Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-01-17


17.01.1998.

 

P: Dugo se nismo čuli. Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Lopsiatza.

P: O kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Kao što znate, imamo...

O: Ovo nije dobra ploča.

P: Znam. Da li bi trebali raditi sa ravnom Ouija pločom? Da li bi vi preferirali tu?

O: Na vama je.

P: Prvo pitanje: zašto smo usred tolike grozne zbrke? Stvari bi trebale biti bolje!?

O: Zar ne očekujete da postoji nemir popraćen kod 1. nivoa promjena kvantnog života?

P: Prvi nivo promjena kvantnog života? Mislite na promjene koje su već uticale ili promjene na koje se NADAMO da će utjecati?

O: Oboje i prijelaz između.

P: Dakle, to je neka vrsta 1. nivoa promjene kvantnog života, u neku ruku. Da vas pitam, imamo neku vrstu panike u vezi situacije oko posla jer izgleda da onaj u Orlandu nije upalio, UFL nema nekih stalnih zaposlenja, a ništa nismo postigli niti kod USF-a izgleda. Zasad, ništa. Kroz nekoliko mjeseci, ovdje ćemo vidjeti nezaposlenost!

O: Sve će biti rješeno. Ključ za nečije prodavanje jest: netko ima prednost tko projicira svoje vrijednosti u Sveučilišni sistem Floride i zastupnicima; Državi samoj. Zapamtite, vaša publika jedino može vidjeti "glumca na pozornici" kad se svjetla pravilno fokusiraju na njega. Također, publika i ne dolazi ako "predstava" nije propisno oglašavana. Također vam preporučamo da protresete grmlje preko svojih advokata za imigraciju da bi dobili neophodne ubrzavajuće procese kod toga. Ako to oni neće učiniti, onda nađite druge!

P: Napravili smo svašta!

O: Ponovo kontaktirajte "Enterprise Florida".

P: Dobro. Vidjet ću što će se dogoditi. Sad, u vezi A.-inog auta. Što se desilo tom momku koji je udario njen auto? Uništio je njen auto i zato i njen život.

O: Nije napravio takvu stvar.

P: Pa znam to! Ali ona plače i misli da je njen život gotov. Mi smo potpuno sretni, bar ja tako mislim, da ju još uvijek imamo sa nama. Zašto tri nesreće unutar godine dana?

O: Mračne snage uvijek napadaju najslabije, ili najranjivije, karike u lancu.

P: Da li je momak zapravo zaspao?

O: Blizu. Hipnotizirajuće stanje.

P: Dobro. Što mogu učiniti, ili bilo tko od nas, A., ili bilo tko, da izvuče propisnu lekciju iz totalnog uništenja A.-inog automobila?

O: Priopćavamo standardni odgovor.

P: Znanje štiti.

O: Da.

P: Dobro, još nešto specijalno u vezi linije napada kroz ovaj konstrukcijski projekt?

O: Ne.

P: Pa, kad najurim tog momka, da li će mi zadavati probleme?

O: Neke.

P: Ark je otkrio da kad je dobio plaću u petak, da su promijenili ugovor. To je sve unutar prošlih par mjeseci. Oni sprovode rutinu prekopčavanja kroz sva područja.

O: Borite se za svoja prava. Pođite izvoru originalnog obećanja i dobijte potvrdu. Dovedite K. u vezi toga kao saveznika.

P: Dobro. Još neki savjet kako dobiti dozvole koje trebam?

O: Pogledaj služnost.

P: Što?

O: Ponovo ispitaj sudske spise u vezi interesantnih anomalija koje bi trebale raditi u tvoju korist.

P: Ne razumijem. Još neki trag u vezi toga? Pa, vratimo se na situaciju za posao. A: Kad sam došao ovdje, nadao sam se da ću dobiti nekakav posao i vi ćete nam pomoći momci i onda ćemo raditi stvari koje su važne, i dosad, sa svim znanjima koje imam, činjenica je da sve sange rade u tom smjeru da jednostavno ništa ne mogu učiniti. Ima li neke nade?

O: Da, naravno. Ali moraš prihvatiti da će se sve otvoriti korak po korak i nećeš imati luksuz da znaš unaprijed što će se dogoditi. Sve što postoji su lekcije. Možeš izabrati da gledaš na to kao avanturu, ili kao mučenje... Imaj vjere i više se naspavaj!!! Manjak toga hrani kemijski debalans unutar tebe, i zato vodi do depresije.

P: Pa, uvijek sam volio biti siguran i možda bi trebao poduzeti neke korake prije nego što dođe kraj života?

O: Sarkazam ti neide! Sve će biti u redu za tebe i mi to nebi rekli da neznamo da će i tako biti.

P: Postoji značenje kod pokušavanja integriranja toga u fiziku, i radi koncepta denziteta izgleda da ima nešto u vezi s psihičkim i sviješću, nisam to mogao naći, sve dosad, kako da kažem, kako da to povežem...

O: To ima veze sa percepcijom i sposobnošću za opažanje, što je uveliko određeno genetskom strukturom. Vaš realitet je kreiran vašom sposobnošću da ga razumijete. Val dolazi jer mnogi traže "maturiranje".

P: Hoćete reči da mi zapravo, u nekom smislu, kreiramo val?

O: I obratno.

P: Da li su ti denziteti nešto što može biti definirano u fizici, kao podjele realiteta kod kojih se neke značajnije promjene dešavaju, recimo, granica jednog denziteta koja znači početak drugoga?

O: Ovo, kao i mnogo drugog, jest toliko teško vama za shvatiti jer imate vaš ograničeno viđenje. Zapamtite, vi vidite denzitete ispod vašeg prilično dobro. Ali oni ne percipiraju vas onako kako vi u stvari jeste.

P: A: Rekli su to u fizici, da mi imamo jednu sedminu jednadžbe... L: Kad su to rekli, govorili smo o čestici antimaterije u vezi materije i smjeru vremena, pa se to odnosilo na jednu sedminu jednadžbe. A: Ali, na ono što sam mislio jest da životinje, minerali, da su oni opisani pomoću samo jedne fizike koju smo naučili u školi. Mi ne vidimo to kao drugačiji denzitet.

O: Samo radi toga što znate da su tamo. Vi ne možete mjeriti to što je iznad vašeg nivoa! Radi percepcije, kad koristite instrumente za mjerenje koji samo mogu mjeriti ono što vi percipirate.

P: Mi smo kreatori formi. Mislim, nije Priroda ta koja kreira; to smo mi koji vidimo poredak u potencijalnom kaosu. I mi vidimo više nego životinje, kao što i izgleda. Da li je to što ste mislili pod tim, da je viši denzitet u mogućnosti vidjeti više uređenosti?

O: Pa, blizu, možda, ali vi pokušavate pomoću ogledala vidjeti van.

P: Ono što pokušavamo razumijeti jest: opisali ste 7 denziteta. Tri fizička, tri eterična i jedan u sredini koji je varijabilan. Ono što mi pokušavamo saznati jest neki način da to iskažemo matematički. Neki način na koji bi to razumjeli kao univerzalan jezik matematike. Jer ako bi to mogli učiniti, matematički govoreći, to bi pomoglo našem razumijevanju i sposobnostima percipiranja.

O: Da, ali prvo morate otkriti dio slagalice koja nema ništa s matematikom. Trebali bi imati vašu najbolju sreću da pronađete matematičku formulu dok ste u "stanju spavanja", ili pod hipnozom, ili kod meditacije prije psihomantiuma.

P: Ark Lauri: Što to ima sa D.? Govorili ste njoj. Sumnjam u vezi toga - ako to ne otkriva previše. tko je ona u stvari? Ima li netko iza toga tko se skriva i pokušava izvući nešto iz tebe? Pitanje jest: da li su moje sumnje opravdane?

O: Uvijek je mudro biti oprezan. Kad vas netko novi kontaktira, najbolje je saznati nešto u vezi njihovog osobnog života i njegovoj pozadini, da bi se izmjerila povjerljivost.

P: Ali, što je s tom D.L.?

O: Pitajte nju! ( u ovoj točki, nisko je preletavao helikopter, očito je počeo kružiti iznad naših glava i taj zvuk se nastavio do kraja sesije )

P: A: Sad, želim se vratiti fizici. Imamo ovaj dokument momka iz Francuske koji govori o antigravitaciji i veže to sa dvostrukom strukturom univerzuma; da je antimaterija samo locirana, ne u našem univerzumu, već u drugom univerzumu... ( anomalije na traci idućih nekoliko sekundi )

O: Dva su međusobno razmjenjiva, više kao ionski izmjenjivač.

P: Dva su razmjenjiva, ali to je o nama. Očito smo napravljani od materije, a ne antimaterije, ili postoji drugo mi koje je sastavljeno od antimaterije? Mislim da nismo međusobno razmjenjivi. Mi očito živimo u univerzumu materije, a ne antimaterije.

O: Razmjenjivi.

P: Dimenzija petlje, Kaluza-Klein... kad sam pitao u vezi ekstra-dimenzija, odgovor je bio taj da ne postoje "ekstra" dimenzije, ali sam zaboravio terminologiju, tamo u toj teoriji Kaluze-Klein, gdje se govori o tim dimenzijama u petlji, toj 5. dimenziji. Pitanje jest: to je put prema Ujedinjenoj Teoriji Polja ( UTP ) i želio bih imati trag, da li je dodavanje te petlje, ili cilindrične dimenzije, ispravan korak?

O: Da.

P: Dobro, ovo je dovoljno.

O: Dobro, osjećamo da vas sad ispituju, ili stvaraju smetnje, pa moramo ići. Laku noć.