Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-04-04


04.04.1998.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Yaponil.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Prvo pitanje večeras: zašto postoji toliko opisa drevnih bogova s rogovima na njihovim glavama?

O: Da se zadrže zli duhovi u okviru. Bilo je simbolično.

P: Čega je to bio simbol?

O: Glava je primarni ulazni put čakri.

P: Dakle, zašto su nosili rogove?

O: Samo simbolizam ilustracija.

P: Ali što su činili ti rogovi?

O: Rogovi su poput "stražarske ograde".

P: Očito ograda da nešto ne izađe. Da li je to bila ideja?

O: Da.

P: Da li je djelovala?

O: Rekli smo da je to samo bilo simbolično. bogovi zbilja nisu imali rogove.

P: Znam to. Nije stvar u tome, želim doći na nešto drugo ovdje...

O: Onda zašto si pitala "Da li je djelovalo?"

P: Pa, željela sam znati što su predstavljali ti simboli. Željela sam znati što se dešava iza simbolizma. Sad, poći ću na...

O: Simbolizam predstavlja imaginaciju ilustratora.

P: Dobro. Samo još da pitam usput, koju funkciju imaju rogovi na jelenu?

O: Štiti jelene od ozljeda glave za vrijeme teritorijalnog "nabijanja na rogove".

P: Zašto se simbol pčele pojavljuje neprestano u drevnoj literaturi kao simbol kraljevine?

O: Pelud.

P: Što s peludom?

O: Bio je alkemijska komponenta.

P: Dobro, vidim povezanost. Kod proučavanja Trostrukih Boginja, došla sam do nekih interesantnih stvari. Preporučili ste da istražim temu iz Trećeg čovjeka. Otkrila sam da je riječ "čovjek" značila žensko - boginja. Najstarija riječ za muško u nekoj vrsti bila je "wer" kao u "werewolf". Dakle, tema iz 3. čovjeka bi mogla u stvari značiti Trostruke Boginje. Da li sam u pravu?

O: Blizu, ako se gleda kroz "zastor kiše".

P: Dobro. Slijedeći Trostruko Božanstvo, natrag do najstarijih zapisa, dolazimo do KaliMa. Postoji svakakve derivacije tog imena, ali stvar koja me bode je veza između boginje Kell, ili Kella, kao i riječ "kell", Kelti i kako bi to moglo biti transformirano u riječ "Kasiopeja". Možete li to komentirati?

O: Ne vole li Kelti "Kelly" zeleno?!?

P: Da. Dakle, što "zeleno" ima s time?

O: Nastavi istraživati... tako se postiže učenje, a učenje je zabavno!

P: Da, znam. Dobro, ako je to povezano s Keltima, onda mora biti također povezano s Božicom "Car" koja bi napravila "Dancar-ove filozofe" filozofima Božice Car, jednak izraz za "majku" je "dam" što se lako pretvori u "Dan", a da ne spomenemo vezu za Božicom Danae...

O: Sad trebaš prebaciti svoje istraživanje na Maltu.

P: O Bože! U redu. tri aspekta božanstva: u priči o Perseusu, bile su Kasiopeja, Andromeda i Medusa... tri aspekta, majka, djevica i starica. Ali, u toj priči, Perseus je uspio odrezati glavu staroj vještici. U drugim pričama, vještica uvijek uspjeva pobjediti. Postoji li kakav poseban razlog zašto Perseus reže glavu Medusi? Što to prenosi? Da li je Medusa samo drugi aspekt?

O: Zmijski ( vijugav ).

P: Što u vezi zmija? Predstavlja zmijoliku rasu ili Lizzije?

O: Eden.

P: Da li je priča o Perseusu priča o Edenu? Da li je Medusa predstavljala zmiju iz Edena?

O: Ne baš.

P: Na što aludirate, što ne shvaćam? Osjećam da nisam u sinhronizaciji kod ovog razgovora.

O: Nesinhroniziranost se jedino dešava kad je predrasuda najveći gospodar.

P: Pa, ne gospodari najviše. Problem jest: kod najstarijih religija, bile su Božice, majke i bezgranični potencijal nepretpostavljenih doživljaja koji su bili Božanski. Postojala je bezuvjetna ljubav na početku. Ali onda, patrijarhalan pogled je izokrenuo to i to je postalo nasilno, užasno i ograničavajuće. I iz patrijarhalnog pogleda je proizašlo "oslobođeni sin", dok je prije bilo oslobođenje Božanske krvi. Dakle, ono što želim znati jest: što se desilo da se kreirao patrijarhalan sistem? Kako je maknuto žensko božanstvo?

O: Sve je bilo iskrenuto i suspregnuto, pa zašto ne i to?

P: Jednom ste spomenuli "grčke pokorivače" koji su napisali Novi Testament. Od kuda su došli ti grčki nasilnici?

O: Red Thelon.

P: Nikad čula. U jednoj prilici ste rekli Nefilski "osvajači". Ima li tu kakve povezanosti između tog reda Thelion-a i Nefila?

O: Možda...

P: Gdje je zapovjedništvo te grupe?

O: Sicinthos.

P: To je mjesto? Nikad čula za njega.

O: Da.

P: Dobro. Iduće pitanje: Božica Bijele Kobile, slika koja je prethodila simbolu Omega, uz što je ona vezana?

O: Prekoračenjima ( transcendenciji ).

P: Bijela Kobila prekoračuje nešto?

O: Transcendentalno.

P: Što je veza Bijele Kobile i simbolike vitezova? Vitez na konju je neprestano korišten kod alkemijskog simbolizma.

O: Običaji. ( obredi, rites, prim. prev. )

P: Jedan od obreda je taj kad se vitezu dotaknu oba ramena s mačem, što je zapravo simbolično odsijecanje glave. Zašto se vitezu simbolički odsijeca glava?

O: Ruši otvorena ograničenja zatvaranja duha u tijelo.

P: U redu, vježbala sam s psihomantiumom. Jednom sam imala mali bljesak svjetla. Drugi put imala sam osjećaj pritiska i rasla mi je temperatura. Da li postoje neke akcije koje bi mogla poduzeti da optimiziram proces?

O: Ocrni sobu.

P: Dakle, poboljšat će kompletno soba u crnom?

O: Oh da!!

P: Dakle, to će učiniti razliku. rekli ste da će biti dramatičnih promjena kad se jednom počne koristiti psihomantium. Sad, nisam primjetila neke dramatične promjene i skoro se bojim pitati jer kad sam zadnji puto to pitala - imala sam saobraćajnu nesreću!

O: To nije promjena o kojoj govorimo... Predlažemo da usmjeriš svoje gledanje ispred i malo u lijevo!

P: U vezi situacije s poslom, dolazimo do dna, pa bi neki savjet bio lijep...

O: I bit će lijep.

P: Pa, vi možete vidjeti stvari, a mi ne. Sad, imamo sastanak i trebamo srediti papirologiju za razvod braka. Postoji li nešto što bi spomenuli, na što bi trebali obratiti posebno pažnju u tom procesu? Ili, da li je u redu?

O: U redu.

P: Pa, znate, trošimo bogatstvo na ovu kuću. Svaki dan. To postaje smiješno!

O: Da, što znači da tok raste.

P: Pobogu! JEDNOSTAVNO je vama reći tako nešto! Vi niste onaj tko zbraja ove brojeve!

O: Kad trošite da bi napredovali, vi prosperirate.

P: A: To je magično. Kad potrošite, vi kreirate vakuum...

O: Ne, to je prirodno.

P: Još nešto?

O: AA.

P: AA: Hoću li prodati kuću ovaj mjesec? Da li bi bilo dobro da ju prodam ovaj mjesec?

O: Netko bi trebao biti oprezan da se ne kladi na krivog konja.

P: AA: Što ste mislili pod time?

O: Analiziraj.

P: Možda oni govore o krivom izvođaču?

O: Ne.

P: Pa, ono što ona želi jest prodati svoju kuću... A: Možda je razlog zašto ona želi prodati kuću.

O: Već prije smo savjetovali u vezi toga.

P: A: Oklijevam kontaktirati te vladine agencije za dodjele. Nisam siguran da je to dobra ideja.

O: Zašto bi štetilo?

P: Brzinsko pitanje za D. i V. - očito je V. u stanju samouništenja... ima li nešto što bi mogli reći u vezi toga?

O: Posao.

P: Što? Da li je ona takva zato što on radi u mojoj kući?

O: Bit će bolje konstituiran kad će raditi negdje drugdje.

P: Dakle, bolje će mu pasati da radi negdje drugdje? Da li bi ga trebala pustiti da ide i da mi sami završimo?

O: Ono što smo rekli je ono što će on...

P: On će raditi negdje drugdje.

O: Kad je on...

P: Ne razumijem.

O: Kad će on raditi na nekoj bolje struktuiranoj radnoj lokaciji, to će voditi da boljih četvrti, tako manje familijarnosti, i tako manje prkošenja.

P: Nešto što bi trebali pitati, a nismo?

O: Ne.

P: Onda, laku noć.

O: Laku noć.