Kasiopejske transkripte-1997-06-21


21.06.1997.  F., Laura, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Himmani.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja je tamo kroz kuda prenosimo.

P: Oprostite. Kroz, ne od kuda. Dobro, pa mislim da znate da ste bili imenovani kao korespodent na sudu za razvod! Mislim da je to stvar koja se nikad nije ni mogla o?ekivati!

O: Razvod je koncept od davnina, odkad ste pokoreni ovdje, kao što bi vi mjerili vrijeme.

P: Samo sam vas malo bocnula! Sad, da pitam Arkova pitanja prvo, da budem sigurna da ?emo ih pro?i ve?eras. Izgleda da su SJB odjednom postali voljni financirati istraživanje krugova u žitu, nakon što su ?uli da je momak na Art Bell show-u rekao da je jedan bio "tvornica" za NLO.

O: Zbilja?!? Onda mi preporu?amo da mu pišete i zahtjevate u pismu da tu ne?e biti prika?enih "znakova" i da opširno i adekvatno odgovore.

P: Dobro. Zvu?i kao prava stvar koju trebamo u?initi. Ako ?e oni biti iskreni, prihvatit ?e takve zahtjeve. Ako ne?e, onda ne?e. Idu?e: željela bih da dijagnosticirate Arkov notebook ( prijenosni kompjuter ) koji mu zadaje MNOGO problema...

O: Dijagnoza nije potrebna... Novi notebook jest.

P: Naga?am da to zna?i da je problem toliko ozbiljan da bi bilo beskorisno pokušati popraviti ga. Dobro, idu?e pitanje. Primili smo na znanje da se UCF interesira za Arka za "poziciju u fotelji" u njihovom odjelu za fiziku. Sad, znam da je to prili?no administrativna pozicija i nije to?no ono što Ark traži, pa se pitam da li bi trebali ispitati to malo pobliže? Da li je to poželjno i ako jest, koje bi dodatne stvari mogli napraviti za mogu?e otvaranje adekvatnog mjesta za njega?

O: Naravno da je poželjno... Nismo li predlagali to kao jedan od puteva? Sad, kontaktirajte advokata za imigracije i ako prvi odgovori šepavo, kontaktirajte drugoga... Neka se zna vaša meta.

P: Što ste mislili pod metom?

O: Meta je u lubanji.

P: Da li bi to trebao u?initi Ark ili ja?

O: Oboje. Ako u?inite prave poteze, bit ?ete prili?no uspješni. Ali budite oprezni da se ne spotaknete radi grešaka poput mentalnih lijenosti i/ili impulsivnosti.

P: Mislite na strpljenje i postojanost?

O: I temeljitost.

P: Dobro. Mislim da to pomaže. Pobrinut ?emo se za to o vidjeti kamo to sve ide. Sad, pokušavala sam povezati Kanarske Otoke s Roswell-om i primjetila sam zanimljive brojeve geografskih širina. Zbilja ne želim više ?itati o toj temi, ali iskopala sam sve one stvari koje mi je poslao Stan Friedman. I za vrijeme ?itanja, gledala sam kartu i locirala razna mjesta koje je spomenuo. Izgleda da se stvarni pad nije dogodio u Roswellu. Bio je bliže Coroni. I blizu Corone je mjesto zvano "Socorro" i postoji Socorro na Kanarima, tako?er, što je skoro to?no tamo gdje je ta statua Djevice prona?ena. Chloe i ja smo istražile i to zna?i "succor" ( pomo? ). Natpis na slici na kojoj je Magdalena, koja je u crkvi u Rennes le Chateau, govori o "suzama djevice" koje peru grijehe i koje su dokaz za pomo?. I ta slika je oblikovana prema slici St. Anthony-ja, pustinjaka, prikazivala je izazivanje bi?a koja jedino mogu biti opisana kao "vanzemaljci". Sad, tu je tako?er Magdalena, St. Anthony i ?ak Pearce na karti blizu tog mjesta pada NLO-a. I kad sam nacrtala linije izme?u svih njih, koje ih spajaju, one su obuhvatile tu nizinu, San Augustin...

O: I tko je bio Saint Augustine/San Augustin... Augustus, Augustinovi Sve?enici, itd?

P: Oh! Pa, nikad nisam o tome razmišljala! Tražila sam St. Anthony i Magdalenu... St. Augustine je bio jedan od ranijih crkvenih "o?eva" koji je napisao mnogo stvari i postavio doktrinu crkve u generalnom pogledu.

O: Ili je postavio rano crkveno "kre?enje". Što je bila "corona"? Tko je bio "Rainer"? Tako?er, interesantno je da bi te Valerian trebao kontaktirati... Da li je on ikad istražio Rainera?

P: Pa, ne mislim da je on posebno zainteresiran budu?i da sam poslala mali esej o genetici nekolicini ljudi, i on je jedan od njih. Ne mislim da je tu bilo što korisno ili interesantno uop?e. On je na potpuno drugoj valnoj duljini, mislim.

O: Jaki umovi stimuliraju otkri?a kad se energije spoje i kad se ego ostavi "iza vrata...". Makar privremeno.

P: Dobro. Pokušat ?u ostaviti svoj ego van toga i podijeliti ovo, ali ne mislim da je važno...

O: Da, jest!

P: Promjena teme: slijedim tragove kroz razli?ite jezike i alfabete ( znakove ). Željela bih znati koji su alfabeti, Runski, Gr?ki, ili Etruš?anski, prethodili drugima i iz kojeg su drugi nastali?

O: Etruš?anski.

P: Pa, tko su bili Etruš?ani?

O: Templarski nositelji.

P: Što to zna?i?

O: Potraži i na?i ?eš.

P: Pa, kako bi to trebala prona?i? Ne mogu ništa na?i o Etruš?anima!

O: Ne.

P: Što mislite pod "ne"? Mislili ste da ima još ne?ega negdje o Etruš?anima?

O: Da.

P: Dobro. Što su Templarski nositelji?

O: Pentijski Avijski Lordovi ( Pentient Avian Lords, prim. prev. ).

P: Što to zna?i?

O: Za vaše istraživanje. Sve je izvedeno iz jedne drevne forme.

P: Dobro, pustimo ovo zasad. Kopala sam po sanskritskom alfabetu i pronašla da ga je "izumio" veliki Hindu gramati?ar, Panani, što zna?i da to jednostavno može biti neosnovano. I iz nekog razloga, kopaju?i dalje, ne izgleda mi interesantno...

O: Jer nisi još povezala te to?kice.

P: Oh, dakle to ?e biti dio slike, eventualno. Pa, dobro. Pozabavit ?emo se s time kad to ispliva. Idu?e: primjetila sam da je Sargon Veliki nekako nepoznata osoba u povijesnim terminima. On je prvi veliki "Akkadijski" kralj Sumerije, ali nitko to?no nezna odkud je došao termin "Akkadijski", niti kad je bio "Akkad". Tko je bio taj Sargon?

O: Onaj koji obilježava samoglasnike to?kama na dubokom nivou. ( Deep level punctuator, prim. prev. )

P: Što?!? Što to zna?i?

O: Što to nagovještava?

P: Pa, stavljanje znakova interpunkcije je na?in na koji se odnosi sa jezikom, gramatikom...

O: Po?etak ili kraj.

P: Momci, izlu?ujete me potpuno! Nikad ovo ne?u shvatiti!

O: Sve je unutar tvog shva?anja.

P: Pa mislim da je veliki klju? u istraživanju i pra?enju jezika...

O: Korijeni svih jezika su identi?ni...

P: Što mislite pod time?

O: Vaše porijeklo.

P: Mislite, Atlantida?

O: Da li je to vaše porijeklo?

P: Mislite Orion?

O: Interesantna istovjetnost korijena rije?i, zar ne?

P: Pa, istovrsni korijeni rije?i, a i MNOGE stvari su VRLO interesantne! Za?u?uju?e su stvari koje sam otkrila pomo?u pra?enja korijena rije?i...

O: Arhitekti vaših jezika su ostavili dosta tragova. I imate rijetku mogu?nost da nau?ite daleko više od ovoga pomo?u u?enja izgovora i razumijevanje drugih jezika. Savjetujemo da radite na probijanju tog OPS usa?enog otpora u tom podru?ju.

P: Jednu stvar želim razumijeti, budu?i da je umješana u sve ovo, a ta je ideja "duhovnog vo?e" ( Shepherd, prim. prev. ). Sve drevne legende, mitovi i pri?e, na kraju vode do nekog "duhovnog vo?e" ili "duhovnog kralja".

O: Duhovni vo?a je naj?eš?e udaren od svjetlosti, pomo?u palice, i zato "prosvjetljen" ili "osvjetljen"!!!

P: Smješno re?eno! Ali, što je kontrast izme?u koncepta duhovnog vo?e i agronoma? Ti vodi do korijena svega? Imamo Cain i Abel-a, Jakoba i Esau-a, Isaaca i Ishmaela...

O: Niste li vi "sposobni" to shvatiti?

P: Pa, imam neke ideje u vezi toga, ali neke su vrlo bizarne! Na primjer: prvo slovo gr?kog alfabeta je alfa, koji sadrži "A" zvuk, a prvo slovo Elder Futhark-a je runa s "F" zvukom. Bilo kako bilo, oboje tvrde da predstavljaju "stoku" ili "pokretna" dobra...

O: Niste li nau?ili razvijati svoje ideje bez predrasuda?

P: Da, uveliko smo nau?ili. Ali svako malo kad stvarno zapnem radi stvari koje proizlaze iz toga, toliko su izvrsne da se jednostavno ne mogu zaustaviti i trebam sve ispucati u blok... C. i ja smo razgovarale u vezi kreiranja baze podataka u vezi drevnih stvari i sakupljanju svega zajedno u plasti?ne omote na kojima bi istakli klju?ne elemente i pokušali skupiti "tijelo" skupa, takore?i... Želimo vidjeti što se ponavlja, opet i opet, i kako se to ponavlja...

O: Jako dobro!

P: Pa, želimo to u?initi, ali neznam kako ?emo to napraviti razdvojeno, sa udaljenih strana... nadam se da ?e si ona pribaviti svoj kompjuter...

O: Vidi kako ?e C. uskoro biti "izbubana" "lovom".

P: Kojim vrstom lova? Da li to ima veze s njenom pove?anom sviješ?u? Da ?e eksplodirati i otvoriti se, i kad se veo otvori, da ?e biti EM izgaranja?

O: Možda, ali planine Karoline ne opraštaju onima koji su usamljeni i slabi u srcu!

P: Zašto je tako?

O: Komplicirano je, ali korijen su prirodni magnetski utjecaji, koji opet vode do rudarskih aktivnosti onih EBE OPS 4. denziteta po prirodi, što vodi do razvoja onih široko poznatih podzemnih hodnika, i/ili baza.

P: Pa, ne?u joj TO re?i! Lama Singh joj je rekao da joj je to mjesto bio prošli dom, za vrijeme Atlantide i da je zato ona sagradila svoju sadašnju ku?u tamo. rekao joj je da su planine Karoline dio stare Atlantide. Bio je to njihov san, da se vrate ovamo!

O: Dosad ste morali otkriti da Singh nije uvijek "pjevao ispravnu melodiju".

P: Pa, da. On je vrlo dobar, ali ima mnogo dijelova koji nedostaju i nejasno?a. Znam to iz svojih osobnih iskustava, ?itala sam mnoge njegove stvari. Imaju li ta svojstva ili bilo što, što je u planini, nešto s razvojem raka T.?

O: Ako je tako, samo na posredni na?in.

P: Budu?i da mi je C. samo rekao da bi on vjerojatno izgubio svoju ruku da je preživio, interesantno je kako je to rekao. Željela bi biti u mogu?nosti nešto joj re?i, ali jednostavno mislim da nemogu. Ona je još previše ranjiva zasad.

O: To?no. Promatraj razvoj i savjetuj razvoj nakon ovoga. C. je skepti?an u vezi naše egzistencije. Ali onda opet, Arkadiusz je jednom držao duboko skrivene rezerve sli?ne prirode, a sad, pogledaj ga... I usput, to je još uvijek u procesu... Vidi što se sada dešava C-u!!!

P: Pa moram priznati da sam i ja imala svoje vlastite rezerviranosti... i još uvijek možda i imam. Ali, tu su jednostavno neke stvari koje su toliko o?ite da nije mogu?e, ?ak i sa svim našim ?itanjima i iskustvima, da bi bilo tko od nas mogao to sve imati u svojoj podsvijesti. I predvi?anja i "unutrašnje" informacije su iznad zaprepaš?uju?eg. Naga?am da vi momci radite na oko 100% to?nosti, dozvoljavaju?i prevo?enju odre?enu širinu i predrasude u NAŠIM umovima! Dakle, imam još nekoliko rezervi više nego prije. Uz to, izgledate da ste u mogu?nosti predvidjeti akcije drugih s izvanrednim uo?avanjem, opet i opet... I dok smo ve? kod toga, imate li kakvih predskazanja sada?

O: Nema potrebe... još...

P: A: Željela bih znati zašto sam ozljedila svoje rame 1979.g.?

O: AK, draga moja, bili smo strpljivi sa svima vama. Ali mislimo da je sad došlo "vrijeme" da se prevazi?e korištenje ovog kanala kao forum za osobne OPS orijentirane zahtjeve. Govorimo o vezi stvari i važnosti realiteta svih kreacija u svojim cjelostima. Sa dužnim poštovanjem, ljubavi i pomaganjem, kreacija ?e preživjeti razne hirove tvog ramena!

P: L: F. i ja smo proveli neko vrijeme objašnjavaju?i kako takve stvari mogu biti simboli duhovne pozicije i stava. Da li smo na pravom putu kad tako savjetujemo u vezi toga?

O: Blizu.

P: Imam jednostavno pitanje koje ?u postaviti za nju. Da li ?e vo?enje zabilješki kao vježba, otvoriti izvjesne kanale u njenom umu koje ona trenutno nemože vidjeti?

O: Da, polako.

P: Dakle, stvar je u postojanosti i vjeri da ?e ona mo?i vidjeti više, kako se stvari razvijaju?

O: Da.

P: Natrag u 1995. kad smo napravili sesiju s R. prisutnom, ?itala sam ponovo to ju?er jer je Ark u Dijonu gdje je taj momak M., i te no?i kad je bila ta sesija, imala sam viziju njegovog lica, a tako?er kad sam i spomenula san gdje sam se udala i da mi je to bilo toliko bizarno kao ideja u to vrijeme. R. je bila fokusirana na svojem planu u vezi ženskih bogova i Elohhimu, i izgleda da je ona jednostavno zatvorila svaku mogu?nost komuniciranja sa vama. Dakle, u ponovnom ?itanju te sesije, izgleda da ste govorili na totalno drugom nivou, samo meni, i da je to skoro bilo kodirano. Ona je željela pri?ati o Francuskoj revoluciji i vi ste govorili o mojem prošlom životu u Njema?koj... i sada je Ark u Francuskoj... i imala sam tu viziju... i bila je onda kad ste istaknuli M... i M. je u Francuskoj... ima li tu neke povezanosti?

O: Možda.

P: Da li sam u pravu kad mislim da ste to govorili meni na nivou kojeg ?ak nisam bila niti svjesna u to vrijeme?

O: Može biti!

P: Možete li mi pomo?i kod toga? Željela bih znati u vezi te stvari s M. Niste samo dali ime, ve? i mnoge druge stvari. I izgleda da je to otvorilo vrata i usmjerilo me u odre?enom pravcu. ?ak ni neznam kako pitati u vezi toga jer je to toliko ?udno...

O: Onda to treba biti ostavljeno na polici.

P: Da li je to jedna od onih stvari koje ?ete izbje?i?

O: Polja djeteline ( alfalfa ) u Rhineland-u doprinose zasad još nezamislivim bogatstvima.

P: Gdje su ta polja djeteline?

O: Blizu dobro pohabanih puteva.

P: Još neki trag, molim vas.

O: Ne, to je zasad dosta!!

P: Momci, izludit ?ete me! Mislite na Rhineland kao njema?kom posjedu?

O: Ne mislimo na Rhinelander, Wisconsin... Ili mislimo?!? Tko ?e znati?

P: Tko?

O: Istraživa?, kopa?, onaj tko neprestano istražuje i traga za zelenijim pašnjacima.

P: Bože moj! Bili ste VRLO nejasni ve?eras! Zabavne stvari i ja volim, tako?er! Sad, mislim da ?u biti vrlo zaposlena idu?i tjedan radi ovoga, ali ima li nešto što bi mogla nadodati ili dati kao dodatne tragove Arku, ili nešto za mene?

O: Zadnji trag za ve?eras: potražite svjetlo vibracijskih frekvencija. Laku no?.

P: Laku no?.