Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-04-11


11.04.1998.


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama večeras?

O: Anamom.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Želio bih da te pitam o Džejsonovom prijatelju, Krisu. Možeš li nam reći nešto u vezi njegovog stanja?

O: Molim vas da budete određeniji.

P: Može li nešto biti učinjeno za njega, a da nije već učinjeno, i što bi mu pomoglo da napreduje brže?

O: Sunđeri sa hranjivim jedinjenjima se preporučuju kao spas.

P: Koja jedinjenja ste imali na umu?

O: Sok od mrkve i B-kompleks vitamina.

P: Da li će on imati puni oporavak nastavljajući putem kojim ide sada?

O: Najvjerovatnije.

P: Dobro...

O: Predlažem vam da ponovite predviđanja izrečena u vrlo ranim transkriptima da bi vidjeli značajnu koleraciju ka sadašnnjim događajima. Kao što smo onda rekli, ovo je vrijeme kada je nemoguće uperiti prstom u bilo koju vrstu proročanstva.

P: Da li mislite na oluje u Floridi i Alabami i Džordžiji?

O: Tornada.

P: Da li to znači da će takođe biti tornada u Teksasu? Postoji li bilo šta sa čim je ovo specifično povezano? Da li to ima veze sa poslom na Denverskom aerodromu?

O: Samo obnovite i razmotrite.

P: Koja je priča iza ciklusa od 64–godine oko koje sam se nedavno saplela? Šta je taj ciklus?

O: Razdvojite i umnožite za mikro i makro dinamičke primjere.

P: U čitanju ove zabavne knjige koju sam upravo završila, otkrila sam da postoji tradicija bića "Zavjetnog kovčega" (Ark of the Covenant) u Etiopiji. Taj mladić je uradio mnošto istraživanja u vezi toga, i čini se mogućim da je to tamo, i da čak može biti aktivno. Da li se nalazi u crkvi Svete Marije od Ziona u Etiopiji?

O: Ne.

P: Gdje je?

O: Ako bismo otkrili vama, to bi bilo srodno davanju ručne granate bebi!!

P: Pa, samo sam htjela da pitam! Ono što sam saznala je da je ovo divno „Hakluyt društvo" koje je u pohranjivalo zabavna dešavanja na Kanadskim Ostrvima i koje je takođe pratilo tragove dešavanja u Etiopiji. Jedna od stvari koje su rekli je bila nošenje tog kovčega procesijama od strane crvenokosih ili plavokosih mladića. I tu je bila Krstaška staza Templara na brojnim objektima u Etiopiji. Krstaši ruže. Da li je bilo Templara tamo, ili šta se tamo dešavalo? Da li je kovčeg bio tamo i da li je odveden negdje drugdje?

O: Zavjrzni kovčeg nije ono što vi mislite da jest.

P: Vi ste momci rekli da je to jedna ćelija moći/napajanja. Nemam nikakvu vrstu romantičnih misli o tome. I mogu to prihvatiti. Ali postoje sve te priče o tome i mnogi ljudi su to mitologizovali. Šta vi mislite kada govorite te stvari. Šta je Zavjetni kovčeg?

O: Vidi Oak Island.

P: Čini se da su Tempari bili zaduženi za gradnju katedrale Naše gospe od Chartresa, ( http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Chartres ) i postoji tablica na jednom od portala Melčizedeka i kraljice od Šebe. Na jednakom odstojanju između njih je Zavjrtni kovčeg na karti. Melčizedek drži pehar koji bi navodno trebao da bude Sveti Gral. Unutar pehara je cilindrični predmet od kamena. Šta je to?

O: Uzvišeniji pogled.

P: Šta?! (A) Da li je to simbol ili uređaj?

O: Zašto ne bi bilo oboje?

P: (A) Moglo bi biti oboje, ali da li je oboje?

O: Da.

P: (A) Znači, to je uređaj za uzvišeniji pogled nešto poput kristalne kugle, zar ne?

O: Samo ako se iskoristi onako kako treba.

P: Kako egzekutirate nešto pomoću tog uređaja?

O: Zašto bi bilo ko želio da „egzekutira“ nekog sa tim uređajem?

P: Mi ne razumijemo...

O: Laura je rekla „egzekutira“.

P: Vi ste koristili frazu moga pitanja da bi nam dali nit, pretpostavljam... dobro, u 1306. godini misija od Etiopanskog kralja je otišla da posjeti Papu Klementa V. Tačno godinu dana kasnije Templari su uhapšeni. Šta su Papa i Etiopljanski kralj i svi drugi pričali na tom sastanku?

O: Bez obzira da li jesu ili nisu, naređenja su bila izvršena. [Čini se da je zarez bio određen na tački gdje je umetnut apostrof.] Laku noć.

-------

Prijevod: Joshua