Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-08-16


16.08.1997.  Frank, Laura, A.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo večaras sa nama?

O: Kiloaea.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Primjetila sam u genesisu, odlomak 33, strofa 11, kaže da je Jakob, koji se borio s anđelom prethodne noći i koji je bio na svojem putu da bi vidio svog brata Esau-a, koji je bio prevaren jer se odrekao svoje sreće prije, da je dao Esau blagoslov. Što je to bilo? Pravo rođenja od svog oca ili blagoslov Jakoba primljen od strane anđela?

O: Zgaženi listovi gnjeva.

P: To je ono što je Jakob dao Esau?

O: Da, i što je "jezgra" značenja kod ovoga?

P: Neznam. Što je jezgrovito značenje?

O: Listovi su sa Drveta Jabuke, odkud smo dobili širokopoznato "grožđe gnjeva", inkarnaciju Plavih Jabuka! ( Blue Apples, prim. prev. )

P: Zašto je to lišće "gnjevno"?

O: Odstranjen klorofil.

P: Što je značaj klorofila?

O: Kad klorofil umre, jesenji ekvinocij je nastupio. ( 23.09. )

P: Da li to znači nešto u vezi jesenjeg ekvinocija?

O: Otkrij što značenje jest, draga moja!

P: Zašto je Jakob onda prevario svog brata ponovo? Putovao je i sreo ga u Edom-u, ali onda je brzo pošao u drugom smjeru kad je saznao da je Esau bio na njegovom putu.

O: Pogledaj ponovo zadnji odgovor i usporedi veze.

P: Poslije borbe s "anđelom", Jakob je bio preimenovan u "Israel", što znači "on koji će vladati kao Bog". To me vodi na razmišljanje da je taj anđel s kojim je Jakob izgleda imao borbu, da je nešto učinio. Koje je to bilo biće, s kojem se Jakob borio?

O: Elohim daje konvencionalne odgovore.

P: I rekli ste nam u vezi Elohima. Dobro. Pogledat ću. Što je to značilo kad se kaže "anđeo ga je dotaknuo u šupljinu butine", što mu je nešto učinilo. Što je značilo "šupljina butine"?

O: Grananje.

P: Mislite genetsko? Njegovi gonadi?

O: Ne.

P: Što ste mislili?

O: Razmislite. Ako o ovome razmislite, žarulje će vam zasvjetliti.

P: Pa, mislim da neću dobiti ništa više nego ovo. Sad, iduće pitanje: kod igranja s mojim zodijakom od 11 kuća, postaje očito da, ako hoćemo da to radi propisno, krug mora biti konvertiran iz 360 u 330 stupnjeva. Sad, razmišljam o stupnjevima u krugu. Sa krugom od 360 stupnjeva, ukupno, kao i osnovnih točki, imamo brojeve čiji zbroj daje 9. Frank i ja smo ispitali tu ideju da brojevi imaju neku vrstu "frekvencije" i imaju efekta na sve stvari i izgleda da je to istina na vrlo DUBOKOM nivou i smislu. Dakle, sva naša mjerenja na našem globusu su bazirana na broju 9, i to NIJE ugodan broj! Drevni bogovi su znani kao "oni koji mjere" i taj namet od 360 stupnjeva u krugu u našem svijetu i 12 znakova zodijaka, dio je sistema koji nameće frekvenciju ili vibraciju u našem realitetu koji je dosta destruktivan. On ovjekovječuje negativnu egzistenciju. Da li sam blizu propisnog razumijevanja toga?

O: Propisno razumijevanje je važnije nego kako se došlo do njega.

P: Dakle, to je zaključak. Ali, što dublje idem, sve više vidim kako je svijet ZBILJA kontroliran od tih negativnih bića! Oni nas zbilja imaju pod svojim pritiskom.

O: Ma da?? Ako je tako, onda kako vi možete komunicirati sa nama?

P: Pa, očito, ne potpuno. Oni vole MISLITI da imaju. Ali, radeći na svom zodijaku, nemogu odlučiti gdje bi trebala početi godina. Navodno su Egipćani počinjali godinu u ljetu, sredinom ljeta. Ali izgleda mi da bi ona trebala početi u zimi, u zimskom solsticiju. Ali onda, to je suprotno na Južnoj hemisferi. Dakle, koji bi od solsticija ili ekvinocija bio ispravan za početak godine?

O: Počni kako ti izgleda da paše, sve ostalo će pasati.

P: To je istina! Dobro, imamo ovu knjgu Orion Misterije. Izgleda da ima dosta diskusije o polovima koji se se promijenili jako davno. Rekli su da su momci koji su originalno mjerili polove, da su pogriješili i da su sada njihova mjerenja točna. Ali, spomenuli ste da su polovi promjenili pozicije, dakle prethodna, kao i sadašnja mjerenja mogu OBA biti točna. Da li je tako?

O: Ultrazvučna očitavanja pokazuju da su unutrašnje komore zamjenile poziciju.

P: Što su bile funkcije takozvanih zračnih polova tih komora? Izgleda da je južni pol Kraljičine komore orijentiran prema Siriusu, a južni pol Kraljeve komore orijentiran prema Orionu, ali samo u izvjesna vremena. Kakva je bila funkcija orijentacije prema tim zvijezdama ( sazvježđima )?

O: Stani unutar zračnog pola kraljičine komore i nećeš ostariti.

P: Nemože se to učiniti... oni su samo 22 cm široki. I zračni pol kraljičine komore čak nije otvoren prema van. I iznad tog pola, otkrili su mala vrata koja još, prema mom saznanju, nisu bila otvorena. Tako da netko nemože stajati u tim polovima.

O: Zašto ne?

P: Jer su veliki samo 22 x 22 cm!

O: Dozvoljavate da pretpostavljanje 3. denziteta ugmiže.

P: Zašto su oni orijentirani prema Orionu i Siriusu?

O: Što vi mislite?

P: Neznam! Ne mislim da bi radijacija zvijezda mogla imati nešto s time. I autori te knjige misle da je to oznaka vremena. Ona pokazuje točnu orijentaciju oko 2400 godina p.n.e. i onda oko 10400 g. p.n.e... Što je značaj toga?

O: Otkrijte.

P: Ouspensky je mislio da Grand Gallery ( Velika Galerija ) drži ključ čitave piramide...

O: Ne.

P: Što JEST ključ piramide?

O: Koristite matematiku za to.

P: Dobro, što je svrha Grand Gallery?

O: Sakupljač energije.

P: Za što su služili usjeci u podu?

O: Primjetite redoslijed.

P: Kraljičina komora je obučena kamenom vapnencom, Kraljevska komora je obučena u crni granit. Zašto ta razlika?

O: Savršenost kod metoda konstrukcije zvučnim valovima.

P: Što pod tim mislite?

O: Što pretpostavljate, od kuda je crni granit iskopavan?

P: Neznam. Ne od tamo, sigurno.

O: Dobro, dakle što to znači?

P: Neznam. Mislila sam da bi tu moglo biti razlike kod svrha tih komora jer su različite konstrukcije. Ali, izgleda da je ono što vi govorite bilo radi poboljšanja tehnika konstrukcije. Dakle, Kraljičina komora morala je biti izgrađena prva. Da li su oni koristili Kraljičinu komoru da bi usavršili metode kako bi mogli onda sagraditi Kraljevsku komoru?

O: Važne stvari kod ovog su metode, a ne svrha.

P: Što je donijelo savršenstvu kod metode konstruiranja zvučnim valovima?

O: Povećano znanje.

P: Kako dugo, od početka do kraja, je trebalo da se izgradi ta piramida?

O: 6 mjeseci.

P: I njihovo znanje je toliko značajno naraslo od izgradnje Kraljičine komore, unutar tog perioda, da se mogla drugačije napraviti Kraljevska komora?

O: Da.

P: Da li je Kraljičina komora napravljena prva?

O: Da.

P: I onda je korištena za podizanje znanja?

O: Blizu.

P: Što je iza malenih vrata u južnom polu?

O: Tajne Parthenona.

P: Što su tajne Parthenona?

O: Vidjet ćete.

P: Kako ću vidjeti?

O: Sa svojim okom uma.

P: Govoreći o viđenju, prakticirala sam malo više s ogledalom. Da li bi trebala vidjeti nešto U ogledalu ili U mojem umu?

O: Oboje.

P: Dakle, u izvjesnoj točki, za mene ogledalo postaje kao televizor?

O: Sa propisnim osvjetljenjem.

P: Stavila sam svijeću na pod tako da je u stvari ne vidim. Zasad, ništa.

O: Samo nastavi.

P: Kad ću ipak vidjeti nešto, da li će me to izluditi potpuno?

O: Na tebi je.

P: Tamo je također navodno tajna komora Thoth-a u Heliopolisu, koju samo mogu otvoriti tri - zasad još nerođenih - kraljeva... kako je Keops ( Cheops ) rekao. Da li je tamo, ili je bila, tajna komora Thotha u Heliopolisu?

O: Može biti.

P: Tko su bili, ili jesu, tri nerođena kralja?

O: Nije toliko ljudi, već trendova.

P: Dobro, kao zvijeri Danijela i Otkrivljenju ( Revelation, prim. prev. ). Zašto su piramide izgrađene u tri različite veličine?

O: Pročišćavanje konstrukcije.

P: Zašto su postavljene u osi prema jugozapadu i poravnate?

O: Magnetske točke krivulje.

P: Ima li to što sa simboliziranjem pojasa Oriona?

O: Da.

P: Što je bio "Benben" kamen?

O: Laboratorij.

P: Pa, nitko zapravo nezna, ali oni misle da je bio poput piramidalnog objekta i da je predstavljao biće na vrhu obeliska. Zašto?

O: Energija.

P: Što mislite?

O: On stvara energiju.

P: Koju vrstu?

O: Elektromagnetsku.

P: Tko trenutno ima Benben stone?

O: Zakopan je.

P: Gdje?

O: U Sinai-ju.

P: Tko ga je zakopao?

O: Saphorus.

P: Tko je to bio?

O: Izvršni direktor Ahragh vjere.

P: Što je to?

O: Postoje priče koje je najbolje ostaviti njihovom otkrivatelju, ne onom tko zahtjeva.

P: Zašto tamo na piramidama nema natpisa?

O: Jer to nije bilo potrebno.

P: Kad je piramida bila zatvorena?

O: Nije zatvorena, ako imate ključ.

P: Tko je bio prvi koji je provalio u nju?

O: Arapi.

P: Što me podsjeća: tko je ZAOZBILJNO spalio Aleksandrijsku biblioteku, budući da sam čula dvije priče, jednu da su Kršćani, a drugu da su Arapi. Tko je?

O: Niti jedni.

P: Tko ju JE spalio?

O: Čuvari mača "brave".

P: Tko su Čuvari Mača Brave?

O: Imaju nešto s Iluminatima.

P: Koja je bila svrha njihovog spaljivanja te biblioteke?

O: Koja je svrha spaljivanja BILO KOJE biblioteke?

P: Da bi se uništilo znanje. Da se spriječi ostale ljude da imaju pristup tom znanju. Zašto su visokog svećenika Egipatskih rita zvali "Šef Promatrača"? ( Chief of the Observers, prim. prev. )

O: Samo-objašnjivo.

P: Pa, nije baš. Što, konkretno, je on trebao promatrati?

O: Sve koji promatraju učenje.

P: Zašto je mjesto u Gizi izabrano za izgradnju piramida?

O: Imamo sumnje da ste odlučili staviti svoj zahtjev na "panj" i da "vas vodimo za ruke", pa zato, mi ćemo obuzdati tu "prečicu" kod procesa učenja, jer vam to nebi krajnje pomoglo. Vi imate osvajačku, nekontroliranu znatiželju, ali strpljenje se isplati, draga moja, i "žurba radi štetu".

P: Dobro. Ali, prošla sam kroz sav taj materijal i sastavila sva ta pitanja. Mislila sam da je to u redu jer uvijek mislim da dosta toga ne radim radi toga što još dosta toga neznam. Samo sam mislila da bi mogla učiti brže.

O: Ne možeš očekivati odgovore da prestignu pitanja!

P: Dobro. Samo da kažem: primjetila sam da su Giza, Kanarski Otoci, Mt. Everest i upravo ovo mjesto gdje sad sjedimo, da su svi na istoj paraleli - zapravo vrlo blizu. Ista linija geografske širine.

O: Dobro opažanje.

P: Još nešti u vezi toga?

O: Ima li nekih piramida na istoj širini kao i Wroclaw?

P: Pa, neznam! Ima li? Nema veze, reći ćete "Otkrij"!

O: Da.

P: Koja je bila funkcija Kraljevske komore?

O: Balanser Kraljičine komore.

P: Što je bila udubina u Kraljičinoj komori, koja liči na pukotinu u kamenu na slici Arcadian Shepherd-a, kao i prozor kod slike St. Anthony-ja? Zašto je to služilo?

O: Ubrzivač uma.

P: Da li je to poput stolca gdje vi možete sjesti i gdje energija ističe?

O: Blizu.

P: Jedna stvar me izluđivala, a to je ponavljanje prikazivanja koljena. Mislim, ona su svuda. U zodijaku Dendare je čak noga s koljenom sjedinjenim kao konstelacija. I na Bacchus i Ariadne slici, netko se razmahivao nogom. Što ima u tom koljenu? Znam da je riječ vezana za gene i da je riječ "patella" vezana u korijenu za pladanj ( platter, prim. prev. ), i zato i "gral", sve od tih smješnih ideja su vezane uz koljeno. Čak i moje ime!

O: Da, dakle ostavi to dok ne sakupiš još dijelova.

P: Mislite, naći ću još dijelova i onda će to imati smisla?

O: Da.

P: Pa, izgubljena sam u moru dijelova slagalice i nisam ih čak niti počela sastavljati zajedno!

O: Korak po korak.

P: Imamo fenikse, vrane, čaplje, golube, gavrane i svi su vezani nekako za govor ili pisanje. Zašto su sve te ptice vezane na ovaj način?

O: Položili test.

P: Što mislite pod "položili test"?

O: Otkrij.

P: Pa, pisanje je vezano za riječi za rezanje i opisivanje, a čak i sječenje i varanje. Nazvali ste Etruščane "Pokajnički Avijski Lordovi", koji su bili također "Nosioci Templara". Da li je to vezano uz te slike ptica? Onda vezano uz govor, pisanje i sječu?

O: Položili test.

P: Dakle, ako vi pišete, prošli ste ispit i onda možete biti feniks, golubovi ili štogod?

O: Otkrij.

P: Ark je predložio da su Etruščani mogli imati svoju abecedu kao sliku u ogledalu. Može li biti to da su oni živjeli na "drugoj strani" ogledala?

O: Ovo drugo je bliže.

P: Ceremonija "Otvaranja Usta", koja je, izgleda, fokus tekstova o piramidi, ritual, za koji su autori ove knjige rekli da su piramide bile sagrađene da bi se u njima održavali ti rituali, što je on bio? Oni kažu da izvjesnog dana, kad su zvijezde u skladu, da će mrtav kralj biti odnešen u piramidu, zamotan kao mumija, podignut u stojeći stav, i da će njegov sin i nasljednik otvoriti njegova usta s nekom vrstom oruđa da bi "oslobodio njegovu dušu" tako da bi mogla odletjeti kroz okna ( prolaze ) i postati zvijezda u Orionu. Očito se na to nemože odgovoriti.

O: Ne.

P: Što je bilo Otvaranje Usta izvedeno nad mrtvim Osirisom, koje je izveo njegov sin, kako je rečeno, pomoću komada tesanog željeza...

O: Spajanje duša, ili bar u najmanju ruku, tako su se nadali.

P: Zašto je to izvedeno s tim specifičnim spomenutim tesanim željezom i "željeznim prstima" četvorice "sinova Horusovih"?

O: Što željezo čini, ako ono ne vodi?

P: Ono također može biti magnet, a magneti imaju polove. Što je predstavljao Lotusov cvijet ili četiri sina?

O: Neodređeno.

P: Sad, navodno, to područje, Giza, originalno se zvalo Rostau. Trebalo mi je malo vremena dok nisam shvatila da je to, doslovce, Ros-Tau, ili Rose-Cross ( Crveni Križ ).

O: Pa ipak, još jedna povezanost, ali zašto?

P: Pa, neznam! Rostau! To je bilo prije nego što su ga nazvali Giza. To je DREVNI!

O: Da.

P: Dobro, postoji oruđe koje je pronađeno u piramidi kad su je otvorili. Bilo je to metalno oruđe i koje je izgledalo kao simbol Ariesa ( ovna ). Čemu je služio taj instrument?

O: Žezlo.

P: Zašto tog oblika? Što je bila osnovna namjena za arhetip takvog žezla?

O: Dualitet balansa energetskog toka.

P: Da li je ta ideja otvaranja usta, ta ideja o sjedinjavanju duša, vezana za simbolički "poljubac Templara"?

O: Ne, ali to je hrana za vas za večeras.

P: Hmmmm... Dobro. Dobro, hrana za večeras. Tamo su također našli granitnu kuglu u piramidi...

O: Sferni oblik služi kao vlastita gravitacija da bi balansirala hvatanje ( energije ).

P: Sad, autori te knjige povezuju pojas u Orionu sa oblikom penisa, što povezuje Benben kamen, što onda oni povezuju to "prenošenje kraljevstva" sa Osirisa na Horusa u simboličkom otvaranju usta. Bilo kako bilo, to ima genetsku akonotaciju u mojim razmišljanjima. Pa, jedno vodi drugome i povezala sam tri zvijezde pojasa u Orionu sa tri gonada Nefila. Da li to znači da nam piramida može reći kako su često ovamo dolazili Nefili?

O: Ne.

P: Ima li tu kakve povezanosti između 3 zvijezde u pojasu Oriona i 3 gonade Nefila?

O: Ne.

P: Dobro, da li nam piramida također govori cikluse "povratka"?

O: Možda, ali trebali bi to više proučiti.

P: Naravno, hoću. Ark će pokušati dobaviti nam tekstove o piramidama. Što me podsjeća na ovo: što je bio čest izraz za "polja slame" u tim tekstovima?

O: Slama okupira plitke vode.

P: Zašto plitke vode? Što to znači?

O: Klima je tada bila drugačija, i na to, laku noć!

P: Ali imam još pitanja!!! Dobro, laku noć!