Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-03-15


15.03.1997.  F., Laura, V., AK, Ark

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koje ćemo ime koristiti večeras?

O: Torra.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: U prirodnom stanju, znamo da foton može imati inetrakciju koja uzrokuje da se razdvoji u pozitron i elektron. U prirodnom stanju, da li elektroni dolaze iz fotona?

O: Ne.

P: Dobro. U svojem prirodnom okruženju, odakle dolaze elektroni?

O: Granica etera i materijalnog kontinuuma.

P: Odakle dolazi proton?

O: 7. denzitet.

P: Dakle, proton dolazi iz 7. denziteta, ali elektron ne.

O: Nije međusobno isključivo.

P: U materijalu koji vodi električnu struju, recimo električni kabel ( žica ), imamo krug gdje elektroni, u osnovi, prelaze iz atoma u atom i tako čitavi svoj put. I ne istroše se, i ne nestanu, tu imamo samo otpor koji uzrokuje zagrijavanje koje uzrokuje usijanje...

O: Gravitacijski centar planete je također "prozor" prema svim ostalim nivoima denziteta i dimenzionalnim nivoima postojanja, i zato se atomi koji su električni nabijeni, "uzemlje" da bi prešli u druge nivoe kroz gravitaciju koja ih veže.

P: Vratimo se natrag na moje pitanje prolaska elektrona kroz električni krug: koja sila inicira prelazak jednog elektrona na drugi atom i time se manifestira kao električna struja?

O: Električna energija je samo "mobilizirana", sakupljena, zarobljena, i onda usmjerena.

P: Ako je ona mobilizirana, kako je mobilizirana?

O: Sakupljanjem elektrona.

P: Što je sakupljeni elektron?

O: To nije sakupljanje "jednog" elektrona, već sakupljanje njih.

P: Što sakuplja elektrone?

O: Korisnici. Elektroni su "besplatna" energija.

P: Dobro, ali gdje... sad mislim na električni krug, elektrone koji su u njemu, da li postoje, oni s kojima se počinje, oni koji prolaze i oni koji su još uvijek tamo u trenutku kad se prekine strujni krug i elektroni zaustave. Da li sam u krivu?

O: Da.

P: Dobro... onda...

O: Tu nema početka i kraja.

P: Tada je struja, u biti, tok elektrona?

O: Da.

P: Rekli ste da su oni mobilizirani. Od kuda su mobilizirani? Što je izvor tih slobodnih elektrona?

O: Svi materijali. Sva materija. Sav eter.

P: Elektroni vodiča se sami po sebi dodaju i to je manifestacija toka električne struje.

O: Mogu se.

P: U kojem smislu nisam korektna?

O: Ograničavajući koncept radi "vodiča".

P: Električna struja će biti prisutna u svemu. Ali u nekim posebnim materijalima, kao onima koje mi zovemo vodiči, električna energija je, kako ste rekli, sakupljena, zarobljena i usmjerena, što je onda korisna aktivnost jer ona kreira svjetlo i pokreće strojeve itd...

O: Primitivno.

P: Dobro. To je primitivno. Mi to razumijemo. Kad se električna struja kreće u nečemu što bi mi mogli smatrati kao supervodič, u čemu je tu razlika od običnog vodiča, kao na primjer bakrene žice?

O: Ubrzava tok i zato odvajanje elektrona, i zato "pojačava" proces.

P: Koje kvalitete supervodič ima i koje pridonose tom ubrzanju toka?

O: Ciklički magnetki puls.

P: Što kreira ciklički magnetski puls?

O: Materija unutar gravitacionog vakuuma.

P: Kako kreirate gravitacijski vakuum?

O: U ovom slučaju, on je kreiran nenamjerno kao usputni produkt supervodljivosti.

P: Rekli ste da supervodič odvaja elektrone, i zato pojačava tok. Što ste mislili pod odvajanjem?

O: Jedni od drugih.

P: Kako se to razlikuje od normalnog toka struje?

O: Tu nisu tako široko odvojeni.

P: Da li je odvajanje elektrona ključ u ovom procesu?

O: Da.

P: koji dodatni uvjeti ili kvalitete pridonose odvajanju elektrona?

O: Zapitajte sebe sada, koji uvjeti definiraju supervodič?

P: Što definira supervodič? A: Nema otpor. V: Da li je to bez gravitacije? A: Bez zagrijavanja. L: Kako se postigne to da nema otpora?

O: Umjetna konstrukcija.

P: Da li ste mislili da je to umjetna ideja ili to da bi jedina stvar da nebi imali otpor, bila ta da se to umjetno napravi?

O: Oboje.

P: Dakle, tu nema stvarne mogućnosti konstruiranja istinskog supervodiča bez apsolutno imalo otpora? Ali se otpor može smanjiti na vrlo malene iznose.

O: Blizu.

P: Da li hladnoća ima kakve veze sa supervodljivošću?

O: Kakvi uvjeti egzistiraju u svemiru?

P: Pa, VRLO je hladan... A: I skoro je potpuni vakuum. L: Nema gravitacije. A: Ne, postoji tamo gravitacija, ali samo to. Ono što mislim da bi trebali pitati je to koja je veza između supervodljivosti i gravitacije? Nešto je spomenuto... što je bilo ono u vezi etera?

O: Nematerijalni realitet egzistencije.

P: L: Drugim rječima, svijest. Dobro, spomenuli ste ciklički magnetski puls koji je nenamjeran bioprodukt supervodljivosti, i nešto u vezi materije unutar gravitacijskog vakuuma... možete li definirati ciklički magnetski puls?

O: Samoobjašnjivo.

P: Rekli ste da je on dobiven iz materije unutar gravitacijskog vakuuma. Da li to znači da supervodljivost kreira gravitacioni vakuum?

O: Da.

P: A: Gdje? Unutar supervodiča ili izvan njega?

O: Unutar.

P: Uz ono što mi znamo, on i kreira elektromagnetski vakuum. Da li je točno da ne postoji magnetsko polje unutar supervodiča?

O: Već smo prije rekli da su ta dva obilježja međusobno povezana.

P: L: Elektromagnetizam i gravitacija. Dakle, ako tamo nema gravitacije, nema ni elektromagnetizma. Ali onda, gdje je magnetski puls?

O: Puls egzistira izvan gravitacijskog vakuuma, ali unutar supervodiča. Zamislite si cijevastu strukturu.

P: Da li je stanje supervodljivosti unutar gravitacijskog vakuuma ili unutar EM pulsa?

O: Sveobuhvatno. Normalna struktura za usmjeravanje toka elektrona unutar vodiča je ispunjena "cijev", a unutar supervodiča je "šuplja" cijevasta struktura, i zato prisutnost vakuuma.

P: Da li ta šuplja cijevasta struktura neke veze s onim što ste nazvali odvajanjem elektrona?

O: To je manifestacija toga.

P: Dakle, da bi imali supervodič, trebali bi imati sličnu temperaturu s onom u svemiru, kao i mogućnost kemijske strukture onoga što je slično ambijentu svemira, samo uveliko sažeto. Da li je to?

O: Blizu.

P: A: Da li su mislili da kod supervodiča nema gravitacije? Rekli su vakuum, što znači što? Bez gravitacije?

O: Unutar njega.

P: Nema gravitacije unutar njega.

O: Ne "nema", već je mnogo manja i fragmentirana je po prirodi.

P: Ali, rekli su vakuum... L: Ali dragi, ne postoji takva stvar kao savršeni vakuum! A: Da. U pravu si. Dobro. Želim razumijeti taj 7. denzitet. Protoni dolaze iz 7. denziteta? Ili su oni prozori prema 7. denzitetu, ili... što? L: Rekli ste da protoni dolaze iz 7. denziteta. Što to točno znači?

O: U krajnjem smislu.

P: Dakle, proton je malena manifestacija svijesti Boga?

O: Ne.

P: Pa, to bi trebao biti da to razumijem kao krajnji smisao. Ispravite me, molim vas.

O: Prekompleksno.

P: L: Dobro. F: Pauk! A: Pa da! Pauk! ( izgleda da se baš u tom trenutku pauk spustio sa zida na paučini ) L: Mali paukić... A: To je špijun! F: da, ali iz 2. denziteta. A: Ali on ima mnogo protona! F: To je veza sa 7. denzitetom. ( pauk je spašen i premješten drugdje ) L: Sad, natrag na pitanja. Možete li mi dati samo neki trag u vezi ovih stvari s protonima?

O: Pitajte.

P: Dobro, proton je združen s elektronom... V: Da li 7. denzitet određuje koliko će protona poslati dolje ili biti na raspolaganju u bilo koje vrijeme? L: Mislim da bi nas to pitanje moglo odvesti izvan naših domašaja gdje smo sada...

O: Da, bi.

P: Smiri se samo, V. Imam paukove mreže na ruci. Dobro. Protoni. V: Nisu li protoni samo mali iznosi energije? L: Proton je fermion. A: Da. Proton je fermion. Dobro, imamo pitanje u vezi tog protona. Da li je on nešto vječno, ili je on nešto što nestaje? Ako je on 7. denzitet... Koliko dugo proton živi?

O: Atomska eksplozija stapa prozor denziteta.

P: A: Što su mislili pod stapa? On eksplodira! Stapa se s čime?

O: Gdje protoni pašu u formulu lančane atomske reakcije?

P: L: Što se dešava s protonima kod atomske lančane reakcije? A: Dobro. Morat ću provjeriti. Morat ću pogledati. Ali što to ima s ovime? L: Pa ako je proton iz 7. denziteta, on je očito prozor. A: Da, prozor. Vrlo malen prozor. V: Moram ići. L: Dobro, prekinut ćemo zasad i vratiti se s pitanjima o atomskoj lančanoj reakciji kad ćemo znati i postaviti pitanja o tome. Da pitam brzinsko pitanje, što me učinilo tako bolesnom noćas?

O: Ptomain, loš preljev ili začin.

P: Nekoliko prošlih noći osjećala sam vrlo čudne stvari dok sam spavala. Probudila sam se iznanadno i kao da sam se borila i imala sam osjećaj da me nešto doticalo... Što se desilo?

O: Groblje.

P: Mislite, na mjestu na kojem jesmo, bilo je nakad groblje?

O: Prije 400 godina.

P: Lijepo! Samo sam to trebala čuti! Ima li nešto što mogu učiniti da ograničim ovakve aktivnosti?

O: Ne.

P: Da li je to posebno štetno ili samo uznemiravajuće?

O: Više ovo drugo.

P: Kako je to smetalo meni, a ne Arku?

O: Osjetljiv profil.

P: Neki općei savjet? A: Da pitamo ima li nešto što bi trebali napraviti prije nego pođemo na taj sastanak u Gulf Breeze?

O: Dobro se odmorite.

P: Da se dobro odmorimo?! Znamo to. Da li bi bilo poželjno da idemo na tu konferenciju?

O: Da.

P: Još nešto?

O: Na vama je.

P: Onda vam zahvaljujemo i kažemo laku noć.

O: Laku noć.