Kasiopejske transkripte-1997-10-07


07.10.1997.

 

P: Koga ve?eras imamo sa nama?

O: Aldronn.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Moje prvo pitanje: Ima li kakve šanse da ?e preuzeti neke akcije protiv Arka prije nego što on ode, prema svom planu puta?

O: Morate shvatiti da su akcije ve? bile poduzete protiv Arkadiusza, nastavljaju se i bit ?e poduzete protiv Arkadiusza, kao što je bilo odre?eno i kako je u procesu zauvijek. Zapamtite, svi doga?aji, kao što ih vi vidite, samo su takvi sa vaše to?ke gledišta, odnosno percepcije. Ne postoji prošlost ili budu?nost. Sve je jedno.

P: Specifi?no, postoji li kakav plan da se pokuša sprije?iti ga da do?e ovamo?

O: Ne kao takav. Prvo i prvo, treba znati, u svijesti onih koji su u materijalnim tijelima koji okružuju Arkadiusza, nemaju veliku svijest posljedica koje ?e nastati radi planova putovanja koje on ima namjeru ispuniti. Zato, to nije vi?eno kao kriti?na to?ka. Pa ipak, planovi koji bi se mogli poduzeti, i koji su bili poduzeti, koji se poduzimaju, da bi se sprije?ila unija izme?u tebe i Arkadiusza, su uvijek u procesu i daje im se energija od Arkadiuszove želje da ostane u prebivalištu uporišta u zemlji ro?enja u ovoj inkarnaciji. To je taj emocionalan privjesak koji hrani tu energiju koja je zato korištena protiv njega. To se sada možda prekida, ali to ne?e biti vrlo ubrzo.

P: Možete li istaknuti koje su namjere u procesu kroz njegovu k?er A.?

O: Ne postoji definitivni plan kao što bi ga vi mogli primjetiti. Ta se situacija konstantno mijenja. Jedini i samo jedan cilj je nastaviti zarobiti njegov um, kao što je i bio. Zato, to je poput ciljanja pokretne mete, kao što bi vi to mogli re?i.

P: Možete li mi re?i što je u?injeno sa stvarima koje su ukradene iz njegove prtljage?

O: Stvari su još uvijek u posjedovanju onog tko ih je ukrao.

P: Ho?e li ih ikada dobiti natrag?

O: Ne.

P: Dakle, ti pokušaji su trošenje vremena?

O: Ne samo trošenje vremena, nego trošenje energije. Energija je daleko važnija jer ona postoji, a vrijeme ne.

P: Da li bi bilo poželjno da pokuša oti?i i do?i ranije, ili je u rdu da ostane kao što je isplanirano?

O: To nije nešto što je od kriti?ne važnosti, ali najmudriji tok akcije bi bio da održi snagu koja mu je potrebna da pro?e kroz te planove koje sprovodi. To bi moglo pridonijeti pove?anju energije koju troši.

P: Kako bi to mogli izvesti?

O: Mi to ne možemo izvesti. Samo Arkadiusz to može posti?i.

P: Kako?

O: Kao što smo spomenuli ranije, tu je umješan faktor emocija, koji netko može razumijeti ako ima suosje?ajan pogled, kao npr. mi. Napuštanje ne?ije doma?e države s mogu?noš?u da se nikada ne vrati, za nekog tko je u realitetu 3. denziteta, je posebno traumatski doživljaj. I kao takav, noramlno je da bi?a 3. denziteta ?ine svakakve pokušaje da ostanu vezani da bi zadovoljili emocionalnu potrebu za nekompletno odvajanje, pogotovo kad postoje druga bi?a 3. denziteta na toj fizi?koj lokaciji koje ona ostavljaju za sobom. Bez obzira na ono što ti je bilo re?eno u razgovoru, želja za ostajanjem u mati?noj zemlji je vrlo velika kod Arkadiusza. Nije ti bilo re?eno koliko je velika ta želja. U stvari, ti si bila vo?ena da vjeruješ da je ta želja minimalna. To nije slu?aj. Zar to ne vidiš?

P: Da.

O: Sad, situacije koje to otkrivaju, ?e odrediti to?no u kojim pravcima ?e sve to i?i. Ali, naravno, netko bi trebao biti uvijek svjestan ?injenice da ne postoji prošlost i budu?nost, jer sadašnjost povezuje sve realitete.

P: Koje su vjerojatnosti tih doga?aja?

O: To bi bilo nepropisno postavljeno pitanje, jer je tok doga?aja lako kontroliran od onih koji su umješani u njih.

P: Dakle, to zna?i da A. forsira izbor izme?u mene i njegove države?

O: Ne. Njeni ciljevi, kako ih ona vidi, ?ak iako nisu potpuno njeni, jesu ti da on ostane u njezinom posjedovanju, posjedovanju materijalnih dobara koje je izvedenica od posjedovanja njega, posjedovanje valute, što je neumoljivo povezano za njega i njegov realitet. Njeni ciljevi nisu, kao što ih ti vidiš, da ga forsira da odabere izme?u njegove zemlje i tebe. Dilema izabiranja izme?u njegove zemlje i tebe je unutar Arkadiusza, tj. njega samog.

P: Da li njegova k?er stvarno vjeruje da je on lud?

O: Pa, izraz "lud" je nebulozan, u najve?oj mjeri. Ali, na njegovu k?er je utjecala A. tako da vjeruje isto što i ona. Njena briga je tako?er proizašla iz OPS želja; želja koje su financijske i emocionalne po prirodi. Tako?er, tu je još strah od odvojenosti koji hrani OPS želje A., pa one rade u tandemu koji ima isti kraj, i na sve to još utje?u iz viših denziteta, imenom 4. nivo denziteta OPS.

P: Koje su vjerojatnosti ili mogu?nosti da Ark dobije poziciju u UCF-u, jednom kad do?e ovamo?

O: Vjerojatnosti su dobre, ali ovise o njegovim akcijama i onih koji ga okružuju.

P: Koje daljnje akcije može poduzeti da bi poboljšao te vjerojatnosti?

O: Pa, to bi stvarno trebalo biti o?ito. Kao i kod bilo koga drugoga tko pokušava posti?i poziciju na bilo kojem nivou, to je u rukama te individue koja želi posti?i taj cilj. To podrazumijeva efektivnu komunikaciju, isticanje ciljeva, sposobnost nagovaranja drugih potrebama koje trebaju biti ispunjene prisutnoš?u individua koje sudjeluju, izdržljivost, kontakte koji nisu nadja?ani, asistencija kad je potrebna u komunikativne svrhe kad je netko u nedostatku nekih vještina, sposobnost za "prodavanje sebe", uglavnom to je najvažnije, i prepredenost koja je daleko efektnija. I onda je onima koji su cilj, omogu?eno da budu svjesni i bolje vide vrijednosti onih koji traže taj cilj.

P: Promjena teme: prije 2 tjedna, moja A. bila je u bolnici. Imam nekih poteško?a kod razumijevanja onog što se dogodilo. Možete li mi re?i što se stvarno desilo tada?

O: Savjetujemo da pitaš pitanja detaljno i budeš strpljiva radi slaganja slike koja to može analizirati efikasnije.

P: Dobro, djeca su rekla da su bili na putu ku?i i da su stali da bi posjetili te druge klince, ali nisu planirali ostati dugo, ve? krenuti ubrzo ku?i. Ali onda su odlu?ili da bi bilo u redu kušati okus tog likera koji su im ponudili. Koliko je zapravo A. popila svojom voljom?

O: Prvo i prvo, prije nego što to istaknemo, znaš da sama sebi možeš postaviti pitanja koja mogu podstaknuti i odgovore, koriste?i vlastitu intuiciju. Molimo, analiziraj oblikovanje svog pitanja, da bi po?ela uvi?ati odgovor.

P: Pa, s obzirom da je ona rekla da su išli ku?i i da je rekla da ?e samo kušati okus, a brat se složio, ne mogu razumjeti zašto bi popila više nego što je i sama rekla, da ?e samo probati okus. A ona kaže da je probala okus i da se probudila u bolnici i da se ne sje?a što se dogodilo.

O: Dobro. Da li si razumjela našu izjavu i njeno istinsko zna?enje?

P: Ne, mislim da nisam.

O: Kao što ti znaš, pogotovo kod onih sa razvijenim psihi?kim sposobnostima, kao što si ti, intuicija igra ulogu u formiranju temelja pitanja i odgovora, i odgovara na potragu. Sposobnost, kao što je ?esto istaknuta, da se do?e do "dna" problema, jest uvelike ovisna o, prvo i osnovno, ne?ijoj intuiciji. Ti imaš vrlo jaku intuiciju.

P: Imam DVIJE intuicije, u vezi toga, ja sam razapeta izme?u dvije.

O: Re?i ?emo to uskoro, ali prvo moramo prije?i preko prve ograde da bi pokušali do?i do idu?e. Tvoja je intuicija vrlo jaka, zar ne?

P: Da.

O: Dobro, sad sebe zamisli u šumi, na jednoj ?istini. Ti stojiš na toj ?istini i okružena si ?oporom vukova. Ti vukovi, u tvojem umu, predstavljaju blokadu. Blokada je emocija. Emocija je neophodna komponenta u životu 3. denziteta. Ona može biti od velike pomo?i, ali tako?er i velika prepreka. Normalno, u kriti?nim situacijama koje su najbliže rubu egzistencije u 3. denzitetu, te emocije služe privremeno kao prepreke. Dakle, mi te molimo da si zamisliš te vukove koji te okružuju. I kao što ?e vukovi, kad im se obratiš hladnim i smirenim glasom, kad netko uzme dubok uzdisaj prema unutra i onda van, i zamoli vukove smirenim, uvjerljivim glasom da se jednostavno vrate u šumu, i da je sve u redu, i onda ?e se vukovi okrenuti i povu?i se, kao što vukovi i ?ine. To odstranja ometaju?i aspekt emocije, što dozvoljava intuiciji da postane ja?a. Onda, zauzvrat, ne?ije intuicije nisu "razapete". Da li vidiš taj efekt?

P: Da.

O: Sad kad smo prošli prvu ogradu, prikazat ?emo drugu pomo?u toga da te pitamo koja ti intuicija ostaje?

P: Intuicija koja ostaje je nekako, iz nekog razloga, ta koja kaže da je ona popila podosta alkohola.

O: Sad, molimo budi svjesna ?injenice, za koju ve? znaš, da unošenje alkohola za bilo koje bi?e 3. denziteta, izme?u ostalog, donosi gubitak pam?enja, to?no?

P: Da.

O: Sad, imaš dio odgovora. Drugu polovicu odgovora uklju?uje druga individua koja tako?er ima stanište u tvojoj ku?i.

P: Njen brat J.

O: To?no. Tu mi vidimo prijevaru.

P: Dobro. Zašto bi mi on lagao?

O: Razapete emocije. Strah. Želja da ostane vjeran. Želja za zaštitom. Sve, naravno iluzorno, ali vrlo realne onima koji ih doživljavaju. Tako?er, vidimo da je tamo bilo unošenja alkohola i oslabljelih prosudba. Ipak, ona nije ni blizu toliko unijela.

P: Dok je A. bila u bolnici, da li je napustila svoje tijelo?

O: Ne kako bi se netko svjesno mogao sje?ati, jer normalno, dok je trauma nagli faktor, drugi fiziološki doga?aji se moraju poduzeti kad ovaj doga?aj završi. Dok je tu bilo prekida disanja, nije bilo prekida kardijalnih funkcija, kao ni prekida aktivnosti mozga. Normalno, barem jedan ili dva od njih moraju biti prisutni da bi bi?e 3. denziteta iskusilo izvantjelesni prijenos.

P: Da li je pokupila kakve privjeske dok je bila u bolnici?

O: Jedini razlog da negativno odgovorimo na to pitanje je taj, da su EKSTREMNI napori u?injeni nad njom, od strane drugih bi?a 3. denziteta, što je zaštitilo od takvog doga?aja.

P: Da li je imala privjesak prije toga?

O: Privjesci mogu, naravno, biti prisutni, ali ne trebaju biti stalni, po prirodi. Bilo je periodi?nih privjesaka, kod osobe koju zovete A., i ona je podložnija brojnim negativnim faktorima nego ostali u njenom prisustvu. Ali, na sre?u, bilo je tu i zaštite višeg reda koja je balansirala taj efekt dosad.

P: Zašto je ona podložnija nego drugi?

O: Ima ve?u osjetljivost. I kad govorimo o osjetljivosti, naravno, govorimo više nego samo na 3. nivou. Govorimo o 4. i 5. nivou tako?er. I to bi trabalo tako?er biti spomenuto da oni s višim profilom misija primaju ve?e napade, ali tako?er imaju i ve?u zaštitu.

P: Zašto ona ?esto ima osje?aj beskorisnosti i bezuspješnosti?

O: Pogledaj zadnja dva odgovora.

P: Dakle, radi napada?

O: Ne...

P: Radi osjetljivosti?

O: Da, zapravo, dok su osjetljivosti indirektno povezane, one nisu ista stvar.

P: Ima li ne?eg što ona može napraviti, sama sebi, da bude sretnija i zadovoljnija?

O: Prvo, da prepozna osjetljivost kao normalno prirodno stanje bi?a i dio profila misije. Drugo, da nema strah od istraživanja osjetljivosti i ve?ih zna?enja iza toga. Tre?e, jednom dok se broj jedan i dva postignu, nastaviti dalje prema ve?oj realizaciji profila svoje misije.

P: I što je profil njene misije?

O: To je dio procesa u?enja.

P: Da li je bilo utjecaja od strane drugih osoba ili entiteta istovremeno kad se dogodio taj incident?

O: Pa, dosad bi trebala znati da je takav utjecaj uvijek prisutan. Pa ipak, on se reflektira ?esto kroz entitete 3. denziteta.

P: Koji su entiteti posebno stimulirali ovaj doga?aj?

O: Tvoje pitanje je nejasno.

P: Rekli ste da takav utjecaj dolazi kroz entitete 3. denziteta...

O: Ne... rekli smo da je to najprepoznatljivije kroz bi?a 3. denziteta.

P: Da li je bio tko od kompanjona ili prisutnih, da li je bilo tko od njih bio pod kontrolom entiteta 4. denziteta koji je želio uzrokovati bol ili probleme meni ili A.?

O: Naravno! To je uvijek mogu?e u svim situacijama. Ta ranjivost mora biti prepoznata prije nego se netko nosi s njom.

P: Dakle, ona treba prepoznati da je ona cilj napada?

O: Ne samo da treba to prepoznati, ve? i svi ostali koji imaju utjecaja na nju, ili kroz nju, ili oni koji imaju najbolje namjere prema njoj - svi oni trebaju to prepoznati tako?er.

P: Na kojem je nivou opasnosti ona trenutno?

O: Opasnost je smanjena zasad, ali naravno, ranjivost je uvijek prisutna. Netko to mora prepoznati, ne ignorirati, ne pretvarati se da ?e to pro?i, ne pretvarati se da to ne postoji.

P: A: Dakle, tamo nije bilo stvarnih uplitanja vanzemaljaca? Nitko nije otet te no?i?

O: Ne, kako se za otmice popularno zna, ne.

P: Dakle, što se desilo kad sam tamo došla? Napila se i onesvijestila?

O: Dovoljno blizu.

P: Koliko sam zapravo popila?

O: Stvarna koli?ina nije bitna. To je bilo dokumentirano. Netko matemati?ki može izra?unati iznos alkohola iz dokumentacije i drugih faktora. Ali naravno, treba se zapamtiti da, kad se unese alkohol, to može biti varljivo i kad se unese, uzrokuje ošte?enje mentalnog i emocionalnog funkcioniranja što uzrokuje smanjenu svijest i pojam koliko se alkohola uzelo. Zato, velike koli?ine se mogu unijeti bez da se to uvidi. U tvojem slu?aju, gubitak pam?enja je direktno povezano s ošte?enjem stanica u mozgu uzrokovanim radi uzimanja alkohola. Dakle, brisanje se desilo i ?injenica jest da je to duboko i da se nemože vratiti kroz hipnoterapiju ili bilo kojim drugim na?inom.

P: L: Dakle, ona je doslovno uništila neke od svojih stanica mozga?

O: Definitivno. Vrlo velik broj njih. Ne toliko da se funkcija može zamijeniti, naravno, ali je to dobro dokumentirano da alkohol ima taj efekt.

P: Imate li kakav savjet u smislu kako bi ona mogla biti pažljivija i kako prepoznati bilo koji utjecaj koji bi je mogao voditi do opasnosti?

O: Pa, to je poput traženja ?arobnog ?epa. Problem koji ovdje postoji je širok i ne može biti vi?en na toliko jednostavan na?in tako da se on nacilja. Postoje mnogi emocionalni faktori, spiritualni faktori, manjak svijesti, postoji otpor, manjak znanja, emocionalne blokade; i to se sve ne dešava samo sa A., ve? i ostalima u njenom okruženju, tako?er. I to su stvari koje ?e odnijeti mnogo napora kroz tok "vremena" da bi se uvidjele. Bilo kako bilo, mi osje?amo da je zasad kriti?na opasnost prošla. Ne?e biti drugih incidenata ovakve prirode ubudu?e. Ali, temeljne stvari se još uvijek moraju riješiti. Te stvari uklju?uju pobunu, percepciju da se nije shva?en, osjetljivost o kojoj smo ranije govorili, manjak komunikacije, manjak svijesti i u odnosu na druge u vezi višebrojnih faktora suo?enja, sve se mora istaknuti. Treba biti strpljiv kad se netko nosi sa dušom višeg nivoa koja okupira tijelo 3. denziteta. Ta duša višeg nivoa je "viša" nego što imaju drugi za koje ti percipiraš da su tvoja djeca. Ona su sva na razli?itim nivoima, a ona je na najvišem nivou. Zato, netko ne može uo?iti probleme brzo i sa nestrpljenjem. To jednostavno nije mogu?e i nebi se više trebalo pokušavati. Strpljenje je apsolutno od najve?e važnosti ovdje, jer nagrade su enormne.

P: A: Izgleda da imam nekakvu vrstu emocionalnog ka?enja za P. Ima li on loš utjecaj?

O: Utjecaji ne ostaju, krajnje, kod onih koji su u 3. denzitetu. Dakle, kad netko pita u vezi "dobrih utjecaja" ili "loših utjecaja", onda postoji manjak percepcije koja je potrebna da se razumije opseg situacije.

P: Da li ?e mi povezanost sa njime donijeti daljnju emocionalnu bol?

O: Bilo koju emocionalnu bol za koju osje?aš da ?e se desiti, uveliko je odre?ena od tvoje strane i tebe. Imaš ogromnu snagu, ali je još ne vidiš. I za Lauru, ve?a svijest je potrebna u tvojem dijelu, za zaštitu tvoje djece. Napad ?e se rotirati od jednog pa do drugoga, i tako u krug. A. je ve? preživjela tu specifi?nu rundu napada, sad ?e se on preseliti na drugog.

P: L: Kako im to mogu re?i?

O: Što smo govorili ranije?

P: Kako to mogu sprije?iti?

O: Mi želimo da ti daš odgovor na to pitanje.

P: Pa, govorili ste o tome mnogo stvari...

O: Ako ti ne odgovoriš na pitanje, razumijevanje nije postignuto. Što smo govorili ranije?

P: J.? A: Intuicija.

O: Sad zaista vidiš primjer snage za koju smo rekli da postoji u A. Ona ima to?an odgovor, ?ak iako je prošlo "mnogo" vremena. Što smo rekli u vezi intuicije?

P: L: Rješi se emocija i koristi intuiciju.

O: Emocija se nemožeš otarasiti. Emocije trebaš kontrolirati. Govorili smo o kruženju vukova u šumi na proplanku. Vukovi su dio prirode. Netko se nebi trebao htjeti rješiti vukova, ve? samo imati s njima pozitivnu interakciju. Zato smo ti rekli da zatražiš vukove da se vrate u šumu, jer nema razloga da kruže oko tebe. Emocije su neophodne za egzistenciju u 3. denzitetu. One mogu biti asistencija, ili mogu biti poteško?a. Dozvolite im da budu asistencija i možete posti?i velike ciljeve. Ako im dozvolite da budu poteško?e, ne?ete vidjeti ono što postoji da bude vi?eno.

P: ?esto imam intuiciju u vezi djece i kažem im da ne želim da idu tamo i tamo ili rade to i to. Ne želim biti vladar ili roditelj koji kontrolira. Pa ipak, kad istaknem nešto od toga, što je bazirano na mojoj intuiciji, optužena sam za te stvari.

O: O?ito da to onda nije odgovor. Da li negdje postoji pitanje na koje nama odgovora?

P: Ne mislim da postoji.

O: Onda promisli korektno, jer svako pitanje ima odgovor. Pa ipak, prvi pokušaj odgovaranja nije uvijek uspješan. To ne zna?i da ne postoji odgovor na to pitanje.

P: Na primjer, te no?i kad se to desilo, imala sam jak osje?aj da ona nebi trebala i?i. Pokušala sam smisliti neki razlog da ona neide, i nije bilo razumnog na?ina da to kažem, ali znala sam ako jednostavno lupim šakom o stol i zabranim joj da ide van, ona ?e osjetiti bijes i srdžbu što bi jedino poja?alo njenu pobunu. To bi kreiralo još više problema koji bi se tada pojavili i nebi ih se moglo rješiti.

O: Onda, što bi rekla, što bi bio pozitivan smjer akcije koja bi bila bazirana na ?injenici da si imala intuiciju?

P: Da ju zadržim doma.

O: Pa, to je kratak odgovor na pitanje.

P: Da joj objasnim kakav sam osje?aj imala u vezi njenog izlaska? Objasnila sam joj tu vrstu stvari ve? bezbroj puta. Djeca to ne?e ?uti. Ona me optužuju da ih jednostavno želim kontrolirati na taj na?in. A: Ti imaš toliko intuicija! Ne mogu uvijek one biti to?ne. L: Mi živimo u vrlo opasnoj situaciji.

O: Sad, što misliš, što je klju? te dileme? Može li to biti djelotvorna komunikacija?

P: Pokušala sam komunicirati. Oni ne žele slušati. Oni ne žele vjerovati...

O: Pa ako pokušaš jedan na?in komunikacije i ne radi, ono što savjetuješ - bio bi najbolji smjer akcije.

P: Pokušala sam svaki pristup koji sam god mogla smisliti. To je poput kompletnog i cjelovitog otpora.

O: Postoji otpor koji se upravo sada dešava. O?ito, nisi pokušala "sve" što si mogla smisliti. Ti sama sebi priznaješ da ne postoje takve stvari kao što su ograni?enja... Sve što postoji su lekcije. Lekcije su ekstremno vrijedne i proces u?enja nikad ne prestaje. Kad netko prepozna te faktore, taj dobiva i stavlja ih u djelotvorno korištenje.

P: Pa, svi smo bili pod napadom, fizi?kim. Stvari vezane uz zdravlje su konstantna briga.

O: Prirodno. Napad ?e biti najve?i u kriti?nim to?kama vaše egzistencije, kao što smo iznijeli dosljedno i uporno kroz 3 godine vaše percepcije vremena. Da li bi trebali o?ekivati nešto manje od toga? Mislimo da nebi.

P: Što možemo u?initi da ublažimo taj napad na zdravlje? Pokušali smo sve što je savjetovano, i onda još nešto više.

O: Nažalost, napad na zdravlje, u ovom slu?aju, je direktno povezano sa cirkulacijom zraka u vašem domu.

P: Rješili smo to. Promjenila sam filtere, otvorila prozore, ugasila sistem, stavila antibakterijsko sredstvo u ventilaciju... sve.

O: Duboko unutar sistema ventilacije postoji vlažno podru?je sa stranim materijalom u njemu, koji je blizu centra ventilacijskog sistema. Morat ?eš kontaktirati nekog tko može na?i taj dio i ukloniti ga, jer on sakuplja i reciklira materijale niskog 2. denziteta, ?estice i mikrobiološke organizme.

P: Da li bi pomoglo da isklju?im na tjedan-dva?

O: To bi bila alternativa za zdravlje. Tvoj strah od peluda je preuveli?an.

P: Dobro, isklju?it ?emo klimu na tjedan dana i koristiti ventilatore.

O: Primjetit ?ete poboljšanje kod vašeg zdravlja skoro trenutno. Ono ?e po?eti i nastaviti se. Osim toga, svijest bi vam trebala istaknuti o?ito, tj. da je sad manja produkcija peluda u zraku nego u drugim dijelovima godine, tako da se ne trebate toliko bojati.

P: Dobro, jedne no?i bilo je istaknuto da postoji neka povezanost svih imena A. i A. oko mene.

O: Pa, izjava je dana jednostavno radi refleksije na sinhronicitet koji je uvijek dan signal promjena koje su o?ite i bliske. Promjene koje nisu potrebne da budu opažene, bilo pozitivne ili negativne, ali uglavnom, promjene. Ovdje, tri individue s kojima si imala bilo direktnu ili indirektnu vezu, svi su imali isto ime.

P: Postoji li još nešto što bi mi još mogli re?i u vezi zaštite djece?

O: Možeš li ponovo pro?itati što smo rekli?

P: Da koristim intuiciju i da ?e napad rotirati.

O: To?no. Tvoja svijest je ta iz koje izvire zaštita. Neka tvoja svijest nebude koncentrirana previše na samo jedno podru?je. Ti imaš sklonosti da to radiš. Sve što postoji - samo su lekcije.

P: Da li bio dobar savjet za njih da idu u školu?

O: Takve zamisli su nebitne u ve?oj slici. Svijest je važnija od aspekta opasnosti koja rezultira iz napada. Od kuda dolazi napad i to?no u kojoj situaciji je on uokviren, jest od sekundarnog zna?aja. Svijest o tom napadu koji se može desiti i koji ?e se desiti jest od primarnog zna?aja. I dalje, u tvojoj situaciji, budu?i da imaš petoro djece, naša izjava da ?e se napad rotirati od jednog do drugog, i tako dalje, je dobar savjet koje nebi trebala zaboraviti. I iz tvoje intuicije ?e proiza?i zaštita i vodit ?e te kad ?e najviše trebati, sve dok emocije služe kao asistencija, a ne kao smetnja.

P: Zašto sam imala toliko djece?

O: To je ono što si izabrala na nekoliko nivoa.

P: To je vrlo velika odgovornost.

O: To je velika odgovornost, ali kao rezultat, nau?ila si mnogo lekcija. Prije ove inkarnacije, zahtjevala si "bržu traku", kako bi popularno rekli, za izdizanje na idu?i nivo. Bilo ti je re?eno, kao i svima koji su to zahtjevali, da bi takav izazov mogao zaista biti težak. I kao što je tvoj otisak duše karakteristi?an, odgovorila si da u tvojem slu?aju, to nije toliko teško kako bi to drugi mogli percipirati. Ali, naravno, ti drugi koji su dali takvu poruku, bili su na višim denzitetima i zato, prirodno, imali su ve?u svijest i znanje.

P: Ho?ete re?i da sam zagrizla više nego što mogu progutati?

O: Pa, to bi bila pretpostavka, zar ne? Poslije svega, proces žvakanja još nije kompletiran, zar ne?

P: Ne. Ali to je vrlo velika briga koja nikad ne prestaje.

O: Pa, nikad nije ni bilo druga?ije, zar ne?

P: Ne. Koliko njih od moje djece je bilo samnom u mojem neposrednom prijašnjem životu u Njema?koj?

O: Pa, to nije od velike važnosti, ali budu?i da tražiš odgovor, jedno.

P: Koje?

O: Tvoja intuicija ?e ti to re?i. Koje?

P: A. Ima li još nešto za Arka ili A., ili za mene, što bi zasad mogli re?i?

O: Kad sastaviš pitanje na taj na?in, to je dosta teško i nejasno i svaki put to vidimo kao zabavno.

P: Znam... da promislim...

O: Ne... kad se ti?e Arkadiusza, najve?a opasnost je tako?er emocionalna. Nije ?udno. Emocije mogu pomo?i ili otežati. On ti je ve? izrazio na posredan i zaobilazan na?in, da ga je strah ostaviti sve iza sebe. Ti strahovi su uvijek bili tamo, ali su bili ublaženi tajnom namjerom da nikad kompletno ne prekine veze sa svojom domovinom. To je nešto ?ega ti nisi bila kompletno svjesna, jer je namjerno bilo ?uvano da ti ne saznaš. Rezultat takvih akcija, kao i u svim drugim prilikama, to?no je ono što sada vidiš da se odigrava. To bi ti trebalo biti doata jasno, tako?er. Sve od ?ega je on patio i od ?ega pati jest hranjeno energijom koju on daje kao rezultat tih emocija u konfliktu i zato, važnije, njegovu nemogu?nost, ili da kažemo, nedostatak volje da kompletno i otvoreno podijeli te emocije i energiju s tobom. Postoji strah na njegovoj strani koji ima dvije strane. Na jednu ruku, tu je strah od odlaska na takav na?in na koji se više nikad ne može vratiti i strah, s druge strane, da ?eš ga ti kazniti radi iskazivanja takvog straha. Dakle, njegova želja da održi mir, on je to krio od tebe. Sad mu se sve to nagomilalo na hrpu. I krajnje, ako želi izbje?i napad, ili ga smanjiti na mjeru da može i?i dalje, onda jedini izbor koji ima i kojeg je svjestan, radi svojeg vlastitog otpora, je taj da jednostavno ostavi i raskine SVE veze. To je nešto ?ega on tek sada postaje svjestan. Ali, još uvijek se nezna ho?e li to biti postignuto ili ne. To kompletno ovisi o njemu.

P: Nešto za A.?

O: Kao što smo rekli, najve?a opasnost je prošla zasad. I postoji otpor svijesti ?injenici da je osjetljivost ve?a, potencijal snage je ve?i, sposobnost je ve?a, duša je ja?a jer je iskusila više inkarnacija i svi od tih drugih faktora. Ovo je teško vrijeme, kao što je i za sve u 3. denzitetu u tom periodu života, jer su tu pritisci koji dolaze iz 3. i 4. denziteta. I to je krajnji nivo cvjetanja ( odrastanja ) duše u svakoj inkarnaciji. Zato, postoji otpor, ?ak i prema ovim rije?ima. To je sve dio procesa u?enja.

P: Pa, promatrala sam neke stvari i izgleda da ?emu god se opiremo, da nam to prouzrokuje patnju.

O: To je istina, ali patnja dolazi u razli?itim intenzitetima.

P: I izgleda da je sve povezano s našim otporom prema onom što i tko smo U STVARI i s tim da radimo stvari iz smjerova viših nivoa, a ne emocionalnim programiranjem.

O: To je istina. Ave su lekcije i svaka lekcija je jedan korak na putu prema uniji s Jednim.

P: Osje?am da je moje u?enje u zastoju.

O: Zastoji nisu neke velike brige sve dok su samo zaustavljanja za odmor na putu prema ve?im znanjima ili rastu. Rekli smo vam prije, i drugima, da gledate putokaze na putu, da ?itate znakove na putu i razumijete njihova zna?enja. Ako to u?inite, bit ?ete daleko ispred bitke. I "bitka" je prigodni izraz, jer je bitka ono što rezultira iz napada, napada kojemu se opirete na progresivni i pozitivni na?in. Zato, ako netko želi biti ispred bitke, ako je uop?e to mogu?e, alat za to jesu putokazi, a oni su SVUDA! Intuicija je jedan, sinhronicitet je drugi. Imate ve? dovoljno snage, znanja i svijesti da prepoznate putokaze. Jedino su emocije te koje mogu uzrokovati da se zamute ti putokazi. I to samo onda ako emocije, koje su prirodno stanje egzistencije bi?a 3. denziteta, služe kao poteško?e umjesto kao pomo?. I to je primarna lekcija za sada: uzeti te emocije, koje su savršeno prirodne, i zaposliti ih kao asistenciju ( pomaga?e ). Jednom kad se emocije koriste pozitivno, napredak u OPD 4. denziteta je mogu?. Egzistencija emocija ?e ublažiti napredak i prijelaz u OPD 4. denziteta. Vama se možda to ne ?ini mogu?e neko vrijeme, ili je to nešto što vi zasad ne možete shvatiti, ali to ?ete eventualno razumijeti.

P: Mogu li nešto u?initi da bi pomogla Arku u vezi svega toga?

O: Ne, kao što smo ti rekli, kod tog posebnog slu?aja, to je njegova energija, što sve uklju?uje i isklju?uje. Drugim rje?ima, samo ON može u?initi ono što se mora u?initi ukoliko on istinski teži dostignuti ciljeve koje si je postavio. Ti nemožeš, na bilo koji na?in pomo?i ili se umješati ili promjeniti situaciju.

P: Da mu ovo sve kažem?

O: Ostavit ?emo tebi da to odrediš. Nemožemo te voditi za ruke.

P: Da li je preporu?ljivo da mu pošaljem pisma kojima smo se dopisivali TR, JR i ja?

O: Pa, dozvolit ?emo da uvježbaš svoju intuiciju.

P: Pa jedini razlog da ih NE pošaljem jest taj, mislim, jer je on zabrinut kako ?e se doga?aji odvijati u budu?nosti.

O: Pa, nisi li prošla kroz dugi put da bi odgovorila na pitanje?

P: Mislim da jesam. Zahvaljujemo vam se, puno hvala. Oh, imam još jedno pitanje: postoji li nešto što bi se moglo uzeti ili u?initi da prestanem sa ovom nikotinskom navikom?

O: Nikotinska navika, kako ju ti zoveš, je ona koja je svakako, prvo i osnovno, navika po prirodi. Najve?i oblik napada koji rezultira kod takve navike je onaj sa psihološkog kuta gledanja. Najve?i napor je koncentriran na fizi?kim aspektima konzumacije nikotina, dok, zapravo, psihološki aspekti su ti koji hrane fizi?ke aspekte. Zato, netko može i ?e prestati uzimanje nikotina kad on to zaželi, i ni minute prije. Svi napori koji se prije toga poduzmu, bit ?e neuspješni.

P: Što se može u?initi, govore?i psihološki, da se do?e na tu to?ku?

O: To je dio procesa u?enja. Što smo ranije govorili u vezi emocija? Netko mora koristiti emocije kao asistenta ( pomaga?a ).

P: Kako netko može koristiti emocije da mu asistiraju kod prekidanja nikotinske navike?

O: Što ti tvoja intuicija govori? Što je, na primjer, kod tvog realiteta, najve?i razlog za želju da prekineš nikotinsku naviku?

P: Ark. Da ne stavljam ništa u atmosferu koja ga okružuje, što bi mu moglo naštetiti.

O: Dobro. Sad, koji je bolji na?in, da li da ti Ark pomogne kod prestanka nikotinske navike ( pušenja ), ili da pokušaš prestanak da bi impresionirala Arka kad on stigne? Poštenje je jedini najlogi?niji pravac akcije i može se koristiti kao alat da se dozvoli Arku da ti pomogne na ljubazan na?in da prestaneš nikotinsku naviku bezbolno i efektno. Zar to ne vidiš?

P: Pa, bilo što je bolje nego ovo što sam radila i što sam prošla kroz nekoliko zadnjih mjeseci. Hvala vam. Osje?am se vrlo tužno što ?e Ark morati pro?i kroz toliku emocionalnu bol, posebno kod one u koju je umješana njegova k?er. To bi me strgalo.

O: Pa, to je prirodno i razumljivo, ali molimo te da pogledaš ve?u sliku, koja je trajala preko 14 i pol mjeseci, koja je veliki pomak u tvojoj i njegovoj svjesnosti, i to je veliki i glavni pomak u tvojim iskustvima, to je orijentir ( me?a ), stepenica, putokaz, sve u jednom. I to je put koji je bio izabran, jest izabran i bit ?e izabran. Zato, tuga koja je dio mozaika, jest nešto što postoji, ali ne treba tu ostajati, ve? samo efikasno se nositi s njom i postupiti pozitivno i progresivno. I to ?e pro?i, tako?er. Svi izbori su napravljeni. Sve što postoji su - lekcije.

P: Pa, sve ovo je dosta za probaviti, pa vam se još jednom zahvaljujem što ste bili sa nama.

O: Nema na ?emu. Mi ?emo uvijek biti ovdje za vas.

P: Laku no?.