak ide prije nego što zaglavimo na tehničkim aspektima. Možda je samo neka vrsta obilježja... mi neznamo da li se to povezuje doslovce sa zmajem, ili sa nagovještajem zmaja, nacrtanog zmaja... izrezbarenog... nešto će se pojaviti što će to povezati, sigurna sam. Uvijek se pojavi. [Diskusija se završava komentarima o simbolu lobanje i ukrštenih kostiju.] Ima li nešto o lobanji i psihološkom procesu koji se odvija oko lobanje, i butnoj kosti i fiziološkom procesu koji se odvija unutar duge kosti, koji su nekako povezani?

O: Sa čim?

P: Jedna sa drugom. Zašto ta sveprisutnost prestavljanja ukrštenih butnih kostiju sa lobanjom je toliko interesantna? Kakva je njihova veza jedna s drugim?

O: Nije smisao grupiranja.

P: (C) Onda, ako imate misao i želite da pokrenete tu misao, butna kost predstavlja kretanje... znači, ako želite da raširite misao... vidjeli neki cilj kojem idem sa ovim? (L) Da, i postoje neki slučajevi za tu ideju. Naprimjer, riječ „dobro“, i wells se u konstantnom ponavljajućem ritmu pojavljuje u tom simbolizmu... to je povezano sa IndoEvropskom riječju i znači „okretanje ili kretanje“, što simbolizuje dolazak u bitisanje, život. Zatim tu je i električna sila Zevsa koji predstavlja zemaljske bogove... da li je to u bilo kakvom smislu povezano sa butnom kosti?

O: Suviše ste odmakli.

P: Da li ta butna kost predstavlja krvnu liniju pošto je velika većina u koštanoj srži što proizvodi krvne ćelije u butnim kostima?

O: Predlažem vam da ostavite taj aspekt za kasnije. Treba vam više dijelova da se uklope. A sad moramo ići... zbogom.

--------

Preveo: Joshua