Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-10-07


07.10.1997.

 

P: Koga večeras imamo sa nama?

O: Aldronn.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Moje prvo pitanje: Ima li kakve šanse da će preuzeti neke akcije protiv Arka prije nego što on ode, prema svom planu puta?

O: Morate shvatiti da su akcije već bile poduzete protiv Arkadiusza, nastavljaju se i bit će poduzete protiv Arkadiusza, kao što je bilo određeno i kako je u procesu zauvijek. Zapamtite, svi događaji, kao što ih vi vidite, samo su takvi sa vaše točke gledišta, odnosno percepcije. Ne postoji prošlost ili budućnost. Sve je jedno.

P: Specifično, postoji li kakav plan da se pokuša spriječiti ga da dođe ovamo?

O: Ne kao takav. Prvo i prvo, treba znati, u svijesti onih koji su u materijalnim tijelima koji okružuju Arkadiusza, nemaju veliku svijest posljedica koje će nastati radi planova putovanja koje on ima namjeru ispuniti. Zato, to nije viđeno kao kritična točka. Pa ipak, planovi koji bi se mogli poduzeti, i koji su bili poduzeti, koji se poduzimaju, da bi se spriječila unija između tebe i Arkadiusza, su uvijek u procesu i daje im se energija od Arkadiuszove želje da ostane u prebivalištu uporišta u zemlji rođenja u ovoj inkarnaciji. To je taj emocionalan privjesak koji hrani tu energiju koja je zato korištena protiv njega. To se sada možda prekida, ali to neće biti vrlo ubrzo.

P: Možete li istaknuti koje su namjere u procesu kroz njegovu kćer A.?

O: Ne postoji definitivni plan kao što bi ga vi mogli primjetiti. Ta se situacija konstantno mijenja. Jedini i samo jedan cilj je nastaviti zarobiti njegov um, kao što je i bio. Zato, to je poput ciljanja pokretne mete, kao što bi vi to mogli reći.

P: Možete li mi reći što je učinjeno sa stvarima koje su ukradene iz njegove prtljage?

O: Stvari su još uvijek u posjedovanju onog tko ih je ukrao.

P: Hoće li ih ikada dobiti natrag?

O: Ne.

P: Dakle, ti pokušaji su trošenje vremena?

O: Ne samo trošenje vremena, nego trošenje energije. Energija je daleko važnija jer ona postoji, a vrijeme ne.

P: Da li bi bilo poželjno da pokuša otići i doći ranije, ili je u rdu da ostane kao što je isplanirano?

O: To nije nešto što je od kritične važnosti, ali najmudriji tok akcije bi bio da održi snagu koja mu je potrebna da prođe kroz te planove koje sprovodi. To bi moglo pridonijeti povećanju energije koju troši.

P: Kako bi to mogli izvesti?

O: Mi to ne možemo izvesti. Samo Arkadiusz to može postići.

P: Kako?

O: Kao što smo spomenuli ranije, tu je umješan faktor emocija, koji netko može razumijeti ako ima suosjećajan pogled, kao npr. mi. Napuštanje nečije domaće države s mogućnošću da se nikada ne vrati, za nekog tko je u realitetu 3. denziteta, je posebno traumatski doživljaj. I kao takav, noramlno je da bića 3. denziteta čine svakakve pokušaje da ostanu vezani da bi zadovoljili emocionalnu potrebu za nekompletno odvajanje, pogotovo kad postoje druga bića 3. denziteta na toj fizičkoj lokaciji koje ona ostavljaju za sobom. Bez obzira na ono što ti je bilo rečeno u razgovoru, želja za ostajanjem u matičnoj zemlji je vrlo velika kod Arkadiusza. Nije ti bilo rečeno koliko je velika ta želja. U stvari, ti si bila vođena da vjeruješ da je ta želja minimalna. To nije slučaj. Zar to ne vidiš?

P: Da.

O: Sad, situacije koje to otkrivaju, će odrediti točno u kojim pravcima će sve to ići. Ali, naravno, netko bi trebao biti uvijek svjestan činjenice da ne postoji prošlost i budućnost, jer sadašnjost povezuje sve realitete.

P: Koje su vjerojatnosti tih događaja?

O: To bi bilo nepropisno postavljeno pitanje, jer je tok događaja lako kontroliran od onih koji su umješani u njih.

P: Dakle, to znači da A. forsira izbor između mene i njegove države?

O: Ne. Njeni ciljevi, kako ih ona vidi, čak iako nisu potpuno njeni, jesu ti da on ostane u njezinom posjedovanju, posjedovanju materijalnih dobara koje je izvedenica od posjedovanja njega, posjedovanje valute, što je neumoljivo povezano za njega i njegov realitet. Njeni ciljevi nisu, kao što ih ti vidiš, da ga forsira da odabere između njegove zemlje i tebe. Dilema izabiranja između njegove zemlje i tebe je unutar Arkadiusza, tj. njega samog.

P: Da li njegova kćer stvarno vjeruje da je on lud?

O: Pa, izraz "lud" je nebulozan, u najvećoj mjeri. Ali, na njegovu kćer je utjecala A. tako da vjeruje isto što i ona. Njena briga je također proizašla iz OPS želja; želja koje su financijske i emocionalne po prirodi. Također, tu je još strah od odvojenosti koji hrani OPS želje A., pa one rade u tandemu koji ima isti kraj, i na sve to još utječu iz viših denziteta, imenom 4. nivo denziteta OPS.

P: Koje su vjerojatnosti ili mogućnosti da Ark dobije poziciju u UCF-u, jednom kad dođe ovamo?

O: Vjerojatnosti su dobre, ali ovise o njegovim akcijama i onih koji ga okružuju.

P: Koje daljnje akcije može poduzeti da bi poboljšao te vjerojatnosti?

O: Pa, to bi stvarno trebalo biti očito. Kao i kod bilo koga drugoga tko pokušava postići poziciju na bilo kojem nivou, to je u rukama te individue koja želi postići taj cilj. To podrazumijeva efektivnu komunikaciju, isticanje ciljeva, sposobnost nagovaranja drugih potrebama koje trebaju biti ispunjene prisutnošću individua koje sudjeluju, izdržljivost, kontakte koji nisu nadjačani, asistencija kad je potrebna u komunikativne svrhe kad je netko u nedostatku nekih vještina, sposobnost za "prodavanje sebe", uglavnom to je najvažnije, i prepredenost koja je daleko efektnija. I onda je onima koji su cilj, omogućeno da budu svjesni i bolje vide vrijednosti onih koji traže taj cilj.

P: Promjena teme: prije 2 tjedna, moja A. bila je u bolnici. Imam nekih poteškoća kod razumijevanja onog što se dogodilo. Možete li mi reći što se stvarno desilo tada?

O: Savjetujemo da pitaš pitanja detaljno i budeš strpljiva radi slaganja slike koja to može analizirati efikasnije.

P: Dobro, djeca su rekla da su bili na putu kući i da su stali da bi posjetili te druge klince, ali nisu planirali ostati dugo, već krenuti ubrzo kući. Ali onda su odlučili da bi bilo u redu kušati okus tog likera koji su im ponudili. Koliko je zapravo A. popila svojom voljom?

O: Prvo i prvo, prije nego što to istaknemo, znaš da sama sebi možeš postaviti pitanja koja mogu podstaknuti i odgovore, koristeći vlastitu intuiciju. Molimo, analiziraj oblikovanje svog pitanja, da bi počela uviđati odgovor.

P: Pa, s obzirom da je ona rekla da su išli kući i da je rekla da će samo kušati okus, a brat se složio, ne mogu razumjeti zašto bi popila više nego što je i sama rekla, da će samo probati okus. A ona kaže da je probala okus i da se probudila u bolnici i da se ne sjeća što se dogodilo.

O: Dobro. Da li si razumjela našu izjavu i njeno istinsko značenje?

P: Ne, mislim da nisam.

O: Kao što ti znaš, pogotovo kod onih sa razvijenim psihičkim sposobnostima, kao što si ti, intuicija igra ulogu u formiranju temelja pitanja i odgovora, i odgovara na potragu. Sposobnost, kao što je često istaknuta, da se dođe do "dna" problema, jest uvelike ovisna o, prvo i osnovno, nečijoj intuiciji. Ti imaš vrlo jaku intuiciju.

P: Imam DVIJE intuicije, u vezi toga, ja sam razapeta između dvije.

O: Reći ćemo to uskoro, ali prvo moramo prijeći preko prve ograde da bi pokušali doći do iduće. Tvoja je intuicija vrlo jaka, zar ne?

P: Da.

O: Dobro, sad sebe zamisli u šumi, na jednoj čistini. Ti stojiš na toj čistini i okružena si čoporom vukova. Ti vukovi, u tvojem umu, predstavljaju blokadu. Blokada je emocija. Emocija je neophodna komponenta u životu 3. denziteta. Ona može biti od velike pomoći, ali također i velika prepreka. Normalno, u kritičnim situacijama koje su najbliže rubu egzistencije u 3. denzitetu, te emocije služe privremeno kao prepreke. Dakle, mi te molimo da si zamisliš te vukove koji te okružuju. I kao što će vukovi, kad im se obratiš hladnim i smirenim glasom, kad netko uzme dubok uzdisaj prema unutra i onda van, i zamoli vukove smirenim, uvjerljivim glasom da se jednostavno vrate u šumu, i da je sve u redu, i onda će se vukovi okrenuti i povući se, kao što vukovi i čine. To odstranja ometajući aspekt emocije, što dozvoljava intuiciji da postane jača. Onda, zauzvrat, nečije intuicije nisu "razapete". Da li vidiš taj efekt?

P: Da.

O: Sad kad smo prošli prvu ogradu, prikazat ćemo drugu pomoću toga da te pitamo koja ti intuicija ostaje?

P: Intuicija koja ostaje je nekako, iz nekog razloga, ta koja kaže da je ona popila podosta alkohola.

O: Sad, molimo budi svjesna činjenice, za koju već znaš, da unošenje alkohola za bilo koje biće 3. denziteta, između ostalog, donosi gubitak pamćenja, točno?

P: Da.

O: Sad, imaš dio odgovora. Drugu polovicu odgovora uključuje druga individua koja također ima stanište u tvojoj kući.

P: Njen brat J.

O: Točno. Tu mi vidimo prijevaru.

P: Dobro. Zašto bi mi on lagao?

O: Razapete emocije. Strah. Želja da ostane vjeran. Želja za zaštitom. Sve, naravno iluzorno, ali vrlo realne onima koji ih doživljavaju. Također, vidimo da je tamo bilo unošenja alkohola i oslabljelih prosudba. Ipak, ona nije ni blizu toliko unijela.

P: Dok je A. bila u bolnici, da li je napustila svoje tijelo?

O: Ne kako bi se netko svjesno mogao sjećati, jer normalno, dok je trauma nagli faktor, drugi fiziološki događaji se moraju poduzeti kad ovaj događaj završi. Dok je tu bilo prekida disanja, nije bilo prekida kardijalnih funkcija, kao ni prekida aktivnosti mozga. Normalno, barem jedan ili dva od njih moraju biti prisutni da bi biće 3. denziteta iskusilo izvantjelesni prijenos.

P: Da li je pokupila kakve privjeske dok je bila u bolnici?

O: Jedini razlog da negativno odgovorimo na to pitanje je taj, da su EKSTREMNI napori učinjeni nad njom, od strane drugih bića 3. denziteta, što je zaštitilo od takvog događaja.

P: Da li je imala privjesak prije toga?

O: Privjesci mogu, naravno, biti prisutni, ali ne trebaju biti stalni, po prirodi. Bilo je periodičnih privjesaka, kod osobe koju zovete A., i ona je podložnija brojnim negativnim faktorima nego ostali u njenom prisustvu. Ali, na sreću, bilo je tu i zaštite višeg reda koja je balansirala taj efekt dosad.

P: Zašto je ona podložnija nego drugi?

O: Ima veću osjetljivost. I kad govorimo o osjetljivosti, naravno, govorimo više nego samo na 3. nivou. Govorimo o 4. i 5. nivou također. I to bi trabalo također biti spomenuto da oni s višim profilom misija primaju veće napade, ali također imaju i veću zaštitu.

P: Zašto ona često ima osjećaj beskorisnosti i bezuspješnosti?

O: Pogledaj zadnja dva odgovora.

P: Dakle, radi napada?

O: Ne...

P: Radi osjetljivosti?

O: Da, zapravo, dok su osjetljivosti indirektno povezane, one nisu ista stvar.

P: Ima li nečeg što ona može napraviti, sama sebi, da bude sretnija i zadovoljnija?

O: Prvo, da prepozna osjetljivost kao normalno prirodno stanje bića i dio profila misije. Drugo, da nema strah od istraživanja osjetljivosti i većih značenja iza toga. Treće, jednom dok se broj jedan i dva postignu, nastaviti dalje prema većoj realizaciji profila svoje misije.

P: I što je profil njene misije?

O: To je dio procesa učenja.

P: Da li je bilo utjecaja od strane drugih osoba ili entiteta istovremeno kad se dogodio taj incident?

O: Pa, dosad bi trebala znati da je takav utjecaj uvijek prisutan. Pa ipak, on se reflektira često kroz entitete 3. denziteta.

P: Koji su entiteti posebno stimulirali ovaj događaj?

O: Tvoje pitanje je nejasno.

P: Rekli ste da takav utjecaj dolazi kroz entitete 3. denziteta...

O: Ne... rekli smo da je to najprepoznatljivije kroz bića 3. denziteta.

P: Da li je bio tko od kompanjona ili prisutnih, da li je bilo tko od njih bio pod kontrolom entiteta 4. denziteta koji je želio uzrokovati bol ili probleme meni ili A.?

O: Naravno! To je uvijek moguće u svim situacijama. Ta ranjivost mora biti prepoznata prije nego se netko nosi s njom.

P: Dakle, ona treba prepoznati da je ona cilj napada?

O: Ne samo da treba to prepoznati, već i svi ostali koji imaju utjecaja na nju, ili kroz nju, ili oni koji imaju najbolje namjere prema njoj - svi oni trebaju to prepoznati također.

P: Na kojem je nivou opasnosti ona trenutno?

O: Opasnost je smanjena zasad, ali naravno, ranjivost je uvijek prisutna. Netko to mora prepoznati, ne ignorirati, ne pretvarati se da će to proći, ne pretvarati se da to ne postoji.

P: A: Dakle, tamo nije bilo stvarnih uplitanja vanzemaljaca? Nitko nije otet te noći?

O: Ne, kako se za otmice popularno zna, ne.

P: Dakle, što se desilo kad sam tamo došla? Napila se i onesvijestila?

O: Dovoljno blizu.

P: Koliko sam zapravo popila?

O: Stvarna količina nije bitna. To je bilo dokumentirano. Netko matematički može izračunati iznos alkohola iz dokumentacije i drugih faktora. Ali naravno, treba se zapamtiti da, kad se unese alkohol, to može biti varljivo i kad se unese, uzrokuje oštećenje mentalnog i emocionalnog funkcioniranja što uzrokuje smanjenu svijest i pojam koliko se alkohola uzelo. Zato, velike količine se mogu unijeti bez da se to uvidi. U tvojem slučaju, gubitak pamćenja je direktno povezano s oštećenjem stanica u mozgu uzrokovanim radi uzimanja alkohola. Dakle, brisanje se desilo i činjenica jest da je to duboko i da se nemože vratiti kroz hipnoterapiju ili bilo kojim drugim načinom.

P: L: Dakle, ona je doslovno uništila neke od svojih stanica mozga?

O: Definitivno. Vrlo velik broj njih. Ne toliko da se funkcija može zamijeniti, naravno, ali je to dobro dokumentirano da alkohol ima taj efekt.

P: Imate li kakav savjet u smislu kako bi ona mogla biti pažljivija i kako prepoznati bilo koji utjecaj koji bi je mogao voditi do opasnosti?

O: Pa, to je poput traženja čarobnog čepa. Problem koji ovdje postoji je širok i ne može biti viđen na toliko jednostavan način tako da se on nacilja. Postoje mnogi emocionalni faktori, spiritualni faktori, manjak svijesti, postoji otpor, manjak znanja, emocionalne blokade; i to se sve ne dešava samo sa A., već i ostalima u njenom okruženju, također. I to su stvari koje će odnijeti mnogo napora kroz tok "vremena" da bi se uvidjele. Bilo kako bilo, mi osjećamo da je zasad kritična opasnost prošla. Neće biti drugih incidenata ovakve prirode ubuduće. Ali, temeljne stvari se još uvijek moraju riješiti. Te stvari uključuju pobunu, percepciju da se nije shvaćen, osjetljivost o kojoj smo ranije govorili, manjak komunikacije, manjak svijesti i u odnosu na druge u vezi višebrojnih faktora suočenja, sve se mora istaknuti. Treba biti strpljiv kad se netko nosi sa dušom višeg nivoa koja okupira tijelo 3. denziteta. Ta duša višeg nivoa je "viša" nego što imaju drugi za koje ti percipiraš da su tvoja djeca. Ona su sva na različitim nivoima, a ona je na najvišem nivou. Zato, netko ne može uočiti probleme brzo i sa nestrpljenjem. To jednostavno nije moguće i nebi se više trebalo pokušavati. Strpljenje je apsolutno od najveće važnosti ovdje, jer nagrade su enormne.

P: A: Izgleda da imam nekakvu vrstu emocionalnog kačenja za P. Ima li on loš utjecaj?

O: Utjecaji ne ostaju, krajnje, kod onih koji su u 3. denzitetu. Dakle, kad netko pita u vezi "dobrih utjecaja" ili "loših utjecaja", onda postoji manjak percepcije koja je potrebna da se razumije opseg situacije.

P: Da li će mi povezanost sa njime donijeti daljnju emocionalnu bol?

O: Bilo koju emocionalnu bol za koju osjećaš da će se desiti, uveliko je određena od tvoje strane i tebe. Imaš ogromnu snagu, ali je još ne vidiš. I za Lauru, veća svijest je potrebna u tvojem dijelu, za zaštitu tvoje djece. Napad će se rotirati od jednog pa do drugoga, i tako u krug. A. je već preživjela tu specifičnu rundu napada, sad će se on preseliti na drugog.

P: L: Kako im to mogu reći?

O: Što smo govorili ranije?

P: Kako to mogu spriječiti?

O: Mi želimo da ti daš odgovor na to pitanje.

P: Pa, govorili ste o tome mnogo stvari...

O: Ako ti ne odgovoriš na pitanje, razumijevanje nije postignuto. Što smo govorili ranije?

P: J.? A: Intuicija.

O: Sad zaista vidiš primjer snage za koju smo rekli da postoji u A. Ona ima točan odgovor, čak iako je prošlo "mnogo" vremena. Što smo rekli u vezi intuicije?

P: L: Rješi se emocija i koristi intuiciju.

O: Emocija se nemožeš otarasiti. Emocije trebaš kontrolirati. Govorili smo o kruženju vukova u šumi na proplanku. Vukovi su dio prirode. Netko se nebi trebao htjeti rješiti vukova, već samo imati s njima pozitivnu interakciju. Zato smo ti rekli da zatražiš vukove da se vrate u šumu, jer nema razloga da kruže oko tebe. Emocije su neophodne za egzistenciju u 3. denzitetu. One mogu biti asistencija, ili mogu biti poteškoća. Dozvolite im da budu asistencija i možete postići velike ciljeve. Ako im dozvolite da budu poteškoće, nećete vidjeti ono što postoji da bude viđeno.

P: Često imam intuiciju u vezi djece i kažem im da ne želim da idu tamo i tamo ili rade to i to. Ne želim biti vladar ili roditelj koji kontrolira. Pa ipak, kad istaknem nešto od toga, što je bazirano na mojoj intuiciji, optužena sam za te stvari.

O: Očito da to onda nije odgovor. Da li negdje postoji pitanje na koje nama odgovora?

P: Ne mislim da postoji.

O: Onda promisli korektno, jer svako pitanje ima odgovor. Pa ipak, prvi pokušaj odgovaranja nije uvijek uspješan. To ne znači da ne postoji odgovor na to pitanje.

P: Na primjer, te noći kad se to desilo, imala sam jak osjećaj da ona nebi trebala ići. Pokušala sam smisliti neki razlog da ona neide, i nije bilo razumnog načina da to kažem, ali znala sam ako jednostavno lupim šakom o stol i zabranim joj da ide van, ona će osjetiti bijes i srdžbu što bi jedino pojačalo njenu pobunu. To bi kreiralo još više problema koji bi se tada pojavili i nebi ih se moglo rješiti.

O: Onda, što bi rekla, što bi bio pozitivan smjer akcije koja bi bila bazirana na činjenici da si imala intuiciju?

P: Da ju zadržim doma.

O: Pa, to je kratak odgovor na pitanje.

P: Da joj objasnim kakav sam osjećaj imala u vezi njenog izlaska? Objasnila sam joj tu vrstu stvari već bezbroj puta. Djeca to neće čuti. Ona me optužuju da ih jednostavno želim kontrolirati na taj način. A: Ti imaš toliko intuicija! Ne mogu uvijek one biti točne. L: Mi živimo u vrlo opasnoj situaciji.

O: Sad, što misliš, što je ključ te dileme? Može li to biti djelotvorna komunikacija?

P: Pokušala sam komunicirati. Oni ne žele slušati. Oni ne žele vjerovati...

O: Pa ako pokušaš jedan način komunikacije i ne radi, ono što savjetuješ - bio bi najbolji smjer akcije.

P: Pokušala sam svaki pristup koji sam god mogla smisliti. To je poput kompletnog i cjelovitog otpora.

O: Postoji otpor koji se upravo sada dešava. Očito, nisi pokušala "sve" što si mogla smisliti. Ti sama sebi priznaješ da ne postoje takve stvari kao što su ograničenja... Sve što postoji su lekcije. Lekcije su ekstremno vrijedne i proces učenja nikad ne prestaje. Kad netko prepozna te faktore, taj dobiva i stavlja ih u djelotvorno korištenje.

P: Pa, svi smo bili pod napadom, fizičkim. Stvari vezane uz zdravlje su konstantna briga.

O: Prirodno. Napad će biti najveći u kritičnim točkama vaše egzistencije, kao što smo iznijeli dosljedno i uporno kroz 3 godine vaše percepcije vremena. Da li bi trebali očekivati nešto manje od toga? Mislimo da nebi.

P: Što možemo učiniti da ublažimo taj napad na zdravlje? Pokušali smo sve što je savjetovano, i onda još nešto više.

O: Nažalost, napad na zdravlje, u ovom slučaju, je direktno povezano sa cirkulacijom zraka u vašem domu.

P: Rješili smo to. Promjenila sam filtere, otvorila prozore, ugasila sistem, stavila antibakterijsko sredstvo u ventilaciju... sve.

O: Duboko unutar sistema ventilacije postoji vlažno područje sa stranim materijalom u njemu, koji je blizu centra ventilacijskog sistema. Morat ćeš kontaktirati nekog tko može naći taj dio i ukloniti ga, jer on sakuplja i reciklira materijale niskog 2. denziteta, čestice i mikrobiološke organizme.

P: Da li bi pomoglo da isključim na tjedan-dva?

O: To bi bila alternativa za zdravlje. Tvoj strah od peluda je preuveličan.

P: Dobro, isključit ćemo klimu na tjedan dana i koristiti ventilatore.

O: Primjetit ćete poboljšanje kod vašeg zdravlja skoro trenutno. Ono će početi i nastaviti se. Osim toga, svijest bi vam trebala istaknuti očito, tj. da je sad manja produkcija peluda u zraku nego u drugim dijelovima godine, tako da se ne trebate toliko bojati.

P: Dobro, jedne noći bilo je istaknuto da postoji neka povezanost svih imena A. i A. oko mene.

O: Pa, izjava je dana jednostavno radi refleksije na sinhronicitet koji je uvijek dan signal promjena koje su očite i bliske. Promjene koje nisu potrebne da budu opažene, bilo pozitivne ili negativne, ali uglavnom, promjene. Ovdje, tri individue s kojima si imala bilo direktnu ili indirektnu vezu, svi su imali isto ime.

P: Postoji li još nešto što bi mi još mogli reći u vezi zaštite djece?

O: Možeš li ponovo pročitati što smo rekli?

P: Da koristim intuiciju i da će napad rotirati.

O: Točno. Tvoja svijest je ta iz koje izvire zaštita. Neka tvoja svijest nebude koncentrirana previše na samo jedno područje. Ti imaš sklonosti da to radiš. Sve što postoji - samo su lekcije.

P: Da li bio dobar savjet za njih da idu u školu?

O: Takve zamisli su nebitne u većoj slici. Svijest je važnija od aspekta opasnosti koja rezultira iz napada. Od kuda dolazi napad i točno u kojoj situaciji je on uokviren, jest od sekundarnog značaja. Svijest o tom napadu koji se može desiti i koji će se desiti jest od primarnog značaja. I dalje, u tvojoj situaciji, budući da imaš petoro djece, naša izjava da će se napad rotirati od jednog do drugog, i tako dalje, je dobar savjet koje nebi trebala zaboraviti. I iz tvoje intuicije će proizaći zaštita i vodit će te kad će najviše trebati, sve dok emocije služe kao asistencija, a ne kao smetnja.

P: Zašto sam imala toliko djece?

O: To je ono što si izabrala na nekoliko nivoa.

P: To je vrlo velika odgovornost.

O: To je velika odgovornost, ali kao rezultat, naučila si mnogo lekcija. Prije ove inkarnacije, zahtjevala si "bržu traku", kako bi popularno rekli, za izdizanje na idući nivo. Bilo ti je rečeno, kao i svima koji su to zahtjevali, da bi takav izazov mogao zaista biti težak. I kao što je tvoj otisak duše karakterističan, odgovorila si da u tvojem slučaju, to nije toliko teško kako bi to drugi mogli percipirati. Ali, naravno, ti drugi koji su dali takvu poruku, bili su na višim denzitetima i zato, prirodno, imali su veću svijest i znanje.

P: Hoćete reći da sam zagrizla više nego što mogu progutati?

O: Pa, to bi bila pretpostavka, zar ne? Poslije svega, proces žvakanja još nije kompletiran, zar ne?

P: Ne. Ali to je vrlo velika briga koja nikad ne prestaje.

O: Pa, nikad nije ni bilo drugačije, zar ne?

P: Ne. Koliko njih od moje djece je bilo samnom u mojem neposrednom prijašnjem životu u Njemačkoj?

O: Pa, to nije od velike važnosti, ali budući da tražiš odgovor, jedno.

P: Koje?

O: Tvoja intuicija će ti to reći. Koje?

P: A. Ima li još nešto za Arka ili A., ili za mene, što bi zasad mogli reći?

O: Kad sastaviš pitanje na taj način, to je dosta teško i nejasno i svaki put to vidimo kao zabavno.

P: Znam... da promislim...

O: Ne... kad se tiče Arkadiusza, najveća opasnost je također emocionalna. Nije čudno. Emocije mogu pomoći ili otežati. On ti je već izrazio na posredan i zaobilazan način, da ga je strah ostaviti sve iza sebe. Ti strahovi su uvijek bili tamo, ali su bili ublaženi tajnom namjerom da nikad kompletno ne prekine veze sa svojom domovinom. To je nešto čega ti nisi bila kompletno svjesna, jer je namjerno bilo čuvano da ti ne saznaš. Rezultat takvih akcija, kao i u svim drugim prilikama, točno je ono što sada vidiš da se odigrava. To bi ti trebalo biti doata jasno, također. Sve od čega je on patio i od čega pati jest hranjeno energijom koju on daje kao rezultat tih emocija u konfliktu i zato, važnije, njegovu nemogućnost, ili da kažemo, nedostatak volje da kompletno i otvoreno podijeli te emocije i energiju s tobom. Postoji strah na njegovoj strani koji ima dvije strane. Na jednu ruku, tu je strah od odlaska na takav način na koji se više nikad ne može vratiti i strah, s druge strane, da ćeš ga ti kazniti radi iskazivanja takvog straha. Dakle, njegova želja da održi mir, on je to krio od tebe. Sad mu se sve to nagomilalo na hrpu. I krajnje, ako želi izbjeći napad, ili ga smanjiti na mjeru da može ići dalje, onda jedini izbor koji ima i kojeg je svjestan, radi svojeg vlastitog otpora, je taj da jednostavno ostavi i raskine SVE veze. To je nešto čega on tek sada postaje svjestan. Ali, još uvijek se nezna hoće li to biti postignuto ili ne. To kompletno ovisi o njemu.

P: Nešto za A.?

O: Kao što smo rekli, najveća opasnost je prošla zasad. I postoji otpor svijesti činjenici da je osjetljivost veća, potencijal snage je veći, sposobnost je veća, duša je jača jer je iskusila više inkarnacija i svi od tih drugih faktora. Ovo je teško vrijeme, kao što je i za sve u 3. denzitetu u tom periodu života, jer su tu pritisci koji dolaze iz 3. i 4. denziteta. I to je krajnji nivo cvjetanja ( odrastanja ) duše u svakoj inkarnaciji. Zato, postoji otpor, čak i prema ovim riječima. To je sve dio procesa učenja.

P: Pa, promatrala sam neke stvari i izgleda da čemu god se opiremo, da nam to prouzrokuje patnju.

O: To je istina, ali patnja dolazi u različitim intenzitetima.

P: I izgleda da je sve povezano s našim otporom prema onom što i tko smo U STVARI i s tim da radimo stvari iz smjerova viših nivoa, a ne emocionalnim programiranjem.

O: To je istina. Ave su lekcije i svaka lekcija je jedan korak na putu prema uniji s Jednim.

P: Osjećam da je moje učenje u zastoju.

O: Zastoji nisu neke velike brige sve dok su samo zaustavljanja za odmor na putu prema većim znanjima ili rastu. Rekli smo vam prije, i drugima, da gledate putokaze na putu, da čitate znakove na putu i razumijete njihova značenja. Ako to učinite, bit ćete daleko ispred bitke. I "bitka" je prigodni izraz, jer je bitka ono što rezultira iz napada, napada kojemu se opirete na progresivni i pozitivni način. Zato, ako netko želi biti ispred bitke, ako je uopće to moguće, alat za to jesu putokazi, a oni su SVUDA! Intuicija je jedan, sinhronicitet je drugi. Imate već dovoljno snage, znanja i svijesti da prepoznate putokaze. Jedino su emocije te koje mogu uzrokovati da se zamute ti putokazi. I to samo onda ako emocije, koje su prirodno stanje egzistencije bića 3. denziteta, služe kao poteškoće umjesto kao pomoć. I to je primarna lekcija za sada: uzeti te emocije, koje su savršeno prirodne, i zaposliti ih kao asistenciju ( pomagače ). Jednom kad se emocije koriste pozitivno, napredak u OPD 4. denziteta je moguć. Egzistencija emocija će ublažiti napredak i prijelaz u OPD 4. denziteta. Vama se možda to ne čini moguće neko vrijeme, ili je to nešto što vi zasad ne možete shvatiti, ali to ćete eventualno razumijeti.

P: Mogu li nešto učiniti da bi pomogla Arku u vezi svega toga?

O: Ne, kao što smo ti rekli, kod tog posebnog slučaja, to je njegova energija, što sve uključuje i isključuje. Drugim rječima, samo ON može učiniti ono što se mora učiniti ukoliko on istinski teži dostignuti ciljeve koje si je postavio. Ti nemožeš, na bilo koji način pomoći ili se umješati ili promjeniti situaciju.

P: Da mu ovo sve kažem?

O: Ostavit ćemo tebi da to odrediš. Nemožemo te voditi za ruke.

P: Da li je preporučljivo da mu pošaljem pisma kojima smo se dopisivali TR, JR i ja?

O: Pa, dozvolit ćemo da uvježbaš svoju intuiciju.

P: Pa jedini razlog da ih NE pošaljem jest taj, mislim, jer je on zabrinut kako će se događaji odvijati u budućnosti.

O: Pa, nisi li prošla kroz dugi put da bi odgovorila na pitanje?

P: Mislim da jesam. Zahvaljujemo vam se, puno hvala. Oh, imam još jedno pitanje: postoji li nešto što bi se moglo uzeti ili učiniti da prestanem sa ovom nikotinskom navikom?

O: Nikotinska navika, kako ju ti zoveš, je ona koja je svakako, prvo i osnovno, navika po prirodi. Najveći oblik napada koji rezultira kod takve navike je onaj sa psihološkog kuta gledanja. Najveći napor je koncentriran na fizičkim aspektima konzumacije nikotina, dok, zapravo, psihološki aspekti su ti koji hrane fizičke aspekte. Zato, netko može i će prestati uzimanje nikotina kad on to zaželi, i ni minute prije. Svi napori koji se prije toga poduzmu, bit će neuspješni.

P: Što se može učiniti, govoreći psihološki, da se dođe na tu točku?

O: To je dio procesa učenja. Što smo ranije govorili u vezi emocija? Netko mora koristiti emocije kao asistenta ( pomagača ).

P: Kako netko može koristiti emocije da mu asistiraju kod prekidanja nikotinske navike?

O: Što ti tvoja intuicija govori? Što je, na primjer, kod tvog realiteta, najveći razlog za želju da prekineš nikotinsku naviku?

P: Ark. Da ne stavljam ništa u atmosferu koja ga okružuje, što bi mu moglo naštetiti.

O: Dobro. Sad, koji je bolji način, da li da ti Ark pomogne kod prestanka nikotinske navike ( pušenja ), ili da pokušaš prestanak da bi impresionirala Arka kad on stigne? Poštenje je jedini najlogičniji pravac akcije i može se koristiti kao alat da se dozvoli Arku da ti pomogne na ljubazan način da prestaneš nikotinsku naviku bezbolno i efektno. Zar to ne vidiš?

P: Pa, bilo što je bolje nego ovo što sam radila i što sam prošla kroz nekoliko zadnjih mjeseci. Hvala vam. Osjećam se vrlo tužno što će Ark morati proći kroz toliku emocionalnu bol, posebno kod one u koju je umješana njegova kćer. To bi me strgalo.

O: Pa, to je prirodno i razumljivo, ali molimo te da pogledaš veću sliku, koja je trajala preko 14 i pol mjeseci, koja je veliki pomak u tvojoj i njegovoj svjesnosti, i to je veliki i glavni pomak u tvojim iskustvima, to je orijentir ( međa ), stepenica, putokaz, sve u jednom. I to je put koji je bio izabran, jest izabran i bit će izabran. Zato, tuga koja je dio mozaika, jest nešto što postoji, ali ne treba tu ostajati, već samo efikasno se nositi s njom i postupiti pozitivno i progresivno. I to će proći, također. Svi izbori su napravljeni. Sve što postoji su - lekcije.

P: Pa, sve ovo je dosta za probaviti, pa vam se još jednom zahvaljujem što ste bili sa nama.

O: Nema na čemu. Mi ćemo uvijek biti ovdje za vas.

P: Laku noć.