Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-07-19


19.07.1997.  Frank, Laura, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo večeras sa nama?

O: Feorrallah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Kao što znate, u Poljskoj je poplava, i Ark mora otići natrag, postoji puno toga što se mora obaviti, ali državni uredi će možda biti zatvoreni, zasjedanje suda će možda biti odloženo u nedogled, Bog zna što će se dogoditi. Koji je izvor ove strašne katastrofe u Poljskoj?

O: Promjene sopoforične ( sopophoric, prim. prev. ) slike pojasa magnetskog sloja.

P: I što je uzrok ove promjene slike sloja magnetskog pojasa?

O: Uticaji Acquiima-a. ( Akvima )

P: Što je Acquiim?

O: Nadzornik 4. denziteta.

P: Da li to znači sopoforične promjene slike?

O: Sopoforične/fosforne.

P: Koja je svrha ove promjene u slici?

O: Odvraćanje kolinearnog čitanja valova svjesnih jedinica.

P: Što je 'kolinearno čitanje valova svjesnih jedinica?'

O: Predlažemo “da pogledaš u ogledalo”.

P: Dobro! Neznam da li mi se dopada da budem kolinearno čitana valna svjesna jedinica!

O: Zašto ne?

P: Zato što ne volim osjećati se odgovorna za sve ove ljude koji pate u ovoj katastrofi!

O: Odgovorna? Da li ti mijenjaš vremenske prilike?

P: Dobro, ne. Ali, ako će oni ići do te mjere da nas ometaju, da li je sigurno za njega da se vrati natrag?

O: Ako poduzme mjere predostrožnosti.

P: Možete li ukazati na neke od tih mjera opreza?

O: Ne voziti. Putovati željeznicom samo ako takav put ne uključuje mogućnost evakuacije iz vlaka i hodanje pored otvorenih električnih vodiča, ili blizu njih.

P: Još nešto?

O: U Poljskoj ima oružja za razliku od nekih drugih evropskih zemalja.

P: Što još?

O: Apsolutna svjesnost u svakom trenutku je od izuzetne važnosti.

P: Da li su članovi njegove porodice dobro?

O: Zasad.

P: Koliko dugo će proći prije nego što ova poplava prestane?

O: Otvoreno.

P: Da li će svi vladini uredi biti zatvoreni?

O: Ne.
P: Da li će brakorazvodna parnica biti nastavljena?

O: Eventualno.

P: Koliko dana nećemo komunicirati?

O: Nije stvar u tome. Samo zapamti da je predosjećanje “majka pripravnosti” i obrane.

P: Znači, predvidjeti ili očekivati da se bude bez komunikacije neko vrijeme...

O: Ne, Arkady treba biti pripravan.

P: Ima li nekih dobrih momaka koji se mogu pojaviti i pomoći? Mislim, nažalost, ni manje ni više nego poplava! Kako to da nas ovdje uopće nije to zadesilo, takve stvari?

O: Nema potrebe, kao što smo ti rekli, Ark je taj koji je ranjiva veza, dakle, napad ide tamo.

P: Postoji li nešto što MI možemo učiniti da pomognemo?

O: Držite se poruke da očekujete neočekivano; osjećajte se ranjivo, i nikada ne zauzimajte stav nepobjedivosti. Znanje štiti, ignorantnost šteti... kao i uvijek!!!

P: Dobro, nešto drugo?

O: Mora biti svjestan agenata u blizini.

P: Možete li dati ikakav putokaz u vezi ovih agenata u blizini.

O: Imaju “izgled”, ako netko gleda.

P: Koju vrstu izgleda?

O: Konzultirajte maštu (romane) radi istine.

P: Mislite kao špijunske priče? Ako izgledaju kao špijuni, onda i jesu?

O: Blizu.

P: Još nešto? Ovo će biti buran period!

O: Ne ako je svjestan i pripremljen, i ako nije zahvaćen fantazijama.

P: Kakvim vrstama fantazija?

O: Energija beskorisno potrošena kod nepotrebnih komunikacija.

P: Dakle, on ne bi trebao truditi se da je u kontaktu samnom, ako ga to može dovesti u opasnost? Da li je o tome riječ?

O: Ne, za sada samo savjetujemo da se odrekneš pretjerane "sentimentalnosti/mekoće".

P: Dobro. Još nešto?

O: Ne.

P: Bit ću u lošeg raspoloženja kroz cijelo ovo mučenje, sve dok se ne vrati, pa...

O: Bolje biti u “lošem raspoloženju” nego da hodaš putem udovice.

P: Postoji li nešto što bi mogli napraviti radi zaštite?

O: Rekli smo ti! - Budi naoružana time što si upozorena. Budi oprezna da on nebi povjerovao poruci.

P: Drugim riječima, on mora stvarno vjerovati u to što pričate?

O: Još važnije: što je lažan osjećaj sigurnosti?

P: Pa, ako on primi poruku da je siguran i da je sve u redu, tada mora biti najviše na oprezu?

O: Nesmije se nikada osjećati “sigurnim” nego razmišljati o tome. Kada je netko ikad siguran?

P: Dobro, Ark je imao pitanje o S valovima. Otkrio je da je bilo brojnih zemljotresa, u Italiji i drugim mjestima, na obali Afrike, u Japanu, sve u vrijeme kada je on bio, kako ste vi označili, pod utjecajem tih S valova. Ono što je želio znati, u generalnom smislu, postoji li način da se identificira... da li postoji vremenska mjera, da li ovi valovi počinju utjecati na osobu danima prije...

O: Da, ali upamtite: oni mogu, kao i sve ostalo, biti inicijatori.

P: Biti inicijatori? Na što mislite?

O: Definirajte “inicirati.”

P: Oni mogu biti začetnici, ili počeci... u tom konkretnom slučaju, koliko dugo je bilo utjecano na njega ovim S valovima tokom razvoja događaja?

O: 5 dana.

P: Pa, da li je to nešto što se dogodilo 5 dana prije, ili se događalo tokom 5 dana prije događaja kojeg tražimo?

O: Ne, ukoliko ne razumijete elektromagnetizam u okviru kvantnog paralelnog realiteta matrice.

P: Pa, to je izvan mojih mogućnosti večeras! U prethodnoj sesiji pitala sam pitanje o 'sinovima Beliala' i 'sinovima zakona Jedinog', kao što je objasnio Edgar Cayce, bilo da su to bile filozofske ili rasne podjele. Rekli ste da su početno bile rasne, a onda filozofske i religijske. Sad, sklapanjem informacija o religijama kroz stoljeća, dolazim teška srca do spoznaje da je cijela ideja monoteizma, koja je očigledno temelj koncepta 'sinova zakona jednog', najdomišljatiji, najpodmukliji i najlukaviji način kontrole od svega s čim sam se ikada susrela u životu. Nevažno odakle dolazi, religiozni ljudi kažu “ mi imamo JEDNOG boga, MI smo njegovi agenti, platite nam vašim novcem, i mi ćemo mu reći da bude dobar prema vama u sljedecem svijetu!”

O: Pametno, ako je netko obmanut. Budalaština je ako netko nije.

P: Dobro, znam! Ali razotkrivanje ove obmane, ove laži da je 'moć tamo negdje' je nevjerovatno. Dakle, Kantekijanci su bili 'sinovi Beliala', što nije negativno kako sam tada tumačila. Stoga, 'Sinovi zakona jednog' je izvitopereno u monoteisticki Judaizam, koji je onda transformisan u Kršćanski mit, i to je tema koja traje još iz vremena Atlantide.

O: Satkana od onih koji se predstavljaju kao svjetlost.

P: I uvek je bilo na taj način. Pojavljuju se kao 'anđeli svjetlosti.' I, suštinski, sve u povijesti bilo je ponovo napisano od strane ove grupe.

O: Pod utjecajem ostalih. Pretpostavljate koga?

P: Pa, Orion OPS.

O: Šaljući stupove svjetlosti i vatrene kočije da isporuče poruku.

P: Dobro, pronašla sam neke veze između nekih grobnica u Rimu, Nicolas Poussin-u, i nekih grobnica u Engleskoj, procesije 'anđela' na Kanarskim otocima. Čini se da su veza ova smješna svjetla, ili svijeće, sa 'posebnim fitiljem', kao što su opisane da su 'vječni plamenovi'. Pitam se je li to ono na što ste mislili povezivajući ih frekvencijom svjetla?

O: “Vječni plamen” ukrašava grobnicu JFK-a. Veza?

P: Da. Takođe sam našla Solloi svećenstvo i svećenicu zvane Peleiades. Čini se da su povezani sa urnama, pticama, zvoncima na vjetru, urne koje mogu biti udarene i onda to izaziva neku rezonanciju u drugim urnama, hrastovima i još neke druge čudne reference povezane sa drvećem lovora.

O: Pjesma sirene.

P: Što u vezi sa pjesmom sirene?

O: Grčka mitologija.

P: Znam to. Što u vezi toga? Što sirene predstavljaju?

O: Laura, draga moja, ako stvarno hoćeš otkriti “puno divnih i nevjerovatnih stvari”, sve što je potrebno učiniti jest da zapamtiš triajdu, trilogiju, trojstvo i uvijek tražiš tripliciranost povezujući niti vodilje. Poveži trojke... nemoj stati dok ne nađes tri lijepo izbalansirana značenja!!

P: Dakle, u svemu postoji tri aspekta?

O: I zašto? Zato što je realitet trojstva taj u kojem se nalazite. Da biste posjedovali ključeve prema narednom nivou, ovladajte temom trećeg čovjeka i pomičite se otmjeno i sa osjećajem.

P: U predhodnoj sesiji također ste rekli da su Guanches bili zbunjeni traumom, zbog čega nisu imali jasnu priču o njihovom porijeklu. Dakle, razmišljala sam o tome i pitam se ako su oni u stvari bili Atlantiđani, i Kanarski otoci su bili netaknuti dio Atlantide, i Guanchesi zapravo nisu doputovali od nikuda, već su svo vrijeme bili tamo. Kanari su pravi dio Atlantide koji je preživio i Guanchesi su preživjeli sa njim.

O: Blizu.

P: Postoji li neka misterija ili tajna o tome kako su oni došli tamo?

O: U kojem kontekstu?

P: Pitala sam ranije, i rekli ste 'nagađaj', i pretpostavila sam Noev potop, i rekli ste 'blizu'. Rekli ste da su bili traumatizirani. Samo sam htjela znati odakle su došli. Oni imaju tradiciju da je 60 od njih pristiglo...

O: Dovoljno si blizu da položiš temelje svog zamka.

P: Dobro. Promjena pravca. Zašto je pijetao, ili kukurikanje pijetla, povezano sa idejom podzemnih gradova, civilizacija, ili baza?

O: Što je uzrok kukurikanja pijetla?

P: Svjetlo. Ali, kako je svjetlo povezano sa podzemnim gradom?

O: Ne samo svjetlo, nego izbijanje svjetla iz dubina tame.

P: Postoje li stvari kao što je 'DEROS' kao što je opisano u ovoj knjizi o podzemnim bazama?

O: Štetni roboti. ( Detrimental Robots, prim. prev. )

P: Da li je DEROS dio scenarija podzemnih gradova/baza?

O: Da.

P: Nešto što ste rekli o dijetalnim restrikcijama ...o praćenju krvne linije. Da li dijetalne restrikcije olakšavaju praćenje Jevreja zbog toga? Da li iz 4. denziteta mogu pratiti njihovu genetiku zbog njihovih dijetalnih restrikcija?

O: Glupost!! Bića 4. denziteta nemaju teskoća da identificiraju bilo koga na 3. denzitetu. Dijetalne restrikcije o kojima govoriš su povezane sa izradom tjelesne kemije manje privlačnom za trošenje.

P: Mislite za trošenje kao biti pojeden?

O: Da.

P: Pa, možda bismo svi trebali jesti kao Jevreji?

O: Možda.

P: Da li mislite da OPS 4. denziteta naročito vole jesti Arijevce?

O: Samo reptilske vrste.

P: Ali, ne vole jesti Jevreje, je li tako?

O: Najviše preferiraju djecu sa visokim sadržajem tjelesne masnoće.

P: Što jedu Orionci?

O: Kristalne tablete, koje se apsorbiraju kroz oralnu demolekularizaciju.

P: Da li su te kristalne tablete kao kamenje, kao naše poimanje kristala?

O: Zamislite sjajno polirano ovalno zrnce.

P: Kojeg je kemijskog sastava?

O: Kvarc tri puta tvrđi u usporedbi sa uzorcima sa Zemlje.

P: Pa, primjetili smo da se stvari zakuhavaju. Vrijeme, vlada se otkriva i priznaje ovo i ono...

O: Masovno NLO/Vanzemaljsko zataškavanje, nešto izmišljeno, nešto ne.

P: Dobro, razmišljala sam o ovome: da se vratimo na naša ranija pitanja, da li bi savjetovali da Ark izbjegne put u Poljsku?

O: Izbjegavanje može i izbjeći cilj, također.

P: Dobro. To je jasno. Želim pitati što je točno taj soporifični/fosforni izgled magnetnog polja?

O: I da li ste razgovarali o tome? Ne.

P: Kada ste rekli 'kolinearno valno očitanje jedinica svijesti' i 'pogledaj u ogledalo', da li je to značilo da smo Ark i ja jedinice svijesti koje se odražavaju jedna na drugu kao u ogledalu?

O: Ne baš.

P: Pa, prošli put, rekli ste nešto kao biti 'pola duše,' i moja pretpostavka je bila da je on pola duše, a ja druga polovica i da zajedno činimo cjelovitu dušu. Ali od tada se pitam o tome...

O: Nitko nije pola duše.

P: Dobro, što bi mi pomoglo da jasnije shvatim 'balansiranje pola duše?'

O: Duša se očitava kao jedinica cjelovitosti. Komunikacija je ta koja kompletira cjelovitost u svakoj.

P: Koji su potencijali jedinica svijesti sa očitavanjem kolinearnih valova?

O: Specifični.

P: Dobro, ako jedan nadzornik iz 4. tog denziteta želi spriječiti ujedinjenje iste, mora postojati neki razlog za to; znači da je to nešto što OPS sa 4. tog denziteta nebi volio vidjeti kako se dešava. Što je to?

O: Zar to nije očigledno?

P: Pa, da li to znači da je važno da fizički budemo zajedno da bi radili to, štogod da to jest?

O: Poželjno je.

P: Sanjala sam jedan san jedne noći. Kako smo Ark i ja napuštali park u mom snu, pogledala sam gore i vidjela jedan mozaik na planinskoj padini. Bilo je 7 ajkula, jedna iznad druge, ona na dnu je bila blijeda skoro do nevidljivosti, a najviša je bila jako tamna i intenzivne boje. Tu je bio i OGROMNI kit sa gornje lijeve strane, bio je u pozi kao da se praćaka okolo, i da je pogledom uhvatio ajkule, usta su mu bila otvorena i progutao bi ih u jednom zalogaju. Koje je značenje ovih ajkula i kita?

O: Logično.

P: Kažete mi da je značenje logično ili da koristim logiku?

O: Logika kaže: istraži!

P: Drugi dio sna je da sam ja nestala pa se ponovo pojavila iz pukotine u stijeni, ja sam nešto čistila, a on je otišao istražiti to, vratio se sav uplakan, a voda je išla kao iz izvora.

O: Istraži minerale koji su u interakciji sa duboko skrivenim tajnama.

P: Jedne noći ste rekli kako bih trebala otkriti kako sam ja jedna noga od stola. Koliko nogu ima taj stol?

O: Potraži odgovor. Kada bude pronađen u literaturi, dalekovidna značenja obuhvaćaju taj dio.

P: Dobro, a što je sa mojim 'dogovorom kod Ikoda'? Sviđa mi se, čak iako je toliko pogrešan!

O: Napor održi u skladu.

P: Ark ima pitanje. Želi znati da li biste mogli dati nam još neku lokaciju TDARM-a, iz koje bi ih mogli dovesti u vezu?

O: TDARM-i nemaju fiksne lokatore, Oak Island je zakopana relikvija; samim tim izuzetak koji potvrđuje pravilo.

P: Ok, sad, što je s ovim dijagramom kojeg je nacrtao Tony Smith uz pomoć piramide i broja FI, a koji on tumači kao mapu...

O: Mora se koristiti sferni reljef, sa primjenjenom formulom, da bi se to otkrilo.

P: Spomenuli ste nešto o 'basnoslovnom blagu Rhinelanda,' i onda nešto o knjizi "Rhinelander". Da li to znači da je Wilhelm Man bio "Rhinelander"? Ili, je to samo bio osvrt na TV show koji je F. gledao tu večer, o zakopanim blagu koje nije pronađeno?

O: Učenje te nabija energijom, Laura. Da li se sjećaš da si ikada bila toliko nabijena energijom?

P: Pa, ne. Dobro, da li je ova referenca na Alton tornjeve, koje je Ark pronašao na internetu, da li se to odnosi na psihičke projektore? To je bila jedina neobična stvar koju smo pronašli o tome. Da li ovdje govorimo o nekakvom mjestu na kome imaju nekakve psihičke projektore koji rade u smjenama?

O: Kao što znate... fikcija je često maska pod kojom se priopćavaju i najdublje istine. I u to ime, laku noć.

Kraj sesije

--------

Preveo: Aragorn