Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-06-06


06.06.1998.  T., J., F., Ark, Laura
P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: Koga imamo sa nama večeras?

O: Ekokiah.

P: I kroz kuda prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: Ark bi želio da zna nešto o programskom projektu u koji je uključen. To očigledno izgleda kao nemoguć zadatak i mi bismo željeli da znamo postoji li nešto što vi možete reći i što bi ga usmjerilo u ispravnom pravcu?

O: Koristite bibliotekarske resurse materijala kao inspirativnu osnovu.

P: Drugim riječima, on će naći nešto u knjizi što će mu dati ključ ili indiciju?

O: Da.

P: Bilo kakve druge indikacije sem te? To je prilično zahtjevan zadatak...

O: Interesantno je da vi to deklarišete kao nemoguće čak i na početku.

P: Pa, to je samo moje viđenje.

O: Da li neko zna kakva je neproputovana cesta?

P: Ne. Šta je to? Ako je ne proputujete nećete znati. (T) Kako znaš da će biti skoro nemoguće ako je ne proputuješ? (L) Vidim! Oni mogu govoriti da će biti mnogo lakše nego što mi to mislimo.

O: Mi vam kažemo: Ne donosite preuranjene zaključke!

P: (A) Ja ću morati da odlučim o tome da li ću predavati na jesen, ili se nadati da ću ovo nastaviti kao novi projekat kada završimo ovaj?

O: Istražite za odgovor.

P: Pa, on će morati da ispuni svu tu papirologiju ponovo za predavanje, i ako ispuni, on će morati to da uradi jer će biti obavezan – zato je važno da odluči sad nego kasnije.

O: I, šta Arkadiuzsov instikt kaže?

P: Njegov instikt kaže da on ne želi da predaje jer ga predavanje ubija, ubija mene, i bilo bi mnogo bolje da...

O: Onda?!?

P: Mi ne želimo da predviđamo da će on imati taj drugi posao i ostaviti predavanje i onda otkriti da nemamo posao!

O: Ako je netko „ubijen“ od nečega, a netko ne želi biti ubijen... šta bi onda taj netko trebao uraditi?

P: Znam. Ne treba to da radi. Tako jednostavno. Dobro, sada, pregledao sam naše stranice o Isusu za internet, i o subjektu ovog Isusovog života koji ste mi vi dali, nekoliko detalja, spomenuli ste da je Isusov biološki otac bio pojedinac zvani Tonatha. Onda, rekli ste da je ta individua bila član onog što vi zovete „Bijela Sekta“ takođe znana kao Arijevska. Arijevci nisu tačno znani kao sekta, ali koja sekta je bio među Arijevcima koju vi spominjete; kako se zvala?

O: Bijela sekta.

P: Znači, zvali su se bijela sekta. Da li je to slično bijelom bratstvu?

O: Oni svjetle puti koji nose bijeli plašt.

P: (T) Mi ih zovemo KKK ovdje! (L) Slično templarima? Postoji li tu, kao naprimjer, ime kojim oni sami sebe zovu?

O: Bijela sekta.

P: I kada su zvali sebe tako, na kojem su jeziku kreirali taj izraz?

O: Aramejskom.

P: Znači, mi treba da znamo šta je to na Aramejskom. Koju vrstu učenja su oni pratili?

O: Slično monasima pravoslavnog hrišćanstva.

P: Ako su oni bili slični monasima pravoslavnog hrišćanstva, onda aktivnosti tog pojedinca u tomo što je biološki otac Isusov, bi bile smatrane kršenjem monaškog zavjeta?

O: Sve može biti oprošteno kao pojedinačna indiskrecija.

P: Znači, da je Marija znala ko je bio taj pojedinac, za sve namjere i svrhe, monah u toj sekti sa aktiviranom hipnozom naročito u njemu... da li je on bio hipnotizovan prvog stepena kao što ste vi rekli u vezi nje?

O: Dovoljno blizu.

P: On je bio monah i morao je uzeti zavjet, taj se događaj pojavio i to dijete je bilo začeto, da li je to tačno?

O: Da.

P: Da li je ona takođe bila član nekog reda?

O: Ne.

P: Da li je ona u bilo kom smislu bila neka vrsta djevice hrama, ili je morala provesti cijeli svoj život u pripremanju da bude spremna za to dijete?

O: Ne.

P: Da li je istina da je zajednica Esena koja je preuzela pripreme za dolazak budućeg Mesije, to je bio njihov čitav plan, njihov rad?

O: Ne.

P: Ta sekta je postojala... Gdje bio manastir ili grupa locirana?

O: Blizu današnje HAIFE.

P: Gdje je ustvari to dijete rođeno?

O: Nazaret.

P: Vi ste rekli da on nije putovao ili primio posebno učenje, još i da je znao da je poseban od početka, i da je ta informacija kanalisana njemu. Kako želim da izrazim ovo? U kojem je dobu on primio to prosvjetljenje?

O: Bilo je progresivno.

P: Znači, bilo je u jednom periodu vremena. Da li je ikada saznao ko je bio njegov biološki otac, da je njegov otac bio član te bijele sekte... da li je on to znao?

O: Neodređeno. [Rasprava o geneološkom projektu i krvnim linijama.]

P: (T) Šta će Laura naći kada bude pratila porodično stablo? Krvnu liniju?

O: Blokadu.

P: Pa, već sam našla prilično tog. (T) Šta će još pronaći?

O: Frustraciju.

P: Dobro, dali ste mi sve te indicije i rekli mi da ću razumjeti sve u vezi krvnih linija, i sada mi govorite da ću imati blokadu i frustraciju, znači li to da treba samo da odustanem od toga?

O: Jer bi se tome približila na jedan neodgovarajući način.

P: Treba li jednostavno da odustanem od cijele te stvari o krvnim linijama?

O: Zašto?

P: Jer, vi kažete da ću prići tome na nepriličan način, i dobijam blokade i frustracije, a sigurno je da to ne želim?

O: Približi se tome na jedan odgovarajući način.

P: Neznam šta mislite pod odgovarajućim načinom. Šta je odgovarajući način?

O: Postepeno prolaženje kroz faze.

P: Da li je to odgovarajući način?

O: Da.

P: (T) Koje faze prolaze postepeno?

O: Odgovor na to je ključ koji trebaš.

P: (T) Faze čega?

O: To je otkriće koje podstiče učenje.

P: Znači, otkriću to kako budem išla, pretpostavljam. Jedna tačka u vodi do sledeće tačke. Jedini način da se nauči je da se to uradi. (A) Izvorno pitanje je bilo bez obzira da li trebamo pratiti to istraživanje krvnih linija... u koju svrhu?

O: Krvne linije otkrivaju sudbinu. Zašto misliš da su bile pokrivene tako temeljito?

P: Neznam ni sama.

O: Odgovor na to je kao kruženje u unutrašnjosti balona.

P: Šta treba za znači?

O: Istraži sve moguće uglove tog odgovora.

P: +++

O: Ti sada primaš...

P: +++

O: Ili zbunjenost.

P: +++

O: Dio toga, ali drugi ne žele da oni pronađu mnogo više!

P: +++

O: Neki.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Fuehrer je bio taj koji se najviše trudio, ali ni približno dovoljno.

P: +++

O: Nađite to u smislu da nadjete veoma moćnu strukturu koja ga je kreirala.

P: Koja moćna struktura je to bila?

O: „Treći Rajh“.

P: I ko je kreirao Treći Rajh.

O: Iluminati.

P: Znači Hitler je mislio da može naći nešto što bi mu omogućilo da ima potpunu kontrolu...

O: Slično kada termit pokušav da pobijedi „Orkin“.

P: +++

O: Nije pokušao, uspjeo?

P: +++

O: Ne.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Jedan od njih.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Da.

P: Šta je to u toj krvnoj liniji što je čini tako važnom da se zataškava?

O: Ona vodi direktno do istine na stepenu koji nikada prije nije viđen na Zemlji otkad postoji 3 denzitet STS.

P: I šta bi bio rezultat te istine?

O: Istina će vas osloboditi... jer ste vi zatočeni!

P: +++

O: Postoje mnoge mogućnosti.

P: +++

O: „Glavna opasnost" je kada se otkriva previše prije nego je netko dovoljno dorastao ili čuven, na web stranicama, naprimjer. [Rasprava o ograničenjima „Dajana“ materijala na web stranicama nakon Dajanine smrti]

P: Znači, trebala bi biti više pažljiva o onome što govorim u pogledu otkrićao krvnoj liniji Isusovoj na našim „Isus“ stranicama na webu?

O: Pokušaj.

P: Uredu, hoću. Gdje je porijeklo te krvne linije?

O: Područje Oriona.

P: Koliko dugo su se već oni održavali bez bilo kakvog privida čistote?

O: Neodredjeno.

P: Da li vi govorite da ih oni dalje održavaju i manipulišu njima iz drugih denziteta?

O: To je na vama da otkrijete.

P: Da li te krvne linije nose određen kod koji je dizajniran da se aktivira u određenom periodu/vremenu ili na odgovor određene frekvencije?

O: Moguće, ali zašto se to ne bi odnosilo na sve?

P: Dobro, znači dobili smo tempirajuću bombu u svojoj DNK, svi mi!

O: Možda.

P: U redu, bizarno... (A) To nije uvijek vremenska bomba, to su bombe koje mogu biti zapaljene od strane nečeg drugog, kao naprimjer znanjem. (L) Da li je to slučaj, da znanje može otključati te kodove?

O: Da.

P: Određene aktivnosti kao što je meditiranje?

O: Da. Ili... kanalisanje.

P: Znači, kanalisanje ustvari može otključati te potencijale...

O: Dosta je na vašoj tacni za večeras. Laku noć.

--------

Preveo: Joshua