Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-06-13


13.06.1998.P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Verriah.

P: I kroz kud prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: Kao prvo, seansa od 11/11/95, pitanje je postavljeno – vi ste govorili o vezi između Blizanaca i Vodolija, u jedanaestoj i trećoj kući Zodijaka – i napravila sam primjedbe da bi 33 moglo predstavljati... dajući mi ideju... i vi ste odgovorili „Meduza 11“. Ja slobodno pretpostavljam da je to vaš odgovor, Meduza 11 je bila na pitanje šta 33 predstavlja. Znači, Meduza 11 je odgovor?

O: 1/3 od 33.

P: Meduza je 11 od 33. To znači da je tamo bilo 22 od 33 koji su predstavljani od nečeg drugog, da li je tako?

O: Ako to želite shvatiti tako.

P: Onda je moje opažanje pogrešno?

O: Izabrana staza je plodonosna, ali ne pretpostavljajte da ste stigli do krajnje stanice.

P: Pa, Meduza 11 je 1/3 od 33, šta su druge dvije trećine. (A) Ja vjerujem, u to generalno, da će oni pokušati da te izuzmu iz te ideje o 33. Oni nikad, od strane njih samih – nisam sigurnan da je 33 ispravno...

O: 33 je ispravno, ali ono što znači je kompleksno i fluidno u svojoj prirodi.

P: Ta ideja o Meduzi, kako sam skoro naučio, je dio triade ženske figure. I u toj triadi, druge dvije ženske figure su Kasiopea i Andromeda, ili Kasiopena i Danaja. Neznam koju stranu da izaberem.

O: Izaberi onu koja odgovara.

P: Mislim da Danaja i Kaseopea mogu biti isti entitet u mitskom smislu...

O: Ko govori za Andromedu?

P: Kasiopaea... ili Perzej? Kako to mislite ko „govori“ za nju?

O: Ako niste znali, trebate više dijelova prije nego počnete napredovati. Vidite, pitajte profesora matematike šta se desi ako student odbije da nastavi napredovanje u učenju? Ali zašto?

P: Jer, ako padnete iza, nedostaje vam dio i nikada nećete uhvatiti nastavak jer drugi dijelovi ne odgovaraju, tako da morate naći dio koji odgovara.

O: Da li je to tačno Arkadius?

P: (A) Ono što se desi je da oni jednostavno prestanu shvatati šta dolazi sledeće. (L) Dobro, priča kaže da je Perzej ubio Meduzu i da je na svom povratku došao u Etiopiju. Vidio je da je lijepa djevojka data na proždravanje užasnom morskom zmijskom čudovištu, i njeno ime je bilo Andromeda. Ona je bila kćer luckaste, tašte žene zvane Kasiopea. Razmetala je se svojom ljepotom i govorila da je ljepša nego kćerke Boga mora. Kazna za Kaseopeinu aroganciju nije pogodila nju, nego njenu kćer Andromedu. Etiopljani su bili proždrani u velikom broju od strane zmijskog čudovišta – zvuči pomalo kao ono što Lizardi rade danas – i učeći iz proročanstva da mogu biti oslobođeni zvijeri samo ako Andromeda bude ponuđena kao žrtva – prisiljeni Cefus, njen otac, ponudio je. Tako ju je njena majka bacila u tu čorbu, a njen otac ju je ostavio da se kuha u njoj. U svakom slučaju, Perzej je stigao i djevojka je bila u okovima na stijeni čekajući čudovište. On ju je ugledao i istog trenutka se zaljubio. Tako je čekao pored nje sve dok velika zmija nije izašla i on joj je otkinuo glavu. Otplovili su zajedno i živjeli sretno do kraja života. Zato, ko govori za Andromedu, njena majka i otac, da li je to što mislite?

O: To je početak.

P: Dobro, koji je smisao toga ko govori za Andromedu? I kakve veze to ima sa 1/3 od 33?

O: Vi ćete potražiti prije ili kasnije „umrežiti“ rezultate.

P: Dobro, jedna interesantna stvar koju smo upravo otkrili je da su Hyakatuke i Halejeva kometa obje prošle korz oči Meduze, zvijezdu Algol, 11. aprila u tačnom razmaku od jedne godine. Kakvo je značenje ovoga?

O: Morate zapamtiti mozaik, matricu... kada ste vi na rubu kvantnih promjena ili otkrića, stvarnost počinje da otkriva njihovu savršenu četvrtastu prirodu.

P: Da li je to jedina stvar koju želite da kažete o ukrštanju kometa ispred očiju Meduze?

O: Zar ne možete zamisliti svu realnost kao izvijajuće i klateće putovanje kroz transparentno, talasajući matrični mozaik?

P: Da li imate nešto drugo da kažete u vezi Andromede? (Veoma je vruće ovdje) Dobro, Meduza 11. Znači to je bilo 11 od 33, i ja pretpostavljam da vi ne govorite da je bilo 11 glava, nego da je Meduza bila jedna od tri glave, da li je to do čega dolazimo ovdje, da postoje tri glave a da je Meduza bila jedna od njih?

O: Ili oba puta 2.

P: Kako to mislite? Ne razumijem.

O: Oba puta 2 je vaš kvadrat, moj dragi. Drugim riječima, savršen balans.

P: Dobro...

O: Ne! Razmislite, ne skačite okolo toliko, nemojte izgubiti šansu da naučite!

P: Znači, Meduza predstavlja obje glave vremena 2, i to je kvadrat i balans. Ali postoji samo 22 i 121. Onda odakle dolazi 33?

O: Svi te jedinice i dvojke i trice...

P: Onda, ako je Meduza jedna od glava, kako se druge glave zovu?

O: Koji su vaši prim brojevi?

P: Prebivališta ili mističnosti, ili vi želite određen broj?

O: Da.

P: Ko?

O: Ko?

P: Kako da znamo koji su prim brojevi? Da razmislimo...

O: Koja su prva 3?

P: Otac, sin i sveti duh?

O: Brojevi!!!!!!!!

P: (A) 1,2, 3 su prva tri glavna broja...

O: Da, hvala vam Arkadius!!! Laura pleše okolo u zemlji čudesa, dok u međuvremenu sva kreacija, postojanja, je smještena u 1,2,3!!! Potražite ovo kada pokušavate neći ključ za skrivene tajne sveopšteg postojanja... oni se nalaze unutar. 11, 22, 33, 1/2, 1/3, 1, 2, 3, 121, 11, 111, 222, 333 itd! Shvatate li?!

P: Kada kažete da tajne sveopšteg postojanja obitavaju unutar 1 2 i 3 ili u njihovim varijacijama, o kakvoj vrsti tajni mi govorimo ovdje?

O: Svim. Imenuj dvije na vrhu liste čisto da znam u kojem pravcu smo krenuli?

O: Vi to možete uraditi.

P: Da li govorimo o tajnama fizike?

O: Da.

P: Da li govorimo o tajnama u nekodiranim riječima?

O: Da.

P: Da li govorimo o Fibonačijevom nizu?

O: Da.

P: (A) Nastavljajuće frakcije.

O: Da.

P: (A) To znači sve...

O: Da.

P: Onda, kako možemo najefektivnije upotrijebiti tu informaciju na način koji je čini korisnom?

O: Jeste.

P: Kako sam je iskoristio?

O: Tako što ste je primili.

P: Govoreći o trojki... Trebamo li nastaviti o ovom predmetu koji se tiče Meduze u ovom trenutku?

O: Vi postajete previše opsjednuti. Odgovor leži unutar završene slike, a ne unutar četkica za slikanje.

P: Dobro. Sledeći: na ovaj predmet „tražiće frekvenciju svjetlosti“, „nesanjano blago u Rajnlandu,“ i potreba za boljim "rukovanjem" sa tim. Došla sam do zaključka da bi to mogao biti Liechtenstein zbog „rukovanjem sa kamenom“ i Liecht je svjetlost na njemačkom tako da imamo frekvenciju svjetlosti sa upravljanjem nad njom, ili "Svjetlosnikamen" (Liechtenstein). I u tom mjestu postoji mali grad zvan Triesen.

O: Što stein znači, je li „zapisan u kamenu“?

P: Stein kao u „Gral“, i "filozofskom kamenu". Možda se približavamo.

O: Šta Ein-stein znači?

P: „Jedan kamen“. I stein je i pehar i kamen u isto vrijeme. Tako je, Triesenu prelijepom seoskom ambijentu između Rajne i Alpskog svijeta. Tu su Alpi zvani Lavina, blizu jezera Konstanca, i Švicarskog kantona St. Galen. Spomenuli ste nešto o tome biti zakopan u „Galle“ i čini se da to ima sve elemente povezane i sakupljene zajedno... sve ključne riječi... onda da li sam...

O: Na pravoj stazi? Za sada je dobro.

P: Ali kako su alfa-alfa polja povezana sa svim ovim? Tamo nema ništa o alfa-alfa? Komentar?

O: Vi mislite da nema alfa-alfa u brdima Njemačke?

P: Da li bi trebalo onda da odemo do Lihenštajna da bismo shvatili za čim tragamo?

O: Budite strpljivi... napredovaćete polako. Sjetite se Kanarskih ostrva.

P: Da, sjećam se. Dobro, to nam uzima brigu od nekih stvari. Vi ste govorili o krvnoj liniji koja postaje parazitično opustošena i iskorištena u vrijeme kvantnih skokova kao što je sad, kada sam čital ponovo sve ovo, čini se da je ovo sve ponavljajući ciklus, to parazitsko opustšavanje i širenje; i onda čitanje istorije Gregorija od Tursa, i svih ovih uistinu zapanjujućih stvari – svjetlosti na nebu, zaraze, ponavljajućih incidenata i eteričnih fenomena... „svjetlost i zmija koje padaju iz oblaka“ u 590 godini, . goreće kugle kako paradiraju nebom i onda pomračenje sunca. Ti astronomski fenomeni su uglavnom praćeni surovim vremenom, koje je naposlijetki donosilo kugu... Da li je to vrsta parazitskog širenja, nasilja, itd. O čemu smo govorili ovdje?

O: Možda, potražite više pojašnjenja.

P: Pa, da li imate specifičnu točku na koju bi mi ukazali tako da ja znam za čime ja tu trebam tragati?

O: Valoviti matrix/mosaik.

P: Postoji definitivno mnogo od toga. Potpuno je zapanjujuće šta su naši prethodnici pisali o drugim ljudima koji su jednostavno umrli od preaktivne imaginacije. Da li mi pričamo o tome da se takve stvari dešavaju i danas,…čini se prilično očigledno da da...

O: Čekajte za više... Laku noć.

--------

Preveo: Joshua